телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Одежда и обувь -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Религия

Проблеми релігії в постмодерні

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
План: Вступ Розділ I. Постмодернізм як явище духовної культури ХХ століття I.1 Головні представники й загальні риси філософії постмодернізму Розділ II. Філософські джерела постмодерністської інтерпретації релігії II.1 Місце античної натуралістичної традиції у творчостіпредставників поза конфесійної течії в постмодернізмі II.2 Ідеї вільнодумства у філософії французького Просвітництва як одне із джерел поза конфесійного постмодернізму Розділ Ш. Проблеми релігії й теології у творчості постмодерністів III.1 Трактування Абсолюту і його пізнання III.2 Проблеми релігії у творчості Ж.Батая III.3 Проблеми релігії й аналіз християнської метафізики Ж.Делезом Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність теми дослідження. В останні два десятиліття відбувається активне проникнення постмодерністських ідей в українську свідомість. Тисячними тиражами видаються книги постмодерністських авторів і, у першу чергу, представників сучасної французької думки. Численні рецензії, перекази, невеликі дослідження творчості постмодернистів, а також статті полемічного характеру публікуються на сторінках періодичних видань і в Інтернеті. Особливо гострою на сьогоднішній день є полеміка серед перекладачів і дослідників сучасної французької думки. Пильна увага українського читача до творчості мислителів постмодерністського напрямку не випадково. Постмодерністи зачіпають світоглядні проблеми, породжені постіндустріальною й постінформаційнною цивілізацією Заходу, у тому або іншому ступені, що назріли в українському суспільстві: неспроможність непомірних домагань розуму на оволодіння абсолютною істиною й плоского сцієнтизму, розчарування в ідеях науково-технічного прогресу, глобалізації світового співтовариства й т.п.; духовна криза й переоцінка цінностей, затверджуваних традиційними релігіями й поза релігійними гуманістичними концепціями. В умовах духовної кризи, пережитої українським суспільством, спостерігається посилення інтересу до релігії в самих широких його прошарках і підвищена увага до філософських інтерпретацій релігії в середовищі інтелектуалів, що робить проблему постмодерністського відношення до релігії особливо актуальної для України. Аналіз зазначеного відношення є малодослідженою в українській науці темою й вимагає серйозного вивчення. Ступінь вивченості проблеми. Тема дослідження є новою для української науки. Термін Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. Сб. пер. с англ., нем., франц. /Сост. и послесл. П.С.Гуревича. – М: Прогресс, 1988.— C.314-356. 69

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Логические проблемы знания

Можно поставить вопросы: насколько образовательный процесс есть конструктивная коммуникация? СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Богоявленская В.И. Интеллектуальная активность как проблема творчества. М., 1978. 2. Фуко М. Слова и вещи. М., 1976. 3. Фуко М. Археология знания. М., 1994. 4. Шелер М. Формы знания и образование. Избранные произведения. М., 1993. 5. Гадамер Х.Г. Неспособность к разговору. Актуальность прекрасного. М., 1992. 6. Полани М. Личностное знание. М., 1983. 7. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. 8. Делез Ж. Логика смысла. М., 1994. 9. Бахтин М.М. О диалогической природе гуманитарного знания. Эстетика словесного творчества. М., 1974. 10. Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1991. 11. Гессен С.И. Основы педагогики. М., 1995. 12. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1989. 13. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции // Философия эпохи постмодерна. М., 1995. 14. Философия диалога Э. Левинаса // Философия эпохи постмодерна. М., 1995. 15. Хабермас Ю. Концепция коммуникативной рациональности // Философия эпохи постмодерна. М., 1995. 16. Розин В.М

скачать реферат Філософія неотомізму

Серед філософських ідей, які вплинули на формування неотомістської естетики, слід виділити ідею про акт і потенції, що лежать в основі онтології неотомізму. Згідно з цією ідеєю процеси виникнення тих чи інших речей або явищ трактуються як актуалізація потенцій. Хоч потенція розглядається в неотомізмі як чисто абстрактна можливість, проте сама постановка питання відкриває новий ракурс дослідження проблем творчих потенцій особи, зокрема у сфері мистецької діяльності. Плідною для такого дослідження є і загальнофілософська концепція особистості, атрибутами якої в неотомізмі виступають свобода, самосвідомість, здатність до реалізації в духовному акті, творчість і самотворчість. і хоч ці атрибути особистості дістають своє ціннісне підтвердження лише у співвідношенні з Богом, неотомістська естетика все ж таки має можливість дати власну інтерпретацію цим поняттям і специфіці їхнього функціонування, принаймні у сфері створення і сприймання релігійного мистецтва. Кожен твір релігійного мистецтва є втіленням у художніх образах божественної ідеї, а митець для неотомістів — провісник Бога. Слід зазначити, що проблеми релігійного мистецтва та його місця в культурі XX століття стали об'єктом теоретичного аналізу навіть в офіційних документах різних релігійних конфесій.

