телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Всё для хобби -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Социология

Поняття моральної норми та причини відхилення від них

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Адикція - це пагубний нахил до чого-небудь, потяг змінити свій психічний стан за допомогою вживання деяких речовин чи фіксування уваги на окремих предметах чи видах діяльності (азартна гра, забарне прослуховування ритмічної музики та інше). Внаслідок адиктивна частина особи повністю зумовлює поведінку особи, вона відчужується від суспільства, зростає самотність. Як висновок можна відмітити, що усвідомлення неминучості відхилень в поведінці частини людей не виключає необхідності постійної боротьби суспільства з різними формами соціальної патології. Більш позитивний результат роботи проглядається у відказі від карного чи адміністративного переслідування злочинців без жертв (проституція, жебрацтво, наркоманія, гомосексуалізм та інше). Тільки соціальні заходи дозволяють зняти чи нейтралізувати ці форми соціальної, патології, а також створення системи соціальної допомоги (наркологічної, суіцидологічної, соціальної реадаптації). (8, стр. 5-9) Література Габиани А.А. Наркомания и наркомани: на краю пропасти. — М., 1991. Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумне. История, теория и современная практика. - Киев: Абрис, 1994. Долгова А.И. Социально-психологические аспекти преступности несовершеннолетних. - М., 1981. Дюркгейм 3. О разделении обшественного труда. Метод социологии. — М.:Наука, 1991. Здоровье мира. //Журнал ВОЗ, 1982, 12. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение. Норма и патология. — М.: Наука, 1982. Левин В.М., Левин М.Б. Наркомания и наркоманьї. - М., 1991. Мертон Р. Социальная структура и аномия. // Социологические исследования,1992. 3,4. Профилактика правонарушений среди учащихся . — Киев, 1983. Смелзер Н. Девиация и социальньїй контроль. //Социологические исследования, 1992. 1. Соловьев В. Собрание сочинений. — СПб, 1900, т. V, с. 509-511, 382. Социаіьньїе отклонения. — М.: Юридическая литература, 1989. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 14 томах. — М., 1953. Т. 13. Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. — Л., 1968. Чичерин Б.Н. Философия права. — М.: Наука, 1990. Криминология. —М.: Юридическая литература, 1979.

Міністерство освіти і науки України Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж Відділення фізичного виховання Курсова робота з педагогіки Поняття моральної норми та причини відхилення від них студента 4 курсу,41-Ф групи Олійника Олега Вінниця 2008 Зміст Вступ Поняття соціальної норми, її функції 2.Спільність та відмінність моралі і права Девіація як відхилення від норми Причини девіацій Висновки Література Вступ Якщо звернутися до історії філософської і соціологічної думки, то побачимо, що суттєве місце завжди посідали пошуки інтегративних елементів, відносин, які визначають їхню цілісність. У складній системі суспільних відносин, соціальних зв'язків, мислителі пробували виділити головні визначаючі. За Регелем, головними визначаючими були правові відносини, саме вони єднали всі види зв'язків в одне ціле. За Кантом, таку роль відігравали моральні відносини. За Марксом — глибинні економічні. Власник і безпосередній виробник не можуть існувати один без одного. Відносини, що складаються у процесі виробництва матеріальних благ, визначають всі інші види відносин, тобто суспільству надає цілісності певна ієрархічність взаємозв'язків. М. Вебер вважав головним фактором цілісності типові переконання, що виражають потреби, інтереси. Е. Дюркгейм — колективну свідомість. На думку Е. Дюркгейма, саме послаблення спільних вірувань і почуттів означає послаблення соціальних зв'язків та загрожує дезінтеграцією суспільства. Безперечно, спільні цінності є інтегративним фактором, але він не єдиний. Цінності можуть не лише об'єднувати, але й вказувати на диференціацію, бо системи цінностей можуть бути протилежними, їхня роль може змінюватися. , хоча вона ніколи не переставала існувати. Суспільство: завжди займалось пошуками шляхів і засобів боротьби з проституцією. Вони зводились до трьох основних форм: заборонні, регламентуючі, профілактичні. Заборони виявились безсильними, репресії - малоефективними в боротьбі з проституцією. Ні правова, ні медична регламентація найдревнішого фаху не дозволяли також вирішувати проблему. Лише радикальні соціально-духовні перетворення в суспільстві можуть на краще змінити ситуацію. Крім перелічених форм відхилень від норми можна назвати ще такі як жебрацтво, гомосексуалізм, суїцид (наміри позбавити себе життя), адиктивні форми відхилення в поведінці.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Терапия испытанием

