телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Рыбалка -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производство

Характеристика діяльності агломераційного цеху

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Монтаж, ремонт і експлуатація агломашини Ремонт – це комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності електроустаткування та відновлення ресурсів електроустаткування чи його складових частин. За видами ремонти електроустаткування поділяються на поточні і капітальні. Поточний ремонт – ремонт, який виконується для забезпечення чи відновлення працездатності електроустаткування і полягає в заміні або відновленні окремих частин. Капітальний ремонт - це ремонт, виконуваний для відновлення справності і повного або близького до повного відновлення ресурсу електроустаткування із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові. Технічне обслуговування - комплекс операцій або операція по підтримці працездатності або справності електроустаткування при використовуванні за призначенням. Технічне обслуговування проводиться в періоди між ремонтами і передбачає: контроль за дотриманням режимів роботи і правил технічної експлуатації, регламентованих ПТЕ та ПТБ; проведення оглядів та нагляд за електроустаткуванням; перевірку свідчень приладів, ступені нагріву машини, апаратів і мереж, стан ізоляції, справності заземлення та ін. обтирання, чистку, продування, виявлення дрібних пошкоджень та їх усунення; перевірку стану електрообладнання з широким використанням технічної діагностики, яку проводять з метою визначення вироблення ресурсів вузлів та деталей і попередження аварійних ситуації. 1. Тиристорний перетворювач До складу операцій по технічному обслуговуванню комплектного напівпровідникового перетворювача входять: -зовнішній огляд, продування стислим повітрям, протирання ізоляторів, тиристорів, силових вентилів; - заміна КІП і А; -заміна тиристорів, що аварійно вийшли з ладу, вентилів, резисторів і конденсаторів; - заміна всіх фільтрів (або їх промивка і сушка); -перевірка перегріву напівпровідникових приладів, пускорегулирующей апаратури, реле захисту і контролю, наявності надмірного шуму; -перевірка роботи вентилятора і системи охолоджування перевірка справності пристроїв сигналізації, вимірювальних приладів і комутуючої апаратури; -перевірка роз'ємних і паяних з'єднань ланцюгів вторинної комутації; -перевірка рівня напруги силового ланцюга, ланцюгів управління, завдання і всіх автономних джерел живлення постійного струму; -перевірка світлової сигналізації, усунення несправностей. При поточному ремонті виконуються операції технічного обслуговування і, крім того, проводиться: -часткове розбирання і контроль за станом блоків тиристорів, дроселів, реакторів, стабілізаторів, діодів, вентилів; - перевірка роботи системи імпульсно-фазового управління; - перевірка розподілу струмів і напруги між вентилями при груповому їх з'єднанні; - наладка роботи регуляторів і системи регулювання в цілому; - ремонт приводу вентилятора теплообмінника, системи водяного охолоджування, хімічне очищення систем охолоджування; - заміна несправних блоків і вузлів, ремонт комутуючої апаратури. Заміна несправних блоків і вузлів, ремонт комутуючої апаратурu. При капітальному ремонті виконуються операції поточного ремонту і, крім того, проводиться: - ремонт несправності блоків із заміною непридатних до ремонту елементів; - випробування тиристорів, силових вентилів на клас по величині зворотного опору; - випробування ізоляції на електричну міцність і ремонт силових ланцюгів перетворювача; - перемонтаж ланцюгів первинної і вторинної комутації із заміною пошкоджених проводів, шин, що комутує апаратуру; -ремонт трансформаторів і електродвигунів систем охолоджування; - наладка перетворювача, зняття регулювальної характеристики керованих агрегатів, випробування.; - силові розподільні шафи.

