телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Разное -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Философия

Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Зміст Вступ 1. Позитивізм Володимира Лесевича 2. Панпсихізм Олексія Козлова 3. Праці О.М. Гілярова 4. Розвиток неокантіанства. Г.І. Челпанов 5. Тенденції психологізації філософії 6. Релігійно-теїстичний напрямок української філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття Висновок Список літератури Вступ Головне спрямування розвитку академічної філософії в Україні кінця XIX — початку XX ст. визначили тенденції, притаманні тогочасній європейській філософській думці. Характерною її особливістю є криза породженої просвітительською традицією раціоналістичної філософії, яка гідне завершення і вираз віднайшла у філософських системах речників німецької класичної філософії. Усвідомлюється неспроможність притаманного класичній філософії намагання створити всеосяжні системи, перетворити філософію на «науку наук», що прибирала на себе роль диктатора щодо спеціальних галузей наукового знання. З одного боку, реакцією на позицію класичної філософії є започаткована О. Контом, Г. Спенсером і розвинута на початку XX ст. емпіріокритицизмом філософія позитивізму, що виходила з переконання в тому, що все позитивне знання може бути одержане лише як здобуток ок­ремих спеціальних наук, а тому філософія як особлива наука, що претендує на самостійне дослідження реальності, не мас права на існування. Науці, твердили позитивісти, не потрібна якась філософія, що здіймається над нею. Те, що варто називати філософією, покликане здійснювати синтез наукового знання, слугувати загальним підсумком досягнень природничих та суспільних наук. З іншого боку, відповіддю на кризу класичного раціоналізму була започаткована С. К'єркегором, творцями «філософії життя» (Ніцше, Дільтей та ін.) екзистенціоналістська тенденція. Представники її, всупереч позитивістам, обстоювали право на самостійне існування філософії, водночас заперечуючи претензії її на науковий характер. З погляду прихильників цієї тенденції науковий розум, всупереч ілюзіям доби просвітництва, не все­могутній. Складне, розмаїте й динамічне життя людини не можна осягнути розумом. Людське існування («екзистенція») не підвладне розумові. «В екзистенції, — підкреслював С. К'еркегор, — думка перебуває в чужому середовищі». Але те, що не дано осягнути засобами наукового пошуку, і є цариною філософії, яка починається там, де закінчується наука, й спрямовує свої зусилля до осягнення смисло-життєвих проблем людського буття, непідвладних розумові, філософія є принципово ненауковим розглядом людського буття. На цьому ґрунті у вітчизняній культурі здійснюється синтез філософії з релігійною думкою. 1. Позитивізм Володимира Лесевича Загальна картина філософського професійного знання в Україні кінця XIX — початку XX ст. складається із спектру філософських шкіл і напрямів, що охоплюють поле від позитивізму до релігійного екзистенціоналізму. Осередками розвитку академічної філософії, як і належить, були університети Києва, Харкова, Одеси тощо. Але лише тут не замикалися обрії професійно-філософської активності. Позауніверситетською, по суті, була діяльність найзначнішого представника позитивістської філософії, що багато зробив для популяризації позитивістських ідей в Україні, В.

