телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Электроника, оргтехника -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человек

Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Йому ближча по духу іманентна божественність, ніж трансцендентна. Цей особистісний чуттєвий спектр є своєрідним реагуванням людини на життя, на ті умови та необхідності, що воно диктує людині. Сутність релігії В. Джемс розкриває через її складові, взаємозв'язок, функціональна природа яких є найважливішою. Серед елементів релігійного комплексу В. Джемс надає особливого значення релігійному почуттю. Філософи, психологи, теологи, досліджуючи свідомість віруючого, прагнули віднайти унікальний зміст релігійних почуттів, однак пошуки не були успішними. На противагу теологічній інтерпретації релігійного почуття як даного Богом елементу людської діяльності, В. Джемс трактує його по-іншому. Він не приймає визначення релігійного почуття як почуття залежності чи тлумачення, які пов'язують цей феномен з почуттям нескінченного. На його думку, не існує також абстрактного релігійного почуття: «Є релігійна любов, релігійний страх, релігійне почуття піднесеного, релігійна радість тощо. Але релігійна любов — це лише спільне для всіх людей почуття любові, звернене на релігійний об'єкт. Релігійний страх — це звичайний трепет людського серця, але пов'язаний з ідеєю божої кари. Релігійне почуття піднесеного — це те особливе здригання, що ми зазнаємо в нічну пору в лісі або гірському міжгір'ї, тільки в даному випадку воно народжується думкою про присутність надприродного.» . В. Джемс вбачає специфіку релігійних почуттів не в психологічному змісті, а у спрямуванні на релігійний об'єкт, у значенні в житті людини. За Г. Гефдінгом, будь-яке релігійне почуття містить трагічний елемент, оскільки вищі почуття, пов'язані з щастям, витісняють нижчі, долаючи їх. Релігійні почуття важко описати, оскільки їх сутність проявляється в крайніх виявах, Абсолютах. Такі прояви є свідченням того, що людина причетна до чогось Вищого, Величного, що перевершує її і сприяє утвердженню щастя, гармонії. В. Джемсу імпонують розмисли американських філософів Едвардса та Емерсона про релігійні почуття як невід'ємний атрибут людської душі, які здатні розширити, оновити внутрішнє життя людини та інтенсифікувати його. Смислове поле релігійних почуттів надзвичайно різноманітне. Зазвичай святі, посилюючи негативні прояви релігійних почуттів, у такий спосіб сприяли інтенсифікації їх позитивного потенціалу: «Ніякий душевний порух, окрім релігійного, не може дати людині таких переживань» . Отже, релігійним почуттям характерна амбівалентність, яка є виявом переживань як своєрідної внутрішньої діяльності. Релігійні почуття, викликаючи в людини неймовірну радість, збуджують, активізують її. До позитивного потенціалу цих почуттів В. Джемс додає те, що вони долають меланхолію, депресію, надають людині душевної рівноваги та сенсу життю. Іноді порив релігійного почуття буває настільки сильним, що відразу оновлює все життя. Мабуть, «не випадково стільки найвеличніших релігійних геніїв пройшли свій шлях до Дамаска» під впливом релігійного почуття. В. Джемс зазначає, що різноманітні релігії відрізняються між собою, перш за все, різним віровченням. Загальним для всіх релігій є почуття, яким насичені і душевне страждання, і звільнення від нього ; душевне звільнення, у процесі якого особлива роль належить релігійному почуттю. За В. Джемсом, філософські тлумачення не можуть удостовірити релігійні почуття: «.Почуття є глибинним джерелом релігії, а філософські і богословські побудови є тільки вторинною надбудовою, подібно перекладу оригіналу чужою мовою» .

