телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Религия

Взгляд на личность в чань-буддизме

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Психічна культура є основною і визначною рисою культури особистості. Культура особистості в китайській культурі набувала значної специфікації в залежності від того, в рамках якої підкультури (буддійської, конфуціанської, даоської) вона сформувалася. Але головним завданням її були розвиток і вдосконалення, виховання і тренування природних психічних здібностей людини з метою максимальної реалізації всіх потенційних можливостей його психіки для того, щоб оптимізувати свій фізіологічний і біоенергетичний статус у відповідність з відповідними релігійно-філософськими і соціально-психологічними нормами, які були сформовані в тій чи іншій школі традиційної китайської думки. Культуру психічної діяльності не можна розглядати як чисто психічний або соціальний феномен, а як інтегральний фактор, який формується і функціонує в процесі інтенсивної взаємодії, взаємопроникнення культурних, соціальних і психологічних аспектів. В силу практичної направленості і традиційно китайських навчань велике значення в них надавалося винищенню дуалізму знань і дійсності, теорії та практики. Це в свою чергу визначило найбільш пристальну увагу до проблеми людини взагалі. Китайські мислителі підкреслювали, що з двох елементів корелятивної пари "знання - суб'єкт знання" останній є визначальним. Знак типу особистості таким чином можна вважати центральним, найглибшим і універсальним знаком в будь-якому китайському вченні, і це в повній мірі відноситься до чань-буддізмі, в якому особистісному фактору також надавалося вирішальне значення. Буддизм - одна з найдавніших на землі релігій. Буддизм виник в Індії в 16 в. до н.е. і широко розповсюдився, особливо в Китаї, Монголії, Таїланді, Бірмі, Японії, Кореї. Про буддійську релігію та її засновника написано багато книг. Приведемо одну з легенд життя та діянь Будди. В 16 віці до н.е. в князівському роді Шакьев народився хлопчик. Назвали його Сіддтхардха. Він жив у розкоші, отримав блискучу світську освіту. Він відрізнявся виключними здібностями і розумом, силою. Коли він став повнолітнім його нарекли Гаутамою. Хлопця тримали у невідєнні стосовно важкого життя простого народу. Одного разу він помітив старого жебрака. іншим разом - важкохворого, що лежав біля краю дороги. В третій раз - померлого, якого оплакували жінки. В четвертий раз - жебракуючого монаха, який просив милостиню. Ці чотири зустрічі вирішили його долю. Глибоко вражений біллю та горем людей, Гаутама був здивований щасливим і спокійним обличчям монаха-жебрака. Він став розмовляти з ним і неочикувано для себе, молодий принц знайшов вирішення усіх проблем. Він вирішив: "Я зроблю те, що зробив цей молодий монах. Я відмовлюся від усіх багацтв, піду своїм шляхом. Я покину світ з його задоволеннями, знайду спокій, пізнаю істину, за допомогою якої навчу людей поборювати жебрацтво земного життя". У 29 років Гаутама таємно покинув рідний дім, залишив молоду дружину і сина. Він скочив на улюбленого скакуна, якого підвів до нього його вірний служник, принц тихо проїхав сплячими вулицями. Щоб не було чутно стукоту копит, служник розкидав на його шляху квіти Довго їхав Гаутама і лише коли зник місяць і з'явилися промені сонця, він зупинився біля річки Анома.

