телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Религия

Буддизм

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Послідовник махаяни мусить дбати передусім не про особистий порятунок, як це властиво прибічнику хінаяни, а про допомогу всім живим істотам, щоб привести їх до визволення. В махаяні по-новому тлумачиться статус Вудди — він тут уже не людина, а Бог. До того ж замість одного Будди з'являється декілька: Будда Амітабха («володар раю»), Адибудда («творець світу»), Будда Майтрейя («Будда майбутнього») тощо. Реальний Шак'ямуні сприймається як утілення вічного світового принципу, його знаряддя. Кожна жива істота має природу Будди. У великій пошані тут бодхисатви — особи, які заслужили перехід до нірвани, але вирішили залишитися на землі заради спасіння інших людей. У вченні махаяни з'являються судження про рай та пекло, яких не було в ранньому буддизмі. На початку нашої ери в лоні махаяни виник новий напрям — тантризм, який набув виразного оформлення у V—VII ст. Тантричний буддизм має ще назву ваджрая-на (алмазна колісниця). Допускаючи існування бодхисатв, тантризм засвідчує свої витоки. Водночас він має й оригінальні риси, що дали йому змогу виокремитися в особливий напрям. У першу чергу це специфічна система езотеричної практики. Тантризм ґрунтується на дотриманні різноманітних і складних ритуалів, які б заперечували миттєвий, швидкий, як блискавка ваджра (зброя бога Індри для кидання, що має тисячу голок), доступ до нірвани. Най-відоміший серед цих ритуалів — багаторазове повторення священних погроз — мантри (віршів із ведичних текстів, які використовуються як заклинання і чарівні формули). Вчення має свої тексти — тантри, в основу яких покладено ідею людини-мікрокосму і уявлення про інь (жіночу) та ян (чоловічу) шакті (статеву енергетику), трансформація якої згідно з тантритиками веде до розширення свідомості та просвітлення. Контактуючи з анімістичними релігіями Тибету, з культом бонпо (формою шаманізму), тантричний буддизм перетворився протягом VII—XIV ст. на ламаїзм, що остаточно оформився завдяки реформам тибетського лами Цзо-нхаву (1357—1419). Зберігаючи основні буддійські положення, ламаїзм у той же час має свою специфіку. Це ускладнена обрядовість, масове поширення інституту лам (тибет. лама — найвищий), їх пошанування, беззастережна покірність, яка вважається головною чеснотою. Старший син у кожній родині послідовників ламаїзму, як правило, посвячується в лами. Звідси і величезна кількість ламаїстських монастирів. Є дві найвищі ламські посади: далай-лама, що вважається втіленням бодхисатви Авалокітешвари, і панчен-лама — уособлення Будди Амітабхи. За логікою, панчен-лама має бути домінуючим, оскільки втілення Будди в сакральному плані вище за персоніфікацію бодхисатви. Та в реальному житті склалося так, що саме далай-лама в столиці Лхаса зосередив у своїх руках найвищу духовну й політичну владу і став загальновизнаним верховним авторитетом для всіх ламаїстів та багатьох шанувальників. Резиденцією панчен-лами став монастир біля Шигатзе. Особливе місце у ламаїзмі відводиться прийдешньому Будді — Майдарі, який покарає грішників і нагородить за релігійні заслуги гідних, установить справедливе життя. Головними текстами ламаїзму є канони Ганджур і Дан-джур. Збірка «Одкровення» Будди Ганджур складається зі 108 томів і включає тибетські переклади найважливіших сутр і трактатів хінаяни, махаяни та ваджраяни, численних розповідей, діалогів, цитат, що мали стосунок до Будди, а також твори з астрології, медицини тощо.

