телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для детей -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человек

Основні напрями сучасної психології релігії

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Це, зокрема, метод наказів і заборон, навіювання і самонавіювання, переконання і порад тощо. К.-Р. Роджерс у своїй практиці застосовував давні психотерапевтичні методи — сповідь і катарсис. Церква давно використовує сповідь, у процесі якої людина позбавляється своїх проблем, розказуючи їх. Завдяки катарсису індивід звільняється від психологічної напруги, усвідомлених страхів і почуття вини. Центральним ядром концепції К.-Р. Роджерса є людина, допомога їй у процесі зростання. Основна увага психолога зосереджена на прагненні індивіда до внутрішнього зростання, здоров'я та адаптації, його слід підтримати і допомогти самостійно подолати труднощі. Згідно з концепцією К.-Р. Роджерса, терапевтичний процес є процесом зростання, духовного прозріння особистості. Суть психотерапевтичного процесу, за К.-Р. Роджерсом, полягає у тому, що людина повинна самостійно звернутися по допомогу. Це є важливим станом терапевтичного процесу, коли людина робить перший крок до самоствердження. Завдяки різноманітним засобам клієнту допомагають відчути, що сеанс консультування повністю належить йому, і він може під час нього бути самим собою. При цьому консультант стимулює вільний вияв почуттів, готує клієнта до переживання катарсису. Консультант не повинен блокувати почуття клієнта, якими б вони не були, має створити атмосферу, у якій би людина усвідомила свої негативні почуття, визнала їх як частину самої себе замість того, щоб проектувати на інших чи приховувати за захисним фасадом. Згідно з концепцією Роджерса, терапевт перебуває у інтенсивних особистих стосунках з клієнтом, як особистість з особистістю, а не як учений з об'єктом досліджень, не як лікар, котрий має намір діагностувати та лікувати. Терапевт повинен немовби «вчувтися», «врости» у клієнта. К.-Р. Роджерс під час психотерапевтичного процесу створював психологічну атмосферу, у якій клієнт розкривав свою особистість такою, якою вона є. Слід пробудити всю структуру особистості, яка повинна сама себе сформувати і вдосконалити. Пошук власного Я передбачає відкидання фальшивих масок, вивільнення сильних емоцій. Це прискорює рух людини до мети, заглиблення в епіцентр власної особистості. Представником гуманістичної психології також є Абрахам Маслоу (1908—1970р.р.). Він розробив холістично-динамічну теорію, у центр якої помістив здорову, сильну особистість, що самоактуалізується. При цьому американський психолог самоактуалізацію визначив як процес самореалізації особистісних потенцій, як цілісну людину у її вищих проявах. Досліджуючи досвід індивідів, які мали містичні переживання, Маслоу назвав їх «піковими». До найвищих цінностей А. Маслоу зараховував духовні та релігійні. Він вважав, що в людській природі вкорінений потяг до духовної самоактуалізації, яку він визначив як стан глибокого альтруїзму, періодичних пікових переживань, як цілісну людину у її вищих проявах. За А. Маслоу, пікові переживання фіксують найрадісніші моменти в житті людини. Ці стани він прирівнював до «центрального релігійного досвіду», який існує у всіх релігійних традиціях. Найбільші переживання — містичні, під час яких людина відчуває екстаз, почуття благоговіння, захвату.

