телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Книги -30% Разное -30%

все разделыраздел:Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Украины

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Найбільшим споживачем води в господарстві України є сільське господарство. Його частка становить більш як 2/3. Основний водоспоживач — зрошуване землеробство. Особливо висока його питома вага в південних областях. Отже, природні умови і ресурси України в цілому сприятливі для розвитку сільського господарства. Переважно рівнинний рельєф, достатня кількість тепла і вологи в період активної вегетації, великі площі родючих грунтів дають змогу вирощувати найрізноманітніші сільськогоспо- дарські культури помірної зони і розвивати всі основні галузі тваринництва. Земельний фонд України характеризується високим ступенем освоєння. Сільськогосподарські угіддя займають 42,4 млн. га, або 70% загальної земельної площі. Землі, які потребують освоєння, займають лише 2,5% її території. У сільському господарстві земля є найважливішим засобом виробництва. Характерною особливістю структури сільськогосподар- ських угідь є висока питома вага орних земель (більше 80%). Інші площі використовуються під багаторічні насадження (2,7%), сінокоси (5,1%) і пасовища (11,4%) (мал.1) Найбільше розорані сільськогосподарські угіддя в Лісо- степовій зоні (85,4%), а найменше — на Поліссі (68,9%) (5, с.291). У Поліській зоні майже третину площ сільськогосподарських угідь займають природні кормові угіддя. У зв’язку з тим, що в Україні сільське господарство поступається промисловості як за щільністю основних виробничих фондів, так і за обсягом виробництва товарної продукції, в республіці переважає промислово- сільськогос- подарський тип освоєння території. Важливою складовою частиною освоєння території України є рівень розвитку ін- фраструктури території, особливо комунікаційної. Від територіальної організації інфраструктури, густоти транспортної мережі, її технічного стану, напрямку залізниць і автомобільних доріг залежать особливості територіальної організації АПК і регулярність зв’язків між його основними ланками. Провідна роль у структурі перевезень вантажів АПК належить автомобільному транспорту. Спеціалізовані транспортні засоби (автоцистерни, спеціалізовані автомашини для овочів, хліба, рефрижератори тощо) перевозять вантажі АПК. Залізничний транспорт займає провідне міс-це у здійсненні зовнішніх зв’язків АПК. Одним з головних чинників, що впливають на формування і територіальну організацію АПК і споживання його кінцевої продукції є характер розселення, густота сільсько- го населення і рівень забезпечення трудовими ресурсами. Розвиток великих систем розселення впливає на величину і структуру різних аграрно-промислових комплексів. Найбільші та великі міста є одним з найважливіших факторів формування приміських АПК. Навколо цих міст створюються спеціалізовані підприємства приміського типу для забезпечення міського населення свіжими овочами, молоком та іншою малотранспортабельною сільськогоспо- дарською продукцією. Різні природно-географічні зони України нерівномірно забезпечені трудовими ресурсами. В результаті одні регіо- ни України мають надлишок трудових ресурсів у сільсько- му господарстві, а інші відчувають їх недостачу. Найкраще забезпечені трудовими ресурсами лісостепові області, де найвищою є густота сільського населення. Найбільша потреба в трудових ресурсах відчувається у степових областях, де густота сільського населення найменша.

