телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для детей -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Социология

Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Соціально-культурна дистанція між титульними народами України, що живуть в Україні, розглядувалася в аспекті етнічних особливостей, що зберігаються, по-перше, соціально-професійній діяльності; по-друге, ідеологічних орієнтації; і в третіх, уявлень про нормативні цінності. У ідеологічній сфері були виділені орієнтації людей на макрорівні — щодо суспільних стосунків в країні в цілому: про формування цивільного, плюралістичного суспільства або, навпаки, повернення до колишніх порядків; на мезо-рівні — щодо групових цінностей, наприклад, суверенітету народів, етнокультурного домінування або культурного плюралізму, а також таких цінностей, які служать символом етносу, — рідна мова, оцінка історичного минулого, орієнтації на минуле-майбутнє, схід-захід. В результаті опитів було встановлено, що в орієнтаціях на цінності макрорівня дистанційність між респондентами титульної національності і українцями або статистично незначуща, або зовсім невелика. Як вже наголошувалося, культурна дистанція зв'язана з нормативною культурою, що зумовило ділення на суспільства з традиційною домінантою і суспільства з сучасним «модерністським» кодом. Для з'ясування питання про те, наскільки велика дистанція за цією ознакою, ми вивчили відношення представників вказаних етносів, по-перше, до загальнолюдських цінностей; по-друге, до специфічних етнокультурних цінностей і розпоряджень; і по-третє, проаналізували психологічний ракурс сприйняття іншої групи і власної етнічної ідентичності. У сільському середовищі, при значній схожості в цілому, відмінності у відношенні до одних і тих же цінностей дещо більше. Біля титульних національностей вище цінність сім'ї, пошани людей і освіти. Остання цінність більше характерна для так званих модернізованих культур, а це означає, що в селі також йдуть динамічні процеси. У Татарстані, при найбільшій схожості між титульною національністю і росіянами не лише в місті, але і на селі, татари в сільських умовах відрізняються саме орієнтацією на освіту. А ось по специфічних культурних цінностях відмінність етносів, природно, ще значне. І в цій сфері «культурні дистанції» грають істотну роль. Як вже мовилося, цінність рідної мови представляється титульним національностям більш значущою, що цілком зрозуміло, оскільки російська мова домінує і зараз, а мови інших народів тільки зачинають відроджуватися. Не випадково мова була основним ідеологічним символом вже в перших деклараціях національного руху. Інший чинник, який, мабуть, «набиратиме» силу розмежувала етносів, — це відмінності в релігії. Звичайно, багато що залежить від конкретної ситуації. Варіант, коли релігійність не стане таким чинником, можливий за умови, якщо відсутня домінанта релігійно-фанатичного ізоляціонізму. Висока релігійність зафіксована у людей в зонах відкритих міжетнічних конфліктів, тобто там, де у людей немає упевненості в безпеці особи і сім'ї. Названі тенденції, а також інші спостереження дають підставу для виводу перш за все про те, що нераціонально дискутувати про роль релігії взагалі в етнічних кордонах і міжетнічних конфліктах, неплідно розглядувати навіть роль конкретних релігій (ісламу, буддизму і так далі) як каталізаторів або стимуляторів конфліктів.

