телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Рыбалка -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человек

Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тарас Шевченко - крестный отец украинского национализма

И наконец следует научно обоснованный вывод высокоэрудированного эксперта: «Укранськ революцонери-демократи багато уваги придляли майбутньому соцалстичному суспльству, основою якого вважали суспльн власнсть на знаряддя виробництва  вдповдний х характер розподлу. Саме економчна рвнсть приведе до соцально рвност, до розквту духовних сил людини, стверджували укранськ мислител, аргументуючи сво висновки поглядами Маркса  Енгельса. Порвняно з захдновропейським утопчним соцалзмом соцалстичн теор росйських  укранських революцонерв-демократв були значним кроком вперед у питанн зближення естетичного далу з деалом полтичнимя. у напрямку теор наукового комунзму, яка вказувала обгрунтован, оптимстичн перспективи розвитку людства»(с.83). К сожалению, Жулинский ничего не пишет о «религиозных» взглядах Леси Украинки, которая в своей «Лесной песне» с глубокой симпатией и огромным мастерством воспела различные виды лесной нечисти. Ничего нет у него и о «религиозных» взглядах И.Франко, который в поэме «Моисей» уродует Библию и заставляет Моисея богохульствовать: «Одурив нас ґгова!» А враг рода человеческого - отзывается: «¶ почувся тут демонський смх, як луна його слова»

скачать реферат Самовиховання підлітків

Створення умов свого життя прямо залежить від ставлення до суспільства, праці, до людей і самого себе, тобто від основ моралі. Внутрішній світ людини, її душевні властивості складаються у цілий комплекс: риси характеру, вольові якості, ідейні та духовні прагнення, моральні принципи. Чи станете ви особистістю — залежить лише від вас. Чим раніше зробити рішучий крок до проектування власної долі, тим швидше визначите ким і яким бажаєте стати. Вочевидь, з роками під тиском обставин або зі зміною рівня освіченості багато чого уточнюватиметься, коригуватиметься. Та перший крок до майбутньої власної долі слід зробити якнайраніше. Спочатку зробимо короткий перелік головних моральних якостей і властивостей, потім виокремимо ті з них, які бажано сформувати у собі молодої людині. 1. Риси морального портрета Сучасна молода людина може сама вирішити, які риси характеру і моралі вона хоче виховати в собі. Основа такого вибору — життєвий досвід (власний і з оточення), літературні твори, кінофільми, відомості з етики, естетики, соціології тощо. Психологічна наука визначає особистість як «людину, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно-значущого та індивідуально-неповторного».

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
 Україна у революційну добу. Рік 1920

Пітті, марксистські автори). Поширення набув і соціально-структурний напрямок (Т. Парсонс, Ч. Джонсон), Згідно його уявлень, суспільство, як соціальна система, недовго може знаходитися в «нормальному», «здоровому», «стійкому» стані, перебувати у відносному, умовному балансі, рівновазі. Динамічно розвиваючись як складно організована система, суспільство саме собою входить в асинхронність іманентних йому соціальних цінностей і витвореного на даний момент соціально- політичного середовища. Настає час революцій як особливого виду змін, коли інші варіанти «не спрацьовують», втрачають «рятівне» значення. Одним із цікавих проявів соціально-структурного (системно- структурного) підходу є елітистські концепції (Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс), за якими політична влада в суспільстві має належати еліті, яка перебуває в постійній циркуляції (перманентний прихід у владні структури найобдарованіших, найрозумніших, найвольовитіших, найфаховіших особистостей з одночасним «відсіюванням» елементів, які перестають відповідати критеріям еліти)