Терапевт может сказать: «Приходите ко мне на следующей неделе, только если решитесь сделать все, что я вам скажу». Необходимость согласия делать неизвестно что, вызовет в клиенте бурю предположений и идей. Порой это идеи из области секса, порой из других сфер, важных для клиента. Главным в данной процедуре становится вопрос доверия терапевту. Если клиент начинает говорить, что сделает все, кроме того, что противоречит его моральным нормам или причинит кому-либо вред, это знак терапевту, что клиент подходит к заданию серьезно и почти готов сделать то, что должен. Тем временем терапевт переключился на другие темы. Он стал расспрашивать супругов об их светской жизни, и они заговорили о танцах, на которых были в прошлую субботу. В конце концов он снова вернулся к предыдущей теме и сказал: PВы прошли длинный путь. PВсе на свете перепробовали,P отозвалась жена. PНу, одной вещи вы не пробовали. Той, что у меня на уме. Но от вас потребуется безраздельная готовность. Либо вы соглашаетесь делать это, либо я не сообщаю вам, что же это такое

скачать реферат Воспитание нравственности в современной школе

Соблюдение моральных норм и правил базируется не на принуждении, а главным образом на сознательности самой личности, на понимании ею этих норм и правил и необходимости их соблюдений. Для этого в этике (от лат. e hica- обычай, характер) – философской науке о морали – существуют две основные нравственные категории – добро и зло. Соблюдение моральных требований, их поддержка личностью обычно ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм и правил, отступление от них, характеризуется как нравственное зло. Нравственное воспитание направленно также и на ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, понимания их правомерности и разумности; превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, создание системы этих убеждений; формирование устойчивых нравственных чувств и качеств, высокой культуры поведения как одного из главных проявлений уважения человека к людям; формирование нравственных привычек. Содержание нравственного воспитания в современной школе претерпевает существенные изменения в связи с тем, что возникает острая потребность возродить общественные ценности. Главная такая ценность – жизнь.

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
 Рыцарь и буржуа

Niepokoje ameryka#324;skie. Warszawa, 1962 s. 31.]. В заключение предоставим слово А. Токвилю, сопоставившему две концепции чести — феодальную и американскую. Токвиль различает две разновидности моральных норм. К первой из них относятся нормы, обязательные повсюду, ко второй (а это как раз и есть законы чести) — нормы, сфера действия которых уже и которые принимают различный вид в зависимости от корпоративных потребностей и интересов. Между первыми и вторыми возможны конфликты. Например, отказ от дуэли — поступок порядочный (honnecirc;te), но в то же время позорный (deacute;shonorant) [См.: Токвиль А. О демократии в Америке. М., 1897, с. 499. Далее цитируется то же издание.]. В аристократическом обществе поступки не всегда оцениваются по их внутреннему достоинству: иногда имеет значение лишь сословная принадлежность того, кто совершает поступок, и того, кто является его объектом. Простолюдин может позволить себе поступок, предосудительный для господина, а многое из того, что может позволить себе господин, считается недопустимым в простонародье