Як відмічав Судзукі, ідеал чанського життя повинен бути "не у простому баченні істини, а в тому, щоб жити нею, не допускаючи ніякого дуалізму в житті людини : бачення повинно бути життям, а життя - баченням, без будь- якої різниці між ними, крім як на словах". Тому чань-буддізм не просто знімав заборони на мирську діяльність, а й рішуче і енергійно пробуджував своїх послідовників до самої активної участі в неї і більш того, вважав гріховною не практичну діяльність, а пасивне спостереження, містичне заглиблення і уход від життя. Таким чином, чань-буддіст не тільки міг, а й був зобов'язаний виконувати світські обов'язки. Тому, хоча озаріння займало важливе місце в теорії і практиці чань-буддізма і вважалося центральним психологічним досвідом, воно не було самоціллю. В кінці кінців, зміст його в тому, щоб підготувати людину до виконання його соціальних і культурних функцій і кульмінаційний момент актуалізації істини заключений в акту творення, або, точніше, будь-якого діяння, котре перетворюється в пориві творчого натхнення. "Істина не є відкриття, істина є творення", - писав по цьому поводу Р.Блайс. Звільняючи свідомість людини від емоційно-психічної омраченності, яка заважає розвитку творчих здібностей, інтуїтивне озаріння відкривало в людині деколи втрачені здібності, присутні в поетів, художників і дітей "читати кожний лепесток як найглибшу таємницю буття" і "перетворювати наше повсякденне життя в щось подібне мистецтву". Чань-буддісти стверджували, що в будь-якій людині живе художник. Не обов'язково художник слова або пензлику, але "художник життя". Судзукі писав: "Від нас не можна очікувати, щоб усі ми були вченими, але природа створила нас такими, що ми всі можемо бути художниками, не буквально як живописець, скульптор, музика, поет, а художниками життя. Руки , ноги, тулово людини є пензликами, а весь всесвіт - холстом, на якому вона пише своє життя на протязі семидесяти, восьмидесяти або навіть дев'яноста років". Протиставлення людини природі, суб'єкта пізнання і діяльності об'єкту, як і протиставлення "природного" і "культурного" було глибоко противно чанській культурі. Дихотомія природного і культурного розглядалася в чанській психокультурі, як окремий випадок бінарного поділення світу, штучного розколу і протиставлення окремих частин природному в цілому. Основною проблемою для чань-буддістів було представлення про власне "Я" як про незалежну реальність. Коли людина в процесі психічного саморегулювання виходить за рамки своєї відокремленості і в стані просвітлення звільняється від ілюзії свого "Я", коли її свідомість стає подібна дзеркальній поверхні спокійної води, природнім способом зникають різниці між суб'єктом і об'єктом сприймання і реагування, пізнання і дії, між внутрішньою психічною реальністю і навколишнім середовищем. Вони зливаються в єдине ціле і перестають сприйматися і переживатися як два окремих протиставлених феномена. Намагаючись примирити і збалансувати два протилежних початку як на рівні окремої особистості, так і на метакультурному рівні, чанська психокультура знімала психологічні бар'єри між людиною і природою.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История и теория религий: конспект лекций

Бодхисатва добровольно принимает страдания и чувствует свое предопределение и призвание заботиться о благе мира так долго, пока не будут избавлены от страдания все. Последователи махаяны рассматривают Будду не как историческую личность, основателя учения, а как наивысшее абсолютное существо. Сущность Будды выступает в трех телах, из них только одно проявление Будды в образе человека наполняет все живое. Особое значение приобретают в махаяне обряды и ритуальные действия. Будда и бодхисатвы становятся объектом поклонения. Ряд понятий старого учения (например, некоторые ступени восьмеричного пути) наполняется новым содержанием. Кроме хинаяны и махаяны, главных направлений, существовал и целый ряд других школ. Вскоре после возникновения буддизм распространился на Цейлоне, позже через Китай проник на Дальний Восток. В Китае буддизм принял форму чань-буддизма, в Японии форму дзен-буддизма. ЛЕКЦИЯ P12. Зороастризм 1.PАвеста священная книга зороастризма Название зороастризм связано с именем Заратуштры (в греческой передаче Зароастра), пророка бога Мазды и основателя религии; эту же религию иногда называют маздаизм по имени главного бога Агура Мазды (Владыка Всеведущий); встречается также термин огнепоклонничество, поскольку огонь считался главной очищающей стихией и занимал центральное место в ритуалах зороастрийцев (в том числе и их современных последователей)

