телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Сувениры -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

Теорії особи в психології

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Але, не дивлячись на фіктивність, саме наявність таких фінальних цілей є реальним стимулом активності людини і пояснює його поведінку. Деякі люди, наприклад, можуть вибудовувати своє життя, виходячи з уявлення про те, що напружена робота і лише трохи успіху дозволяють досягти майже всього. Це твердження (по Адлеру) — лише фікція, оскільки багато хто з тих, хто напружено працює, не отримує того, на що вони заслуговують. Іншими прикладами фіктивних переконань, які здатні робити вплив на життя людини, є наступні: «чесність — краща політика», «всі люди створені рівними». Віра в те, що праведники потраплять в рай, а грішників чекає пекло, поза сумнівом, також робить вплив на поведінку людини. І ця віра теж є прикладом фіктивного фіналізму. Фінальна мета, будучи фікцією, якимсь ідеальним уявленням, не дивлячись на це, грає роль реального стимулу, мотиву цілком конкретної стійкої поведінки людини. «Індивідуальна психологія рішуче наполягає на тому, що психологічні феномени неможливо зрозуміти, не ґрунтуючись на принципі фіналізму. Причини, сили, інстинкти, спонуки не можуть бути основою для пояснення. Тільки фінальні цілі можуть пояснити людську поведінку» (Adler A., 1930). Прагнення до переваги. Спочатку як кінцева мета, до якої прагнуть всі люди, Адлер називав прагнення до влади. Пізніше він відмовився від терміну «воля до влади» на користь терміну «прагнення до переваги». Прагнення до переваги при цьому не зводиться лише до досягнення високого соціального статусу або лідерства. Прагнення до переваги — це спільне прагнення до зростання, рух в напрямі «від низу до верху». Таким чином, прагнення до переваги може виражатися величезним числом різних способів, і кожна людина по-своєму реалізує це прагнення. Відчуття неповноцінності і компенсація Відчуття неповноцінності — це відчуття, що виникає у зв'язку з переживанням власної соціальної або психологічної неспроможності. Воно виникає з відчуття недосконалості в будь-якій життєвій сфері. Відчуття неповноцінності властиво практично всім людям. По суті, в основі всього, що роблять люди, лежить прагнення до подолання відчуття власної неповноцінності і до зміцнення відчуття переваги. Отже, відчуття неповноцінності не є ознакою патології. Навпаки, воно є причиною вдосконалення людини. Разом з тим відчуття неповноцінності при певних обставинах (наприклад, пов'язаних з неправильним вихованням) може посилюватися і досягати аномального рівня. В цьому випадку говорять про формування комплексу неповноцінності. Адлер виділяв три види страждань, що випробовуються в дитинстві, які можуть привести до розвитку комплексу неповноцінності: неповноцінність органу, надмірна опіка, відкидання з боку батьків. Прагнення до компенсації неповноцінності веде людину до розвитку — або в тій сфері, в якій відчувається неповноцінність, або в іншій. Як класичний приклад компенсації неповноцінності органу можна пригадати Демосфена, який в дитинстві страждав заїканням, а згодом став одним з найбільших ораторів. Проте в певних випадках компенсація може поступитися місцем гіперкомпенсації, внаслідок чого розвиток може піти по аномальному шляху і привести до формування компенсаторного комплексу переваги.