В Україні отримують досить високі врожаї цієї культури. Якщо в середньому за рік у 1971 — 1995 рр. врожайність соняшнику становила в республіці 15 — 17 ц/га, то у цілому в тодішньому СРСР — 12 — 15 ц/га (2, с.290). Основні площі соняшнику зосереджені в Степовій зоні, в Закарпатті, на півдні Лісостепу. У північній та західній частинах України вирощується льон-довгунець, площа якого у 1995 р. склала 98 тис. га. В республіці збирають високі врожаї цієї культури. Досить сказати, що у 1995 р. 5,0 ц/га (середні врожаї по СРСР були 3,5 ц/га) (2, с. 290). Льон-довгунець — культура довгого дня і краще росте в більш північних районах. В умовах України його вирощують у поліських районах Житомирської, Чернігівської, Київської, Рівненської, Волинської та Сумської областей, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. Льон-кудряш вирощують у степових областях. У республіці вирощуються також коноплі, посіви яких становлять 10 тис. га і скоротилися у порівнянні з 1940 р. майже в 15 разів. Коноплі південні вирощують у Степовій зоні (Дніпропетровська і Миколаївська області), середньоруські — в Лісостеповій (Сумська, Чернігівська, Полтавська області) на півдні Полісся. В усіх областях України вирощують і заготовляють значну кількість (близько 100) лікарських рослин. Культивують валеріану лікарську, кмин, хрін, шавлію лікарську, лаванду, м’яту кучеряву, м’яту перцеву, фенхель, беладонну лікарську, звіробій, ромашку та багато інших. Лікарські рослини вирощують у всіх природних зонах, а найбільше — в Криму. Вирощують також тютюн і махорку (30 тис. га). Основні площі тютюну зосереджені в західній (Тернопільська, Івано-Франківська і Хмельницька області) та південній (Крим) частинах України. Для потреб пивоварної, дріжджової та хлібопекарської промисловості використовують суцвіття хмелю. Цю культуру вирощують в Житомирській, Рівненській, Львівській, Вінницькій областях. Україна є важливим регіоном вирощування картоплі (в 1995 р. — 1,5 млн. га). Почали її культивувати у 60-х роках XVIII ст. в західній частині, а також у районі Охтирки, Лебедина. У другій половині ХІХ ст. ця культура розповсюдилася також у Східній Галичині. Площі товарної картоплі зосереджені переважно в областях Полісся, а також навколо більших і найбільших міст центральної та північної частини республіки. Потреби у картоплі в південних регіонах задовольняються за рахунок її доставки із північних областей: Чернігівської, Житомирської, Рівненсь-кої, Волинської, Сумської. Овочі в Україні вирощуються повсюдно на площі 503 тис. га (без насінників) (1995р.). Помідори, перець, баклажани і деякі інші овочі переважно культивуються в півден-ній частині республіки. Капуста, столові буряки, огірки та інші городні культури вирощуються у північній частині Лі- состепу і на Поліссі. Значні площі займають баштанні культури: дині, кавуни, гарбузи, кабачки, патисони, плоди яких є цінним продуктом харчування. Основні площі баштанних культур (90%) розміщується в Степовій зоні, на яку припадає понад 90% валового збору. З метою створення кормової бази для тваринництва в Україні вирощують кормові культури, такі як кормові коренеплоди і кормові баштанні, кукурудза на силос і зелений корм, однолітні трави, багатолітні трави.

