телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Всё для хобби -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Социология

Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Це було пов'язане з наростанням кризових явищ в різних країнах, а також із розчаруванням відносно можливостей науково-технічної революції. Формулюється такі принципи інвайронменталізму: -людина - представник одного з біологічних видів, що проживають на Землі (а не вінець природи у традиційному розумінні); -у своїй діяльності людина повинна враховувати не тільки соціальні і культурні фактори, а й особливості навколишнього середовища; -концепція прогресу неефективна, тому що люди проживають в обмеженому біофізичному середовищі. В рамках іивайронментальної соціології формується нова інвайронментальна етика, яка розглядає можливості розвитку та вдосконалення людини як залежні від якості природних умов. Саме цим зумовлена актуальність проблеми формування ноосферного світогляду. Діяльність по втіленню цих завдань в практиці соціологічного дослідження отримала назву «соціоінженерної діяльності». її змістом є поєднання якостей соціолога та інженера. Як соціолог, дослідник суспільних явищ і процесів, зобов'язаний професійно розробити програмно-методичне забезпечення проекту, застосувати методи обробки, узагальнення та аналізу соціологічних даних, вміти інтерпретувати і коментувати отримані результати. Як інженер він мусив володіти відповідним стилем і мисленням діяльності, яка називається інжинірингом. Інжиніринг (технічний, прикладний) - це комплекс самостійних консультаційних послуг на комерційній основі по зміні, регулюванню та соціальному контролю за допомогою спеціальної соціотехніки різних організаційних структур, які створюються людьми для вирішення спеціальних завдань. Таким чином, соціоінженерія, яка сформувалась на основі ідей «технологічного детермінізму» являє собою комплекс заходів соціотехнічного впливу-на людину та соціальні групи, завдяки чому у них виникає бажання або здатність до реалізації певних цілей. Тому вона має бути основним інструментом теоретичного дослідження демографічної кризи в наш час. Питання 2. Теорії індустріального суспільства та теорії конвергенції Є декілька підходів до цієї проблеми. Дж. Морено (1892-1974) уявляв світ як «гру буття», в якій відбуваються зустрічі людей та розігрування ними своїх ролей на різних рівнях соціального життя. Організація суспільства, на думку Морено, виходить із інтеракцій його членів, що формує образ соціуму як «драми» яка складається із вистав, і дій учасників групових процесів. В них людина спонтанно проживає свої ролі та безпосередньо переживає реальні почуття, думки свого сприйняття життєвих ситуацій. Все це зумовлює примат внутрішніх психологічних явищ над зовнішніми проявами. В цьому зв'язку Морено скептично віднісся до емпіричних методів спостереження, експерименту та описування, які, на його думку, розкривають лише поверхневі моменти існування соціальних об'єктів. На основі концепцій Дж. Морено сформувалась нова галузь соціологічного знання яка отримала назву соціометрія. «Соціометрія - це емпірична наука, кількісно і якісно оцінююча міжособисні стосунки та переживання, пов'язані із ролями, які грають люди в соціоемоційній структурі своєї групи (в своєму соціальному середовищі).

