телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Канцтовары -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человек

Практична психологія як наукова дисципліна

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Назви посад, що вони обіймають, можуть бути різними: консультант, терапевт, соціальний працівник, радник. Разом із тим спільною основою перелічених видів професійної діяльності є практична психологія. Тому всі ці фахівці можуть бути названі практикуючими психологами. 2. Які фактори визначають особливості життєвої ситуації особистості (групи)?Психологія та поведінка окремої людини як особистості істотно залежить від соціального середовища. Останнє являє собою складно влаштоване суспільство, в якому люди об'єднані одне з одним у численні, різноманітні, більш або менш стійкі з'єднання, звані групами. Серед таких груп можна виділити великі та малі. Великі представлені державами, націями, народностями, партіями, класами, іншими соціальними спільнотами, які виділяються за професійними, економічними, релігійними, культурними, освітніми, віковими, статевими та багатьма іншими ознаками. Через ці групи опосередковано здійснюється вплив ідеології суспільства на психологію людей, які їх складають . Безпосереднім провідником впливу суспільства та великих соціальних груп на індивіда є мала група. Вона являє собою невелике об'єднання людей (від 2-3 до 20-30 чоловік), які зайняті якою-небудь спільною справою та знаходяться в безпосередніх взаєминах одне з одним. Мала група - це елементарний осередок суспільства. У ньому людина проводить більшу частину свого життя. Відоме твердження про залежність психології та поведінки особистості від соціального середовища правильніше було б сформулювати як тезу про залежність особистості від психології та стосунків, які існують у малих групах. Прикладами малих груп, найбільш значущих для людини, є сім'я, шкільний клас, трудовий колектив, товариство близьких друзів, приятелів і т.д. Малу групу характеризує психологічна та поведінкова спільність її членів, яка виділяє й відособлює групу, робить її відносно автономним соціально-психологічним утворенням. Ця спільність може виявлятися за різними характеристиками - від чисто зовнішніх (наприклад, територіальна спільність людей як сусідів) до досить глибоких внутрішніх (наприклад, члени однієї сім'ї). Ступінь психологічної спільності визначає згуртованість групи - одну з основних характеристик рівня її соціально-психологічного розвитку. Малі групи можуть бути різними за величиною, характером та структурою стосунків, що існують між її членами, за індивідуальним складом, особливостями цінностей, норм та правил взаємин, які поділяються учасниками, а також міжособистісними стосунками, цілями й змістом діяльності. Кількісний склад групи по-науковому називається її розміром, індивідуальний - композицією. Структуру міжособистісного спілкування, або обміну діловою та особистісною інформацією, йменують каналами комунікацій, етико-емоційний тон міжособистісних відносин - психологічним кліматом групи. Загальні правила поведінки, яких дотримуються члени групи, називають груповими нормами. Усі ці характеристики являють собою основні параметри, за якими виділяють, розділяють та вивчають малі групи в соціальній психології . Особлива увага в ході соціально-психологічного вивчення груп і колективів приділяється взаєминам. Вони, у свою чергу, діляться на офіційні та неофіційні, стосунки керівництва й підпорядкування (зокрема, лідерства), ділові й особисті, раціональні та емоційні.

