телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Всё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Социология

Основи соціології

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Однак нормально соціологія вважається лише однієї із суспільних наук. Економіка вивчає виробництво й споживання товарів і послуг, попит та пропозиція, економічне поводження людини взагалі, використання грошей і капіталу. Соціологія, у свою чергу, прагне розробити моделі економічного поводження різних груп і досліджувати економічні чинності, що впливають на життя людей. Таким чином, соціологія цікавиться насамперед соціальним поводженням людини в різних економічних діях. Ця спеціальна галузь соціології називається економічною соціологією. Зв'язку соціології з економікою й економічними основами традиційно досить тісні. Маркс і Вебер є, мабуть, найвідомішими з дослідників цих зв'язків. Багато соціологів, особливо в колишніх соціалістичних країнах, вийшли зі сфери економіки. Вчення про державу вивчає, виходячи зі своїх теоретичних посилань, політичне поводження людини, суспільне керування й феномен влади. Ці предмети цікавлять також і соціологію, оскільки вони служать вираженням соціальних відносин. Політична соціологія розглядає серед іншого політичних відносин і руху, різні сторони політичного життя взагалі, наприклад, поводження людей на виборах. Соціологія рівняється часто з такими близькими до неї науками, як соціальна психологія й психологія. Раніше вже говорилося про розходження й подібності відповідних предметів дослідження, на додаток приведемо коротку характеристику даного питання. - Психологія вивчає насамперед індивідів, індивідуальні риси поводження й особистість індивіда. - Соціальна психологія досліджує людину як члена групи, взаємодія між особистістю й культурою. - Соціологія вивчає явища, що ставляться до соціальної системи. На наступній схемі представлене місце соціології серед наук, при цьому «крапкою відліку» є філософія. Філософія, Природні суспільні науки, Гуманітарні науки, Соціологія, Хімія, Біологія, Фізика, Ботаніка, Зоологія, Антропологія, Демографія, Економіка, Вчення про державу, Психологія, Мовознавство Література, Музика, Мистецтвознавство, Математика, Історія, Географія. Математика, історія й географія названі загальними науками, які необхідні в дослідженнях інших наук. До них звертаються також суспільні науки. З іншого боку, через просторість області дослідження соціології як суспільної науки її теорії й результати досліджень використовуються, у свою чергу, спеціальними науками. Варто пам'ятати, що науки в міру їхнього розвитку й ускладнення об'єктів дослідження постійно уточнюються. Деякі галузі соціології також детально спеціалізовані. Крім вищевказаних спеціальних галузей соціології, економічній соціології й політичній соціології, назвемо ще соціологію родини, соціологію виховання, соціологію праці, соціологію релігії й соціологію країн, що розвиваються. Соціологія займає, завдяки своїй універсальності, центральне положення серед соціальних наук. Соціологія спеціалізується й деталізується й далі, можна сказати, що соціологія «проникає» в усі області життя, де соціальні дії й соціальне поводження людини є провідним і визначальним фактором. Соціологічна точка зору Пройшовши досить тривалий шлях розвитку, соціологія стала наукою, завдання якої - вивчення постійно, що змінюється суспільства.

