телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для детей -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Философия

Філософія древнього Китаю

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Час її правління був досить коротким (до 207 т. до н.е.), але значимим, тому що за цей час знову відбулося об'єднання Китаю й формальна імператорська влада наповнилася реальним змістом. Китай був об'єднаний єдиною владою й під час правління наступної династії - Хань - аж до 220 р. н.е. Сторіччя, що передувало династії Цінь, було періодом державного й соціального розкладання, у якому суперничали в боротьбі за владу родова знать, що відмирає, і олігархія, що набирає силу. Родова знать прагнула до повернення колишніх порядків, що зложилися в часи династії Чжоу (1021-404 до н.е.). Олігархія, сила якої в суспільстві ґрунтувалася на економічних принципах володіння, виступала з вимогами необхідності правового закону (фа), відповідно до якого соціальні відносини регулювалися б без знижок на походження. Єдина держава розклалася, і скептичний погляд по-новому інтерпретував природу, мир і людину. Ця радикальна переоцінка привела до відходу від державної релігії епохи Чжоу. Багато філософських текстів не збереглися, однак і дійшли до нас підтверджують розмах думки в цю епоху, а їхнє значення для подальшого розвитку філософії в Китаї аналогічно ролі й значенню грецької античної філософії. Історики, які займалися цією епохою (епохою «воюючих держав»), визначають цей розквіт філософії як суперництво ста шкіл. Ханьский історики Сима Тань (розум. в 110 р. до н.е.) виділяє шість наступних філософських напрямків: 1) школа інь і ян (інь ян цзя); 2) школа конфуціанців, літераторів (жу цзя); 3) школа моїстів (мо цзя); 4) школа імен (хв цзя); 5) школа юристів, легістів (фа цзя); 6) школа шляху й сили, даоси (дао де цзя, дао цзя). Конфуціанство. Конфуціанство не є цільним навчанням. Окремі його елементи тісно пов'язані з розвитком древнього й середньовічного китайського суспільства, що воно саме допомагало утворювати й консервувати, створюючи деспотичну централізовану державу. Як певна теорія організації суспільства, конфуціанство зосереджується на етичних правилах, соціальних нормах і регулюванні керування, при формуванні яких воно було досить консервативним. Конфуцій сам про себе говорив: «Викладаю старе й не створюю нового». Характерним для цього навчання було також те, що питання онтологічного характеру були в ньому другорядними. Конфуцій (551-479 до н.е.), його ім'я - латинізована версія ім'я Кун Фу-Цзи (учитель Кун). Цей мислитель (власне ім'я Кун Цю) уважається першим китайським філософом. Природно, що його життєпис був збагачений пізнішими легендами. Відомо, що спочатку він був нижчим чиновником у державі Лу, пізніше протягом ряду років мандрував по державах Східного Китаю. Кінець життя присвятив учням, їхньому навчанню й упорядкуванню деяких класичних книг (цзин). Був одним з багатьох філософів, навчання яких під час династії Цінь було заборонено. Великий авторитет і майже обожнювання він придбав в епоху династії Хань і аж до новітнього часу шанувався мудрецем і першим учителем. Думки Конфуція збереглися у формі його бесід з учнями. Запису виречень Конфуція і його учнів у книзі «Бесіди й судження» (Лунь юй) є найбільш надійним джерелом для дослідження його поглядів. Конфуцій, стурбований розкладанням суспільства, зосереджує увагу на вихованні людини в дусі поваги й шанобливості стосовно навколишньої, до суспільства.

