телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Канцтовары -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Социология

Социологические взгляды Г.С. Сковороды

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Про це свідчать сковородинські заклики до поміркованості в житті. Захист “голяків”. Пропаганда народних морально-етичних принципів тощо, але особливо близьким для селянського менталітету є шанобливе ставлення Сковороди до праці як істотного атрибута людської природи й умови досягнення щастя, бо “сердечное веселие. Душевную крепость” людина досягає лише в процесі своєї праці. В дослідженні ролі й значення праці Г. Сковорода виступив як учений- новатор, що сказав своє оригінальне слово про “Гродну працю” як сутнісний атрибут людського життя й розглянув окремі механізми процесу перетворення праці із засобу життя в умову досягнення людиною щастя і благо. “Гродна праця” є однією з найважливіших категорій в системі філософських і соціологічних поглядів Сковороди в розумінні людини, її діяльності та сенсу життя. Вона дає можливість блага і щасті, систему виховання, своєрідність його інтерпретації соціальної рівності й нерівності між людьми та ін. Що є таке “сродна (споріднена) праця” чи, за його термінологією, - “сродный труд»? Сковорода, розглядаючи двоєдину природу людини, вважав, що вона народжується з певними, так би мовити, “запрограмованими” задатками (здібностями, нахилами) до того чи іншого (“Бог, природа и Минерва есть то же”) вкорінений і в людині. В процесі самопізнання вона відкриває в собі вище начало, котре єднає її з Богом і робить богорівною насамперед завдяки усвідомленню свого власного покликання, адекватно оцінює свої природні задатки й реалізує їх у відповідних формах діяльності. Тоді вона досягає щастя. Найповніший аналіз “сродної праці” викладений у творі “Разговор, называемый алфавит, или букварь мира» , де в зв’язку з цією проблемою розглядається ряд інших соціальних проблем, на яких коротко зупинимось. Вчення Сковороди про “сродну” (споріднену) працю розкриває джерела “сродності” – призначення, покликання людини до конкретного виду діяльності. Їх закладає природа-бог з моменту народження людини. Тому все “сродне” є природним у людині. Люди не народжуються однаковими за своїми задатками: одні “сродні” до землеробства, другі – до військової справи, треті – до богослов’я і т.д. Якість і міра обдарувань теж різні: “Бог богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись сия: «Неравное всем равенство» Меньший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему что равно есть полный. И что глупее, как равное равенство, которое глупцы в мир ввести зря покушаются?» Нерівність між людьми – у відмінності їх природних задатків, але це не підстави для соціальної нерівності. В суспільстві існує “сто спорідненостей, сто званнів”, але всі вони почесні, однаково потрібні, тому пізнання власної сродності як реалізація здібностей у відповідній сфері діяльності робить людину щасливою і рівною серед інших людей, бо кожен вид праці заслуговує на повагу. А бігати за званнями й посадами, до яких людина не має здібностей, є “неотложный знак несродности», бо неспорідненість потворить і вбиває всяку посаду і “сие обществу вредно” Сковорода зазначає, що пізнати свою “сродность” важко, але можливо, бо крім самопізнання кожна таємниця має власну “тінь”, тобто є зовнішні ознаки, за якими можна розпізнати “сродность”.

