телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Сувениры -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

Психологія як наука

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Усвідомлення суспільством ролі прикладних завдань, розв'язуваних психологічною наукою, привело до ідеї створення розгалуженої психологічної служби в органах народного утворення. У цей час така служба перебуває в стадії її оформлення й розвитку й покликана стати сполучною ланкою між наукою й практичним застосуванням її результатів. Місце психології в системі наук Від того, яке місце приділяється психології в системі наук, багато в чому залежить розуміння можливостей використання психологічних даних в інших науках і, навпаки, розуміння того, якою мірою правочинна психологія використовувати їхні результати. Місце, що відводиться психології в системі наук у той або інший історичний період, наочно свідчило й про рівень розвитку психологічних знань, і про загально філософську спрямованість самої класифікаційної схеми. В історії духовного розвитку суспільства жодна галузь знання не міняла свого місця в системі наук так часто, як психологія. Найважливіша функція психології в загальній системі наукового знання полягає в тому, що вона, синтезуючи в певнім відношенні досягнення ряду інших областей наукового знання є інтегратором всіх наукових дисциплін, об'єктом дослідження якої є людина. Основним завданням психології є вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. Ці закони розкривають, як об'єктивний мир відбивається в мозку людини, як у силу цього регулюються його дії, розвивається психічна діяльність і формуються психічні властивості особистості. Психіка, як відомо, є відбиття об'єктивної дійсності, і тому вивчення психологічних законів означає насамперед установлення залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя й діяльності людини. Установлюючи закономірні залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя й діяльності людини, психологія повинна розкрити й фізіологічні механізми відбиття цих впливів. Психологія повинна зберігати самий тісний зв'язок з фізіологією, і зокрема, з фізіологією вищої нервової діяльності. Фізіологія, як відомо, займається механізмами, що здійснюють тої або іншої функції організму, а фізіологія вищої нервової діяльності - механізмами роботи нервової системи, що забезпечують «зрівноважування» організму із середовищем. Величезний вплив на розробку основних проблем сучасної психології язані один з одним і становлять єдине ціле - життєдіяльність людини. Література Орлів Ю.М. «Сходження до індивідуальності», Київ,2001р. – 15с. Ждан А.Н. Історія психології. Від античності до наших днів. Харків, 2005 Немов Р.С. Психологія. М., 1995 Рогів Е.И. Настільна книга практичного психолога. М., 1995 Ярошевский М.Г. Історія психології. Київ, 2000. – 263с. Історія психології / М. Г. Ярошенко - М.: Думка. 1976. Психологія Словник довідник / М. И. Дяченко, - Мн.: Хэлсон. 1998. Основи психології / Л. Д. Столяренко - Ростов - на Дону. 1997.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия (Учебник)

Они не только дополняют друг друга, но подчас вступают в противоречие между собой, что затрудняет адекватное понимание психоанализа как такового. В различных работах Фрейда встречаются следующие определения психоанализа. Психоанализ является частью психологии как науки. Он представляет собой незаменимое средство научного исследования. Психоанализ это орудие, которое дает возможность Я овладеть Оно. Любое исследование, признающее факты трансфера (переноса) и сопротивления, как исходные положения работы, можно назвать психоанализом. Это вспомогательное средство исследования в разнообразных областях духовной жизни. Психоанализ не научное, свободное от тенденциозности исследование, а терапевтический прием. Это один из видов самопознания. Психоанализ - это искусство истолкования ошибочных действий, сновидений, симптомов заболеваний. Это нечто среднее между медициной и философией. И наконец, психоанализ - метод лечения нервнобольных. Таким образом, диапазон трактовок психоанализа у самого Фрейда довольно обширный. Если за исходное определение взять какую-то одну трактовку, то из-за этого ускользает почва для адекватного понимания психоанализа