Це таке опанування свого тіла і дихання, яке сприяє духовній концентрації; при цьому тіло невіддільне від духу. 4. Буддійське Святе Письмо. Святим Письмом буддистів є Трипітака (санскр. — три кошики) — збірка, в якій учнями Будди зафіксовано одкровення свого вчителя. Трипітака скла-далася протягом багатьох століть, набувши кінцевого оформлення на початку нашої ери. Вона має три пітаки (частини). Перша — Віная-пітака («кошик правил поведінки»), містить правила, яких необхідно дотримуватися, зокрема буддійським ченцям. Друга — Сутта-пітака («кошик сутр»), де у формі притч, повчань, бесід, легенд, афоризмів, поем, коментарів Ананди — улюбленого учня Будди — викладено основні положення буддизму. Третя — Абхідхарма-пітака («кошик тлумачення вчен­ня»), де розглядаються філософські, етичні питання, що турбували самого Будду. Канонічними книгами вважаються також Сутта-ніпата — збірка поем про Будду і його учнів та Джата-кі (санскр., досл. — про попередні народження) — збірка розповідей, казок, легенд про 550 перероджень ПІак'ямуні, що передували його останньому народженню на землі. Буддійські собори. Єдиною формою організації буддистів є монастирі, де ченці зобов'язані дотримуватися певного статуту, підкорятися загальним зборам сангхи (чер­нечої громади) та обраному настоятелю. Для вирішення основоположних проблем віри буддисти збираються на сангіті (собори), яких за весь період існування цієї релігії було шість. Перший буддійський собор проходив у печері Сапта-парна монастиря Наланда в м. Раджагриха (штат Біхар) через три місяці по смерті Будди. На ньому було канонізовано буддійське Святе Письмо — три книги Трипітаки — Віная-, Сутта- та Абхідхарма-пітаки. Другий собор відбувся через 100 років у Вайшалі, де стався розкол сангхи. Через 200 років у Паталіпутрі збирався третій собор під головуванням царя Ашоки, за роки правління якого буддизм став державною релігією. Четвертий собор проходив у двох місцях. Представники одного напряму буддизму — махаяни зібрались у Кашмірі (І—II ст. н. е.), де канонізували санскритську редакцію Трипітаки школи сервастивадинів. Послідовники другого напряму — хінаяни в Анурадхапурі та Алувахарі, поблизу Матале, на пальмовому листі записали Трипітаку та коментарі до неї сингальською мовою. П'ятий собор відбувся у 1871 р. у Мандалаї. На ньому ухвалили уніфікований текст Трипітаки, який згодом було вирізьблено на 729 кам'яних плитах, над кожною з яких побудували невеликий храм. Так було створено своєрідну бібліотеку, яка стала центром поклоніння і шани для буддистів усього світу. Шостий собор було присвячено 2500-річчю з дня пари-нірвани (кінцевого звільнення) Будди. Він відбувся у кількох містах М'янми в 1954—1956 pp. На ньому було звірено й відредаговано всі 54 книги Трипітаки, а також канонізовано скорочені тексти перекладів Трипітаки бірманською, хінді та англійською мовами. 5. Різноманіття течій та напрямків буддизму. Хінаяна Одним із основоположних напрямів буддизму, що оформився внаслідок його розколу на рубежі І—II ст. н. є. (і був затверджений на четвертому буддійському сангіті), є хінаяна (санскр. — мала колісниця, або вузький шлях спасіння).