Від добутків Хуей Ши збереглися лише фрагменти, включені в книгу Чжуан-Цзи. Усвідомлення відносин між окремими предметами визначено їхньою онтологічною єдністю: «Коли досить тотожні речі відрізняються від речей, з якими вони мало тотожні, це називається тотожністю різного. Однак всі речі зрештою й тотожні й різні, що називається великою тотожністю різного» . Гунсунь Місяців (284-259 до н.е.) досліджував питання правильності найменування речей, як можна укласти із трактатів, що збереглися в книзі Гунсунь Місяців-Цзи. Філософи школи імен звернули увагу на необхідність пояснення найменування речей з них же самих, на неточність чисто зовнішнього найменування речей лише по окремих почуттєвих знаках. З інших філософів цієї школи можна назвати Інь Вэнь-Цзи й Ден Си-цзи; останній точно сформулював мету школи імен: «Істина, що відкривається дослідженням імен, є вищою істиною. Імена, відкриті істиною, є загальними - іменами. Коли ці два способи взаємно з'єднуються й доповнюються, людина знаходить речі і їхні імена» . Моїзм. Моїська школа одержала назву по ім'ю засновника Мо Ди (479-391 до н.е.). Головна увага в ній насамперед приділяється проблемам соціальної етики, що зв'язується за допомогою строгої організації з деспотичною владою глави. Фізична праця в школі був основою їжі її послушників. Навчання моїстів - корінна протилежність навчанню Конфуція. Весь зміст полягав в ідеях загальної любові (цзянь ай) і преуспішності, взаємної користі. Обов'язкової для всіх людей у суспільстві повинна бути загальна міра взаємної людяності, усе повинні пектися про взаємну користь. Теоретичні дослідження - марна розкіш; прагматична доцільність, закладена в трудовій діяльності, - необхідність. Мо Ди у своєму навчанні визнавав небесну волю, що повинна була вплинути на твердження принципів. Уже після його смерті моїсти звертаються й до питань пізнання. Вони цікавляться й самим процесом пізнання, і передумовами сили й вірогідності знання. Пізнання відбувається за допомогою почуттєвого зіткнення з дійсністю, а також шляхом розуміння сприйнятого почуттями. Вони формулюють вимоги пристосування імен до речей, засновують категорію малих і більших причин виникнення речей, підкреслюють потреби перевірки суджень досвідом. Література 1.Ломанов А.В.Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. - М., 1996 2.Абрамов В. А., Абрамова Н.А. История философии Китая (истоки, основные этапы развития, современность). - Чита,1997 3.Степанянц М.Т. Східна філософія: Вступний курс. Вибрані тексти. - К., 1997 4.Дюмулен Г. Історія дзен-буддизму. Індію й Китай. - К., 1994

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ПАУНД Эзра Лумис (1885-1972) - американский поэт. Основоположник и главный теоретик американского модернизма. В 1924-45 жил в Италии, сотрудничал с Муссолини. Как военный преступник доставлен в США; будучи признан "невменяемым", определен в психиатрическую больницу; с 1958 жил в Италии. Насыщенная имитациями и стилизациями поэтов античности, европейского средневековья, древних Китая, Японии, а также реминисценциями, цитатами и фразами из политических, эстетических и философских деклараций, программ и учений поэзия (сборники "Маски", 1912, "Хью Селвин Моберли", 1920, "Песни", 1917-70) отражает бунт против "ростовщической" цивилизации (с ее идеалами "гуманизма и индивидуализма") и тягу к возрождению доренессансной духовной культуры. Цикл "Пизанские песни" (1948) - плач радикала-нигилиста, переживающего крах собственных идеалов. ПАУНДАЛЬ (англ. poundal) - единица силы в системе английских мер, обозначается pdl. 1 паундаль = 0,138255 Н. ПАУПЕРИЗМ (от лат. pauper - бедный) - массовая нищета. ПАУПЕРТАТА - в римской мифологии богиня голода

скачать реферат Третичный период развития жизни на земле

На голове у них были две па­ры рогов. Олигоценовые сирены, или морские коровы, по своему строению напоминали современных сирен. Древние киты вымерли в олигоцене; к концу периода в море плавали уже короткоте-лые зубастые киты— сквалодонты и предки без­зубых китов. Одни из них (цетотерии) были совершенно беззубые, а другие (патрицетусы) еще полностью сохранили зубы.МИОЦЕНОВАЯ И ПЛИОЦЕНОВАЯ ЭПОХИ Миоценовая и плиоценовая эпохи в общей сложности продолжались ;на Земле около 18 млн. лет. На миоценовое время приходится примерно. 12 млн. лет, а на плиоценовое—6. От конца пли­с-цена до ниших дней прошло около 1 млн. лет. Начавшееся еще в олигоцене отступание мо­ря прогрессивно продолжалось во все мио-пли-оценовое время. Африканский материк получил почти современное очертание и соединился мос­том с Европой через современный Гибралтар­ский пролив. Европа была соединена с Азией, и оба материка тянулись на север значительно дальше, чем теперь. Великобритания была полу­островом Европы. Азия попрежнему оставалась соединенной с Северной Америкой, а Северная Америка с Гренландией. Австралия занимала изолированное положение.