Через однакову емоційну якість ці психічні кореляти поєднуються. СКД С. Гроф демонструє на базових перинатальних матрицях (БПМ). БПМ-1 притаманне почуття космічної єдності. Часто варіативне переживання супроводжується ототожненням із галактиками, міжзоряними просторами, сонячними системами та міріадами зірок. Символічні образи БПМ-2 різноманітні. Однак найхарактернішими для цієї матриці є переживання космічного поглинання, коли почуття болісної вини, абсурдності життя, екзистенційного відчаю зростають. Переживання біблійних тем висвітлюють картини вигнання з раю. Душевні і фізичні муки аналогічні терзанням Христа напередодні розп'яття. Символи БПМ-3 пов'язані з оргіастичними культами і релігіями, у них існують криваві жертвоприношення, культами релігій доколумбової Америки, божествами типу Молоха, Гекати чи Астарти. Із біблійних образів присутні потоп, жертвоприношення Авраама. Кульмінаційним моментом цих переживань є бачення Христа, відчуття його страждань. Можливі картини демонічного характеру, де поєднуються образи актуальних бачень, садомазохізму тощо. С. Гроф вважає, що класичним символом переходу від третьої до четвертої матриці є птах фенікс, який символізує смерть — відродження. Релігійний і міфологічний символізм БПМ-4 насичений різноманітними образами. Йому властиве переживання повного зникнення, за яким наступає воскресіння і відродження. Сцена відродження часто супроводжується ототожненням себе з такими божествами, як Кетцалько-атль чи Осіріс, а також із Діонісом, Орфеєм, Персефоною і Адонісом. Із біблійних тем — це смерть і воскресіння Христа. Після переживань повного знищення індивіда охоплює світло надприродної яскравості — він переживає зустріч із архетипом Великої Богині-Матері. Таке унікальне прозріння дає змогу «по-новому усвідомити свою божественну природу і космічний статус» . Поява трансперсональної психології відкрила нові можливості в дослідженні містичного та релігійного досвіду, розглянула їх взаємозв'язок з феноменом трансперсонального. Зв'язок між різними компонентами релігії і трансперсональними переживаннями охарактеризували М. Смирнов і І. Тульпе, зазначивши, що релігія подібна до могутнього дерева, де гілки — різні типи релігійних угруповань і ритуально-культових практик, «зовнішня їх частина і стовбур покриті «корою» віросповідних вчень, серцевину утворює релігійна свідомість, по внутрішніх каналах циркулюють живильні соки релігійного досвіду, і все це виростає з кореневої сітки різних глибинних трансперсональних переживань» . Трансперсональний рух, що з'явився у 60-ті роки XX ст., поставив перед дослідниками багато різноманітних питань: як співвідносяться трансперсональний і містичний досвід; у чому полягає сутність психоделічного досвіду тощо. «Етимологічно термін вони є суспільним продуктом. Спроби представити емоційний світ віруючого тільки позитивно або тільки негативно є однобічними. Також необхідно розрізняти забарвлення релігійних почуттів і їх функцію . М. Попова вважала, що релігійні почуття відіграють значну роль у виникненні релігійності. Вони дуже складні і динамічні. їм притаманна амбівалентність: страх і любов, смуток і радість, розчарування і надія. Оскільки релігійні почуття спрямовані на ілюзорний об'єкт, то вони є ілюзорними.