Як стверджує Далай-лама XIV, якщо скрупульозно дотримуватися наведеної методики, то бездоганної медитативної зосередженості можна досягти приблизно через рік систематичної практики. Практика вищої мудрості. Ламаїсти виділяють п'ять видів мудрості, головними з яких є мудрість, що пізнає умовне, або номінальне, знання, та мудрість абсолютного знання, тобто знання природи буття. Кожна з них має безліч аспектів. За їх допомогою можна повністю подолати бар'єри аморальності та перепони до всезнання. Об'єктом такої мудрості є пізнання кінцевої природи всіх явищ, яка ще називається порожнечею, або ніщо, де не існує ні речовини, ні шуньята (свідомості). Ніщо виступає як запере­чення самобуття (самосущого буття) будь-чого і всього. Щоб почати пізнавати порожнечу, насамперед слід глибоко вивчити великі книги. Лише після того завдяки почутому про порожнечу від інших виробляється: 1) мудрість, що виникає зі слухання. Згодом внаслідок численних роздумів про значення порожнечі з'являється 2) мудрість, що виникає з роздумів. Достатньо оволодівши медитативною зосередженістю на рівні глибокої переконаності, набувають 3) мудрості, що виникає з медитації. Це відбувається тоді, коли розум стає надзвичайно сильним внаслідок спрямованості мислення на суть порожнечі. Формується гармонійна підвладність розуму і тіла, так само як у стані спокою. Але у випадку спокою гармонія підвладності розуму і тіла досягається силою зосередженої медитації, а тут — силою аналітичного мислення. Коли особлива медитативна зосередженість поєднується з гармонією такого порядку, настає особливе прозріння. Оскільки таке прозріння виникає тоді, коли об'єктом медитації служить порожнеча, то ця медитативна зосередженість виступає як поєднання спокою і особливого прозріння, що пізнає порожнечу. Вважається, що при виконанні всіх цих вимог (трьох практик), спираючись на прийняття сховища (вчення Будди) та усвідомлення зв'язків між діями та їх результатами, можна досягти стану звільнення. Якщо ж додатково розвивати ще й бадхичитта (спрямованість на просвітлення), яка породжується любов'ю і милосердям, та виконувати згадані три практики у поєднанні з націленістю до вищого просвітлення заради блага всіх живих істот, то можна досягти верши­ни всезнання, тобто найвищого звільнення — стану Будди. Використана література. Андросов В. П. Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. — М., 2000. Будда: История о перерождениях. — М., 1991. Будон Р. История буддизма. — СПб., 1999. Бхагавад-Пта як вона є. — 1990. Васильев П. История религий Востока. — М., 1999. Дандарон Б. Мысли буддиста. — СПб., 1997. Кочетов А. Буддизм. — М., 1986. Малерб М. Религии человечества. — М. — СПб., 1997. Пименов А. В. Возвращение к дхарме. — М., 1998. Рудой В. И. Классическая буддийская философия. — СПб., 1999. Сінь Тін. Буддизм — для досконалості цього життя. — К., 1999. Сущность дзэн: Искусство быть свободным. — СПб., 2000. Эррикер К. Буддизм. — М., 1999.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Не возникает вопроса, почему нанятые на несколько лет иностранцы фальсифицируют и сочиняют заказанные "теории", почему полуобразованные безумцы, не увидевшие своими глазами ни одной закономерности в природе, обществе и человеке, не создавшие вообще ничего, крушат все вокруг, почему существует и активно действует оплачиваемая в той или иной форме агентура, она существует у всех стран, почему Чернобыльское знамение, его расшифровка и предупреждение ак. В.А.Легасова оставили всех равнодушными, почему матери и отцы потащили за руки своих дочерей в проститутки под сифилис и СПИД, а сыновей - на бойню народов, оставаясь и после их гибели в религиозном преклонении перед организаторами проституции и бойни, почему из всех конфессий в России только лидеры и представители буддизма не обмарались во всей этой грязи и крови и т.д. Вопрос в глубинной человеческой причине. Палама с Хоружим и Чижевский дали только полуответ: страсть, которая сильнее инстинкта самосохранения и сохранения рода (потомства). Лев Гумилев нащупал ее геоподоснову и сформулировал главные вопросы, в том числе - обращенные в космос

скачать реферат Вьетнам

Это была в некотором смысле отдаленная периферия китайской империи, почтя не имевшая автономии, хотя и отличавшаяся этническим составом местного населения и, естественно, некоторыми местными особенностями, своими традициями в образе жизни и т.п. Южновьетнамское протогосударство Тьямпа, возникшее примерно во II в., являло собой совершенно иное образование. Прежде всего оно, как и весь остальной Индокитай в то время, было под заметным влиянием индийской культуры. Находившейся в зоне индо-буддийского влияния тьямы (лаквьеты) вели соответственно и иной образ жизни, что наиболее заметно проявлялось в сфере культуры и религии. Здесь процветал и фактически господствовал буддизм хинаянистского толка, хотя немалую роль играл и индуизм в его шиваистской форме близкой к той, что была у кхмеров времен Ангкора. Только в IX в. здесь начали появляться первые махаянистские монастыри, знаменовавшие собой усиление северных влияний. В целом буддийские и индуистские монастыри и храмы в Тьямпе процветали. В V в. здесь (естественно, в монастырях) появилась и местная письменность на южноиндийской графической основе.

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
 Социальная философия

Он считает важнейшим рубежом, от которого отправляется история, "осевое время", наполненное ценнейшими для человека идеями. Это время охватывает период между 800 и 200 гг. до н.э., когда почти одновременно действовали первые греческие философы, израильские пророки, основатели зороастризма в Иране, буддизма и джайнизма в Индии, конфуцианства и даосизма в Китае. "Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день" [1]. Новое, возникшее в эту эпоху, сводится, по К. Ясперсу, "к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели. Познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира... В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей" [2]

