телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Игры. Игрушки -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производство

Типові маршрути і процедури проектування

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
(реферат) План1. Загальні вимоги до комплексів засобів для САПР 2. Вимоги до програмно-методичного комплексу ПМК 3. Вимоги до програмно-технічного комплексу ПТК 4. Компоненти видів забезпечення САПР і вимоги до них 5. Процедури синтезу й аналізу 6. Принципи побудови маршрутів проектування 7. Підходи до верифікації 8. Типові проектні процедури 1. Загальні вимоги до комплексів засобів для САПРЗагальнотехнічні вимоги до комплексів засобів, що відносяться до продукції виробничо-технічного призначення, встановлює ГОСТ 23501.201-85, вимоги до компонентів видів забезпечення САПР - ГОСТ 23501.101-87. Комплекси засобів для САПР повинні створюватися на базі компонентів технічного забезпечення, що серійно випускаються із застосуванням стандартних програмно-апаратних інтерфейсів. При необхідності в технічно обґрунтованих випадках можуть бути розроблені комплекси, призначені для виконання конкретних процедур, на базі спеціальних компонентів технічного забезпечення (спеціальні комплекси засобів). Комплекси засобів для САПР повинні забезпечувати: автоматизацію проектування виробів, технологічних процесів, об'єктів будівництва і організаційних систем; заданий науково-технічний рівень проектних рішень; документування результатів проектування (проміжних та кінцевих) з необхідною повнотою і в передбачених формах; простоту і зручність роботи користувача як в пакетному, так і в діалоговому режимах з можливістю переходу з одного режиму в інший на будь-якому етапі проектування. Комплекси засобів для САПР повинні володіти наступними властивостями: високою якістю функціонування; можливістю до розвитку, який забезпечує розширення можливостей комплексу при ускладненні задач, які вирішуються; адаптація, що забезпечує застосування комплексу широким колом користувачів; захищеністю, що забезпечує незалежність функціонування комплексу від зовнішніх впливів; повнотою документування. Стадії розробки, склад робіт по стадіям, комплектність документації на компоненти і комплекси засобів для САПР повинні відповідати ГОСТ 23501.119-83. Вимоги технічної естетики, ергономіки, безпеки при експлуатації, а також по складу експлуатаційних характеристик повинні вказуватися в ТЗ на розробку конкретних комплексів засобів. Комплекси засобів для САПР повинні бути забезпеченні централізованим технічним обслуговуванням. 2. Вимоги до програмно-методичного комплексу ПМКЗагальносистемні ПМК призначені для забезпечення працездатності САПР на системному рівні і виконання уніфікованих обслуговуючих процедур. В сполученні з операційною системою вони являються операційним середовищем, в якому функціонують базові комплекси засобів. Загальносистемні ПМК повинні бути інваріантні до об посилення старанності аналізу (багато варіантність, ускладнення моделей) у міру наближення до остаточного проектного рішення. Розчленовування складної задачі синтезу на ряд простих виконується відповідно до розглянутих положень блочноієрархічного підходу до проектування. Розчленовування дозволяє розподілити роботу між відповідними підрозділами проектного підприємства, організувати паралельно-послідовне виконання проектних процедур колективом розроблювачів.

Задачі, що вимагають багаторазового рішення рівнянь моделі при різних значеннях внутрішніх і зовнішніх параметрів, називаються задачами різноманітного аналізу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экология разума (Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии)

