телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человек

Психологія професійної діяльності

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пропозиція - одиниця мови, відповідає названій вище чотиричленній схемі: підмет – присудок – об'єкт - обставини. Мовна форма визначення суті дії - дієслово. Дієслово - ім'я дії. Пропозиція в мові і дія в психології збігаються за структурою. Суб'єкт робить дію в навколишньому світі. Потік професійного поводження, професійної мови - це ряд операцій, фраз і пауз. За ними - пам'ять і чекання, думки, сприйняття і переживання. К. Бюлер у своїй «Теорії мови», фундаментальній книзі по психолінгвістиці, застосував поняття дії і «кільце спілкування Я»: у предметній ситуації, той хто говорить за допомогою мови робить мовні дії, а слухаючий - акти розуміння. Обоє сприймають все, що відбувається навколо. Бюлер говорив про «вказівне поле мови». Вивчення мови - шлях проникнення в глибини людської психіки. Спробуємо говорити про психіку, прислухати до слів і фраз, що ми вимовляємо. Звернемо увагу на тимчасові, просторові форми висловлень, на слова, що передають м'язові рухи і стани людини, виражають зв'язок між подихом, рухами і думками, розкривають психічні процеси, повідомляють про переживання і спілкування. Вивчаючи працю, не можна не скористатися цим шляхом, прямим і ясним. Мова технологічного опису фіксує трудові операції і дозволяє виділяти фрагменти виробничого процесу. Просторову характеристику дії, топологію, запропонував К. Левін: місце (суб'єкта, цілі, перешкоди), границі, райони. Метрична модель простору дії можлива, але в межах дуже невеликих відстаней від тіла суб'єкта. К. Левін розробляв і теорію шляхів - годологію. Порівняння шляху наміченого і шляху, прохідного серед предметів, дозволяє відокремити суб'єкта від рухового виконання - дії. Спільна дія можлива тільки при координації дій суб'єкта з діями інших людей, розташованими вдалині і поруч. Це показує роль сприйняття - симультанного схоплювання оточення, планування шляхів руху й обходу перешкод. Для подолання перешкод без шкоди й успішного просування до мети необхідний контроль просторової координації спільних рухів по ходу виконання. Людина робить свою дію в перцептивному світі. Уважний розгляд праці режисера, тренера футбольної команди, командира команди рятувальників показує, як важливе місце займає в них аналіз траєкторії руху суб'єкта серед предметів. Подорож по незнайомому місту стає особливо складною дією: воно вимагає ґрунтовної підготовки, контролю при виконанні і наступному аналізі. Спогад про те, як проходили пошуки місць, об'єктів, зустрічі, супроводжується аналізом пройденого шляху. При цьому особливо важливо розглянути випадок втрати орієнтування і відшукання наміченого шляху. Аналіз політних подій включає вивчення шляху руху літака серед перешкод. Відомий не один випадок такого типу: літак розбився, відхиливши від курсу й урізавшись у гору в умовах поганої видимості. Усі вони піддавалися ретельному розглядові. Трудова операція відбувається за допомогою знаряддя. Вона автоматизована і доступна спостереженню, оскільки містить руховий компонент. Простір операції добре вивчено. Він не настільки складний, що його не можна запам'ятати або важко утримати в пам'яті при ускладненні умов.