Суцільна руйнація, безперечно, неефективної адмініст-ративно-командної системи управління економікою здійс-нювалася внаслідок безсистемної і своєчасної її заміни більш результативною ринковою системою, надмірним сподіванням на саморегулюючу роль “невидимої руки” ри-нку. У світовому співтоваристві Українську державу, передовсім, визнають як значного потенційного лідера з виробництва найважливіших продуктів харчування: зерна, цукру, олії,м’яса, продуктів переробки молока, овочів, плодів, ягід тощо.Співробітничати висловлює бажання значна кількість компаній усіх без винятку високорозвинених країн світу. Використати цей настрій іноземних інвесторів, створити умови, щоб економіка Украіни змогла отримати якомога бі-льшу вигоду,— святий обов’язок тих, хто причетний до ке- рівництва державою, і зокрема аграрною сферою, на всіх рівнях управлінської ієрархії. Багатство держави визначається вмінням народу повною мірою використовувати природний потенціал (і чим він різноманітніший, тим краще). В Україні головним ресурсним потенціалом є земля. Можна навести два приклади. У країнах Західної Європи з одного гектара посівів цукрових буряків одержують 8 - 10 тонн цукру, в нас 1995 року - лише 2,6 тонни, а в сприятливому 1990-му - 3 тонни. Хоча є всі можливості, щоб виробляти 10 - 12 млн. т цукру. За цих умов можна реалізовувати на зовнішньому ринку близько 7 - 8 млн. т, а це 4 - 5 млрд доларів США. Аналогічним резервом для зміцнення економіки є соняшник. Вихід в цій галузі на європейський рівень урожайності та переробки може додатково забезпечити 2,5 - 3 млрд доларів (8, с.6). Таким чином, лише за рахунок цукрових буряків та соняшнику ми можемо розв’язати проблему постачання газу для всього народного господарства. Україна є також великим виробником зерна, м’яса і молока, плодів та ягід. Але наявні резерви використовуються лише на третину. Насамперед потрібно зорієнтувати вітчизняну промисловість (хімічну, машинобудівну) на виготовлення для галузей АПК необхідних машин, обладнання, добрив та засобів захисту рослин і тварин. За якістю та стандартами вони повинні відповідати усім вимогам технологічного процесу. Візьмемо для прикладу молочне господарство краї-ни. Сьогодні значне поголів’я корів знаходиться не тільки в колгоспах (близько 5 млн. голів), а й в особистих господарствах населення (2,8 млн. голів). Однак молочна продукція приватного сектора потрапляє на ринки в дуже обмеженій кількості. Виходить, що виробничий потенціал села не повністю працює на потреби споживача, усього населення держави. А це великі втрати для суспільства. Потрібно, щоб у кожному з 30 тис. сільських поселень діяли молочні пункти. Це не важко зробити місцевій владі. Головне - забезпечити пункти потрібним обладнанням, то-бто, холодильним устаткуванням, засобами контролю жир- ності, загальної якості молока тощо. Йдеться про забезпечення сучасного рівня переробки молока відповідно до світової практики. Відповідальні завдання постають перед Міністерством промисловості щодо забезпечення сільськогосподарського виробництва мінеральними добривами. Якщо сільське гос-подарство не буде забезпечуватися добривами та іншими хімічними засобами, то з економічної точки зору підприєм-ства хімічної промисловості стають непотрібними Україні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Записки президента

В ночь с 15 на 16 сентября в Тбилиси после несанкционированного митинга возбуждённая толпа совершила нападение на здание КГБ Грузии. Нападавшие выдвинули требование об освобождении одного задержанного по подозрению в нападении на отдел внутренних дел Адигенского района. ЦК КПСС рассмотрел вопрос «Об усиливающихся тенденциях коммерциализации культуры и мерах по её преодолению», так как в духовной жизни страны усиливается тенденция коммерциализации культуры со всеми негативными последствиями для нравственного здоровья общества. Президиум ВС Украины специальным указом запретил продажу за пределы республики продукции агропромышленного комплекса сверх установленных объёмов её вывоза. Цены на московских рынках почти на 28 процентов превышают прошлогодние. Четвёртая сессия ВС СССР приняла решение о предоставлении дополнительных полномочий Президенту СССР. Октябрь В 0 часов 00 минут в ночь на 3 октября ГДР прекратила своё существование. Перед зданием рейхстага в Берлине на высокой мачте был поднят обще-германский черно-красно-золотой флаг

скачать реферат Разработка стратегии маркетинга ОАО Роганский мясоперерабатывающий комбинат

На заводе имеется коллективный договор между администрацией и работником. Согласно коллективному договору применяется сдельно-премиальная и повременно-премиальная система оплаты труда, имеется собственная шестиразрядная тарифная сетка и оклады, а также выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки, в соответствии с отраслевым соглашением между Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Центральным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса Украины. На предприятии действует система социальной поддержки работников: бесплатное спецпитание, молоко за вредность, пионерлагеря, подарки на Новый год. Ветеранам - бесплатная подписка на год, одноразовая помощь на 9 Мая. Организация труда и управление трудовым коллективом - это часть менеджмента, связанная с трудовыми ресурсами предприятия и их отношениями внутри предприятия. Основными целями управления кадрами являются: удовлетворение потребности предприятия в кадрах; обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должного продвижения кадров; эффективное использование трудового потенциала предприятия.