Якщо на передодні Першої світової війни Європа розвивалась такими темпами, які більше в майбутньому вже ніколи не будуть перевершеними, то дві світові війни призвели до загальних втрат біля 250 мільйонів або 10 процентів населення світу. В минулому необхідно звернути увагу на втрати від так званого Чорного мору - жахливої пандемії чуми в XIV ст., від якої вимерла одна третина населення Європи. Але незважаючи на все, людство досить швидко долало наслідки втрат. У наш час можливою є втрата системної сталості при проходженні країнами, що розвиваються через демографічний перехід - перехід, який пройде у два рази швидше, ніж в Європі і який охопить в десять разів більше людей. Саме демографічний фактор без сумніву дуже важливий для більшості країн мусульманського світу. Вибухоподібна поява поколінь неприкаяної молоді, її міграція до міст дестабілізує враховувати країни, породжує таке явище, як тероризм. Тут слід зауважити, що в культурологічному відношенні фундаментальний Іслам мало сприяє розвитку, що наочно продемонстрували таліби в Афганістані. Тому результуюче «зіткнення цивілізації!» пов'язане не стільки з релігійним фактором, скільки з відставанням ісламського світу в соціальному та економічному розвитку. Концепція «зіткнення цивілізацій» була сформульована відомим американським соціологом, директором Інституту стратегічних досліджень при Гарвардському університеті Семюелом Хантінгтоном. Хантінгтон висунув гіпотезу, згідно з якою головним джерелом конфліктів у світі, що створиться у XXI ст. буде зіткнення цивілізацій. Це означає, що в міжнародних відносинах превалюватимуть конфлікти не ідеологічного характеру, а насамперед спричинювані культурними відмінностями. Конфлікт між цивілізаціями буде останньою стадією в еволюції конфлікту в сучасному світі. Впродовж останніх двох століть конфлікти в західному світі були значною мірою між правителями, що прагнули збільшити свою бюрократію, армії, територію свого правління. В ході цих конфліктів вони створювали національні держави, і починаючи з французької революції 1789-1794 рр., головна лінія противоборства пролягала вже скоріше між націями, ніж правителями. Потім унаслідок російської революції 1917 р. і реакції на неї конфлікт націй поступився місцю конфлікту ідеологій, спочатку між комунізмом, фашизмом-нацизмом та ліберальною демократією. Під час «холодної війни» цей останній конфлікт утілився у боротьбу двох держав, жодна з яких не була національною державою в класичному європейському розумінні. Та значенні цього слова і кожна з яких визначила свою ідентичність із погляду своєї ідеології. Конфлікти між правителями, національними державами й ідеологіями були, переважно, конфліктами всередині західної цивілізації. Це було справедливо і стосовно «холодної війни», хоча вона здійснювалась у світовому масштабі. Під час «холодної війни» світ поділився на країни «першого», «другого» та «третього» світу. З падінням комуністичної системи такий поділ є більше не до речі. Набагато розумніше тепер згуртували країни, виходячи не з їх політичних чи економічних систем, або беручи до уваги їхній рівень економічного розвитку, а з погляду їх культури і цивілізації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теорії нації та націоналізму

Четвертому перодов @елнер да ефектну назву «Нч туман» (Nacht und Nebel), за аналогю з гаслом нациств й загалом ототожнюючи його з перодом, що охоплю роки перед Другою свтовою вйною та псля не. На вдмну вд попереднх часв, коли нацональна однорднсть (гомогеннсть) досягалась здебльшого вдносно гуманними методами «мякими» формами асимляц, пд прикриттям «ноч й туману» вона стала наслдком насильницьких, нердко суто терористичних заходв масового знищення й депортацй. Завдяки Гтлеров й Сталну етнополтична карта ґвропи була значною мрою спрощена. Пятий перод, що збгаться в час з «пзньондустральною» епохою, характеризуться послабленням нтенсивност етнчного сентименту ворожнеч. ¶дея конвергенц у цьому розумнн видаться обAрунтованою: «Розвинут ндустральн суспльства, принаймн в тих випадках, коли стартов умови хнього розвитку мало вдрзнялися, значною мрою уподбнюються одне до одного. Розбжност мж мовами дедал бльше набувають фонетичного, анж семантичного характеру Суцльний достаток зменшу нтенсивнсть ворожнеч, кожний почина розумти, що жорстокий конфлкт може призвести до невиправданих втрат»[248]

скачать реферат Суспільство як предмет філософського знання

Але, з другого боку, та ж техногенна цивілі­зація орієнтується на свободу індивіда, мобілізує людську активність, сти­мулює розвиток її потреб та здібностей, внаслідок чого відбувається гума­нізація суспільства, заснованого на капіталістичній економіці. Таким чи­ном, індустріальна цивілізація породжує і економічний базис, і новий тип людини, яка здатна модифікувати, гуманізувати цей базис. З цим пов'язаний розвиток економічного і політичного лібералізму, визнання принципу соціальної справедливості, створення механізму соціального за­хисту, обмеження влади пануючої еліти, демократичні свободи тощо. Ідею індустріального суспільства розробляли в 50-60 роках такі відомі соціологи США та Західної Європи, як Р.Дарендорф, Р.Арон, У.Ростоу, Д.Белл та інші. Теорії індустріального суспільства об'єднуються сьогодні з технократичними концепціями, а також з теорією модернізації. Концепція постіндустріального суспільства була розроблена Д.Беллом, а також продовжена в соціологічних, економічних, футорологічних концепціях О.Тоффлера, Ж.Фураст'є, Р.Гелбрейта, Р.Арона, У.Ростоу. Численні моделі нової цивілізації породжують і численні її назви - постіндустріальне суспільство, суспільство «третьої хвилі», технотронне, постекономічне, трансформаційне тощо.

Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
 Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Armstrong (1982: розд. 3) та Frye (1975). 90 Згдно з критерями ГастнAса, можна було б вднести до «нацй» маронтв, коптв самарян доби пзньо античност; про яких див. Atiyah (1968), Purvis (1968) та A. D. Smith (1986: розд. 5). 91 Про рзне бачення буддизму, як полтично релг див. Sarkisyanz (1964) D. Е. Smith (1974); а про середньовчну етнчну належнсть релгю Шр-Ланки та про хн звязки з сучасним нацоналзмом див. Roberts (1993) Subaratnam (1997). 92 Щодо проблематично природи «етнчно належност» див. роздл 4, примтку 24. Про ншу критику див. есей у Wilmsen and McAllister (1996) та Calhoun (1997). 93 Про утворення Вельсу та ¶рланд див. Williams (1985) de Paor (1986). 94 Точнше було б сказати, що в цих випадках держава наця розвивались pari passu, рвною мрою, взамно посилюючи одна одну. Про нтелектуальний «блокпост» модернзму етноцентризму див. Fishman (1980). 95 @елнер теж був готовий визнати ранню появу нацонального почуття в Англ (Gellner, 1983: 91-2, примтка); пор. також його погляд (Gellner, 1997: 51) те, що на значнй територ Захдно ґвропи був установлений союз культури полтики до того, як таку вимогу поставила логка модерного (ндустрального) суспльства

скачать реферат Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

До нього увійшли виробництва тих продуктів і послуг, реалізація яких відбувається без допомоги ринку. Прикладами цих виробництв є фундаментальні наукові дослідження, безкоштовні види освіти та інших послуг, галузі військово-промислового комплексу і т.і. Роль неринкових форм національного багатства в суспільстві чимдалі зростає. Зрештою,”сучасна економіка є змішаною в тому відношенні, що поєднує товарні – як провідні і визначальні – та нетоварні зв’язки” . Список використаної літератури. 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория : Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568 с. 2. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 1998. – 308 с. 3. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/ Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич, Р.М.Матейко, О.Д.Зубалій, В.І.Гринчуцький, Я.С.Глогусь, В.Л.Андрущенко, Л.А.Родіонова, О.В.Богоніс. За загальною редакцією заслуженного працівника народної освіти України професора Б.Д.Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

 Теорії нації та націоналізму

Слдом за свом марксистським колегою @елнер вважа основним найпоширеншим мфом нацоналзму уявлення про його «природнсть» самодостатнсть. Прихильники цього мфу (серед них переважають нацоналсти) дотримуються думки, що вдсутнсть нацоналзму може бути викликана лише певними несприятливими обставинами, наприклад насильницьким придушенням ц природно зумовлено сили.. Нацональнсть, самодентифкаця людини з певною нацю це така сама природна рч, як група кров чи наявнсть органв зору. Не менш природним для нацоналста й те, що люди одн нацональност мають також належати до одн нацонально держави. Цьому мфов суперечить нший. Згдно з ним, нацоналзм це лише штучний деологчний витвр, який абсолютно не вдповда потребам суспльства; вн зявився унаслдок «прикрого випадку». Полтичне життя навть в ндустральних суспльствах не потребу нацоналзму. Найвиразнше цей погляд сформульований представником консервативно «школи» ¶. Кедор. Марксистськ мислител стали, на думку @елнера, авторами наступного досить поширеного мфу «теор помилково адреси»