Суб'єкт сприймає оточення і будує свої дії, співвідносячи зі швидкостями руху і змінами предметів, з огляду на несподіванку, невизначеність, новизну предметів і подій у навколишньому світі. Сукупність що рухаються, мінливих предметів навколишнього світу, даних суб'єктові в сприйнятті, - «перцептивний світ». У перцептивному світі суб'єктові насамперед дані його власне тіло і керований об'єкт, дане власна дія, що він робить, рухаючи серед предметів. Сукупність предметів і подій навколишнього світу, що впливають на виконання дії, разом із просторовими і тимчасовими характеристиками дії утворять простір і час дії. Очевидно, що воно не збігається з перцептивним світом. Границі двох типів, зовнішні і внутрішні, різні. Границі перцептивного світу визначаються можливостями сприйняття - порогами розрізнення, виявлення і ін. Перцептивний світ і дія суб'єкта - це форми його досвіду, що зберігається в когнітивних структурах і у формах відомих предметів. Простір і час дії - це форма професійного досвіду суб'єкта, так само як простір і час сприйняття. Простір і час дії штурмана неоднорідні і розрізняються по щільності. Вони визначаються предметами і подіями навколишнього світу, їхньою щільністю, швидкістю руху і характером їхнього впливу на рух керованого об'єкта і на саму дію, що виконується суб'єктом. Час визначається щільністю рухів суб'єкта, його зусиллями при виконанні дії. Простір і час сприйняття і дії мають значеннєвий характер, оскільки вони визначаються метою і досвідом суб'єкта. Теза про значеннєву структуру часу розробляв А. Бергсон, на неоднорідність простору указував В.И. Вернадський, ідею значеннєвого характеру простору захищав у своїх ранніх роботах А.Ф. Лосєв. Психологам добре знайоме поняття валентностей об'єктів у поле і топологічну теорію життєвого простору. Згідно К. Левіну, динамічні процеси в психологічному полі теж одержують просторовий опис. Поняття перцептивного світу необхідно, щоб привести тріаду «суб'єкт – дія - об'єкт» у робочий стан: значна частина простору і часу дії дані суб'єктові в перцептивному світі. Через перцептивний світ замикаються багато зв'язків, необхідні для керування дією. У перцептивному світі суб'єктові дані рухи предметів, що він зіставляє з власними рухами. Завдяки цьому можлива синхронізація дій суб'єкта з процесами навколишнього світу. Тіло і своя дія дані суб'єктові інакше, ніж предмети навколишнього світу. Для аналізу праці важливо ввести поняття «індивідуальний і груповий суб'єкт», «індивідуальна і групова дія» і розрізняти них. Простори і часи дій і сприйнять окремих фахівців навіть в одній кабіні не збігаються. Оскільки справжнім суб'єктом праці є екіпаж, виникає питання про координацію і синхронізацію дій. Феноменологічний метод вимагає розгляду свідомості в тимчасовій перспективі: дія, що виконується, і перцептивний світ є формами сьогодення. Минуле і майбутнє вводяться разом з поняттями досвіду і пам'яті, потреб, планів, змістів, чекань, антиципації. Строгість розгляду виникає тому, що вихідною точкою аналізу є безпосередня даність свідомості. Таким чином, чотиричленна схема, разом з відповідними відмінностями і доробками, стає робочим інструментом, придатним для реконструкції психологічного змісту праці льотчиків. 2. Моделі елементарного акта Серед безлічі теорій, моделей і підходів до вивчення операторської праці ми виділили ті, котрі найбільш близькі до основних ліній нашої розробки: імітаційні, інформаційні, інформаційно-процесуальні і кореляційні моделі операторської праці. 2.1 Імітаційні моделі Ці моделі служать гарним початком інженерно-психологічного аналізу.