Щоправда, останній не може цілком задовольнити Гілярова — на заваді тут є проголошене Кантом вчення про «річ у собі». «Якби Кант, — пояснює О. Гіляров, — не стверджував, що існують «речі в собі», він став би на точку зору чистого спіритуалізму і був би послідовним, але тепер нам залишається визнати його вчення незадовільним». Задовільне розв'язання філософських проблем можливе через обґрунтування ідеї про загальноєдиний духовний організм. З цієї точки зору увагу (Гілярова привертає вчення німецького фізика, психолога і філософа Густава Фехнера. Цей значний фізик і психолог, один із фундаторів психофізики, обґрунтовував свої ідеї з позиції, близької до поглядів Шеллінга. Згідно з Г.Фехнером, Всесвіт — одуховлений, а матерія — лиш тіньовий, зворотний бік психічного. Гіляров, апелюючи до цього вчення, зазначає, що незалежо від Г. Фехнера він дійшов аналогічних висновків і вважає їх єдино правильними і незаперечними. Всесвіт, згідно з Гіляровим, це живий організм. Все розмаїття навколишньої дійсності від початку закладене у природі духу. Першоосновою світу є свідомість. Вона не виникає і не зникає, а існує вічно. Все інше — породження свідомості. «Існує лише те, — роз'яснює О. Гіляров, — що покладається свідомістю і усвідомлюється, а те, що не покладається свідомістю і не усвідомлюється, не існує; саме поняття буття є визначенням свідомості». Якщо свідомість є основою дійсності, то сама навколо нас дійсність є ніщо інше, як знак чи символ внутрішньої духовної сутності. Природа — це символ духу, а тому, висновує він, «щоб вивчити дух, ми повинні вивчати природу, і навпаки, щоб вивчити природу, ми повинні вивчати дух». Змістом свідомості, таким чином, є Всесвіт, бо знання про нього ми можемо одержувати лише через свідомість. Носієм свідомості є особа. Тимто Всесвіт є сукупністю осіб — носіїв індивідуальної свідомості кожного організму. В такому сенсі ми можемо говорити про наявність людських осіб, рослинних особин, особин тваринних тощо. Кожна індивідуальна свідомість обмежена і залежить від інших свідомостей. А це, стверджує Гіляров, з необхідністю змушує визнати наяйність Верховної особи — особи всесвітнього організму, що єднає індивідуальні свідомості в цілісність. Лише цій загальній свідомості властива абсолютна свобода, «а всі одиничні відомості, — роз'яснюється у «Вступі до філософії», — з усім їхнім змістом суть породження цієї всезагальної свідомості». 4. Розвиток неокантіанства. Г.І. Челпанов Суб'єктивістські крайнощі, притаманні «панпсихізму» Козлова та «синехологічному спіритуалізму» Гілярова, намагаються здолати представники чи не найбільш поширеної в тогочасній філософії течії неокантіанства. Чільним представником її був Г. І. Челпанов (1862 —1936 рр.). Георгій Іванович Челпанов народився в Маріуполі. Після навчання в Новоросійському університеті в Одесі він понад 15 років (з 1891 по 1907 р.) працює професором Київського університету. Наступний період його життя проходить у Москві, де він працює професором тамтешнього університету, засновує й очолює перший у Росії інститут психології, пише підручники з психології та логіки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Мой туристический Киев

В оформленн нтер'рв  експозиц музею були використан предмети кнця ХIХ початку ХХ столття. Завдяки цьому можна побачити як виглядав наприклад будуар з повним набором предметв дамського туалету, дальня з серврованим столом, нтер'ри майстерень  крамниць Андрвського узвозу минулих столть. часи роботи: 12:0018:00, вихдний: понедлок адреса: Андрвський узвз, 2б телефон: 8(044) 425 03 98 One street museum (Andreevskiy spusk museum) Andreevskiy spusk museum is the one and only Kiev private museum. Items of the end of XIX beginning of XX century were used in interior and exposition design. Due to this you can see woman boudoir with the full set of toilet items, dining room with served table, interiors of workshops and stores of Andreevskiy spusk of past centuries. working hours: 12:0018:00, day off: Monday address: Andreevskiy spusk, 2b tel: 8(044) 425 03 98 Музей «Чернобыль» Экспозиция музея раскрывает причины катастрофы произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС, рассказывает о влияние радиации на животный и растительный мир, о героических действиях ликвидаторов

скачать реферат Україна на початку XX ст.