Тут кожен по-своєму правий і однобічний, а тому сучасна наука про людину інтегрує ці підходи й розглядає її як синтез. Систему складного взаємопов’язання тілесного, духовного, соціального в їх, так би мовити, соціальному філо- та онтогенезі. Але видатний український мислитель має рацію в тому, що без науки про людину, котра мусить розкрити її глибинну сутність, людська душа ніколи не наповниться щастям. Г. Сковорода, можливо, був першим мислителем у Європі, хто усвідомив суперечність між науково-технічним і моральним прогресом. В “Разговре пяти путников об истинном счастии в жизни» він однозначно констатує, зо нові наукові й технічні досягнення не роблять людину щасливою, їй “недостает чегось». Хоч люди “измерили море, землю. Воздух и небеса и обезпокоили брюхо земное ради металлов, размежевали планеты, доискались в Луне гор, рек и город, нашли закомплетных миров неисчетное множество, строим непонятные машины, засыпаем бездны, возвращаем и привлекаем стремления водные, что денно новые опыты и дикие изобретения. Боже мой, чего не умеем, чего мы не можем! Но то горе, что при всем том кажется, что чого-то великого недостает. Нет того, чого и сказать не умеем: одно только знаем, что недостает чого-то, а что оно такое, не понимаем”. Продовжуючи далі цю думку, Сковорода пише, що математика, медицина, фізика, механіка, музика, чим більше їх смакуємо (“вкушаем”), “тем пуще палит сердце наше голод и жажда». Він бачить вихід з цього в розвитку науки про людину, але для сучасного читача абсолютно адекватно сприймається сковородинське відчуття якоїсь неповноти, дефіциту “серця”, відсутності душевної рівноваги та спокою на фоні сучасного стану розвитку науки, техніки, технології, які не зробили людину і людство щасливими, не вгамували “голод і спрагу”, а навпаки, викликали ще більший неспокій за непередбачені наслідки суспільного розвитку, бой сьогодні людям “чогось великого не вистачає”. А може цей дефіцит і є тим вічним двигуном, що рухає людину вперед? Безумовно, Г. Сковорода має рацію, що створений людиною матеріальний світ речей і технологій (друга природа) не може забезпечити їй щастя, бо вона в душі, розумі й “серці” людини. Як його пізнати, не відомо й досі. ВИСНОВОК Отже, в історії розвитку філософської та соціологічної думки Григорій Сковорода виступив як новатор, котрий в іншому ракурсі побачив і спробував розкрити сутність людини, справедливого суспільства, де праця за “сродністю”, за покликанням робить людину щасливою, і досягнення цього блага створює основи блага загального – суспільного, бо щасливим є той, хто “спряг сродную себе частую должность с общей. Сия есть истинная жизнь” Вчення Г.Сковороди. його щира “філософія серця” ідеї гуманізму наводять на роздуми й сьогодні, бо проблеми людини та її щастя – завжди центральні в суспільстві, на якому б етапі свого розвитку воно не перебувало.