Демонстрація такої поведінки здатна задавати певний настрій. Наприклад, зустрічі президента США Б. .Клинтона з представниками етнічних і расових общин — поляками, індійцями, неграми — особливо широко транслюються засобами масової інформації. Такі дії президента, звичайно, є демонстрацією його політики. При будь-якому типові державного і політичного пристрою політика держави, що проводиться відносно «меншин», грає велику роль, як, втім, і в цілому етнічна політика, яка стосується і більшості, або домінуючого етносу. При всій різноманітності політики, що проводиться урядом, в ній можна виділити два основні напрями, які стосуються етнічних груп: інтегруюча політика (її інколи називають такою, що уніфікує) і політика культурного плюралізму. Інтегруючу політику сьогодні демонструє, наприклад, Естонія: той, хто не знає естонської мови і культури, не є тут громадянином держави. Але саме ця республіка піддається жорсткій критиці як зсередини, так і ззовні. Приклад плюралістичної політики дає Україна, в якій прийнятий нульовий принцип громадянства (тобто всі держави, що живуть на території, незалежно від національності і часу мешкання отримали громадянство), є Декларація прав народів. Таку ж політику демонструє Україна. Сам факт наявності двох державних мов в більшості України, а також ухвалення Закону про національно-культурну автономію свідчать, про наміри здійснювати плюралістичну політику. Політика плюралізму стосується зовсім не тільки області культури, мови, освіти. У широкому розумінні це і представництво національностей в інститутах влади, так звана «співучасть у владі». Таким чином, політична сфера тісно пов'язана з соціальними інтересами людей, їх трудовою влаштованою, мобільністю, але це вже інша група соціально-структурних чинників, на яких ми коротко і зупинимося далі. 4. Роль соціально-структурних і культурних чинників Серед групи соціально-структурних чинників, що впливають на міжетнічні стосунки, можна виділити три найбільш істотних: 1) взаємозв'язок соціальної і етнічної стратифікації; 2) вплив соціально-структурних змін; 3) етнічний чинник в соціальній мобільності. Узагальнюючи багаточисельні дослідження по міжетнічних стосунках, які давно ведуться в США, Г. Оллпорт прийшов до висновку, що упередження і конфлікти ослабляються, якщо контактуючі групи володіють однаковим статусом. Але поліетнічні держави, де всі общини володіють більш менш рівним соціальним статусом, знайти важко. Феномен же більшого представництва в престижних групах одних національностей в збиток іншим достатньо широко поширений і на особовому рівні дійсно сприймається як дискримінація. «Білу роботу зробить білий, чорну — чорний». Низку американських соціологів виявили багаточисельні конфлікти, пов'язані з десегрегацией негрів. Саме у їх роботах встановлені деякі важливі закономірності. Так, швидкі зміни в статусі «відстаючих» груп ведуть до більшої конфліктності. Рівень конфліктності знижується, якщо діють «організовані групи», здатні сконцентрувати свої зусилля навколо певних зразків десегрегации. У тих общинах, в яких за зміни виступали комітети сприяння, мери, церковні організації, міжрасові ради і тому подібне, міжрасові стосунки лагідніли. У інших же общинах, де такого сприяння не було, ворожість груп зростала.

Ще один механізм — підвищення вибірковості сприйняття в ситуації контактів, що передбачаються, тобто відсів позитивної інформації, спотворення інформації, що поступає, відтворення негативних етносоціальних уявлень; деперсоналізація членів своїй і «ворожою» груп. Дія всіх цих механізмів, що є показниками міжетнічної напруженості, посилюється в умовах конфліктів. Дія компенсаторних механізмів в міжетнічних стосунках розглядується як результат сформованого комплексу «Груповій неповноцінності» можна додати, що сама етничність в умовах різних соціальних і політичних змін, криз цивільної ідентичності виступає в своїй компенсаторній функції. З цим зазвичай буває зв'язано зростання гіперідентичності в масових масштабах. Антиасиміляційні настрої (відновлення комунікативних функцій «рідних мов», відновлення втрачених елементів традиційної культури і тому подібне) переростають в рухи за відновлення достоїнства, які зачинають сприйматися не лише в психологічному плані, але і в політичному, — як потреби в самоствердженні аж до суверенітету в різних формах. Регресивні механізми виражаються в зростанні невпевненості в майбутньому. Це веде до повернення архаїчних форм взаємодії, відновлення кланово-родових систем в культурі, що ми спостерігали і в середньоазіатському регіоні, і на Кавказі. Регресивні механізми набувають особливої ролі в разі тривалих, важковирішуваних конфліктів. У одному випадку вони можуть стати напрямом (точніше, одним з напрямів) в погоджувальних процедурах при регулюванні конфліктів; у іншому — гальмом в цивілізаційному розвитку, повертаючи до тих стадій, коли спори вирішувалися насильством і війною. Всі вказані соціально-психологічні механізми включаються тоді, коли формуються інтолерантні стосунки між етнічними групами. З питання про те, що таке міжетнічна толерантність, серед етнологів, етнопсихологів йдуть дискусії. Одним з досить поширених є розуміння толерантності як індиферентності до етнічних відмінностей. Воно нерідко зустрічається серед людей з високою діловою або загальнокультурною орієнтацією в життєвих установках — серед «природників», математиків, економістів. Але, буває, його розділяють і ті, хто, як мовиться, «втомився» від етнічних, національних проблем і хотів би звести їх нанівець, проте в реальності таке «рішення» просто неможливе. Поважно також враховувати, що люди з середи недомінуючих груп часто сприймають саму постановку проблеми про толерантність як спосіб стимулювати «терпіння», «терплячість», а індиферентність в міжнаціональному спілкуванні — як прагнення забути про потреби народів або навіть як тенденції, що асимілюють. Ось чому розуміння толерантності має не лише наукове, але і практичне, ідеологічне і політичне значення. Ми розглядуємо толерантність не як позицію самообмеження і навмисного невтручання, згоди на взаємну терпимість, а як ухвалення інших такими, які вони є, і готовність взаємодіяти з ними. Багато досліджень, проведених нами в різних республіках Російської Федерації підтвердили що людей толерантних, готових до спілкування, скрізь набагато більше, ніж просто індиферентних.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Проте вдповдальнсть за вс помилки й недолки, а також за висвтлення поглядв, цлковито лежить на мен. Ентон Д. Смт Лондонська школа економки Вступ Сиря та Нубя окрани гипетськ, Ти кожного оселив у свому крав, Даш Ти на прожиток усе необхдне, Кожен ма свй хлб  життя свого мрку, Хоч вдмнн у мов й за вдачею рзн, ¶ шкра хня рзниться то так Ти чужинцв помтив Ус чужоземн, далек крани створив Ти й зробив х придатними до життя, Нл створивши надхмарний Нл надхмарний чужинцям Уривок з антично поеми «Гмн до Атона» Мета ц книжки дати загальн уявлення про нацоналзм тим читачам  студентам, кому царина ця маловдома. Нацоналзм розглянуто не тльки як деологю, а ще як суспльний рух та символчну мову, дослджено його змст, рзновиди й витоки. Це доконче приводить до розгляду сумжних понять, як наця, нацональна дентичнсть  нацональна держава. Тому рамки ц прац розширились,  я неминуче торкнувся нших сфер, зокрема стор, соцолог, полтолог, мжнацональних вдносин , певною мрою, антрополог