Названі вади можуть бути відносно дискретними і стосуватися лише певних аспектів емоційно-вольової сфери чи мати більш тотальний характер і бути пов'язаними зі становленням акцентуації, провідних переживань, системи ставлень і ціннісних орієнтацій. Цей момент є важливим для діагностики і вибору видів психологічної допомоги особистості - корекції чи психотерапії, або корекції у межах психотерапії. Основними етапами психокорекційної роботи є діагноз, прогноз, створення психологічно-педагогічної корекційної програми, її виконання та аналіз її ефективності. У діагнозі (на основі психологічної діагностики з використанням тестів) фіксуються показники психічного розвитку, їхня відповідність нормам, формулюється гіпотеза щодо причин відхилень. Психологічний діагноз включає також формування прогнозу. Прогноз є передбаченням подальшого розвитку особистості за умови своєчасної корекції та за відсутності такої. Особливостями програми корекції є наявність суто психологічної та педагогічної частин. Психолог розробляє і здійснює психологічну частину. Педагогічну частину психолог може розробляти як самостійно, так і разом з батьками, соціальними працівниками, педагогами, родичами (залежно від того, хто буде працювати з дитиною) . Педагогічна частина виконується під постійним контролем психолога. Оскільки коригуючий вплив спрямований на певні конкретні характеристики, то показником ефективності виступають виміри цієї характеристики до і після корекції. 4. Чи існують відмінності в підготовці практичних психологів для різних соціальних сфер?Вихідним положенням у справі професійного відбору є те, що не кожний спеціаліст із психологічною освітою здатний працювати в якості практикуючого психолога у школі, закладах охорони здоров'я тощо. Дослідження свідчать, що професійна придатність практикуючого психолога не зводиться тільки до рівня його фахової освіти, і було б грубою помилкою ставити у пряму залежність знання і рівень кваліфікації спеціаліста. Очевидно, що практикуючому психологові необхідні такі індивідуальні та особистісні структури, які забезпечують успішність саме практичної діяльності. Отже, розглядаючи питання про професійно необхідні якості практикуючого психолога, важливо над усе поставити успішність його професійної діяльності. При цьому слід узяти до уваги те, що практикуючий психолог буде мати певну спеціалізацію: діагностика, консультування, реабілітація і т. ін. Таким чином, кожна з спеціалізацій буде вимагати певної підготовки, набору навичок, особистісних рис та якостей. Методики відбору на спеціальність створення мережі робочих місць для подальшого працевлаштування соціальних працівників. Список використаних джерел Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Вступ до спеціальності: практична психологія. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2005. - 208 с. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. - М.: Эксмо, 2005. - 781 с. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу. - К.: МАУП, 2004. - 192 с. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2006. - 536 с. Практикум з психології. - Чернівці: Рута, 2006. - 360 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сповідь у камері смертників

Я прочитав у нй клька статей, що зовсм не так розповдали, як у совтськй лтератур, наприклад, про О. Пушкна. У чому справа? Адже двох стин бути не може? Звдси виникло пдозрння щодо правдивост совтських авторв. Воно посилило критичне ставлення до всього загалом , крм того, остаточно затвердило мене в думц, що давно вже почав перетворювати на принцип: не читати совтську лтературу про сучаснсть. Читати треба про минуле, а сучасне треба вивчати власними спостереженнями. Автор - людина. Чого я маю врити очам друго людини бльше, нж свом власним? Минуле я не можу побачити власними очима, того у мене нема ншого виходу, як покладатися на свдчення нших людей (авторв книжок), але щодо сучасност, то я сам свдок. Ця засада заощадила мен багато часу зменшила кльксть лтературно отрути, що завзято плодили Корнйчуки, Кундзич, Павленки, Стельмахи Друга книжка, що потрапила мен до рук у бблотец Джульфи, це Про вйну Клаузевца. Вона вдкрила мен сферу практично психолог на прикладах диференцац здбностей (добрий ройовий може не дорости до доброго сотенного , навпаки, добрий сотенний може бути поганим ройовим)

скачать реферат Використання проективних методик у діяльності практичного психолога

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ Курсова робота з дисципліни: Загальна психодіагностика на тему: «Використання проективних методик у діяльності практичного психолога» студентки групи: Ф 20-9-06 БПс (4,0 д) Пшенична Наталія Юріївна Науковий керівник: магістр, старший викладач Білошнікова О.В. Нікополь 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи і практичне застосування проективного методу в діяльності практичного психолога 1.1 Історія розвитку і обґрунтування проективних методик 1.2 Класифікація проективних методик 1.3 Сфери застосування проективних методик 1.4 Можливості та обмеження проективних методик Розділ 2. Емпіричне дослідження особистості за допомогою проективних методик 2.1 Організація і методи проведення дослідження 2.2 Результати дослідження та їх інтерпретація Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ У зв'язку зі зростаючою потребою у прикладних психологічних дослідженнях особистості проективні методики почали широко використовуватися в багатьох галузях психологічної практики.