Однак поза увагою автора залишився цілий пласт історії становлення та розгортання психології релігії як окремої сфери знання. Ігнорування принципу історизму зумовлює труднощі в осмисленні сучасного стану психології релігії як релігієзнавчої дисципліни, спричинює прагнення надати їй самостійного статусу лише в межах професійних уподобань того чи іншого дослідника. Тому саме порівняльно-історичне дослідження допомагає зіставити різні етапи осмислення релігії як психологічного феномену, виявити її теоретичні моделі, парадигми. У такому контексті працює О. Предко . В останні роки збільшилася кількість досліджень, присвячених психології релігійних сект, соціально-психологічним особливостям сучасних неокультів (Н. Дудар, В. Єленський, Л. Филипович), профілактиці релігійно-сектантської інтоксикації (В. Журба). У них особливу увагу приділяють психологічним механізмам маніпулювання поведінкою людей в різноманітних нетрадиційних релігіях, встановлення над ними тотального контролю проповідників. Сучасні вчені, зокрема психіатри, вивчають також екстатичні стани, містичні переживання, пов'язані з поширенням в суспільстві релігійно-містичних вчень, окультних уявлень, ідей тощо. Деякі дослідники однобічно оцінюють ці стани, розглядаючи їх як «псевдорелігій-не маячення» (Ю. Поліщук), пов'язуючи їх переважно з психічним розладом (В. Жучков, Л. Хохлов, Т. Філіпова, В. Шишулін). При цьому вони не уточнюють на основі яких наукових (а не ідеологічних) критеріїв можна відрізнити релігію від псевдорелігії. У цьому контексті більш поміркованою є стаття Л. Левінсона «Психіатрія і релігія», в якій автор намагається провести ідею про «пріоритет прав і свобод окремої людини над правами об'єднання, хай то буде держава, сім'я, релігійна община» . Він відстоює ідею «рівності» всіх релігій, як традиційних, так і нетрадиційних. Завдання комплексного дослідження екстатичних станів, містичних переживань як релігієзнавцями, психологами, так і психіатрами є одним з нагальних. Каузальний аналіз може допомагати оцінити позитивний чи негативний потенціал містичних переживань. У цьому контексті показовою є хрестоматія «Психологія релігійності і містицизму» , де представлені праці, в яких з різних теоретичних позицій розкривається психологічний зміст релігійної свідомості. Досліджуючи релігійно-містичні системи, автори виявляють особливості вищих вимірів внутрішнього простору особистості, звертають увагу на його парадоксальність, ірраціоналізм, символізм, інтуїтивізм. Різні концептуальні позиції авторів підтверджують всю складність внутрішнього життя людини. Психологічна парадигма релігії Є. Торчинова Російський філософ, релігієзнавець Євген Торчинов (1956—2003) у своїх дослідженнях особливу увагу звертав на позитивні результати соціологічного підходу до релігійних феноменів. У релігієзнавстві досить вдало розглядались і розглядаються прояви релігії ззовні, її функціонування в соціуму, але все-таки її власне сутнісне ядро залишається таємницею. По суті, створено величезну соціологічну будову релігії без фундаменту. Саме таким підґрунтям, на думку Є. Торчинова, є релігійний досвід як особлива психологічна реальність. Є. Торчинов намагався розробити психологічний підхід до релігії, заклавши основу нової наукової парадигми для релігієзнавчих досліджень.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой психологический словарь

В античной философии и философии Нового времени была популярна идея врожденных идей: напр., Лейбниц утверждал, что «вся арифметика и вся геометрия врождены и заключаются в нас потенциальным образом». Одна из основных проблем классической психологии это проблема В. иPприобретенного, или проблема среды и наследственности (nature-nurture issue). Она заключается в определении относительной важности наследственности и процессов воспитания («среды») в конкретных условиях для формирования способностей и др. свойств личности. (Б. М.) ВУАЙЕРИЗМ см. Половые извращения. ВУНДТ ВИЛЬГЕЛЬМ МАКС (Wundt, 18321920)P нем. психолог, физиолог и философ, выдвинувший в своих трудах 18601870-х гг. одну из программ построения психологии как самостоятельной науки, основатель 1-й в мире лаборатории экспериментальной психологии в Лейпцигском ун-те (1879). Определив психологию как науку о непосредственном опыте (т.Pе. оPфеноменах сознания, постигаемых только путем интроспекции), он вычленил «простейшие элементы» сознания: ощущения и элементарные чувства

скачать реферат Психологія як наука

Психіка, як відомо, є відбиття об'єктивної дійсності, і тому вивчення психологічних законів означає насамперед установлення залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя й діяльності людини. Установлюючи закономірні залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя й діяльності людини, психологія повинна розкрити й фізіологічні механізми відбиття цих впливів. Психологія повинна зберігати самий тісний зв'язок з фізіологією, і зокрема, з фізіологією вищої нервової діяльності. Фізіологія, як відомо, займається механізмами, що здійснюють тої або іншої функції організму, а фізіологія вищої нервової діяльності - механізмами роботи нервової системи, що забезпечують «зрівноважування» організму із середовищем. Величезний вплив на розробку основних проблем сучасної психології язані один з одним і становлять єдине ціле - життєдіяльність людини. Література Орлів Ю.М. «Сходження до індивідуальності», Київ,2001р. – 15с. Ждан А.Н. Історія психології. Від античності до наших днів. Харків, 2005 Немов Р.С. Психологія. М., 1995 Рогів Е.И. Настільна книга практичного психолога. М., 1995 Ярошевский М.Г. Історія психології. Київ, 2000. – 263с. Історія психології / М. Г. Ярошенко - М.: Думка. 1976. Психологія Словник довідник / М. И. Дяченко, - Мн.: Хэлсон. 1998. Основи психології / Л. Д. Столяренко - Ростов - на Дону. 1997.