скачать реферат Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Релігійна терпимість 2.2.3 Нові релігії ХХ століття: неохристиянські, орієнталістьскі, синтетичні, езотеричні, неоязичництво, сатаністи 2.3 Про «релігійне відродження», секуляризації й фундаменталізм: до проблеми співвідношення понять 2.4 Соціологічний аналіз феномену релігійного ренесансу. Теорії відмирання релігії. Сьогоднішні боги Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій. Актуальність теми. Соціальні зміни, що відбулися в результаті одержання Україною незалежності, розширили межі суспільної практики, обумовили якісно новий стан українського суспільства. Почалося відродження релігійного життя. Зростання ролі релігійного фактора на одне з перших місць у дослідженнях висунуло необхідність вивчення ролі релігії в сучасному суспільстві.

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
 Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918

Закінчив Університет Св. Володимира в Києві, очолював кафедру Львівського університету. У 1897–1913 рр. — голова Наукового товариства ім Шевченка у Львові. 1899 р. — один з організаторів Національно-демократичної партії в Галичині. Член Товариства українських поступовців, засновник і голова Українського наукового товариства у Києві (1908 р.). Наприкінці 1914 р. засланий до Симбірська. 1917 р. повернувся до Києва, очолив Центральну Раду. Перший Президент УНР. Після гетьманського перевороту переховувався в Києві, згодом переїхав до Кам'янця-Подільського. З початку 1919 р. — на еміграції. У Парижі очолював «Комітет незалежної України», у Відні — Український соціологічний інститут, комітет «Голодним України». У березні 1924 р. повернувся в Україну, очолив Історичну секцію ВУАН, займався науково-організаційною працею. Дійсний член ВУАН (з 1923 р.), АН СРСР (з 1929 р.). 1931 р. заарештований у справі «Українського національного центру», по звільненні був вимушений виїхати до Москви. Помер у Кисловодську, похований у Києві