Реферат на тему: «Теорії особи в психології» План Поняття особи Теорія особи Фіктивний фіналізм Відчуття неповноцінності і компенсація Соціальний інтерес Життєвий стиль Список використаної літератури Поняття особи Особа — це сукупність індивідуальних соціальних і психологічних якостей, що характеризують людину і що дозволяють йому активно і свідомо діяти. Тісний взаємозв'язок і взаємообумовленість цих якостей складає її першу властивість. Іншою властивістю є активна діяльність, направлена на пізнання і перетворення навколишнього світу. І, нарешті, третя властивість полягає в стійкості, що дозволяє прогнозувати поведінку особи, тобто дії, що виражають її суб'єктивну реакцію на ситуацію і оточують. Поведінка людей визначається емоційними і раціональними чинниками, смаками, поглядами, мотивацією. Риси особи формуються під впливом природних властивостей: фізіологічного стану організму, особливостей вищої нервової діяльності, пам'яті, емоцій, відчуттів, сприйняття, а також соціальних чинників: ролі, статусу, освіти, досвіду, звичок, круга спілкування і тому подібне Хороше знання і розуміння керівником цих моментів сприяє успішному управлінню підлеглими, передбачення їх поведінки і цілеспрямованій дії на нього, і навпаки, незнання і нерозуміння зазвичай приводять в безвихідь. Будь-яка особа характеризується: 1) спільними якостями (інтелект, розум, спостереження, увага, працездатність, організованість, товариськість та інш.); 2) специфічними властивостями, під якими розуміються здібності до того або іншого виду діяльності; 3) підготовленістю до нього у вигляді сукупності умінь, знань, кваліфікації, навиків, звичок; 4) спрямованістю, тобто орієнтованістю своєї активності, що виникає багато в чому під впливом соціальних моментів: інтересів, прагнень, ідеалів, переконань; 5) певним складом характеру; 6) біологічно обумовленими особливостями (наприклад, темпераментом); 7) психологічними особливостями: діапазоном діяльності (широта, глибина), який може бути спільним, видовим і спеціальним; стилем роботи (форма дії) і динамікою психіки. Форма дії може ґрунтуватися на знаннях, досвіді, емоціях, а динаміка психіки характеризується силоміць, рухливістю і збудливістю; 8) психічним станом, тобто стійкими психічними явищами, властивими людині протягом порівняльного тривалого періоду часу (збудження, апатія, депресія і інш.). При вирішенні кадрових питань поважно з достовірністю визначати типові для людини в даних умовах психічні стани, які краще виявляються в екстремальних ситуаціях. Слід зауважити, що риси особи та її поведінка певною мірою зумовлюються підлогою її носія (таблиця. 1). Таблиця 1. Психологічні відмінності між чоловіками і жінками1 Характеристика Чоловіки Жінки Спосіб подолання перешкод Інтелект, сила Хитрість, спритність Орієнтованість на проблеми Перспективна Поточна Потреба в емоційних стимулах Знижена Підвищена Основа рішень Розсудливість Чуттєвість Характер Замкнутий Відкритий Відношення до зовнішнього світу Реалістичне, критичне Що ідеалізується, інтуїтивне Поведінка Стримане Емоційне Переважаючий тип мислення Словесно-логічне дієве Об'єкт уваги Зміст Форма Спостережливість і точність Знижені Підвищені Орієнтованість Ділова Особиста Відношення до інших Прямолінійне Гнучке Дія словесного заохочення Що розслабляє Збуджуюче Реакція на критику Агресивна Спокійна 1 .-Демченко А.А., Зідоркин в.І., Склярів П.Ф. Управління персоналом. Теоретичний курс. М., 1994. Теорія особи На сьогодні в психології немає якої-небудь єдиної загальноприйнятої теорії особи, але існує велика кількість різних теорій, концепцій і моделей особи, що мають значний вплив і велике число прихильників.