скачать реферат В поисках истоков концепции самоактуализации

Добродетели, равно как и моральные нормы, и законы, основанные на них, Сократ считал вечными и неизменными. Свободное саморазвитие - в платоновском смысле тождество разума и множественного мира эйдосов. Это - даже не внутренняя свобода разума над животным началом (сократовская «энкратейя»), но скорее, свободное самоопределение в том смысле, который обнаруживает Виктор Франкл – «ценность отношения». Каким бы внешним или внутренним объективным обстоятельствам ни был вынужден подчиняться человек, он «сталкиваясь со своей судьбой и вынужденный ее принимать, все же имеет возможность реализовать ценности отношения» . Платон, начиная с «Тимея» вводит понятие «сингенейя» - родство упорядочивающего мир Бога и человека, стремящегося к «калокагатии» - физическому и духовно- нравственному совершенству. Сингенейя - принцип, выражающий нераздельность человека и мира, выраженную в их единой способности к самоорганизации. Калокагатия же есть образовательный идеал Платона. Бог построил Космос, «устроил ум в душе, а душу в теле и таким образом построил Вселенную» . Человек, стремящийся к гармонии трех модусов своего бытия, уподобляется Космосу.

 Медицинские и социальные проблемы однополого влечения

По словам Казимежа Имелинского (1986), невротические переживания гомосексуалов следует различать и, соответственно, по-разному лечить: одни из них обусловлены нетерпимостью социальной среды и межличностными конфликтами; причиной других является скорее неспособность личности справиться с собственными проблемами и смириться с противоречиями между сексуальными наклонностями и усвоенными моральными нормами; третьи могут быть обусловлены, прежде всего, невротическим развитием личности, в рамках которого девиация является одним из многих проявлений. Крайности одинаково вредны. С позиций вульгарного социологизма считается, что однополое влечение обусловлено лишь социальными причинами, воспитанием и характером взаимоотношений в семье. Подобный подход лишает врача способности ориентироваться в формах гомосексуальной активности; мешает ему оценить сущность психогенной ситуации и выбрать верную тактику в работе с пациентами. Многие психиатры, напротив, абсолютизируют гетеросексуальный стандарт, ими же определённую биологическую норму полового поведения

скачать реферат Проблемы профессионально-психологической компетентности и профессионально-личностного роста

Морально-нравственный компонент профессиональной компетентности Моральные категории: 1. категория собственного морального сознания (моральный принцип, моральная норма, этическая категория, моральное убеждение, нравственная цель, моральный выбор и т. д.); 2. нравственные отношения (нравственное взаимодействие, нравственный конфликт, моральный авторитет, моральная репутация и др.); 3. категории моральной практики или функционально-поведенческие. В них находит выражение процесс реализации личностью тех или иных нравственных качеств на практике, в обыденном, повседневном поведении (моральный-аморальный поступок, моральное воздаяние, моральные последствия и санкции). Анализируя причины возникновения нравственной деформации, Г. В. Дубов разделяет их на внутренние и внешние. К внутренним причинам нравственной деформации относятся следующие: негативный пример руководства; перегруженность работой; наличие «потолка» (предельного звания по должности); низкая нравственная воспитанность коллектива; низкая правовая культура коллектива; правовой нигилизм; низкий уровень воспитательной работы; негативное «воспитательное» воздействие преступной среды; негативное воздействие семьи; изолированность; ограниченность общения с культурной средой; определённая «кастовость» органов; неудовлетворённость материальной оплатой и другими формами материального стимулирования труда; неудовлетворённость условиями труда»; несоответствие уровня квалификации занимаемой должности; конспиративность служебной деятельности (отсутствие общественного контроля).

скачать реферат Государственные режимы

Подобное мировоззрение часто было обличено в религиозную форму. Итальянский фашизм серьёзно различались как идеология и государства. а них основанные но причины прихода к власти Гитлера и Муссолини были почти одни и те же развитие индустриализма породило «массовое общество» с аморфной социальной структурой разрушение привычных социальных взаимоотношений оставило индивида в одиночестве. «Человек ищет замену исчезнувшим связям, некую внешнюю силу в виде государства, нации, движения, вождя или идеи, с которыми он мог бы себя отождествить». Мировая война невиданная до сих пор по своим масштабам и жестокостям вызвала глубокий кризис моральных норм и ценностей в Европе. Революционная война охватившая Россию, Германию и др, европейское общество, напугало общество и усилило антисоциалистические партии и движения, экономический кризис и обнищание масс, вызванные войной нанесли мощный удар по политической культуре. В Германии к перечисленным причинам прибавилось ещё и чувство национального унижения, как один из результатов проигрыша войны. Всё это явилось причинами роста национализма.

