телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Сувениры -30% Книги -30%

все разделыраздел:Социология

Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Дані схеми дозволяють орієнтуватися при постановці завдань вивчення міграцій. Як вивчають міграцію етносоціологи? Методологія вивчення міграцій залежить від того, які способи рішення соціальних проблем переважають у суспільстві на даному етапі його розвитку. Ніж складніше суспільство, тим більше широкий набір факторів необхідно враховувати, плануючи практичні дії, тим глибше повинне бути розуміння механізмів функціонування міграції. На практиці зустрічаються три різних підходи до керування міграцією, які в значній мірі визначають способи її наукового осмислення. Умовно їх можна позначити як адміністративний, позитивістський і соціологічний. Різновидом останнього є етносоціологічний підхід. Ніж простіше, примітивніше спосіб керування, тим він легше для розуміння адміністраторів і на перший погляд представляється більше ефективним, а тому виявляється й більше «живучим». Однак ця простота оманна, і не випадково говорять: «скупий платить двічі». Без розуміння реальних наслідків адміністративного й позитивістського підходів важко оцінити достоїнства більше складного, більше дорогого, але в остаточному підсумку більше ефективного соціологічного підходу. Розглянемо коротенько кожний з них. Адміністративний підхід до керування міграцією опирається на дві парадигми: 1) суспільство в остаточному підсумку складається з окремих індивідів, слабко зв'язаних один з одним сімейними, етнічними, соціальними, й іншими зв'язками; 2) індивід у будь-який момент часу відповідно до політичних рішень може бути переселений у будь-яку крапку доступного географічного простору, причому необов'язково насильницьким шляхом. Стимулювання таких переселень може здійснюватися за допомогою самих різних засобів - моральних, ідеологічних, політичних і економічних. Даний підхід переважав у радянському суспільстві на ранніх етапах його розвитку; його яскравим втіленням з'явилися численні будівництва 50-х років. В області етносоціальної прикладами використання сугубо вольових зусиль можуть служити процеси депортації народів в 40-х роках. Він до відомого ступеня дозволяв досягати короткострокових тактичних цілей багато в чому завдяки відносно простий «вертикальній» структурі радянського суспільства того років. Адміністративний підхід фактично робить непотрібним наукове дослідження міграційного поводження: досить знати чисельність і щільність населення, у крайньому випадку - динаміку чисельності, що залежить від демографічного потенціалу регіонів виселення й вселення. На більше складну модель суспільства опирається позитивістський підхід, зв'язаний із прагненнями розкрити об'єктивні закономірності міграцій з метою оцінки їхніх соціальних наслідків і визначення ефективності управлінських мір. Суть цього підходу полягає в тому, що міграційне поводження кожного окремого індивіда або родини розглядається як результат індивідуального вибору, що залежить від цілого ряду факторів - географічних, економічних, екологічних. Позитивістський підхід опирається на класичні економічні теорії, засновані на концепції «людини економічного» (homo eco omlcus). Як найважливіший мотив міграційного поводження позитивісти розглядають зацікавленість індивіда або нуклеарної родини в поліпшенні свого положення, і насамперед у підвищенні доходу.