В основі філософського вчення Г. Сковороди лежить принцип існування трьох світів: макрокосм (всесвіт), мікрокосм (людина), символічний світ (Біблія). Котрий поєднує макро- і мікро-світи. Кожен з цих світів має подвійну натуру – видиму. Зовнішню (“твар”, матеріальну натуру) й невидиму, приховану (духовну). Видимими частинами макрокосмосу-всесвіту є матерія, мікрокосмосу-людини – її плоть фізичне тіло, символічного світу – Біблія. Вищими. Невидимими – духовними їх натурами є Бог у всесвіті, людський дух – в людині, справжні, а не приховані, завуальовані божественні істини – в символічному світі, якою є Біблія з її внутрішньою іманентною сутністю. Біблія – це загадка, котру слід розгадати, вона є носієм втаємниченої істини про вищі духовні цінності, які слід пізнати. Але одночасно вона “есть лож”, “враки”. Оскільки написане – лише форма, що містить зерна істини та ідеали людських взаємин. Кожна людина може і має осягти затаєні істини Біблії, щоб досягти щастя: адже в них, а не в багатстві. Не в примарних спокусах “першого ворога” – “ нарум’яненої мавпи” – видимого світу вона досягне вищого блаженства. Соціальні аспекти життєдіяльності людини Сковорода розкриває в своїх етичних. Педагогічних поглядах. Ученнях про “Гродну працю” та соціальний ідеал – “горній Єрусалим”. Центром розгортання соціальної проблематики є проблема людського щастя. Виходячи з концепції двоїстої природи всякого святу, Сковорода розрізняє в людині ї тілесну і духовну (божественну) натури. В цьому не було б нічого нового, коли б філософ безпосередньо наслідував теософську традицію протиставлення смертного тіла богоданій безсмертній душі. На перший погляд роздвоєний “мікрокосм” Сковороди так і сприймається: адже в людині є “божественне”, невидиме й матеріальне, тілесне. Проте автор не завжди слідує жорсткій традиційній схемі їх протиставлення. Він не стільки протиставляє ці дві природи в людині. Скільки підкреслює примат невидимої природи над видимою, тілесною. Бо дійсна людина – це її внутрішній духовний світ з притаманними йому волею, розумом, почуттями, прагненнями, природними здібностями, що приносять задоволення й щастя. Коли вони збігаються з відповідною їм формою практичної діяльності людини, “сродною працею”. Можна сказати, що Сковорода протиставляє “дві природи” людини лише теоретично, моделюючи їх як різні сутності, але при аналізі онтології, буття “мікрокосмосу” розглядає їх як двоєдині, секретні. Він підкреслює, що “всякий род пищи и пития поезен и добр есть”, як і потреба в одязі, здоров’ї у відсутності злиденності тощо, але все це має бути помірним, не перетворюватися в само мету людського життя. Не випадково Сковорода згодує слова Сократа – живу не для того, щоб їсти й одягатись, а ім. І одягаюсь, щоб жити. Сковорода – проповідник поміркованого способу життя; він осуджує нагромадження багатства, прагнення до фізичних насолод, бо жити зароди цілі “петь, пить и есть не есть дело”. Це не робить людину щасливою, вона подібна до шершня, на відміну від бджоли, котра “есть герб мудрого человека, в сродном деле трудящегося”. Праця потрібна людині як умова її існування. Але суть дійсної. Істинної людини полягає “не во внешней своїй плоти и крови, но мысль и сердце его – то истинный человек есть». Істинну людину визначає її внутрішня духовна сутність – “Бог”.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Курс лекций по историческому материализму

На эти вопросы у Спенсера ответа нет, а потому нельзя считать органическую теорию общества социологией. Когда силой логического развития темы Спенсеру навязывается необходимость определить цемент общества, тогда он оставляет свою аналогию с животным телом и становится на эклектическую точку зрения. Человеческое общество оказывается тогда связанным и спаянным языком, религией, обычаями, нравами, искусством, политическими учреждениями и т. д. При данном обороте мысли, Спенсер, ясное дело, оставляет в стороне свой аналогический метод, ибо при всей тщательности исследования животного тела нельзя утверждать, что животное тело связывает язык, религия, искусство, экономика и т. д. Спенсер чувствует неудовлетворительность эклектической точки зрения и, чувствуя это, переходит обратно к своей аналогии, воображая подчас, что сравнение общества с организмом ведет к монизму, т.-е. к общему, об'единяющему началу как природы, так и истории. Заканчивая критику основ аналогического метода, считаю необходимым, во-первых, отметить и указать еще на некоторые положительные элементы в социологических взглядах нашего мыслителя, во-вторых, подвести некоторый общий итог

скачать реферат Формирование социологической мысли на Украине

Человек, смысл его жизни и деятельности – центральное содержание творчества Сковороды. Эту проблему можно рассматривать как первую в истории украинской философской мысли концепцию социальной философии, поскольку непосредственным объектом исследований является именно человек в проявлении его воли, духа, призвания, «сердца», устремлений, деятельности, труда. По словам самого мыслителя, когда человек имеет приподнятое настроение, спокойные мысли, мирное сердце, то и все становится светлым, счастливым, блаженным: «Се е фiлософiя» (Это есть философия). В контексте социальной философии выделяются несколько важных аспектов, характеризующих и социологические взгляды мыслителя. Однако понимание их тесно связано с общими философскими взглядами. Социальные аспекты жизнедеятельности Сковорода раскрывает в своих этических, педагогических взглядах, учениях о врожденной природе труда и социальном идеале – «горном Иерусалиме». Центральным элементом социальной проблематики является проблема человеческого счастья. Г. Сковорода – проповедник разумного образа жизни, он осуждает нагромождение богатства, стремление к физическим наслаждениям, ибо жизнь ради цели «петь, пить и есть не есть дело».