Зміст Вступ 1 Короткий опис технологічного процесу цеха АГЦ 2 Монтаж, ремонт і експлуатація агломераційної машини 3 Заходи безпечного обслуговування електрообладнання 4 Заходи протипожежної безпеки на електрообладнанні 5 Охорона навколишньго серидовища Вступ Приводом наступного століття за прогнозами більшості фахівців стане привід на основі вентильно - індукторного двигуна (ВІД). Вони мають пасивний феромагнітний ротор без яких - або обмоток або магнітів. Разом з тим, високі споживчі властивості приводу можуть бути забезпечені тільки при застосуванні потужної мікропроцесорної системи управління в поєднанні із сучасною силовий електронікою. Зусилля багатьох розробників у світі сконцентровані в цій галузі. Для типових застосувань перспективні індукторного двигуни з самозбудження, а для тягових приводів - індукторного двигуни з незалежним збудженням з боку статора. В останньому випадку з'являється можливість двозонного регулювання швидкості за аналогією зі звичайними приводами постійного струму. Для більшості масових застосувань приводів (насоси, вентилятори, конвеєри, компресори і т. д.) потрібно відносно невеликий діапазон регулювання швидкості (до 1:10, 1:20) і відносно низька швидкодія. При цьому доцільно використовувати класичні структури скалярного управління. Перехід до широкодіапазонним (до 1:10000), швидкодіючим приводам верстатів, роботів і транспортних засобів, вимагає застосування більш складних структур векторного керування. Частка таких приводів становить зараз близько 5% від загального числа і постійно зростає. Останнім часом на базі систем векторного управління розроблений ряд приводів з прямим цифровим керуванням моментом. Відмінною особливістю цих рішень є гранично високу швидкодію контурів струму, реалізованих, як правило, на базі цифрових релейних регуляторів або регуляторів, що працюють на принципах нечіткої логіки (фазі - логіки). Системи прямого цифрового керування моментом орієнтовані в першу чергу на транспорт, на використання в кранах, ліфтах, робототехніки. Ускладнення структур управління приводами зажадало різкого збільшення продуктивності центрального процесора і переходу до спеціалізованих процесорів з об'єктно - орієнтованої системою команд, адаптованої до вирішення завдань цифрового регулювання в реальному часі. Зростання обчислювальних можливостей вбудованих систем управління приводами супроводжується розширенням їх функцій. Крім прямого цифрового керування силовим перетворювачем реалізуються додаткові функції підтримки інтерфейсу з користувачем (через пульт оперативного управління), а також управління технологічним процесом. До складу системи управління входять: універсальний регулятор технологічної змінної, а також генератор керуючих впливів на базі годин реального часу. Таке рішення дозволяє підтримувати тиск в трубопроводі на заданому, відповідно до добової Циклограма, рівні виключно засобами електроприводу, без використання промконтроллеров. Перспективні системи управління електроприводами розробляються з орієнтацією на комплексну автоматизацію технологічних процесів і узгоджену роботу декількох приводів у складі промислової мережі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (РЕ)

В последнее десятилетие творчество Р. достигает наибольших высот и представляет собой как бы синтез всех исканий мастера. В 1661 Р. была заказана большая историческая картина для амстердамской ратуши на тему из далёкого прошлого Голландии («Заговор Юлия Цивилиса», сохранился лишь фрагмент, 1661, Национальный музей, Стокгольм; см. илл.). Это произведение, отличающееся монументальностью и героической мощью замысла, не было принято заказчиками из-за его сурового реализма. К позднему периоду относится также ряд наиболее глубоких и сложных по психологической структуре религиозных композиций Р. («Ассур, Аман и Эсфирь», 1660, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Возвращение блудного сына», около 1668—69), замечательные своим лаконизмом и силой характеристик портреты («Старейшины суконного цеха, или т. н. синдики», 1662, Рейксмюсеум; «Поэт И. Деккер», 1666, Эрмитаж). В поздних произведениях широкая, свободная живопись Р. приобретает особую пространственную глубину, а светотень выступает в качестве мощного средства композиционного построения и раскрытия психологических коллизий. Поздним рисункам Р. (исполненным преимущественно тростниковым пером) присущи предельная меткость наблюдений, выделение основных, наиболее характерных особенностей натуры

скачать реферат Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Друга частина роботи містить загальну фінансово-економічну характеристику діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 рр. Проведений детальний аналіз структури та якості кредитного портфеля ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Як результат, у третьому розділі приведені практичні рекомендації щодо шляхів удосконалення кредитної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, КРЕДИТ, БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ, ПРОЦЕНТНА СТАВКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ, КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, КРЕДИТНИЙ РИЗИК, ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК, СТУПІНЬ РИЗИКУ, СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ, СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ. ЗМІСТ ВСТУП 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 1.1 Сутність кредитних операцій та їх роль у діяльності комерційного банку