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
 Зло, возникающее в дороге, и дао Эраста

Как бы то ни было, строят новые храмы, следят за парижской модой и публикациями в прессе. Hа прошлое российской государственности с его крепостным правом и жестокостью правления жители Москвы оглядываются с неохотой. Получается довольно странная временнбая ориентация - прошлое уже кончилось, а будущее еще не наступило. Hа что же опереться настоящему? Оно как бы провисает в воздухе, оказывается без опоры. В этом провисании - центральная проблема постмодерна, и в нем же - одна из главных проблем даосизма. Отрицая блага современной ему цивилизации, основатель даосизма также не доверяет и традициям предков. Для него предки - это правители династии Чжоу, которую будет впоследствии превозносить Конфуций как эпоху просвещенного правления, эру "человеколюбия" и "справедливости-долга". Hа первый план в эпоху Чжоу выходят этические проблемы, регламентированное человеческое поведение, а непосредственность семейного и религиозного общения оттесняется. Семейный уклад дополняется и видоизменяется сильной государственной доминантой

скачать реферат Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

РЕФЕРАТ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ НА ТЕМУ: ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ План РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ РОЗДІЛ 2. МОДЕРН ТА ПОСТМОДЕРН РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Постмодернізм як парадигма сучасної культури є загальним напрямом розвитку європейської культури, що сформувався в 70-ті роки ХХ ст. Постмодернізм виник як інтелектуальна течія, покликана осмислити не економічні, а швидше політичні та культурологічні проблеми. Явище постмодернізму виникає тоді, коли сфера культури заявила про свої претензії не лише на особливе, а й на домінуюче становище серед інших соціальних сфер. Постмодерністські настрої позначені розчаруванням в ідеалах і цінностях Відродження та Просвітництва з їх вірою в прогрес, торжество розуму, безмежність людських можливостей. Спільним для різних національних варіантів постмодерну можна вважати його ототожнення з назвами «втомленої епохи», «ентропійної» культури, позначеної есхатологічними настроями, естетичними мутаціями, еклектичним змішуванням художніх мов.

 Постмодернизм от истоков до конца столетия - эволюция научного мифа

Естественно, феминистская критика -- далеко не монолитное явление, об этом постоянно говорят сами его сторон ники (лучше было бы сказать, сторонницы), но не до такой сте пени, и из перечисленных методик анализа вряд ли хоть одна применяется вне связи с другими. Как правило, для практикую щих феминисток характерен сразу целый набор, или комплекс, приемов и подходов, исключающий всякую возможность подоб ной мелочной детализации и классификации. И тот же Лейч не называет ни одного критика со столь узкой специализацией. Французский и американский феминизм Если обратиться к историче скому аспекту проблемы, то вплоть до середины 60-х годов во французской феминистской критике заметно ощущалось воз действие идей экзистенциализма в той психоаналитической интер 139 ОТ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА К ПОСТМОДЕРНУ претации, которую ему придал Сартр и которая была подхвачена и разработана Симоной де Бовуар и Моникой Витгиг. Речь пре жде всего идет о весьма влиятельной в англоязычном мире книге де Бовуар 1949 г. "Второй секс", переведенной в 1970 г. на анг лийский (65)

скачать реферат Основні напрями сучасної психології релігії

До проблеми релігійної психології в радянський період вчені зверталися у зв'язку з виокремленням різних рівнів релігійної свідомості (Б. Лобовик, В. Павлюк, І. Яблоков та ін.). Релігійну психологію вони розглядали в генетичному зрізі, як елемент формування релігійної свідомості. Олена Рязанова розкриває становлення і розгортання психології релігії через виклад концепцій найяскравіших її представників (В. Джеймс, 3. Фройд, К.-Г. Юнг, Е. Фромм, С. Гроф та ін.). Вона визначає «предмет психології релігії як вивчення психологічних аспектів і закономірностей релігійних явищ» . Проте таке визначення не може задовольнити представників різних шкіл. Автор слушно зауважує, що психологія релігії може будуватись як на основі природничо-наукового раціоналізму, так і релігійного світогляду. В останньому випадку вивчають конфесійну психологію релігії, яка поділяється на церковну і позацерковну. О. Рязанова, розглядаючи місце психології релігії в системі наукового знання, вказує, що до виникнення наукової психології вона розвивалася в межах філософії та теології.