скачать реферат Нормы права в системе нормативного регулирования

Разом з тим вони зв'язані із соціальними нормами, що виступають як свого роду специфічні кошти реалізації суспільних ідеалів, принципів і соціальних цінностей. Слід зазначити, що суспільні ідеали, а в якомусь ступені і деякі принципи соціального життя, у більшій мері, чим соціальні норми містять момент випередження умові суспільного буття. Оскільки соціальна норма в сфері суспільної й індивідуальної свідомості — ідеальна модель суспільних відносин і поводження людей у визначених ситуаціях, остільки в ній відображаються і враховуються крім позитивного змісту ще і протиріччя між пануючими умовами суспільного буття і тих відхилень від них, що неминуче можуть з'являтися в реальному житті. У принципах звичайно відображається загальний зміст того чи іншого суспільного чи явища суспільних відносин, у нормах же він конкретизується, а в деяких з них ще і розкриваються кошти здійснення цього принципу. Крім того, у конкретних сферах соціального знання (наприклад, моралі) принципи і норми можуть збігатися. Моральні принципи часто виступають і як найбільш загальні моральні норми, хоча на всі норми є в той же час і принципи моралі.

скачать реферат Философия. Проблемно – тематический курс

От личности требуется совершить выбор между сталкивающимися моральными ценностями в пользу одной из них и в ущерб другой и только через разреше- ние данного противоречия реализовать свои нравственные цели. Сложность разрешения заключается в этом случае не столько в том, что человек не знает нравственных норм или не желает их выполнять, сколько в необходимости разрешить их столкновение. К нравственным конфликтам обычно относят два тип столкно- вения норм: в рамках одной системы моральных ценностей и меж- - 33 - ду нормами различных моральных систем. Такая классификация с необходимостью вытекает из представления социальной обуслов- ленности выбора. Разрешение нравственных конфликтов базируется на построе- нии иерархии нравственных ценностей, систем предпочтений с четким осознанием диалектики абсолютного и относительного в применении любой нравственной нормы. Особую роль играют социальная и воспитательная профилак- тика нравственных конфликтов, разработка мер по устранению конкретных причин. Нравственный конфликт не просто заостряет проблемы мо- рального выбора.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Договор по гражданскому законодательству. Преступления против безопасности государства

Могут быть вещи, принадлежащие каждому из супругов. К ним относятся вещи, принадлежавшие каждому из них до брака, оставленные в наследство, подаренные кем–нибудь. Они не являются совместной собственностью. Каждый из супругов сам может распоряжаться своими вещами (продать, подарить, пользоваться). К личным вещам относятся и предметы личного пользования (одежда, обувь и т.п.). Но драгоценные вещи, приобретенные в процессе совместной жизни, являются общей совместной собственностью. Каждый из супругов сам, своим имуществом отвечает за причинение вреда другим. Если один из супругов в результате совершения преступления причинил материальный ущерб другому, он отвечает за это своим личным имуществом, а если его не хватит, то за счет своей доли в общем совместном имуществе. Если же общая собственность появилась или увеличилась в результате совершения преступления, то причиненный другому вред восполняется за счет общего имущества. Все эти вопросы будут решаться судом на основе всестороннего рассмотрения всех фактов, относящихся к делу. Из сказанного видно, что отношения супругов между собой строятся не только на общепринятых моральных нормах, но и на нормах закона.