скачать реферат Культорологічні теорії

У чому ж їхнє розходження? Психологія, як відомо, займається індивідуальною особистістю, у тому числі особистістю, що знаходиться в соціальній взаємодії, спілкуванні з іншими. Тому вона й виявляється за межами парсоповской теорії. Парсонс не цікавиться особистістю самою по собі. Предметом його соціологічного аналізу є соціальна маска особистості. Соціологічний аналіз, по Парсонсу, повинний бути спрямований на «інституціональний аспект социальної дії. Це така область, у якій виявляються діючі в соціальних системах нормативні экспектації, що кореняться в культурі і визначають, що саме слід робити людям у особистих статусах і ролях одного чи декількох різних значень» Одночасно з підходом до культури як «соціальної технології», що детермінує веління людини в суспільстві чи то в виді «технологічного фактора», чи то символічних «образної поведінок » розвивалися концепції, що принципово намагалися охопити культуру як ціле, подібне до організму, зрозуміти закони його народження, росту і старіння, вибудувати історичну типологію культур (цивілізацій), спробувати пояснити причини падіння і піднесення окремих цивілізацій.

 Камо грядеши

Це не той великий буржуа, що сходить з сторично арени, згравши свою велику роль, це дрбнобуржуазний ранть з вдстало крани. Але цей ранть розум сво нтереси вдцля й його мистецька доктрина  «будуй без пзнання», цебто лквдуй мистецтво. ¶ тому зовсм не дивно, що вс ц «лфи» (по сут «прафи») , напоствц, «октябристи»  т. п. зйшлись на цй доктрин. Хотли вони цього не хотли, але вони стали деологами нашого непмана. Не вс й так зван анархсти припускали свою залежнсть вд куркуля. Всм м треба пригадати пораду Плеханова: «Щоб розбратися в тому, що я називав живим одягом деолог, треба мати талант або принаймн хоч почуття художника. Тим кориснш таке почуття, коли ми беремося визначати соцологчний екввалент мистецького твору». Вс ц «прафи», напостовц хворють на оч,  м'я хнй хвороб пресбопя (стареча далекозорсть): м здаться, що вони бачать далеко, але це тльки люзя, бо даль вже не хвилю х, вона для них темна, мертва пляма  тльки. Зате вони нчого не бачать пд свом носом

скачать реферат Демократія як соціальне явище

Саме в цьому деякі західні дослідники вбачають перешкоду на шляху підтримки розвитку демократії в Україні. Поряд з тим соціологічний аналіз даних опитувань щодо ціннісних критеріїв вибору бажаного суспільного ладу, здійснений В.Л. Оссовським, засвідчує прихильність респондентів до цінностей ліберально-демократичного суспільства західного зразка (75%), при наявності близько 30% прихильників тоталітарної моделі. Брак однозначності в оцінках респондентів типовий для стану суспільної свідомості за часів соціальної трансформації, коли стикаються різні ідеології та системи декларованих і визнаних цінностей, коли остаточне обрання цінностей ще не відбулося, коли орієнтацію на принципи-цінності економічного життя, безпосередньо пов'язані із задоволенням життєвих потреб і буденних інтересів, коригує практика повсякденності. Політичні та соціокультурні цінності в такому суспільстві успадковані від тоталітарного минулого. Вони породжують відчуження мас від політичної практики, через що демократичні цінності, в кращому разі, визнаються, але не стають регуляторами практичних соціальних дій на політичному полі.

скачать реферат Соціологія культури

Що таке ? Поняття культури в системі соціологічного знання Основні підходи до вивчення культури в соціології. Типологія культур 1. Що таке соціологія культури? Соціологія культури – один з найпарадоксальніших напрямів соціологічної думки. Не дивлячись на той факт, що соціологічний аналіз культури є однією з головних задач соціології з моменту її появи, дотепер не існує згоди з приводу предмету вивчення власне 3) сприйнятті соціології культури як соціології мистецтва у вітчизняній традиції 20-30-х рр. ХХ століття . На рубежі 1960-70 – х рр. соціологія культури початку формуватися як самостійна галузь наукового знання (В. Ядов,1998). Багато дослідників вважали: культура формує соціальну поведінку людини. За час розвитку виникли різні підходи до трактування культури і соціології культури (І.І. Квасова, Б.С. Ерасов, Л.Г. Ионин і ін.) Культура в широкому значенні – внебиологичесая людська діяльність. Соціологія культури — це наука, що розглядає будову і функціонування культури у зв'язку з соціальними структурами і інститутами стосовно конкретно-історичних ситуацій, взаємостосунки суспільства і культури в цілому.