скачать реферат Философские игры постмодернизма

В общем контексте постмодернистского переоткрытия времени, констатировавшего тотальное попадание любого наличного состояния культуры под "власть прошлого", равно как и в частно-текстологическом контексте постмодернистской концепции интертекстуальности, согласно которой продукт творчества может быть интерпретирован не в качестве оригинального произведения, но как конструкция цитат, можно говорить о том, что постмодернизм задает новый горизонт представленности в современной культуре идей и текстов классической традиции. В этом отношении постмодернизм есть, собственно, способ бытия классики в современную эпоху. Подобная интерпретация проблемы Классика — Постмодерн, отнюдь не являясь ни общепринятой, ни доминирующей, тем не менее, обнаруживает себя в постмодернистской рефлексии: от рассмотрения

скачать реферат Билеты по географии Украины за 11 класс

ГЕОГРАФІЯ Білет №1. 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет №2. 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір). 3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи. Білет №3. 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення. Білет №4. 1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані. 2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення, Білет №5. 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів. 3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу. Білет №6. 1. Атмосфера та її склад.

скачать реферат Билеты по географии для 11 класса

Білет № 1 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет № 2 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором). 3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони. Білет № 3 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв язок з будовою дна Тихого океану. 2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району. 3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей. Білет № 32 1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)? 2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором). 3. Сільське господарство країн Латинської Америки. Білет № 33 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району. 3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
скачать реферат Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Руйнується звичайний стереотип сімейного життя. Можливому суїциду, як правило, передує затяжне інтенсивне горе. Протягом багатьох місяців після похорону спостерігається відхилення виниклої реальності, сомотичні дисфункції, конічні резлади, все більше охоплююче почуття вини, ідеалізація утрати, апатія, а також вороже ставлення до друзів та родичів, які намагаються надати допомогу. В цих умовах суїцид може здаватись звільненням від невиносимого психічного болю або способом з'єднання з тим, хто був коханим і назавжди пішов з життя. Його можуть розглядати як покарання за вигадані або реальні вчинки, допущені по відношенню до покійного. •В багатьох обставинах розуміння та сімейні конфлікти можуть сприйматись як події тяжчі, ніж смерть. Якщо людина помирає, то цьому існують раціональні ("У нього був рак") або релігійні пояснення ("Бог дав, Бог взяв"). При розлученні розумні або найприродніші трактування здаються уявними підставами. Вони особливо не задовольняють, коли в ситуацію втручаються діти і виникають проблеми з їх опікою і вихованням, які доводиться вирішувати на фоні безсвідомиго почуття вини, поразки або помсти.

скачать реферат Взгляд на личность в чань-буддизме

Але головним завданням її були розвиток і вдосконалення, виховання і тренування природних психічних здібностей людини з метою максимальної реалізації всіх потенційних можливостей його психіки для того, щоб оптимізувати свій фізіологічний і біоенергетичний статус у відповідність з відповідними релігійно-філософськими і соціально-психологічними нормами, які були сформовані в тій чи іншій школі традиційної китайської думки. Культуру психічної діяльності не можна розглядати як чисто психічний або соціальний феномен, а як інтегральний фактор, який формується і функціонує в процесі інтенсивної взаємодії, взаємопроникнення культурних, соціальних і психологічних аспектів. В силу практичної направленості і традиційно китайських навчань велике значення в них надавалося винищенню дуалізму знань і дійсності, теорії та практики. Це в свою чергу визначило найбільш пристальну увагу до проблеми людини взагалі. Китайські мислителі підкреслювали, що з двох елементів корелятивної пари "знання - суб'єкт знання" останній є визначальним.