скачать реферат Философский словарь /Укр./

На відміну від абстрактних визначень розсудку Д., за Гегелем є такий перехід одного визначення у інше, в якому виявляється, що ці визначення містять заперечення самих себе. 60. ДІАЛЕКТИКА МАРКСА. Істинне наукове розуміння Д. було створено Марксом і Енгельсом. Відкинув ідеалістичний зміст філософії Гегеля, вони побудували Д. на основі матеріалістичного розуміння історичного процесу ірозвитку пізнання, узагальнення реальних процесів, що діють у природі, суспільстві імисленні. Теорія пізнання розглядається матеріалістичною діалектикою як узагальнена історія пізнання і кожне поняття, кожна категорія, не дивлячись на свій предельно загальний характер, відмічені печаткою історичності. Гол. категорією матеріалістичної діалектики є протиріччя. 61. Молодогегельянство - радикальне крило гегелевської філософської школи. Їх інтерпритація філософії Гегеля і критика християнства виявились специфічною для тогочасних нім. умов формою пробудження буржуазно-демократичного мислення і політичного інтересу взагалі. Оформленню лівого крила гегельянства сприяла книга Д. Штрауса "Життя Іісуса " (1835), де були критично проаналізовані євангельські догмати. Штраус розглядав Христа як буденну історичну особистість, надприродність якої є продуктом міфу.М. цікаво як перша спроба- на моделі релігії - проаналізувати суспільну свідомість у якості соціальної структури (ідеалогії).

 Социальное прогнозирование

Маннгейм разделял на «идеологию» и «утопию» (учения, соответственно защищав­шие или отвергавшие господствующий социальный строй). Термин «футурология» в этом значении предложил в 1943 г. немецкий социолог, эмигрировавший в США, – О. Флехтгейм. Эта концепция не получила распространения; 2) «наука о будущем», «история будущего», предметом ис­следования которой должны быть перспективы развития всех явлений – прежде всего социальных, – в отличие от прочих дисциплин, ограниченных исследованиями прошлого и насто­ящего. Термин в этом значении получил на Западе распрост­ранение в начале 60-х годов в связи с развернувшимся тогда «бумом прогнозов» (появлением специальных учреждений, занятых разработкой прогнозов научно-технического и соци­ально-экономического характера). Однако во второй полови­не 60-х годов выявилась несостоятельность попыток выделе­ния «истории будущего» по аналогии с «историей прошлого», и к началу 70-х годов термин «футурология» в этом значении почти совершенно перестал употребляться. Аналогия между исследованием прошлого и будущего оказа­лась неправомерной

скачать реферат Соціалізація і виховання особистості

Елементами соціально-психологічної поведінки особистості є: соціально окреслена мета її діяльності; соціальні статуси» позиції і виконувані соціальні ролі; зумовлені статусами і ролями очікування; норми і цінності (культура), якими вона керується в процесі діяльності; соціокультурна, психологічна програма поведінки; система знаків, яку вона використовує; соціально-психологічне відображення, соціальних відносин; сукупність знань; рівень освіти і спе­ціальної підготовки; комунікативний потенціал; особистості механізми регуляції соціального процесу; активність і ступінь самостійності в прийнятті рішень. Становлення особистості в соціумі з погляду соціальної психології не­можливе поза суспільними відносинами, поза взаємодією з групою, спілкуванням і діяльністю. Людина розвивається у взаємодії з навколишнім се­редовищем, проте життя її є індивідуальним надбанням, а процес розвитку особистості завжди — глибоко неповтор­ним явищем. її соціально-психологічні індивідуальні властивості виявляються в якостях темпераменту, рисах характеру, у специфіці інтересів, комунікативних якос­тей, інтелекту, потреб і здібностей.

скачать реферат Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

В умовах сучасного машинного виробництва міняються кількісні співвідношення між працівниками, зайнятими різними видами праці. Важлива особливість такої кооперації полягає в тому, що всі її учасники виконують строго відособлені, часткові функції. Їхня праця розділена в часі й у просторі. Це викликає відому роз'єднаність трудових дій членів даної кооперації, у той же час сам процес праці виступає як єдине ціле. Необхідність чітких погоджених дій у трудовому процесі всіх його учасників викликана організаційною і технологічною потребами виробництва. Виробничі відносини, розглянуті під кутом зору поділу і кооперації праці, дають лише загальну характеристику суспільної форми праці. Властиві тому чи іншому ступеню розвитку людства специфічні риси праці можна зрозуміти лише виходячи з форми власності на засоби виробництва. Характер з'єднання працівника з засобами виробництва визначає соціальний характер і соціальну природу праці. Якщо зміст праці характеризує рівень розвитку продуктивних сил, технічний спосіб з'єднання особистісного і речовинного елементів виробництва, то соціальний характер і соціальна природа праці відбивають соціально-економічне положення працівника в суспільному виробництві, ті особливості виробничих відносин, при яких відбувається праця.