скачать реферат Индивидуально-психологические особенности подростков в неполных семьях

Наиболее массовый из них связан с распадом семьи вследствие развода супругов. Накопленная исследователями социологическая информация свидетельствует о том, что наиболее распространенными причинами разводов являются алкоголизм, несхожесть характеров, измена или создание другой семьи. Обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем большинстве случаев инициатором развода выступает женщина. Что касается ранних браков, то они оказываются менее жизнестойкими, чем обычные. Этот процесс, несомненно, стимулируется социальной и гражданской незрелостью супругов, их безответственным, легкомысленным отношением к семье, а также увеличением числа вынужденных браков, вследствие беременности и рождения ребенка. Формированию неполных семей в значительной мере также способствует наблюдаемый в последнее десятилетие непропорциональный рост смертности мужчин в трудоспособном возрасте от неестественных причин (отравление, производственных травмы, военные действия и т. д.). В связи с изменением моральных норм в области взаимоотношений полов, распространением добрачных связей, неподготовленности молодежи к браку, завышении требований к брачному партнеру увеличивается число детей, рожденных вне брака.

скачать реферат Неполная семья как фактор социально-психологического неблагополучия ребенка

Особое внимание заслуживает положение в нашем обществе неполных семей. Неполная семья – это один из основных социально-демографических типов современной семьи. Неполная семья – это малая группа с частичными неполными связями, где нет традиционной системы отношений мать- отец- ребенок /1/. Рост неполных семей непосредственно связан со сферой брачно-семейных отношений: - изменение моральных норм в области взаимоотношения полов; - распространение добрачных связей; - изменение традиционных ролей (семейных) мужчины и женщины; - утрата семьей своей производственной функции; - неподготовленность молодежи к браку; - завышенные требования по отношению к брачному партнеру; - алкоголизм и наркомания. Выделяют несколько источников формирования неполных семей. Наиболее массовый из них связан с распадом семьи вследствие развода супругов. Накопленная исследователями социологическая информация свидетельствует о том, что наиболее распространенными причинами разводов являются алкоголизм, несхожесть характеров, измена или создание другой семьи.

скачать реферат Психологические особенности личности детей из полных и неполных семей

Родительское отношение — один из наиболее важных аспектов межличностных отношений в семье. Семья во все времена находилась в центре внимания общественности. Особое внимание заслуживает положение в нашем обществе неполных семей. Неполная семья- это один из основных социально- демографических типов современной семьи. Неполная семья- это малая группа с частичными неполными связями, где нет традиционной системы отношений мать- отец- ребенок . Причины увеличения числа семей с одним родителем Рост неполных семей непосредственно связан со сферой брачно-семейных отношений: изменение моральных норм в области взаимоотношений полов; распространение добрачных связей, изменение традиционных ролей (семейных) мужчины и женщины; утрата семьей своей производственной функции; неподготовленность молодежи к браку; завышенные требования по отношению к брачному партнеру; алкоголизм и наркомания. Источники формирования неполных семей: Выделяют несколько источников формирования неполных семей. Наиболее массовый из них связан с распадом семьи вследствие развода супругов.

скачать реферат Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

Коран є одною з таких книг. Це головна священна книга однієї з найбільш розповсюджених та відносно молодих релігій – ісламу. Шанування Корану є одним з догматів цієї релігії. У даній роботі поставлено завдання визначити характеристики, основні риси Корану, умови його виникнення, зміст та його значення загалом. 1. Написання Корану 1.1 Історично-політична версія У п яткою та культурним здобутком. Справді, в ньому відбилася історія арабів та їхні звичаї. Хоча створення книги мало політичні причини, але у мусульман все ж є підстави вірити в те, що в ньому написано, і слідувати тим настановам, які він проповідує. І слідують вони цим настановам до цих пір, деякі мусульманські країни і зараз мають законодавство, де основні положення запозичені з Корану. Звичайно ж, серед них є дуже специфічні норми, але найголовніші принципи – це загальнолюдські етичні й моральні норми, які притаманні чи не усім світовим релігіям. Коран все ж був створений в ті часи, з яких давно вже багато чого змінилося в суспільному житті. Але значення його для віруючих арабів не слід недооцінювати - як літературний шедевр, як енциклопедія давніх звичаїв арабів.