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
 Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва

Фольклористика, що формувалася яко наукова дисциплна, ставала посередником мж Захдною ґвропою та ґвропою Схдною. Фортс, як належить, завершу свою розповдь про морлахв стислим викладом хнх поховальних обрядв, але тут вн обира специфчно забарвлену лексику. «Родина плаче голосить над мертвим,P повдомив Фортс.P Спваються хвалебн псн про померлого». Вд теми похорону вн переходить до загального висновку, пдсумовуючи те, що вн назвав «найпомтншим звичам народу, дос маловдомого в ґвроп». Знайомлячи ґвропу з цими звичаями, Фортс постав як антрополог, котрий знаходить свй предмет зовсм недалеко вд дому, за Адратичним морем, у межах Венецансько мпер, але, звсно, поза «гожими частинами ґвропи». Однак його твр був не лише даниною науц: «Я можу сподватися, що вс мо зусилля та цлий мй труд будуть винагороджен, якщо хоч трохи розважать вас публку»P110. Найпомтнш звича можуть виявитися кумедними, але завдяки фольклорному описов спвв танцв антропологчне дослдження Схдно ґвропи справд перетворювалося на розвагу. ¶дея Схдно ґвропи яко фольклорно скарбниц спвв танцв, що вперше зявляться за часв Просвтництва, дожила до XX сторччя й до наших днв

скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Батьки дітей-інвалідів, які об’єднані у клуб взаємодопомоги “Віра”, виступають в якості волонтерів у роботі зі своїми дітьми. Постійними помічниками у соціально-педагогічній роботі центру є організатори вищезгаданих інтелектуального клубу “Кліо” та рок-клубу. Спонсорську допомогу для проведення своїх заходів центр отримує від директора фірми “Вавілон” (м.Ніжин) та фірми “Смак” (м.Київ). З відкриттям при НДПУ імені М.Гоголя спеціальності “соціальна педагогіка та практична психологія” до лав волонтерів приєдналися студенти й викладачі цього закладу. На їх основі при міському та районному центрах ССМ формуються волонтерські загони, розроблено відповідне положення. Спеціалістами міського центру створено програму “Через волонтерство – до здорової нації”. На допомогу спеціалістам приходять також викладачі вузу, надаючи їм необхідне науково-методичну та практичну допомогу. Силами викладачів та студентів спеціальності “соціальна педагогіка та практична психологія” третій рік в університеті організуються благодійні акції “Допоможи ближньому” по збору речей, дитячих іграшок і літератури, а також благодійні імпрези, кошти з яких та зібрані речі передаються дітям-інвалідам, сиротам та малозабезпеченим.

 Экожилье - ключ к будущему

И если критиков морали и потребительской психологии современного общества среди экологов достаточно, то когда речь заходит об оценке основ современной политической системы, появляются робость или фигура умолчания. И деоло здесь, видимо, не только в том, что эксперты-экологи тоже люди и им тоже хочется получать зарплату, вероятно сказывается и вполне обоснованное опасение возможного хаоса, могущего возникнуть при разрушении существующей политической системы. Известно, что всегда продуктивнее бороться за что то, а не против чего то. Иначе говоря если не предлагается конструктивная программа, то лучше не призывать к разрушению существующего порядка вещей, во избежание худших последствий. Таким образом сейчас в экологическом движении назрела потребность в конструктивных и реалистичных эколгических концепциях, выдвижении практичных действенных программ. Логично предположить что следущий этап в экологическом движении будет связан с выдвижением и началом реализации действенных, в полном смысле конструктивных экологических программ и концепций