скачать реферат Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

Укажите в представленном списке страну, в которой преобладающая религия - буддизм.а) Индия б) Индонезия в) Бангладеш г) Пакистан д) Монголия19. Соотношение между трудоспособной частью населения и не работающими, называется: a) демографической нагрузкой б) экономичеки активным различием в) трудовым различием 20. В каком полушарии сосредоточено больше населения:a) в Восточном б) в Западном в) в Северном г) в Южном д) сильных различий в численности не наблюдается 21. В каком полушарии проживает меньше всего людей: a) в Восточном б) в Западном в) в Северном г) в Южном 22. Что такое агломерация:a) не упорядоченное скопление городов б) скопление мелких городов вокруг большого города в) скопление поселков вокруг мелкого города г) скопление мелких городов вокруг одного или нескольких больших городов, т.е. имеющих одно или несколько 23. Мегаполис: a) гигантское скопление агломераций и городов четко разграниченных между собой б) гигантское скопление агломераций и городов слившихся между собой в) гигантское скопление мелких городов 24.

 Социальная философия

Это сфера тайны и чуда, ибо человек выводится из сферы действия природно-космических сил и стихий и ставится как личность лицом к лицу с Богом. Отношение к смерти и бессмертию в буддизме отличается от мусульманского и христианского. Одна из ключевых идей буддизма - благоговение перед любой формой жизни. Признается только один вид "дивного бессмертия" - нирвана, сущность которой - отсутствие желаний, страстей, уход от мира, полный покой. Человек становится творцом собственной судьбы и самого себя. Слишком упрощенной представлялась проблема западноевропейскими учеными и философами нового времени. Во французском материализме XVIII столетия вопрос решался в основном 197 механистически и смерть представлялась как разрушение и исчезновение механических агрегатов. Проблема бессмертия не считалась научной. Сама проблема личности отодвигалась на периферию философских исследований, а вопрос о смерти терял свою остроту. Преодоление смерти у К. Маркса в социальном бессмертии - это продолжение дел и мыслей индивида потомками; фактически это растворение индивида в жизни рода, символическое бессмертие результатов человеческого творчества

скачать реферат Нидерланды

В 1370 году городв Голландии,Зеландии, Утрехта создают союз – Ганзу – для защиты своих торговых интересов. Эти города в 13 –14 веках добиваются самоуправления и целого ряда вольностейи привелегий. В этот период сложились основные политические учреждения страны, в частности возникли Генеральные штаты ( 1463г. ) – высшее регулярно действующее представительное учреждение страны, состоящее из знати и богатых горожан и содействовавшее процессу централизации. С 1482 г.в результате династических браков Нидерланды оказались включенными в «мировую державу» могущественных Габсбургов. В то же время Голландия была колонией Испании. Отношения между Нидерландами и Испанией приобрели особо острый характер. Уже при отце Филиппа 11, в Нидерландах была введена инквизиция по делам ересей. Религиозный состав населения % к общей численности населения в 1993 г. Религии Численность Римско-католическая церковь 32,0 Нидерландская протестантская церковь 15,0 Реформаторская (Кальвинистская) церковь 7,0 Ислам, Буддизм и другие религии 6,0 Неверующие 40,0 Католическое учение и церковь стали представлять собой проводника духовного гнета и политического насилия.

скачать реферат Особенности Японской модели экономики

Следует отметить, что Япония - одно из самых густонаселенных государств в мире. В среднем на каждый квадратный километр приходится 337 человек. Официальный язык японский. Основные религии - синтоизм и буддизм. Денежная единица - иена = 100 сенам, 108-110иен = 1$. Япония - конституционная монархия. По конституции император является "символом государства и единства народа". Законодательную власть осуществляет парламент (состоит из палаты представителей - 512 депутатов и палаты советников - 252 депутата, имеющих срок полномочий 4 и 6 лет соответственно). Исполнительная власть принадлежит кабинету министров, который формируется премьер-министром. Краткая историческая справка: Первое государство на территории Японии образовалось в IV в. н.э. на базе племенного союза Ямато. С конца XII в. до середины XIX в. (с некоторыми промежутками) государственная власть находилась в руках военно-феодальных правителей - сегунов (император оставался религиозным главой государства). Ликвидация режима сегуната и восстановление власти императора после буржуазной революции 1867-68 гг. открыли новую капиталистическую эру в истории Японии.