Проте безпритульність на чужині й найважча робота за низьку платню стримували еміграцію. Перед Першою світовою війною еміграційна хвиля почала спадати, а невелика частина емігрантів повернулася на батьківщину. Поширеною була сезонна міграція селян і робітників. На сезонні роботи відправлялися до Бессарабії, Південної України, Німеччини, Бельгії, Франції. Щорічно на тимчасові роботи виїздило до 100 тис. осіб. 2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ на початку XX століття Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині На поч. XX- ст. Україна залишалася поділеною між двома імперіями — Російською, до якої входили землі на схід від Збруча (Східна Україна) та Австро-Угорською, у межах якої перебували Східна Галичина, Північна Буковина Закарпаття (Західна Україна). Під імперською владою проживало понад 20 млн. українців. Перші роки ХХ ст. в Російській імперії позначилися швидким зростанням соціального напруження. Світова ' були також викладачі, правники, митці, представники селянства тощо. Серед них І. Балюк, Д. Вітовський, С. Горук, Г. Коссак, Л. Лепкий, О. Назарук та ін. Першим офіційним комендантом {командиром) легіону був М.

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
 Країна Моксель, або Московія. Книга 1

Ось вона, логіка великороса! Будь-яким зрадництвом, будь-яким мерзенним способом прихоплюй шматки «землі російської». Підлість таких діянь згодом спишеться й приховається в «історичних писаннях», а «придбання» залишаться. Що цікаво, коли питання стосується історичної правди, вимисли й брехня великороса мають перевагу над чесністю й порядністю міркувань. Простежмо події кінця XIV — початку XV століть. Битва татаро-монголів із литовсько-українськими військами відбулася на берегах ріки Ворскли 1399 року, де литовсько-українські полки були переможені татаро-монголами, на чолі яких стояв Тимур Кутлук. М.М. Карамзін аж захлинається в захваті, описуючи поразку військ Вітовта Литовського: «Ні Чингісхан, ні Батий не здобували перемог досконаліших. Слід розуміти всю неправду такого твердження. Внаслідок поразки від Батия ростовсько-суздальська земля опинилася у володінні татаро-монголів і перетворилася на дикий, відсталий культурно татаро-монгольський улус. Литва і Русь після поразки навіть данини не платили Тимуру Кутлуку

скачать реферат Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

Зміст Вступ2 1.Передумови і труднощі культурного піднесення XVI – XVII ст.3 2.Особливості релігійної ситуації в Україні6 2.1Брестська унія6 2.2Брацтва7 3.Книгодрукування і література9 4.Освіта15 5.Нові галузі науки19 6.Мистецтво22 6.1 Образотворче мистецтво24 6.2 Музика26 6.3 Театр26 Висновки28 Перелік джерел інформації29 Вступ Період кінця XVI – початку XVII століття є дуже яскравим і насиченим в історії нашої країни. Його основні риси характеризуються діяльністю козацтва, його волелюбними й демократичними ідеями, характером, що перегукуються з такими явищами Західної Європи як Відродження та Реформація. Я обрала саме цю тему для більш детального вивчення тому що саме культура може найбільш точно й живо передати особливості життя українського народу впродовж двох століть, що стали важливою сторінкою нашої історії, адже саме культура визначає рівень розвитку суспільства, творчих сил і можливостей людини, а також визначений в типах і формах організації життя людей та створюваний ними світ матеріальних та духовних цінностей, який буде розглянуто в цій роботі. 1. Передумови і труднощі культурного піднесення XVI – XVII ст. XVI-XVIII ст. - виключно складний і важливий період в житті українського народу.

 Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

PЯк столиц Велико Гун найбльшо мпер всх часв? У 20-т роки V столття за батька Аттили царя Мун-диуха (Мунчука). PЯк духовного  певною мрою полтичного центру удейства? На початку IX столття и. е., коли Кив став Гао-натом (духовною академю удазму), а хозари тимчасово встановили над ним свою гегемоню (Кив намагалися навть перейменувати на Цон) [Цон вд назви гори Сон у Палестин]. PЯк столиц держави Кивська Русь? У середин IX столття за часв князювання Олега Вщого. PЯк матер мст руських? У X столтт, коли почала поставати велика мперя з центром у Кив, що охопила практично всю Схдну ґвропу. Безперечно, вс ц дати стотн. Однак з позиц духовно стор найстотнша дата 55 рк н. е., коли Андрй Первозванний хрестом позначив центр бблйного народу Тувал (галлеян, як прийшли з батьквщини ¶суса,P предкв галичан-укранцв). ¶ не просто позначив, а провстив, що за цим мсцем велике майбутн, воно стане центром християнського свту [Вдповдна проповдь Андря Первозванного широко представлена в лтератур]

скачать реферат Кінець Дикого поля

Бурхливі події сьогодення часто примушують нас повертатися назад і заглядати в наше минуле, аж до самих витоків. А вони сягають героїчних козацьких часів, на які випадає освоєння нашого краю постійними поселенцями, нащадки яких живуть тут і нині, продовжуючи справу своїх батьків, дідів та прадідів. 14-15 століття. Саме на цей час випадає розшматування нашого краю сусідніми державами та встановленням на його території кордонів Великого князівства Литовського, Московської держави та Кримського краю. Князівство Литовське, ведучи боротьбу проти Золотої Орди, поступово добивалося включення до свого складу не лише величезних територій на Правобережжі Дніпра, але й значної частини Лівобережжя. На півдні його кордони від гирла Дністра узбережжям Чорного моря доходили до Дніпровського лиману, по Дніпру піднімалися до острова Хортиця, а від нього йшли на ріку Конку і по ній виходили на Азовсько-Дніпровський вододіл, а відтак до Сіверського Дінця. На початку 16 століття до Дінця доходила прикордонна служба Великого Московського князівства, ведучи спостереження за татарськими улусами, що кочували на правому боці ріки.

скачать реферат Оплата труда и пути ее совершенствования на предприятии

Численні переклички літератури російського символізму з живописом і музикою. Поетичні мрії символістів знаходять відповідності в «галантної» живопису К. Сомова, ретроспективних мріях А. Бенуа, «що творяться легендах» М. Врубеля, в «мотивах без слів» В.Борісова-Мусатова, в вишуканої краси і класичної відчуженості полотен З. Серебрякової, «поемах» А. Скрябіна. Провідне місце в русі художнього символізму по праву належить М. А. Врубелю, який увібрав в себе всі суперечності, всю глибину геніальних осяянь і трагічних пророцтв часу. У своїх духовних провидіннях він часто випереджав відкриття літературно-філософської думки, своїми формальними новаціями закладав основи пластичних особливостей модерну. У його графічному спадщині так само, як і в усій його творчості, тяжіє завдання синтезу, так само проявляється як у прагненні до створення стилістичної єдності всіх образотворчих мистецтв, будівництва нового художнього простору, так і в ідейному «панестетизмі». Символізм у просторі мистецтва кінця XIX - початку XX століття складався паралельно з розвитком інших важливих художніх процесів у російській культурі. Національною особливістю його була складна структура взаємозв'язків.

скачать реферат Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

Своєрідність ідеологічної анархо-махновщини полягає в тому, що суспільно-політична модель, при всій своїй недосконалості, була єдиною з-поміж анархістських систем, що заволоділа масами, вирвавшись зі звичної площини теоретизування Постановка проблеми. Серед цілого спектру ідеологічних напрямів і рухів, що мали місце в Україні на початку ХХ століття та, зокрема, у період 1917-1921 років, особливу увагу привертає анархізм. Незважаючи на те, що останній переважною мірою формувався в Росії, усе ж саме в Україні анархізм знайшов утілення в консолідованій iдеологiї та політичній практиці. Це явище, оформлене в своєрідний , 2007. – 264 с. 18. Волк С. С. Нестор Махно в дни войны и мира / С. С. Волк // Н. И. Махно. Воспоминания. – М. : Республика, 1992. – С. 21.