скачать реферат Конструктивная психология

Для арийской психической культуры характерен культ свободы, а ее идеалом является самодетерминирующийся, творческий человек. Для семитской психической культуры характерен культ необходимости, а ее идеалом является следующий закону, правильный человек. Для туранской психической культуры характерен культ случайности, а ее идеалом является следующий Природе, естественный человек. С психическими культурами целесообразно знакомиться по их высшим достижениям. На мой взгляд, наивысшим достижением арийской психической культуры является Йога, суть которой раскрыта в Бхагавадгите. Речь идет о любительской йоге древнеиндийской аристократии, кшатриев в отличие от профессиональной жреческой йоги брахманов. Мотивируемая личным устремлением к совершенствованию, а не прагматическими стимулами, аристократическая йога была сущностной, а не формальной. Это позволило ей вывести йогу в целом на более высокий уровень, а через буддизм (Будда также был аристократом и любителем) сделать ее доступной для всех желающих. В буддизме, особенно чань-буддизме (буддизм с китайской прививкой, основателем которой был индийский принц Бодхидхарма), упор сделан на развитие воли и интуиции, позволяющих подняться над интеллектуальными, эмоциональными и сенсорными стереотипами и являющихся основой Творческого действия целостного существа.

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
 Тайный код китайского кунфу

Ореол внутренней сакральности таких искусств похож на отсвет, идущий изнутри. Стоит проявить терпение и чистоту души, осторожно смахнуть верхний слой — слой внешних форм, как этот глубинный свет станет ослепляюще ярким, почти невыносимым для глаз неподготовленного человека. Ради обретения в себе этого «Небесного сияния» (Тянь-гуан) и практиковали «искусства Дао». Каждый вид деятельности может стать «Даошу», хотя для китайской культуры есть особо предпочитаемые. Можно даже просто беседовать на разные темы, скользя спокойным сознанием по мирским и «небесным» делам. Таковой, например, была традиция «чистых бесед» (цинтань) в Китае, возникшая в эпоху династии Тан как эстетическое продолжение чань-буддизма, — бесед будто бы и не для чего, но все время заставляющих человека следовать потоку мировых изменений, не застывать, а находиться в духовном странствии по Дао, плавно и незаметно перетекая с одной темы на другую, пока собеседники не замолкнут, «безмолвно постигая мысли друг друга» и ведя бессловесный диалог. Таково и ушу, на первый взгляд имеющее четко очерченную цель самозащиты и оздоровления, но на самом деле превращенное в некий горизонт саморазвития или, как мы уже говорили, в метафору всей культуры духа

скачать реферат Чань-буддизм и чаньская культура психической деятельности

Идеальным вектором развития личности в процессе чаньского психотренинга было восстановление исходной генетической многозначности психических функций, которая позволяет человеку осуществлять спонтанное, непосредственное реагирование, присущее детям. Вместе с тем возвращение к естественной спонтанности реагирования в состоянии чаньского "просветления" сочеталось с процессом упорядочения психических структур, с достижением максимально безэнтропийного состояния сознания и выработкой механизмов организации и регуляции поведения. Поэтому с метакультурной точки зрения чаньская психокультура не только не противоречила антиэнтропийным тенденциям конфуцианской культуры, до и способствовала их более эффективному" осуществлению. Как мы уже отмечали, чань-буддизм отнюдь не стремился к тому, чтобы направить "естественное" поведение против социальной и культурной конвенции, использовать его в разрушительных целях в качестве орудия культурного погрома, а скорее, наоборот, примирял человека с конвенциальными нормами, излечивая от вредных и опасных последствий социализации, чреватых взрывами неподчинения нормам "культурного" поведения.

 Танцующий феникс: тайны внутренних школ ушу

И именно с этой стороны она особенно интересна, так как отражает не факт, а отношение к нему, показывает внутреннее осмысление традиции боевых искусств ее носителями. Скажем, если создание шаолиньского ушу приписывается полулегендарному основателю учения чань-буддизма Бодхидхарме, то на ушу переходит и святость этой личности. Если японские самураи связывали происхождение воинского мастерства с солнечной богиней Аматерасу или полулегендарным основателем японской нации Ямато-но такэру, то за этим стоят представления об исключительно божественном истоке воинской практики вообще. Таким образом, устные предания школ боевых искусств не столько рассказывают нам о реальных событиях, сколько позволяют выделить комплекс верований и отношений, связанных с тем или иным направлением. Что касается исторических фактов, то тут нам на помощь приходит литературное наследие ушу. Оно поистине огромно и отличается многообразием жанров и стилей. Это и рассказы о мастерах боевых искусств, короткие речитативы, пришедшие из устной традиции; мистико-философские произведения, наставления для воинов и аристократии в упражнениях с оружием