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
 Энциклопедический словарь

КОМПЛАНАРНЫЕ ВЕКТОРЫ [от лат. com(cum) — вместе и planum — плоскость] векторы, параллельные одной плоскости. КОМПЛЕКС в психологии — соединение отдельных психических процессов в некое целое. В узком смысле — группа разнородных психических элементов, связанных единым аффектом; одно из основных понятий глубинной психологии. Согласно психоанализу З. Фрейда, комплекс формируется вокруг влечений, подвергшихся вытеснению в область бессознательного (напр., т. н. Эдипов комплекс как результат вытеснения в раннем детстве враждебных импульсов по отношению к отцу). В "индивидуальной психологии" А. Адлера главная роль отводится т. н. комплексу неполноценности — ощущению индивидом своих органических или психических недостатков. КОМПЛЕКС (от лат. complexus — связь, сочетание) совокупность предметов или явлений, составляющих одно целое. КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ см. Комплекс, в психологии. КОМПЛЕКСНАЯ АМПЛИТУДА представление амплитуды А гармонического колебания x=A cos(wt+?) с помощью комплексного числа A=A exp (i?). Метод комплексной амплитуды (символический) применяется в электротехнике и радиотехнике

скачать реферат Управління сільськогосподарськими підприємствами

Частіше за все застосовуються лінійні моделі, призначені для розв язання різноманітних економічних задач, тоді як майже всі залежності в економіці нелінійні. Економічна практика обумовила появу низки математичних дисциплін: математичне програмування, теорія ігор, масове обслуговування, управління запасами, дослідження операцій тощо. Водночас, незважаючи на характерне для сучасного етапу посилення ролі економічних важелів і стимулів, не варто обмежувати організаційно-адміністративні методи впливу. 3.3 Соціально-психологічні методи управління Щоб менеджер міг управляти людьми, необхідно вміти знайти підхід не тільки до певних соціальних груп у колективі і до колективу в цілому, а й до окремих людей у підпорядкованому колективі. Індивідуальний підхід до людей ефективний тоді, коли менеджер ознайомлений з основами психології людини і управління, знає власні психологічні особливості та володіє відповідними психологічними методами впливу на людей. Історично склалися такі основні напрями досліджень психологічних аспектів управління: 1.

 Україна у революційну добу. Рік 1918

Планувалося обмежити їхню діяльність охороною громадського спокою та залучати такі загони до придушення антигетьманських повстань. Правовим документом, що узаконив існування хліборобських загонів в Українській Державі, став обіжник міністра внутрішніх справ І. Кістяківського до губернських старост від 13 серпня 1918 р. Важливим елементом загальних національно-правових основ Української Держави став “Універсал Його світлості Ясновельможного Пана Гетьмана Усієї України та військ козацьких Павла Скоропадського до народу українського” від 16 жовтня 1918 р., який оголошував про відновлення українського козацтва. Воно мало стати “твердою опорою для проведення в життя і свідомість українського народу всіх реформ, викликаних обставинами сучасного моменту[535]. Значний вплив на формування основних напрямів внутрішньої політики Української Держави мали й інші гетьманські грамоти та відручні листи. 2 липня 1918 р. П. Скоропадський затвердив закон “Про громадянство Української Держави”. Згідно четвертої статті цього законодавчого акту всі російські піддані, тобто всі мешканці українських губерній, які перебували на території України в день прийняття цього законопроекту, отримали українське громадянство