скачать реферат Архітектура ХІХ-ХХ століть

Третій період неокласицизму в архітектурі починається наприкінці 1950-х років. Він відноситься головним чином до розвитку архітектури США, що почали по офіційній програмі будівництво ряду будинків дипломатичних служб у декількох країнах (Індія, Греція). Для цих будівель характерне сполучення деяких композиційних прийомів класицизму з формами, диктуемыми сучасними конструкціями. Нерідко такі будинки мали виразні елементи, що асоціюються з місцевою архітектурною традицією. Найбільш значне спорудження напрямку неокласицизму в США — Линкольн-сентер у Нью-Йорку (1960-і роки, архітектори Ф. Джонсон, У. Харрисон, М. Абрамович, Э. Сааринен). Будинку центра утворять чітке і симетричне обрамлення прямокутної площі. Модерн Ще один напрямок, характерне для зодчества кінця XIX і початку XX століття — це модерн. Виникнення його зв'язане з підставою англійського руху «Мистецтва і ремесла» (1883 рік), вплив якого поширюється на Європу. Архітектори цього стилю по-новому визначали функціональні і формотворні принципи забудов. Вони висували на перше місце доцільність форми і художню виразність природних матеріалів.

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
скачать реферат Символізм як мистецький напрямок

Курсова робота Символізм як мистецький напрямОК ЗМІСТ Вступ і. Символізм як мистецький напрям кінця XIX століття іі. Поль Верлен (1844-1896). Новаторство поета-символіста III. Естетичні погляди та творчість Артюра Рембо (1854-1891) Висновки Література ВСТУП Французька поезія кінця XIX – початку XX століття – справжній квітник дивовижних образів і художніх відкриттів. У цей період співіснувало багато літературних напрямів течій, шкіл, працювали видатні митці, вплив яких на всю наступну епоху – Ш.Бодлер і . Поль Верлен // Зарубіжна література в навчальних закладах. –1996. – №1. – С.26-31. 11. Таранік-Ткачук К. Від Вітмена до Маркеса. Матеріали до уроків зарубіжної літератури. – Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 196с.

скачать реферат Северин Наливайко

На Брацлавщині, Поділлі, Волині і Київщині повстанці захопили сотні феодальних маєтків, знищіли немало гнобителів. Значна частина повстанців загинула, інші пішли на Запоріжжя, чимало селян, рятуючи своє життя, переселилося на територію Слобожанщини або на Дон під владу Російської держави. У походах повстанців Наливайко завжди був попереду, показував героїчні приклади. З багатьох боїв видно, що він умів реально враховувати всі обставини в інтересах повсталих селян і козаків. Повстанці знали його виняткову хоробрість, бачили його великі здібності полководця і завжди вірили йому. Солоницька трагедія і страта Наливайка не залякала поневолених і закріпачених мас українського народу. В кінці 16 – початку 17 століття продовжувалась боротьба, то в одной, то в другій місцевості знову відбувалися повстання. Героїчна боротьба селян, козаків і трудящих з міст у кінці 16 століття проти польського колоніального панування була початком загального руху народних мас України, який мав глибокій антифеодальний і національно визвольний характер. 11. СПІСОК ВИКОРИСТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:1. Д.І. Мишко “Северин Наливайко” 1962. 2. Історичний журнал № 12 1969. 3. М.Ф. Котляр В.А. Смолій “Історія в життєписах” 1994.