На основі ретельного експериментального вивчення різноманітних задач на бінарну класифікацію С. Стернберг розробив наступну модель процесу переробки інформації, що здійснюється в короткий відрізок часу між пред'явленням стимулу і виробництвом відповіді: стимул - перекодування (попередня обробка) - послідовні порівняння - бінарне вирішення - організація відповіді - відповідь. Відомо, що в тахістоскопічних експериментах, коли одночасно або послідовно пред'являються кілька стимулів, неминуче виникають ефекти маскування й інтерференції, що виявляються в тому, що експозиція одних стимулів утрудняє обробку інших. Як результат таких впливів точність відповіді знижується, а час реакції (ВР) збільшується. Кількість шумових елементів, їхня подібність з метою, розташування щодо мети і деякі інші фактори впливають на обробку цільового стимулу і виробництво правильної відповіді. Апаратура. Експеримент проводився на стенді, до складу якого входили: керуюча ЕОМ, два семисегментних електролюмінісцентних знакових індикатори і виносний пульт, на якому знаходилися три кнопки з написами: «Готовий», «Так», «Ні». Відстань до індикатора дорівнювало 1,5 м, розміри індикатора - 3,2Ч2,4 см, яскравість - 60 нт. Вимір часу проводився за допомогою таймера ЕОМ з дискретністю рахунка 1 мс. Точність відліку часу пред'явлення цифр визначалася часом спрацьовування реле (5-6 мс). Досвід проводився в автоматизованому режимі з реєстрацією правильних відповідей і помилок, а також затримки часу відповіді. Матеріал. Стимулюючим матеріалом служили послідовності двозначних чисел заданої довжини. Числа вибиралися у випадковому порядку й в одній послідовності не повторювалися. Процедура. Випробуваний натискав кнопку з написом «Готовий», і через 1 з йому пред'являлося одиночне число, що він повинний був запам'ятати (будемо називати його тестовим числом - ТЧ). Потім через 1 із пред'являлася послідовність чисел. Випробуваний повинен був визначити, чи утримувалося ТЧ серед елементів послідовності, і дати відповідь за допомогою однієї з кнопок - «Так» або «Ні». По закінченні пред'явлення кожної п'ятої послідовності (кожної п'ятої проби) на одному з індикаторів висвітлювалась цифра, що вказувала, скільки разів (з п'яти) випробуваний дав правильну відповідь. Послідовності формувалися таким чином, що в одній частині їх ТЧ зустрічалося (умову «сигнал»), а в іншій - не зустрічалася (умова «шум»). Час пред'явлення чисел був постійним - 20 мс. План експерименту. У досвіді варіювалися три фактори: довжина послідовності (ДП), асинхронія включення стимулів (ABC) і імовірність наявності тестового числа в послідовності. Перший фактор мав два рівні: довжина послідовності дорівнювала або 3 (ДП=3), або 6 (ДП=6) числам. Другий фактор мав три рівні: 80, 100 і 140 мс. Третій фактор мав два рівні; співвідношення «сигнальних» і «шумових» проб було відповідно 3:2 або 5:1. Таким чином, загальне число умов дорівнювало 12. Відповідно до цього експеримент був розділений на 12 блоків, що пред'являлися у випадковому порядку. У половині всіх блоків утримувалося по 50 проб у кожнім, в іншій половині - по 36 проб.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

За ншими працвниками, як допомогли авторов у впровадженн винаходу, корисно модел, промислового зразка чи рацоналзаторсько пропозиц, попередн розцнки збергаються протягом трьох мсяцв. Стаття 92 Встановлення нормованих завдань при почасовй оплат прац При почасовй оплат працвникам встановлюються нормован завдання. Для виконання окремих функцй та обсягв робт може бути встановлено норми обслуговування або норми чисельност працвникв. Глава VII ОПЛАТА ПРАЦ¶ Стаття 94 Заробтна плата Заробтна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираз, яку власник або уповноважений ним орган виплачу працвников за виконану ним роботу. Розмр заробтно плати залежить вд складност та умов виконувано роботи, професйно-длових якостей працвника, результатв його прац та господарсько дяльност пдпримства, установи, органзац  максимальним розмром не обмежуться. Питання державного  договрного регулювання оплати прац, прав працвникв на оплату прац та х захисту визначаться цим Кодексом, Законом Украни «Про оплату прац» та ншими нормативно-правовими актами

скачать реферат Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

Адаптація персоналу – це процес пристосування колективу до умов зовнішнього і внутрішнього середовища організації, що змінюються. Адаптація працівника – це пристосування індивідуума до робочого місця і трудового колективу. Розрізняють наступні етапи і форми адаптації персоналу: - випробувальний термін тривалістю 3-6 місяців; - адаптація молодих фахівців тривалістю до 3-х років; - програма введення в посаду керівного працівника тривалістю до 1-го року; - наставництво і консультування; - розвиток людських ресурсів. Виділяють два напрямки адаптації: - первинний, тобто пристосування молодих співробітників, які не мають досвіду професійної роботи; - вторинний, тобто пристосування працівників при переході на нові робочі місця. Психофізіологічна адаптація – пристосування людини до нових фізичних і психологічних навантажень, фізіологічних умов праці. Професійна адаптація – повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, пристосування до змісту й характеру праці, її умов і організації. Соціально-психологічна адаптація – це пристосування людини до виробничої діяльності, до нового колективу, його традицій і не писаних норм, до стилю роботи керівників.