скачать реферат Законодавство України про цивільну оборону

Попередження соціально-політичних, міжнаціональних конфліктів, масових безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції органів управління і сил ЦО не входять. Слід відзначити, що заходи ЦО поширюються на всю територію України, всі верстви населення, а відповідальність за їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом. До завдань ЦО України входить: попередження НС техногенного й природного характеру і ліквідація їх наслідків; своєчасне оповіщення населення про загрозу і виникнення НС у мирний і воєнний час; захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха й застосування засобів ураження; організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха і у воєнний час; створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у НС мирного і воєнного часу; підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в НС.

скачать реферат Аналіз демографічної ситуації у в Харківському регіоні

Міністерство освіти і науки України Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна Соціологічний факультет Реферат з основ демографії на тему: «Аналіз демографічної ситуації у нашому регіоні»Харків 2010г. Зміст Введення Населення Чисельність населення (щомісячна інформація) 2. Склад постійного населення найбільш чисельних національностей в м. Харкові Рух населення Міграційний рух населення (щомісячна інформація) Природний рух населення (щомісячна інформація) Населення (2001 - 2009рр.) Методологічні пояснення ВведенняОстаннім часом в Харківському регіоні склалася складна демографічна ситуація - останні два десятиліття народжуваність у регіоні весь час падала, і тільки в 2001 році настав перелом в цій тенденції. Серед різних наслідків падіння народжуваності - зменшення кількості учнів у школах. За останні 10 років кількість першокласників у школах Харківської області зменшилась майже вдвічі (у 2004 році склало 21,5 тисячі школярів, в тому числі 4,3 тисячі - у сільській місцевості). Зменшення кількості учнів та зміни в структурі контингенту школярів приводять до скорочення освітньої мережі. Кількість першокласників, як показують підрахунки, стабілізується з 2007 року, але загальна кількість учнів у школах буде зменшуватися. І тільки після 2015 року почнеться зростання кількості школярів .

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
скачать реферат Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

Можна сказати, що він заклав фундамент формування понятійної системи соціології, а також структурно-функціонального методу. В значній мірі цьому сприяли аналогії людського суспільства з біологічним організмом, які він проводив. Безумовно, він робив відмінність між біологічним організмом і процесами суспільного життя. Головне значення відмінності Спенсер бачило в тому, що в живому організмі елементи існують ради цілого, в суспільстві — навпаки. Як він відзначав: «суспільство існує для блага його членів, а не члени існують для блага суспільства»1. На величезному етнографічному матеріалі англійський мислитель послідовно розглядає еволюцію сімейних відносин: первісні статеві відносини, форми сім'ї, положення жінок і дітей; еволюцію обрядових установ і звичаїв, політичних установ: держава, представницькі установи, суд і т.д. Не обійшов своєю увагою Спенсер релігійні установи, промисловість і її структуру. Таким чином, соціологія у Спенсера виступає як всеосяжна наука, що включає загальну теорію історичного розвитку (еволюцію). Взагалі, перша частина його «Підстав соціології» присвячена головним чином дослідженню первісної людини, причому здебільшого його духовній стороні, аналізу відчуттів і вірувань, яким він надавав велике соціологічне значення у визначенні характеру суспільного життя.

скачать реферат Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

ЗмістВступ Розділ 1. Методологічний аналіз дослідження проблеми формування ринку праці в сучасних умовах 1.1 Стан розробки проблеми формування ринку праці в сучасних умовах 1.2 Підходи, принципи і методи дослідження 1.3 Категоріальний апарат дослідження Розділ 2. Теоретичні засади дослідження соціального аспекту проблеми формування ринку праці в сучасних умовах 2.1 Проблема формування ринку праці в сучасних умовах 2.2 Зміст і форми соціального аспекту формування ринку праці 2.3 Вплив соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах Розділ 3. Праксіологічний аналіз соціального аспекту проблеми формування ринку праці в сучасних умовах 3.1 Проблеми впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах 3.2 Рекомендації щодо зменшення впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах Висновки Список використаних джерел Додаток Вступ Актуальність теми дослідження соціального аспекту формування ринку праці в Україні пов його розвиток примушує досить великі соціальні, професійні групи (причому практично повністю) змінювати спосіб життя, часто і місце проживання регіональне обумовлене переважно концентрацією в окремих територіальних одиницях таких галузей економіки, для яких характерне найбільше скорочення потреби в робочій силі