скачать реферат Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Вступ Доброчинність – явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило Розумовський сприяли поширенню освіти, зокрема й становленню Києво-Могилянської академії, будували власним коштом храми, опікувалися най здібнішими краянами, посилаючи їх на навчання до найкращих європейських університетів. У ХІХ – на початку ХХ століття добродійництво, або, як казали римляни, меценатство, набуло особливого поширення серед шанованих, багатих і не дуже, знаних українців. Пригадаймо меценатів-земляків Тарновських, Григорія Ґалаґана, родину Симиренків, Євгена Чикаленка, батька й сина Рильських, братів Бродських, кілька поколінь Терещенків. Вони та інші шляхетні пани і пані чимало зробили для розвою вітчизняної культури та освіти, розвитку промисловості, поліпшення медичної справи тощо. А хіба не меценатом, хоч і не вельми заможним, був письменник Михайло Старицький, який продав власний маєток на Поділлі, аби допомогти звестися на ноги професійному українському театру, створивши славнозвісну театральну трупу корифеїв Марка-Кропивницького, Миколи Садовського, Панаса Сакса ганського, Марії Заньковецької? При цьому його не дуже цікавили особисті доходи.

скачать реферат Життя і творчість Івана Франка

Наш народ гідно шанує пам'ять Івана Франка. Його іменем названо один з обласних центрів України, Львівський державний університет, с. Нагуєвичі, багато вулиць. У рідному селі великого Каменяра та у Львові відкрито літературно-меморіальні музеї Івана Франка. Висновок Не слід, звісно, ідеалізувати Франка, називаючи його, як то робилося в радянські часи, "великим Каменярем", і приписуючи йому виняткову роль "батька" західноукраїнської інтелігенції. Одначе подібної до нього за масштабами діяльності, величиною таланту та популярністю постаті в Галичині ХІХ - початку ХХ століття не було. Після виходу поеми "Мойсей", в якій Франко метафорично, проте достатньо ясно вказав на роль творця - неоціненого пророка в своїй Вітчизні - обожнення Франка галицьким селянством, студентством та інтелігенцією досягло апогею. Проте серед кіл народовської та москвофільської інтелігенції, особливо згуртованої навколо газети "Діло" та клерикальної верхівки, Франко був одіозною фігурою від початку до кінця. Своєю журналістською та публіцистичною діяльністю Франко нажив безліч ворогів, у тому числі серед справді провідної суспільної течії того часу - народовців.

скачать реферат Вивчення оповідань Володимира Винниченка

Драматургічна творчість письменника Винниченко –маляр. Словесник надає слово дослідникам малих жанрів і романів. Учень 1-й. Аналізуючи малі жанри і романи Винниченка, ми дійшли висновку, що письменник створив нові зразки соціально психологічної прози в українській літературі початку ХХ століття. Епічна література того часу була представлена передусім такими прозаїками, як Стефаник Коцюбинський, Панас Мирний, Нечуй-Левицький. Кожен з них реалістично зображував життя, але “манери” цього зображення були різні. Іван Франко відзначив, що “великі епіки” (Панас Мирний та інші) завжди прагнули “описати, змалювати такий характер, як він розвивається серед такого чи іншого оточення, нові письменники кладуть собі іншу задачу. Для них головна річ – людська душа, її стан, її рухи в таких чи інших обставинах”. До цих нових письменників належав і Винниченко, що прагнув влити свіжу кров у поетику “старого реалізму”. Учень 2-й. Про появу в літературі збірки оповідань Винниченка “Краса і сила” (1906) І. Франко писав: “. раптом виринуло щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту.” Що ж нового виніс у розвиток епосу Винниченко, чому його твори хвилюють читача, цікавлять критиків? Літературознавець Ігор Дзеверін вважає, що Винниченко в “Красі і силі” заглиблюється у внутрішній світ людини, чого бракувало творам побутово-етнографічного характеру в українській реалістичній літературі.