скачать реферат Психологія грошей

Зміст1. Поняття грошей та психології грошей 2. Внесок класичних напрямів психології у вивчення феномена грошей Список використаних джерел 1. Поняття грошей та психології грошейГроші - необхідний атрибут функціонування економіки в сучасному світі. При ефективному виконанні своїх основних функцій (міра вартості, засіб обігу, засіб накопичення та заощадження, світові гроші і засіб платежу) гроші стимулюють економічний і соціальний прогрес. Різноманітність грошей як чинника детермінації абстрагованих міжособистісних процесів економічного обміну робить їх психологізованим явищем. Незважаючи на все більшу актуальність і прикладну важливість, а також . Деякі люди вважають витрати умовою отримання любові і схвалення, і тому схильні витрачати гроші, коли відчувають себе самотньо, тривожно або потребують любові. Список використаних джерел Бурега В.В., Любчук О.К. Економічна психологія в схемах і таблицях. - Донецьк: ДонДАУ, 2003. - 63 с. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. - К.: Лібра, 1999. - 270 с. Конина Л.В., Клецова С.Я. Экономическая психология. - Алчевск: ДГМИ, 2003. - 156 с. Машков В.Н. Психология экономики. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2001. - 187 с. Прутська О.О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. - К.: Логос, 2003. - 266 с. Спасенников В.В. Экономическая психология. - М.: ПЕР СЭ, 2003. - 420 с.

скачать реферат Охрана природных ресурсов /Укр./

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ Програма реабілітації та раціонального використання природних лікувальних ресурсів передбачає: 1) розроблення документації, яка регламентуватиме якість природних лікувальних ресурсів (державні стандарти на всі складові природних лікувальних ресурсів); 2) розроблення та видання карти і кадастрів усіх природних лікувальних ресурсів; 3) здійснення державної програми моніторингу якості сучасного стану і використання природних лікувальних ресурсів; 4) забезпечення підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які експлуатують лікувальні ресурси, розроблення і затвердження проектів округів і зон санітарноїохорони курортів, ресурсів, технологічних схем раціональної експлуатації, організації режимних спостережень і контролю; 5) розроблення методики визначення граничних і оптимальних курортних і рекреаційних навантажень на території з урахуванням перспектив розвитку курортно-рекреаційного будівництва; 6) здійснення наукових розробок стосовно оцінки перспективних рекреаційних територій державного значення, картування і затвердження їх як зон чи територій, що не підлягають приватизації; 7) проведення роботи з медичного зонування курортно-рекреаційних територій України, а також складання територіальних комплексних схем охорони довкілля основних курортно-рекреаційних регіонів України. 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

скачать реферат Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

Територіальні підрозділи Банку Росії представлені територіальними установами і розрахунково-касовими центрами (РКЦ). Кожна територіальна установа Банку Росії є відособленим підрозділом ЦБ РФ, що здійснює на території суб'єкта Російської Федерації частина функцій Банку Росії. Територіальні установи Банку Росії не мають статусу юридичної особи і не мають права ухвалювати рішення, що носять нормативний характер, а також видавати гарантії і поручительства, вексельні і інші зобов'язання без дозволу Ради директорів. Функції, задачі і основні напрями діяльності територіальних органів Банку Росії визначаються Типовим положенням, затверджуваною Радою директорів. Територіальні установи ЦБ РФ звичайно створюються на території суб'єктів Російської Федерації. За рішенням Ради директорів Банку Росії територіальні установи можуть створюватися по економічних районах, об'єднуючих території декількох суб'єктів РФ. Сучасна система територіальних установ Банку Росії представлена 59 головними управліннями (ГУ), 19 національними банками (НБ), апаратом уповноваженого Представника Банку Росії в чеченській Республіці, 5 відділеннями і Оперу московського ГТУ.