скачать реферат Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

Несмотря на решающее значение социально-экономического фактора в организации труда, нельзя недооценивать биологическую, естественную сторону трудовой деятельности н ее роль в организации труда. Процесс труда, взятый как психофизиологический процесс воздействия на силы природы, изучается серией биологических наук: гигиеной, физиологией, психологией. Эти науки вооружают экономиста естественнонаучными методами оценки и совершенствования организации труда и трудового процесса. Естественно, что и сами они согласуют свои выводы и предложения с требованиями экономики труда. Особое место занимают правовые мероприятия, объединяемые общим термином «охрана труда». Они направлены на обеспечение нормальной и безопасной обстановки в процессе труда. Соблюдение норм и требований охраны труда и техники безопасности, определяемых специальными государственными органами, является обязательным условием правильной организации и повышения эффективности труда. Все названные общественные и естественные науки изучают отдельные стороны труда. Экономика труда синтезирует и использует выводы этих наук для выработки конкретных методов хозяйственной политики к области труда.

Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Феноменология

Если в английском варианте мы видим эмпирическую и наукообразную тенденцию (что зачастую ведет к искажению смысла), то оригинальный немецкий текст содержит налет, так сказать, спекулятивного романтизма, и это, в свою очередь, приводит в определенных местах к расплывчатости смысла. Получим ли мы в ближайшие годы ответ на вопрос, насколько русский язык адекватен феноменологии? ***** ФЕНОМЕНОЛОГИЯ означает новый, дескриптивный, философский метод, на основе которого в конце прошлого столетия была создана: 1) априорная психологическая наука, способная обеспечить единственно надежную основу, на которой может быть построена строгая эмпирическая психология. 2) универсальная философия, которая может снабдить нас инструментарием для систематического пересмотра всех наук. 1. Феноменологическая психология. Современная психология как наука о "психическом" в конкретной связи пространственно-временных реальностей рассматривает в качестве своего материала то, что присутствует в мире в виде EGO, т.е. как "переживающее" (воспринимающее, мыслящее, водящее и т.д.), как обладающее способностями и привычками

скачать реферат Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

Ибо оно проводит четкую грань между поведением и культурой; между наукой о психологии и наукой о культуре. Среди множества классов предметов и явлений, рассматриваемых современной наукой, есть одни, для которого нет названия. Это класс феноменов, связанных с присущей исключительно человеку способностью придавать символическое значение мыслям, действиям и предметам и воспринимать символы. К этому классу относятся идеи, верования, отношения, чувства, действия, модели поведения, обычаи, законы, институты, произведения и формы искусства, язык, инструменты, орудия труда, механизмы утварь, орнаменты, фетиши, заговоры и т. д. Так повелось, что эти предметы и явления, связанные со способностью человека к символизированию, ученые рассматривали в двух различных контекстах, которые можно обозначить как соматический и экстрасоматический. В первом случае для исследования важна взаимосвязь между этими предметами и явлениями и организмом человека. Рассмотренные в соматическом контексте предметы и явления, связанные с символической способностью человека, называются поведением человека; точнее, поведением являются идеи, отношения, действия: топоры и керамика непосредственно не могут быть названы поведением, но они созданы трудом человека, т. е. они являются овеществлены поведением человека.

 Кризис европейского человечества и философия

Они неразрывно связаны в единой задаче: лишь когда дух из наивной обращенности вовне вернется к себе самому и останется с самим собой, он может удовлетвориться. Как было положено начало такого самосознания? Начало было невозможным, пока властвовали сенсуализм, психологизм данных, идеи психики как tabula rasa. Лишь Брентано, потребовавший создания психологии как науки об интенциональных переживаниях, дал толчок, который смог привести к дальнейшим результатам, хотя у самого Брентано объективизм и психологический натурализм остались непреодоленными. Разработка действительного метода постижения сущностной основы духа в его интенциональности и построения на этой основе бесконечной и последовательной аналитики духа привела к созданию трансцендентальной феноменологии. Натуралистический объективизм и любой объективизм вообще она преодолевает единственно возможным способом, а именно: философствующий начинает от собственного Я, понимаемого чисто как производитель всех смысловых значений, по отношению к которым он становится чисто теоретическим наблюдателем