Тому наступні приклади є тільки орієнтовними у визначенні границь між мікро - і макросоціологією. Індивідуальний рівень: Взаємодія; Рольове поводження Груповий рівень: Первинні групи; Міжособистісні взаємини в групах і інститутах; Взаємини груп Рівень соціальної системи: Загальні моделі соціальної організації; Спільності й суспільства (все це розподіляється між мікро-і макросистемами та ін.). У даній схемі в область мікросоціології включені проблеми індивідуального рівня, а також явища, що стосуються індивіда з боку групового рівня. Макросоціологія, у свою чергу, зосереджується на тих питаннях групового рівня, одиницею яких є групи і їхні взаємини. Крім того, до цієї області дослідження ставляться, природно, також різні загальні моделі, широкі спільності й все суспільство в цілому. Суспільство, як одиниця дослідження макросоціології, уважається соціальною системою, що складається з елементів, що перебувають у певному взаємовідношенні. Часто цими елементами є індивіди, але ними можуть бути також групи, установи й інші одиниці. Елементи соціальної системи зв'язані один з одним і тим самим з усією сукупністю, системою. Система має свою структуру, що містить у собі сукупність всіх відносин у певний час. Макросоціологія вивчає серед іншого союзи, організації, партії, шкалу професій, церква, суспільні класи, соціальні верстви й меншостей як відносно постійні соціальні системи. Говорячи узагальнено, об'єктами макросоціології є структура й закономірності виникнення, розвитку, зміни й взаємодії більших утворень або соціальних процесів. Зате в мікросоціології приділяється особлива увага інтересам, мотивам, відносинам, очікуванням, почуттям і взаємодіям у малих одиницях у тому випадку, якщо вони являють собою соціальну групу. Нижче з'ясовується різниця між мікро - і макросоціологією за допомогою різних змінних, використовуваних у дослідницькій роботі: Інформація, що характеризує індивіда 1. Величина з якісною змінної (напр. «заможний») 2. Величина з кількісною змінної (напр. доходів) Інформація, що характеризує групу 1. Відносна частка (заможних) 2. Середня величина, дисперсія й т.д. (середній дохід) 3. Величина з якісна або кількісна змінної (напр. смертність, щільність населення, середній вік і т.д.) З вищесказаного можна укласти, що макросоціологія розглядає кореляції, засновані на групових даних, не намагаючись робити висновки про індивідуальні кореляції. Наприклад, такі терміни, як поділ праці, ступінь соціальної диференціації, рівень споживання, соціальна солідарність і динаміка соціальних змін характеризують групу, спільність або суспільство й не релевантні для характеристик індивіда. Границя між мікро - і макросоціологією досить умовна, однак методологічно оправданна, сприяючи більшої чіткості в систематизації об'єктів соціології. Об'єкти макросоціології - спільності і їхні соціальні зв'язки, мабуть, більше істотні й значимі для соціології в цілому, що, зрозуміло, не виключає й наукового інтересу до менших соціальних груп. Відповідно до Яна Щепаньські (Ja Szczepa ski, 1970), соціологія виявляє й вивчає чинності, які проявляються у всіх сферах громадського життя і які впливають об'єктивно як на малі, так і на більші спільності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Основы паблик рилейшнз

Психологическое пособие для политиков.-М, 1994. Карнеги Дейл. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей.-Киев, 1989. Картер Гарри. Эффективная реклама-М: Прогресс, 1991. Костенко Н.В. Ценности и символы в массовой коммуникации. К, 1993 Королько В.Г. Политическая реклама: уроки выборов, проблемы. // Социология: теория, методы, маркетинг. -1998, №6. Королько В.Г. Феномен политической рекламы: плюсы и минусы // Эффективная реклама. -1998. - Октябрь. Крысько В.Т. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). -Мн.: Харвест, 1999. Львов М.Р. Риторика. -М, 1995. Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) / Под ред. НКостенко: - К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. Невзлин Л.Б. "Паблик рилейшнз" - кому это нужно?-М.: Экономика, 1992. Ножин Е.А. Основы отношений с общественностью - "Паблик рилейшнз". Курс лекций. Ч. 1.-Пермь, 1994. Оссовський В.Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. -К.: Інститут соціології НАНУ, 1999. Паблик рилейшнз