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
 Риторика: загальна та судова

Уважно вислуховуючи судов промови, судд подумки простежують пройдений шлях шукання стини, усвдомлюють  зставляють доводи й аргументи звинувача  захисника, порвнюють х. Це дозволя м побачити сильн  слабк сторони в аргументац учасникв судових дебатв, внести сво корективи в х оцнку, зробити правильн висновки, прийняти законне  обгрунтоване ршення. Важливе мсце в структур судово промови посдають етичн засади. Будь-яка професйна дяльнсть повинна здйснюватися на основ тих етичних принципв, як сформувалися в суспльств. Бльше того, кожен вид дяльност виробля сво норми професйно етики. Судова етика мстить комплекс моральних заборон  дозволв, обумовлених специфкою розгляду  виршення в судових засданнях кримнальних, цивльних, адмнстративних справ. Дотримання етичних норм сприя повншому, результативншому виконанню учасниками судових дебатв свох обов'язкв, пдвищенню ефективност х дяльност. Етичн засади вимагають вд судового ритора ндивдуального пдходу до кожно справи, яка розглядаться, урахування особливостей учасникв, як беруть участь у справ

скачать реферат Зміст і еволюція поняття мотивації

Мотивація може здійснюватися шляхом обміну досвідом і знаннями між керівниками і підлеглими, відвертого висловлювання думок на зборах, засіданнях, нарадах і конференціях. Для цього керівники повинні створити атмосферу відкритості і доброзичливості, проявляти постійний інтерес до ініціатив підлеглих, завжди робити посилання на їх ділові пропозиції. Дійовими факторами мотивації в добре керованих підприємствах є усвідомлення виконавцем, що його робота важлива і суспільне корисна, коли в працюючих з'являється елемент професійної гордості, співпереживання за успіхи і невдачі підприємства. Дж.Неру справедливо зауважував, що при мудрому і далекоглядному керівництві легко переконатися в тім, що врешті- решт кращим способом діставати вигоду для себе є турбота про вигоду для всього суспільства, членом якого ти є. У цьому зв'язку велика роль виховання у формуванні суспільно-значимих спонукань і мотивів діяльності, за допомогою яких досягається моральне і фізичне удосконалення людини. Мотивація є психологічною умовою організації внутрішнього духовного світу особистості, що визначає вибір спрямованості її поведінки. Ще стародавні мислителі сформували закон духовного життя, згідно з яким людина, досягнувши певного рівня задоволення своїх первинних матеріальних потреб, повинна, щоб не прийти до самознищення, переключити свої спрямування на досягнення духовних цілей, що облагороджують особистість.

 Закон Братів Капранових

Та й про німців нічичирк, і про поляків, і про грузинів - майже все виключно про євреїв. Не сумніваємося, що коли шукати в Біблії сенс буття євреїв, обов’язково знайдеш. Але як розібратися з іншими націями? Тут святі книжки не допоможуть. Доведеться блукати практично навпомацки. Але то нічого. Не першина нам блукати. На нашому боці логіка та передові математичні методи. Наприклад, метод аналогій. Ми з вами погодилися, що людина має сенс буття. Хто вважає, що не має - ваше право, просто у такому випадку немає про що говорити. Немає сенсу буття, немає сенсу його шукати. Але якщо є - все значно цікавіше. Звісно, знайти цей самий сенс буття не просто. Але тут є до кого звернутися по допомогу. Хто в нас професійно займається пошуком сенсу буття людини? Ну, по-перше, філософія. По-друге, література. По-третє, образотворче мистецтво, та й навіть музика не від того - принаймні, так нам колись пояснювали побудову дев’ятої симфонії Бетховена. Усі вищезгадані різновиди розумової діяльності людини опікуються вивченням місця людини в світі та визначенням - що добре, що погано, що гарно, що потворно, де гармонія, а де дисонанс