скачать реферат Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

За своїм станом сучасна економічна теорія світу надзвичайно різноманітна. Провідними напрямами є неокласицизм і неокейнсіанство. Неокласицизм розвиває основні ідеї класичної буржуазної політекономії (А. Маршал - Ангія, Дж. Кларк-США), неокейнсіанство (засновник Дж. Кейнс - Англія) розробляє концепції державно-монополістичного регулювання економіки. Зближення неокейнсіанської теорії зростання з неокласичними концепціями розподілу зумовило виникнення неокласичного синтезу. Зростає також значення ліберального критичного напрямку нових теорій. Це - теорії «троякої революції», «нового індустріального суспільства» , в яких піднімається питання про утворення єдиного індустріального суспільства. Йдеться також про необхідність посилення перерозподілу доходів.1. Поняття продуктивних сил та виробничих відносин в економічній теорії.Початкову основу життя складає суспільне виробництво. Перед тим, як займатися наукою, мистецтвом, політикою і любов'ю, люди повинні мати мінімум засобів до життя: дах над головою, одяг, їжу. І тому, якщо ми хочемо доторкнутися до складного клубка суспільних відносин, розкрити господарські зв'язки, соціальні процеси і визначити спрямованість, тенденції в їхньому прямуванні, нам насамперед необхідно роздивитися суспільне виробництво, як джерело всякого добробуту.Виробництво не єдиний чинник, що визначає багатство країн і народів.

скачать реферат Філософія інформаційного суспільства

План: Історико-біографічна довідка 1.Поняття “інформаційного суспільства” 2.Історичні етапи розвитку та формування інформаційного суспільства 3.Культура у новому суспільстві 4.Людина у новому суспільстві Висновки Список використаної літератури Історико-бібліографічна довідка Інформаційне суспільство – соціологічна концепція, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства, засновниками якої були З.Бжезинський, О.Белл, О.Тоффлер. При розгляді розвитку суспільства як “зміну ступенів”, прибічники теорії інформаційного суспільства пов’язують його становлення з домінуваням “четвертого”, інформаційного сектору економіки, який йде після сільского господарства, промисловості та економікою послуг. При цьому стверджується, що капітал і праця, які є основою індустріального суспільства,поступаються місцем інформаії та знанню у сучасному суспільстві. Революціоніруючі дії інформаційної технології приводить до того, що в інформаційному супільстві класи змінюються соціально недиферинцованими “інформаційними спільнотами”.

скачать реферат Людиномiрнiсть предмета фiлософii

Саме до давньогрецької філософської традиції слід віднести і початки виокремлення людини з-поміж інших “речей” навколишнього світу. “Людина стає спеціальним “предметом” філософствування Протагор висловив це у своїй знаменитій тезі “Людина є мірою всіх речей – існування існуючих і неіснування неіснуючих”. Це дозволяє говорити про людиномірність предмета філософії. Певної трансформації зазнав предмет філософії за часів середньовіччя. Перебуваючи під необмеженим впливом релігії, середньовічна культура тлумачить речовий світ як зовнішню видимість духовного світу. При цьому найдосконалішим втіленням духовності середньовічна думка одноголосно визнає Бога, людина ж заслуговує на увагу філософії як така, що створена за його "образом і подобою". Формування індустріального суспільства, що розпочалося в Західній Європі наприкіні Х111 – на початку Х1У ст., виявилося тісно пов’язаним з радикальними змінами в суспільній свідомості, переходом її на вищу сходинку культурно-історичного розвитку – добу Відродження з її новою гуманістичною культурою, орієнтованою на людини як вищу цінність.

скачать реферат Промисловий переворот в США

Але для немарксистської історіографії, особливо сучасної, характерний відрив промислової революції від історичної зміни стадій розвитку капіталізму. Навіть коли мова йде про машинізацію тих чи інших галузей, появі «індустріальних класів», відповідних демографічних зрушеннях і інших явищах, що вказують на становлення «сучасного індустріального суспільства», ці стадії нерідко ігноруються чи підмінюються різними «стадіями росту», «модернізацією» аграрного (тобто докапіталістичного) суспільства, зміною форм господарської діяльності і т.п. У рамках таких підходів промислова революція або не згадується, або, формулюється абстрактно, не входить у число активно використовуваних понять. Один з основоположників «нової економічної історії» Р. Фогел призвав до переосмислювання ролі техніки в економічному рості і до обліку впливу інших факторів, наприклад, попиту. Але такий підхід привів, власне кажучи, до відмови від вивчення головної ролі нової машинної індустрії в порівнянні зі старими формами промисловості. Історики цього напрямку були зайняті дослідженням закономірностей і факторів довгострокового економічного, у тому числі промислового росту, що відбилися в динаміку певних кількісних показників.