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
 Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

П Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и песохозяйственные науки специалист в области сельского хозяйства П.д(...) агробиолог П00... агрофизик П01... агрометеоролог П02... почвовед П03... агрохимик П04... специалист в области сельскохозяйственной микробиологии П05... специалист в области сельскохозяйственной мелиорации П06... специалист в области механизации сельского хозяйства П07... специалист по сельскохозяйственным постройкам см. Н75 специалист в области растениеводства П1... специалист в области лесного хозяйства П3... специалист в области защиты растений П4... специалист в области животноводства П5... специалист в области пчеловодства П691... специалист в области шелководства П692... специалист в области охотничьего хозяйства П71... специалист в области рыбного хозяйства П72... специалист в области ветеринарии П8... Р Здравоохранение. Медицинские науки врач Р.д(...) фармаколог Р.д(...) С Общественные науки в целом специалист в области общественных наук С3 социалист-утопист С3 социально-политические взгляды С3 социолог С51 социологические взгляды С51 специалист в области статистики С6 специалист в области демографии С7 Т История

скачать реферат Функции социологического знания

Ведь, что такое идеология? Это один из уровней общественного сознания, система идей, выражающая интересы, мировоззрение какого-либо социального слоя, социальной общности. История свидетельствует, что в большинстве социальных революций, реформ и реконструкций, трансформаций именно социологические концепции того или иного рода выступали ведущими в общественном развитии. Социологические взгляды Джона Локка сыграли важную роль в революции 1688 г. при установлении либерально-демократического режима в Англии, труды Франсуа Вольтера, Жан Жака Руссо и других энциклопедистов сыграли преобразующую роль во Франции и т.п. Длительный период идеология марксизма выступала ведущим интеллектуальным направлением в России. Расистская идеология стала основой нацистского путча и третьего рейха в Германии. Таким образом, социологическое знание является мощным и эффективным инструментом применяемом в социально-политической жизни общества. И находиться этот инструмент должен в умелых и чистых руках. Социологи – носители социологического знания, представители науки социологии в её практическом применении, и их функции вытекают из функций данной науки. 2. Функции социолога В литературе, как отечественной, так и зарубежной - чаще всего рассматривается вопрос о функциях социологии как науки.

 Автобиография Йога

Каждую из этих книг откладываешь в сторону с известной неудовлетворенностью, как бы говоря: «Вот человек, знающий много выдающихся людей, но не знавший самого себя». Такая реакция на автобиографию Ганди невозможна; он описывает свои ошибки и увертки с безличной преданностью истине, редкой в анналах любой эпохи. [9]. Ганди соблюдал множество кратких и более длительных постов. Его здоровье было исключительно хорошим. Его книги «Диета и ее реформа», «Естественные методы лечения», и «Ключ к здоровью» можно получить в издательстве Навадживан, Ахмедабад, Индия. [10]. Торо, Рескин и Маццини вот три других западных писателя, чьи социологические взгляды тщательно изучались Ганди. [11]. Священное писание, данное Зороастром Персии приблизительно за 1000 лет до РХ. [12]. Единственная в своем роде особенность индуизма среди мировых религий это его происхождение не от единственного великого основателя, а от безличных ведических писаний. Таким образом, индуизм дает достаточный простор для почитания и включения в свои пределы пророков всех времен и народов

