телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Физика

Вивчення дифракції світла

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
П Л А Н. Вступ Розділ 1. Дифракція і принцип Гюйгенса 1.1 Порушення прямолінійного поширення світла 1.2 Когерентність 1.3 Порушення принципу незалежності світлових пучків 1.4 Принцип суперпозиції. Інтерференція Розділ 2. Дифракція і принцип Гюйгенса-Френеля 2.1 Розташування і ширина максимумів дифракції на екрані 2.2 Умови чіткого спостереження дифракції від однієї щілини Розділ 3. Дифракційна природа оптичного зображення 3.1 Критерій Релея 3.2 Роздільна здатність мікроскопа і телескопа 3.3 Дифракційна гратка Висновки Список використаних джерел ВСТУП Розділ оптики про хвильові властивості світла – це частина так званої фізичної оптики. У променевій або геометричній оптиці розглядаються такі питання, які можна розв’язати на основі уявлень про світлові промені та закони відбивання і заломлення світла. У хвильовій оптиці розглядаються питання, пов’язані з природою світла. Зрозуміти дифракцію, інтерференцію та поляризацію світла можна лише на основі уявлень про його хвильову природу, еволюція яких закінчилась розробкою електромагнітної теорії світла у другій половині XIX століття. Ця теорія стала провідною у вивченні цих та ряду інших явищ, як, наприклад, дисперсія світла. Виявилось, що всі закони променевої оптики мають обмежений характер і що їх можна теоретично вивести на основі уявлень про хвильову природу світла. Як відомо, оптичні прилади розглядаються в геометричній оптиці, але важливе питання про можливості відрізняти дуже малі деталі об’єкта (роздільна здатність оптичних приладів) можна розв’язати, тільки враховуючи хвильові властивості світла. Отже, поділ оптики на геометричну і хвильову – умовний, тому променеву оптику не слід вивчати відокремлено від хвильової теорії світла. Більшу частину курсу оптики учні вивчають на основі умовного поняття про промінь і тільки згодом, в темі про інтерференцію та дифракцію, довідуються про хвильові властивості світла. Але це здається учням дрібним і незначним і істотно на формування їх знань з фізики не впливає. Насправді хвильові і квантові явища, що розглядаються в хвильовій оптиці, мають величезне наукове, освітнє і практичне значення. Електромагнітна теорія світла належить до найважливіших теорій фізики і має величезне наукове значення. Пов’язуючи електромагнітні і оптичні явища, вона стверджує основні погляди діалектичного матеріалізму про взаємозв’язок між явищами природи. Розділ 1. Дифракція і принцип Гюйгенса Стасенко А. Пределы зоркости приборов // Квант. – 2000. – №3. – С. 39-41. 6. Физика. Оптика и волны. 4. II. // Под ред. А. С. Ахматова.- М.: Наука, 1974.- 400с. 7. Калитеевский Н. И. Волновая оптика // Наука, 1971. – 376с. 8. Бабенко О. К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ у середній школі // Радянська школа, 1958. – 362с. 9. Корсак К. В. Фізика: 25 повторювальних лекцій: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 431с. 10. Підвищення ефективності уроків з фізики. / за ред. Бугайова О.І. – К.: Радянська школа, 1986 – 152с. 11. Гончаренко С. У. Фізика: проб. навч. пос. для 11 кл. Шк. III ступ., гімназій і ліцеїв гумуніт. проф. – 2-ге видання – К.: Освіта, 1998. – 287с. 12. Ландсберг Г. С. Оптика - М., 1976 г. 928 с. 13. Шахмаев Н. М и др. Фізика: учеб для 11 кл серед шк./Н. М. Шахмаев, С. Н. Шахмаев, Д. Ш. Шодиев. – М. : Просвещение, 1991. 239 с. 14. Ярошевский М.Г., Зорина Л.Я. История науки и школьное обучение. – М.: Знание, 1978. – 190с. 15. Кононов В. М. Об изучении дифракционной решетки. – Физика в школе. - №1, 2001, с. 29-30.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Обратимым процессом может быть только равновесный процесс. Реальные процессы, строго говоря, являются необратимыми процессами. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА для данной квадратной матрицы А такая матрица В (того же порядка) - что АВ=ВА=Е, где Е - единичная матрица. ОБРАТНАЯ РЕШЕТКА - точечная трехмерная решетка в абстрактном обратном пространстве, где расстояния имеют размерность обратной длины. Понятие обратной решетки удобно для описания дифракции рентгеновских лучей, нейтронов и электронов на кристалле. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - воздействие результатов функционирования какой-либо системы (объекта) на характер этого функционирования. Если влияние обратной связи усиливает результаты функционирования, то такая обратная связь называется положительной; если ослабляет - отрицательной. Положительная обратная связь обычно приводит к неустойчивой работе системы; отрицательная обратная связь стабилизирует функционирование системы, делает ее работу устойчивой. Применяется в системах автоматического управления, в устройствах радиоэлектроники и др.; обратная связь действует также во всех живых организмах