Коли думка про Бога охоплювала душу і наповнювала все єство людини, вона викликала віру, любов і сльози блаженства. Отці церкви неодноразово вказували, що вірити в Бога — значить «бачити» Його внутрішнім зором, «чути» Його у своєму серці, «відчувати» Його всією душею. Віра, набуваючи конкретних уявлень про Бога, позбувається первинного безпосереднього релігійного переживання. У такому разі в уявленнях починає виникати доля Всесвіту, і релігія вплітається в космічні перспективи. В. Джемс розмежовує віру як психічний стан і «надвірування» як індивідуальні релігійні переконання, що виступають надбудовою над безпосередньою, «живою» вірою. Тобто «надвірування» — це раціоналізація інтуїтивно-ірраціонального; тут віра набуває змісту. «Надвірування» мають важливе значення в релігійному житті. Завдяки їм утворюються різні релігійні системи. Найглибинніші відмінності між релігіями у «надвіруваннях». В. Джемс вважає, що віра пов'язана з волею. Проте воля до віри придатна лише в конкретних умовах. Вона проявляється тоді, коли людина опиняється перед вибором. Ситуація вибору може бути різною: коли не вибирати неможливо, коли ситуація вибору вже повторюється. Однак, здійснюючи вибір, ризикують. В. Джемс підкреслює, що у будь-якій ситуації не потрібно втрачати надію і діяти, сподіваючись на краще. Воля до віри посилюється, якщо існує ризик втратити істину. Не вірячи в себе, люди ризикують її втратити. Воля до віри не лише здатна встановлювати факти, творити їх. Проте попри надзвичайну дієвість волі до віри, потрібно все-таки відзначити, що вона не всемогутня: «Ми можемо підвищити напругу віри, початки якої уже живуть у нашій душі; але ми не в змозі створити собі нової віри, якщо наш душевний стан суперечить їй» . Інтенсивність та яскравість релігійної віри проявляються в екстазі, який є найвищим ступенем захвату, станом запаморочення свідомості, втрати просторово-часових координат. У цьому психологічному стані афективності людина немовби виходить за межі свого Я, здійснює подорож у внутрішній світ. Такий стан, як зазначав В. Джемс, неодноразово випробовувала Св. Тереза. Він є поєднанням релігійного почуття, віри, уявленням у релігійному досвіді, яке уможливлює «бачення» Бога. Найяскравіше «особистісна релігія» розкривається у досвіді. Деякі дослідники (М. Попова, Д. Угринович та ін.) вважають, що В. Джемс великого значення надає релігійному почуттю, ототожнюючи з ним релігійний досвід. Однак, попри функціональну важливість цього положення, насправді релігійне почуття є лише одним із найважливіших компонентів релігійного досвіду. В. Джемс вважав, що у процесі «здійснення» релігійного досвіду важливу роль відіграють і віра, і уявлення, і почуття. За Є. Торчиновим, «зазвичай під релігійним досвідом розуміють усю сукупність релігійних почуттів і переживань, таких як переживання навернення, почуття гріховності, каяття, розрада і т. д.» . При цьому він зазначає, що «сам засновник психології релігії В. Джемс схильний також широко розглядати поняття релігійного досвіду, включаючи в нього феномени навернення, святості, молитви, містицизму і т. д.» . Розширене розуміння релігійного досвіду «є цілком обґрунтованим, якщо під досвідом ми будемо розуміти внутрішній досвід як будь-яке психічне переживання і будь-який психічний стан.