скачать реферат Экономическая социология

Экономическая социология постмодерна Ю. В. Веселов Основная идея данной статьи - показать соотношение социального и экономического в контексте глобальных социо-исторических перемен, а именно - в условиях преобразования общества традиционного в современное (или общество модерна) и современного в общество постмодерна. Сегодня в области отечественной экономической социологии появляется все больше и больше новых работ - в основном, авторы стремятся представить свой взгляд на то, какой должна быть общая теория экономической социологии1, вопросы же исторического анализа остаются пока мало разработанными, хотя, на наш взгляд, именно экономическая социология должна заниматься этими проблемами, тесно сотрудничая с таким направлением, как экономическая история. Поэтому обращение к теме модерна и постмодерна в экономической социологии нам кажется своевременным и актуальным. Несколько предварительных замечаний о терминологии. Само название «Экономическая социология постмодерна» совсем непривычно и звучит, может быть, несколько резко. Оправданием для него может служить уже имеющийся прецедент: в современной англоязычной литературе используется категория «poli ical eco omy of pos -moder » , почему бы по аналогии не присоединить экономическую социологию к постмодерну? Говоря о социологии модерна и постмодерна, мы прежде всего имеем в виду вопросы теории взаимодействия социального и экономического в историческом аспекте.

скачать реферат Социализация личности, ее этапы и формы

Едва юноша начинает справляться со смущением и комплексами юности, как он уже стоит на пороге зрелости; едва человек начинает проявлять мудрость и опытность, как приходит старость. Каждый возрастной период связан с благоприятными возможностями для проявления способностей человека, более того, предписывает новые статусы и требования обучения новым ролям. В определенном возрасте индивид может испытывать проблемы, связанные с приспособлением к новым ролевым статусным требованиям. Ребенок, о котором говорят, что он старше своих лет, т.е. достиг статуса, присущего старшей возрастной категории, обычно полностью не реализует свои потенциальные детские роли, что отрицательно сказывается на полноте его социализации. Часто такие дети чувствуют себя одинокими, ущербными. В то же время статус незрелого взрослого человека представляет собой комбинацию статуса взрослого с установками и поведением, свойственными детству или юности. У такой личности обычно возникают конфликты при исполнении релей, соответствующих ее возрасту. Эти два примера показывают неудачное приспособление к возрастным статусам, предписанным обществом.

скачать реферат Кандидатский по философии 2004 года (г. Орел)

Постмодерн в философии живет рядом с классикой, как Кьеркегор жил рядом с Гегелем, принял его диалектику, чтобы потом разрушить ее. Ставится ли проблема бытия в философии постмодерна, а если - да, то как она решается? Чтобы ответить на данный вопрос, вернемся в древнюю Грецию. Парменид ввел в философию проблему бытия как чего-то устойчивого, неподвижного, вечного, находящегося за миром конечных явлений. Но в это же самое время другой философ - Гераклит - предложил грекам иное толкование бытия. Он заявил, что бытие по своей сути есть вечное изменение, процесс, развитие, движение. Грекам предстоял выбор: они, как нам известно, предпочли парменидовскую трактовку бытия. Несколько огрубляя проблему, можно сказать, что ПОСТМОДЕРН ВОСТРЕБОВАЛ ГЕРАКЛИТОВСКУЮ ВЕРСИЮ БЫТИЯ. ЧТО СРАЗУ ЖЕ ПОВЛИЯЛО НА СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ ФОРМЫ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ НА ЕГО СЛОВЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ТЕКСТЕ: философские тексты потеряли границы, отличающие их от иных текстов, например, художественных. Итак, ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В СВОЕМ ПОНИМАНИИ БЫТИЯ НЕ НАЧИНАЕТ, А ЗАВЕРШАЕТ СТАРУЮ ЛИНИЮ РАЗВИТИЯ ТОЙ КУЛЬТУРЫ, В КОТОРОЙ "БОГ УМЕР". Подлинно же новое толкование бытия в философии будет возможно в том случае, если сформируется мировоззрение, в корне отличное от современного.

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
скачать реферат Аналитические весы

Теперь нас подстерегает единственная проблема, сопряженная с большими величинами токов, которые будут протекать через пере- ключатели K0, K1, . ,K -1, полностью исключающая возможность применения для этой цели полупроводниковых переключателей, напри- мер, AM2009, MM4504, MM5504 и им подобных. Кроме того, каждый такой ключ будет иметь собственную величину сопро- тивления, вклад которого в каждый из разрядов аналогоцифрового преобразователя будет сильно искажать выходное напряжение. Единственным решением этой проблемы может стать исполь- зование в качестве ключа перекидного контакта реле. Неоспоримым достоинством использования реле является то, что его контакт не вносит паразитного сопротивления в цепи разрядов аналогоцифро- вого преобразователя и для реле неопасно протекание больших токов через перекидной контакт. Кроме того, применение реле позволит произвести гальваническое разделение силовой цепи в 12 В от це- пи питания ОЭВМ в 5 В. Существенный недостаток использования реле в качестве разрядных ключей является их низкое быстродействие - от 10 до 50 милисекунд, однако оно может быть компенсировано ис- пользованием алгоритма скорейшего поиска необходимого значения цифрового кода.