скачать реферат Критеріі ефективності труда менеджмера

Оцінка на основі аналізу праці. Визначення психологічний якостей на основі аналізу праці управлінського персоналу відбвається в рамках ситуаційної оцінки, яка, однак, схожа на оцінку рис. В методиці ситуаційної оцінки передбачена процедура відбору типових управлінських сиуацій в конкретному колективі, в структурі яких описується робота управлінця а потім оцінюється його поведінка. Результатом буде як і у попередньому методі – соціально-психологічна характеристика, але більш професійно зорієнтована. Вона має інформацію щодо того, ефективно чи ні діяв працівник в пропонованих ситуаціях. Функціональна оцінка керівника. Функціонльна оцінка керівника основується на аналізі процесу праці, виявлені наскільки він добре справляється зі своїм посадовими обов’зками. Праця управлінця в такому випадку описується в структурі спеифічних функцій по регулюванню спільної діяльності, що він виконує. Наприклад, в одній з таких методик виділяються такі функції, як планування, організація, комплектування штату, керівництво та лідерство, контроль.

скачать реферат Коммунікативна атака

Опис "комунікативної атаки" треба побудувати таким чином: проаналізувати особливості конструювання змісту; визначити стадії її проведення; вичленити необхідні характеристики мовлення та невербального спілкування педагога; врахувати деякі особливості самопочуття педагога на етапі її проведення. Потрібно також вказати на необхідність звернення до педагогічної імпровізації, яка завжди супроводжує проведення "комунікативної атаки". Слід пам"ятати, що вибір засобів спілкування для побудови "комунікативної атаки" і порядок їх використання у кожному конкретному випадку зумовлюються рівнем підготовленості педагога до професійного спілкування, а саме: розвинутість професійного мислення, мовлення і багатство професійно-лексичного запасу; вміння оновлено сприймати відомий навчальний матеріал, визначати комунікативну структуру уроку (комунікації) , володіти технікою педагогічне доцільного переживання, а також своїм емоційним самопочуттям на різних етапах спілкування; вміння орієнтуватись у часі та умовах спілкування. Наукові праці педагогів та психологів, спеціалістів у галузі ораторського мистецтва та театральної педагогіки дають матеріал, який дозволяє побудувати зміст "комунікативної атаки" Так, доцільно прийняти положення, яке обгрунтоване знавцями публічного мовлення, звичайно, адаптуючи його до умов педагогічної діяльності.

скачать реферат До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

Проблема показників оцінки компетентності керівника школи досліджувалась нами з залученням до цього окремих категорій слухачів, які проходили перекваліфікацію або підвищення кваліфікації на базі нашої кафедри (слухачі груп менеджерів освіти, директори ззгальноосвітніх шкіл та їх заступники по навчально-виховній роботі). При цьому визначались: а) оптимальна кількість показників оцінки; б) по частоті зустрічності (кількість наведених варіантів) самі показники оцінки. На цій основі, а також з урахуванням структури діяльності керівника школи у сучасних умовах, було виділено 10 таких показників оцінки: 1. Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів. 2.Управління педколективом. 3. Аналітико-дослідницька діяльність. 4. Фінансово-господарська діяльність. 5. Робота вчителем-предметником. 6. Науково-методична, психолого-технологічна підготовленість. 7. Робота з зовнішнім середовищем. 8. Результати роботи колективу школи. 9. Робота з педкадрами. 10. Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи.

скачать реферат До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

При цьому бажано виділяти такий необхідний об’єм знань і вмінь та попереднього суспільно-педагогічного досвіду: Знання: соціального призначення праці вчителя; головних вимог до педагогічної діяльності та протипоказань до її вибору; найважливіших ознак педагогічної діяльності (об’єкт, мета, засоби, умови праці та ін.); про свої нахили до роботи з дітьми; про складнощі і труднощі в праці вчителя; можливостей для творчого зростання педагога та ін. Вміння: логічно обрати і обґрунтувати свою поведінку у заданих умовах спілкування з дітьми, а також у нестандартних ситуаціях; розв’язати доступне педагогічне завдання; зробити обґрунтований аналіз педагогічної ситуації, яка близька до досвіду абітурієнта; граматично вірно, логічно, чітко і зрозуміло викласти свої думки, вести діалогічне мовне спілкування та ін. Досвід суспільно-педагогічної діяльності: участь у доступній професійно спрямованій роботі з дітьми, особливо у тривалих за часом її формах і проявлені при цьому ерудиція, інтерес, спостережливість, ініціативність; аргументована самооцінка відповідності індивідуально- психологічних особливостей вимогам педагогічної спеціальності; усвідомлення можливостей і головних напрямів професійного самовдосконалення в період навчання у педагогічному вузі.