Якщо прагматизм привертає до себе тепер загальну увагу, то головним чином тому, що він пов'язав себе з релігійними ідеями, повз які сучасній свідомості пройти не можна: навіть спростувати їх вона може не інакше, як пройшовши через них» . Високо оцінила книгу В. Джемса наукова громадськість Росії. «В ній яскраво виявилася всюди помітна глибока потреба у відродженні релігійного життя, в ній видатний вчений з світовим ім'ям відкрито й категорично дав наукову санкцію цій потребі і в цьому — таємниця її значення» , — зазначав російський філософ С. Франк. Найвидатнішою заслугою В. Джемса стало з'ясування досвідної, конкретної, інтуїтивної основи будь-якої релігійності . Йому імпонував прагматизм як нове філософське вчення, що прагнуло змінити точку зору на цінності людського життя і надати їм особливого забарвлення як в плані істинності, так і успішності. Для мислителя прагматизм став методом, який повинен залагоджувати тогочасні суперечки між релігією і наукою. У працях В. Джемса спостерігається вплив філософської традиції, у якій смисл філософування визначається через діяльність суб'єкта і особистісне сприйняття світу. Прагматизм — не випадкове явище, він закорінений не лише в англійському емпіризмі, а й у філософії І. Канта та Й. Фіхте. На релігійно-психологічні пошуки Джемса вплинула рання американська філософія, зокрема ідеї І. Мезера, К. Мезера, С. Джонсона, Дж. Едвардса та ін. (до напрацювань Едвардса В. Джемс неодноразово звертався у своєму творі «Різноманітність релігійного досвіду»). Європейську філософську думку він також не залишає поза увагою. Логічний абсолютизм Гегеля, як він вважає, «позбавляє світ наших симпатій і робить неприйнятною нам його думку» . Згідно з В. Джемсом, гегелівський абсолют може викликати не людське почуття, а лише «космічну емоцію». Тому американському мислителю більш близькі ідеї Г. Фехнера і особливо А. Бергсона, котрий повністю «вбив інтелектуалізм без будь-якої надії на відродження» . Розглядаючи «людські документи», В. Джемс постійно наголошує на тому, що осягнути дійсність можна лише шляхом «учування» в неї, своєрідної інтуїції. Він цікавився екзистенціальними пошуками російського письменника Л. Толстого, чиї суперечливі сум'яття, які набувають релігійного сенсу, сприяють душевному відродженню. В. Джемс, наголошуючи на різноманітності релігійного досвіду, не надає жодному його різновидну ортодоксального статусу. Теоретичні розмисли він підтверджує, звертаючись до різних релігій, обираючи в них яскраві постаті, чиє життя є демонстрацією їх релігійних переживань. Отже, В. Джемс до своїх досліджень залучає багато різноманітних свідчень, новітні досягнення науки, а також життєписи представників різних релігій. Філософ прагнув поєднати теоретичний матеріал із практичним, залучаючи різноманітні факти з різних сфер життя. Демонструючи дієвість прагматизму, зауважує: «Якщо виявиться, що релігійні ідеї мають цінність для дійсного життя, то, з точки зору прагматизму, вони будуть істинні в міру своєї придатності для цього» . В. Джемс не зміг визначити це поняття, вважаючи, що «.релігія є приватним явищем, що має тільки індивідуальне значення і, як таке, не піддається об'єктивному формулюванню» , «слово релігія слід розглядати скоріше як збірне поняття, ніж як позначення єдиного і цільного явища» . Феномен релігії В. Джемс розглядав, з одного боку, як інститут, з іншого — як особистісне переживання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Стопроцентный американец (Исторический портрет генерала Макартура)

Притом способами и мерами, которые, по разумению американцев, являются лучшими главным образом потому, что отвечают его личным интересам. В данном случае государственные, общественные, национальные отступают на второй, даже на третий план. Да, Макартур постиг и принял на свое моральное вооружение мудрость прагматизма, философского течения, которое, кстати, пришлось по душе большинству американцев. Осмелюсь даже сказать (исходя из опыта многочисленных встреч с американцами как в США, так и во многих других странах), одновременно американцам-идеалистам, считающим мир и все, что в нем происходит, творением или проявлением воли всевышнего, и материалистам, в том числе разделяющим идеи марксизма. Суть прагматизма (термин произошел от греческого слова, означающего действие, от которого происходят русские "практический", "практика"), как ее сформулировал американский психолог и философ Уильям Джемс (1842 - 1910), заключается в следующем: истина идеи определяется ее пригодностью, полезностью. При этом сразу же обращает внимание, одновременно заставляет серьезно, внимательно отнестись к учению следующее утверждение: прагматизм является надежной концепцией еще и потому, что воспринял все ценное, содержащееся в альтернативных ему учениях