При цьому задається субординація нижчих і вищих підструктур. Основними підструктурами особи є 1) спрямованість особи, 2) досвід, 3) особливості психічних процесів, 4) біопсихічні властивості. В свою чергу кожна з цих підструктур складається з лави компонентів, які К.К. Платонов називає «підструктурами підструктур». Спрямованість особі включає переконання, світогляд, ідеали, прагнення, інтереси, бажання. Досвід включає звички, уміння, навики і знання. Підструктура «особливості психічних процесів» — це відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, емоції, воля, увага. Біопсихічні властивості включають темперамент, статеві і деякі вікові особливості. На всі підструктури особи, крім того, накладаються здібності і характер. Всі підструктури розрізняються між собою по ступеню представленности в них соціального і біологічного, специфікою їх розвитку і формування в процесі життєдіяльності, а також співвідношенням їх з конкретним рівнем психологічного аналізу. Ієрархія основних підструктур особи, а також їх зміст представлені в табл.3. Таблиця 3 Основні підструктури особи і їх ієрархія (по До. До. Платонову, 1984) Підструктури Підструктури підструктур Співвідношення соціальне і біологічного Специфічні види формування Необхідні рівні психологічного аналізу Спрямованість особи Переконання, світогляд ідеали; прагнення, інтереси, бажання Визначальну роль грає соціальне, біологічного майже немає Виховання Соціально психологічний Досвід Звички, уміння, навики, знання Значно більше соціального Навчання Психолого- педагогічний Особливості психічних процесів Увага, воля, відчуття, сприйняття, мислення, відчуття, емоції, пам'ять Частіше більше соціального Вправа Індівідуально- психологічний Біопсихічні властивості Темперамент статеві, вікові фармакологічно обумовлені властивості Соціального майже немає Тренування Психофізіологічний Нейропсихологичеський Особа — це соціальний індивід, суб'єкт суспільних стосунків, діяльності і спілкування. У декілька спрощеному вигляді можна сказати, що терміном «індивід» позначають біологічну суть людини, а терміном «особу» — його соціальну суть. Індивідом народжуються, а особою стають. Соціальне в людині не відірвано від біологічного. Індивід включений в особу і виявляється в особовому. В процесі соціальної взаємодії чоловік набуває певний соціальний досвід, який, будучи суб'єктивно засвоєним, стає невід'ємною часткою особи. Соціалізація — це процес і результат засвоєння і подальшого активного відтворення індивідом соціального досвіду. Процес соціалізації нерозривно пов'язаний із спілкуванням і спільною діяльністю людей. Різні особи можуть виносити з об'єктивно однакових соціальних ситуацій різний соціальний досвід. Це положення є одним з підстав, лежачих в основі міцного зв'язку два одночасно і протилежних і єдиних процесів, — соціалізації і індивідуалізації. Соціалізація немає антипод індивідуалізації, процес соціалізації не веде до нівеляції особи, індивідуальності людини. Швидше навпаки, в процесі соціалізації і соціальної адаптації чоловік знаходить свою індивідуальність, але найчастіше складним і суперечливим чином.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление

В социальных науках исследование других культур и народов быстро вело к заключению, что привычки и верования чрезвычайно отличаются и что все труднее и труднее сказать, какие из них являются «лучшими». В период становления социальной психологии Курт Левин создал свою теорию психологического поля. В его теории особое значение придается тому, как психологические потребности и задачи человека влияют на его восприятие мира. Согласно Левину, разные люди с разными потребностями и задачами будут по-разному воспринимать одно и то же событие. По иронии судьбы источником вдохновения для теории Левина остался его опыт солдата в период Первой мировой войны, когда он обратил внимание, что при приближении к полю битвы меняется его восприятие окружающей среды: он начинал видеть не красивые лощины и интересные скальные формации, а места, где можно спрятаться, и предметы, которые могут убивать. Как раз перед Второй мировой войной Левин, который был евреем, оказался вынужден бежать из нацистской Германии. Он приехал в Америку, где обучал многих из первого поколения американских социальных психологов