скачать реферат Програма соціологічного дослідження

Кожне соціологічне дослідження починається зі з'ясування намірів і мети замовника, уточнення теми дослідження, визначення термінів і витрат, пов'язаних з ними, з'ясування фінансових, матеріально-технічних аспектів справи. Після цього настає безпосередня дослідницька робота, початок якої пов'язаний зі створенням програми. Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що містить схему логічно обґрунтованого переходу від загальних теоретичних уявлень про досліджуване соціальне явище, до використання інструментарію і виконання дослідницьких процедур (збирання, обробки та аналізу інформації). Вона є стратегічним документом, який дає змогу зробити висновки щодо концептуальних засад, методики проведення, спрогнозувати його результативність. Список використаної літератури1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования : Учеб. пособие / И.Ф. Девятко. – 2-е изд. – М.: Университет, 2002. – 295 с. 2. Дзюбко І. С. Соціологія : Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко. – К.: Вища шк., 1998. – 415 с. 3. Сазонова М. І. Соціологія : Навчальний посібник / М.І. Сазонова. – Харків: «Фоліо», 1998. – 436 с. 4. Городяненко В.Г. Соціологія : Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Городяненко. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 255 с. 5. Тихомирова Є.Б. Основи соціології : Навч. Посібник / Є. Б. Тихомирова – Київ: ІЗМН, 1996. – 312 с. 6. Програма соціологічного дослідження : Режим доступу:

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
 Теорії нації та націоналізму

Розглянемо деклька концептуальних моделей нац, в яких аналз цього явища здйснються рзними методами й за рзними методологями, як нердко суперечать одна однй. «Наця» в рацоналстичнй соцолог (М. Вебер) У вебервськй концепц нац[47], вважа дослдник ц проблеми Д. Бтем, можна видлити три взамоповязан елементи. Наця сну тод, коли: 1)  певн обктивн спльн ознаки, як вдрзняють один народ вд нших (мова, територя тощо); 2) ц ознаки мають субктивне втлення: члени спльноти сприймають х як духовну цннсть, завдяки чому виника почуття внутршньо дност в протиставленн з ншими групами; 3) ця днсть, або почуття спльност, втлються в автономних полтичних нститутах чи, принаймн, оформлються як вимога створення таких нститутв. Загалом, нацональне почуття, за Вебером, це почуття належност до ункально, неповторно  часом «вищо», престижно групи[48]. Звернмося до обктивних чинникв, як, на думку Вебера, створюють необхдн передумови снування нац. Найменш важливими для розумння сут поняття «наця» вн вважав «расовобологчн» чинники, спльнсть бологчного походження, хоча й визнавав наявнсть фзичних  психчних вдмнностей мж рзними нацями. «Нема сумнвв у тому, писав вн, що «нацональна» належнсть не потребу тако основи, як кровна спордненсть

скачать реферат Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

Релігія залишилася провідним фактором у культурі ісламського миру. Наука декларується основою життя в розвинених індустріальних країнах. Але чи не так це насправді? Не позбавлено підстави думка про те, що в сучасній культурі співіснують всі три типи розумово-культурного розвитку, виділені Дж. Фрезером. 5.Еволюціонізм Г. Спенсера Картина еволюційного вивчення культури була б неповної без знайомства із ще одною впливовою фігурою - Г. Спенсером. Г. Спенсер (1820 - 1903) - англійський філософ, біолог, психолог і соціолог - головний акцент у своїх теоретичних побудовах робив на аналізі того, як розвиваються суспільства. Основою для його концепції, найбільше повно викладеної у фундаментальній праці «Основи соціології» (1876 - 1896), служив найбагатший етнографічний матеріал. Він не був прихильником однакового лінійного прогресу, відповідно до якого «різні форми суспільства, представлені дикими й цивілізованими племенами на всій земній кулі, становлять лише різні щаблі однієї й тієї ж форми». Спенсер думав, що «істина полягає скоріше в тім, що соціальні типи, подібно типам індивідуальних організмів, не утворять відомого ряду, але розподіляються тільки на розбіжні й групи, що розгалужуються.