скачать реферат Основні напрями сучасної психології релігії

На її думку, психологія релігії перетворюється на придаток практичної теології, оскільки психологи-релігієзнавці почали активно співпрацювати «з релігійними організаціями в створенні психологічно обґрунтованої системи методів релігійного впливу» . М. Попова звертає увагу на нові форми приходської та позаприходської роботи священнослужителів з віруючими, що ґрунтуються на принципах і методах наукової психології. І, хоча автор критично ставиться до співпраці психологів і теологів, її розвідки ознайомили науковий вітчизняний загал з особливостями трансформації зарубіжної психології релігії. М. Попова наголошує на однобічному використанні християнством даних психології з метою застосування її в повсякденній діяльності священнослужителів і зміцнення позицій теології. Проте слід визнати поміркованість автора в осмисленні етапів становлення та розгортання психології релігії. Показовою в цьому сенсі є виважена узагальнююча характеристика релігії в контексті психоаналізу 3. Фройда, К.-Г. Юнга, Е. Фромма. Релігієзнавець Дмитро Угринович (1923—1990) у праці «Психологія релігії» детально проаналізував проблеми психології релігії.

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
 Словарь практического психолога

Предполагается, что процесс выбора и построения графических образов позволяет обнаружить не только расстройства памяти, но и нарушения понятийного мышления (-> мышление словесно-логическое). ПИСЬМО АВТОМАТИЧЕСКОЕ парапсихологический и клинический термин, означающий способность индивида, пребывающего в состоянии гипноза, медиумического или медитативного транса, писать осмысленные тексты без сознательного контроля над этим процессом. При этом индивид может заниматься совсем другой деятельностью и не отдавать себе отчета в том, что он вообще что-то пишет. Обратить внимание на подобные феномены, в частности на письмо автоматическое, психиатров и психологов (Ф. Майер, У. Джемс, П. Жане) заставило увлечение спиритизмом в конце XIX в. Спиритизм рассматривал письмо автоматическое как писание под диктовку духов, отвечающих на задаваемые им во время спиритического сеанса вопросы. В результате научных исследований было сделано заключение, будто письмо автоматическое манифестирует возникший в особых состояниях сознания доступ к бессознательному

скачать реферат Понятие о воле

Эту настойчивость, в свою очередь, объясняли такими характеристиками личности, как целеустремленность, терпение, упорство, стойкость, последовательность и т. п. Вчитываясь сегодня в работы таких замечательных психологов прошлого, как У. Джемс в США и С. Л. Рубинштейн в России (в годы всеобщего отвлечения внимания от проблем воли они продолжали заниматься ею), мы обнаруживаем, что воля — вполне реальное явление, обладающее своими специфическими, легко обнаруживаемыми и описываемыми научным языком признаками. Каковы же они? Еще Аристотель ввел понятие воли в систему категорий науки о душе для того, чтобы объяснить, каким образом поведение человека реализуется в соответствии со знанием, которое само по себе лишено побудительной силы. Воля у Аристотеля выступала как фактор, наряду со стремлением способный изменять ход поведения: инициировать его, останавливать, менять направление и темп. Один из существенных признаков волевого акта заключается в том, что он всегда связан с приложением усилий, принятием решений и их реализацией. Воля предполагает борьбу мотивов.

 Общая психология

Это идеалистическое понимание внимания. Оно вновь вызывает реакцию «обратной отмашки»: ряд психологов (Фуко, Делевр и др.) вновь отрицают правомерность этого понятия. Наиболее радикальные попытки, совершенно устраняющие внимание из психологии, сделали представители бихевиоризма и гештальтпсихологии. Первая, механистическая, попытка удалить внимание из поля зрения психологии была начата двигательной теорией внимания Т. Рибо, а затем развита у бихевиористов и рефлексологов. Они свели процесс внимания к рефлекторным установкам. Вторая попытка, принадлежащая представителям ге-штальтпсихологии, сводила явление внимания к структурности сенсорного поля. Сторонники волюнтаризма в психологии (В. Вундт, У. Джемс) усматривали сущность внимания исключительно в волевом процессе. Но при таком взгляде нельзя объяснить существование непроизвольного внимания. Ряд психологов высказывал противоположное мнение, сводя функцию внимания к фиксации образов исключительно посредством эмоций. Такое толкование отрицало наличие произвольного внимания ведь оно может включаться и вопреки эмоциям. Учение И. П

скачать реферат Проблемы источниковедения истории психологии.