скачать реферат Диференційний підхід в системі навчання

Те ж саме стосується концепції національного виховання – створеної впродовж віків народної системи поглядів, переконань, ідей, традицій, звичаїв, покликанних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Серед принципів національного виховання: народність (оволодіння рідною мовою, любов до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до культури, народних традицій і звичаїв; природовідповідність (врахування багатонаціональної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, національних і регіональних особливостей; культуровідповідність – органічний зв’язок з історією народу, традиціями, з народними ремеслами. промислами; гуманізація – створення умов для формуваня кращих якостей та здібностей дитини; демократизація –усунення авторитарного стилю виховання. Сприймання особистості виховання як вищої соціальної цінності, її право на виявлення індивідуальності; етнізація навчально-виховного процесу – наповнення виховним національним змістом.

скачать реферат Теорії походження держави

ВСТУП 1. Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку 2. Теорії походження держави. 2.1.Теологічна чи божественна теорія 2.2. Патріархальна теорія 2.3. Договірна теорія 2.4. Теорія насильства 2.5. Психологічна теорія 2.6. Расова теорія 2.7. Органічна теорія. 2.8.Матеріалістична (класова) теорія Висновок Список використаної літератури. ВСТУП Вивчення процесу походження держави має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави, її особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови її виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначати усі властиві їй функції - основні напрямки діяльності, точніше установити місце і роль у житті суспільства і політичної системи. Серед теоретиків держави і права ніколи не було раніше і в даний час немає не тільки єдності, але навіть спільності поглядів у відношенні процесу походження держави і права. При розгляді даного питання ніхто, як правило, не бере під сумнів такі, наприклад, загальновідомі історичні факти, що першими державно-правовими системами в Древній Греції, Єгипті, Римі й інших країнах були рабовласницькі держава і право.

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.

Контрольна робота на тему: «Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.» Зміст Вступ 3 Розділ І Причини та наслідки козацько-селянських повстань під проводом К. Косинського, С. Наливайка та Г. Лободи. 5 Виступи 90–х рр. ХVІ ст . .5 Козацько-селянські повстання 20-х рр. ХVІІ ст .8 Розділ ІІ Народні виступи 30-х років XVII ст. Причини їх поразок 2.1 Виступи 30-х рр. ХVІІ ст. Причини поразок . 9 2.2 Феодально-кріпосницьке гноблення . 11 Висновок .14 Список літератури . .17 ВСТУП Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ряду аспектів проблеми, зокрема, слід чіткіше визначити характер і масштаби, форми пасивного опору селянства, дослідити економічне підґрунтя соціальних конфліктів, визначити соціальну природу найбільших повстань кінця ХVІ та початку ХVІІ ст. Ця тема актуально ще й тому, що це дає нам перевагу бачити та аналізувати свої помилки, які можна не допустити у майбутньому. Історіографію досліджуваної теми умовно можна поділити на 2 групи: 1.

скачать реферат Особистість курсанта морського коледжу

1. Структура особистості: сутність, значення, закономірності формування. Особистість моряка 2. Здібності в професійній діяльності моряка, шляхи їх удосконалення 3. Технологія користування методом аутотренінгу в процесі індивідуального психологічного самовдосконалення курсанта Список використаної літератури 1. Структура особистості: сутність, значення, закономірності формування. Особистість моряка Для розуміння природи особистості потрібно з я людини – це не тільки відсутність хвороб, а й стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Ефективність будь-яких оздоровчих заходів буде тим вищою, чим більше в них використовуватимуться можливості свідомості з усім багатством її функцій. Список використаної літератури Крутецкий В.А. Психология способностей моряков. Москва: Просвещение, 2003. Ковальов А.Г., Мясищев В.Н. Психологічні особливості людини, т. 2. Здатності. – К: Освіта, 2006. Леви В.Л. Искусство быть собой. Москва: Знание, 2007 Леви В.Л. Искусство быть другим. Москва: Знание, 2007 Бутчер Т. Ода людським можливостям. - Київ: Онікс, 2006 Корольчук М.С. Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах: Дис. док. психол. наук.: 19.00.02. - Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2003 Криворучко П.П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні. Дис. канд. психол. наук.: 20.02.02. - Київ: КВГІ, 2006 Страхов А.П. Адаптация моряков в длительных океанических плаваниях.