скачать реферат Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

Перелік лабораторних робіт з фізики № п/п Назва лабораторних робіт Кількість годин Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта 2 Визначення абсолютної і відносної вологості повітря 2 Визначення модуля пружності гуми 2 Порівняння молярних теплоємностей металів 2 Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму 2 Визначення питомого опору провідника 2 Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження 2 Спостереження дії магнітного поля на струм 2 Визначення температурного коефіцієнту опору міді 2 Визначення заряду електрона 2 Визначення кількості витків в обмотках трансформатора 2 Визначення показника заломлення скла 2 Спостереження явища інтерференції світла 2 Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки 2 Визначення оптичної сили та фокусної відстані вбираючої лінзи 2 Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями 2 Лабораторна робота №11 (2 години) Тема Визначення кількості витків в обмотках трансформатора1 Мета роботи: набути уміння обчислювати коефіцієнт трансформації та кількість витків в обмотках трансформатора. 2 Прилади і обладнання: Розбірний трансформатор (дві котушки і залізне осердя) Джерело змінного струму (КЕФ-8) Один або два вольтметри на змінний струм Дріт для виготовлення додаткової обмотки Пуста котушка З єктива фотоапарата дорівнює 8 дптр. Малюнок 3. Предмет і його дійсне перевернуте зображення (а), предмет і його уявне не перевернуте зображення (б).

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Применяется для приготовления красок, окрашивания резины, подсинивания пищевых продуктов, белья, бумаги. УЛЬТРАМИКРОАНАЛИЗ - совокупность методов качественного и количественного анализа очень малых количеств веществ (масса пробы 10-6 - 10-4 г, объем раствора "10-2 мл). УЛЬТРАМИКРОСКОП - оптический прибор для обнаружения частиц столь малых размеров (до 2.10-9 м), что их нельзя наблюдать в обычные микроскопы. В ультрамикроскоп наблюдаются не сами частицы, а большие по размерам пятна дифракции света на них. Размеры и форму частиц в ультрамикроскоп установить нельзя, однако можно определить их концентрацию и вычислить средний размер. Применяется при исследовании дисперсных систем, для контроля чистоты воздуха и воды и т. д. УЛЬТРАМОНТАНСТВО (от лат. ultra montes - за горами - т. е. в Риме), направление (с 15 в.) в католицизме, отстаивающее идею неограниченной верховной власти римского папы, его право вмешиваться в светские дела любого государства. С 16 в. активные поборники ультрамонтанства - иезуиты. УЛЬТРАОСНОВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (ультрабазиты - гипербазиты), изверженные горные породы, бедные кремнекислотой (до 44% SiO2) и обогащенные Mg

скачать реферат Спектральні наземні дослідження

Виготовлення дифракційних грат, тому є найбільш важким з оптичних виробництв. Отримуючи спектр за допомогою призми, ми користуємося явищем заломлення світла на кордоні двох середи. Дії дифракційних грат засновано на явищі іншого типа– дифракція і інтерференція світла. Відмітимо що вона дає, у відмінності від призми, не один, а декілька спектрів. Це приводить до певних втрат світла в порівнянні з призмою. В результаті вживання дифракційних грат в астрономії довгий час обмежувалося дослідженнями Сонця. Вказаний недолік був усунений американським оптиком Вудом. Він запропонував додавати штрихам грат певний профіль, такий, що велика частка енергії концентрується в одному спектрі, тоді як останні виявляються сильно ослабленими. Такі грати називаються направленими спрямованими або эшелеттами. Основною характеристикою спектрального приладу є спектральна вирішуюча сила (12) де (( - мінімальний проміжок між двома близькими лініями, при якому вони реєструються як роздільні. Чим більше вирішуюча сила, тим більше детально може бути досліджений спектр і тим більше інформації про властивості випромінюючого об'єкту може бути в результаті отримане .