скачать реферат Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Спостереження за дітьми не дуже легко проводити, так само, як не легко й розумітися в них, бо психологія дитини цілком одмінна від психології дорослих; крім того, настрої дитини дуже мінливі, засоби до висловлювання їх ще досить невиразні, от через що і прості спостереження за дітьми вимагають від тих, хто їх проводить, деякої психологічної наукової підготовки, абсолютної об'єктивності, щоб як-небудь не підвести дитину під вплив сугестії щодо педагогічного експерименту. Експеримент — це осібне спостереження, здійснене в певних витворених науково умовах, яке відрізняється від звичайного спостереження ще тим, що останнє носить випадковий характер, і щоб його повторити, треба часом дуже довго чекати, а експеримент здійснюється з волі експериментатора, який може міняти умови, щоб поширити своє спостереження. Для експерименту беруть прості явища — процеси пам'яті, гостроти сприймання, втоми дітей. Вундт дає чимало практичних вказівок щодо проведення експериментів, усі вони вимагають великої уваги від самого експериментатора.

скачать реферат Літературна династія як наукова проблема

На сучасному етапі розвитку українське літературознавство як складна наукова дисципліна потребує - з огляду на дію зовнішніх (переорієнтування та поглиблення способів дослідження в суміжних галузях) і внутрішніх (логіка поступального руху) чинників - якісного оновлення методологічного інструментарію. Інноваційні підходи дають можливість по-іншому висвітлювати об'єкт вивчення та за умови їх конструктивного характеру значно розширюють аналітичну базу відповідної наукової сфери, протидіючи стагнації і стереотипним парадигмам. Зокрема, непросте завдання, що не піддається в повному обсязі традиційним методологіям, поставила перед науковцями в наші дні актуальна проблема доведення поступальності, неперервності, історико-культурного, а в його рамках літературного життя нації. На наш погляд, можливість такого необхідного, Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. - М., 1996. 3. Гальтон Ф. Наследственность таланта: законы и последствия. - М., 1996. 4.Денисюк І. Драгоманови-Косачі в інтелектуальному житті України (питання династичного вивчення діячів культури)//Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. - Львів, 2005. — Т.1: Літературознавчі дослідження. Кн. 1, УДенисюк І., Скрипка Т. Дворянське гніздо Косачів. - Львів, 1999. 6. Дольто Ф. На стороне ребенка. - М., 1997. 7. Донцов Д. Мати Лесі Українки (Олена Пчілка)//Дві літератури нашої доби. - Торонто, 1958. 8. Забужко О. o re Dame d'Ukrai e: Українка в конфлікті міфологій. - К., 2007. 9. Когут З. Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії України. - К., 2004. 10. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчості//. Вст. ст. М. Жулинського, - Луцьк, 2006.

скачать реферат Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

КУРСОВА РОБОТА Організація виробництва Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації ЗМІСТ ВСТУП 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Теорія організації як наука 1.2 Початкові концепції підприємницької організації 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1 Закон синергії 2.2 Закон найменших 2.3 Закон самозбереження 2.4 Закон єдності аналізу і синтезу 2.5 Закон онтогенезу 2.6 Закон композиції 2.7 Закон пропорційності 3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1 Сутність і зміст принципів організації 4. ВЗАЄМОДІЯ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРИРОДІ І СУСПІЛЬСТВІ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 4.1 Аспекти використання законів організації в діяльності менеджера ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій поступово перетворилося на самостійну наукову область - теорію організації. Актуальність обраної теми полягає саме у тому, що для сучасної вітчизняної системи господарювання необхідне застосування провідних знань з менеджменту та теорії організації.