скачать реферат Луганськ

До речі, він передбачений в Проекті податкового кодексу, який знаходиться на завершальній стадії розгляду у Верховній Раді України. Основні напрями соціально-економічного розвитку області Аналіз сучасного соціально-економічного стану регіону дає підстави виділити шляхи подальшого розвитку регіону. Це, перш за все, поліпшення демографічної ситуації та підвищення ефективності використання трудоресурсного потенціалу. Для реалізації цього напряму необхідно всіляко стимулювати народжуваність, зменшивши для регіону критерій віднесення до багатодітної сім'ї (включати до цієї категорії родини, які мають двох дітей) з наданням їм широкого кола податкових та соціальних пільг. Потрібно широко застосовувати довготермінове кредитування зведення і отримання житла не тільки для молодих сімей. Для поліпшення ситуації на ринку праці та збільшення обсягів виробництва доцільно швидкими темпами проводити реструктуризацію господарської діяльності в напрямку створення нових робочих місць в галузях сфери обслуговування. У шахтарських селищах необхідно пропагувати розвиток приватних господарств по виробництву сільськогосподарської продукції. З метою ліквідації галузевих диспропорцій у розвитку промисловості потрібно нарощувати потужності легкої та харчової промисловості.

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
скачать реферат Основні напрями в мовознавстві

Реферат на тему Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX ст. ПЛАН Натуралістична концепція Шлейхера. Інші предаставники лінгвістичного натуралізму. Психологічний напрям Олександр Потебня – відомий представник психологічного напрямку. Використана література Порівняльно-історичне мовознавство другої полови­ни XIX ст. супроводжувалося вдосконаленням прийо­мів лінгвістичного аналізу, розширенням наукових горизонтів. Встановлюються зв'язки мовознавства з іншими науками, формуються нові школи: натуралізм, психологізм, молодограматизм. 1. Натуралістична концепція Шлейхера. Першим напрямом, який виник у надрах порівня­льно-історичного мовознавства, був натуралізм. Натуралізм — напрям, який поширював принципи і методи природ­ничих наук на вивчення мови і мовленнєвої діяльності. Виникнення натуралістичної школи зумовлене бурх­ливим розвитком у середині XIX ст. природничих наук. Основоположником натуралізму став німець­кий мовознавець Август Шлейхер (1821—1868) — професор Єнського університету. Основними праця­ми Шлейхера є «Мови Європи в систематичному огля­ді» (1850), «Морфологія церковнослов'янської мови» (1852), «Про морфологію мови» (1859), «Підручник ли­товської мови» з хрестоматією і словником (1856— 1857), «Порівняльно-історичні дослідження» (1848), «Німецька мова» (1860), «Компендіум порівняльної граматики індоєвропейських мов» (1861).

скачать реферат Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЗНАЧЕННЯ СУТІ, ЗМІСТУ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ Зближення країн та народів, посилення їх взаємодії є важливою закономірністю розвитку сучасного суспільства. Глобалізація світу – явище неоднозначне. З одного боку, вона об – базові основи змісту полікультурної освіти, в якості якого виступає гуманістичний ціннісно-культурологічний підхід . Отже, аналіз історичних та соціокультурних чинників, що сприяли зародженню і розвитку полікультурної освіти, її цілей, завдань та суті, свідчать про складність та багатогранність проблеми, потребу її подальшого теоретичного та прикладного вивчення, розроблення програм практичної реалізації з урахуванням регіональних соціокультурних умов. 8

скачать реферат Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

Провідні положення концепції професійної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства визначають зміст та основні напрями діяльності майстра виробничого навчання та інших інженерно-педагогічних працівників професійних навчально-виховних закладів. Керуючись цим документом у повсякденній роботі, здійснюючи поточне та перспективне планування діяльності професійних закладів різного типу, необхідно практично реалізовувати концепцію з врахуванням конкретних галузевих і територіальних умов та особливостей історичного, соціально-економічного і національно-культурного розвитку кожного регіону. Поряд з низьким рівнем організації праці та недосконалістю економічного механізму, недооцінкою значення впровадження нової техніки і прогресивних технологій мали місце і незбалансованість професійно-кваліфікацінної структури зайнятих у народному господарстві, недостатній рівень підготовки інженерно-педагогічних кадрів тощо. Таким чином, виникла об'єктивна потреба подолання відриву навчальних закладів профтехосвіти від перебудови народногосподарського механізму, вимог науково-технічного прогресу.