скачать реферат Психологія емоцій

У психологів, так само як у філософів і педагогів, немає єдиної точки зору щодо ролі, що грають у житті людини емоції. Так, деякі з них, думаючи розум характеристикою істинно людського в людині, затверджують, що сенсом людського існування повинна бути саме пізнавально-інтелектуальна діяльність. У нашім суспільстві, та й не тільки в нашім, людина, почавши вчитися в раннім дитинстві, продовжує своє утворення в міру дорослішання до досягнення зрілості; при цьому саме утворення найчастіше розуміють як процес знайомства з фактами й оволодіння теоріями, як процес нагромадження інформації. Але інші вчені, незважаючи на захопленість процесом пізнання, незважаючи на те що інтелект став їхнім знаряддям виробництва, а наука - долею, все-таки схильні відносити людини до розряду істот емоційних або, може бути, емоційно-соціальних. На їхню думку, сам зміст нашого існування має афективну, емоційну природу: ми оточуємо себе тими людьми й речами, до яких прив'язані емоційно. Вони затверджують, що научання через переживання (як в особистісному, так і в соціальному плані) не менш, а бути може, і більш важливо, ніж нагромадження інформації.

скачать реферат Основні підходи до визначення поняття "особистість"

З народження людина одержує таку тілесну організацію, в якій запрограмована можливість її універсального соціально-діяльного розвитку. Соціальне життя розвиває специфічні людські біологічні якості. Тому суспільне становище людини є її природним станом. Соціологія по-різному трактує поняття «людина», «особистість», «індивід». Поняття «людина» є родовим, вказує на якісну відмінність людей від тварин, служить для характеристики всезагальних, притаманних усім людям якостей і особливостей, які знаходять свій вияв у назві «homo sapie s». «Індивід» означає конкретну людину, одиничного представника людського роду. «Особистість» служить для характеристики соціального в людині. Особистість, на відміну від людини, є продуктом не тільки природи, а й суспільства, суб'єктом соціальних процесів. Особистість — усталений комплекс якостей людини, набутих під впливом відповідної культури суспільства, конкретних соціальних груп і спільнот, до яких вона належить і до життєдіяльності яких залучена . Поняття «особистість» вживається стосовно кожної людини, оскільки вона є носієм важливих рис певного суспільства. Головне в особистості — не абстрактна фізична природа, а її соціальна якість.

скачать реферат Дослідження екології людини

Друга - різний характер матеріалів, що перебувають у руках дослідника. У неоекології їхня повнота будь-якого рівня може бути, як легко зрозуміти, передбачена в процесі самої організації роботи, у палеоекології необхідні дані добуваються із працею, і в їхньому нагромадженні є елемент випадковості. Нарешті, третя особливість - зв'язки більш-менш синхронні або, точніше, синхронні в межах дуже короткого проміжку часу - максимум кілька десятиліть, але вони мають лише обмежену хронологічну ретроспективу. Які взаємини між екологією людини й фізичною антропологією. Теоретичне проміжне положення фізичної антропології між науками біологічного й історичного профілю (подвійність біологічної й соціальної природи людини інтуїтивно початку усвідомлюватися ще в минулому столітті) завжди ускладнювало її фактичне положення в суспільстві й будь-яких суспільних системах організації наукової праці. У Німеччині, Швейцарії, Англії, мабуть, у Франції це завжди була більш-менш самостійна дисципліна, що обслуговувала потреби археологів і етнографів, але при цьому орієнтуючись переважно на споріднення з біологічними науками.

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

ВСТУП Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ряду аспектів проблеми, зокрема, слід чіткіше визначити характер і масштаби, форми пасивного опору селянства, дослідити економічне підґрунтя соціальних конфліктів, визначити соціальну природу найбільших повстань кінця ХVІ — 20 – 30 рр. ХVІІ ст. Історіографію досліджуваної теми умовно можна поділити на 2 групи: 1. Узагальнюючі праці з історії України. До них можна віднести авторські праці Грушевського М. С. “Ілюстрована історія України” , Зайцева Ю. “Історія України” та ін., а також вузівські курси: “Історія України. Курс лекцій” та ін. Проте у цих працях дана тема висвітлена фрагментарно. Майже не акцентується увага на пасивні форми опору селянства, козацько-селянські повстання подані схематично. Більше уваги селянським виступам у 1569 – 1648 рр. Приділено в “Історії Української РСР” в 10 т. , “Українська національна революція” із серії “Україна крізь віки” . У цих працях показується важке становище селянства, його боротьба проти польських і місцевих феодалів.