Тробриандская культура не является "чисто павловской", однако д-р Ли (Lee, 1940), анализируя обширные наблюдения профессора Малиновского, показала, что тробриандский стиль употребления понятий цели, причины и следствия глубоко отличается от нашего собственного. Д-р Ли не пользуется предложенной здесь классификацией, но из описания магии тробриандцев становится ясно, что эти люди постоянно выказывают привычную мысль: действовать таким образом, как будто нечто существует, значит создавать это нечто. В таком смысле мы можем описать их как "полу-павловцев", которые решили, что "выделение слюны" - это инструментальный способ получения "мясного порошка". Например, Малиновский приводит драматическое описание физиологически почти экстремальной ярости [6], с которой тробриандский черный маг производит свои заклинания. Это можно принять за иллюстрацию того, как "полупавловские" состояния сознания контрастируют с сильно отличающимися типами магических процедур в других частях мира, где, например, действенность чар может ассоциироваться не с интенсивностью, а с предельной точностью механического повторения заклинаний. 6 Вполне возможно, что "полупавловская" пунктуация потока событий имеет (подобно своим экспериментам-прототипам) тенденцию к особой зависимости от автономных реакций

скачать реферат Разработка экстремальных туристских маршрутов на Российском Севере (по регионам Российской Федерации на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

Данная процедура длительна во времени и подчас занимает несколько месяцев. Если маршрут является заказным (разовым), то процедура его создания упрощается, за исключением мероприятий, обеспечивающих безопасность. В бывшем СССР в системе профсоюзного туризма существовало около 24 тыс. маршрутов, в том числе около 400 всесоюзных. При разработке представленных в работе маршрутов я придерживалась следующих этапов: 1. Исследование туристских ресурсов по предполагаемой трассе маршрута. 2. Выявление ограничений по потреблению туристских ресурсов. 3. Маркетинг рынка на туристские услуги по данной трассе маршрута. 4. Определение типа маршрута. 5. Построение эскизной модели маршрута. 6. Построение трассы маршрута. 7. Составление календарного плана путешествия, графика движения группы. 8. Привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения. 9. Разработка схемы безопасности на маршруте. 10. Разработка паспорта маршрута. 11. Согласование паспорта с соответствующими службами. 12. Пробный поход по маршруту. 13. Внесение изменений в схему маршрута. 14. Рассмотрение и утверждение маршрута.

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
 Давайте создадим компилятор!

Сейчас вы имеет базу для этого. Я полагаю важно отметить, что ничего из того, что мы здесь делаем не подчинено каким-либо жесткими правилами. Когда вы разрабатываете свой язык вы не должны стесняться делать это своим способом. Многие из вас могут сейчас спросить: зачем нужно начинать с самого начала? У нас есть работающее подмножество KISS как результат главы 7 (лексический анализ). Почему бы просто не раширить его как нужно? Ответ тройной. Прежде всего, я сделал несколько изменений для упрощения программы... типа изоляции процедур генерации кода, в результате чего мы можем более легко выполнять преобразование для различных машин. Во-вторых, я хочу, чтобы вы увидели что разработка действительно может быть выполнена сверху вниз как это подчеркнуто в последней главе. Наконец, нам всем нужна практика. Каждый раз, когда я прохожу через эти упражнения, я начинаю понимать немного больше, и вы будете тоже. ПОДГОТОВКА Много лет назад существовали языки, называемые Tiny BASIC, Tiny Pascal и Tiny C, каждый из которых был подмножеством своего полного родительского языка

скачать реферат Проблемно-ориентированное консультирование

Характеристика запроса об информации дана в табл. 3. Таблица 3 Запрос об информации Варианты Типы высказываний Процедуры работы запроса психолога 1 . Запрос о «Нормально или нет.?, «Можно ли Библиотерапия, совет, границах нормы в таком возрасте начать., информирование о отказаться.?», «Можно ли его возрастных и иных 2. Запрос о (ее) учить., требовать., нормах, возможностях разрешать., запрещать в таком разъяснительная психологическо возрасте, состоянии, после таких психотерапия, го изменения и событий.?», «К чему может психодиагностика его прогнозе привести.?» Запрос о помощи в самопознании также характерен для подростков и отражает возрастные закономерности их развития. Часто его возникновение провоцируется проблемами профориентации («какие у меня способности?») и трудностями общения со сверстниками. Взрослые также предъявляют его в кризисных жизненных ситуациях, требующих пересмотра отношений к себе, своих установок и взглядов, переструктурирования Я- концепции. Нередко этот запрос возникает при внезапном тяжелом соматическом заболевании (рак, ишемия и др.). Это связано с адекватной интуицией клиента о том, что ему необходимо произвести некоторые изменения в понимании себя и окружающих.