скачать реферат Таиланд

В Тайланде все улыбаются. Сдержанный стиль, принятый в поведении, вовсе не противоречит духу жизнерадостности. Во всех же остальных отношениях тайцы вполне терпимые к чужим недостаткам люди, по крайней мере весьма тактичные. Они очень гостеприимны, радушно встречают иностранцев, тем более что туризм приносит стране немалый доход. Достопримечательности. Памятники художественной культуры Тайланда восходят к бронзовому веку, свидетельство чему керамика из погребений, образцы которой вы можете увидеть в национальном музее. В первые века нашей эры на территории этой страны развивалось монское и кхмерское искусства, послужившие основой тайской культуры, создавшие многочисленные храмы, массивные, с ювелирно-тонкими деталями статуи Будды. Национальное тайское искусство начало активно развиваться под эгидой буддизма с XIII века: строились своеобразные храмы (таких больше нигде нет), в скульптуре вырабатывались характерные для Тайланда графичные вытянутые формы. В период расцвета Сиамского государства - в XIV - XIX веках - появились города с прямоугольной планировкой, обнесённые кирпичными стенами с зубцами в виде листов лилии.

скачать реферат Китай

Устойчивость взаимоотношений кочевников с ландшафтами Великой степи прослеживается и в духовной культуре . Несмотря на восприимчивость степняков к эстетическим и религиозным канонам соседей, они сохраняли общую демонографию и культ Митры, охранителя клятв, карающего обман и ложь. Его проповедовали в Центральной Азии согдийцы-юэчжи в IV веке до н.э. . Этот культ прослеживается с глубокой древности до XVI века, когда восточная часть Степи была обращена в буддизм, а западная - в ислам. Но и тогда народные верования продолжали существовать. Итак, в древности этнографическая карта Центральной Азии была несравненно мозаичнее современной. С XVII века там имеются две группы населения - тюркская и монгольская. ПРОШЛОЕ Этническое разнообразие при различии хозяйственных систем и форм материальной культуры способствовало созданию оригинальных локальных культур. Начиная с глубокой древности во всей степной зоне различные варианты межплеменных археологических культур фиксируют те или иные этнические взаимоотношения и дают, таким образом, ответ на вопрос, поставленный выше: каким образом шло интенсивное развитие при относительно стабильном уровне техники и малом числе вариантов социальных структур? Полученные данные позволяют сделать вывод, что ведущими противоречиями в кочевой культуре Евразии были противоречия между отдельными племенами, отличающимися друг от друга хозяйственными навыками и способами адаптации к ландшафту.

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
скачать реферат Население мира

Так же выделяются языковые семьи, крупнейшие из них: индоевропейская семья включает в себя следующие группы: славянскую, романскую, германскую, иранскую, индоарийскую, кельтскую, албанскую, греческую, армянскую, нуриестанскую китайско-тибетская языковая семья, которая является второй по численности населения: китайская и тибето-бирманская группы семито-хамитская или афразийская семья.  Еще в первобытном обществе возникли простейшие формы религиозных верований (родоплеменные)- тотемизм, магия, фетишизм, анимизм и культ предков. Тотемизм, например, был широко распространен среди аборигенов Австралии, меланезийцев, американских индейцев. Позднее стали появляться более сложные формы религий. Они возникали среди одного народа, либо среди группы народов, объединенных в государство. Так появились местные религии - это иудаизм, индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм и другие. Некоторые из них распространились среди народов разных стран и континентов - это мировые религии - буддизм, ислам и христианство. Роль религии в современном обществе остается очень существенной.

скачать реферат Все о Японии

Гундзи Масакацу характеризует корейское государство Кудара как «передовое в культурном отношении», познакомившее Японию с рядом художественных жанров в области искусства. Значительную роль в формировании духовной и материальной жизни японского общества сыграли конфуцианство и буддизм, также проникшие в Японию из Кореи и Китая. Буддизм и конфуцианство в Японии под влиянием своеобразных условий, в которых происходило становление японского государства, выражавшихся в существовании двоевластия в стране - сохранение номинальной власти императора при фактическом управлении государством сёгунами (военачальниками, узурпировавшими власть), претерпевали существенные изменения и в конечном итоге эти две противоречивые философско-религиозные доктрины были поставлены на службу единой политической цели - воспитание народа в духе почитания императора, прославления монархической Японии. Изменениям подвергались и другие элементы культуры, заимствованной у Китая, Кореи и других материковых стран. Восприняв основные элементы буддийского зодчества и скульптуры, китайской и корейской живописи, ремесла, японцы внесли в них либо существенные изменения, либо на основе их создали новые, порою более совершенные образцы, в результате чего японская материальная культура приняла своеобразные национальные формы, отвечающие историческим традициям японского народа.