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ШАЛАШНИКИ - то же, что беседковые птицы. ШАЛВА Ксанский (ум. 1660; по др. данным в 1664) - святой, грузинский князь, один из руководителей Кахетинского восстания 1659. Память в Православной церкви 18 сентября (1 октября). ШАЛИ - город (с 1990) в Российской Федерации, Чечня, в 18 км от ж.-д. ст. Аргун. 26,8 тыс. жителей (1993). Центр сельскохозяйственного района. Пищевая промышленость. ШАЛИММУ и ШАХАРУ (Шалим И Шахар) - в западносемитской мифологии боги вечерней и утренней зари, приносящие благоденствие. ШАЛИН Радий Евгеньевич (р. 1933) - российский ученый, член-корреспондент РАН (1994). Труды по созданию конструкционных материалов для авиационной техники и технологии их производства. Ленинская премия (1981). ШАЛЛ (Shull) Клифорд (р. 1915) - американский физик. В 1951 разработал с сотрудниками метод получения поляризованных нейтронов, который нашел широкое применение при исследовании свойств нуклонов, структуры ядра, в физике твердого тела. Развил метод дифракции нейтронов. Нобелевская премия (1994, совместно с Б. Брокхаузом)

скачать реферат Живлення рослин вуглецем

Однак для цього слід перейти до ери стабільного рівномірно розподіленого споживання продуктів харчування на помірному рівні, який дав би змогу зберегти буферну здатність глобального циклу вуглецю. І нарешті, слід підкреслити світоглядне значення фотосинтезу, бо вивчення цього процесу має привести нас до розкриття кардинальної проблеми — з'ясування того, як виникло життя на Землі. Адже в процесі фотосинтезу щомиті неорганічна речовина СО2 та Н2О перетворюються на органічну, а, як відомо, саме в цьому і полягає суть переходу від передбіологічної еволюції до біологічної. Отже, фотосинтез як явище і наукова проблема — екстраординарний. З нагромадженням знань про особливості даного процесу змінювалась і його назва. Тепер вважають недостатнім класичне визначення, згідно з яким фотосинтез — це утворення зеленими рослинами органічних сполук із СО2 і Н2О за допомогою квантів сонячного світла. В наш час фотосинтез визначають як фототрофну функцію бактерій, найпростіших, водоростей та вищих рослин. Фототрофна функція — це сукупність процесів поглинання, перетворення та використання в багатьох ендорганічних реакціях світлових квантів, у ході яких відбувається первинне становлення пластичних та енергетичних ресурсів життя на нашій планеті. 1.2 Загальне рівняння фотосинтезу та походження кисню Датою відкриття процесу фотосинтезу вважають 1771 рік. Англійський вчений Д.

скачать реферат Практичне застосування фоторефрактивного ефекту

Виявилось, що під дією лазерного світла, освітлюючого окрему ділянку зразка, відбувалася локальна зміна показника заломлення кристала. Це приводило до спотворення хвильового фронту променя. Таким чином, промінь світла псував до цього високу оптичну якість кристала — з'являлася неоднорідність показника заломлення в освітленій ділянці, що послужило приводом для первинної назви ефекту op ical damege (оптичне пошкодження). Проте незабаром звернули увагу і на важливі позитивні сторони ефекту. З'явилися пропозиції про його практичне використання, і почалося його інтенсивне дослідження. Надалі саме явище все частіше почало називатися ефектом фоторефракції. Оскільки при фоторефракції зміна показника заломлення є оборотною, то фоторефрактивні кристали почали розглядатися як реверсивні світлочутливі середовища. Це виявилося цінною знахідкою для вчених-оптиків, які займалися голографією і оптичною обробкою інформації. З іншого боку, вивчення природи явища фоторефракції виявилося цікавим для фізиків — фахівців в області фізики твердого тіла, напівпровідників, когерентної оптики.

