телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Социология

Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Більше пізні грецькі дослідження історії направлялися думкою Аристотеля про те, що той, хто розглядає речі в їхньому становленні й походженні - будь та держава або що інше, - одержить про їх саме ясне подання. Пізніше бл. Августин (354-430) затверджував, що вся історія є лінійний процес, спрямований божественним промислом до єдиної (кінцевої) мети. Лінійність (універсальність для всіх цивілізацій єдиної мети) і необоротність історії, а також її зумовленість - от основні ідеї, що панували в його час у розумінні історії. Дж. Вико (1668-1744) висунув ідею історичного круговороту (теорію спирали) і затвердив грецьку ідею про циклічний розвиток цивілізації. Він перейшов до дослідження елементів для визначення загальних моделей: так, він виробив принципи дослідження таких культурних характеристик, як класова свідомість, міфи й техніка. Саме слово «цивілізація» узвичаїлося порівняно недавно (на початку XIX століття). Формування цивілізації являє собою процес, що веде до виникнення суспільств зі складними соціальними, політичними, економічними й ідеологічними інститутами. Цивілізація виступає як цілісна одиниця аналізу історичного процесу. Карл Маркс (1818-1883) обґрунтував концепцію історичного матеріалізму (теорію формацій) і цим дав варіант універсального пояснення історичного розвитку; економічний прогрес - головний двигун суспільного розвитку; зміни в економічному базисі приводять до трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства. О. Шпенглер (1880-1936) запозичив у греків ідею циклічності розвитку цивілізації. Він розглянув сім найбільших цивілізацій (єгипетську, китайську, семітську, єврейське-арабську, грецьке-римську, західну, мексиканську) і обґрунтував висновок про те, що кожна цивілізація проходить стадії, аналогічні стадіям життєвого циклу людини, - народження, дитинство, юність, зрілість, старість і смерть. Середній життєвий цикл кожної цивілізації, по Шпенглеру, - тисяча років. Одним з перших він дав визначення культури: «Культура є єдність художнього стилю у всіх проявах життя народу», пророчив загибель - європейської культури й цивілізації (у книзі «Захід Європи»), прагнув виділити в кожній культурі «гештальт», тобто загальну форму й стиль, характерні для цієї культури. П. Сорокін, Л. Роберт, Ф. Боас - всі вони негативно ставилися до спроб антропологів побудувати універсальну історію культур (їхня позиція була, звичайно, реакцією на теорії еволюціонізму в соціокультурній області, що поширилися наприкінці XIX століття). А. Тойнбі (1881-1975) є автором самого великого в XX столітті праці по історії цивілізації. Після робіт Гегеля й Маркса це найбільш значна робота в області філософії історії. Тойнбі виділив 21 цивілізацію, увів поняття «виклику й відповіді». Кожна цивілізація зіштовхується з необхідністю дати відповідь на той або інший «виклик» - стан природного середовища, демографічний тиск, війну, економічну кризу й т.д. Він застосував енвайронментальний метод до аналізу історії цивілізації (енвайронмент - середовище, що оточують умови). Факторами, що стимулюють розвиток цивілізації, є, по Тойнбі, зовнішні причини (насамперед географічне, кліматичні, екологічні), ослаблення ж і розкладання цивілізації відбуваються в силу внутрішніх причин.