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
 Люди, которым мы обязаны

Чем руководствовались в Федеральном агентстве? Руководствовались статистикой: она показывает, что асфальт на трассах редко работает больше трех лет. Эта болезнь характерна и для дорог Прикамья. Одна из главных причин низкие характеристики битума, производимого в цехах акционерного предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Сейчас в Перми идет разработка новых стандартов для битумов над этим трудится специальная группа, в которую наряду с нефтяниками вошли технологи дорожно-строительных компаний, ученые государственного технического университета и других учреждений. Когда будут узаконены новые стандарты, никто сказать пока не может. Тем больше впечатляет надежность дорог, созданных строителями Пермской ДПМК. Который год уже экспериментальные участки югокамской дороги работают в условиях интенсивного транспортного движения, но асфальтовое покрытие остаётся в идеальном состоянии. На одном пикете кто-то из участников дорожной выставки поспорил сгоряча, что сможет расковырять здесь асфальт перочинным ножом. И, конечно, проиграл не знал чудак, что незадолго до него дорожное покрытие проверял здесь начальник участка Анатолий Рудометов: долго пытался расковырять асфальт ножом из швейцарской стали. PБесполезно. Скорее нож сломается

скачать реферат Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Конституційний Суд України обирає з числа суддів Конституційного Суду України комісію для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України. Голова Конституційного Суду України очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність. До повноважень Голови Конституційного Суду України належить: організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України; скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України; розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України; здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом і актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи. Голова Конституційного Суду України має двох заступників Голови Конституційного Суду України. Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження.

 Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР.

При цьому Владика нагадав, що на сумлнн колишнх воякв лежить ще не виконаний обов'язок перед славною пам'яттю воякв, що похован на цьому цвинтар, на могилах яких сьогодн стоять ще тльки тимчасов дерев'ян хрести. Зворушив Владика сумлння присутнх,  хай ц його слова передаються дал до вояцько громади. Псля вдправи на цвинтар, на запрошення вдови, пан Олени Дяченко,  сина Петра сержанта Американського Летунства, "в'тнамця", присутн збралися на тризну, яку очолив Владика Мстислав. У свой промов вн розвинув дал думку про потребу та обов'язок вояцтва  громади заопкуватися могилами колишнх воякв та закликав присутнх скласти пожертви на цю шляхетну цль. Ген. П. Самутин, як голова Комтету будови пам'ятника, привтавши присутнх, у свой промов торкнувся постання Комтету  його прац, а також дав характеристику особи покйного Командира легендарного Полку Чорних Запорожцв, що у свому чин вирс, щоб належати цлй нац. ¶нж. ¶. Крамаренко, промовляючи в мен Державного Центру УНР,  д-р сот. ¶

скачать реферат Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Застосовуючи диференційовані оцінки цінової еластичності реалізованого попиту на різні види страв, можна впливати на структуру та кількість їх реалізації таким чином, щоб отримувати необхідний рівень прибутку, не втративши при цьому клієнтів. (8, стр. 121 – 129) 8. План виробничої діяльності. До виробничих цехів обладнання ресторану та бару належать: заготівельні – овочевий і м’ясний цехи та один доготівельний цех, посудомийня. Окремо існує ще й кондитерський цех. Сьогодні потужність виробничого обладнання цехів ресторану та бару використовується лише на 39.9 %. Тобто існують значні резерви для підвищення обсягу виробництва продукції. Зараз забезпечення високої якості продукції власного виробництва ресторану та бару вимагає, враховуючи ступінь завантаження деяких видів обладнання використовувати обладнання меншої потужності (розрахунки приведені в розділі 4). Застосування цих заходів допоможе економії часу, електроенергії, швидкості обслуговування, виконанню виробничої програми з найменшими втратами. Також необхідно встановити додаткове обладнання, а саме: кухонного комбайна багатофункціонального, СВЧ-печі, фритюрниці. В таблиці 6 представлено розрахунок вартості необхідного обладнання для ресторану та бару.Таблиця 6. Розрахунок вартості необхідного додаткового обладнання для ресторану та бару.

скачать реферат Конституційний суд України

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу “Конституційний суд України” КИЇВ-2001 План Вступ 1. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. 2. Порядок формування Конституційного Суду і його склад. 3. Функції і повноваження Конституційного Суду. 4. Порядок діяльності Конституційного Суду і прорцедури розгляду ним справ. Висновки Література Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову, виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути Президента України, конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін. Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя, цілісної системи органів виконавчої влади. Поряд із змінами в організації держави й суспільства та завдяки їм, відбулися зміни у правовій системі України. З перших років незалежності було прийнято значну кількість принципово нових законодавчих актів України замість колишніх союзних законів і підзаконних актів та істотно оновлено чимало чинних законів.