скачать реферат Трионика. Христианская самооценка личности

Практически, теория эволюции оказала человечеству медвежью услугу, так как именно она «уравняла в правах» человека и животный мир, лишив человека уникальности и неповторимости Божьего творения, до абсурда исказила его взгляд на самого себя и свое место в Божьем плане, и украла у него цель и смысл собственного существования. Само собой напрашивается объяснение этому : эволюционизм тоже является верой – до предела фанатичной и абсолютно недоказуемой . «Стало общепринятым, что жизнь может возникнуть только из жизни. Абсолютно известно, что это – единственно возможное заключение. Но так как это заключение в какой – то степени возвращает нас назад к сверхъестественному акту сотворения, оно является заключением, в которое ученые люди могут поверит с трудом»(Дж.В.Салливан «Ограничения науки»). Выражаясь еще конкретнее – «Теория эволюции сама по себе является общепринятой, но не потому, что она является доказанной логическими свидетельствами, но потому, что единственная альтернатива - теория особого сотворения – совершенно невероятна» (Д.М.Уотсон. « a ure», 1929, с.233)/3/. Мы не будем критиковать эту сказку – сейчас ей достается «и в хвост и в гриву» (безопасно дергать за усы мертвого тигра) как от идеологов ew age, так и от самих психологов (вдруг выяснилось, что человеческий мозг в принципе не может эволюционировать).

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
 Диалектическая психология

Так полагал еще Фрейд, при этом уделяя большое внимание сексуальности. Однако венский профессор оставил почти без внимания воздействие общественных отношений на психику, так и не рассмотрев их не меньшую, а вероятно даже много большую травмоносность. Тем не менее, заложенные Фрейдом основы психоанализа не остались нетесаной глыбой камня вечного знания. В последствии двое его ближайших учеников Карла Густава Юнг и Альфред Адлер отойдя от ортодоксального психоанализа в силу принципиальных различий, создали свои теории, аналитическую психологию и индивидуальную психологию соответственно. Дальнейшее свое развитие психоанализ получил в рамках неопсихоанализа, или как его еще называют неофрейдизма. Особую роль в нём сыграло направление, придающее большее значение социокультуральным факторам в развитии невроза, учитывающее влияние общества на выбор и формирование невротических симптомов. К числу его наиболее известных представителей относятся Карен Хорни, Эрих Фромм, Вильгельм Райх, Герберт Маркузе и др. Возникнув неофрейдизм, выдвинул своей главной идеей соединение традиционного психоанализа с социологическими теориями и, прежде всего с марксизмом

скачать реферат РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

Характер межнациональных отношений на современном этапе, массовые миграции, нарастание процессов дезинтеграции при одновременном стремлении человечества к объединению и стиранию государственных границ, предъявляют свои требования к выбору тем и методов социальной психологии.Наиболее спорными на сегодняшний день являются такие вопросы, как проблема истинности этнического стереотипа и отражения в нем реальных черт стереотипизируемой этнической группы, а также объяснение необычайной устойчивости и прочности представленного в стереотипе знания. Важно понять, «каким образом знание «затвердевает», превращается в догму и почему функционирует, даже когда доказана его гносеологическая несостоятельность» (Шихирев, 1999). В настоящее время эта проблема только поставлена и ждет своего решения.В рамках задач этнической психологии, среди которых на современном этапе выделяют: исследование социально-психологических проблем межэтнического взаимодействия, изучение особенностей формирования и актуализации этнической идентичности на индивидуально-личностном уровне, создание и апробирование программ и методов социально-психологического тренинга успешного межкультурного взаимодействия, развитие теории этнической психологии (Лебедева, 1999), особую значимость приобретает исследование роли этнических стереотипов в процессе формирования позитивной этнической идентичности, изучение влияния стереотипных представлений на успешность адаптации мигрантов к новому культурному окружению, анализ путей и способов преодоления негативного влияния этнических предубеждений на межэтнические отношения и предотвращения перехода от предрассудка как умственного конструкта к открытой этнической дискриминации и национальной вражде.Круг проблем, стоящих перед этническим психологом, и выбор методов их разрешения поистине необозрим.