скачать реферат Аристотель

Содержание:Введение.3 1. Анализ космической иерархии.4 2. Функциональные уровни.7 3. Разумная деятельность.10 4. Учение о этических и дианоэтических добродетелях13 5. Сравнение учения Аристотеля.15 6. Учение Псевдо-Дионисия19 7. Психофизические теории24 7.1. Медитативная практика йоги24 7.2. Каббала26 7.3. Суфизм.29 Заключение:35 Список литературы:36 Введение. Учение о "душе" (псюхе) занимает одно из важных мест в творчестве Аристотеля. Если у предыдущих греческих мыслителей, включая и учителя Аристотеля Платона, психологические знания носят достаточно расплывчатый характер и представлены по большей части в сильно мифологизированной форме, то у Аристотеля впервые в европейской мысли проступает научный подход в области познания психических явлений. И хотя имевшиеся в распоряжении Аристотеля научные методы с современной точки зрения выглядят крайне наивными, все же его по праву можно считать основателем психологии как науки. Результаты, к которым он пришел в своих психологических исследованиях, много столетий продолжали волновать умы ученых и вошли после соответствующего переосмысления в качестве составной части в философские и религиозно-философские концепции многих мыслителей Европы и арабского мира.

скачать реферат Труд и развитие личности школьника

З цією метою в старших класах програмою передбачено фахове трудове навчання. Дитина, після закінчення школи, уже спромагається мати спеціальність, що дає йому передумови для швидкої адаптації на виробництві. Утягнення школярів в трудове самовиховання.Активна участь самого школяра в навчанні, праці, а також в перетворенні своєї особистості є найважливіша ціль навчання і виховання. В статті "Психологічна наука і праця виховання " С.Л.Рубiнштейн писав: "Педагогічний процес, як діяльність учителя формує особистість, що розвиває дитини в міру того, як педагог керує діяльністю дитини, а не заміняє її ". Формування особистості діється, головним образом, в процесі власної діяльності, його власних вчинків. Облік ролі самої дитини в формуванні його особистості необхідно ще тому, що у нього є свої потреби, прагнення, інтереси. Несхожість планів дорослих і дітей пояснює труднощі в вихованні. Тому основне завдання педагога складається у тому, щоб роль самовиховання в формуванні була якомога більша. Оптимальним періодом для самовиховання є старший шкільний вік, коли у дітей свого роду "расположенність до самовиховання ". В цьому віці перед дитиною стає ряд життєво важливих питань: "Ким бути?", "Куди піти?" і інші, діється переоцінка цінностей.

скачать реферат Психология

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ Учебное пособиеРаздел 1: ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА Возникновение и развитие психологии. Отрасли психологии. Методы психологических исследований.Раздел 2: СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ПСИХИКИ Понятие о психике. Развитие психики в процессе эволюции животного мира. Сознание человека. Сознание и бессознательное.Раздел 3: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ Строение нервной системы человека. Клеточные механизмы нервной системы.Раздел 4: ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Ощущение. Восприятие. Воображение. Представление. Память. Внимание. Мышление. Речь.Раздел 5: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ Эмоции. Волевые процессы.Раздел 6: ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ Понятие личности в психологии. Индивидуальные особенности человека: 1. Темперамент. 2. Характер. 3. Способности. Талант. Гениальность. СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРА Раздел 1: ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА.1. Возникновение и развитие психологии. Психология - наука о закономерностях развития и функционирования психики. Взаимодействие всех живых существ с окружающим миром осуществляется посредством особого рода психических процессов и состояний.