Показово, наприклад, що в XVII в. російська аристократія нараховувала 156 сімейств татарського походження, 156 сімейств Рюриковичів, 223 родини польсько-литовського походження й т.д. Російська держава проповідувала надетнічну ідею й управлялося й росіянами, і поляками, і німцями, і шотландцями, що перемішалися з татарами й половцями. Імператор Микола I підкреслював, що він не ділить своїх підданих на росіян, євреїв або німців, а ділить їх на вірні або невірні. Говорячи про понімечення російського й латиського населення й виступаючи проти насильницької русифікації, він зауважував, що потрібно «залучити до себе німців любов'ю. Без цього держава не створиться». «Радянська імперія» відрізнялася від класичних колоніальних держав Заходу. Тут була відсутня привілейована «біла еліта». У міру одержання утворення з'явилися місцева інтелектуальна еліта й керівні кадри. Командні пости займали й вихідці з місцевих етносів. Простий народ, як місцевий, так і російськомовний, жив скрізь більш-менш однаково. З'явилися національна наука й місцева інтелігенція, пов'язана з росіянці. Зрозуміло, не слід ідеалізувати дружбу народів того часу, але такої ксенофобії, як тепер, не було. СРСР був і геополітичною реальністю, і соціокультурною спільністю, де людина, будь він росіянином або татарином, християнином або мусульманином, ідентифікував себе з державою. Поняття «радянський» у закордонному паспорті мало й загальногромадянське значення. Росіянин і якут, осетин і азербайджанець, татарин і інгуш з'являлися як громадяни Союзу, залишаючись при своїй національності. Ця тенденція нагадує те, що відбувається зараз у ЄС, де виробляється таке поняття, як «європеєць». Як висновки приведемо складні в історії філософії й культури зразкові історичні характеристики людини, що відповідають тій або іншій епосі всесвітньої історії. «Homo a uralis» (первісна єдність, злиття людини із природою й соціумом) - «Homo Poli icus (людина громадянин - античність) - « Homo Moralis (релігійно-феодальний етап розвитку людини) - «Homo Es e icus» (людина епохи Відродження в європейській культурі) - «Homo Eco omicus» (людина буржуазної епохи) - «Homo Exis e ialis» (перехід від однобічності особистості до цілісної, що переборює панування над собою економічних і політичних факторів) - «Homo Huma us» (еволюція в напрямку ідеї єдності людського роду, початок торжества руху за права й волі людини). Поява останнього типу в ряді історичних типів особистості знаменує собою вступ суспільства в епоху інформаційної цивілізації. Це сучасний етап розвитку людини раціональної - гомо сапієнс. Людина, створюючи свій мир і змінюючи його історично, змінює й свій внутрішній мир, орієнтації, тип мислення й коло значимостей. Уміння накладати свій значеннєвий і ціннісний порядок на мир фактів і явищ поширюється на все більше число людей, що вимагає розвитку демократії, плюралізму думок, взаємної терпимості, толерантності в ситуаціях соціальної взаємодії. Література 1.Тойнбі А.Дж. Збагнення історії. - К., 1997. 2. Бергер П., Лукман Т. Соціальне конструювання реальності. - К., 1997 3. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1994. 4. Курелла А. Своє й чуже. К., 1996.

Російська революція мала світовий характер. Аналіз приводить євразійців до висновку, що якщо англійська революція у свій час привела до формування британської колоніальної імперії, французька - до появи в Європі наполеонівської імперії, те російська революція - до вільної федерації народів, що населяють Росію. (У прагненні до неї євразійці бачили продовження революції.) «Догма комунізму грає для Росії історичну роль». «Рано або пізно ця ідея зживе себе, і місце марксизму займе нова культурно-історична ідеологія - ми її шукаємо». Не можна забувати, говорять євразійці, що «тільки марксизм - вартої уваги історична концепція, хоча й помилкова й односторонньо матеріалістична». І в той же час, затверджують вони, «навряд чи світова історія знає іншої, більше яскравий приклад панування ідеї над соціально-економічними умовами, чим це ми спостерігаємо в російської революції». Сьогодні ми вже ясно бачимо, що в цьому пункті євразійці інтуїтивно вгадали розвиток подій: ідея соціалізму в тій її інтерпретації, яку їй надавали радянські теоретики й умови, втратила свою економічну ефективність і соціальну спрямованість. Саме це й визначило обвальний характер розпаду держави й зміна форми суспільства. Утопізм для сьогоднішніх умов другої частини марксизму (фази комунізму) був обумовлений недооцінкою марксизмом, точніше, його інтерпретаторами, соціально-економічної ефективності волі людини насамперед в економічної, найбільш важливої області людської діяльності. «Схід увійшов у нас одним зі складових нашого духовного типу. Схід у нас самих». Більше того, «знайомство з культурою Азії сприяє нашому самопізнанню». Виходячи із цього принципу, Н.С. Трубецькой описав туранській духовний тип, Г.В. Вернадський обґрунтував погодженість розвитку доль Росії й Азії. Євразійці своїм головним завданням уважали відтворення духовно-моральної рівноваги на нових початках, звідси уважне й вдумливе відношення до внутріросійського Сходу. Вони прийшли до висновку, що Євразія - це насамперед особливе багатогранне культурно-історичне об'єднання, звернене одночасно до Європи й Азії, у створенні якого беруть участь найрізноманітніші етнічні елементи, що поєднуються в процесі такої творчості. Це об'єднання, як показує історичний досвід, економічно вигідно всім народам, що населяють Росію. У зв'язку із цим євразійці відзначали дві історичних заслуги більшовизму: а) ставши на чолі великої держави, більшовизм першим заговорив з азіатами як з рівними (знищення капітуляцій, концесій, допомога центра окраїнам і т.д.); б) в аморфну масу ввів організаційні принципи. «Дитячою хворобою» євразійців було, як зауважували вони самі, захоплення монархічними й православними ідеями. Дорослішання привело їх до ідеї волі. Але - до «волі - рівності» на противагу « волі-нерівності» Заходу з його глибоким соціально-класовим розшаруванням. Це - воля в колективі, соборність. В основі такого підходу лежать ідеї спільної справи й дроблення світу (а не світогляду, властивому індивідуалізму). Етика заснована на організаційному боргу людини-діяча, а не людини-споживача. Відносно свого часу вони відзначали, що пафос повинен змінитися відповідальністю. Треба знати, додавали вони, що демократія, що перестала слухати правду про себе, перестає бути нею. Є пряма вказівка євразійців на те, як формувати управлінський шар.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны управления человечеством, или Тайны глобализации. Книга 2