Етно соціологічний підхід припускає вивчення специфіки міграційної рухливості представників різних етносів, але не обмежується ім. Головне завдання досліджень в області міграції - показати, як особливості культури етносу, тобто виробленої їм протягом поколінь традиції, відбиваються на міграційному поводженні його членів, з одного боку, і як міграції впливають на структуру етносу, його традиції, на міжетнічні відносини - з іншої. У завдання етносоціолога входить також дослідження різних аспектів сумісності мігруючої групи із середовищем вселення; прогноз змін у культурі групи, які можуть відбутися в результаті міграції. В основі підходу до міграції лежить не абстрактна модель абсолютно раціонального «людини економічного», а концепція культури як колективного способу адаптації до навколишнього природного й соціального середовища. Таким чином, підхід до міграції - це не просте виявлення ще одного аспекту міграції, поряд з демографічним, економічним і т.д., а новий, більше глибокий рівень розуміння її механізмів, невіддільний від обліку історичних традицій народу, у тому числі колишній міграційний досвід. Соціологічні дослідження міграційного поводження народів Узбекистану виявили ще один, зовсім загадковий з погляду позитивістського підходу, факт. Найбільш сильна міграція сільського населення в міста спостерігалася в тих областях республіки, де й рівень доходів, і розвиток соціальної інфраструктури, і забезпеченість населення товарами тривалого користування (показник рівня життя) були вище. І навпаки, сільське населення «бідних» областей було значно сильніше прив'язане до місць свого народження. Якщо опиратися на позитивістський підхід, то варто визнати, що найбільші вигоди від міграцій повинні були одержувати саме ті, хто жив у гірших умовах. У Центральній Росії в період масових міграцій у міста (70-е роки) саме так і відбувалося: першими переїжджали селяни тих областей, які несли найбільшу втрату в результаті руйнування сільського господарства (Нечорнозем'я). У чорноземні ж областях сільське населення мігрувало менше. Чим були викликані особливості міграцій у середньоазіатських оазисах: різним рівнем згуртованості сільських громад у різних районах або тим, що представники громад, більше близьких до міст, швидше створювали в них свої «соціальні ніші»? Друге припущення, якби воно виявилося вірним, підтвердило б, що міста середньоазіатського регіону розвиваються по моделі «східного» міста. Намагаючись пояснити ці факти, ми в кожному разі виходимо за межі чисто позитивістських концепцій міграції й вступаємо в сферу властиво етносоціології. А етно соціологічний підхід до вивчення міграцій (та й інших соціальних процесів), невіддільний від історичного. Першою хвилею післявоєнних «планових міграцій», що охопили в основному російське й українське населення, були «заходу» по заселенню Криму, території Республіки Німців Поволжя, Далекого Сходу, Північного Кавказу, нарешті, по освоєнню цілинних і перелогових земель у районах Алтаю й Казахстану. Точну оцінку чисельності цих потоків дати важко, однак, як видно, тільки росіяни склали в них близько 1,5 млн. чоловік. Одним з головних факторів, що підтримували високий рівень міграції по лінії «сіло - місто», було штучне «зселення», «укрупнення» сільських населених пунктів, що проводилося в кілька етапів, але характер загальнодержавної кампанії на рубежі 70-х років.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теорії нації та націоналізму

Розглянемо деклька концептуальних моделей нац, в яких аналз цього явища здйснються рзними методами й за рзними методологями, як нердко суперечать одна однй. «Наця» в рацоналстичнй соцолог (М. Вебер) У вебервськй концепц нац[47], вважа дослдник ц проблеми Д. Бтем, можна видлити три взамоповязан елементи. Наця сну тод, коли: 1)  певн обктивн спльн ознаки, як вдрзняють один народ вд нших (мова, територя тощо); 2) ц ознаки мають субктивне втлення: члени спльноти сприймають х як духовну цннсть, завдяки чому виника почуття внутршньо дност в протиставленн з ншими групами; 3) ця днсть, або почуття спльност, втлються в автономних полтичних нститутах чи, принаймн, оформлються як вимога створення таких нститутв. Загалом, нацональне почуття, за Вебером, це почуття належност до ункально, неповторно  часом «вищо», престижно групи[48]. Звернмося до обктивних чинникв, як, на думку Вебера, створюють необхдн передумови снування нац. Найменш важливими для розумння сут поняття «наця» вн вважав «расовобологчн» чинники, спльнсть бологчного походження, хоча й визнавав наявнсть фзичних  психчних вдмнностей мж рзними нацями. «Нема сумнвв у тому, писав вн, що «нацональна» належнсть не потребу тако основи, як кровна спордненсть

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Зміст права різних епох зовсім не співпадає; воно змінюване і відображає природу конкретної формації, пануючі в ній соціальні інтереси, уявлення і ідеї. “Право ніколи не може бути вище, ніж економічний лад і обумовлений ним культурний розвиток суспільства”, - писав Маркс. Соціологічна концепція права. Право, яке розглядається не як застигла сукупність норм, а як діяльність фізичних і юридичних осіб – громадян, державних і суспільних організацій, які дотримуються, застосовують і виконують правові приписи, є предметом соціологічного вивчення, яке набуло широкого поширення в останні десятиліття. На цій основі виникло і праворозуміння, орієнтоване на право в дії. Соціологічний підхід до розуміння права можна виразити у формулі Г.В.Мальцева “Право – це насамперед саме суспільне життя”. Правові норми держави, на думку прихильників соціологічного напряму в теорії права, - це лише частина права. Поряд з ними існує “живе право”, яке є не що інше, як фактичні відносини, що склались в суспільстві. Головне, стверджують вони, - вивчення реального порядку, тобто не тих приписів, які зафіксовані в правовій нормі, а самого процесу дії права в суспільстві, конкретних дій учасників правовідносин.