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Статьи

В краю выращивается пшеница, кукуруза, подсолнечник, фрукты, виноград, даже чай. Кубанские крепленые вина удовлетворяют самым взыскательным вкусам и могут соперничать с Крымскими Массандровскими винами. Развито бортничество. Кроме растениеводства, в Краю большое внимание уделяется животноводству и ловле рыбы. На российском уровне агропромышленный комплекс региона вполне конкурентоспособен. Однако, предстоящее вступление РФ в ВТО ставит благополучие сельского хозяйства Краснодарского края под сомнение. В условиях квотирования сельскохозяйственной продукции, в условиях прямой ценовой конкуренции на винодельческом рынке с Болгарией, Украиной, Молдавией и Италией кризис аграрной промышленности на Кубани, по-видимому, неизбежен. Этот кризис приведет к резкому уменьшению налоговых поступлений в бюджет края и к появлению массовой безработицы, прежде всего, в наиболее «земледельческих» районах Кубани. Эта опасность вполне осознается, что и вызывает повышенный интерес руководства Края к стратегированию. К сожалению, вторая по значимости специализация Краснодарского края – рекреационный туризм – не только не сможет компенсировать будущее падение сельскохозяйственного производства, но и, вероятно, сама окажется перед лицом серьезного кризиса

скачать реферат Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Украины

Для обеспечения развития аграрной науки, как предусмотрено Постановлением Верховной Рады Украины от 3 июля 1999 г., необходимо ежегодно выделять из государственного бюджета средства в сумме не менее 1,7%, а в перспективе – 2,3–2,5% стоимости продукции, произведенной в агропромышленном комплексе Украины. В настоящее время этот показатель не превышает 0,4%. В системе таких мер должен найти место и Закон Украины «О рынке научной продукции», с помощью которого следует коммерциализировать научную деятельность, ввести науку в рыночные отношения. Разработанные и сопровождаемые наукой бизнес-программы, бизнес-проекты, бизнес-планы должны стать одним из основных источников финансирования деятельности научных учреждений, творческих коллективов и т.д. Успешная деятельность агропромышленного комплекса в значительной степени зависит от формирования и функционирования внутреннего аграрного рынка и его инфраструктуры, создания эффективной маркетинговой сети движения сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю, которая бы обеспечивала паритетность экономических интересов производителей, переработчиков и потребителей.

 Леонид Кучма

Как сказано в записке, в октябре 2002 года Александр Мороз вместе с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко встречались с руководителем польского правительства Лешеком Миллером и просили о финансовой помощи. Однако ни опровержения, ни подтверждения этого со стороны ни социалистов, ни других представителей оппозиции не было. Мороз Александр Александрович Мороз родился 29 февраля 1944 года в селе Буда Таращанского района на Киевщине. После окончания Украинской сельхозакадемии (1965) работал инженером-механиком в Емильчинском районном объединении «Сельхозтехника» (Житомирская область). С 1966 по 1974 год - преподаватель, заведующий отделом механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации. Работал на различных должностях в агропромышленном комплексе. В 1985 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ. До 1989 года - первый секретарь Таращаиского райкома партии. Позже - заведующий аграрным отделом Киевского обкома партии. В 1990 году был избран в Верховную Раду Украины, где некоторое время после отъезда Ивашко в Москву был лидером большинства

скачать реферат География: 9 класс (Шпаргалка)