Наследники глобального псевдо-жречества на протяжении последних трёх тысяч лет сохраняют монополию на этот вид войны за безраздельное господ]ство над человечеством всей планеты методом «культурного сотруд]ничества». Главным и основным оружием агрессии древнеегипет]ского рабовладения явилась Библия. Её распространение в среде на]родов сопровождалась уничтожением из структуры национальных об]ществ национальных жречеств и формированием евро-американского сионизированного конгломерата племён, народов, культур, государств. Существо библейской концепции управления человечеством в разрушении генетически предопределённой нормальной пси]хики большинства (вспоминайте генетически обусловленный потенциал развития). В информационном отношении Библия в куль]туре человечества аналогична информационным вирусам в компью]терных системах. Она извращает объективно предопределённыеPнормальное мировосприятие и культуру мышления, порабощая духов]но всех, кто воспринимает это самодурство в качестве неизвращен]ногоPОткровения Свыше. Современный глобальный кризис человече]ства (экология, политика и т.д.) порождён Евро-Американской цивили]зацией

скачать реферат Культура как предмет исследования

Иначе рассматривает культуру и цивилизацию А.Дж.Тойнби, для которого цивилизация - это не мертвая, но вполне развитая культу- ра. Наиболее интересными аспектами его концепции развития цивили- заций является понятие "вызов-и-ответ" как основная движущая сила этого развития, а также то, как он сравнивает совершенно, казалось бы, различные и не имеющие исторического общего цивилизации, нап- ример Спарту и турок-мамлюков. Оказывается, развитие любой цивили- зации происходит в условиях внешнего по отношению к культуре дав- ления. Судьба же цивилизации зависит от того, будет ли найден адекватный ответ на такой вызов. Найденный ответ обеспечивает подъем, но если за ним не следует нового вызова или цивилизация оказывается к нему не готовой, то следует надлом и гибель. Так произошло в судьбе Спарты, которая, найдя ответ на воен- ный вызов всей Греции и Персии, оказалась бессильной перед вызовом - 8 - мирной жизни и была проглочена земледельческой и торговой культу- рой Афин. Аналогический случай он наблюдает и в военизированной Турции. Таким образом Тойнби пытается нащупать общие закономернос- ти исторического развития культур и, несмотря на критику, его кон- цепция является одной из наиболее интересных.

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
 Перспективи Української Революції

У правильному ставленн нашо революцйно роботи завжди мусять вестися в гармонйному погодженн обидва процеси: Aрунтовне формування рушв  головно сили революц у широкому маштаб, послдовно, через рзн етапи,  ведення актуально революцйно боротьби у форм рзних акцй, як дають вдсч ворогов  моблзують маси. Дехто не розум  нехту важливсть процесу Aрунтовного формування елементв власно сили, зводить революцйну дяльнсть тльки до актуальних проминаючих акцй, тому вн усе розгляда пд одним кутом моблзац до цих акцй такими засобами й гаслами, як дають швидкий, найбльший ефект. Через таку однобчнсть легко загубити напрямок розвитку нацонально революц на довшу мету, прийняти окрем вимоги тактики одного пероду дяльности за основну концепцю, за генеральну лню. Процес збирання, плекання, формування  вирощування власно сили визвольно революц мусить вдбуватися на правильних засадах укранського революцйного нацоналзму, на його деологчних, програмових стинах