скачать реферат Шпоры по Праву

Рішення й висновки Конституційного Суду України з зазначених питань є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України. Конституційний Суд України не має повноважень розглядати питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Конституційний Суд України складається з 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. визначає: загальні положення щодо діяльності. статус суддів та гарантії їхньої діяльності; порядок організації та діяльності Конституційного Суду; процедуру конституційного впровадження.Громадянство України: поняття та ознаки Громадянство України — постійний правовий зв'язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Цей коефіцієнт повинен врахувати лише активи і пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Аналізуючи процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ризиків, створення прибутку, покриття договірних угод. Розраховують її за формулою: Доходи від процентів — Витрати на проценти Чиста процентна маржа (%) = ————————————————————— (3.5) Середні загальні активи Оптимальним значенням даного показника є 4,5 %. Зменшення процентної маржі сигналізує про загрозу банкрутства. Основними причинами зменшення процентної маржі є зниження процентних ставок за кредитними операціями; подорожання ресурсів; скорочення питомої ваги активів, що приносять дохід, у загальному їх обсязі; хибна процентна політика банку. У нашому аналізі процентна маржа становить 0,70 %, тобто ефективність основної діяльності банку, пов’язаної із наданням кредитів, невисока. Наприкінці аналізу кредитної діяльності комерційного банку слід звернути увагу на практику складання кредитних договорів банку з клієнтами, яка має деякі вади.

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Різноманітність машинних носіїв, які використовуються в інформаційних системах, потребує їх сумісності ( можливості перезапису інфоромації на різних етапах обробки. Тому вибір більш оптимальних машинних носіїв для конкретної економічної інформації є важливим моментом при організації інформаційного забезпечення. В якості машинного носія для зберігання і обробки інформаційних масивів, а також для зберігання копій масивів, використовується жорсткий магнітний диск типу “Вінчестер”. Масиви з інформацією за минулі періоди зберігаються в архірованому вигляді на ГМД. Для розрахунку неохідного об(єму накопичувача на ЖМД використаний опис масивів з розділу 3.1.5. і особливості розміщення інформації на конкретному машинному носію. Результати розрахунків наведені у таблиці 20.Таблиця 20 Розрахунок необхідної ємності накопичувача на ЖМД типу “Вінчестер”. Назва Ідентифі- Довжина Максима-льн Максима-льн масиву катор запису у е число ий обсяг записів масиву символах 1 2 3 4 5 Кадр KADR 122 400 48800 Переміщення PEREM 28 300 8400 Звільнення UVOL 17 200 3400 Диплом DIPLOM 18 400 7200 Довідник посад SPR POS 22 20 440 Довідник видів прийому SPR PR 26 4 104 Довідник категорій SPR KA 11 20 220 Довідник спеціальностей SPR SPE 25 20 500 Довідник освіт SPR OBR 21 5 105 Довідник структурних SPR SP 22 7 154 підрозділів Довідник професій SPR PRO 15 30 750 Довідник статі SPR POL 11 2 22 Довідник сімейного SPR SEM 11 3 33 стану Довідник причин SPR PRI 32 6 192 звільнення Довідник військового SPR VOE 15 2 30 обліку Об(єм необхідної дискової пам(яті 70350 3.2. Організаційне забезпечення. 3.2.1. Загальна характеристика організаційного забезпечення.

скачать реферат Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Кордунова Н. О. аспірантка ІІ курсу ВДУ. Кафедра психології На протязі століть йшов пошук досконалих методів навчання історії; педагогами, психологами узагальнювався певний досвід, пропонувались нові ідеї в дій галузі. У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до відтворення справжньої історії, без перекручувань і фальсифікацій. На сторінках преси з’являється ряд альтернативних думок на певні історичні проблеми і, навіть, цілі періоди, обсяг знань надзвичайно швидко збільшується. Сучасним школярам дуже важко розібратися, правильно оцінити ряд подій виходячи з того потоку інформації (часом досить суперечливої), яка виплескується на нас з боку преси, радіо і телебачення. У зв’язку з цим виникає необхідність вирішення ряду проблем. Однією з таких проблем, яка потребує негайного вирішення є проблема формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення школярів. Учням потрібно допомогти позбутися шаблонного, стереотипного мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з дитинства. Сучасна школа повинна виховувати у школярів здатність до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобуття знань.