скачать реферат Буддизм. Распространение в мире

Все три школы исповедовали учение тхиен, развивали направления чань- буддизма. В 13 в. на смену этим школам пришла новая школа тхиен - Чук- Лам, основанная в 1299 г. императором Чан Нян Тонгом, который принял постриг. Во второй половине 14 в. среди представителей правящей элиты усиливается влияние неоконфуцианских доктрин; в связи с этим, а также с упадком династии Чан, положение сангхи ухудшается. Реформатор Хо Куи Ли, ставший в конце этого столетия фактическим правителем государства, придерживался антибуддистских взглядов, производил отчуждение монастырских владений и насильственно возвращал монахов в мир. В связи с 20-летней борьбой против войск династии Мин было разрушено множество пагод и стел, погибло бесчисленное количество памятников вьетской словесности, большая часть которых, несомненно, была связана с буддизмом. Именно этим обстоятельством объясняются столь заметные изменения в раннем буддизме во Вьетнаме. В конце 14 в. всё большую роль начинают играть амидаистские (амидаизм - одно из ведущих направлений буддизма на Дальнем Востоке, возникшее и оформившееся в 6 в. в Китае) и тантрические представления.

скачать реферат Проблема человека в истории философии

Все это делает затруднительным постижение природы и смысла человека в понимании древнекитайских философов. Целью данной работы является изучение проблемы человека в истории философии, в частности у Сократа, в Конфуцианстве, в чань-буддизме, по работам различных современных авторов (историков, философов), обобщение разрозненного и, порой, противоречивого материала и создание стройной системы знаний и положений, определяющих место человека во Вселенной. «Сократический поворот» в философии: идеи и метод философии Сократа. Проблема человека Сократ выбирал известного политического деятеля или просто известного человека, после того, как тот прочитал свою речь, и Сократ начинал задавать свои знаменитые вопросы. Причем вначале Сократ безудержно хвалил своего собеседника, говорил, что он такой умный, известный человек в городе, и что ему не составит труда ответить на такой элементарный вопрос. Сократ задавал свой действительно элементарный вопрос (но только на первый взгляд). Собеседник дерзко и нехотя отвечал на него, Сократ в свою очередь задавал очередной вопрос, касающийся все того же вопроса, собеседник опять отвечал, Сократ спрашивал и это доходило до того, что собеседник, в конце концов, своим последним ответом противоречил своему первому ответу.

скачать реферат Концепция природы и чувственности, выработанная Ван Янмином

Сама идея высшего блага, трансцендентного оппозиции "добро - зло", имеет даосско-буддийское происхождение. И поэтому традиционные обвинения Ван Янмина в проповеди чань-буддизма под маской конфуцианства не были лишены определенных оснований. Однако в учении Ван Янмина эта идея была призвана играть функционально иную роль, нежели в буддизме. Философ сам это прекрасно осознавал и стремился всячески подчеркнуть: "Буддийское отсутствие и добра и зла сводится к отрешенности от каких-либо занятий и не может быть использовано для наведения порядка в Поднебесной. Отсутствие же добра и зла у совершенномудрых - это лишь "отсутствие самочинной (цзо) любви" и "отсутствие самочинной ненависти", отсутствие движений под воздействием пневмы; в таком случае "следуют Пути правителя (ван дао)"" и "соединяются с ним, имеющим абсолют" , - это и есть подчинение себя одному лишь небесному принципу" ("Чуань силу", цз. 1). С еще большей силой, чем Чжу Си, Ван Янмин делал упор на единство природы: " природа едина, и все. Как оформленную телесность (син ти) ее называют небом, как суверенного властелина ее называют господом (ди), как распространяющуюся активность (лю син) ее называют предопределением, как дарованное человеку ее называют природой, как владычествующее в телесной личности (шэнь) ее называют сердцем" ("Чуанъсилу", цз. 1); " природа едина, и только.