скачать реферат Анализ конкурентоспособности предприятия

Задача оцінки полягає у виборі такої стратегії, яка забезпечувала б максимальну ефективність роботи організації в майбутньому. Стратегічний вибір повинен бути заснований на чіткій концепції розвитку організації, а саме формулювання однозначної і ясної, оскільки вибрана стратегія на тривалий час обмежує свободу дій керівництва і впливає глибокий чином на всі рішення, що приймаються ним. Тому вибрана альтернатива ретельно досліджується і оцінюється. При цьому повинні братися до уваги численні чинники: ризик, досвід минулих стратегій, вплив власників акцій, чинник часу і так далі. Таким чином, проаналізувавши представлені альтернативи, враховуючи специфіку ВАТ”ЕМЗ”Металіст”, умови, що склалися на ринку,стратегічну поведінку конкурентів, для нашого підприємства можна запропонувати комбінацію стратегій “обмеженого зростання”, “диференціації” та “покращуй те, що вже робиш”. 3.2. Впровадження організаційної структури управління ВАТ”ЕМЗ”Металіст” орієнтоване на розв'язання стратегічних проблем. Бажання знайти прийнятні угоди між централізованим і децентралізованим управлінням приводить до необхідності створити систему стратегічного управління, яка характеризується централізованою розробкою стратегії і господарської політики і децентралізованим оперативним управлінням.

 Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс

У правильному ставленні нашої революційної роботи завжди мусять вестися в гармонійному погодженні обидва процеси: ґрунтовне формування рушіїв і головної сили революції у широкому масштабі, послідовно, через різні етапи, і — ведення актуальної революційної боротьби у формі різних акцій, які дають відсіч ворогові і мобілізують маси. Дехто не розуміє і нехтує важливість процесу ґрунтовного формування елементів власної сили, зводить революційну діяльність тільки до актуальних проминаючих акцій, тому він усе розглядає під одним кутом — мобілізації до цих акцій такими засобами й гаслами, які дають швидкий, найбільший ефект. Через таку однобічність легко загубити напрямок розвитку національної революції на довшу мету, прийняти окремі вимоги тактики одного періоду діяльности за основну концепцію, за генеральну лінію. Процес збирання, плекання, формування і вирощування власної сили визвольної революції мусить відбуватися на правильних засадах українського революційного націоналізму, на його ідеологічних, програмових істинах

скачать реферат Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1903 рр. 1. Загальні особливості української культури у ХХ ст. Загальною закономірністю суспільного розвитку є тісний взаємозв'язок основних сфер життя суспільства - економіки, політики, культури. Що стосується основної парадигми української культури ХХ ст., то однією з її принципових особливостей є визначальна роль політичного чинника. При цьому переважав не еволюційний характер динаміки, а різкі зміни, які чітко розмежовують основні етапи розвитку української культури. Поворотне значення мали Перша світова війна, Лютнева і Жовтнева революції, боротьба за українську державність 1917-1920 рр., створення СРСР, Друга світова війна, криза соціалізму і розпад радянської системи, отримання Україною незалежності. У радянський період, який зайняв більшу частину сторіччя, українська культура пройшла складний шлях, який поєднує досягнення і втрати, духовні злети і трагедії: національне піднесення 20-х років, трагедію у роки сталінської диктатури, хрущовську - сплеску української культури 20-х рр. XX століття. Найбільше культурних здобутків зафіксовано в часи Української Держави П. Скоропадського. Багато з цих здобутків було втрачено у період Директорії УНР та більшовицької диктатури, коли українська культура зазнала непоправної руйнації.