Проблемы источниковедения истории психологии. Одним из разделов методологии историко-психологического исследования является источниковедение истории психологии. Являясь наукой, реконструирующей, в первую очередь, историческое прошлое в развитии психологической мысли, история психология базируется на анализе и интерпретации исторических источников. Глубина и достоверность конкретного историко-психологического исследования определяется полнотой и адекватностью используемой в нем источниковедческой базы. Целостный, системный анализ проблемы предполагает наличие максимально полной, источниковой базы ее рассмотрения. В связи с этим принципиальное значение имеет разработка проблем источниковедения истории психологии - области знания, представленной, несмотря на свою объективную значимость, в современной отечественной литературе по истории психологии чрезвычайно слабо. В содержательном плане проблемное поле источниковедения истории психологии включает: концептуальное определение исторического источника; характеристику источниковой базы истории психологии и требования к ее формированию; периодизацию источников по истории психологической мысли; классификации источников и описание разных их типов и видов; разработку методического инструментария извлечения содержащейся в источнике информации, ее анализа и интерпретации.

скачать реферат Шпаргалки по психологии

Однако вследствие неудовлетворенности общим состоянием исследований воли многие ученые в первые десятилетия текущего столетия стремились вообще отказаться от этого понятия как от якобы ненаучного, заменить его поведенческими характеристиками или какими-либо другими, операционализируемыми и верифицируемыми', т. е. такими, которые можно наблюдать и оценивать. Так, в . американской поведенческой психологии вместо понятия воли стали употреблять понятие "устойчивость поведения" — настойчивость человека в осуществлении начатых поведенческих актов, в преодолении возникающих на их пути преград. Эту настойчивость, в свою очередь, объясняли такими характеристиками личности, как целеустремленность, терпение, упорство, стойкость, последовательность и т. п. Вчитываясь сегодня в работы таких замечательных психологов прошлого, как У. Джемс в США и С. Л. Рубинштейн в России (в годы всеобщего отвлечения внимания от проблем воли они продолжали заниматься ею), мы обнаруживаем, что воля — вполне реальное явление, обладающее своими специфическими, легко обнаруживаемыми и описываемыми научным языком признаками.

скачать реферат Шпоры по психологии

По этой причине в начале XX в. и в последующие десятилетия исследования воли продолжались, правда, не столь широко и активно, как прежде, но с использованием того же самонаблюдения в качестве основного метода выявления связанных с ней феноменов. Однако вследствие неудовлетворенности общим состоянием исследований воли многие ученые в первые десятилетия текущего столетия стремились вообще отказаться от этого понятия как от якобы ненаучного, заменить его поведенческими характеристиками или какими-либо другими, операционализируемыми и верифицируемыми', т. е. такими, которые можно наблюдать и оценивать. Так, в . американской поведенческой психологии вместо понятия воли стали употреблять понятие "устойчивость поведения" — настойчивость человека в осуществлении начатых поведенческих актов, в преодолении возникающих на их пути преград. Эту настойчивость, в свою очередь, объясняли такими характеристиками личности, как целеустремленность, терпение, упорство, стойкость, последовательность и т. п. Вчитываясь сегодня в работы таких замечательных психологов прошлого, как У. Джемс в США и С. Л. Рубинштейн в России (в годы всеобщего отвлечения внимания от проблем воли они продолжали заниматься ею), мы обнаруживаем, что воля — вполне реальное явление, обладающее своими специфическими, легко обнаруживаемыми и описываемыми научным языком признаками.

скачать реферат Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна

Це визначення ґрунтується на особливостях дихотомічної моделі психіки «релігійний — нерелігійний». Однак теоретичний аналіз поняття психологічних особливостей зумовлює такі проблеми: сутність поняття «психологічні особливості релігійної людини» потребує пояснення і визначення; не існує критерію, який розмежовував би дихотомію «релігійний — нерелігійний». О. Карагодіна наголошує, що психологія релігії вивчає переживання надприродного, його психологічні корені та значення для суб'єкта. Однак слід з'ясувати, чи переживання надприродного може бути сутнісною характеристикою будь-якої релігії. Поняття надприродного безпосередньо пов'язане з трансцендентним, з тим, що лежить поза межами свідомості та пізнання, тобто надприродне є трансцендентним, потойбічним. Однак якщо ретроспективно звернутися до ранніх форм релігії, політеїстичних релігій Близького Сходу, релігійних систем античних Греції і Риму, то у них неможливо віднайти ідею надприродного. Обмеженість визначення предмета психології релігії стає ще очевиднішою саме при поглибленому розгляді таких розвинутих релігій, як буддизм, джайнізм, даосизм.