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

Все це повинно сприяти розвитку лізингових відносин в Україні. ВИСНОВКИ В умовах інвестиційної кризи, що в Україні прийняла майже чи не найбільш гострі форми серед країн СНД, цілком закономірний той всебічний інтерес, що виявляється до специфічної форми економіко-правових відносин, що отримала збірне найменування "лізингу". Являючись продуктом розвитку в умовах постіндустріального суспільства, з характерними для нього високорозвиненими відносинами ринкової економіки ("розширеної форми людського співробітництва", користуючись термінологією Фридриха Хайека), традиційних форм позики і оренди, фінансовий лізинг став однією з найбільш перспективних форм діалектичого вирішення протиріч відношення власності і інвестиційного нагромадження. Такий альтернативний засіб інвестування як одержання і використання іноземних кредитів має ряд негативних факторів, значна частина коштів спрямовується на покриття поточних витрат, дефіциту державного бюджету, а не на інвестування виробництва і його технологічне відновлення. До того ж іноземні кредити збільшують зовнішній борг і на його обслуговування витрачаються значні валютні кошти. Витрати консолідованого бюджету України на 1997 рік по обслуговуванню державного боргу склали 6.2% всіх витрат. Враховуючи ситуацію з іноземними кредитами і інвестиціями, а також ситуацію, що склалася на вітчизняному ринку довгострокових кредитів (по них дуже високі проценти і їх практично ніхто не надає), саме лізинг може стати єдиною формою довгострокового кредитування в Україні в найближчий час.

скачать реферат Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

Ольвія стала значним культурним осередком. У ній були вчені, письменники, було розвинене місцеве виробництво. Місто славилося керамічними та ювелірними виробами. Виробляли також зброю. Подібно до інших чорноморських колоній, Ольвія карбувала власну монету. Вона провадила у значних розмірах торгівлю з сусідніми народами, скуповувала у них хліб, рибу, рабів і надсилала все це до Греції. З свого боку Ольвія продавала сусідам вина, матерії, товари мистецької промисловости — золоті та срібні, посуд, прикраси, зброю. Добре досліджений також Херсонес. У ньому знайдено широкі бруковані вулиці, майдани, цистерни для дощової води, каналізацію, водогін. Збереглися рештки храмів, житлових будинків . На вулицях стояли стели, невфізми — урядові дек- крети, висічені на мармурових плитах. Серед них мармурова плита з написом: «Присяга громадян на вірність конституціі своєї держави» (І-П ст. до Р. X.). Грецькі колонії відіграли велику роль в історії населення України, поширюючи серед нього високу культуру. 3.Висновок. Найважливішими рисами первісної доби були перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства, існування роду як господарської одиниці, який поділявся на великосімейні виробничі колективи, громади спільної власності на землю.Удосконалення знарядь праці, розширення виробництва, поділ виробничої сфери на сільське господарство і ремесло, виробництво додаткового продукту створили економічні умови для виникнення держав та подальшого економічного розвитку стародавніх цивілізацій. 4.Список використаної літератури. 1. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. Підручник. – Вікар К., 2001. 2. Історія держави від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства – Генеза К., 1999. 3. Джохансон Д. Истоки рода человеческого.-М., 1984. 4.Павленко Ю. Історія світової цивілізації.