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
 Теорії нації та націоналізму

Структурна фаза перейшла в культурницьку й, очевидно, нин укранська полтична й нтелектуальна елта сну в умовах, коли структурна, культурницька й психологчна фази збглися у час й простор. Наведемо нший цкавий варант аналтично структури, побудовано на еволюцйносторичному принцип, в якй нацоналзм розглядаться як соцальнопсихологчне явище. Як вважа сучасний дослдник Андре @астон, нацоналзм вдповда трьом основним мотивам людсько особистост та колективу: прагненню до бологчного самозбереження, захисту спльно територ, прагненню належати до органзовано форми людсько спльноти[241]. Нацоналзм явище, передусм, психчне, це вияв колективно вол нац, форма суспльно свдомост. Будучи соцальнопсихологчним феноменом, нацоналзм розвивався разом з людським суспльством, еволюцонував  проходив певн стад саморозвитку, як А. @астон ставить у залежнсть вд «нтенсивност проявв» нацоналзму. Отже, нацоналзм за нтенсивнстю його еволюц можна подлити на так стад (типи): елементарнозародкова

скачать реферат Вивчення референтних груп сучасного суспільства

Це і визначило вибір теми курсової роботи «Референтна група та її роль в житті сучасної людини» Сформована ситуація в сфері референтних груп і ціннісних орієнтацій визначає об'єктивну новизну справжнього процесу, вимагає серйозного соціологічного вивчення й дослідження, а також підтверджує необхідність підвищення рівня вивчення проблем груп суспільства. Ступінь наукової розробленості проблеми. В основі теорій референтних груп лежать ідеї Дж. Міда про «узагальнене» інше. Починаючи з 40-х рр. ХХ століття теорія референтних груп здобуває особливу популярність, і пов'язується це, насамперед, з іменами таких авторів, як Г. Келлі, Р. Мертон , Т. Ньюком, Г. Хайман, М. Шериф і ін. Завдяки роботам цих дослідників проблема референтної групи набула популярності серед соціальних психологів і соціологів. У вітчизняній науці дана проблема вивчалася Г. М. Андрєєвою, О. В. Соловйовою, А. А. Чечуліним, Є. В. Щедріною і іншими дослідниками. Об'єктом дослідження в даній роботі є референтні групи нинішнього соціуму і їхнє місце в житті сучасної людини.

 Геополитика постмодерна

Постиндустриальный мир это вполне конкретный экономический и социально-политический уклад, который возникает на определенной стадии развития индустриального общества. Он представляет собой определенную хозяйственную парадигму, существенно отличающуюся от парадигмы уклада индустриального мира. За определенной чертой процесс «модернизации» завершается, так как завершается искоренение последних остатков «традиционного общества» и преодолевать оказывается больше нечего. С этого момента некорректно говорить о модернизации. Начинается постиндустриализация или постмодернизация. Это значит, что на первый план выходят критерии, методологии и принципы, существенно отличные от нормативов модерна. И снова, как в случае с неевропейскими традиционными обществами, постмодерн приходит извне, с Запада, который первым встал на путь модерна и первым обнаружил парадоксы глобализации и постмодерна. Постмодерн не вызрел нигде, кроме как на Западе, и особенно в США, и отныне Запад становится полюсом и двигателем уже не модерна, но постмодерна, распространяя на территорию планеты ту модель, до которой дошел сам, но которая никак не следовала из логики развития других неевропейских обществ, модернизировавшихся по своей собственной траектории

скачать реферат Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

Вони повинні, по його задуму, виконувати широкий круг суспільних функцій — від виробничих до морально-культурних, виробляти і упроваджувати в життя нові форми, які регулюватимуть відносини між людьми, і сприятимуть розвитку особи. 3. Соціологічні переконання М. Вебера 3.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера Вебер вважав, що абстрагуватися від того, що людина є істота свідома, не може ні історик, ні соціолог, ні економіст. Але керуватися при вивченні соціального життя методом безпосереднього уживається, інтуїції Вебер рішуче відмовлявся. Бо було ясно, що результат подібного способу вивчення не володіє загальнозначущим, він дуже суб'єктивний1. По Веберу, замість того, щоб досліджувати мир переживань історика, необхідно вивчати логіку утворення тих понять, якими при цьому оперує історик. Логічно виникає питання: якщо основу науки складають поняття, за допомогою яких узагальнюється різноманіття емпіричного миру, то який принцип освіти, а головне критерій істинності культурно-історичних понять? Тим паче, що на відміну від природних наук, які мають на меті встановлення загального закону, культурно-історичні ставлять за мету пізнання приватного, індивідуального.