скачать реферат Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

Концепція модернізації, зокрема, в моделі Хантінгтона, етноцентрична. В ній показана роль США як наддержави, як тієї моделі, до якої повинні прагнути все. Критика не означала відмови від теорії модернізації взагалі, мова йшла про те, щоб оцінюючи неминучість розвитку, який привносить спільні риси в спосіб життя різних народів, не відмовлятися від розуміння їх культурної специфіки і разом з тим не зводити її в ранг непереборного бар'єру, не розглядувати її як причини «зіткнення цивілізацій». З початком національних рухів в СРСР, а потім в Україні, проблеми напряму культурного розвитку придбали політичне звучання. Перш за все, встали питання оцінки того шляху, який минув в радянську епоху. Ідеологи національних рухів акцентували увагу на збитку, заподіяному культурному розвитку народів, і закликали до відродження втрачених традицій. Дійсно, в процесі урбанізації і індустріалізації за 70 років стерлися багато традиційних рис способу життя народів. Мала місце і направлена політика держави в області секуляризації, активного розповсюдження атеїзму, відмови від архаїчних форм міжособових стосунків, ідеологічне «чищення» культури (відмова від культурних цінностей, створених діячами культури, які опинилися в еміграції або ідеологія яких не відповідала «соціалістичному реалізму»), В результаті, дійсно, частка культури у всіх народів виявилася втраченою.

скачать реферат Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

У той же час держава, що виникла як надбудовна форма керування суспільством на відповідній стадії розвитку цивілізації, об'єктивно зажадало матеріальної основи для свого існування, джерелом чого могла виступити тільки сфера матеріального виробництва. Саме з виникненням держави починається формування системи перерозподільних відношень, що із розвитком товарно-грошових відношень виступила у грошовій (фінансовій) формі. Основним методом перерозподілу СВП стало пряме вилучення державою визначеної частини СВП у свою користь для формування централізованих фінансових ресурсів (бюджету), що і складає фінансово-економічну сутність оподатковування. Цей перерозподіл здійснюється з НД, що виступає єдиним джерелом податкових платежів незалежно від їхнього об'єкта. Перерозподіл частини СВП на користь держави здійснюється між двома учасниками суспільного виробництва: від робітників (із “c”) у формі прибуткового й інших податків, а від суб'єктів, що хазяюють, (із “m”) у формі ПДВ, податку з прибутку й ін. Характерною рисою сучасного етапу є те що, велика частка національного доходу формується в сфері обігу. Тепер більш докладно зупинимося на понятті “податок”.

скачать реферат Особливості реформації в Англії

Подекуди міщанство задовольнилася реформацією католицької церкви. 17 століття вже не знає Реформації. У наступному розвитку поступово утворяться умови для епохи буржуазних революцій. Отже, очевидна та виняткова роль епохи Реформації в становленні світової цивілізації і культури. Не проголошуючи ніякого соціально - політичного ідеалу, не вимагаючи переробки суспільства в ту чи іншу сторону, не роблячи ніяких наукових відкриттів і досягнень у художній творчості, Реформація змінила свідомість людини, відкрила перед нею нові духовні обрії. Людина одержала волю самостійно мислити, звільнився від авторитарної опіки папства і церкви, одержала вищу для неї санкцію - релігійну - на те, що тільки власний розум і совість можуть підказати їй, як варто жити. Реформація сприяла появі людей буржуазного суспільства - незалежного індивіда з волею морального вибору, самостійного і відповідального у своїх судженнях і вчинках. У носіях протестантських ідей виразився новий тип особистості з новою культурою і відношенням до світу. Капіталізм, що складається, одержав у протестантизмі духовне обґрунтування.

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Критикуючи абсолютизацію інтересів трудового народу, М.Драгоманов, водночас продовжував народницько-демократичну традицію під прапором громадівства. Метою перевлаштування суспільства він проголосив «безначальство» - анархосоціалізм прудонівського зразку. За думкою М.П. Дрогоманова гарантією прав особистості може бути тільки вільна самоврядована «громада». Федеративний союз таких громад є альтернативою унітарним бюрократичним структурам держави. Суть концепції, виробленої Драгомановим, полягала в забезпеченні національних інтересів України через конституційно-правову реорганізацію Росії, надання твердих гарантій конституційних прав громадян, права самоврядування для окремих регіонів і національностей та забезпечення вільного розвитку української культури. Він принципово та послідовно виступав проти будь-якої тиранії та диктатури, будь вона монархічно-бюрократичного або революційного походження. Вони обидві засновані на унітарно-демократичних структурах влади та несумісні із правами людини та свободою народу. Драгоманов рішуче засуджував ідеї українського націоналізму, державного сепаратизму. Він вважав, що політична і національна автономія можлива і без національно-державного відокремлення від Росії.