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Звідси й назва - Голосіїв. За іншим переказом, ця назва походить від слів “голий” і “сіяти”. Очевидно, йдеться про культурні насадження, які були “посіяні на голому місті” серед дикого лісу під час заснування тут літньої резиденції київських митрополитів. Перша згадка про Голосіїв як володіння Києво-Печерської лаври датується 1541 роком. У грамоті царя Петра Олексійовича за 1720-й значиться “Голосіїв ґрунт”. В опису Київського намісництва 1770—1780 років зафіксована слобідка при Голосіївському монастирі. Вже у XVІII-XIX століттях вживаються в документах назви “хутір Яровці, він же називаємий Голосіївський і Палатницький”. Під час політичних заворушень на початку XX століття Голосіїв не раз ставав місцем нелегальних зборів робітників Києва.У жовтні 1918-го 430 десятину в Голосіївській лісній дачі передали Українській науковій академії під парк і ботанічний сад. І лише 80 років тому, в 1923 році Голосіївський хутір увійшов до складу Києва. У 1925-31 рр. на мальовничих пагорбах Голосієва збудували великий комплекс споруд сільськогосподарських інститутів (нині — Національний аграрний університет), загальною протяжністю майже на кілометр.

скачать реферат Міста Австралії та Океанії

На початку XX століття місто стало столицею Австралії. Американський архітектор Уолтер Берлі Гріффін переміг у міжнародному конкурсі на кращий дизайн нового міста. За його планом і був побудований місто, спочатку замислювався як столиця. Будівництво Канберри почалося в 1913 році, а в 1927 році національний парламент перемістився сюди з Мельбурну, що був місцем його перебування з 1901 року. Сьогодні Канберра - сучасний, швидко зростаючий місто, хоча його населення складає всього лише одну десяту від населення Мельбурна. Місто розташоване в аграрному районі південно-західній частині Австралії, недалеко від снігових вершин гірського ланцюга. Канберра стоїть на річці Молонгло, недалеко від штучного озера під назвою Берлі Гріффін. Основні джерела доходу міста - туризм, харчова, поліграфічна і легка промисловість. Є свій міжнародний аеропорт. Головні визначні пам'ятки столиці - сучасна будівля парламенту, корабель-музей капітана Кука. Канберра є центром культури та освіти. Тут знаходяться Національна бібліотека, виставкові павільйони і університети, Австралійська академія наук, а також головне відділення найбільшого дослідного інституту Австралії - Інституту наукових і промислових досліджень Співдружності. Корорий. Пала Місто Корорий розташований на північному узбережжі острова Корорий.

скачать реферат Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

ЗмістВступ 1. Постать П.А Столипіна 2. Передумови аграрної реформи 3. Аграрна реформа П.А Столипіна 4. Наслідки і значення аграрної реформи П.А. Столипіна для України Висновок Література Вступ В економічному житті Росії і України початку ХХ століття особливою подією стала аграрна реформа, пов . Пётр Аркадевич Столипін и аграрная реформа начала века.// Сибирские огни, - №4. – 1991. 1 Економічна історія України і світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999.

скачать реферат Гетьманщина і розвиток українознавства

Літописи Густинський, Величка, Самовидця, Грабянки — це, до речі, і красномовне продовження великої традиції, але найголовніше, що на новому етапі саме літописи стали найбільш оперативною, активно впливаючою на сучасників, аналітично-синтезуючою риси буття і свідомості народу формою. Не випадково, що й літературно-наукова «Історія Русів» на початку XIX століття стала могутнім генератором української національної самосвідомості. Іншими важливими факторами розвитку українознавства стають спочатку твори релігійного, літературного та літературно-історіографічного змісту (від домініканця Яцека Одровонжа та його послідовників у Львові, Перемишлі, Самборі, Луцьку, Коломиї, Кам'янці-Подільському, Києві до авторів «Дніпрової камені» І. Домбровського та «Роксоланії» С. Кленовича), а пізніше наукові праці педагогів Києво-Могилянської академії та твори діячів церкви й осередків народної освіти, культури: першодрукарів Фіоля і Федорова, вчених, письменників, діячів церкви Франциска Скорини, князя Острозького, Феофана Прокоповича, Дмитра Туптала, Лазара Барановича, Мелетія Смотрицького, Інокентія Гізеля, Петра Могили.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.