скачать реферат Труд как объект изучения социологии

Работники, занятые производством, передачей и использованием знаний, информации, становятся в постиндустриальном обществе доминирующей группой в общем числе занятых, превысив группу индустриальных рабочих. В конце ХХ века возросший уровень благосостояния и образования основной части населения в развитых странах снизил экономическую составляющую в мотивации хозяйственной деятельности. Человек все более ощущает потребность в интересной работе, которая стала бы для него не только источником средств к существованию, но и сферой самореализации личности. Жесткие границы между трудом как внешней необходимостью и трудом как внутренней потребностью, присущие индустриальному обществу, все больше размываются. Новые методы организации труда предоставляют все больше свободы на рабочем месте, так как экономический успех фирмы сегодня во многом зависит от притока новых идей, повышения ответственности работника и его заинтересованности в конечном результате. 3. Экономический и социологический взгляды на труд: сравнительный анализ Двойственный характер труда определил интерес к нему двух фундаментальных социальных наук – экономики и социологии.

скачать реферат Французская философия XVIII века

В противоположность Гоббсу, который в своей теории общественного договора оправдывал абсолютистское, монархическое государство, Руссо высказывался за государство, обеспечивающее буржуазно- демократические права. В этом огромное преимущество Руссо перед идеологами современной буржуазии, которая выбросила за борт знамя буржуазно- демократических свобод. Вместе с тем идеальное государство Руссо было всего лишь идеализированным царством буржуазии. В работе "Эмиль, или о воспитании" Руссо резко критиковал старую феодально-сословную систему воспитания и требовал, чтобы целью воспитания была подготовка активных граждан, уважающих труд. При всей относительной прогрессивности социологических взглядов Руссо они были также идеалистичны, как и взгляды других буржуазных просветителей XVIII века. Руссо выводил государство из сознательных намерений людей, не понимал классовой сущности государства, приписывал решающее значение в обществе правовым и моральным взглядам.Список используемой литературы1. Введение в философию: в 2-х т. М., 1990. 2. Радугин А. А. Философия. М., 1997. 3. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 4. Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII века. М.,1988. 5. Тарасов Ю.Н. Философия. Воронеж, 1999.

скачать реферат Детерминационные зависимости в системе общественных отношений

В стенах Гарварда Сорокин во многом пересмотрел свои ранние социологические взгляды и завершил создание концепции, названной им «интегральной системой структурной и динамической социологии». Слово «интегральная» в названии данной доктрины указывало на стремление автора дать полно-объемную систему социологического знания, охватывающую практически все возможные уровни и аспекты его дифференциации (включая сюда проблематику, традиционно относимую к области социальной философии). С другой стороны, имелась в виду идея «интегрализма», ставшая осознанной целью творчества Сорокина — стремление синтезировать все то, что он считал завоеванием социологической науки, объединить все ценные подходы и идеи в рамках концептуально целостной теории, своего рода «идеальной социологии». Сорокин ничуть не боялся упреков в «теоретических заимствованиях», полагая, что ученому не следует отказываться от эксплуатации плодотворной идеи лишь на том основании, что она не принадлежит ему лично. Важно лишь не ограничиться повторением ранее высказанных идей, но использовать их как строительный материал для дальнейшего развития социологической науки.                      В целом «интегральная социология» Питирима Сорокина действительно оказала значительное влияние на современную западную социологическую теорию, которое имело, как мы полагаем, двоякий характер.

скачать реферат Социология России XIX века

В дальнейшем в работах Струве и М. Туган-Барановского все более отчетливо проявляются тенденции оправдания и своего рода апологии капитализма. Они уже не настаивают на разделяемом ими ранее положении марксизма о неизбежном переходе от капитализма к социализму. Исчезает и эйфорически восторженное отношение к марксизму как к “великой и богатой содержанием системе научных взглядов”. Напротив, они все более критически оценивают учение Маркса, в том числе его материалистическое понимание истории и экономическую теорию. Их философско-социологические взгляды все более обосновываются с помощью идеалистических концепций. В духе современного им неокантианства, объявляющего основополагающим и руководящим началом в жизни людей некие “надисторические” духовные ценности, прежде всего моральные, они утверждают, что прогресс общества всецело определяется развитием культурных ценностей человечества. П. Струве пишет, что он впервые предпринял попытку “внести” в марксизм идеи неокантианства, предвосхищая критический поворот бернштейнианства на Западе.