скачать реферат Культорологічні теорії

Ця жменька ентузіастів — пророків, жреців, філософів, учених, політиків — прикладом власного безкорисливого служіння захоплює за собою відсталу масу, і суспільство переходить на нові рейки. Починається формування дочірньої цивілізації, що успадкувала досвід своєї попередниці, але набагато більш гнучкий і багатобічний. Гласно Тойнбі, культури, що живуть у комфортних умовах, що не сподіваються «виклику» з боку Середовища, перебувають у стані стагнації. Тільки там, де виникають труднощі, де розум людей збуджується в пошуках виходу з нових форм виживання, створюються умови для народження цивілизації більш високого рівня.Відповідно до закону «золотої середини» Тойнбі виклик не повинний бути ні занадто слабким, ні занадто суворим. У першому випадку не піде активної відповіді, а в другому — нездоланні труднощі можуть у корені припинити зародження цивілізації. Конкретні приклади «викликів», відомі з історії, зв’язані з настанням ворожих племен, змушеним зміною місця проживання.Подібно своїм попередникам, Тойнбі визнає циклічну схему розвитку цивілізацій: народження, ріст, розквіт, надлам і розкладання.

скачать реферат Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Ці дисбаланси, які посилилися внаслідок криз на ринках, що розвиваються, містять в собі значні ризики для світової економіки через можливе зростання протекціонізму або надмірні і потенційно дестабілізуючі коливання обмінних курсів основних валют”. До факторів дестабілізації глобального розвитку, на думку аналітиків МВФ, належать також потенційна можливість виникнення фінансової нестабільності та незахищеність економік деяких країн від впливу кризових явищ на світових фінансових ринках. Успішний розвиток сільського господарства багатьох країн є однією з найважливіших проблем, які стоять сьогодні перед світовою економікою. Донедавна економічні теорії вважали, що основним фактором розвитку сільського господарства країни є кліматичні умови, природні ресурси та культура народу. Свого часу ця ідея знайшла підтвердження в багатьох країнах світу. Сьогодні існують більш повні приклади різкого зростання сільськогосподарського виробництва за рахунок інших факторів, до яких, в першу чергу, слід віднести науково-технічне забезпечення, інфраструктуру, інвестиції, створення умов для конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

скачать реферат Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Наприклад, для Донецького регіону перспективними визнано: • структурну перебудову народногосподарського комплексу через збалансування розвитку основних галузей спеціалізації (вугільна, металургійна та хімічна промисловість) з потребами України, запровадження сучасних технологій та техніки, нових безвідходних виробництв, випереджального розвитку галузей, пов'язаних із задоволенням потреб населення; • удосконалення структури металургійного комплексу, скорочення виробництва чавуну, нерафінованої сталі, вогнетривів і збільшення виробництва електросталі, тонколистової продукції, розвиток вторинної та переробної кольорової металургії, випуск нових видів напівпровідників; • удосконалення структури машинобудівного комплексу, зокрема перепрофілювання частини підприємств ВПК на виготовлення технічно-складної цивільної продукції та товарів народного споживання; • поліпшення екологічної ситуації перепрофілюванням окремих виробництв, технічним переоснащенням підприємств, здійсненням комплексу природоохоронних заходів; • інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва м'ясо-молочного напрямку; • забезпечення ефективної зайнятості населення шляхом диверсифікації виробництва та створення нових робочих місць.

скачать реферат Політологія

Тому вивчення П буде сприяти зростанню свідомості і культурного рівня молоді, виховувати її моральність та стимулюватиму свідому пол та економ актавність, сприяти демократиза-цїї, сусп-ва, формувати кул-ний, економ-й та 9. Основні етапи розвитку політичної науки. Політологія в її сучасному вигляді — це явище новітнього часу. Вона виникла на сучасному етапі людської цивілізації. Це сталося в період утвердження індустріального суспільства, коли разом з бурхливим розвитком наукового знання виникли нові нетрадиційні стосунки між людиною і навколишнім світом. Нові історичні умови життя породили великий попит на ідеї демократії, яка все більше стає формою організації суспільно-політичного життя. Демократична організація суспільства, проте, потребує проведення такої державної політики, яка б ґрунтувалася на наукових політичних знаннях, а не на соціальних утопіях. Відповіддю на цю історичну необхідність стала поява ліберальної демократії з її гострим попитом на політологічні знання. Ліберальна демократія створила сприятливі умови для розвитку суспільно-політичної думки і зокрема політології як науки.