скачать реферат Міграція. Характеристика

План Теоретичні основи проблеми міграції, визначення соціологічного об єднання, то значне зближення культур держав Європи. Це теж відіграє значну роль на проблематику емігрантів. Тому що за рахунок інтеграційних процесів людина буде легше сприймати культуру і етнос інших держав. Крім цього зараз існують потужні зовнішні «двигуни» адаптації: це ЗМІ, телебачення, Інтернет. За рахунок цих засобів можна глибше ніж ніколи пізнавати світ. В майбутньому, я думаю, якщо темп сучасних космополітичних тенденцій буде таким саме як і зараз, проблема адаптації емігрантів відпаде, а сама категорія «мігранти» може зовсім зникнути. Висновки Основна проблема емігрантів – це їхня адаптація, їхнє налаштування, їх зближення з новим середовищем (етнічним, культурним, релігійним, політичним). Ця проблема має психологічні основи, які полягають в тому, що людина не може миттєво зламати свої стереотипи, погляди, принципи. Тому вона має чітко вирішити для себе хоче вона їх ламати чи ні. Якщо так, то людина досить швидко пройде стадію «психологічної ломки», якщо ж ні, то краще такій людині залишатися на батьківщині. Дана проблема характерна в більшій мірі для старшого покоління, так як воно більш консервативне в своїх поглядах.

скачать реферат Програма соціологічного дослідження

Не дуже складно перенести можливості цього логічного принципу на інші компоненти, що дасть змогу значно розширити пізнавальні можливості програми дослідження. Бо, оперуючи діалектичним ключем, значно легше врахувати безліч явищ, які залишались поза увагою . Таким чином, взаємозв'язки між компонентами програми соціологічного дослідження формуються за такими принципами: а) всі компоненти об'єднані в чотири основні блоки – методологічної парадигми; цілеспрямування; понятійно-категорійний; реалізації; б) структура кожного з них розкривається згідно з універсальним принципом пізнання за формулою 1 2 3 4=10; в) структуру блоків становлять: I – методологічна парадигма (10) = рівень наукових кадрів (1) особливості держави (2) особливості галузі (3) рівень розвитку цивілізації (4); II – цілеспрямування (10) = мета (1) проблема (2) завдання (3) координація діяльності (4); III – понятійно-категорійний (10) = система понять (1) моделювання (2) гіпотези (3) корекція засобів (4); IV – реалізації (10) = план (1) методики (2) звіт (3) контроль (4); г) кожен із складових елементів програми соціологічного дослідження підлягає роздвоєнню на протиріччя, що відповідає загально діалектичному закону роздвоєння єдиного.

скачать реферат Відображення питань автоматизації формування фондів

Київський національний університет культури та мистецтв К У Р С О В А Р О Б О Т А На тему: Відображення питань автоматизації формування фондів Студента ІІІ курсу Ф-ту БІС Гр. СНБ-37 Мінаева Андрія Київ - 2000 “У сучасних умовах, оптову книготоргівельну систему (Роскнига – місцевий книготорг – колектор), перестала працювати. Розпад державної оптової коли здійснюються радикальні зміни у суспільстві, розробляється концепція перебудови бібліотечної справи, чимале значення має й осмислення історичного досвіду вітчизняного бібліотекознавства, що є важливим методологічним принципом розвитку бібліотекознавства як суспільної науки, реалізацією спадкоємності у розробці наукових ідей та положень, що буде сприяти збільшенню теоретико-методологічного рівня бібліотекознавчих досліджень. Важливим завданням при відтворенні історії вітчизняного бібліотекознавства є вивчення його національної специфіки.” “Значення дослідження розвитку бібліотекознавства у республиці в тому, що воно допомагає витягти з історичного досвіду переконливі факти для успішного вирішення теоретичних і практичних проблем бібліотечної справи, окреслює коло недостатньо вивчених питань.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
скачать реферат Принципи кримінального права