скачать реферат Дифракція світла

1. Принцип Гюйгенса-Френеля Під дифракцією світла розуміють будь-яке відхилення світлових променів від прямих ліній, що виникають у результаті обмеження чи перекручування хвильового фронту. Найпростішим дифракційним прикладом є відсутність чітких границь світла і тіні при висвітленні отвору в непрозорому екрані (рис. 1). Якби світло поширювалося строго прямолінійно, то тінь за екраном мала б чітку межу. Однак на практиці перехід від світла до тіні в площині спостереження відбувається поступово, а при використанні квазімонохроматичних джерел можливе спостереження біля геометричної границі світла і тіні, що чергуються, світлих і темних смуг. Дифракція є прямим наслідком хвильової природи світла і має місце для будь-яких інших хвиль, наприклад акустичних. Основна задача, що виникає при розгляді дифракційних явищ, складається в обчисленні розподілу інтенсивності світла в області дифракції. Ця задача в багатьох практично важливих випадках може бути розв d- відстань між щілинами (період дифракційних решіток). Перший співмножник визначає інтенсивність випромінювання в напрямки y = 0, тобто інтенсивність недифрагованого світла.

скачать реферат Поверхневі напівпровідникові хвилі в напівпровідникових структурах

Квазічастинки, які відповідають цим коливанням, що мають змішаний електромагнітно-механічний характер, називають поверхневими поляритонами (ПП). Не зважаючи на екзотичну назву, ці хвилі можуть бути знайдені в рамках феноменологічної електродинаміки як роз`вязки рівнянь Максвелла для межі двох середовищ . Дисперсія таких поверхневих хвиль в кристалі визначається залежністю його діелектричної проникності від частоти падаючого світла. Під фононом розуміють квазічастинку , що відповідає механічним коливанням решітки, тобто періодичним зміщенням атомів відносно положення рівноваги. Плазмон - це теж квазічастинка, але вона описує коливання вільних електронів навколо важких іонів. При деяких умовах плазмони та фонони можуть взаємодіяти. Фотони при зіткненні з ідеально гладкою межею розділу не взаємодіють або “не бачать” поверхневі поляритони на цій межі. Якщо ж поблизу поверхні покладено призму, або сама поверхня шорохувата, чи на неї нанесена дифракційна решітка, то поверхневі поляритони можуть збуджуватись падаючим фотоном.

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
скачать реферат Техника и электроника СВЧ (Часть 1)

Лекція 1 Існують локаційні пристрої, які повинні працювати на (~мм, (~100ГГц. Оскільки ( ~1м мають малу роздільну здатність, а оптичний діапазон швидко поглинаються постає необхідність вивчення НВЧ діапазону. Перші НВЧ прилади виникли під час 2-ї світової війни при створенні РЛС. Застосування НВЧ електроніки: 1. Малопотужна електроніка: НВЧ телебачення – супутникове, мобільні телефони, комп’ютери. 2. Потужна електроніка: НВЧ - піч, РЛ – електроніка. Фізичні причини виділення діапазону НВЧ D – розмір об’єкта. При - використовуються закони променевої оптики, - НВЧ діапазон, диференційна інтерференція. Отже в НВЧ не можемо користуватись законами Кірхгофа і геометричної оптики. Закони Кірхгофа мають місце до якихось частот та швидкості розповсюдження інформації – швидкості світла. Розглянемо малюнок. Даний ланцюг можна розрахувати за допомогою закону Ома, поки генератор – постійного струму. Розглянемо змінну напругу: електрон почне рух тоді, коли сигнал про потенціал дійде до нього: , то в той час, як електрон рухається в одну сторону, генератор вже сформував зворотній потенціал, тобто існують струми в різних напрямках.

скачать реферат Истина и обман /Укр./

Слід зазначити, що неспроможність багатьох конкретних інтуїцій полягає в помилковому зближенні її з суто біологічними чинниками. Саме таке ототожнення становило наріжний камінь поглядів одного з зачинателів ґрунтовного вивчення інтуїції — французького філософа Анрі Бергсона (1859—1941). Однією з форм інтуїтивного осягнення реальності є так зване “перенесення в ситуацію”, яке дозволяє безпосередньо (на рівні досвідного знання) вступати в контакт з тим чи іншим об'єктивним станом речей. Вище вже наводнися приклад такого “перенесення в ситуацію” (“жорстокий експеримент” Ейнштейна — перенесення в ситуацію тіл, що рухаються з швидкістю, близькою до швидкості світла). Зазначене “перенесення в ситуацію” дає високий пізнавальний ефект у таких важкодоступпих для “безпосереднього” пізнавального контакту сферах, як вивчення давно минулих історичних подій. Яскравим прикладом такого роду інтуїтивного пізнання були подорожі відомого норвезького вченого Т. Хейєрдала по Тихому, Індійському і Атлантичному океанах. Подорожуючи на плоту від берегів Південної Америки до островів Тихого океану, Т. Хейєрдал переконливо довів справедливість висунутої ним “божевільної” ідеї про південно-американське походження високої культури, пам'ятники якої розкидані по островах Океанії.