 Я был бы счастлив, если бы не... Избавление от любого рода зависимостей

О. Фрейдман Я был бы счастлив, если бы не Благодарности Я посвящаю эту книгу своим дочери и жене, которые стали моими вдохновителями, а также моему отцу, мудрость которого служила мне путеводной нитью, и моей матери, давшей мне жизненную энергию. Со всей возможной искренностью приношу свою благодарность Сергею Капице, Мерлин Аткинсон, Фрэнку Пьюселику, Джону Гриндеру, открывшим для меня дорогу в современную психологию. С. Ю. Зефирову, благодаря которому мои идеи прошли проверку и развитие на практике. Андрею Дорожкину мое участие в его тренинге значительно ускорило появление этой книги. Александру Эверету, общение с которым помогло мне более глубоко осознать духовные аспекты выздоровления от хронических расстройств. А также всем моим пациентам и их родственникам, так как без их огромных усилий по своему выздоровлению эта книга осталась бы всего лишь простой теорией. Особой благодарности заслуживают все мои коллеги, вместе с которыми мы осуществляли работу по реабилитации больных и их родственников. Вступление Среди фраз, которые чаще всего повторяют люди сегодня, можно выделить следующие

скачать реферат Покарання за злочин

Так, наприклад, Кант розглядав покарання як матеріальну (реальну) відплату за вчинених злочин і тому відстоював необхідність закріплення різних систем пропорційності злочину і покарання, відплати рівним злом за те зло, що спричинив винний. Наприклад, за вбивство — смертна кара, за статеві злочини — кастрація, за майнові — каторга на різні строки, за образу — застосування заходів, які ганьблять винного, тощо. Прихильників відносних теорій об'єднувало те, що вони вбачали зміст і корисність покарання в досягненні будь-якої конкретної (корисної) мети, наприклад, для того, щоб утримати інших членів суспільства від злочину, або для виправлення засудженного тощо. Серед відносних теорій найбільше розповсюдження набула теорія залякування (Бентам та ін.). Її і зараз дотримується багато криміналістів Англії та США. Модифікацією цієї теорії є теорія психологічного примушування, що була розвинута відомим криміналістом початку ХІХ століття Ансельмом Фейєрбахом. Як і теорія залякування – це теорія загального попередження, згідно якій покарання повинно впливати на громдян, утримуючи їх від вчинення злочинів. А. Фейєрбах вважав, що покарання повинно протиставляти особі, що вчинила злочин, білешь незадоволення, ніж те задоволення, що вона отримала від злочину.

скачать реферат Три этапа развития философских взглядов Ницше

Они не фиксируют строго очерченную мысль, а скорее, нюансируют все, что приходит на ум, предлагают не жесткую формулу, а широкое поле для осторожного обдумывания всего предполагаемого. По словам принстонского профессора В. Кауфмана, "в одном и том же разделе Ницше нередко занят этикой, эстетикой, философией истории, теорией ценностей, психологией и, быть может, еще полудюжиной других областей, Поэтому усилия издателей Ницше систематизировать его записи должны были потерпеть неудачу ". Именно поэтому невозможно изложить философию Ницше, нельзя сделать то, что не позволял себе он сам, ибо домыслы приведут лишь к тому, что свои интерпретации будут выдаваться за его мысли. Бомба с позитивистским зарядом взорвалась в мае 1878 г. публикацией новой книги Ницше "Человечество, слишком человеческое" с шокирующим подзаголовком "Книга для свободных умов". В ней автор публично и без особых церемоний порвал с прошлым и его ценностями: эллинством, христианством, Шопенгауэром, Вагнером. Такой неожиданный поворот вряд ли можно сводить к двум наиболее распространенным версиям.