скачать реферат Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

Універсалізація виявляється в системному характері діяльності викладачів і студентів, теоретичних і практичних зайняти, навчальної, наукової і практичної роботи, навчально-методичних, технічних засобів і технологій навчання. - Професіоналізація - послідовність загальної спрямованості всієї навчально-виховної, науково-дослідної діяльності студентів і викладачів на вивчення дисциплін загальнонаукового, спеціального і професійного циклів у контексті майбутньої професії. Професіоналізація припускає створення позитивного ставлення до процесу підготовки педагога в університеті, а також врахування тенденцій системи середньої, середньо-спеціальної і вищої освіти і випереджальний характер розвитку професійної освіти у вузі. - Інтелектуалізація, що сполучує спеціальну професійну підготовку фахівця з розвитком його кругозорові, морально-естетичної і професійної культури, формуванням систем діяльнісного підходу до оволодіння окремими, міжпредметними й узагальненими знаннями, уміннями, навичками. Інтелектуалізація підготовки фахівця у вузі забезпечується вивченням загальнотеоретичних і соціокультурних дисциплін, матеріальної і духовної культури, розвитку соціально-економічних, освітніх систем, внеску в розвиток цих систем видатних учених свого години.

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

ЗмістВступ Розділ 1. Соціальна педагогіка на сучасному етапі розвитку 1.1 Соціальна педагогіка в системі педагогічних наук 1.2 Становлення соціальної педагогіки як сфери практичної діяльності в Україні 1.3 Прогноз розвитку соціальної педагогіки як наукової дисципліни: обґрунтування й висновки Розділ 2. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками 2.1 Шкільна дезадаптація при депресивних станах у дітей і підлітків 2.2 Основні принципи профілактики й реадаптації при шкільної дизадаптації, обумовленої депресивними станами в дітей і підлітків 2.3 Порядок проведення діагностики типів важковиховуваних дітей 2.4 Психокорекційна робота з молодшими школярами 2.5 Корекція рольових позицій дитини в родині 2.6 Психокорекційна робота з підлітками Висновки Список використаних джерел ВступЯк відомо, практично в кожному класі завжди є учні, виховання яких представляє особливу складність для вчителя. Такі школярі звичайно погано вчаться, конфліктують з однокласниками або педагогами, часто пропускають уроки без поважних причин, а часом роблять аморальні вчинки й навіть правопорушення.

скачать реферат Психологія як наука

Сам термін «Психічне» походить від грецького слова «псюхе», що значить «душу». Предметом психології є факти психічного життя, механізми й закономірності психіки людини й формування психологічних особливостей його особистості як свідомого суб'єкта діяльності й активного діяча соціально-історичного розвитку суспільства. Сучасна психологія являє собою ряд наукових дисциплін, що перебувають на різних ступенях формування, пов'язаних з різними областями практики. Психологія праці вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці. Педагогічна психологія має своїм предметом вивчення психологічних закономірностей навчання й виховання людини. Медична психологія – вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря й поводження хворого. Вона підрозділяється на нейропсихологію, що вивчає співвідношення психічних явищ із фізіологічними мозковими структурами; психофармакологію, що вивчає вплив лікарських речовин на психічну діяльність людини; психотерапію, що вивчає й використовує засобу психічного впливу для лікування хворого; психопрофілактику й психогигиену, що розробляють систему заходів для забезпечення психічного здоров'я людей.

скачать реферат Історія фахової соціальної роботи в Україні

Од­нак за відсутності національної фахової громадської організації, яка б опікувалась стандартами освіти, структура і зміст навчальних планів у різних закладах варіюються. Певну координуючу роль в об'єднанні зу­силь українських викладачів соціальної роботи відіграв україно-британо-бельгійський проект ТЕМПУС-ТАСІС щодо створення мережі навчальних закладів з підготов­ки соціальних працівників, який було реалізовано на базі кафедри соціальної роботи Ужгородського держав­ного університету. Чимало старань щодо підвищення кваліфікації і згуртування українських викладачів ви­явив під час реалізації своїх проектів у співпраці з різ­ними міжнародними організаціями Дитячий християн­ський фонд. За останнє десятиріччя налагоджено випуск украї­номовної фахової літератури (підручників, посібників, монографій), наукових і науково-популярних періодич­них видань. З 1997 р. виходить журнал «Соціальна політика і соціальна робота», згодом було засновано журнали «Практична психологія і соціальна робота», «Соціальна робота в Україні: теорія і практика».