 Теорії нації та націоналізму

Соцальнобологчний варант примордалзму (Пр ван ден Берг) пропону розглядати етнчнсть як форму, результат еволюц кровно, бологчно спордненост. Остання вважаться органчним, природним засобом обднання бологчних стот у боротьб за виживання. Ця боротьба, що трива протягом ус стор снування homo sapiens, призводить, зокрема, до того, що людськ спльноти формуються за принципом кровно спордненост. Отже, етнчна група  феноменом, в основ якого бологчн та генетичн складники. Ван ден Берг визна, що уявлення про спльну спадщину певного народу майже завжди бува частково фктивним. Однак загалом «кровна спордненсть досить часто  цлком реальною для того, щоб стати основою для таких могутнх почуттв, як ми називамо нацоналзмом, трибалзмом, расизмом та етноцентризмом»[92]. Соцологчна верся примордалзму тракту мову, релгю, расу, почуття етнчност  територально належност як основн та найорганчнш форми днання людей, колективност, вдом в стор. Саме у цьому розумнн вони  «споконвчними», передують складншим суспльним, полтичним формам  створюють для них базу

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Велике значення у визначенні поняття права мають також політичні, ідеологічні причини. Але сучасний рівень методології наукового пізнання, розвинутість права в сучасному суспільстві, накопичена правознавством система теоретичних знань свідчить про те, що теорія права вже стоїть на порозі дійсного усвідомлення сутності права і подолання невизначеності у цьому питанні. Деякі вчені вважають, що ця задача буде розв’язана вже наступним поколінням. Заключення Проблема праворозуміння заключається в тому, що досі не виробилося єдине поняття права. Право ніколи не мало єдиного визначення. Різні мислителі висловлювали самі різноманітні думки, відповідаючи на питання “що таке право?” Вчення мислителів мали вплив на формування сучасних правових концепцій. В залежності від того, що розглядається в якості джерела правоутворення, - держава чи природа людини, розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права, а від того, що береться за основу права – норма, правосвідомість чи правовідносини – сформувались нормативістська, психологічна і соціологічна теорії права.

скачать реферат Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Дуалізм, що не раз приписувався Сковороді, походить від неуважного читання тих його трактатів, де він про це говорить. Гносеологія Сковороди виходила з його вчення про людину. Людина є основою всякого пізнання. Початок будь-якого пізнання - самопізнання людини. Таким чином, бачимо,що пізнання Сковорода виводив від реального факту-людини. Космологічне вчення складається із біблійних байок. Усе існуюче є результатом вічної волі до буття, закладеної в початку.Теологія Сковороди, змішана з філософією, визнавала існування Бога як сили розлитої природи. Далі Сковорода замінив Бога природою.Релігія була відкиненням обряду чернецтва, духовенства. Христа він визнавав як Божу премудрість. Його релігійна система була дуже подібною до духовного християнства.Соціологічної системи як такої Сковорода не склав. Він вчив про "нерівне равенство", бажав примирити класи філософським способом -шляхом проймання філософською етикою вищих класів. Особисті симпатії були на боці пригнічених, звідки він сам вийшов.Етична частина вчення Сковороди мала зв'язок з вченням про людину.

скачать реферат Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

Розділ 1 РОДИНА - СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 1.1. РОДИНА ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ Родина, з позиції соціологів, являє собою малу соціальну групу, засновану на шлюбному союзі і кревному спорідненні, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю. Цей найдавніший інститут людського суспільства пройшов складний шлях розвитку: від родинноплеменних форм гуртожитку, до сучасний форм сімейних відносин. Шлюб як стійкий союз між чоловіком і жінкою виник у родовому суспільстві. Основа шлюбних відносин породжує права й обов'язки. Закордонні соціологи розглядають родину як соціальний інститут лише в тому випадку, якщо вона характеризується трьома основними видами сімейних відносин: шлюбом, батьківством і спорідненням, при відсутності одного з показників використовується поняття “сімейна група”. Слово “шлюб” походить від російського слова “брать”. Сімейний союз може бути зареєстрованим чи незареєстрованним (фактичним). Шлюбні відносини, зареєстровані державними установами (у РАГСах, Палацах одруження), називаються цивільними; освітлені релігією - церковними.