 Давайте создадим компилятор!

Довольно просто включить вызов обработчика ошибок если типы двух операндов несовместимы. В общем случае мы можем рассматривать каждый одиночный оператор как обрабатываемый отдельной процедурой, в зависимости от типа двух операндов. Это просто, хотя и утомительно, реализовать просто создав таблицу переходов с типами операндов как индексами. В Паскале эквивалентная операция включала бы вложенные операторы Case. Некторые из вызываемых процедур могли бы тогда быть простыми подпрограммами обработки ошибок, в то время как другие могли бы выполнять любые виды преобразований, необходимые нам. При добавлении нами типов, число процедур будет возрастать в геометрической прогрессии, но это все равно не неприемлемо большое число процедур. Сдесь же мы свернули такую таблицу переходов в гораздо меньшее количество процедур, просто используя симметрию и другие упрощающие правила. ПРИВОДИТЬ ИЛИ НЕ ПРИВОДИТЬ В случае, если до вас еще не дошло, уверен дойдет, что TINY и KISS возможно не будут строго типизированными языками, так как я разрешил автоматическое смешивание и преобразование почти любых типов

скачать реферат Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов

Поэтому в состав РЭК входят радиоэлектронные системы(РЭС) разных типов. Последовательность процедур использования информации, которую предоставляют РЭС в процессе выполнения задачи, определяет алгоритм поиска и обнаружения цели (АПОЦ) прицельного РЭК, разработка которого является важной задачей на системотехническом этапе проектирования таких комплексов. Задачи, которые решаются прицельным РЭК характеризуются жесткими условиями относительно затрат времени на принятие решений оператором. Достичь минимального значения этого времени можно следующими способами: 1) подбором оператора с определенными психофизиологическими возможностями и обеспечением соответствующего уровня его квалификации; 2) привлечением группы операторов и усовершенствованием организации их работы с системами прицельного РЭК; 3) передачей части (или всех) функций оператора информационно- управляющей системе. Для названных способов формируются варианты АПОЦ прицельного РЭК. Без соответствующих средств задача сравнения вариантов построения АПОЦ на этапе системотехнического проектирования решается качественно, а количественные оценки показателей эффективности АПОЦ и прицельных РЭК в целом определяют на этапе натурных испытаний.

скачать реферат Управленческие ситуации и методы их решения

Исходя из полноты анализа связей и взаимодействий системы управления, можно утверждать, что в любой организации ситуационное управление не реализуется вне набора элементарных циклов управления. Любой реальный цикл управления можно представить как наложение параллельно или последовательно реализуемых элементарных циклов вплоть до всей их суммы. Каждому элементарному циклу управления соответствует определенный вид процедуры и операционная цепь входящих в нее информационных преобразований. Само по себе множество этих циклов еще не определяет типа управленческой процедуры, связанной с разрешением определенной ситуации, а лишь отражает потенциальную способность организации к адаптивности. Методы разрешения ситуаций. Одним из факторов, влияющих на выбор метода решения ситуационных задач управления, является объем знаний о самой ситуации и о путях ее разрешения. Соотношение между объективно необходимыми и имеющимися знаниями существенным образом сказывается на процедуре управления, т.к. определяет разнообразие взаимодействий между подсистемами организации в связи с реализацией процессов получения или упорядочения необходимых для управления знаний.