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Билеты по социологии

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ СОЦИОЛОГИИ 1. Особенное™ научного знания о социальной действительности. 2. Позитивистская социология О. Конта. 3. Эволюционистская социология Г. Спенсера. 4. Социологические воззрения Э. Дюркгейма ("социологический реализм"). 5. "Понимающая социология" М. Вебера. 6. Социологические воззрения К. Маркса. Марксистская школа в социологии. 7. Система социологических взглядов П. Сорокина. 8. Понятия статуса, роли, института. 9. Теория социальной классификации и концепции социальной стратификации. 10. Понятие социального пространства, виды социальной стратификации. 11. Экономическая стратификация и ее параметры. 12. Параметры политической и профессиональной стратификации. 13. Социальная мобильность, ее виды и параметры. 14. Каналы социальной мобильности. 15. Социальные организации, их типы, особенности строения. 16. Социальные институты, их виды, функции, формальное выражение. Условия институционализации. 17. Понятие социального взаимодействия и условия его возникновения. 18. Трактовки социального взаимодействия в социологических теориях (теории социального обмена и символического интеракционизма). 19. Малая социальная группа: понятие, основные характеристики. Виды малых групп. 20. Первичные и вторичные малые группы и их роль в жизни общества. 21. Динамические процессы в малой группе. 22. Социализация личности: содержание, механизмы и основные агенты. 23. Взаимодействие социальной структуры и личности. Социальный контроль. 24. Типы социального поведения личности (по Р. Мертону). 25. Социологические механизмы возникновения отклоняющегося поведения личности. 26. Социальный характер: сущность, виды, современный тип. 27. Формационная теория развития общества.

скачать реферат Объект социологии

Ведь, что такое идеология? Это один из уровней общественного сознания, система идей, выражающая интересы, мировоззрение какого-либо социального слоя, социальной общности. История свидетельствует, что в большинстве социальных революций, реформ и реконструкций, трансформаций именно социологические концепции того или иного рода выступали ведущими в общественном развитии. Социологические взгляды Джона Локка сыграли важную роль в революции 1688 г. при установлении либерально- демократического режима в Англии, труды Франсуа Вольтера, Жан Жака Руссо и других энциклопедистов сыграли преобразующую роль во Франции и т. п. Длительный период идеология марксизма выступала ведущим интеллектуальным направлением в России. Расистская идеология стала основой нацистского путча и третьего рейха в Германии. Итак, основные функции социологии определяют не только задачи, но и место социологии в системе общественных наук. 3. Список литературы 1. Дюркгейм 3. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1990. 2. Зборовский Г. Е. Орлов Г. Г. Введение в социологию. Урал. ун-т, 1992. 3. Краткий словарь по социологии. М., 1989. 4. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. т. 29. 5. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. т. 4. 6. Осипов Г. В. Социология. М., 1990. Основы социологии. Под общей редакцией А. Эфендиева. М., 1993. 7. Основы марксистско-ленинской социологии. М., 1980. 8. Сорокин П: А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 9. Социология. М., 1990. 10. Социология: наука об обществе. Учебное пособие. Харьков, 1996. 11. Социология: практикум. М.: 1993. 12. Ядов В.А. Размышления о предмете и перспективах социологии // Социологические исследования. 1990, №2.