скачать реферат Взгляд на личность в чань-буддизме

Змінився рівень благосостоянія, змінилося все, до чого ми звикли. Для багатьох постало питання виживання. І як завжди вихід з такої складної ситуації людина шукає в духовному житті. Ось чому особливу цікавість викликає питання культури розвитку особистості, питання філософії психічної діяльності. Відповіді на ці питання деякі знайшли у спадщині народів Сходу. Вивчення культури психічної діяльності народів Сходу, їх культурно- психологічні традиції, цікавий погляд на особистість представляють собою новий напрямок у сходознавстві, який виниклий на перехресті різноманітних наукових дисциплін: культурології, історії, психології, філософії, етнографії. Традиційна китайська культура, котра, як відомо, є одною з найдавніших і розвинутих, досягла в процесі багаторічного розвитку високого ступеню культуризації явищ дійсності. по глибокому і точному визначенню відомого дослідника китайської культури академіка Алєксєєва, традиційний Китай - це "країна інтенсивної культури, котра не залишила жодного явища життя в первинній формі".

скачать реферат Экзамен по экологии

Дозволи видаються Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством охорони нпс та їх органами на місцях 70. науково-правові засади екологічної експертизи Науково-правові засади екологічної експертизи — складає комплекс теоретичних і практичних знань, поглядів, положень, ідей, підходів щодо сутності і призначення, форм, видів, організаційних, економічних, соціально- правових засад, а також правовідносини та механізм реалізації класу екологічних експертиз, тобто цілісна наукова дисципліна — екологічна експертологія (еколого-правова експертологія) Мета екологічної експертології - Дослідження і розроблення теоретичних засад формування і функціонування екологічної експертизи - Обгрунтування методології здійснення екологічної експертизи - Визначення наукових засад соціально-правового механізму забезпечення ефективності екологічної експертизи у вирішенні екологічних проблем Завдання екологічної експертології - Виявлення творчих со ціальних функцій екологічної експертизи Визначення ролі і значення екологічної експертизи в охороні навколишнього природного середовища, дотримання режиму природокористування, забезпечення екологічної безпеки - Встановлення закономірностей розвитку екологічної експертизи і ї правового забезпечення Об'єкти екологічної експертології - Практика проведення екологічної експертизи - Механізм забезпечення екологічної експертизи Система екологічної експертології - Загальна частина Особлива частина Спеціальна частина Предмет екологічної експертології - Сукупність суспільних відносин щодо призначення і проведення екологічної експертизи 71.

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
скачать реферат Психологічна підготовка працівника МВС

Вони можуть застосовуватися у таких формах: - психологічна консультація. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» ця форма використання спеціальних знань не обумовлена, але аналіз практики свідчить про важливість її застосування. Консультація психолога може знадобиться при підготовці до розвідувального опитування при реалізації оперативної комбінації, впровадження у злочинне середовище, особистого пошуку та ін.; - залучення штатного фахівця - психолога до участі у плануванні та проведенні оперативно-розшукових заходів; - безпосередня участь в оперативних заходах працівника, який має професіональну психологічну підготовку. Психологічне забезпечення є новою формою підтримки оперативно-розшукової діяльності і тому потребує подальшої ґрунтовної розробки наукових основ професійної психології, нормативних документів, державних стандартів, методичних і навчальних посібників, технічних завдань на апаратуру, оптимальної організаційної структури служби психологічного забезпечення та системи підготовки кадрів як практичних психологів так і психологічної підготовки оперативних працівників . 2. Психологічна готовність використання вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів (міліції) Застосування вогнепальної зброї працівниками міліції регламентується ст. 15, 15і Закону України від 20 грудня 1990 р. «Про міліцію». При застосуванні вогнепальної зброї працівник міліції здійснює ряд дій юрисдикційного, організаційно-управлінського, публічно-владного, виконавсько-розпорядчого характеру.