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
скачать реферат Философские аспекты культуры /Укр./

Але культура не тотожна цивілізації, як цивілізація не тотожна культурі. Культура є вільна діяльність, що припускає втілення, реалізацію соціальних норм, що предписуються цивілізацією. Вона складає ціннісне надбання суспільства, сукупність матеріальних і духовних благ Як один з елементів цивілізації культура відповідає їй, але як елемент, здатний до самостійного розвитку, вона може вступати в протиріччя з цивілізацією. Наявність названого протиріччя - джерело розвитку і культури, і цивілізації. Тотожність між ними теоретично можливо лише як повне придушення цивілізацією культури. Це означало б ствердження панування техніко-механічних, бездуховних форм життєдіяльності, придушення творчої ініціативи особистості. Жорстка регламентація поведінки людини у всіх сферах її життя перетворює суспільство в царство застою. Воно втрачає спроможність адаптуватися до мінливих умов. Тому смерть культури неминучо веде до загибелі всього соціуму. Це неодноразово бувало в історії цивілізацій, що лишили після своєї загибелі руїни культури, що ніколи процвітала.

скачать реферат Теорія держави і права

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян , підприємств , установ і організацій ,а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних , комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. .В Україні фінансуються державні програми охорони і зміцнення здоров'я населення, приймаються заходи для розвитку державної, муніципальної, приватної систем охорони здоров'я, заохочується діяльність, що сприяє зміцненню здоров'я людини, розвиткові фізичної культури і спорту, екологічному і санітарно-епідеміологічному добробуту . Заохочуються добровільне соціальне страхування, створення додаткових форм соціального забезпечення і добродійність. Соціальне страхування – це встановлена державою система матеріального забезпечення громадян у старості ,в разі тимчасової непрацездатності , інвалідності , втрати годувальника та в інших випадках . Основні види соціального страхування: Страхування на випадок безробіття Медичне страхування Страхування від нещасних випадків на виробництві Пенсійне страхування Державним центром з питань управління державним страхуванням є Фонд соціального страхування України .Соціальне забезпечення – це державна система матеріального забезпечення і соціального обслуговування сімей ,в яких є діти , громадян у старості , в разі хвороби , часткової або тимчасової втрати працездатності чи роботи , у разі втрати годувальника .

скачать реферат Право рабовласницької Індії

Схід в давнину був представлений багатьма країнами, рядом найбільших регіональних цивілізацій (індо-буддійської, ассірійсько-вавілонської, конфуціансько-китайської), але вищевказані особливості (відсутність пануючої ролі приватної власності, застійний характер розвитку) були головними визначаючими рисами їх типологічної схожості на відміну від динамічно розвиваючих античних країн, а потім і країн Західної Європи – наступника античної цивілізації . Індуське право – одна з найдавніших систем права. Важливим етапом на шляху його становлення була поява вельми своєрідних пам'ятників права – дхармасутр і дхармашастр з їх записом дхарм – особливих соціальних норм, що включали як релігійні і моральні норми, так і правові обов'язки індуса. У дхармах знайшли відображення основні етапи розвитку норм соціального регулювання, характерні для розвитку людського суспільства взагалі. Першим кроком до формального закріплення правових норм стало створення релігійно-правових трактатів – дхармасутр – таких, як Гаутама, Апастамба, Баудхаяна і ін., авторитет яких визнавався спочатку серед обмежених груп населення, і лише згодом вони стали розглядатися як джерело священного закону.

скачать реферат Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У КОНТЕКСТІ ЕПОХИ 1.1 Політичне і соціально-економічне становище в Україні напередодні національно-визвольної війни 1.2 Політичний портрет Богдана Хмельницького Розділ 2. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ 2.1. Кримська політика Б. Хмельницького 2.2. Відносини України з Османською Портою 2.3. Зовнішня політика Б. Хмельницького в Придунайському регіоні ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Актуальність. У багатовіковому розвитку українського народу ХVII століття займає особливе місце. Невибагливий і повільний плин суспільного життя, характерний для середньовіччя, змінився різким прискоренням, що ознаменувався у політичній сфері створення етнічної держави українців, в економічній – поступовий перехід до більш високого рівня суспільного виробництва. Перехідні періоди від одного цивілізаційного етапу розвитку людства до іншого завжди виштовхували на політичну арену певні сили, або окремих осіб, які їх уособлювали. У сфері соціальних відносин такою новою силою стало козацтво, яке на рубежі XVI –XVII ст. перетворилося з явища побутового у суспільний стан, через призму якого переломлювалися основні тенденції розвитку України.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.