скачать реферат Технологічний процес товстолистового цеху

Вступ В звўязку з науково-технічним прогресом розвиток електропривода вийшов на ще більший рівень. До основних напрямів розвитку електроприводу відносяться: розробка та будування комплектних електроприводів, з використанням сучасних перетворювачів мікропроцесорного керування, для покращення технологічних операцій, простота керування та обслуговування, монтажу та ремонту; покращення енергетичних показників електроприводу, а як наслідок зменшення втрат та збільшення коефіцієнта корисної дії; покращення експлуатаційної надійності для простоти та безпеки експлуатації; розширення області застосування керувального асинхронного електроприводу, асиннхронний привід є простим по конструкцій, обслуговування; розвиток наукових робіт по створенню моделей технологічних процесів; підготовка інженерно-технічних й наукових кадрів, здатних створювати та експлуатувати електроприводи. Металургійний завод не відстає від розвитку, тому все частіше впроваджуються нові механізми з більш вдосконаленими, сучасними електричними приводами.

скачать реферат Використання психомалюнку в процесі психокорекції

Тож однією з основних проблем які постають перед сучасною психологією є проблема розробки нових методів, які б відповідали потребам сучасної психології. Вирішенню цієї проблеми може зарадити не тільки поява нових методів, а й гармонійне компонування вже існуючих. Необхідною умовою виконання цих завдань є підготовка кваліфікаційних кадрів здатних працювати з великою кількістю методів і технік, а також спроможних на творчий підхід у розробці і компонуванні нових методів і технік. Тому актуальність цієї роботи, як дослідження з метою визначення особливостей використання кількох методів, має чимале значення, оскільки відкриває нові можливості для використання методу, який спроможний значно допомогти при роботі психотерапевтів всіх рівнів, покращуючи показники результативності як при роботі в групі, так і при роботі з окремими клієнтами. Об'єктом дослідження є психокорекційний процес. Предмет дослідження – особливості використання психомалюнку в процесі психокорекції. Мета роботи – з в исследовании восприятия социальных объектов.// Вестник Московского университета. Психология.- 2000.- № 2. - с.27-40. Фрейд З. Толкование сновидений - Киев: Здоровья,1991.-с.384. Штекель В. Исходы психоаналитического лечения // Хрестоматия: Зарубежный психоанализ.

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
скачать реферат Індивідуальні розходження: Френсис Гальтон (1822-1911)

Хоча генетичні проблеми еволюційних процесів протягом довгого часу не залучали уваги Гальтона, соціальний підтекст був присутній у його наступних роботах, що й визначило його вплив на сучасну психологію. Психічна спадковість Перша книга Гальтона по психології «Спадкоємний геній» (Heredi ary Ge ius) була опублікована в 1869 році. (Коли з нею познайомився Дарвін, він написав своєму кузенові, що ніколи раніше не читав нічого більше цікавого й оригінального.) У цій роботі Гальтон намагався показати, що народження в родинах геніальних дітей відбувається значно частіше, ніж це можна було б пояснити винятково впливом навколишніх умов. Основна думка цієї книги полягала в тому, що у видатних батьків народжуються видатні сини. (Доньки в той час мали мало можливостей зайняти високе положення крім шлюбу з видатною людиною). Більшість біографічних даних, на які посилався у своїй книзі Гальтон, ставилися до родоводів відомих учених і лікарів. Його дослідження показували, що кожна знаменита людина успадковує не тільки геніальність, але й особливу форму її прояву.