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Проблема бессознательного

При подытоживании этой дискуссии было подчеркнуто, что крайне мало разработан вопрос о бессознательном и для того, чтобы занять правильную позицию и в этом вопросе, следовало не уклоняться от изучения его, а вплотную заняться им (3). С конца же 50-х годов - в значительной степени по инициативе АН СССР, организовавшей в 1958г. специальную конференцию, посвященную проблеме отношения к психоанализу, - диалог был вновь возобновлен, а в 1962 г. на Всесоюзном совещании по философии вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии еще более углублен (32). На протяжении З0-50 г.г. развитие идей психоаналитической школы совершилось в полном отрыве от сложной эволюции представлений о бессознательном, происходившей в этот период в Советском Союзе и связанной исходно с именем И.П.Павлова, а несколько позже с именем Д.К.Узнадзе и его школы. Возобновлению диалога советских исследователей с учеными, придерживающимися в той или иной степени психоаналитической ориентации, способствовали три причины: 1) возникновение в рамках советской психологии оригинального концептуального подхода к проблеме бессознательного, и уже тем самым признание советской психологией реальности этой проблемы; 2) сложное позднее развитие психоаналитических представлений во многом их преобразовавшее, позволившее им проникать в области, к которым ортодоксальный фрейдизм отношения не имел, ставить и решать проблемы, которыми фрейдизм исходно не занимался; 3) выявление весьма широкого круга областей знания, тормозимых в своем развитии отсутствием разработанных представлений о природе и закономерностях неосознаваемой психической деятельности.

скачать реферат Психосемантический анализ становления метафоры профессии в процессе обучения

Психосемантический анализ становления метафоры профессии в процессе обучения в высшем учебном заведении на примере студентов психологов В концептуально - теоретической основе своего исследования мы опирались на научные взгляды Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Дж. Келли, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелева и П.В. Яньшина. Наше исследование посвящено проблеме развития индивидуальной системы значений, затрагивающей области знания психосемантики. В определении значения мы используем подходы Д.А. Леонтьева и В.Ф. Петренко: «значение как системное качество, приобретаемое смыслом слова или высказывание (компонент этого смысла) в условиях единства смыслообразующего контекста» ; и «значение как система дифференцированных признаков предмета или образа, являющаяся выражением личностного смысла в знаковой форме». Представление о профессии представляет собой комплексное образование, в котором в качестве основных структурных компонентов выступают: представления о профессии и личности профессионала; представления о себе как субъекте профессиональной деятельности и будущем профессионале; представления о своем профессиональном будущем и о своей профессиональной карьере.

скачать реферат Образи і символи смерті в культурі

Ця тема широко розглядалася в східних релігіях . Раціоналістична західна культура перейняла ідею реінкарнації. Цьому питанню приділяють увагу деякі філософи, але це тільки паростки. початки великих відкриттів. У своїй кваліфікаційній роботі я розглянула еволюційну тему смерті і хочу порекомендувати розглянути її саме в психологічному аспекті, на перехресті психології та історії. В період швидкого розвитку матеріалістичної науки древні вірування і концепції екзотичних релігій рахувались наївними і абсурдними. Тільки тепер ми знову бачимо, міфологія і концепції Бога, раю і пекла мають відношення не до фізичних істот, а до психологічних реалій змішаного стану свідомості. Для повного осмислення природи людини необхідно признавати їх існування і вивчати їх. Керівну роль в цьому дослідженні можуть мати традиційні уявлення про потойбічне життя. В наш час смерть видається чимось брудним. Вік гігієни та медикалізації ізолює смерть в лікарні. Звідси – незрозумілий страх, що є страхом смерті, який переслідує людину протягом життя.