скачать реферат Вищі водні рослини в системі рослинного світу

Вступ В наш час оцінка впливу абіотичних, біотичних та антропогенних чинників на живі організми за допомогою біологічних об янисті рослини з підземними органами, в яких запасаються поживні речовини. Виявлено, що досліджені види рослин представлені не всіма екологічними групами рослинних угруповань. За відношенням до вологи найбільша кількість припадає на гігрофіти – 56%, на гідрофіти – 32%, а найменша на гідатофіти – 12%. За відношенням до світла найбільше тіньовитривалих – 61%, менше геліофітів – 39%. За літературними даними виявлено, деякі із описаних нами видів можуть бути використані, як біоіндикатори стану навколишнього середовища, а саме: Ряска мала, Вольфія безкоренева, Рдесник пронизанолистий, Різуха морська, Елодея канадська, Сальвінія плаваюча. Результати досліджень даної роботи можна використовувати в школі на уроках біології в 6 класі при вивченні курсу ботаніки та в позаурочний час – на екскурсіях до водних біоценозів, де можна показати різноманіття видів водної та прибережно-водної рослинності, довести необхідність охорони цих рослин школярами.

скачать реферат Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Важливість цього процесу в тому, що рослини виділяють у повітря кисень. Ось чому нестача вуглекислого газу становить небезпеку. Підвищений вміст газу в атмосфері призводить до іншої глобальної небезпеки для людей — парникового ефекту. Вуглекислий газ як парникове скло пропускає сонячні промені, але затримує тепло нагрітої поверхні землі. В результаті цього підвищується середня температура повітря, погіршується мікроклімат, що впливає на здоров'я людини. Щорічно в результаті фотосинтезу поглинається 300 млрд. т СО2, виділяється 200 млрд. тонн О2, утворюється 150 млрд. тонн органічних речовин. Атмосфера Землі включає: тропосферу (до 15 км) стратосферу (15—100 км) іоносферу (100 — 500 км). Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар — тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище — мезо-, термо- й екзосфери. Значного впливу науково-технічного прогресу зазнає атмосфера Землі. Близько 300 млн. автомобілів щорічно викидають в атмосферу 400 млн. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. т вуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю.

скачать реферат Карпаты

Карпати з давніх - давен славляться своїми багатими курортно - рекреаційними ресурсами: великою кількістю цінних мінеральних вод, мальовничими гірсько - долинними ландшафтами, чисельними дерев'яними пам'ятками сакрального мистецтва, життєрадісними українськими піснями й танцями, у яких так багато поезії й краси. Лазурні куполи величних вершин, зелені карпатські полонини, гірське сонце, чисте повітря, напоєне ароматами дрімучих лісів - густих бучин і темних смеречників, вузькі долини бурхливих кришталевих річок запам'ятовуються тому, хто подорожував неповторними Українськими Карпатами, не все життя. Взимку і влітку приїжджають до Карпат тисячі туристів, серед них і ліцеїсти Прикарпатського військового - спортивного ліцею Мінеральні води і лікувальні грязі ( бальнеоресурси ) Українських Карпат є суттєвою компонентою рекреаційних ресурсів регіону ( і країни в цілому ) та основою розвитку тут курортної галузі. Вивчення сучасного стану курортного освоєння Українських Карпат, з одного боку, і багатих їхніх можливостей - з іншого - переконує в необхідності більш інтенсивно розвивати в цьому регіоні курортно - рекреаційне господарство.