скачать реферат Новое информационное общество

Необходима разработка программ занятости с использованием компьютеров на дому для людей, не имеющих возможности перемещаться на работу. Реализация таких программ позволит обществу не потерять деятельностный, образовательный и интеллектуальный потенциал людей, а также снизит социальную напряженность. 2. У людей различна психологическая устойчивость к процессам информатизации. Необходимо точное определение предельно допустимых нагрузок на психику у различных социальных групп в условиях возрастающих потоков информации. Особого внимания требуют женщины, принявшие на себя основной “удар” в области практической компьютерной работы. Далее, например, известно, что наиболее подвержены “зомбированию” по телевидению молодежь и люди пожилого возраста. Необходимо правовое ограничение объема и содержания телевизионного воздействия, разработанное на базе глубоких научных исследований психологов. На повестке дня активное развитие научного направления - информационной (компьютерной) психологии. Эта наука, видимо, должна исследовать такие проблемы, как: - страх человека перед стремительно совершенствующейся информационной техникой, ростом и усложнением информационных потоков (компьютерофобия); - “информомания” как болезнь человека, отдающего приоритет общению с ЭВМ, а не с людьми; - утомляемость людей при работе на компьютере и т.д. Уже появился термин “киберболезнь”, которой подвержены люди, часто находящиеся в виртуальной реальности.

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
скачать реферат Личность и индивидуальность

Особенно много полезного ей обещает, усиливающийся контакт с кибернетикой и вычислительной техникой. С 80-х годов начался процесс перестройки советской психологической науки, ее интеграция (проникновение) в мировое психологическое знание. С одной стороны этот процесс характеризуется теми же тенденциями, которые были отмечены выше в современной зарубежной психологии, а с другой – имеет свои особенности, связанные с социально-политической ситуацией в нашей стране. Началась и активно идет ломка сложившихся идеологических стереотипов, постепенного избавления психологии как науки от давления политических догм, ломка старых организационных структур и замена их новыми. Все это обнадеживает и позволяет надеяться на то, что в скором времени отечественная психология вновь займет достойное место в мире. Литература. 1. Ананьев Б.Г. «Проблемы психологии личности» Москва, 1977. 2. Ананьев Б.Г. «О проблемах современного человекознания» Москва, 1977. 3. Бодалев А.А. «Личность и общение» Москва, 1983. 4. Берн Э. «Игры, в которые играют люди.

скачать реферат Проблема человека в психологии

Сорокин Александр, ИП,II курс, 1 группа. Проблема человека в психологии.Человек - это объект изучения многих наук, которые он сам же и создал. В ряде естественных наук, таких как: физиология, биология, анатомия человек рассматривается как органическое существо и изучаются его физические данные, параметры. В социологии на него смотрят как на единицу из которых составлен объект изучения - социум. А что рассматривается в человеке с позиции психологии? Для того, чтобы ответить на этот вопрос совершенно необходимо выяснить, как долго психология существует и какие в ней были изменения. Как давно существует психология? Смотря какая, её подразделяют на научную и житейскую, причём последнюю отнюдь не сбрасывают со счетов даже видные учёные психологи. Житейская психология была всегда, и что самое главное всегда там был человек, не было не экспериментов ни теорий, а был лишь интуитивный опыт узкого профиля при взаимоотношениях с другими людьми. Это представители различных профессий: врачи, священнослужители и.т.п. А вот научная психология - это наука, которая появилась на свет лишь при основании школы психологии, а именно в Лейпциге в 1879 году, когда Вильгельм Вундт основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии.

скачать реферат История формирования научного социально-психологического знания

Однако период конца 1920-х — начала 1930-х гг. характеризуется свертыванием и затем полным прекращением социально-психологических работ. Отечественным исследователям не удалось обосновать необходимость развития «марксистской социальной психологии». Логика ее противников была такова: поскольку, в соответствии с марксизмом, сознание человека есть общественный продукт и человеческая психика социальна, то и психология является наукой социальной. Отсюда следует, что нет никакой необходимости в выделении какой- то особой социальной психологии. Такая точка зрения господствовала в СССР почти 30 лет — до конца 1950-х гг. Период начала 1930-х — конца 1950-х гг. - время перерыва в развитии отечественной социальной психологии. В конце 50-х — начале б0-х гг. развернулся новый этап в развитии отечественной социальной психологии. В начале 60-х гг. заметным явлением в психологической сфере стала дискуссия о предмете социальной психологии и вообще о ее судьбе в советском обществе. Дискуссия началась в 1959 г. статьей А.Г. Ковалева, опубликованной в журнале «Вестник ЛГУ», после чего была продолжена на II Всесоюзном съезде психологов в 1963 г.