Население и хозяйство 13/2 Восточная Сибирь. Ресурсы и развитие. 14/2 Дальневосточный регион. Проблемы развития. 15/2 Сотрудничество России и стран СНГ. 16/2 Государства Прибалтики. Особенности развития и перспективы сотрудничества. 17/2 Белорусия. 18/2 Молдавия. 19/2 Украина. 20/2 Государства Закавказья - Грузия, Армения, Азербайджан. 21/2 Государства Средней Азии - Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия. 22/2 Казахстан. 1/1 Географическое положение и границы России 2/1 Численность и естественный прирост населения России 3/1 Национальный и религиозный состав населения России 4/1 Миграции. Их виды и значение. 5/1 Особенности расселения населения по территории России. 6/1 Городское и сельское население. Урбанизация. Формирование городских агломераций. 7/1 Природно-ресурсные основы России. 8/1 Традиционная, командная и рыночная системы в истории развития России. 9/1 Структура экономики России. Межотраслевые производственные комплексы. 10/1 Развитие военно-промышленного комплекса. Конверсия. 11/1 География Российской науки. 12/1 Характеристика машиностроительного комплекса России 13/1 Характеристика топливно-энергетического комплекса России 14/1 Характеристика комплекса отраслей по производству конструкционных матриалов и химических веществ. 15/1 Металлургический комплекс России. 16/1 Характеристика химико-лесного комплекса России. 17/1 Агропромышленный комплекс России 18/1 Инфраструктурный комплекс России 19/1 Развитие транпортного комплекса России. 20/1 Рекреационные ресурсы России.

скачать реферат АПК /Украина/

Экономический подъем этих хозяйственных участков привел бы к значительной позитивной цепной реакции во всем агропромышленном комплексе. Но отечественная промышленность не может обеспечить надлежащего уровня развития отмеченных отраслей только за счет собственных ресурсов. Целый ряд средств производства вообще не выпускается в Украине. Например, новое оборудование для переработки молока производится только в нескольких странах и несколькими большими корпорациями. Поэтому проблема импорта товаров производственного назначения и иностранных инвестиций для развития АПК является чрезвычайно актуальной для экономики Украины. Согласно Закону Украины "Об иностранных инвестициях", к иностранным инвестициям относятся все виды ценностей, вкладываемых непосредственно иностранными инвесторами. в объекты предпринимательской и другие виды деятельности с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта". К инвестициям относятся валюта, в том числе иностранная, валютные ценности, движимое и недвижимое имущество, акции, облигации и другие ценные бумаги, любые права интеллектуальной собственности, имеющие стоимость, торговые знаки, ноу-хау, права на осуществление хозяйственной деятельности, платные услуги, другие виды инвестиций, которые не запрещены законами Украины.

скачать реферат АПК Украины

Также в курсовой работе описывается процесс реформирования агропромышленного комплекса при переходе от плановой экономики к рыночной, и государственное регулирование отношений между субъектами хозяйствования. Агропромышленный комплекс, АПК, сельское хозяйство, размещение производительных сил, земельные хозяйства, животноводчество, растениеводчество, реформа АПК Украины, государственное регулирование. Содержание Введение 1. АПК, структура, значение в системе производительных сил 2. Факторы формирования продовольственного АПК 2.1. Агроклиматические ресурсы 2.2. Почвенные ресурсы и земельный фонд 2.3. Водные ресурсы 2.4. Уровень хозяйственного освоения территории (транспорт, крупные системы расселения, трудовые ресурсы) 2.5. Исторические особенности 3. Сельское хозяйство – основа АПК. Современный уровень развития и структура с/х производства 4. Специализированные растениеводческо-промышленные комплексы 4.1. Зернопромышленный комплекс 5. Специализированные животноводческо-промышленные комплексы 6. Изменение приоритетов развития с/х. Проблемы развития в условиях перехода к рынку Заключение Введение На современном этапе экономика Украины, включая её агропромышленный комплекс, находится в состоянии глубокого кризиса.