скачать реферат Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Тут його цўкавлять насамперед проблеми влади, взаїмовўдносин мўж державою ў суспўльством, мўж загальногромадянськими прўоритетами та особистими правами, ўндивўдуальною свободою; одне слово, широке коло питань, яке в сучаснўй термўнологў? визначаїться як предметна сфера ет- нополўтологў? - науки, що виражаї етнонацўональний аспект соцўально-по- лўтичних процесўв. Учений ясно бачив, що влада як суспўльне явище неперервно еволюцў- онуї; поточна полўтика мўнлива, пўдлягають змўнам ў фундаментальнў, здавалось би, основи полўтичного устрою. Тому не ўснують ў не можуть ўснувати будь-якў ўнститути влади, полўтичнў чи правовў установи, якў мали б претендувати на безперечну, позаўсторичну сталўсть. Полўтичне життя за сво?м змўстом ї процесуальним, тут усе рухаїться, виникаї, деякий час впливаї на суспўльство й поринаї в небуття; старе змўнюїться новим, причому цў процеси в цўлому закономўрнў, - така методологўчна установка Драгоманова в дослўдженнў тих проблем, якў в сучаснўй соцўо- логўчнўй науцў визначають предметне поле соцўологў? влади.

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Социум как система /Укр./

Суспільство, як система взаємодії людей, визначається певними внутрішніми суперечностями - між природою і суспільством, між різними соціальними спільнотами, між суспільством і особистістю. Ці зв'язки стали основою для розробки різноманітних соціологічних концепцій суспільства. Одні з таких теорій нехтують якісною різницею між суспільством і природою (натуралістичні концепції), інші - абсолютизують її (ідеалістичні вчення). У новий час, особливо в XVII-XVIII ст., значного поширення набула натуралістична концепція суспільного життя. Натуралізм (від a ura - природа) як філософський принцип вимагає пояснювати соціальні явища винятково дією природної закономірності: фізичної, географічної, біологічної тощо. Ш.Фур’є намагався створити "соціальну науку" на грунті всесвітнього тяжіння, тобто на основі вчення Ньютона. Натуралізм вищі форми буття зводив до нижчих, а людину - до рівня тільки природної істоти. Головний його недолік полягає в нехтуванні якісною своєрідністю людини, в приниженні людської активності, у запереченні людської свободи.

скачать реферат Норма права і стаття нормативно-правового акту

Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення, функціонування держави і права як головних явищ громадського життя, їхня соціальна і політична сутність, їхній зміст і форми, юридичні відносини і зв'язки, характерні риси правової свідомості і правової культури. Зрозуміло, усі ці процеси розглядаються теорією держави і права в динаміці. Життя постійно висуває для дослідження нові явища і розстається з віджилими. Сформована проблематика науки регулярно поповнюється новими напрямками дослідження. Без цього основні тенденції розвитку держави і права неможливо зрозуміти. Поява нового, власне, і складає прогрес теорії держави і права. Причому нерідко нове в праві з'являється «на стику» із предметами інших наук у сфері економіки, політики, суспільної свідомості і т.п. Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов'язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук — управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації Норма права — це основа системи соціальних норм.