скачать реферат Социологическая мысль в России в ХIХ веке

В дальнейшем в работах Струве и М. Туган-Барановского все более отчетливо проявляются тенденции оправдания и своего рода апологии капитализма. Они уже не настаивают на разделяемом ими ранее положении марксизма о неизбежном переходе от капитализма к социализму. Исчезает и эйрофически восторженное отношение к марксизму как к «великой и богатой содержанием системе научных взглядов». Напротив, они все более критически оценивают учение Маркса, в том числе его материалистическое понимание истории и экономическую теорию. Их философско-социологические взгляды все более обосновываются с помощью идеалистических концепций. В духе современного им неокантианства, объявляющего основополагающим и руководящим началом в жизни людей некие «надисторические» духовные ценности, прежде всего моральные, они утверждают, что прогресс общества всецело определяется развитием культурных ценностей человечества. П. Струве пишет, что он впервые предпринял попытку «внести» в марксизм идеи неокантианства, предвосхищая критический поворот бернштейнианства на Западе.

скачать реферат Социологическая мысль на Украине

План:Введение ст.3 1. Начало украинской социологии .ст.4 1. Социологическая мысль М. Драгоманова .ст.5 2. Социологические взгляды В. Антоновича и М. Грушевского .ст.6 3. Социология В. Липинского .ст.9 Заключение .ст.11 Библиография .ст.12 Введение Необходимость изучения социологии определяется, прежде всего, возрастанием роли и значения этой науки в современных условиях. Это обусловлено рядом обстоятельств, важнейшие из которых состоят в следующем. Во-первых, наша страна переживает период глубокого реформирования всех сторон жизни общества. Важные и быстрые социально-политические изменения происходят сегодня во многих других странах и в мировом масштабе. В этих условиях особенно актуально, теоретически, политически и практически значимо тщательное изучение и использование тенденций и закономерностей развития и функционирования общества как целостного организма, механизма их действия и взаимодействия, что, как известно, связано, прежде всего, с социологией. Сегодня не подлежит сомнению, что если бы проводимые у нас реформы были бы научно (в том числе и социологически) солидно обоснованы, а их последствия и ход серьезно спланированы и спрогнозированы, то результаты могли бы быть совершенно другими, куда менее болезненными и более плодотворными со всеми вытекающими из этого последствиями.

скачать реферат Философ-просветитель Кондорсе

Философ-просветитель Кондорсе Кондорсе Мари Жан Антуан Никола (1743-1794), маркиз, французский философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель. Его философские и социологические взгляды имели ближайшее родство со взглядами французских энциклопедистов. Благадаря своим работам по геометрии, интегральному исчислению и астрономии Кондорсе в 26 лет становится членом Академии наук, с 1773 г. занимает пост секретаря Академии. В 1789 г. избран членом Коммуны г. Парижа, где ему поручается разработка плана реорганизации муниципалитета. В 1790 г. организует политическое обозрение "Библиотека общественного деятеля", выступает в нем с рядом философско-политических статей, сотрудничает вместе с Сийесом в "Журнале общества 1789 г.". В 1791 г. избран в Законодательное собрание, принимает участие в его работе сначала в качестве секретаря, затем заместителя председателя собрания, участвует в комиссии по выработке конституции. По своим политическим взглядам был близок к жирондистам, но не входил в их число. Не будучи согласен с политикой якобинского Конвента, резко возражает против ареста жирондистов, разрабатывает свой проект конституции и не прекращает публичных выступлений против якобинского руководства Французской республики.

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Ответы на вопросы по западноевропейской философии 19 века философского факультета СПбГУ

Наука – язык, на котором говорится о фактах. Факт возникает только в пределах той или иной теории. Любая теория должна при всякой возможности и как можно чаще подвергаться верификации. Отказ от несостоятельных гипотез является прогрессом науки. Нет априорных знаний.17. Социологические взгляды Конта. Франция. Социология – позитивная наука об обществе, «социальная физика». Учение об обществе должно следовать главному принципу позитивного метода – давать «описательное обобщение» наблюдаемых явлений, а не искать скрытых механизмов и первопричин общественного развития. Социальная жизнь есть аспект биологической корреляции между организмом и средой (социология надстраивается над биологией). В корреляции человека и среды Конт усматривает две тенденции: приспособление к наличным условиям и стремление их изменить – конфликт между практическим действием и размышлением. Логика не может полностью блокировать страсти – периоды «оцепенения» - стадии развития цивилизаций, внутри которых способ деятельности(страсти) и способ объяснения (логика) находятся в согласии.