скачать реферат Юридические процедуры несостоятельности (банкротства)

Прежний Закон о несостоятельности (банкротстве) предприятий предусматривал, как известно, три типа юридических процедур: ликвидационные (принудительная и добровольная ликвидация), реорганизационные (внешнее управление, санация) и мировое соглашение. Действующий закон, введя новый институт наблюдения, установил следующую систему юридических процедур банкротства: наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение. В ряде случаев, предусмотренных законодательством, могут применяться упрощенные процедуры банкротства. К ним относятся: банкротство ликвидируемого должника и банкротство отсутствующего должника. В указанных выше случаях, а также к организациям, осуществляемым незаконную деятельность по привлечению денежных средств граждан, наблюдение не применяется. 2.1. Введение наблюдения Наблюдение является новой процедурой применяемой к должнику. Она не была известна прежнему российскому законодательству. С момента подачи заявления о несостоятельности непосредственно до рассмотрения дела о банкротстве арбитражным судом проходил определенный промежуток времени, в течение которого должник продолжал распоряжаться собственным имуществом.

скачать реферат Трудовая этика современных российских реиммигрантов

Эти представления именуются ценностями труда. Для выявления ценностей труда используются два типа исследовательских процедур. В одном случае человека прямо спрашивают о том, что для него наиболее важно в работе. В другом -используется косвенный метод "корреляции удовлетворенностей", базирующийся на изучении представлений человека о полностью удовлетворяющем его идеальном типе работы. Иными словами, в первом случае респонденту предлагается говорить непосредственно о своей работе, во втором - респондента просят поделиться своими идеальными представлениями о работе вообще. В процессе последующего анализа в зависимости от целей исследования однородные ценности труда объединяются в группы, которые по своему смысловому содержанию противопоставляются друг другу. Например, наиболее часто выделяются следующие бинарные оппозиции трудовых ценностей: материальные - духовные, индивидуальные - общественные, внутренние - внешние. Методика мотивационного подхода применялась в ходе Всемирного исследования ценностей, проводившегося под руководством профессора Р. Инглхарта (Энн Арбор, США). Эту же методику использовал В.

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
скачать реферат Обращение взыскания на заложенное имущество

Заложенное движимое имущество должно быть реализовано по решению суда только в том случае, если договором залога (отдельным соглашением) не предусмотрено иное. Следовательно, в тех случаях, когда основное обязательство обеспечивается залогом движимого имущества, сторонам предоставлено право, включить в текст договора залога условие о реализации заложенного имущества без обращения в суд и удовлетворения требований залогодержателя, если не будет исполнено обязательство, которое обеспечивается залогом движимого имущества (статья 349 ГК РФ). В данном случае целесообразно устанавливать в договоре внесудебную процедуру положениями с оговорками (формулировками) типа: о процедуре обращения взыскания на предмет залога – «производить во внесудебном порядке»; для обращения взыскания «Залогодатель передает лицу, указанному Залогодержателем, предмет залога, а также все документы на него»; об обязанности Залогодателя - «передать предмет залога и все документы на него с указанием конкретного срока от даты получения требования Залогодержателя о такой передаче»; об ответственности Залогодателя за невыполнение обязанностей в срок - «уплатить Залогодержателю неустойку в оговоренном размере за каждый день просрочки»; об установлении конкретной начальной цене для торгов; о конкретном размере снижения цены, если предмет залога не будет продан с торгов в первый раз или если торги будут признаны несостоявшимися.

скачать реферат Программирование. Delphi

Концепция полиморфизма обеспечивает применение объекту именно того метода, который соответствует типу объекта. Процедура Forml.Bu o 1click, которая запускается в результате щелчка на кнопке Добавить (Bu o 1), создает объект lis класса S ud или Prof. Класс создаваемого объекта определяется состоянием радиокнопки студент (RadioBu o 1), Процедура Forml.Bu o 2Click, которая выполняется в результате щелчка на кнопке Список (Bu o 2), применяя метод i fo к каждому объекту списка (элементу массива), формирует строку, представляющую собой весь список. Классы и объекты Delphi Для реализации интерфейса Delphi использует библиотеку классов, которая -содержит большое количество разнообразных классов, поддерживающих форму и различные компоненты (командные кнопки, поля редактирования и т. д.). Во время проектирования формы приложения Delphi автоматически добавляет в текст программы необходимые объекты. Если сразу после запуска Delphi просмотреть содержимое окна редактора кода, то там можно обнаружить следующие строки: ype form1 = class ( Form) priva e { Priva e declara io s } public { Public declara io s } e d; var Form1: form1 Это описание класса исходной, пустой, формы приложения и объявление объекта - формы приложения.