скачать реферат Соціальна психологія організацій

Соціальна психологія як наукова дисципліна має інтегральний характер, оскільки поєднує та взаємозбагачує на концептуальному та емпіричному рівнях здобутки сучасної психології та соціології, а відтак дає змогу зняти обмеженість поаспектного підходу в дослідженні найскладнішого феномена сучасності, а саме: відповісти на запитання, що таке соціальна особа? Предметом соціальної психології є вивчення закономірностей і механізмів виникнення, функціонування і вияву реальності, яка формується в процесі суб'єктивного відображення людиною об'єктивних соціальних відносин і спільностей. Це визначення охоплює найважливіші сутнісні ознаки соціальної психології: особистісні механізми регуляції соціального процесу; ціннісне ставлення індивіда до соціального, що дає змогу соціальній психології пояснити поведінку людини в соціальному середовищі, її вплив і внесок у функціонування соціальної спільності; соціально-психологічні чинники, які визначають розвиток активності особистості та групи; соціальні спільності, масові явища, які впливають на людину та її поведінку.

скачать реферат Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

Гіпотеза дослідження – ми виходимо із припущення, що в учнів коледжу й ПТУ агресивність перебуває на одному рівні але є малі розходження. Відповідно до поставленої мети й гіпотезою дослідження нами були висунуті наступні завдання: виконати аналіз психологічної літератури по проблемі агресії; виявити рівень впливу соціально обумовлених факторів на агресивні реакції підлітків коледжу й ПТУ, зокрема, несприятливий емоційний мікроклімат у сім'ї, порушення функцій соціальної взаємодії, специфічний характер статусу підлітка в колективі однолітків, загальний низький рівень соціальної адаптації; розробити психодіагностичний комплекс для вивчення особливостей агресивності підліткового періоду; розробити методи корекції, спрямовані на зниження рівня агресивності підліткового періоду. Наукова новизна дослідження складається в теоретичному обґрунтуванні й експериментальному підтвердженні наявності комплексу факторів обумовлених порівняльним аналізом проявів агресії в учнів коледжу й ПТУ. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблено практичні рекомендації й методи корекції, які можуть бути використані в роботі практичних психологів і навчальних установ. 1.Дослідження проблеми агресивності і її генезису в психологічній теорії 1.1 Аналіз понять агресія й агресивність Термін «агресія» має різні значення.

скачать реферат Розвиток сучасної психології

Сучасна психологія включає безліч дисциплін, які, на перший погляд, поєднують лише інтерес до поводження й природи людини й прагнення виробити хоч скільки-небудь єдиний науковий підхід. Єдине, що зв'язує й вплітає в послідовний контекст ці різні сфери й підходи - це їхня історія, розвиток психології як незалежної дисципліни. Тільки вивчаючи походження й розвиток психології, можна ясно побачити, що сьогодні вона собою представляє. Знання історії впорядковує й привносить зміст у те, що здається хаосом, минуле вибудовується в перспективу, що пояснює сьогодення. Психологи різних спеціальностей використовують схожі методи, засновані на переконанні, що минуле самим безпосереднім образом впливає на сьогодення. Клінічні психологи, намагаються зрозуміти нинішній стан своїх пацієнтів, вивчаючи їхнє дитинство, ті події життя, які могли змусити їхній поводитися або думати певним чином. Збираючи факти, клініцисти відтворять еволюцію життя пацієнтів, і нерідко це приводить до пояснення виниклих проблем. Психологи, що вивчають поводження, також визнають вплив минулого на формування сьогодення.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.