скачать реферат Комерційні банки та їх види

Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим колом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або обслуговують окремі галузі економіки (ощадні, іпотечні, банки споживчого кредиту, банки підтримки, гарантійні, розрахункові (клірингові) банки або палати). Універсальні банки виконують широкий спектр банківських операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. В Україні більшість банків універсальні, їм заборонено здійснювати діяльність лише в сфері торгівлі, матеріального виробництва і страхування. Крім функціональної, виділяють галузеву і регіональну спеціалізації банків. 5. За порядком формування статутного фонду комерційні банки поділяються на акціонерні товариства відкритого і закритого типу та пайові банки. 6. За наявністю мережі філій або безфілійні. Список використаної літератури 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ із змінами та доповненнями. 2. Борейко В. І. банківська справа: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення – Рівне: НУВГП, 2007. – 88 с. 3. Васюренко О.В. Банківські операції. К.: Знання, 2004. – 324 с. 4. Лаптєв с. м., денисенко М.П., кабанов В.Г., Любунь О.С. банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник. – К.: ВД «професіонал», 2004. – 320 с. 5. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

скачать реферат Державний фінансовий контроль в Україні

До обов'язків адміністратора належить забезпечення належ­ної реалізації правовідносин, що стосуються зобов'язань бан­ку. Зокрема, він повинен: — здійснювати контроль за тим, щоб загальна сума гарантій та поручительств відносно третіх осіб не перевищувала розмі­ру, визначеного статутом комерційного банку чи встановлено­го Національним банком України; — перевіряти умови надання позик з метою попередження можливих порушень встановлених показників ліквідності, без-ресурсного надання кредитів та надання непередбачених пільг при кредитуванні, дотримання інших норм і традицій банків­ської практики; — брати участь в оцінці майна, що приймається в заставу, перевіряти дотримання інших умов забезпечення кредиту; — здійснювати контроль за прийняттям передбачених за­конодавством заходів по стягненню простроченої заборгова­ності, поверненням стягнення на майно клієнтів-боржників та ін. Повноваження тимчасового адміністратора припиняються по закінченню строку, встановленого НБУ, при достроковому поліпшенні фінансового становища банку, а також у випадку прийняття арбітражним судом до розгляду справи про припи­нення діяльності комерційного банку.

скачать реферат Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

Кола, які складаються з лінійних і нелінійних елементів, називаються нелінійними колами. На ділянці кола з нелінійним елементом не виконується закон Ома, бо залежність струму від прикладеної напруги є нелінійною. Крива, яка відображає залежність струму від напруги, називається вольтамперною характеристикою . Вольтамперною характеристикою лінійного елемента, наприклад, резистора, є пряма лінія, а нелінійного - крива. Характер нелінійності вольтамперної характеристики різних нелінійних елементів різний. Він залежить від природи нелінійного елемента. Нелінійні елементи створювали для того, щоби реалізувати процеси, які не можуть відбуватися в лінійних колах. Зокрема, вони дають змогу стабілізувати в певних межах напругу чи струм, їх підсилювати, а також змінювати їх за бажаними нелінійними законами тощо. Нелінійні елементи поділяються на некеровані і керовані. В некерованих елементах (діоди, баретори, стабілітрони тощо) опори однозначно визначає вольтамперна характеристика, а в керованих (транзистори, тиристори та інші) сама вольтамперна характеристика залежить від величини керуючого впливу.

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
скачать реферат Ресторан "Медведь"

Комитет по образованию Администрации Волгоградской области Волжский филиал Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» Допущено к защите КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине Курс Группа Шифр Волжский 2008-2009 уч.г. Содержание. 1. Введение. 2. Характеристика предприятия. 3. Перечень услуг предоставляемых предприятием. 4. Ассортиментный минимум блюд предприятий общественного питания. 5. Производственная программа. 6. Расчетно-пояснительная часть. 6.1 Расчет пропускной способности зала. 6.2 Составление расчетного меню. 6.3 Составление технологических карт 6.4 Организация производства. 6.5 Структура производства. 6.6 Характеристика цехов. 6.7 Организация рабочих мест. 6.8. Организация складского хозяйства. 7. Характеристика и расчёт холодного цеха. 7.1 Холодный цех. 7.2 Составление технологических таблиц. 7.3 Расчёт производственного персонала холодного цеха. 7.4 Организация труда. 7.5 Расчёт почасовой реализации блюд для холодного цеха. 7.6 Расчёт численности работников холодного цеха. 7.7 Организация работы в цехе. 7.8 Технологическая линия холодного цеха. 7.9 Технологический расчет оборудования. 7.9.1 Расчет холодильного оборудования. 7.9.2 Расчет и подбор немеханического оборудования. 7.9.3 Расчет и подбор кухонной посуды и инвентаря. 7.9.4 Расчет площади холодного цеха. 7.9.5 Планировка холодного цеха. 9. Заключение. Список использованных источников. Приложение. 1.Введение. Пища-основа жизни человека.