скачать реферат Постмодернізм та українська історична наука

В постмодерністському (з точки зору постмодернізму II) дослідженні тексту відбилася також спадщина постмодернізму І, коли виникла практика писати езоповою мовою; 8) заперечення достовірності історичних знань з позицій крайнього релятивізму та з ігноруванням того, що така філософська і методологічна проблема існує та розглядається від початків виникнення теорії пізнання, отже, ще від античних часів; 9) рішуче і безапеляційне руйнування національної історії, зокрема, тих націй, які XIX ст. визначили неісторичними. Навіть у тих випадках, коли заперечення національної історії абсолютно суперечить принципові мікроісторії (нещодавно страшні звинувачення викликала написана Мігаелем Каснером «Baskische Geschichle» , 1997, бо в ній, нібито, викладається і вихваляється історія тероризму, хоч це явище справді відповідає змістові історії невеликого народу в найновіших часах); 10) проголошення темами табу історії національно-визвольних рухів, соціальних революцій, заворушень, повстань, бунтів. Почерк замовників також у цьому випадку зрозумілий. Про інші віддаленіші наслідки і результати інвазії постмодернізму II (до речі, не вважаю за хворобу на загал шизофренії, а добре продуманою і послідовно інспірованою дією) на історичну науку тут говорити не буду.

скачать реферат Электронные блоки управления двигателем (ECU)

Например, название двигателя всегда записано в техпаспорте а/м – буквы перед номером двигателя. Осмотр и соображения здравого смысла. Визуальный осмотр играет роль простейшего средства. Заметим, что это совсем не означает простоту проблемы, причина которой, возможно, будет найдена таким способом. В процессе предварительного осмотра должно проверяться: 1. наличие топлива в бензобаке; 2. отсутствие затычки в выхлопной трубе; 3. затянуты ли клеммы аккумуляторной батареи (АКБ) и их состояние; 4. отсутствие видимого повреждения электропроводки; 5. хорошо ли вставлены ( должны быть защелкнуты ) разъемы проводки двигателя; 6. предыдущие чужие действия по преодолению проблемы; 7. подлинность ключа зажигания – для а/м со штатным иммобилайзером. Чтение кодов неисправностей. Сканирование ECU или активация самодиагностики а/м позволят быстро определить несложные проблемы, например, из числа обнаружения неисправных датчиков. Особенностью здесь является то, что для ECU часто все равно: неисправен сам датчик, или в обрыве его проводка. Исполнительные механизмы ( например, реле, управляемые ECU ) проверяются сканером в режиме принудительного включения нагрузок.

скачать реферат Культорологічні теорії

Культури гинуть не передаючи нічого одна одній. Вони позбавлені загального звязку і змісту. Крім того, вони абсолютно не проникливі. Але навіть сам Шпенглер у своїй книзі привів вражаючі ілюстрації, які свідчать про те, що культури все ж чують одна одну. Шпенглер рельєфно описував десятки загинувших культур. Пифагор розумів єгиптян. Середньовіччя прийняло від античності християнство. Відродження виявило сприйняття античності. Все це свідчить про те, що ідея універсальності історії не безгрунтовна. Карл Ясперс “Смысл и назначение истории”Філософія історії Ясперса виросла у намагання мислителя знайти історичні витоки сучасності, зв’язати пошматовані жорстоким XX століттям нитки, поновити зв’язок племен. Тому в своїй роботі Ясперс роздумує над долею сучасного людства, обговорюючи проблеми науки, техніки, індустріальної цивілізації, післявоєнної ситуації в Європі і в світі.Ясперс наполягає на єдності світового історичного процессу, на пріоритеті його “духовної складової”. Оскільки єдність історичного розвитку людства науково довести неможливо, він називає це припущення постулатом віри.Звертаючись до лінійної схеми історії, Ясперс відмовляється бачити її “вісь” в боговтіленні, аргументуючи це тим, що історична вісь повинна мати значення для всього людства, в той час як поява Христа значуща лише для християн.Всі питання виростають в одне – про зміст людського існування, про зміст буття. ”Завершилась эпоха мифологическая с её самоупокоенностью, с само- собой-понятностью.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.