скачать реферат Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

Сучасне динамічне життя посилило соціалізуючу роль преси, яка мала в основу своєї діяльності покласти саме соціальний вимір усіх економічно-політичних і духовних процесів в умовах національного відродження. Однак продрукувати ефективно соціальну інформацію, яка б відповідала умовам розбудови громадського суспільства, значна частина працівників засобів масової інформації нездатна, у наслідок застарілого мислення, низької національної свідомості, низького загального розвитку, безпорадності в питаннях сучасної економіки, політології, соціології й особливо комерційної діяльності. Повідомлення, що вже відоме не принесе користі. Навряд, один і той самий матеріал читач почне вивчати по різних газетах. Тому видання, які порушують соціальні проблеми, повинні намагатися при написанні своїх статей добирати, якомога свіжішу інформацію, і використовувати яскраві стилістичні засоби. Усі це сприятиме неповторності текстів, якщо, навіть, вони порушують одну тематику. Метою газетних публікацій є об'єктивно інформувати про суть найважливіших соціальних і політичних проблем держави. 2.3 Церква і ЗМІ Особливість ЗМІ й їх відмінність від інших засобів комунікації полягає в тому, що з їхньою допомогою можна прямо звернутися до громадськості, минаючи такі традиційні авторитетні інститути, як церква, школа, родина.

скачать реферат Творчість Івана Франка

Найхарактернішими представниками накового реалізму І. Франко вважає представників російської революційно-демократичної літератури, які зробили цілий переворот у російській літературі і навіяли їй «більш демократичного духу, більше охоти до пізнаваня народу, ніж деінде, цілі довгі періоди ідеальних та сентиментальних літератур». Наголошуючи на тому, що саме світогляд є основою естетичних принципів нового реалістичного мистецтва, Франко підкреслює і елементи свідомої тенденційності в творчості російських революційних демократів. Аналізуючи явища української літератури, Франко розкриває історичні умови її розвитку, підкреслює її прогресивні народні і революційні тенденції, виступає проти псевдонародності і стилізаторства та епігонства, проти викривлення і спотворення історії українського народу та його літератури. Користуючись соціологічним методом літературного дослідження, порівняльно-історичним вивченням художніх творів, Франко в статтях про Т. Шевченка розкрив не тільки багатство його творчості, а й показав її як своєрідне і неповторне виявлення суспільного життя всієї російської кріпосницької імперії.

скачать реферат Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

Досягнення цієї мети неможливе, якщо до її будівництва не залучаться мільйони людей, які свідомо оберуть незалежність, волю, демократію, право на вільний вибір і самореалізацію за основу власної смислоутворювальної життєвої програми. Виховання такої свідомості - важлива функція гуманітарної освіти. Особливу відповідальність за це несуть вузи і кафедри гуманітарного профілю, професорсько-викладацький корпус, фахівці-викладачі гуманітарних дисциплін, які, насамперед, покликані професійно творчо розвивати концепцію гуманітарної освіти адекватної потребам години і здійснювати її практично в навчально-виховному і науково-дослідницькому процесах. У цій справі слід, у першу чергу, забезпечити перехід від «закритої» моноідеологічної методології дослідження і розробки гуманітарних проблем та викладання гуманітарних дисциплін, до сучасної методології, яка виходить з принципові плюралізму наукових підходів та методик, відкритості до інноваційних точок зору, толерантності щодо оригінальних ідей і концепцій, дискусійного способові з'ясування істини, діалогових форм навчання.» Гуманітарна освіта - навчально-виховний процес викладання-освоєння гуманітарних дисциплін, головними серед яких є історичні, філософські, політологічні, економічні, соціологічні, культурологічні українознавчі, психолого-педагогічні, правничі дисципліни.

Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Соціалізація і виховання особистості

Природні потреби характеризують людину як біологічну істоту (потреба одягу, житла, їжі тощо), соціальні - продуктом суспільного життя, рівня розвитку людини (потреби духовної культури, спілкування з іншими людьми, необхідність трудової діяльності). З розвитком суспільства, набуття ним ци­вілізованих форм природні потреби людини соціологі­зуються. Це означає, що цивілізована людина потре­бує певного типу житла й одягу, їжі певної якості, що зумовлено конкретно-історичним розвитком суспільст­ва, національними традиціями, релігією, моральними нормами. Тісно пов'язаний з потребою інтерес. Він також має об'єктивно-суб'єктивну природу і є усвідомленням потреб. Потреби й інтереси виступають об'єктивною стороною діяльності й поведінки особи. Разом вони є основою ціннісного ставлення особистості до навко­лишнього світу і використовуються для дослідження регуляторів соціальної поведінки. Суть соціологічного підходу до проблеми цінностей полягає в з'ясуванні їх ролі як з'єднувальної ланки між поведінкою особисто­сті, з одного боку, та соціальними групами, спільнота­ми і суспільством — з іншого.