Методологічну основу роботи складають формально-логічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція). Разом з тим, враховуючи специфіку об’єкта та предмета дослідження, були застосовані наступні методи. Діалектичний метод дослідження від загального до особливого ліг в основу побудови системи принципів кримінального права України. Соціальні детермінанти формування, функціонування та розвитку конкретних кримінально- правових принципів визначались за допомогою використання конкретно- соціологічного методу, який передбачає аналіз соціальних умов і факторів за яким існує і діє кримінальний закон. Історико-правовий метод використовувався у тих випадках, коли для розкриття змісту певного принципу доцільно було простежити історію його виникнення і розвитку у вітчизняному кримінальному законодавстві. Виходячи з об’єкта дослідження робота складається з вступу, п’ятьох розділів, висновку, списку нормативних джерел та використаної літератури, додатків. Загальний обсяг 50 сторінок, основної частини 46 сторінок. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В гноселогічному плані правові принципи є ідеями і положення , які з одного боку відображають пануючі погляди з питань права, які характерні для даної історичної епохи; з іншого боку формулюють певні вимоги, які виражені в узагальненій формі і адресовані учасникам правових відносин.

скачать реферат Развитие теоретического знания /Укр./

Від цього в тій чи іншій мірі залежить і відношення до питання подальшого розвитку географії” . Як і в інших природничих науках, в біології визріває розуміння недопустимості такого стану, коли продовжує зберігатись неоднорідність її знань. Питання, що може запропонувати бології сучасна методологія потребує детального дослідження. Очевидно, що досвід методологічної самосвідомості біологічної науки дозволяє допустити існування інших можливостей для рішення проблеми усунення розрізненостей, неоднорідностей. Саме в цьому розумінні стверджується, що “ і фізикалізація і математикалізація – лише окремі проекції того вектора котрим можна було б описати весь складний і протирічливий процесс теоретизації сучасної біології” . Визнання можливостей “математизації”, “фізикалізації”, а також “діалектизації” теоретико-біологічного знання тягнуть за собою неминучість критичного переосмислення уявлень, пов’язаних з визначенням сутності теоретичного, бо до сих пір їхня розробка велась переважно на матеріалах точного природознавства де тенденції діалектизації не досягли зрілого вираження і рефлексивного вивчення.

скачать реферат Організація патопсихологічного дослідження

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 1.1 Загальні уявлення про мислення особистості 1.2 Патологічні зміни мислення при захворюванні на неврастенію 1.3 Динаміка мислення особистості при неврастенії РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕВРАСТЕНІЮ 2.1 Методологічні засади проведення патопсихологічного дослідження 2.2 Основні принципи і методи патопсихологічного дослідження 2.3 Організація впровадження патопсихологічного дослідження РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН МИСЛЕННЯ ПРИ НЕВРАСТЕНІЇ 3.1 Психологічні характеристики хворих на неврастенію 3.2 Обґрунтування методів та методик дослідження 3.3 Порівняльний аналіз отриманих даних ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Аналіз різних форм патології розумової діяльності є найбагатший матеріал, що показує правомірність визнання специфічності людського мислення. Дані експериментально-психологічних досліджень переконливо показують, що до мислення варто підходити, як до однієї з форм діяльності (Л. С. Виготський, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубінштейн). Аналіз розладів мислення проводився в поняттях сучасних домінуючих психологічних концепцій.

скачать реферат Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

Засновником ономасіологічної науки вважають А. Цаунера, який у 1903 p. Запропонував новий напрям аналізу слів, відмінний від семасіологічного, хоч у наукових працях М.М. Покровського кінця XX ст. така тенденція вже спостерігається. Певний вплив на розвиток ономасіологічної теорії мали концепція довільності знака Ф. де Соссюра, дослідження німецької школи "слів та речей" Г. Шухардта, семіотична теорія (функціональної семантики ^ М.Я. Марра та опозиційні їй концепції О.М. Фрейденберга, Б.О. Серебреннікова та ін . Ономасіологічний підхід до мови, її одиниць та категорій, може бути структурно-ономасіологічним та функціонально-ономасіологічним. Перший досліджує мовні факти в напрямку "позамовний зміст - мовна форма", останній розглядає мовний матеріал у напряму "мовна система - мовлення" . Певне розширення проблематики ономасіологічних досліджень було намічене празькими мовознавцями (В. Матезіус, Й. Вахек, Ф. Данеш), які планували вивчення закономірностей номінації фактів та явищ об'єктивної дійсності з включенням їх до комунікативної одиниці .