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Зміст права різних епох зовсім не співпадає; воно змінюване і відображає природу конкретної формації, пануючі в ній соціальні інтереси, уявлення і ідеї. “Право ніколи не може бути вище, ніж економічний лад і обумовлений ним культурний розвиток суспільства”, - писав Маркс. Соціологічна концепція права. Право, яке розглядається не як застигла сукупність норм, а як діяльність фізичних і юридичних осіб – громадян, державних і суспільних організацій, які дотримуються, застосовують і виконують правові приписи, є предметом соціологічного вивчення, яке набуло широкого поширення в останні десятиліття. На цій основі виникло і праворозуміння, орієнтоване на право в дії. Соціологічний підхід до розуміння права можна виразити у формулі Г.В.Мальцева “Право – це насамперед саме суспільне життя”. Правові норми держави, на думку прихильників соціологічного напряму в теорії права, - це лише частина права. Поряд з ними існує “живе право”, яке є не що інше, як фактичні відносини, що склались в суспільстві. Головне, стверджують вони, - вивчення реального порядку, тобто не тих приписів, які зафіксовані в правовій нормі, а самого процесу дії права в суспільстві, конкретних дій учасників правовідносин.

скачать реферат Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст

ЗмістВступ Чому громадянське суспільство? Що таке громадянське суспільство? Нетрі теорії Соціальний капітал і дискурсивні практики Громадянське суспільство як національний поступ Україна: соціальний маргінес чи самоврядна національна спільнота? Література ВступУ роботі розглядається природа громадянського суспільства з огляду на такий його структурний компонент, як дискурсивно-етичні практики. Опираючись на соціологічний доробок Р. Патнема, Е. Шілза, К. Мальдонадо, Р. Андерсена, автор розрізняє горизонтальні і вертикальні мережі соціальних взаємодій як дискурсивно-етичні практики свободи й автентичності та патерналізму й клієнталізму. На доповнення до поняття , 2001. Maldo aldo, Carlos E. Huma Righ s, Solidari y a d Subsidiary. - Washi g o ,D. C.: RVP, 1997. - 190 p Shils, Edward. he Vir ue of Civili y. - I dia apolis: Liber y Fu d, 1997. - 370 p.

скачать реферат Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна

Релігієзнавча наука прагне збагнути всю складність релігійного феномену, зорієнтуватися в релігійно-церковних питаннях як доктринального, так і практичного характеру, вчить вдаватися до діалогу та співробітництва між невіруючими та віруючими різних конфесій як засобу досягнення консенсусу, громадянської злагоди в суспільстві. Українське релігієзнавство переживає складний і цікавий період розвитку. Не задовольнившись марксистською парадигмою витлумачення релігії, релігієзнавча наука опинилася перед необхідністю вибору, наукового самовизначення. Соціологічний підхід до осмислення релігійних феноменів, який упродовж багатьох років домінував у релігієзнавстві, сприяв її розвитку, поглибив розуміння релігії як соціального і духовного феномену, виявив особливості її функціональності в різноманітних суспільствах і культурах. Завдяки застосуванню соціологічного підходу стали зрозумілішими соціальні вияви релігії, а також її вплив на ті чи інші соціокультурні процеси. Однак з часом дедалі більше відчувається обмеженість такого підходу.

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
скачать реферат Ідентифікація у сучасній соціології

Всебічного аналізу ця проблема зазнала у працях Є.І. Головахи, О.Г. Злобіної, С.А. Макеєва, В.Л. Оссовського, А.О. Ручки, М.О. Шульги. У Російській Федерації виконують аналогічний дослідницький проект під керівництвом В.О. Ядова «Альтернативи соціальних перетворень у російському суспільстві», у межах якого розглядають питання пізнання соціальних процесів, реідентифікації особистості, саморегуляції й прогнозування на цьому ґрунті соціальної поведінки особистості, особливості соціальної ідентифікації на різних стадіях життєвого циклу індивіда, семантичні простори соціальної ідентичності та соціальну ідентифікацію у процесах стратифікаційної мобільності. Перші підсумки цих досліджень містяться в публікаціях З.Т. Голенкової, Ю.Л. Качанова, Ю.М. Козирєва, Т.З. Козлової, Н.А. Шматко, В.О. Ядова. Таким чином, у сучасній соціально-філософській літературі значне місце посідає проблема пізнання соціальних процесів ідентифікації. Сформувалися два головних підходи: соціологічний (П. Бергер, П. Бурд'є, А. Грамші, Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, Д. Лукач, Т. Лукман, П. Штомпка, А. Шютц) та соціально-психологічний (Г. Келлі, Р.Ліфтон, Г. Маркузе, Р. Мертон, Г.Мід, Д.Рісмен, З. Фрейд, Т. Шибутані). Крім цього, усвідомлено зв'язок процесів ідентифікації із соціалізацією особистості, з розвитком групової солідарності, соціально-економічними та політичними проблемами кризового суспільства.