скачать реферат Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Тема 1. Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції 1. Вплив інноваційної діяльності на різні сторони життєдіяльності суспільства У наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої прискоренням темпів науково-технічного прогресу (НТП), істотно позначаються на усих аспектах розвитку людського суспільства, змінюють саме середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку. 2. Поняття інновації, інноваційної діяльності, інноваційного процесу З погляду конкретних підприємств інноваційну діяльність необхідно розглядати як один із основних засобів їхньої адаптації до постійних змін умов зовнішнього середовища. Так, інноваційна діяльність – це вид діяльності суб здійснення контролю за процесами інноваційного розвитку в умовах змін зовнішнього і внутрішнього середовища, коригування процесів розвитку аж до зміни пріоритетів (за необхідності). Дана система орієнтована на втілення в життя тих напрямків і варіантів розвитку, які виявлені в результаті функціонування системи прогнозування і планування розвитку.

скачать реферат Характеристики радості

Переживання радості - це завжди суб'єктивний процес. Його інтенсивність може бути різної, але його якісні характеристики залишаються незмінними. Концепція активної й рецептивної радості, напевно, почасти пояснюється варіативністю характеристик сили емоційного переживання. Висока інтенсивність радісного переживання цілком сумісне з поняттям активної радості. Що стосується пасивної, або рецептивної, радості, то існує цілком певний стан свідомості, і воно концептуально сумісне з радісним станом слабкої інтенсивності. Це стан свідомості виражається в почутті, що ми називаємо умиротворенням; у ряді досліджень із застосуванням факторного аналізу воно виявило себе як самостійний фактор. Радість у сполученні з умиротворенням може зробити те, що багато хто називають рецептивною радістю. Ми вже відзначали, що радість позитивно корелює з відчуттям енергії й почуттям компетентності й упевненості в собі. Хоча останні феномени варто описувати скоріше в термінах афективно-когнітивної орієнтації, вони виявляють виражену тенденцію до зв'язку з інтенсивною емоцією радості, і імовірно, саме ця тенденція пояснює концепцію активної радості.

скачать реферат Организация работ шиномонтажного цеха

Производство автобусов с дизельными двигателями необходимо повысить. Необходимо освоить выпуск городских автобусов с высоким гарантированным пробегом и с большой пассажировместимостью. За счет совершенствования конструкций ДВС, повысить топливную экономичность. В связи с развитием автомобильного транспорта при техническом обслуживании и ремонте автомобилей применяют диагностирование и техническое обслуживание, которое позволяет найти неисправность и информацию о ней, теория надежности используется так же для управления техническим состоянием автомобиля. Специалисты при техническом обслуживании автомобилей должны знать, влияющие на изменение технического состояния автомобилей, элементы теории надежности, технического ремонта, а так же соответствующее оборудование. 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 1.1 Характеристика автотранспортного предприятия Автотранспортное предприятие со списочными количеством автобусов 326 ед., марки КАВЗ-3275, занимается перевозками людей. Среднесуточный пробег автомобиля 246 км. Автомобили эксплуатируются на дорогах IV категории в умеренно-теплом влажном климате 365 дней в году, 19 процентов подвижного состава прошло капитальный ремонт. 1.2 Характеристика автомобиля Автомобиль КАВЗ-3275 выпускается Курганским автобусным заводом с 1992 года, предназначен для перевозки людей между населенными пунктами, имеет колесную базу 3545 мм., полную вместимость 32 человека (число мест для сидения – 24), габаритные размеры 6750х2700х3015 мм., на него установлен карбюраторный двигатель мощностью 88,3 кВт (120 л,с,) при частоте вращения коленчатого вала 3200 мин №, колесная формула 4х2, максимальная скорость 90 км/ч, полная масса 8157 кг, расход топлива 19,6 л. На 100 км., при скорости 60 км/ч. 1.3 Характеристика объекта проектирования Шиномонтажный цех предназначен для проведения шиномонтажных работ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.