скачать реферат Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Але талановитий лікар Іван Тарасович не в змозі відстояти свої світлі поривання, право на особисте щастя у світі, де панує дух гендлярства й наживи. Він зазнає образ з боку чиновно-міщанських «существователей». Використовуючи різні афери, Івана Тарасовича як добру й довірливу особу одружують з гулящою Юлією, а потім з її ж допомогою грабують. Він намагається шукати справедливості, але світ можновладних непереборний. Врешті він спивається і замерзає на вулиці з томиком «Корнелія Непота» на грудях, подарованим ще в дитинстві його вчителем. Розробляючи тему моральної переваги «маленької людини» над бездушним середовищем, її загибелі в умовах соціальної несправедливості, Є. Гребінка досить рельєфно, засобами гострої іронії, каламбуру, гіперболи виводить галерею користолюбців як життєво достовірних характерів, розкриває їх групову психологію хижаків і паразитів. Критичне осмислення дійсності в повісті дало змогу письменникові «подати зло не одвічною внутрішнюю суттю кожної людини, яка тільки чекає слушних умов для вияву, а як породження суспільної несправедливості»9.

скачать реферат Релігійні почуття

Джуссані розкриває динамічність релігійного почуття, яке «прагне» прояснити Вищу Реальність. Релігійне почуття розглядається ним у філософському, богословському, психологічному зрізах, кожен з яких фіксує лише момент особистісного зростання цілісної людини. На противагу богословсько-теологічній інтерпретації релігійного почуття як особливого, принципово відмінного від інших, Богом даного елементу людської психіки, В. Джемс висунув інше його трактування. Він був одним із перших, хто відмовився від «моністичного» погляду на природу релігійних почуттів. На думку В. Джемса, вони такі ж різноманітні, як і почуття людини взагалі. Вказуючи на складність визначення сутності релігійного почуття, він писав, що деякі автори сприймають його як почуття залежності, інші виводять його із почуття страху, треті ототожнюють із статевим життям тощо. В. Джемс наголошував, що саме релігійні почуття є найглибшим джерелом релігії. Петербурзький філософ професор О. Введенський ще в 1922 p., полемізуючи з «войовничими атеїстами» щодо позицій християнства, висловив ідею вічності релігійних почуттів, посилаючись на такі чинники: 1) чимало людей відчувають Бога безпосередньо, без жодних доказів і розмислів.

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат "Социология" Дюркгейма /Укр./

Викладацьку діяльність Дюркгейм поєднує з науковим опрацюванням соціологічних проблем моралі, виховання та освіти. За життя вченого вийшла друком праця "Елементарні форми релігійного життя" (1902) - обширна робота, над якою вчений працював протягом багатьох років і яка була присвячена осмисленню релігії як соціального феномена. Перша світова війна завдала Емілю Дюркгейму жорстокого удару. Наприкінці 1915 році Дюркгейм отримує звістку про смерть свого єдиного сина Андре, який помер від ран у військовому шпиталі на Салонінському фронті. Смерть сина тяжко вразила вченого, його працездатність різко падає, він захворює. У листопаді 1917 році Еміль Дюркгейм помер. Вчення Еміля Дюркгейма про соціальні факти В історії соціологічної думки Е.Дюркгейм відомий як видатний представник так званого соціологізму - специфічної соціологічної концепції. Відмітною особливістю даної концепції є її орієнтація на визнання соціальної реальності як дійсності особливого роду та відкидання психологічного редукціонізму, тобто пояснення соціальних явищ на засадах психологізму.

скачать реферат Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

У сучасних умовах, коли особливої актуалізації набули проблеми осмислення етнічного контексту в людській культурі і колективній психології, національного будівництва, причин етнонаціоналізму, взаємозв’язку етногенезу і державного будівництва, значення історичного підходу як методологічного методу значно зросло. Необхідність застосування даного підходу у вивченні концептуальних основ формування етнополітики особливо в Україні. Мається на увазі насамперед тим, що у власній історії України, криється великий історичний досвід (позитивний і негативний), що неможливо обійти не тільки з теоретичної точки зору, а і з практичної сторони. Також важливо звернути увагу на те, що вивчення цього досвіду здобуває надзвичайну важливість у контексті його зіставлення з міжнародним досвідом рішення етнополітичних проблем, придбаним насамперед західним світом. У межах такого зіставлення відкривається можливість найширшого осмислення ступеня взаємопроникнення і взаємозв’язку вітчизняного історичного досвіду з досвідом, придбаним світовим співтовариством.