скачать реферат Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

В основе этой схемы лежит представление об эмоции, как разновидности процессов психологической регуляции деятельности, в которых можно выделить три главных компонента: эмоциональное возбуждение, знак эмоции и качество эмоции. Я. Рейковский считает, что эмоциональный процесс возникает, как реакция на жизненно значимое воздействие и вызывает в зависимости от своих особенностей разнообразные изменения в телесных функциях, в протекании других психических процессов и деятельности субъекта в целом. Таковы основные взгляды, которые заслуживают внимания, на природу эмоций, их функций, структуру в зарубежной психологии.1.3. .Взгляды и теории отечественных психологов . Психические процессы представляют собой специфический продукт деятельности мозга, - продукт, сущность которого заключается в отражении окружающей действительности. "Продукт" в данном понимании - нечто субстанциональное. Это особого рода функциональные состояния. Эмоциональные процессы - один из видов этого состояния. Отечественные психологи утверждают, что эмоции – это особая форма отношения к предметам и явлениям действительности, выделяют три аспекта этих процессов: 1.

скачать реферат Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич

Подлинное и действительно крупное значение О.-К., критические очерки которого получили всеобщее распространение, заключается в том, что, базируясь на учении Потебни, он ввел проблемы теории литературы, в которой еще полностью царили схоластически-идеалистические теории (до О.-К. не только идеи Веселовского, но и Потебни оставались за семью замками), в широкий научный и школьный обиход. О.-К. много сделал и в плане постановки проблем психологии творчества (см. «Вопросы теории и психологии творчества»). Работы О.-К. ввели в оборот целый ряд новых литературных теорий и рабочих гипотез. Такова проблема «понимания» как творческого акта, теория «наблюдательного» и «экспериментального» искусства, проблема реализма в искусстве, теория лирики как творчества ритмов в отличие от драмы и эпоса как образной поэзии и т. д. Разумеется следует при этом помнить, что, поставив эти проблемы, О.-К. оказался не в состоянии их верно решить, и работы его могут быть марксизмом использованы только частично и с сугубой осторожностью. Существенные методические дефекты в работах О.-К. непосредственно вытекают из того положения, что анализ процесса творчества Овсянико-Куликовский из объекта самостоятельной отрасли знания превращает в особый метод истории и теории литературы и литературной критики.

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Это способствовало укреплению связей русского и западно - европейского революционных движений. В радикальном направлении второй половины XIX в. господствующее положение занимало течение, идейным основанием которого была теория особого, некапиталистического развития России и "общинного социализма". В истории движения радикалов второй половины XIX в. выделяются три этапа: 60-е годы — складывание революционно-демократической идеологии и создание тайных разночинских кружков; 70-е годы -оформление народнической доктрины и деятельность организаций революционных народников; 80-90-е годы - активизация либеральных народников и начало распространения марксизма, на основе которого были созданы первые социал-демократические группы. Революционные народники. Основные идеи революционных народников: капитализм в России насаждается "сверху" и на русской почве не имеет социальных корней; будущее страны - в общинном социализме; крестьяне готовы к восприятию социалистических идей; преобразования должны осуществляться революционным методом. М.А. Бакуниным, ПЛ. Лавровым и П.Н. Ткачевым были разработаны теоретические основы трех течений революционного народничества - бунтарского (анархического), пропагандистского и заговорщического. М.А. Бакунин считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции.

скачать реферат Советы мастера производственного обучения

Затем на групповом собрании учащихся мастера разбирают каждый конкретный случай нарушения дисциплины, выявляют причины плохой успеваемости. К слабоуспевающим прикрепляют сильных учащихся, которые помогают им в учебе. После повседневной кропотливой работы преподавателей и мастеров с учащимися последние, как правило, исправляются, начинают лучше учится. Некоторые мастера при посещении уроков теории особое внимание обращают на воспитание у учащихся чувство ответственности за примерное отношение к учебе, наблюдают, как учащиеся овладевают специальными знаниями, какие испытывают трудности, отмечают, какая помощь требуется отстающим. Мастер оказывает помощь преподавателям не только в укреплении дисциплины и повышения успеваемости, но и в обеспечении их учебного процесса наглядными пособиями. Под руководством мастера учащиеся изготовляют наглядные пособия по изучаемым темам теоретических дисциплин. Активное отношение учащихся к теоретическому обучению является важным условием не только приобретения знаний и развития профессиональных интересов, но и воспитания у них профессиональных и высоких моральных качеств.