скачать реферат Новейшая история

Здесь присутствует множество аэропортов, как для маленьких, так и для больших самолётов, а также вертолётные посадки.Духовная сфера Индонезия привлекает к себе туристов в основном из-за огромного количества памятников архитектуры. Памятники художественной культуры этой страны восходят к бронзовому веку, свидетельство чему керамика из погребений, образцы которой вы можете увидеть в национальном музее. В первые века нашей эры на территории Индонезии развивалось монское и кхмерское искусства, послужившие основой тайской культуры, создавшие многочисленные храмы, массивные, с ювелирно- тонкими деталями статуи Будды. Национальное тайское искусство начало активно развиваться под эгидой буддизма с XIII века: строились своеобразные храмы (таких больше нигде нет). В период расцвета Сиамского государства - в XIV - XIX веках - появились города с прямоугольной планировкой, обнесённые кирпичными стенами с зубцами в виде листов лилии. Дворцы и храмы богато украшены цветной мозаикой, сложной росписью и резьбой. Похожие храмы есть в Индии, например в Бангкоке. Создавались многочисленные произведения скульптуры, пластическая выразительность которой постепенно терялась, уступая внешней декоративности.

скачать реферат Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

В Северо-восточной Африке археологи нашли погребальную стелу царства Мероз, которое существовало во 2 – 3 веках нашей эры. Фреска на стеле изображает женщину, вступающую в загробный мир, на одежде усопшей также красуется свастика. Вращающийся крест украшает и золотые гирьки для весов, принадлежавших жителям Ашанты (Гана), и глиняную утварь древних индейцев, и ковры персов. Свастика была почти на всех оберегах у славян, немцев, поморов, скалвов, куршей, скифов, сарматов, мордвы, удмуртов, башкиров, чувашей и многих других народов. Во многих религиях свастика является важным культовым символом. Так, в древнеиндийской философии и буддизме свастика – символ вечного круговорота вселенной, символ Закона Будды, которому подвластно все сущее; в тибетском ламаизме – охранный символ, символ счастья и талисман. В Индии свастика изображается повсеместно: на воротах храмов, на каждом жилом здании, на тканях, в которые заворачивают священные тексты, на погребальных покровах1. Как религиозный символ свастику используют последователи Индуизма, Джайнизма и Буддизма на Востоке, Друиды Ирландии, Шотландии, Скандинавии, представители Натуррелигиозных конфессий Европы и Америки на Западе.

скачать реферат Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

Потитко-правовая идеология Древней Индии (брахманизм, буддизм) 4 касты («варны»): брахманы – из уст мирового бога (воспитание ), кшатрии – из рук (управление государством, война), вайшьи – из бедер (обеспечение деятельности брахманов и кшатриев, ремесло ), шудры – из ступней (обслуга, грязный труд). Рабы – не люди, а орудия труда. Если человек не исполняет свои обязанности («дхарму») по этой иерархии, то следует наказание («данду» - палка). Если исполняет то - ? Путиль: «Из четырех видов узаконения дхармы – обычая, священного писания, судебного решения, царского указа – высшим является, при коллизии их норм, царский указ». В брахманизме приоритет явно у священного писания, т.е. вышеприведенное высказывание – явно отход от брахманизма. Логика приоритета священного писания четко следовала из иерархии (см.выше). «Будда» - просветленный. Основная цель – достижение состояния «нирваны» - высшего состояния духа – достигаемого через ограничение/отказ от желаний (именно неисполнение которых и вызывает основные страдания). «Я не называю человека брахманом только за его рождение или за его мать» - идея духовного равенства, каждый творит свою судьбу. «Насилие не уничтожает насилие, но отсутствием насилия уничтожается оно», (или «ненависть» вместо «насилие»). Т.е. идея: увеличение насилия вызывает его встречный рост.