скачать реферат Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России

Уставы «О сибирских киргизах» 1822 г. и «Об оренбурских киргизах» 1824 г., введение в Младшем жузе дистаночнрй системы управления были призваны облегчить захват казахских земель царской администрацией. Оттеснение казахских родов на малоплодородные земли, фискальная политика царизма — все это придало восстанию прежде всего антиколониальный характер. Основную движущую силу восстания составляли рядовые кочевники до последнего момента, невзирая на превосходство в силе объединенных отрядов карателей и окружения хана Жангира, проявившие верность Исатаю, в то время как бии и старшины, примкнувшие к отряду Исатая Тайманова на первоначальном этапе, пошли на предательство, стремясь выторговать у хана уступки, ведя с ним переговоры в обход предводителя движения. Соглашательская позиция бийско-старшинской группы в значительной степени ускорила поражение восстания. В истории движения 1836/38 гг. немало спорных моментов, нуждающихся в углубленной разработке. Не изучены взгляды, личность Исатая, его сподвижников, имеются разночтения в определении численности восставших. По существу, объектом изучения становятся лишь деятельность Исатая и Махамбета Утемисова.

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
скачать реферат Мировая религия. Буддизм

Уже в первое столетие н.э. началось распространение Буддизма по Центральной Азии и Китаю. В третьем столетии учения достигли Бирмы, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Индонезии. В IV и V веках многие важные буддийские тексты были переведены на китайский язык Кумараджей (344-413), Хуи-юанем (334-416), и другими. Примерно около 520 г. н.э. в Китай пришёл великий индийский мастер Бодхидхарма и стал основателем Чань-Буддизма. Дзен-Буддизм в Японии начался несколькими годами позже, в 538 г., и в 594 г. он стал государственной религией. Затем наступил третий великий период индийского Буддизма, время великих йогинов и реализованных мастеров, так называемых Махасиддх. Последователи Будды развились и стали способны практиковать и высшие учения Будды – Ваджраяну или Алмазный Путь. Хотя эти мастера, обладавшие необычными способностями (санскр. Сиддхи), были обоих полов и всех социальных классов, были также обычные странствующие йогины, которые очень часто были весьма необычны обликом и поведением. Традиция Алмазного Пути объединяет наиболее важных мастеров того периода в группу 84 махасиддх, главным из которых был Сараха. Как знак своей реализации они сочиняли много песен, которые стали известны как дохи.

скачать реферат Проблема человека в конфуцианстве. Человек и природа в чань-буддизме

Человек испытывает чувство единения «со всей тьмой вещей», переживает опустошенность в смысле слияния с пустотным Единым, отсутствия грани между собой и миром, невыделенности из него. Поскольку истина – слияние с Единым, которое, в свою очередь, не обладает качествами, Истина не может быть выражена или описана словами. Ее можно лишь обозначить словом, намекнуть на ее присутствие. Выявлять истину придется окольным путем. Вот один из советов Хуэйнэна: «Когда вам зададут какой-либо вопрос, отвечайте на него отрицательно, если в нем имеется какое-нибудь утверждение, и наоборот Если вас спросят о «профане», то скажите что-нибудь о святом, и наоборот И тогда из соотнесенности и взаимозависимости двух противоположностей можно будет постичь учение о «середине»». Так как Истина с познанием не связана, то неизвестно когда она приходит, но мгновенно и непосредственно. Человек может заниматься обычным делом, когда неожиданно выявится его подлинная связь с природой Будды. Человек в состоянии стимулировать озарение. Чань-буддизм поощряет медитацию, цель которой – дисциплинировать ум, научить человека видеть необычное в повседневном, стать независимым от привычного мира вещей.