скачать реферат Філософія соціального розвитку

Він виділяє 17 параметрів індустріального суспільства, що повинні змінитися, оскільки інформаційна технологія уможливлює і необхідність переоцінки деяких основоположних принципів, що визначають напрямок соціально-економічного розвитку. Так, якщо в індустріальному суспільстві завод був центром виробництва товарів і своєрідним символом даного суспільства, то в майбутньому суспільстві інформаційні послуги, що передбачають наявність інформаційних мереж і банків даних, замінять завод як основний центр виробничої діяльності, і саме вони стануть своєрідним символом, що визначатиме специфіку нового суспільства. У роботі «Комп ютопія» Масуда стверджує, що інформаційне суспільство буде безкласовим і безконфліктним, – це буде суспільство злагоди, з невеликим урядом і державним апаратом. На відміну від індустріального суспільства, характерною цінністю якого є споживання товарів, інформаційне суспільство висуває як характерну цінність час. У зв'язку з цим зростає цінність культурного дозвілля. Подальшою розробкою теорії інформаційного суспільства можна вважати концепцію американського соціолога і футуролога Ольвіна Тоффлера, що викладена в книгах «Третя хвиля», «Передбачення і передумови», «Зрушення влади».

скачать реферат Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

У висновку варто підкреслити, що розвиток третинного сектора, що випереджає, і особливо сфери виробничих послуг, є неминучою умовою і передумовою цивілізованого переходу економіки до ринковому, постіндустріальному етапу розвитку. Міжнародна торгівля Міжнародний географічний поділ праці базується на прагненні людства до усі більшої ефективності ведення господарства, а в останньому десятилітті і до забезпечення усі більшої розмаїтості запропонованих на світовому ринку продуктів і товарів, що прийшло на зміну масовості (серійності) виробництва. Таким чином, і в міжнародному обміні принцип економіки масштабу (eco omy of scale) почав витискатися іншим принципом - економіки різноманіття (eco omy of scopo). Цей принцип привів до повної відмови, навіть у теорії, від можливості того, що кожна національна економіка спроможна покрити всю розмаїтість попиту. Більш того, в умовах постіндустріального суспільства йде поглиблення спеціалізації виробництва, що завжди лежало в основі поглиблення і диверсифікації міжнародного поділу праці, що на сучасному етапі стає усі більш детальним і більш "адресним".

скачать реферат Політологія

Вона з'явилася на сучасному етапі людської цивілізації — у період утвердження індустріального суспільства. Організаційне оформлення політологія набула у країнах Заходу лише після другої світової війни, бо ще до середини XX ст. у гуманітарній науці розуміння політичної системи обмежувалося вченням про державу. Політична наука стає самостійною, почєинає активно взаємодіяти з іншими гуманітарними науками, не розчиняючись у них. Спід звернути увагу на те, що політика виступає об'єктом вивчення багатьох гуманітарних дисциплін. У чому ж полягає специфіка політології як науки? Щоб відповісти на це запитання потрібно розрізняти політику у вузькому і широкому розумінні. Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні (загальна теорія політики) вивчає специфічну групу закономірностей відносин соціальних суб'єктів з приводу влади. 2. Політологія як наука, її об”єкт та предмет. Існує цілий комплекс наук, що вивчають політику, які виникли на межі власне політологічних та інших суспільствознавчих знань: політичної філософії, політичної соціології, політичної історії, теорії держави і права, політичної психології тощо.

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
скачать реферат Проблеми енергетики в АПК і основні фактори енергозбереження

РЕФЕРАТ на тему: Проблеми енергетики в АПК і основні фактори енергозбереження ЗМІСТ 1 Енергозабезпечення України 2 Характеристика споживання енергії в аграрному виробництві 3 Основні фактори енергозбереження Використана література 1 Енергозабезпечення України За останні 100 років річне споживання у світі первинних паливно-енергетичних ресурсів збільшилось у 20 разів. Людина сучасного індустріального суспільства використовує в 10 разів більше енергоресурсів, ніж у середні віки. Аналіз розвитку світової економіки показує зростаючу роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні ефективності господарювання. Динамічні зрушення, які відбулися на світових ринках енергоносіїв за останні 20 30 років, показали, що енергетичні кризи можуть докорінно змінювати структуру народного господарства окремих країн, їх роль і місце на міжнародному ринку. Символом безпеки розвитку держави і навіть її суверенності стали відповідним чином розроблена національна енергетична програма кожної країни. Питання забезпеченості енергоресурсами першорядні і для України. Існує цілком об , 1972. 343с. Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві.- К.: Урожай, 1988.— 208 с. В.В. Гришко, В.І. Перебийніс та В.М. Рабштина /Енергозбереження в сільському господарстві (економіка, організація, управління). – Полтава: «Полтава», 1996. – 280 с. В.В. Гришко / Проблеми управління ресурсовикористанням у галузях агропромислового комплексу /енергетичні аспекти/. – К. Інститут економіки Міністерства економіки України, 1997. – 188 с.