скачать реферат Проблема манипуляции в педагогической деятельности

Хотя эта проблема немного специфична, ей занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. Среди них такие имена, как Эрик Берн, основатель теории «игр», как отражение психологии манипуляции во взаимоотношениях, и «отец» трансакционного анализа; Дейл Карнеги, выставивший проблему управления людьми в заголовок одной из своих книг; Эверетт Шостром, человек положивший начало комплексному изучению манипулятнвной психологии, и показавший манипуляцию, как проблему современного общества, а так же создавший понятие личностной самоактуализации; Владимир Шейнов, отечественный психолог, работающий над психологией скрытого управления, которому удалось, переработав теории зарубежных психологов, создать отечественную «школу» по изучению манипуляции; Игорь Вагин, также русский психолог создавший концепции манипулятивной психологии в сфере политик, на основе выборных технологий. Наша проблема актуальна, не только для психологии, но и для ряда родственных и казалось бы отдаленных от психологии наук. Например, социология, исследующая природу конфликтов или в целом эволюцию общества, затрагивает проблемы манипуляции, которая может стать причиной тех же самых конфликтов или сдвигов в развитии того или иного общества.

скачать реферат Российская молодежная политическая культура. Тенденции

При этом важно учитывать воздействие и других элементов политической культуры, таких, например, как установки, нормы и т. д. Некоторые исследователи склоняются к мнению , что концепция политической культуры больше походит на энциклопедический справочник — в ней собраны отрывочные, несистематизированные сведения из самых различных дисциплин и теорий: политической психологии, теории национального характера, концепции политической социализации, антропологии, этнографии, культурологии, истории и т.п. Но аккумуляция знаний еще не означает новое знание. До сих пор остается проблема: о каком уровне разработанности можно говорить применительно к политической культуре — об уровне понятия, концепции или теории. В науке представлены все три точки зрения. Существует также мнение, что данное понятие пока не заняло свое место в системе категорий политической науки . В обобщенном виде предлагается понимать под политической культурой определенный способ существования (или в терминах социологии Парсона — способ действия) политической системы.

скачать реферат Невменяемость

Невменяемый, как и любой другой человек, характеризуется множеством различных признаков, свойств и качеств: социальных, психологических, физических и др. Ему свойственны определенные социальные роли, связи и отношения, хотя и специфические. Для него характерна своя, особая психология – психология психически больного человека. Ее особенность в том, что объективные социальные отношения отражаются и преломляются в сознании и воле невменяемого через призму неадекватных субъективно-болезненных оценок. Невменяемому присущи специфические мотивы и установки поведения. Последние не всегда вытекают из психопатологического состояния невменяемого и обуславливаются им. Нередко они имеют под собой реально-бытовую основу. Невменяемого характеризует свой, специфический личностный и правовой статус, который позволяет отграничить его как от психически больного, так и от преступника. От психически больного невменяемый отличается таким социальным качеством, как общественная опасность (ее характер и степень). От преступника тем, что в структуре личности невменяемого содержатся психопатологические нарушения такой степени, которые исключают его социально-психологическую способность проявлять свое отрицательное (виновное) отношение к интересам общества и государства в форме умысла или неосторожности.

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
скачать реферат История психологии