скачать реферат Китайская культура

Верхи же китайского общества, и прежде всего интеллектуальная элита, черпали из буддизма значительно больше. На основе синтеза идей и представлений, извлеченных из философских глубин буддизма, с традиционной китайской мыслью, с конфуцианским прагматизмом и возникло в Китае одно из наиболее глубоких и интересных, интеллектуально насыщенных и пользующихся до сих пор немалой привлекательностью течений мировой религиозной мысли - чань-буддизм (японский дзэн). Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия, сильно изменившись в процессе приспособления в китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре (овальные комплексы, изящные пагоды и др.). Немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру буддийская и индо-буддийская философия и мифология. Многое из этой философии и мифологии, начиная от практики гимнастической йоги и кончая представлениями об аде и рае, было воспринято в Китае. Буддийская метафизика сыграла свою роль в становлении средневековой китайской натурфилософии.

скачать реферат Влияние даосизма и буддизма на формирование культурных традиций Китая

Влияние даосизма и буддизма нав формирование культурных традиций Китая Густой туман не скрывает благоухания цветов. Чаньское изречение Введение На пороге XXI столетия в общественном сознании все более утверждается мысль о том, что человечество находится на крутом переломе. Сегодня наблюдается экстраординарный, глобальный кризис, охвативший сразу искусство, науку, философию, религию, право, политику. Вокруг царит всеобщая раздробленность, разорванность науки и религии, теории и практики, человека и природы, мысли и чувства, сознательного и бессознательного. В условиях культурного кризиса, человек ищет опоры в традиционных культурных ценностях. В XX в. внимание как ученых, так и «простых людей» все чаще привлекают восточные культуры, в том числе культура Китая, являющаяся базовой культурой стран Дальнего Востока. Культурное наследие Китая всегда привлекало ищущих людей непостижимой гармонией части и целого, человека и природы, «внешнего» и «внутреннего». В условиях кризиса западной философии и религии многие находят опору в учениях китайских мудрецов Конфуция, Лао-цзы, Чжуан-цзы. Чань-буддизм, имеющий на Западе довольно большую популярность и оказавший влияние на творчество многих известных западных писателей и ученых, возник именно в Китае.

скачать реферат Наука в контексте культуры

В ХХ веке происходит взаимопроникновение этих подходов. Интересно посмотреть, как отмеченная выше черта японской ментальности трансформи- ровала одно из определяющих для японской культуры религиозных течений - буддизм. Как мы уже говорили, традиционные японские обряды и верования отражала религия синтоизма. Пришедший из Китая буддизм не пытался соперничать с синтоизмом, вытесняя его с уже освоенных территорий, а осваивал пустыни в сознании японца, синтоизмом не тронутые (А.Н. Мещеряков "Герои, творцы и хранители японской старины", М., 1988, с. 38-41, 110-111). Если синтоизм - это, прежде всего, религия рода, религия сообщества, сох- ранившая свое значение для сообщества как целого (возведение на престол императора всегда совершалось по синтоисткому ритуалу), но совершенно чуждая представления о не связанной с родом личности, то буддизм обращается к личности как к уникальному мик- рокосму и место буддизма в японской ментальности - сфера частной жизни человека. Взаимоотношение буддизма и синтоизма хорошо иллюстрируются на примере обрядов, свя- занных с рождением и смертью человека. Возникновение новой жизни черезвычайно значи- мо для синтоизма и первые дни жизни ребенка сопровождаются большим количеством син- тоистских обрядов (Вот пример одного из обрядов связанных с рождением, - первое ку- пание: "При рождении принца или принцессы этот обряд совершался в течение семи дней дважды в день - утром и вечером .

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
скачать реферат Монашество в Буддизме

В индийском буддизме не существовала традиция боевых искусств; что- либо подобное не развилось позднее ни в Тибете, ни в Монголии, куда буддизм проник из Индии. Будда учил о тонких энергиях тела и работе с ними. Поскольку разработанная для Китая система боевых искусств также имеет дело с тонкими энергиями тела, она согласуется с буддизмом. Однако в боевых искусствах энергии тела описываются с точки зрения принятого в Китае традиционного представления об этих энергиях, которое мы находим в даосизме Вывод: В дзэн-буддизме присутствуют определенные влияния воинской традиции Японии, что «оправдывает» наличие «необоронительного» характера боевых искусств. Этой традиции присуща очень суровая дисциплина: верующий должен сидеть в безупречной позе, при нарушении которой его бьют палкой. В Китае методы психофизической подготовки предназначались не только для самозащиты и выполняли не только терапевтические и общеукрепляющие функции, но и рассматривались как важнейшее средство практической реализации основополагающих принципов чань-буддизма.