скачать реферат Философия. Основные понятия

Он пытается применить идею эволюции при рассмотр теор познания: Он полагает, что наша иллюзия врожденных идей есть р-т накопленной наследственности. То, что для вида апостериорно для индивида априорно. Т.е. в истор развитии опыт приводит к возникнов нов зн., а затем это новое усиливается и передается как априорное. При этом наука основывается лишь на ограниченном опыте индивида, то есть ее основа ложна. Непознаваемое лежит и в основе религии, то есть говорит о близости науки и религии. Перенес эволюцию со всех живых существ на все предметы и явления, понимал ее чисто механистически как перераспределение веществ и движения, при этом стирая грани между разными областями материального мира. это легло в основу его социологических взглядов – органическая теория общества, где общ рассматривается как биологический организм, и все кап формы неизбежны и естественны. Классификация наук - абстр(мат, лог), абст-конкретные (механика, физиак, химия) и конкретные (биология, психология, социология) Общие плюсы позитивизма - философия не имеет исключительные права на истину, логико-математические исследования имеют большое значение, при исследовании необходимо удерживаться от оценочной стороны вопроса, быть беспристрастным. проблема позит - научная методология в рамках логики развития науки, описание и анализ этапов научного исследования, язык науки, исследов принципы, рамки и сферы применимости отдельных процедур и методов.

скачать реферат Социология правосудия: вопросы методологии и предвидения

Особенностью коммуникативной среды правосудия является то, что целевая коммуникация здесь охватывает высшие уровни и осуществляется в «центре» среды, от немногих к немногим. В дальнейшем коммуникация может носить спонтанный, нерегламентированный характер и распространяться на периферии коммуникационной среды, формируя групповые представления, значимые для принятия решений в суде. На взаимосвязи коммуникативной среды коммуникативного процесса в рамках правосудия оказывают воздействие такие факторы как характер разбираемых в суде дел, время и место судопроизводства. Так, по мере возрастания роли коммуникативной, и в большей мере социальной среды, как фактора» давления», значимость доказательной базы и логики защиты умаляется, потому, что юридическая состязательность уступает место интересам политики, от расклада которых во многом уже зависит само решение суда. Социологический взгляд на изменение места и роли правосудия в жизни общества. Правосудие как институциональное образование, находящееся в ведении государства, похоже, переживает свой подъём, связанный с усилением его самостоятельных начал.

скачать реферат Социологическая концепция Раймона Арона

Поэтому нет неизбежного противоречия между индивидуалистическим подходом, позволяющим говорить о свободе, и детерминистским подходом. В противоположность тому, что утверждают пристрастные критики, методологический индивидуализм не противоречит полностью изучению детерминирующих и повторяющихся факторов. Таким образом, Р. Арон возвращается к стремлению М. Вебера совместить субъективный и объективный подходы . 3. Отношение к предшественникам Можно сказать, что многие социологические взгляды ученого отражены в его книге «Этапы развития социологической мысли». Основную задачу этой книги автор видит не только в сопоставлении взглядов крупнейших социальных мыслителей, начиная от Аристотеля и кончая М. Вебером, но и, прежде всего, в ответах на фундаментальные вопросы социологического знания: с какой даты начинается социология, какие авторы достойны считаться родоначальниками или основателями социологии, какое определение социологии принять? С целью упрощения исследовательского поиска Р. Арон принимает определение социологии, которое сам хоть и признает нестрогим, но не считает и произвольным. Согласно его определению, «социология есть исследование, претендующее на научный подход к социальному как таковому либо на элементарном уровне межличностных отношений, либо на макроуровне больших совокупностей, классов, наций, цивилизаций, или, используя ходячее выражение, глобальных обществ».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.