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Право коллективной собственности на Украине

Ринкова економика породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарськи товариства; - 4 - виробничи кооперативи; приватні і казенні підприємства. Виникла необхідність урегулювання правового статусу об`єднань, підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, та т.д.), встановлення правового режиму вільних (спіциальних) економічних зон та вивчення правового режиму іноземного інвестування. Мета дипломної роботи – проведення теоретичного дослідження практичної роботи і вивчення досвіду практичної роботи права колективної власності на підставі чинного законодавства України. Об`єкт дипломної роботи – проблеми права власності на сучасному єтапі в Україні. Предметом досліджень дипломної роботи – є комплєкс суспільних відносин в сфері права колективної власності в Україні. Завдання дипломної роботи: дати загальний огляд історії розвіття права колективної власності в Україні; розкрити поняття суб`єктів та об`єктів колективної власності; підстав виникнення права колективної власності; проаналізувати об`єкти права власності колективу арендарів; проаналізувати об`єкти права власності колективу колективного господарства; проаналізувати об`єкти права власності колективу господарського товариства.

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Мета права, як і інших норм суспільної поведінки, заключається в тому, щоб зробити мирним співжиття людей. Право досягає цього тим, що вказує людям обов’язкові для них межі в їх зовнішній діяльності. Право встановлює порядок у зовнішніх вчинках, надаючи кожному можливість взнати через читання і вивчення правових норм сутність і риси цього обов’язкового порядку. Здійснювати ті вчинки, які правом дозволені, і не здійснювати тих, які правом заборонені, людей спонукає: по-перше, просте усвідомлення того, що так велить правова норма, по-друге – усвідомлення того, що ухилення від цього порядку повинне привести до неприємних примусових наслідків. Значення права складається у тому, що воно – могутній засіб виховання людей до суспільного життя. Правові норми і покора їм повинні навчити людину рахуватися з існуванням інших людей з їх інтересами. Кожна людина повинна привчити себе до того, щоб доброю волею обмежити свої домагання, беручи до уваги те, що інші також мають право жити і здійснювати свої інтереси. Обмежуючи свободу кожного якимись межами, право проте забезпечує йому безперешкодне і спокійне користування своїми правами, тобто гарантує йому свободу всередині цих меж.

скачать реферат Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

Проте, якщо в договорі виражена воля двох сторін, то вона може бути тільки виявом взаємної згоди. Отже, договір є угодою двох або кількох осіб про здійснення якої-небудь правової дії або про утримання від здійснення якої-небудь дії. Більшість договорів — двосторонні угоди, в яких дві сторони є контрагентами. Існували також три- і багатосторонні договори, але в римському праві вони зустрічалися порівняно рідко. Предмет договору — яка-небудь дія, бездіяльність або відмова від здійснення дії. Наприклад, сусіди домовили ся між собою, що один з них не буде перед вікнами будинку другого зводити будівлю, аби не закривати світла до його вікон. Договір — це вольовий акт. Він не може виникнути проти волі сторін, проте це саме акт, дія, внаслідок якої виникає зобов'язання, одна із підстав виникнення зобов'язань. Однак не всякий договір породжує зобов'язання, хоча переважна більшість є основою для виникнення зобов'язань. Поняття зобов'язання ширше, ніж поняття договору: зобов'язання виникають (крім договорів) також з деліктів, ква-зіделіктів і квазіконтрактів.

скачать реферат Львівський музей українського мистецтва

Тепер у музеї зібрані цінні колекції творів стародавнього мистецтва , мистецтва , мистецтва ХІХ- початку ХХ ст. , українських радянських професійних та народних художників. У фондах стародавнього мистецт- ва є памятки ХІІ-ХІV ст. – бронзові ікони , фрагменти декоративного різблення по каменю тощо , що репрезентують мистецтво доби Київсь- кої Русі. Зібрання ікон – одне з найкращих і найцінніших на Україні.Експозиція музею дає доволі повне уявлення про шляхи розвитку українського іко-нописного малярства ХІV-ХVІІІ ст. Бурхливий розвиток українського мистецтва ХVІІ ст. зумовлений боротьбою українського народу за соціальне й національне визволення та воз’єднання України з Росією, широко ілюструє чимала збірка творів тогочасного малярства.Особливо цінні твори двох найвизначніших митців – Йова Кондзелевича ( автора славнозвісного Богородчанського іконостаса ) та Івана Рутковича.Обидва художники залишили нам прекрасні твори , в основу яких покладені вже не абстрактні уявлення про потойбічний світ , а глибоке знання життя , вивчення натури.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.