скачать реферат Значення об

Кримінальне право України визнає злочином не самі по собі ідеї або думки людини, реалізація яких становить небезпеку для особистості, суспільства або держави, а лише суспільно небезпечне діяння, що порушує кримінально правові норми. При розслідуванні або судовому розгляді кримінальної справи в першу чергу встановлюється об'єктивна сторона злочину і тільки на її основі суб'єктивна. Без ознак об'єктивної сторони не виникає самого питання про суб'єктивну сторону злочини. У такий спосіб створюється серйозна гарантія дотримання законності при відправленні правосуддя по кримінальних справах. Про соціальну природу протиправного поводження. Головне в цьому поводженні - те, що воно суперечить існуючим суспільним відносинам, заподіює або здатне заподіювати шкоду правам і інтересам громадян, колективів і товариства в цілому, перешкоджає поступальному розвитку суспільства. Злочини розрізняють по своїй спрямованості, по можливості настання шкідливих наслідків і їхньої ваги, по характеру їхніх мотивів, по цілям правопорушень.

скачать реферат Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

У ході засвоєння інформації, характерної для вищої освіти, у студентів формуються способи евристичних і проблемно-пошукових дій, прийоми і методи розумової і практичної діяльності, що впливають на вироблення системного стилеві мислення, цілісного світогляду. - Безперервність освіти, що зв'язана з оптимальним задоволенням реальних потреб майбутніх фахівців у спеціалізації, здійснюваної в ході практичної діяльності, стажування, підвищення кваліфікації, самоосвіти. Цей принцип припускає послідовність вузівської освіти з попередніми її етапами, багаторівневість самого процесу вищої освіти, безперервність постійного професійного вдосконалювання студента і спрямованість до своєї майбутньої життєдіяльності, високий рівень сформованості умінь самостійно учитися. - Індивідуалізація і диференціація, що забезпечують індивідуально-творчий підхід до навчання студентів, що враховує аспекти індивідуальних особливостей учнів, повний розвиток їх особистісних і професійних інтересів, потреб, здібностей і можливостей. Сучасна освіта винна ґрунтуватися на предметній системі навчання, що надає студентам можливість складати індивідуальний навчальний план відповідно до обраної програми навчання. - Інноваційність, що виявляється у варіативності, динамічності змісту, форм, методів і технологій підготовки студентів до різних видів педагогічної роботи в середніх, середньо-спеціальних і вищих навчальних заставах. Інноваційний характер освіти в сучасному вузі формує світогляд фахівців, в основі якого лежить здатність і можливість творчого перетворення соціальної дійсності, проектування, організації і здійснення професійної діяльності, що припускає інваріантість розв'язання задач, багатокритеріальність контролеві й оцінки досягнутих результатів. - Національно-регіональний підхід, спрямований на задоволення вузами соціального замовлення в підготовці викладачів різних спеціальностей, необхідних навчальним заставам регіону, країни.

скачать реферат Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи. Зміст. I. Вступ. 2 II. Предмет та завдання криміналістики. 2 III. Механізм вчинення злочину, основи механізму злочинної діяльності. 10 1. Злочинність у системі соціальної діяльності. 11 ¬ Злочин як різновидність соціальної діяльності. 11 ¬ Криміналістичне поняття діяльності. 12 ¬ Структура злочинної діяльності і характеристика її елементів. 13 2. Теорія механізму вчинення злочину. 16 ¬ Відображення в основі механізму вчинення злочину. 16 ¬ Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність. 19IV. Висновок. 21 ЛІТЕРАТУРА 22 Вступ. Формування предмета науки криміналістики має певний історичний аспект, суть якого до цього часу становить дискусійну проблему. Предмет будь-якої науки розвивається, вдосконалюються його зміст і методи у відповідності до загального накопичення наукових знань та соціальних умов розвитку суспільства. Розвиток процесуальної думки наприкінці XIX ст. та пекучі потреби практики створили умови до відгалуження від фундаментальних правових галузей знань багатьох спеціальних, які мали спочатку прикладний характер.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.