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
скачать реферат Концепція соціального факту Е. Дюргейма

Кінцевими причинами соціальних явищ виступають, по Дюркгейму, ідеї, й духовні цінності людей, що вони реалізують практично. Вони він знаходить джерело всякого соціального еволюції. Йдеться про ідеї і духовних цінностях як проявах колективного уявлення. По відношення до окремих людейм соціальні норми, цінності й інші прояви суспільного свідомості існують об'єктивно. Кожна мисляча людина захоплює людськими певні політичні, правові, моральні норми та інші норми, цінності й соціальні настанови. Вони повинні їх засвоїти і реалізувати практично. Відповідно до них Дюркгейм свідчить про дві основні ознаки соціальних фактів: їх об'єктивне існування стосовно до окремим індивідам та його примусове вплив на людей. Тим самим було Дюркгейм виходив з усвідомлення людини як соціальної істоти, розвиток виробництва і діяльність якого полягає проходять під певним впливом соціальних розпоряджень. Так ставиться і вирішується Дюркгеймом питання соціальної зумовленості поведінки людей. У соціальних фактів загальна духовна Природа і сутність.

скачать реферат Философия символического мира человека, человек в мире культуры

В этом, в частности, причина того, почему различные люди и культуры выработали и вырабатывают отличающиеся друг от друга кодексы морали. Сам факт многообразия моральных норм показывает, что мы не запрограммированы природой, обществом, силами духовного мира на совершение определенных поступков. Как существа разумные, мы можем обладать определенной степенью свободы. Этика исходит из признания за человеком возможности совершать действия, ориентируясь не только на биологические и материальные потребности, не только на конкретно-исторические традиции и моральные установления, но и на требования нравственного закона. И. Кант в предисловии к «Критике практического разума» писал: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Понимание того, что есть начала, превышающие человеческое бытие, человеческие учреждения, высвобождает нас от духовного трепета перед природными и социальными силами этого мира.

скачать реферат Дюркгейм

Соціальна морфологія репрезентує у соціології Дюркгейма його теорію щодо побудови й форми частин суспільства. Проте це не означає, що сорфологічні соціальні факти французький соціолог бере за першооснову цілісності суспільного життя. Вже у ранніх своїх працях він підкреслює їхню обмежену роль у даному відношенні. Морфологічні факти, зрозуміло, можуть породжувати колективні уявлення. Але останні, виникнувши, самі, у свою чергу, стають безпосередньою причиною — незалежно від морфологічної основи — нових колективних уявлень. Здебільшого колективні уявлення здатні породжувати і морфологічні феномени. Вирізнення соціальної фізіології французький соціолог обгрунтовує існуванням — поряд з морфологічними — функціональних, або фізіологічних фактів. До них Дюркгейм зараховує факти колективної свідомості та способи колективних дій. Сам він передусім цікавиться колективною свідомістю, впливом колективних уявлень на свідомість та поведінку індивідів. За словами вченого, у центрі його наукових інтересів перебуває не "тіло", а "душа" суспільного життя. Серед фактів колективної свідомості французький соціолог розрізняє релігійні традиції, народні легенди, політичні ідеї, правові та моральні норми, мотивацію економічної діяльності.

скачать реферат Экологическая этика

Разговор с животными был следствием уверенности, что животные понимают человеческую речь. Интересно и его содержание. Северные народы к растениям и животным традиционно относились как к некоему роду людей, распространяя на них внутрисоциальные моральные нормы. Правда, основой этичного отношения к растениям и животным был скорее страх, чем осознание ответственности за судьбу природы, когда, скажем, в тюленях нивхи видели морских людей или когда они верили в существование «лесных» людей. Источник страха коренится в представлениях о связях животных с высшими силами, духами-хозяевами: рябчика, например, с духом неба, медведя — с хозяином тайги и т. д. Аналогичные формы поведения сохранились у многих народностей, живущих на Земле. Причиной обожествления нивхами медведя могла служить вера в переход души убитого медведем человека в медведя. Когда убивали большого старого медведя, говорили: «Убил деда (дядю) и т. д.». У нанайцев бытовали представления о родстве убитого медведя с человеком, нашедшим берлогу. Таким образом, одна из причин осторожного обращения с животными и растениями связана с идеей перевоплощения. Другая причина — генетического порядка, связанная с представлением о происхождении человеческой группы от животного или растения, называемого тотемом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.