скачать реферат Історія розвитку психології

Таким чином, відпадала необхідність прибігати до душі, щоб пояснити, як виникають прості поведінкові акти, хоча Декарт і вважав, що наявність «розумної душі», локалізованої в головному мозку й тридцятилітньому сутність людини, допомагає останньому управляти своїми страстями й піднімає його тим самим над тваринами, позбавленими розуму. Цей декартовський дуалізм - тіло, що діє механічно, і керуюча їм душа надовго залишив відбиток на уявленнях про функціонування людського організму. І незважаючи на те що знання в області анатомії й фізіології в наступні століття значно збагачувалися, лише на початку XX століття поняття «душі», що змінилося спочатку поняттям «розуму», а потім «свідомості», остаточно поступилося місцем моністичної концепції, відповідно до якої поводження людини управляється в основному нервовою системою. Проте уявлення Декарта, нехай зародкові, про функціонування організму й реалізації різних поведінкових актів послужили відправною крапкою для розвитку сучасної психології. Зародження природних наук. Із часів Древньої Греції, як ми бачимо, тільки філософи намагалися зрозуміти сутність людини і його взаємини із середовищем, як фізичної, так і соціальної.

скачать реферат Психічний розвиток особистості

1. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З думкою про те, що особистістю людина не народжується, а стає, згодні зараз більшість психологів. Однак їхні точки зору на те, яким законам підкоряється розвиток особистості, значно розходяться. Ці розбіжності стосуються розуміння рушійних сил розвитку, закономірностей і етапів розвитку, наявності, специфіки і ролі в цьому процесі криз розвитку особистості. Одна з найважливіших проблем психології розвитку зв'язана з з'ясуванням ролі біологічного і соціального в особистості людини. Одна з точок зору на дану проблему, що представляє сьогодні в основному історичний інтерес, полягає у твердженні, що ведуча роль у становленні особистості людини належить біологічним процесам дозрівання організму, що основні психічні властивості як би закладені в самій природі людини, що визначає його життєву долю. Інша і також не дуже популярна в наші дні теорія, навпаки, пояснює особливості особистості, виходячи зі структури суспільства, способів соціалізації, взаємин з оточуючими людьми. Сучасна психологія розвитку відмовилася від протиставлення біологічних і соціальних факторів на користь розуміння важливості і тих і інших у психічному розвитку людини.

скачать реферат Філософські погляди Юнга

ЗмістЗавдання контрольної роботи 1 Карл Густав Юнг та його внесок до психології 2 Тестові завдання Список використанної літератури Завдання контрольної роботи /. Здійсніть реферативне дослідження. До першого питання потрібно зробити дослідження про будь якого відомого психолога який зробив внесок до психології як науки. Можна писати про всіх окрім Фрейда, Рубінштейна, Виготського. II. Виконайте тестові завдання по пів сторінки на кожну відповідь обґрунтовуючи її 1. Конкретно-науковий підхід до пояснення історії психології реалізували: а) М. Г. Ярошевський; б) В. А. Роменець; в) К. Ясперс. 2. Ідею переселення душ визнавав: а) Протагор; б) Платон; в) Аристотель. 3. Ідею про те, що річ існує безпосередньо в речі, стверджував: а) Горгій; б) Платон; в) Аристотель. 4. Філософським фундаментом теології Аврелій Августин обрав вчення: а) Аристотеля; б) Епікура; в) Платона і неоплатоніків. 5. Патристика виникла: а) у IV ст.; б) у II ст.; в) у VI ст. 6. Теологія — це: а) вчення про Бога; б) родовід богів; в) вчення про Логос. 7. Конституційні теорії особистості створив: а) Е. Кречмер; б) У. Шелдон; в) Дж. Таннер. 8. Теорію когнітивного дисонансу запропонував такий представник когнітивної психології: а) У. Найссер; б) Дж. Гібсон; в) Л. Фестінгер. 9. Структуралізм і постструктуралізм найхарактерніші як напрями сучасної філософської і психологічної думки: а) Франції; б) Німеччини; в) США. 10. Принцип індивідуальності як принцип побудови психологічних теорій і створення самостійних напрямів у науці характерний: а) для XX ст.; б) для ХУ-ХУІ ст.; в) для кожної історичної епохи. 1 Карл Густав Юнг та його внесок до психології Швейцарський психолог К.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.