скачать реферат Алгоритмические языки и программирование Системное программное обеспечение Технология программирования"

Составьте программу на Турбо Паскале.Дано 100 целых чисел. Определить, образуют ли они возрастающую последовательность. Зав. кафедрой билет по предмету АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ Билет № 26 Понятие константы и переменной. Как объявить константу и переменную в программе на Турбо Паскале? Символьный тип данных в языке Турбо Паскаль. Функции, применяемые к данным символьного типа. Заголовок процедуры. Правила записи заголовка процедуры в Турбо Паскале. Приведите фрагмент программы на Турбо Паскале считывания элемента из стека и исключения его из стека. Опишите процесс создания исполняемого файла в Delphi. Составьте программу на Турбо Паскале.Дан двумерный массив целых чисел. Поменять местами элементы первой и третьей строки. Зав. кафедрой билет по предмету АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ Билет № 27 Транслятор, компилятор, интерпретатор: определение и назначение. Укажите операции отношения над множествами в языке Турбо Паскаль. Поясните на примерах. Назначение стандартного модуля CR в Турбо Паскале. Перечислите основные процедуры и функции модуля.

скачать реферат Структуры данных и алгоритмы

Типы полей и обоснования их выбора обсуждались выше. В совокупности цепочка таких элементов задает один маршрут. Тип A swerLis предназначен для ответа - множества всех допустимых маршрутов. Представляет из себя однонаправленный список, в каждом элементе которого кроме ссылки на следующий имеется поле типа маршрут (Li k),  общее время пути, общая максимальная и минимальная цена, количество пересадок.  Типы полей и обоснование обсуждались выше. Внешнее представление: Транспортная система хранится во внешнем текстовом файле. Файл может быть создан любым текстовым редактором. В файле указывается следующее: Количество городов. Со следующей строки начинается информация о городах: название города, на следующей строчке координаты. После всех городов начинается информация о рейсах: компания, номер, тип, классы, количество станций; номер города, время пути, время стоянки цена по классам, для каждого города; время отправления от начальной станции. Так как эта информация редактируется крайне редко, причем разработчиком сети, то такой способ  является наиболее приемлемым. Название городов вводятся как строки,  дата – в любом формате (дд-мм-гг,  дд-мм-гггг, дд-мес-гг и т.п.) время чч:мм. По умолчанию полагается дата – текущий день, время 0:00.

скачать реферат Международные стандарты аудиторской деятельности

Крупные организации могут возложить выполнение этих обязанностей на отдел внутреннего аудита или ревизионную комиссию. При проверке аудитором соблюдения законов и нормативных актов он не несет ответственность за предотвращение несоблюдения законодательства. Тем не менее, проведение ежегодного аудита способствует такому предотвращению. Однако при аудите возникает риск того, что некоторые существенные искажения в финансовой отчетности не будут выявлены. Для общего понимания законов и нормативных актов аудитору необходимо: • использовать информацию о деятельности организации и отрасли; • узнать у руководства о политике и действиях организации, направленных на соблюдение законодательства; • узнать у руководства о нормативных документах, которые могут оказать существенное влияние на деятельность организации; • определить политику и действия руководства организации для выявления, оценки и отражения в учете судебных исков и санкций; • обсудить законодательные требования с аудиторами дочерних фирм в других странах. При проверке фактов несоблюдения законодательства применяются два типа аудиторских процедур: • направленные на выявление несоблюдения законов и нормативных актов; • применяемые при выявлении фактов несоблюдения законодательства.