скачать реферат Біографія М.С. Грушевського

Шевченка, Українське наукове товариство, Українська партія соціалістів-революціонерів. Українська Центральна рада. Всеукраїнська Академія наук, її інститути, комісії, кафедри, Український соціологічний інститут у Відні та інші зарубіжні наукові й освітні установи тощо). Усіх цих людей, різних за професіями, віком, характерами об'єднує насамперед те, що вони присвятили себе служінню українській національній ідеї, розв 'язанню «українського питання», віддавши цій справі весь свій розум і працю. Усі вони — непересічні особистості, що відіграли різну за масштабами, але загалом досить помітну роль в українському русі творенні й захисті незалежної державності, пропаганді її у 'багатьох країнах світу., написанні її історії тощо. Усі вони присягнули Україні, її народу своїм життям, поклавши «душу й тіло» у підмурівок її незалежності, а тому гідні пам 'яті й пошани нащадків. Писати й розповідати про них -  професійний і громадянський обов'язок істориків, краєзнавців, митців. Це тим більше необхідно, що переважна більшість з них й донині мало відомі широкому загалу, а деякі «не знайомі» навіть фахівцям-історикам.

скачать реферат Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

Попри зовнішню новизну «нове вчення про мову» на­справді було поворотом до мовознавства XVII-XVIII і по­чатку XIX ст. Тут чітко простежуються спрощений вуль­гарно-соціологічний підхід до мови і фантастичні ідеї. Як зазначив В. І. Абаєв, «вірити в те, що первинні зву­кові комплекси дійшли до нас через десятки тисячоліть і можуть бути нами розпізнані в кожному слові й служи­ти основою будь-якого етимологічного аналізу, — це та­ке забуття фактора часу, така втрата історичної перспек­тиви, яким важко знайти виправдання». Марр ігнорує звукові закони й морфологічні відмінності між мовами. Теорія Марра вела мовознавство у глухий кут. Од­нак вона була співзвучною суспільно-політичній ситуа­ції в СРСР, тому її стали поширювати адміністратив­ним шляхом як єдино правильну. З часом з'ясувалося, що теоретичні положення «но­вого вчення» неможливо застосувати в конкретній до­слідницькій практиці, що викликало критику з боку мис­лячих мовознавців, яка закінчилася дискусією 1950 р. і реабілітацією порівняльно-історичного мовознавства.

скачать реферат Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

Або навпаки, ці дослідження вказують на ситуації, що послаблюють моральний зв’язок з іншими і продукують злочинність. Дослідники: Волтер Реклесс, Тревіс Херші. Наприклад, за дослідженнями Херші, позитивне ставлення до вчителів та школи поєднані з неправопорушною поведінкою. Чим сильніший зв’язок з батьками, тим менша ймовірність, що молодь братиме участь у правопорушеннях. Тут є важливим не стільки статус батьків, скільки приязнь дитини до батьків. Теорія таврування. Присвячена вивченню питання, чому людина була приречена на відхилення. Головним питанням є не сама поведінка, а називання цієї поведінки девіантною. Отже, якщо злочинна поведінка має з’ясовуватись відповідно до реакції інших, аніж до ознак правопорушника, то предметом виступає аудиторія, а не індивідуум. Дослідники: Френк Танненбаум, Говард Бекер. Таврування залежить від трьох чинників: 1. Час вчинення діяння, 2. Особа правопорушника і особа жертви, 3. Відчуття суспільства щодо наслідків діяння. Теорія таврування використовує соціологічний термін "самосправджувального пророцтва". Механізм його дії такий: Після того, як люди затавровані як девіантні, як правило, вони не можуть позбутися цього означення.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.