скачать реферат Торгово-экономическое сотрудничество

Российская Федерация является крупнейшим рынком сбыта для товаров традиционного украинского экспорта: продукции агропромышленного комплекса, машиностроения, металлургической и химической промышленности. В свою очередь Украина импортирует из Российской Федерации сырье, газ, нефть, нефтепродукты, ядерное топливо, продукцию машиностроения. На протяжении 1994-1996 гг. объемы внешней торговли товарами между Россией и Украиной постоянно возрастали. Если в 1994г. товарооборот составлял $11,0 млрд., в 1995 г. – $13,9 млрд., то в 1996 г. – $14,4 млрд., т. е. увеличился за 3 года в 1,3 раза. Но на фоне этих успехов невозможно не заметить факт непаритетного товарообмена между странами. Если за период 1994-1996 гг. экспорт российских товаров в Украину увеличился в 1,4 раза, то импорт украинских товаров в Россию возрос в 1,2 раза. В результате сальдо внешнеторгового баланса России в торговле товарами увеличилось на $1,5 млрд. Естественное развитие межгосударственного товарообмена было прервано в результате введения в мае 1996 г. ввозных таможенных пошлин на сахар и подакцизные товары, а с 1 сентября – введения НДС на все товары украинского происхождения.

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
скачать реферат Лесопромышленный комплекс Украины

С этой целью строительство предприятий предельно ограничить в густонаселенных районах страны, в местах отдыха и оздоровления. Большую роль в охране окружающей среды играют технологии безотходного производства. В настоящее время используется лишь 2/3 биомассы вырубленной древесины. Лесосечные отходы (пеньки, кора, ветки) сейчас почти не используются. Они составляют резерв сырья, но на данном этапе только засоряют ландшафты, тогда как из них можно изготовлять удобрение, химические препараты. 8. Проблемы развития комплекса в условиях новых экономических отношений Пользование древесными ресурсами в Украине в целом имеет тенденцию к уменьшению общих объемов (в 1950 г. – 16.6 млн.м.куб., в 1965 г. – 14.3 млн.м.куб., в 1996 г. – 11.4 млн.м.куб., в 1997 г. – 10.4 млн.м.куб.). Более ј площади лесов передано в долгосрочное пользование агропромышленному комплексу, где из-за низкого уровня технологии лесохозяйственных работ продуктивность древостоев в 2 раза ниже, чем у лесов государственного подчинения. В Украине не получили развития плантационное лесовыращивание и целевое пользование лесом для плитного целлюлозно-бумажного производства. За 1991-1998 гг. из-за кризиса в экономике и спада объемов производства в отраслях не удалось выполнить задачи Государственной программы развития лесохозяйственного и лесопромышленного комплексов на период до 2015 года в отношении строительства новых предприятий целлюлозно-бумажного и плитного производства.

скачать реферат Выбор стратегии деятельности предприятия

III Характеристика продукта В настоящее время ОАО «ХТЗ», как и многие другие предприятия машиностроения, находится в сложном экономическом положении. В то же время завод продолжает работу и обновляет продукцию. В 1998 году в ОАО «ХТЗ» начато серийное производство первой модели нового поколения сельскохозяйственных машин – колесного трактора ХТЗ – 17021. Эта машина предназначена для выполнения наиболее энергоемких сельскохозяйственных работ , оснащена мощным, 170-сильным двигателем BF6M1013E , каркасной, безопасной и более комфортной кабиной и более усовершенствованной коробкой перемены передач, гидрообъемным рулевым механизмом и рядом других узлов. Более 300 тракторов ХТЗ – 17021 работают на полях Украины. Кроме этого акционерное общество имеет заказы на производство и поставку предприятиям АПК в текущем ггоду еще свыше 500 штук ХТЗ – 17021. Спрос на новые машины продолжает увеличиваться. Чтобы обеспечить минимальную годовую потребность агропромышленного комплекса в сельскохозяйственных тракторах такого класса, необходимо закупать не менее 3500-4000 штук в год.