Таблица 1 Основные теории глубинной психологии Движущие силы развития личности Структура и/или типология личности Основные механизмы развития и защиты 3. Фрейд Врожденные бессознательные влечения к жизни и смерти (эрос и танатос), трансформирующиеся ли-бидозное, агрессивное и влечение к суициду Ид, Эго и Супер-Эго Идентификация с близким взрослым своего пола. Вытеснение, регрессия, рационализация, проекция, сублимация К. Юнг Обобщенная психическая энергия либидо, принимающая разные формы и канализирующая опыт человека через врожденные архетипы Сознание, индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное, типология личности, построенная на доминировании экстра-интроверт-ности и одной из психических функций А. Адлер Чувство общности, чувство неполноценности и стремление к превосходству Типология - формирование индивидуального стиля жизни, построенная на форме компенсации и чувства общности Компенсация неполноценности -неполная, полная, сверхкомпенсация и мнимая К. Хорни Чувство коренной тревоги (физиологической и психологической) «Образ Я», который может быть адекватным или неадекватным и включает знание о себе и отношение к себе Стремление к людям (конформизм), от людей (уход) и против людей (агрессия) Г.

скачать реферат Бихевиоризм

Она успешно решала эту задачу, доказав, что уже животные способны к отсроченной, а не только непосредственной реакции на стимул. Учеником Уотсона был Карл Лешли, работавший в Чикагском и Гарвардском университетах, а затем в лаборатории Иеркса по изучению приматов. Он, как и другие бихевиористы, считал, что сознание безостаточно сводится к телесной деятельности организма. Известные опыты Лешли по изучению мозговых механизмов поведения строились по следующей схеме: у животного вырабатывался какой-либо навык, а за тем удалялись различные части мозга с целью выяснить, зависит ли от них этот навык. В итоге Лешли пришел к выводу, что мозг функционирует как целое и его различные участки эквипотенциальны, т. е. равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга. Всех бихевиористов объединяла убежденность в бесплодности понятия о сознании, в необходимости покончить с "ментализмом". Но единство перед общим противником – интроспективной концепцией – утрачивалось при решении конкретных научных проблем. И в экспериментальной работе, и на уровне теории в психологии совершались изменения, приведшие к трансформации бихевиоризма. Система идей Уотсона в 30-х годах уже не была более единственным вариантом бихевиоризма.

скачать реферат Организация здравоохранения

Объекты управления - работники, коллективы, действующие согласно предписанию и любые хозяйственные и экономические объекты, подвергаемые определенной трансформации по воле объекта (распоряжающегося этим объектом).История. 1. Теория тейлоризма (Тейлор). "Управлять необходимо научно", "Не каждый может управлять". Эта теория была очень слабой и обладал иллюзорные недостатки. 2. Фойоли: "система управления должна быть построена на формальных организационных структурах". Американцы называют Фойоля отцом менеджмента. Он также является создателем науки администрирования. 3. Третий этап: Зарождение школы человеческих отношений. Этап характеризовался интенсивным воздействием на поведение работы. Вырабатывалась мотивации управленческого решения. Это направление можно рассматривать как продолжение Тейлора и Фойоля, но с социализированной основой. Здесь широко использовались теории социологии, психологии. 4. Четвертый этап: в 50-60 гг., явился следствием создания компьютеров и внедрением кибернетики. Построена математическая модель управления. 5. Пятый этап: сформулирована идея о том, что находится внутри организации, поиск внутренних причин действия организация.

скачать реферат Религиозная философия

Философско-религиозная антропология. Одной и основ школы философско-религиозной антропологии является творчество Гельмута Плеснера. Плеснер стремится к всестороннему охвату феноменов человеческого существования, подчеркивая, что если философская антропология хочет постичь человека во всей его полноте, то ей следует рассмотреть природную сферу, располагающуюся на одном уровне с личностной жизнью. В методологическом отношении Плеснер стремится к выявлению базисной структуры человека посредством анализа феноменов его существования, а затем движется вновь к феноменам с целью их обоснования на основе выявленной базисной структуры. Хотя Плеснер и не соотносит сущность человека с богом, современные философско-религиозные антропологи интенсивно используют теорию особой космической ситуации человека или отдельные положения этой теории, по-своему интерпретируют характеристики человеческого бытия. Заимствование ими тех или иных положений философско-антропологической теории Плеснера происходит благодаря тому, что определение образа человека осуществляется в направлении идеалистического философствования.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.