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
скачать реферат Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Виокремлюють чотири рівні самоосвітньої компетентності учнів: • підготовчий (уміння здійснювати первинну обробку навчальної інформації за вказівкою вчителя); • перший (уміння вибирати відомі способи дій); • другий (уміння здійснювати окремі самоосвітні операції); • третій (володіння умінням творчо-пошукової діяльності). Моніторинг слід розглядати як педагогічне дослідження. Тому далі пропонується програма моніторингового дослідження рівня сформованості самоосвітньої компетентності. Діагностичний інструментарій надається для вивчення навчально-інтелектуальних умінь (інтелектуальної компетенції) шляхом створення педагогічної системи (технологій) навчання (схеми 1, 2). I. Мета програми: вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетентності та її відповідність вимогам програми з фізики. II. Гіпотеза експерименту Якщо організувати педагогічний процес на основі моніторингових досліджень, то: а) для адміністрації школи: • розширюються можливості для вивчення рівня професійної майстерності вчителів щодо формування самоосвітньої компетентності учнів, рівня сформованості проектувальних умінь та навичок педагогів, а також для виявлення труднощів щодо проектування навчального середовища на основі моніторингових досліджень; • підвищуються якість та ефективність управління педагогічним процесом; б) для педагогів: • створюються умови для реалізації творчого потенціалу вчителів, соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища; • підвищується рівень педагогічної культури вчителів; • збільшуються адаптивні можливості освітньої системи до впровадження 12-бальної системи оцінювання; в) для учнів: • забезпечуються умови для повноцінної самореалізації кожного учня; • підвищується рівень самоосвітньої компетентності; • розширюються можливості соціально-психологічної адаптації учнів до творчого процесу. III. Завдання експерименту 1.

скачать реферат Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

Розвиваюча функція, особливо для духовно-психічного й фізичного розвитку учня, має глибокий соціально-психологічний і педагогічний зміст. Функція самовдосконалення має забезпечити постійну самоосвіту учнів, самовиховання, систематичне формування навичок і умінь, а також мотивацію навчально пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Для позитивної мотивації в учнів має дуже велике значення такі фактори як яскравість, новизна, цікавість, цікаве викладання, бажання отримати похвалу, нагороду; на одержанні задоволення від самого процесу пізнання; інтерес до знань, допитливість і таке інше. Але всі ці тими будуть більше висвітленні далі. Такий видатний педагог як В.С. Сухомлінський був основоположником гуманістичного виховання дитини. Він спрямовував свій інтерес на особистість дитини, на її виховання без покарання, використовував дуже тонкі психологічні засоби задля досягнення міть. Він повністю визнавав має рацію дитини, давав їм велику свободу але так щоб це не перетворилось потім на розбещеність дитини. Він вважав що дитину треба побуджати до самоосвіти та самовиховання.

скачать реферат Мотивація вибору професії

Мотивация выбора профессии ЗмістВступ Розділ 1. Теоретико-методологічна основа вивчення мотиваційної спрямованості особистості 1.1 Потреби і мотиви як основа спрямованості особистості 1.2 Концептуальні засади мотиваційної сфери людини Розділ 2. Мотивація вибору професії 2.1 Вікові етапи професійного самовизначення 2.2 Фактори, які впливають на професійне самовизначення Розділ 3. Діагностика мотивації вибору професії 3.1 Огляд методик психологічного дослідження основних мотивів професійної діяльності 3.2 Проведення експериментального дослідження мотивів професійної діяльності Висновки Список використаних джерел ВступЮнацтво й молодість – дійсно єктивною основою є реальні протиріччя життя, які виникають в суспільстві. Загальний напрямок реформ економічного і соціального життя зумовив ситуацію і в галузі вищої освіти, в системі життєвих цінностей і ієрархії мотивів вибору професії молодими людьми, це зумовило вибір теми нашого дослідження. За результатами дослідження, яке проводилося з групою студентів різних факультетів виявилося: Ведучим (головним) мотивом професійної діяльності є соціальна значимість професійної діяльності.