скачать реферат Теорія фольклору

Регіони відрізняються навіть за жанровим складом: так, у XIX ст. думи відомі були лише в східних областях, коломийки – тільки в західних. Та що там регіони! Фахівці добре знають, як змінюються календарні ритуали від села до села. Сказане, одначе, не означає, що слід відкинути оту абстракцію й перейти до вивчення регіональних фольклорів поодинці. Теоретичне рішення проблеми: розглядати національний фольклор як надрегіональний інваріант, а регіональні – як його конкретні варіанти. Тоді – як це було й у випадку з фольклорним твором – усі відмінності між регіональними варіантами (навіть у жанровій структурі) можна було б розглядати за тією ж моделлю природного, біологічного аналога, як результати певної пульсації або мутації складного організму. Життя знаходить простіші вирішення проблеми. Ось лемко почув пісню, проспівану чернігівцем, і визнав її за свою, українську. Як це сталося? Частка незнайомих слів була незначною, мелодія не виходила за межі естетично освоєного лемком-слухачем, а спосіб виконання не надто відрізнявся від того, до котрого він звик удома.

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
скачать реферат Організаційна система управління природокористуванням України

Україна повинна намагатися відповідним чином реагувати на суспільні проблеми і підтримувати прогресивні світові ініціативи та рішення: вступати у різніміжнародні союзи, товариства, підписувати угоди. Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагається стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. 2. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. Попри різні проблеми, все ж таки реалізація принципів збалансованого розвитку в Україні розпочалася майже одночасно з проголошенням незалежності. З 1991 року економічні і екологічні реформи в нашій країні спрямовані на досягнення спочатку компромісу між виробничим і природним потенціалом, а згодом - на перехід до гармонійного їх співіснування в інтересах людей.

скачать реферат Соціальна екологія

Перед нею відкриваються дедалі більші та ширші творчі можливості". Значний внесок у розвиток вітчизняної соціоекології зробив професор Г. О. Бачинський, який у 1986 р. організував у Львові першу всесоюзну науково-практичну конференцію «Проблеми соціальної екології», завдяки якій ця наука, нарешті, дістала в нас офіційне визнання. Вчений розробив теоретичні основи міждисциплінарного інтеграційного вчення про гармонізацію взаємодії суспільства та природи — соціоекології. 2. СОЦІОЕКОСИСТЕМИ — ЯК ОБ ЄКТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОЕКОЛОГІЇ . Об'єктом пізнання для соціальної екології виступає система взаємодії суспільства з природою. Це стосується як зовнішньої (взаємодія з природним середовищем), так і внутрішньої (взаємодія соціального і біологічного в людині) його сторін. Відношення суб'єкта до вказаного об'єкта з метою оптимізації останнього є предметом фундаментального і прикладного соціально-екологічного дослідження. В наш час емпіричні дослідження в даній проблематиці носять, у свій більшості, фрагментарний характер, що стосуються окремих моментів вказаної взаємодії і в кращому випадку ведуться на стику двох-трьох предметних наук.

скачать реферат Екологія та ландшафтна екологія

Згідно з цим принципом всебічне пізнання складного об'єкта чи явища досяжне за умови дослідження його з різних проекцій  (різними моделями) звести які до однієї принципово неможливо. Досліджуючи природну реальність, ландшафтна екологія не редукує її до моделі якогось одного типу (гео- чи екосистеми) а виходить з того, що певне наукове чи практичне завдання визначає оптимальний c oci6 декомпозиції природної системи (її поділу на елементи й структурні частини), що приводить до множинності типів її структур. Розуміння і дослідження геосистеми як системи поліструктурної — центральна методологічна установка ландшафтно-екологічного підходу. Сучасне ландшафтознавство та екологія також користуються наслідками принципу доповнюваності ; проте такого значення, як у ландшафтній екології, він не набув. Концепції гео- та екосистеми мають свої переваги — уявлення про геосистему більш наближене до природної реальності концепція екосистеми дуже зручна при вирішенні багатьох конкретних питань. А тому ландшафтна екологія  в своїх дослідженнях використовує і  полі- (геосистемний) і  моно- (екосистемний ) підходи. Причому, на відміну від екології , в центр екосистемної моделі можна ставити не тільки біотичні, а й інші  компоненти.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.