скачать реферат Психология и педагогика

У психологии короткая история, но длинная предыстория. Психология была долгое время отростком философии, существовала в рамках этой науки, но в последнее время она отделилась. Психология (греч) — наука о душе. Понятие «душа» по содержанию в научной психологии обычно соответствует понятию «психика». Психика — особая форма отражения мира, присущая высокоорганизованным существам. Предметом психологии является психика. Психика — субъективное отражение объективного мира. Предметом педагогики является процесс направленного развития и формирования личности в условиях ее обучения, образования, воспитания. Педагогика отвечает на вопрос «чему учить», а психология — «как, почему и зачем учить». Треугольник Кедрова А. — внутри – психология, справа – технич науки, слева обществ (в т.ч. гуманитарные), внизу естественные. 2. Методы психолого-педагогического исследования, их классификация, сравнительная хар-ка. Методы исследования — способы, посредством которых познается предмет науки. Методы: 1-ая группа — организационные методы - сравнительный метод (сопоставляются группы по различному качеству) и т.д. 2-ая группа — эмпирические методы - наблюдение - эксперимент - тесты - анкеты - опросники и т.д. 3-ья группа — методы обработки данных - метод количественной обработки (связан со статистикой) - метод качественной обработки 4-ая группа — коррекционные методы - аутотренинг - групповой тренинг и т.д. В психологии различают основные и вспомогательные методы.

скачать реферат Курс лекций по социальной психологии

Типология социально-психологических явлений: 1.По носителям: в больших и малых группах; в неорганизованных группах (массовидные явления психики); 2. По уровням: рациональные, эмоциональные, упорядоченные и неупорядоченные (массовидные); 3. По динамике: динамичные, статичные, динамостатичные; 4. По содержанию: осознанные и неосознанные. Основные точки зрения на объект и предмет социальной психологии: социологический, общепсихологический, точка зрения Б.Д.Парыгина. Социальное взаимодействие людей, как объект социальной психологии. Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы. Предмет социальной психологии: закономерности поведения и деятельности (социального взаимодействия) людей, включенных в различные социальные группы, а также социально-психологические особенности функционирования этих групп и личности в них. Структура социальной психологии как науки (основные социально- психологические проблемы): закономерности и механизмы общения в совместной деятельности; особенности социально-психологических явлений в малых группах (образование групп, групповая динамика и структура групп, межличностные отношения, лидерство и руководство группой); особенности социально- психологических явлений в больших группах (массовидные социально- психологические явления: этнические, классовые, профессиональные, правовые, политические, религиозные, нравственные и эстетические); социально- психологические проблемы личности (социально-психологические качества личности, социализация личности, социальные установки личности, роль личности в группе).

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
скачать реферат Предмет и задачи психологии как науки

Другое значение слова «психология», которое зафиксировано в его этимологии: психология – учение о психике. Отечественный психолог М.С. Роговин утверждал, что можно выделить три этапа становления психологии как науки. Это этапы донаучной психологии, философской психологии и, наконец, научной психологии. Донаучная психология – это познание другого человека и самого себя непосредственно в процессах деятельности и взаимного общения людей. Здесь деятельность и знание слиты воедино, обусловленные необходимостью понимать другого человека и предвидеть его поступки. Источником знаний о психике в донаучной психологии выступают: . личный опыт, возникающий из наблюдения за другими людьми и самим собой; . общественный опыт, который представляет собой традиции, обычаи, представления, передаваемые из поколения в поколение. Такое знание не систематизировано, неотрефлексировано, поэтому часто вообще не осознается как знание. Философская психология – знание о психике, полученное с помощью умозрительных рассуждений. Знания о психике либо выводятся из общих философских принципов, либо являются результатом размышления по аналогии. На уровне философской психологии первоначально смутное, целостное понятие души подвергается анализу и мысленному расчленению с последующим объединением.