скачать реферат Виды пошлин

Для товаров из стран, которые пользовались режимом наибольшего благоприятствования, применялись тарифы, которые составляли 2-3%. Ситуация изменилась в 1994 г. Ставки по большинству высокорентабельных товаров были повышены с 10—20% до 40—50%. Постановлением Кабинета Министров Украины № 998 от 13 декабря 1995 г. были сняты некоторые из максимальных ставок пошлин, включая ставки на ликероводочные и табачные изделия. Однако вместо них были введены аналогичные, а в ряде случаев и более высокие, специфичные ставки пошлин в ЭКЮ. Например, пошлины на спиртные напитки составили 5—7,5 ЭКЮ на 1 литр по льготной ставке и 10—15 ЭКЮ на 1 литр по полной ставке. В феврале 1995 г. были введены высокие ставки пошлин, 20—30% для стран с режимом наибольшего благоприятствования и 30—40% для других стран, на ряд сельскохозяйственных товаров и машин для агропромышленного комплекса, цемент, ряд химических товаров, одежду, строительные материалы и дорожно- строительные машины, автомобили, мебель и т. д. По условиям ГАТТ относительно импортных товаров должен обеспечиваться аналогичный национальный режим обложения их внутренними налогами и сборами как и для отечественных товаров, а также обеспечиваться порядок применения налогового законодательства, правил и требований, которые относятся к внутренней торговле.

скачать реферат Финансовая система Украины

Социально-экономическую природу бюджета государства, его роль в экономической и политической жизни страны структуру доходов и расходов определяет характер общественного государственного строя. Система финансов в Украине только с 90-х г.г. начала формироваться как национальная. К тому времени она была составной частью централизованной финансовой системы бывшего советского государства и зависела от его финансовой политики. Характер финансовой системы в то время отражал характер самой системы ведения хозяйства и был затратным и неэффективным. Экстенсивные методы ведения хозяйства, отсутствие стимулов к высокоэффективному труду приводили к убыточности предприятий в промышленности и хозяйств в агропромышленном комплексе. Такие предприятия постоянно субсидировались из бюджета за счет более эффективных предприятий, что подрывало любой интерес к добросовестному отношению и производительному труду. Региональные бюджеты и фонды развития предприятий формировали по нормативам, определенными центральными ведомствами. Ими же регламентировали и использование этих финансовых ресурсов.

скачать реферат Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе Курсовую работу выполнил Андрей Музыченко Донецкий государственный университет 1998 Введение. Тема курсовой работы - «Характеристика агропромышленного комплекса Донбасса» весьма актуальна. Ведь АПК поставляет населению продукты питания, удовлетворяет потребности промышленности в сырье. Поэтому все изменения, происходящие в АПК, непосредственно или косвенно влияют на всю экономику нашего региона, Украины, оказывают влияние на уровень жизни украинского народа. Цель курсовой работы: определить место АПК в экономике Донбасса, охарактеризовать АПК Донбасса, как с экономической, так и с географической стороны, осветить основные проблемы в АПК и пути его восстановления и дальнейшего процветания. В данной курсовой работе использовались многочисленные источники: а) учебники и учебные пособия ; в) статистические материалы ; г) материалы периодической печати Данная работа состоит из введения, четырех глав и заключения.

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
скачать реферат Экономическая система Украины

В ситуации, сложившейся сейчас на Украине целесообразно сократить производственные инвестиции. Вместе с тем, строительство в социальной сфере увеличится. При этом сокращение производственного потребления не относится к агропромышленному комплексу и производству товаров народного потребления. Кругооборот капитала, его стадии и функциональные формы. Движение капитала, охватывающее последовательно его авансирование, применение в производстве, реализацию произведенного товара и возвращение капитала к исходной форме, образует его кругооборот. Капитал, вкладываемый в производство, начинает свое движение в денежной форме, его функцией является покупка элементов производственного капитала. При наличии средств производства и рабочей силы можно начинать производственный процесс. Капитал выступает тут как производственный, его функцией является производство товаров и прибавочной стоимости. Для получения стоимости и прибавочной стоимости в денежной форме нужно продать продукт капитала: доставить товар на соответствующий рынок и найти для него покупателя.