скачать реферат Нейропсихология

Сами сети состоят из коротких микросвязей, образованных ответвлениями нервных волокон. На свойствах сетей базируются процессы научения и памяти, а системная организация придает функционированию мозга стабильность. После повреждения мозга, например в результате инсульта, его организация, даже на уровне систем, может быть до определенной степени преобразована. Если в результате практики и тренировки образуется достаточное количество новых микросвязей, они могут подавлять прежнюю систему, осуществляя процесс реорганизации. Возможно, именно таким образом время от времени происходит реорганизация наших знаний и устремлений, когда накопленный опыт приходит в противоречие с системой, в рамках которой он организован. Реорганизация может быть постепенной или стремительной, например в тех случаях, когда мы неожиданно меняем свои взгляды. Личность. Каждый из нас осмысливает жизнь по-своему, и этот смысл опосредован процессами, которые приводят прошлый опыт в соответствие с настоящим. Такие процессы относятся к функции лимбической системы, обеспечивающей адекватность поведения. Лимбическая система тесно связана с другими системами, образованными срединными структурами мозга.

скачать реферат Чаньская психокультура и практическая деятельность

Таким образом, чань-буддист не только мог, но и был обязан с максимальной отдачей сил исполнять свои светские обязанности, добросовестно служить общественному долгу, быть деятельным и креативным, т. е. подходить к своей деятельности активно-созидательно, Творчески. Поэтому хотя спонтанное и интуитивное Творение занимало очень важное место в теории и практике чань-буддизма и расценивалась как центральный психологический опыт, оно отнюдь не было самоцелью, по достижении которой чань-буддист считал бы свою миссию выполненной, или же наивысшим моментом актуализации истины. В конечном итоге его смысл заключался в том, чтобы лучше подготовить человека к выполнению его социальных и культурных функций, и кульминационный момент актуализации истины заключался в акте творения или, точнее, в любом действии, которое претворяется в порыве творческого вдохновения. "Истина не есть открытие, истина есть творение", – писал по этому поводу Р. Блайс . Освобождая сознание человека от эмоционально-психической "омраченности", сковывающей его творческие способности, внося момент красоты и совершенства в каждый акт взаимодействия с окружающим миром, пробуждая творческое отношение к каждому явлению Окружающей действительности, интуитивное "озарение" заново открывало в нем некогда утраченную способность, свойственную поэтам, художникам и детям, "читать каждый лепесток как глубочайшую тайну бытия" и "превращать нашу обыденную жизнь в нечто подобное искусству" .

скачать реферат Конструктивная психология: программа исследований, методологические основы, технологическая стратегия

Базисная целевая структура ПИР включает: освоение методики самооптимизации процесса жизнедеятельности, освоение и стабилизацию механизмов общего и специального самоконтроля, освоение основных режимов функционирования психики с последующей структурной интеграцией, целевое развитие выбранных сверхнормальных психических способностей, подготовку и получение планируемых феноменов, организацию передачи личного опыта интегрального развития в социально адекватных формах. Киев, 1991 Список литературы   Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск, 1989. Ассаджоли Р. Психосинтез. Нью-Йорк, 1965. (Русс. пер.) Бахтияров О.Г. О методах регуляции психофического состояния оператора. Тезисы сообщений к VI Всесоюзному съезду общества психологов СССР. М., 1983. Также: Бахтияров О.Г., Загнибеда В.Д. Приемы психорегуляцци и подготовка оператора. Тезисы VI Всесоюзной конференции по инженерной психологии. Л., 1984. Владимирский А.В. Йога, психиатрия и конструктивная психология. 1983. (рукопись) Головаха Е.И., Кроник А.А. Конструктивные функции психологии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.