скачать реферат Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання ПЛАН 1. Предмет релігієзнавства 2. Філософія релігії. 3. Історія релігії. 4. Соціологія релігії. 5. Психологія релігії. 6. Феноменологія релігії. 7. Географія релігії 8. Використана література 1. Предмет релігієзнавства Людині одвічно було притаманне прагнення до пізнання Всесвіту, суспільства, власного буття. Нині титанічними зусиллями багатьох поколінь нагромаджено величезний обсяг знань. Водночас незнаного, незрозумілого, сумнівного не стало менше. І світ, і людина залишаються значною мірою таїною, що сягає вищого начала, вищої розумної сили — Абсолюту, або Бога. Віра в реальне існування цього вищого начала є основою такого не менш таємничого феномена, як релігія. Релігія така ж давня, як і сама людина. Немає жодного народу на планеті, який би не знав релігії, як і немає жодної людини, яка б не мала в ній потреби. Тому важко віднайти в духовному житті фактор, який би відігравав вагомішу роль, аніж релігія. Від кам'яного віку й до сучасної космічної ери, зазнаючи дивовижних змін і метаморфоз, перебуває вона в нерозривному зв'язку з людським духом.

скачать реферат Основні підходи до визначення поняття "особистість"

Наприклад, у теоріях соціального прогресу (А. Тюрго, Ж. Кондорсе, І. Кант, О. Конт) переважає віра у всемогутність людського розуму та інтелекту. Згідно з цією концепцією соціальний прогрес людства є продуктом розумового розвитку і діяльності людини, залежить від її інтелектуальної основи. Пізніше М. Вебер розвиває ідею зростаючої раціональності суспільного життя, відштовхуючись від переконання у переході від афективної й традиційної діяльності особистості до ціннісно- та цілераціональної поведінки. Прихильники психологічного напряму в західній соціології XIX ст. (Г. Лебон у концепції «психології натовпу», У. Мак-Дугалл у теорії інстинктивізму, В. Парето) у соціальній дії та поведінці особистості вбачають перевагу нелогічних вчинків, які виступають в цих концепціях результатом чуттєвого стану людини, продуктом ірраціонального психічного процесу. У співвідношенні почуттів і розуму вони віддають пріоритет почуттям, які, на їх думку, є істинними рушійними силами історії. Продовженням цих концепцій є соціологія фрейдизму.

скачать реферат Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

Вони повинні, по його задуму, виконувати широкий круг суспільних функцій — від виробничих до морально-культурних, виробляти і упроваджувати в життя нові форми, які регулюватимуть відносини між людьми, і сприятимуть розвитку особи. 3. Соціологічні переконання М. Вебера 3.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера Вебер вважав, що абстрагуватися від того, що людина є істота свідома, не може ні історик, ні соціолог, ні економіст. Але керуватися при вивченні соціального життя методом безпосереднього уживається, інтуїції Вебер рішуче відмовлявся. Бо було ясно, що результат подібного способу вивчення не володіє загальнозначущим, він дуже суб'єктивний1. По Веберу, замість того, щоб досліджувати мир переживань історика, необхідно вивчати логіку утворення тих понять, якими при цьому оперує історик. Логічно виникає питання: якщо основу науки складають поняття, за допомогою яких узагальнюється різноманіття емпіричного миру, то який принцип освіти, а головне критерій істинності культурно-історичних понять? Тим паче, що на відміну від природних наук, які мають на меті встановлення загального закону, культурно-історичні ставлять за мету пізнання приватного, індивідуального.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.