скачать реферат Англія у 1870-1914 роках

Про це свідчить створення монопольних об’єднань і збільшення їх ролі в управлінні. В цей час 70% банківських капіталів було зосереджено в 12 банках, 5 із яких знаходились в Лондоні. Утворюються великі монополії в промисловості: „Дорман-Лонг” – в суднобудуванні, „Амрстронг-Уінтворс” – в військовій індустрії і т.п. Основою Англійського індустріального суспільства було експлуатація колоній. Колонії (33 млн. км2 з населенням 400 млн. чол.) використовувались не тільки, як джерело дешевої сировини і ринок для збуту англійських товарів, а і як захищену від іноземних капіталів конкурентів сферу. Отже, незважаючи на тяжке становище, Англія знайшла спосіб подолати проблеми розвитку і зберегти міцні економічні позиції. Особливості робітничого руху в Англії. 0-ті рр. XIX ст. Втрата промислової першості вплинула на погіршення становища робітників. Підприємці щоб зберегти рівень своїх доходів більше експлуатували робочих, знизили заробітну плату, підвищили ціни на предмети першої необхідності. Більш ніж 30% робочих Лондона збідніло.

скачать реферат Відносини власності: їх типи і форми

Проте теоретичного принципу історизму приватної власності ці процеси не заперечують. Старі економічні форми не можуть зникнути доти, доки вони повністю не вичерпали своїх потенціальних можливостей. Нові, більш розвинені за своїм змістом виробничі відносини не можуть з’явитися раніше, ніж будуть підготовлені відповідні матеріальні передумови, тобто буде досягнутий певний рівень продуктивності праці людини, що є об’єктивною основою процесу формоутворення власності. У країнах, де утвердилась командно-адміністративна система, в структуру господарства силовим методом впроваджувалася суспільна власність без відповідального зв’язку з станом продуктивних сил. Це й визначило загальну нестабільність створеної на таких засадах економічної системи. В теперішній час виникають складні і суперечнливі процеси, що відбуваються у механізмі реалізації приватної власності у зв’язку з розвитком на основі досягнень технологічної революції елементів постіндустріальної структури виробництва. Так, інформатика перетворюється на провідну ланку виробничого процесу, а сама інформація – на форму багатства, домінуючий об’єкт власності. На відміну від власності на уречевлені засоби виробництва духовна власність не може розвиватись на суто приватній основі. Інформації притаманні специфічні риси як товару, що поступово перетворюється на головний виробничий ресурс постіндустріального суспільства.З одного боку, як носій вартості інформація є об’єктом купівлі- продажу і в цьому відношенні мало чим відрізняється від звичайного товару- послуги, що є об’єктом приватної власності.

скачать реферат Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Промисловий переворот — це світовий процес, що визначався загальними законами і одночасно мав свої особливості у кожній країні. Першою його здійснила Великобританія в останній третині ХVIII ст. — середині XIX ст. Хоча передумови промислового перевороту визріли вже в середині XVIII ст. буржуазна революція вказала шлях швидкому розвиткові індустріального суспільства. Аграрний переворот і політика обгороджування створили резерв робочої сили, необхідної для розвитку фабричної промисловості. Протягом XVIII ст. було обгороджено 3,3 млн. за два десятиліття XIX ст. — 3 млн акрів землі; без землі залишилося 1,5 млн селян. Економічне життя країни визначав єдиний широкий національний ринок, що стимулював розвиток промисловості, сільського господарства. Мануфактурний процес досяг високого рівня спеціалізації, диференціації, удосконалилися знаряддя праці. З'явилися спеціалізовані мануфактури для виробництва знарядь праці. Однак мануфактура грунтувалася на технічній базі ремесла та ручній праці. Значні кошти, які англійська буржуазія отримувала внаслідок панування у світовій торгівлі, експлуатації колоній і работоргівлі. вкладалися в промисловість.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.