скачать реферат Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

Система кримінальної юстиції: правозастосування і суди, система кримінальної юстиції і виправлення. Кримінологія - біологічні і психологічні науки: генетика, мозок, фрейдистська психологія, біхевіоризм і теорія навчання. Кримінологія – соціальні науки: соціологічні науки, соціологія, право і соціальний контроль; біосоціальні і демографічні змінні; економічні і політичні злочини. Вивчення правопорушника: запобігання злочинності і екологія (під якою розуміється усе несоціальне оточення і фактори – архітектура, планування забудови і т. ін.); кримінальне право і захист з мотивів неосудності; запобігання злочинності – порівняння наукових і правових моделей. Вивчення жертви. Зважаючи на такий перелік, можна зробити декілька важливих висновків: 1. Відповідно до вітчизняної понятійної бази, методами кримінології є як загальнонаукові, так і спеціальнонаукові методи – соціологічні, психологічні, біологічні та медичні, статистичні, правові та інші. 2. Зважаючи на наявність у переліку таких наук, як психологія, соціологія та право, можна сказати, що кримінологія не повністю є наукою у розумінні scie ce, оскільки значна частина доробку закордонних кримінологів важко піддається емпіричній перевірці і являють собою швидше погляди, ніж науково обгрунтовані теорії.

скачать реферат Особенности перевода поэзии на английский язык

Для этого переводчику требуется литературоведческая компетентность, так как о "наполненности" особым смыслом тех или иных слов произведения можно судить в полной мере только познакомившись с поэтическим миром автора во всем многообразии и хитросплетении тем и мотивов его составляющих. Не меньшее значение при переводе имеют и те "опорные" - "ключевые слова", на острие которых, перефразируя Блока, "растянуто в тексте покрывало национальной концептосферы". Эти "ключевые слова", апеллируя к бессознательному читателя, принадлежащего к той же культуре, что и автор, создают дополнительные измерения в восприятии произведения. В то же время, переводчик, принадлежащий к другой культурной традиции, всегда рискует пройти мимо этих важных слов и, таким образом, "выхолостить" национальный дух оригинала. На этом уровне художественный перевод немыслим без сопряжения с этнолингвистикой, культурологией, психологией культуры, - науками, которые бурно развиваются в последнее время. Правда справедливости ради стоит отметить, что оба уровня на практике, как правило, трудно разделимы, так как каждый поэт (писатель) глубоко национален, вне зависимости от того выражает он это в своем творчестве эксплицитно или нет.

скачать реферат Лекции культурология

Науки получившие развитие в 19в. В последней трети 19в стали развиваться многочисленные новые науки, такие как о происхождении и эволюции человека.Этнография-эта наука научила с пониманием относится к материальным и духовным достижениям чел-ка,как мыслящего и духовного существа.Не зависимо от того к какому этносу он принадлежит (большому или маленькому).Социология-наука об обществе как целостной системе помогает культуроведению правильно понять всю гамму духовных и материальных проявлений.Соц.психология-эта наука изучает закономерное поведение и деятельность людей принадлежащих к отдельным соц.группам.Этнопсихология-помогает обьяснить разнообразие той или иной национальной культурыы.Демография-также имеет прямое отн к развитию культуры.Фрейдизм-психологическое учение созданное выдающимся австрийским врачом,психиатором Фрейдом и его последователями.Семиотика-это наука занимающаяся исследованием знаков и знаковых систем. Место и функции культуры в обществе. Предначертанные культуре задачи-связывать людей в единое целое. Функции культуры.1Функция приспособления людей к среде.2Познавательная 3Комуникативная 4информационная 5Регулятивная 6Оценочная 7Разграничение и интеграции человеческих групп. 8 Человеко-творческая ф-я. 1Мыслители считают самой древней и общей для человека и животного мира функцией.2Позновательная функция находит свое выражение в науке,научном поиске.3Функция обеспечивает историческую приемственность и передачу соц.опыта. У человека нет другого пути сохранения,приумножения,накопления духовных богатств как только через культуру.Каналом передачи информации является духовное и материальное богатство.5Регулятивная функция проявляется как система норм и требований общ по всем своим членам,во всех областях их жизни и деятельности. Древнейшим соц.институтом формирующим и поддерживающим нормы морали-церковь,ее различные религии и конфессии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.