скачать реферат Международные экономические группировки

Также, разрабатываются конкретные проекты по созданию новых консорциумов в области нефти и газа, геологоразведки, агропромышленного комплекса На начало 2000 года на территории СНГ проживало 283 млн. человек, в основном, жителей пяти государств - России (146 млн.), Украины (50 млн.), Казахстана (15 млн.), Узбекистана (24 млн.) и Беларуси (10 млн.). На остальные семь стран - Азербайджан, Армению, Грузию, Киргизию, Молдову, Таджикистан и Туркменистан - припадает чуть более 36 миллионов человек. Страны альянса в последнее время выкачивают из своих недр более 400 млн. тонн нефти в год. Это свыше 10% мировых объемов ее годовой добычи. Газа в СНГ добывается почти треть от мировых объемов, угля 500 млн.тонн, или почти 12% мировой добычи. В государствах Содружества производят 11% мировых объемов электроэнергии, 15% - первичного алюминия, около 30% - никеля, свыше 10% - меди, более 11% - минеральных удобрений, выплавляют без малого 11% стали, поставки которой в третьи страны составляют 16% мирового стального экспорта. Около 20% рынка вооружений припадает на государства СНГ, а в исследовательских центрах Содружества трудится 12% ученых мира, что говорит о том что у Содружества есть научная база достаточная для развития в должной мере.

скачать реферат Технико-экономическое обоснование выращивания зерновых эфирномасличных культур на юге Украины

Но без них не возможно успешное продвижение товара к покупателю, формирование покупательских предпочтений, в конечном счете не реален коммерческий успех фирмы. Поэтому задачей маркетинга является рационализация издержек обращения, уменьшение их до оптимального значения, при котором наиболее эффективно будут использованы возможности стимулирования сбыта и рекламы.ЗАКЛЮЧЕНИЕ Экономический кризис в промышленности Украины и в отраслях агропромышленного комплекса заставляет производителей самостоятельно искать пути выхода из него. Не исключением стало и эфирномасличное производство. В сложившейся ситуации в первую очередь необходимо перестроить структуру производства в соответствии с выбранной стратегией (сбыта и продвижения). Эти стратегии являются основополагающими на данном этапе развития производства. В виду специфики эфирномасличной продукции рынок рекламных услуг несколько ограничен. Реклама на телевидении и радио больше ориентирована на товары, реализуемые через розничную сеть. Применение этого вида рекламы может повлиять лишь на сбыт зерна кориандра, укропа как свежего, так и высушенного, идущих на пряности, в упаковке небольшого объема.

скачать реферат Народнохозяйственный комплекс Украины

Для описания современного состояния и характера размещения агропромышленного комплекса прежде всего необходимо указать, какие области АПК являются ведущими (то есть, на которые приходится наибольший удельный вес всей выпущенной продукции АПК). Такими областями является сельское хозяйство и области первичной обработки сельскохозяйственной продукции (или пищевой промышленности). Рассмотрим соответственно каждую из этих областей. Сельское хозяйство является важнейшим звеном агропромышленного комплекса, поскольку стоимость сельскохозяйственных производственных основных фондов в общественном аграрном хозяйстве на конец 1995 г. в сравнительных ценах 1983г. составляла 1691,0 млрд крб. В аграрном секторе занято почти 75% среднегодовых работников и вырабатывается свыше 53% стоимости продукции. В структуре сельского хозяйства доминируют такие области: растениеводство и животноводство. Растениеводство является базовой областью сельскохозяйственного производства Украины. Часть растениеводческих областей в стоимости всей продукции сельского хозяйства составляет 51,7%.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.