скачать реферат Особистість курсанта морського коледжу

1. Структура особистості: сутність, значення, закономірності формування. Особистість моряка 2. Здібності в професійній діяльності моряка, шляхи їх удосконалення 3. Технологія користування методом аутотренінгу в процесі індивідуального психологічного самовдосконалення курсанта Список використаної літератури 1. Структура особистості: сутність, значення, закономірності формування. Особистість моряка Для розуміння природи особистості потрібно з я людини – це не тільки відсутність хвороб, а й стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Ефективність будь-яких оздоровчих заходів буде тим вищою, чим більше в них використовуватимуться можливості свідомості з усім багатством її функцій. Список використаної літератури Крутецкий В.А. Психология способностей моряков. Москва: Просвещение, 2003. Ковальов А.Г., Мясищев В.Н. Психологічні особливості людини, т. 2. Здатності. – К: Освіта, 2006. Леви В.Л. Искусство быть собой. Москва: Знание, 2007 Леви В.Л. Искусство быть другим. Москва: Знание, 2007 Бутчер Т. Ода людським можливостям. - Київ: Онікс, 2006 Корольчук М.С. Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах: Дис. док. психол. наук.: 19.00.02. - Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2003 Криворучко П.П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні. Дис. канд. психол. наук.: 20.02.02. - Київ: КВГІ, 2006 Страхов А.П. Адаптация моряков в длительных океанических плаваниях.

скачать реферат Профорієнтація в системі освіти

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Кафедра психології РЕФЕРАТ На тему: Профорієнтація в системі освіти Розробила: Каменєва Т.В. Перевірила: Шиловцева Г.Г. Київ ЗМІСТ ВСТУП ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ НА ЦИХ СТАДІЯХ СИСТЕМА ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ ЗАХОДІВ ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК ВСТУП Стратегічним завданням психологічної служби в системі освіти виступає формування готовності учнів до соціального й, зокрема, професійного самовизначення. Психологічний аспект професійного самовизначення людини півязаний із установленням меж її професійної придатності. Під цим тарміном у психології розуміють вірогідні сну характеристику, яка відображає можливості конкретної людини по оволодінню певною професійною діяльністю. Основними структурними компонентами придатності людини до конкретної професії є такі: громадянські якості (моральність, ставлення до суспільства), особливо важливі для педагогічної, юридичної і керівної роботи; професійно-трудова спрямованість особистості: ставлення до праці й професії, інтереси і схильності саме до певної діяльності; загальна дієздатність (фізична, розумова): активність, лисціплінованість, ініціативність, широта і глибина мислення; спеціальні здібності, тобто якості, необхідні саме для певних видів діяльності: абсолютний слух для скрипаля, просторове мислення для архітектора.

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Психодіагностика в психологічній практиці

ППД - частина професійно-психологічного відбору, який включає в себе також аналіз моральних якостей, біографічних даних, оцінку стану здоров'я, освіти, професійної та фізичної підготовленості. В основі ППВ лежить оцінка індивідуальних психологічних особливостей особистості з метою встановлення ступеня їх відповідності вимогам конкретної спеціальності або групі схожих спеціальностей, тобто в проблемі психологічного відбору виявляються особи, які не справляються з обов'язками після навчання, коли помилка спеціаліста, яка припущена в зв'язку з невідповідністю вимогам професійної діяльності, пов'язана з великими моральними або матеріальними збитками, загрожує життю людей, при високій вартості навчання і за наявності інших подібних обставин. Необхідно підкреслити, що на сьогодні існують як практика відбору на окремі спеціальності, так і система раціонального розподілу по групах схожих спеціальностей. При проведенні профвідбору, на відміну від заходів раціонального розподілу, прогнозується придатність кандидата до однієї спеціальності. При раціональному розподілі прогнозується відповідність кандидата вимогам декількох основних груп спеціальностей.