скачать реферат Психолингвистика и языкознание

Министерство образования РФ Иркутский Государственный Лингвистический Университет Кафедра общего и классического языкознания РЕФЕРАТ По языкознанию Тема: «Психолингвистика и языкознание» Выполнил: Студент I курса 142 группы Бадмаев В.С. Проверил: Ст. преподаватель Свердлова Н.А. Иркутск, 2002 г. ПЛАН:Введение 3 1. Предмет и объект науки. 3 2. Научная модель и научная теория. 4 3. Концептуальный базис теории. 7 4. Объект психолингвистики. 8 5. Предмет психолингвистики. 9 6. Психолингвистика как психологическая наука. 11 7. Психолингвистика и языкознание. 12 ЛИТЕРАТУРА 14Введение В ПЕРВОЕ ВРЕМя СУЩЕСТВОВАНИя ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕЕ чАСТО РАССМАТРИВАЛИ КАК ОБЛАСТЬ ЗНАНИя, ЛЕЖАЩУЮ "НА СТЫКЕ" ПСИХОЛОГИИ И ЛИНГВИСТИКИ (яЗЫКОЗНАНИя): КАК БЫ ОТчАСТИ ПСИХОЛОГИЮ, ОТчАСТИ ЛИНГВИСТИКУ - СВОЕГО РОДА ГИБРИД ТОЙ И ДРУГОЙ. ТАКОЕ ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И ДРУГИХ "ПОГРАНИчНЫХ" ОБЛАСТЕЙ (НАЗОВЕМ СРЕДИ НИХ СОЦИОЛИНГВИСТИКУ, ЭТНОЛИНГВИСТИКУ, ПСИХОГЕНЕТИКУ И МНОГИЕ ДРУГИЕ) БЫЛО СВяЗАНО С НЕТОчНЫМ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ О СИСТЕМЕ НАУК ВООБЩЕ И ОБ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИяХ - В чАСТНОСТИ.

скачать реферат Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

Если есть цепь знакомств, то в принципе по ней возможна передача информации как в прямом, так и в обратном направлении. Всё выглядит так, как в детской игре «испорченный телефон», с тою лишь разницей, что участники цепи знакомств не сидят в одной комнате, на одном диване, а общаются между собой в разное время и в разных местах. Тем не менее, информация по таким цепям объективно распространяется, порождая некоторую статистику информационного обмена, на основе которой может быть построено достаточно эффективное управление.РИС. 1. СХЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИя ЛИДЕРОМ В ОБХОД КОНТРОЛя ЕГО СОЗНАНИя СО СТОРОНЫ НОСИТЕЛЕЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ТОЛПО- “ЭЛИТАРНОМ” ОБЩЕСТВЕ ВИДЕНИЕ ЭТОЙ СТАТИСТИКИ, НЕКОТОРЫЕ ЗНАНИя ПСИХОЛОГИИ ЛЮДЕЙ, ПОЗВОЛяЮТ СТРОИТЬ ТАКОГО РОДА ЦЕПИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. КОЛИчЕСТВО ЗВЕНЬЕВ В НИХ БУДЕТ НЕ 10 — 20, А ГОРАЗДО МЕНЕЕ, чТО ДЕЛАЕТ ИХ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ДОСТАТОчНО ВЫСОКИМ ДЛя ОСУЩЕСТВЛЕНИя СТРАТЕГИчЕСКОГО УПРАВЛЕНИя, А ПОДБОР КАДРОВ ДЛя НИХ (ЕСТЕСТВЕННО НЕГЛАСНЫЙ, «ВТёМНУЮ») ОБЕСПЕчИВАЕТ ДОСТАТОчНО ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ СОХРАНЕНИя ПРИ ПЕРЕДАчЕ СТРАТЕГИчЕСКОЙ УПРАВЛЕНчЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.