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Проектирование информационного обеспечения

Методы описания потоков информации с использованием теории графов. В настоящее время его используют наиболее широко. Выделяют методы на основе использования сетевой модели, графоаналитический метод и метод с использованием графов типа эта процедура составляет первый этап метода. Затем составляется таблица реквизитов промежуточной, хранимой и выходной информации. После составления таблицы в картотеку вносят дополнительные сведения о реквизитах, которые в дальнейшем используются для количественной оценки информации. Данный метод позволяет выявить идентичные реквизиты, дублирование документов, упорядочить потоки информации, рационально скомпоновать показатели, унифицировать реквизиты.

скачать реферат Протоколы маршрутизации RIP и OSPF

При обрыве связи с сетью 1 маршрутизатор М1 отмечает, что расстояние до этой сети приняло значение 16. Однако получив через некоторое время от маршрутизатора М2 маршрутное сообщение о том, что от него до сети 1 расстояние составляет 2 хопа, маршрутизатор М1 наращивает это расстояние на 1 и отмечает, что сеть 1 достижима через маршрутизатор 2. В результате пакет, предназначенный для сети 1, будет циркулировать между маршрутизаторами М1 и М2 до тех пор, пока не истечет время хранения записи о сети 1 в маршрутизаторе 2, и он не передаст эту информацию маршрутизатору М1. Для исключения подобных ситуаций маршрутная информация об известной маршрутизатору сети не передается тому маршрутизатору, от которого она пришла. Существуют и другие, более сложные случаи нестабильного поведения сетей, использующих протокол RIP, при изменениях в состоянии связей или маршрутизаторов сети. Пример неустойчивой работы по протоколу (возникновение циклических маршрутов – процедура spli horizo ).В исходном состоянии все каналы передачи данных функционируют нормально и, поэтому, маршруты из узлов D и C к сети лежат через маршрутизатор B и имеют метрику 2.

скачать реферат Разработка программ в среде программирования Turbo Pascal 7.0

В программе,написанной на языке Pascal, могут быть следующие разделы : заголовок программы; program имя; список используемых модулей; uses cписок исп.модулей; раздел объявления переменных; var раздел объявления процедур и функций; procedure,fu c io Begi тело программы . E d. Заголовок программы состоит из зарезервированного слова program и имени программы (со списком параметров ,заключенных в круглые скобки). Завершается заголовок точкой с запятой. Порядок размещения разделов произвольный. Разделы могут отсутствовать. Тело программы начинается словом begi , а заканчивается словом e d с точкой, которая является признаком конца программы. co s имя:тип=значение; Обычные константы могут быть целого,вещественного,символьного,логического типа и типа s ri g, типизированные константы- любого типа,кроме типа файл. Раздел переменных: В этом разделе должны быть описаны все переменные,встречающиеся в программе: var список1:тип 1; список2:тип 2; список 1,список 2-перечень переменных через запятую. Тип переменной можно задать двумя способами : а) указать имя типа из раздела ype, б) описать сам тип. Раздел процедур и функций содержит описание процедур и функций,вызываемых в теле программы. Подробнее см. раздел Процедуры и функции.

скачать реферат Разработка элективного курса "Основы искусственного интеллекта"

Логические модели представления и манипулирования знаниями были особен­но популярны в 70-х годах. Тогда казалось, что с появлением языков программи­рования типа ПРОЛОГ процедуры логического вывода в исчислении предика­тов будут достаточны для решения всех типов задач в интеллектуальных системах. Вместе с тем, по мере того как в поле зрения исследователей включались все новые интеллектуальные задачи, стало ясно, что говорить о доказательном выводе можно только в небольшом числе случаев, когда проблемная область, в которой реша­ется задача, формально описана и полностью известна. Но большинство задач, где интеллект человека позволяет находить нужные решения, связано с областя­ми, где знания принципиально неполны, неточны, некорректны и характеризу­ются еще немалым числом характеристик, начинающихся с частицы «не». При таких условиях речь может идти только о правдоподобном выводе, при ко­тором окончательный результат получается лишь с некоторой оценкой уверен­ности в его истинности. Кроме того, специалисты, работающие в плохо форма­лизованных областях (например, в медицине), рассуждают совсем не так, как представители точных наук.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.