скачать реферат Філософія соціальної роботи

Реферат на тему Філософія соціальної роботи ПЛАН 1. Вступ. 2. Філософія і соціальна робота 3. Філософське осмислення практики соціальної роботи 4. Філософія позитивізму в соціальній роботі. 5. Утопічні погляди на соціальну роботу. Використана література. 1. Вступ. Соціальна робота має сталі зв'язки із філософією як теоретичним світоглядом. Адже визначення напрямів діяльності соціальних працівників, формування специ­фічних відносин між клієнтами і фахівцями, наповнен­ня змісту соціальних програм великою мірою залежать від світоглядних та ідеологічних концептів, філософ­ських категорій і принципів, що набули поширення се­ред професіоналів і засвоєні ними як складова фахової культури. Історія професійної соціальної роботи доводить, що діяльність соціальних працівників спирається не тіль­ки на особисті і професійні принципи, моральні норми, які є основою сучасної філософії соціальної роботи. Для цього фаху важливе опертя на загальнолюдські ціннос­ті та ідеали побудови суспільства, більш справедливого до громадян, які перебувають у невигідному, вразливо­му становищі порівняно з іншими, де кожна людина має всі необхідні права і може їх реалізувати, в тому числі і за допомогою соціальних працівників. 2. Філософія і соціальна робота Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна сформувалась на межі філософії, соціології, психології, педагогіки, що визначає її інтегративний, міждисциплі­нарний характер.

скачать реферат Ділові взаємовідносини в апараті управління

Ми згодні з твердженням А.Г. Ковальова (7), що діюча в нашому житті ділова етика підприємця, менеджера передбачає, що обов’язкові елементи їх кодексу честі – дотримання професійної честі та гідності. Особливість сучасної етики підприємця є в тому, що зміст умови моралі дискредитується загальним кризовим станом суспільства. Нерідко, спекуляція рекламується як звичайна практика ділового життя, а під підприємливістю розуміють звичайне здирництво. На нашу думку, ринкові стосунки викликають зміни у функціонально- психологічній структурі особистості та у її моральних орієнтаціях. В сучасному суспільстві ринкових відносин існує реальна загроза формування ринкового соціального характеру, що є все більшим відчуженням від моральних норм та правил. З огляду на останнє твердження, “”гідність ділової людини” , “гідність менеджера” повинні розглядатися як добропорядна характеристика людини. Професійна честь та гідність – це показники моральної цінності людини, що є мірою професіоналізму в кожній сфері діяльності. Добропорядні якості також є завдатком становлення авторитета менеджера. Порядність, чесність, принциповість завжди були головними якостями, що слугували для оцінення будь-якої особистості.

скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Розрізняють професійну адаптацію (активне освоєння її тонкощів, специфіки, необхідних навичок профессії, засобів прийняття рішення для початку у стандартних ситуаціях); психофізіологічну адаптацію до умов праці, режиму роботи та відпочинку; соціально-психологічна адаптація – це адаптація до колективу, керівництва та колегам. В період адаптації людина повинна ознайомитись з новою обстановкою, щоб легше у неї увійти. Так би мовити, спокійно оглянути обстановку, зрозуміти розстановку сил, неформальні зв’язки, психологічний клімат, особисті цілі колег та керівника, не вв’язуватись до конфліктів, знайти наставника, чітко дотримуватись субординації, вибрати правильну форму спілкування, тощо. Також виділяють первинну та вторинну адаптацію. Первинна адаптація – пристосування молодих кадрів, які не мають досвіду професійної діяльності (це, насамперед, випускники навчальних закладів). Вторинна адаптація – пристосування працівників, які вже мають цей досвід (як правило, це ті працівники, хто міняють об’єкт діяльності та профессійну роль, наприклад при підвищенні у рангу).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.