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
скачать реферат Соотношение норм права и морали

С другой стороны, когда сталкиваемся с фактом возникновения новых юридических установок, это отнюдь не говорит о каком-то «вытеснении» морали правом, ее ущемлении. Напротив, подобные факты свидетельствуют о силе нравственных начал, об их воздействии на правовые основы. Мораль и право находятся в постоянном взаимодействии. Право не должно противоречить морали. В свою очередь оно оказывает воздействие на формирование нравственных воззрений и нравственных норм. При этом, как отмечал Гегель, «Моральная сторона и моральные заповеди. не могут быть предметом положительного законодательства». С точки зрения общей системы ценностей, сложившейся в современном обществе, право должно отвечать требованиям морали. Прежде всего - общепринятым, общечеловеческим, элементарным этическим требованиям, соответствующим основным началам христианской культуры (или культур, однопорядковых по моральным ценностям, в том числе культуры конфуцианства, буддизма, ислама). При этом элементарные общечеловеческие требования, основанные на Христовых заповедях («не укради», «не убий» и т.д.), принципиально важны по самой своей глубинной сути, они в этой своей глубинной сути подчас в полной мере раскрываются именно сейчас, в современную эпоху.

скачать реферат Источники и этапы формирования японского традиционного искусства гэйдо

Третий период, кинсей («ближнее средневековье» или «развитый феодализм», XIV-XVII вв.) характеризуется, в первую очередь, влиянием на художественную мысль и творчество буддизма, особенно школы Дзэн. Он был необыкновенно богат на новые виды искусства. В поэзии нашел новый жанр ренга, в области сценических искусств – театр Но; возникло искусство чайной церемонии, искусство составления растительных композиций – кадо, искусство создания ландшафтных садов. Великолепное развитие получила архитектура. Это было время великих теоретиков Дзеами. (ок. 1363-1443) и Синкэя (1406-1475), поэтика которых прочно связана с мировоззрением дзэн-буддизма. Значение эпохи Кинсей высоко оценивается многими японскими учеными, потому что именно в тогда искусство обретает серьезность, торжественность и отрешенность. Оно создается как бы под знаком смерти, потому всегда очень печально. Изысканная простота и меланхолическаы утонченность стали с тех пор неотъемлемыми атрибутами традиционного японского искусства. Четвертый период, относящийся к эпохе позднего феодализма (середина XVII-XIX в.), именуется киндай «новое время». Во времена киндай поэзии появляется новый жанр – хайку, в литературе – жанр короткого рассказа, в областисценического искусства – городской театр Кабуки, тогда же достиг расцвета кукольный театр Дзерури.

скачать реферат Культурная морфология О.Шпенглера "Закат Европы"

В конце концов объективное созерцание сводится им к прозрению идей в явлениях и прозрению родства среди идей, к своеобразной Гетеански окрашенной практике феноменологического созерцания. Особенно существенно в “Закате Европы” и характерно для Шпенглера провидение внутреннего духовного сродства между душами или идеями явлений: эпохами, культурами, народами, личностями. На протяжении всей своей книги Шпенглер непрерывно аналогизирует, тщательно противополагая свои субъективные, морфологически точные уподобления поверхностному импрессионизму так называемых исторических сравнений и параллелей. Для него бессмысленно, например, сближение буддизма и христианства, или Гете и Шиллера, но обязательно утверждение морфологического родства буддизма и социализма в противовес христианству, Гете и Платона в противовес Шиллеру. Таковы притязания кажущегося релятивиста Шпенглера на объективность своего – объективного ли? – созерцания. Шпенглер всматривается в темнеющие дали истории: бесконечное мелькание бесконечно нарождающихся и умирающих форм, тысячи красок и огней, разгорающихся и потухающих, свободная игра свободнейших случайностей.

скачать реферат Возникновение буддизма

Мир в этом контексте рассматривается как онтологическое следствие индивидуальных несовершенств – злых и добрых аффектов, благой и неблагой деятельности. И, наконец, в-третьих, смерть человека не есть завершающий факт его существования, она лишь условие обретения субстанциальной душой (в брахманизме) или несубстанциальным сознанием (в буддизме) нового рождения в одной из сфер универсума и соответственно в благоприятной или неблагоприятной форме. Цепь новых рождений обрывается только путём обретения духовного освобождения – единения с мировом душой (в брахманизме) или причинно необусловленное состояние (буддийская нирвана). Носители буддизма в древней и раннесредневековой Индии избегали оценивать свою религию как вообще единственно истинную, т.е. истинную для всех без исключения, истинную априорно. Такая оценка не имеет смысла в буддийской доктрине. Буддизм обретает свою ценность для каждого человека в отдельности – в момент индивидуального сознания основополагающих догматов – Четырёх благородных истин. Таким образом, с точки зрения исходной традиции, буддистам нельзя родиться – буддистом должно сделаться сознательно. Человек – существо незавершенное и потому вечно недовольное собой.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.