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Философия (Учебник)

Кимелев Юрий Анатольевич - доктор философских наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН. Область научных интересов - философия религии, история философии XX века. Кирабаев Hyp Серикович - доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории зарубежной философии Российского университета дружбы народов. Область научных интересов - история философии средневекового Востока. Козлова Наталия Никитична - доктор философских наук, профессор кафедры современных проблем философии философского факультета Российского государственного гуманитарного университета. Область научных интересов социальная философия. Лейбин Валерий Моисеевич - доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института системных исследований РАН, профессор Института психоанализа, практикующий психоаналитик. Область научных интересов история, теория и практика психоанализа, психология и философия человека. Лукьянов Анатолий Евгеньевич - доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института дальнего Востока РАН. Область научных интересов - история философии Древнего Китая

скачать реферат Китай

Пока шли постоянные войны, они уживались друг с другом, но после победы над Шу-Хань разразился конфликт, в котором вояки победили аристократов. В 265 г. вождь армии Сыма Янь, внук и сын победоносных полководцев, низложил последнего царя династии Цао-Вэй и стал типичным солдатским императором, подобным тем, которые захватили в Риме власть у сената. Новая династия приняла название Цзинь. Она завершила объединение Китая, покорив без больших боев разложившееся царство У в 280 г. Цзинь была солдатской империей. "Молодые негодяи" эпохи Хань стали опытными мерзавцами и достигли власти. К концу III века потенция древнего Китая оказалась исчерпанной. Все пассионарные люди за время Троецарствия проявили себя и погибли. Одни-за "Желтое небо справедливости", другие-за "Красную империю Хань", третьи-ради верности вождю, четвертые-стремясь к славе в потомстве. После страшного катаклизма Китай превратился в пепелище, скопление усталых людей, которым могло управлять самое бездарное правительство. Достаточно сказать, что численность населения со 180 г. к 220 г. упала с 50 млн человек до 7,5 млн.

 Каратэ

Это и является смыслом КАРАТЭ". КАРА опустошение. ИСТОРИЯ КАРАТЭ Истоки КАРАТЭ датируются более, чем тысячилетиями назад . Индийский монах Дхарма , бежавший от гонений в Китай, будучи в монастыре Шао Линь , обучал его учеников методом физической тренировки для развития умения терпеть ( выносливости ) и физической силы , и перенес эту суровую дисциплину как часть своей религии . Эти методы физических тренировок были в дальнейшем развиты и усовершенствованны , и в то же время были известны как искусство борьбы ( драки ) Шао Линя. Благодаря своей эффективности, это искусство было нужно монахам ионастыря для защиты от набегов вооруженных кочевников . Не имея оружия , монахи Шао Линя нашли способ защитить себя и монастырь, изучая и совершенствуя искусство рукопашного боя, унаследованное от Дхарме. Впоследствии борьба распространилась по всей территории древнего Китая и всего Востока . Выходцы из Шао Линя, оседая на новых местах , образовывая свои школы , совершенствуя это искусство. Так сложилась целая система, названная позже У-ШУ ( европейское название - КУНГ-ФУ )

скачать реферат Семейный уклад Древнего Китая

Так миф стали частью традиционной истории”. Рационализированные мифы становятся частью философских идей, учений, а персонажи мифов - историческими личностями, используемыми для проповеди конфуцианского учения. Философия зарождалась в недрах мифологических представлений, использовала их материал. Не была исключением в этом отношении и история древнекитайской философии. Философия Древнего Китая тесно связана с мифологией. Однако эта связь имела некоторые особенности, вытекавшие из специфики мифологии в Китае. Китайские мифы предстают прежде всего как исторические предания о прошлых династиях, о “золотом веке”. Китайские мифы содержат сравнительно мало материала, отражающие взгляды китайцев на становление мира и его взаимодействие, взаимосвязь с человеком. Поэтому натурфилософские идеи не занимали в китайской философии в китайской философии главного места. Однако все натурфилософские учения Древнего Китая, такие, как учения о “пяти первостихиях”, о “великом пределе” - тайцзи, о силах инь и ян и даже учения о дао, ведут свое начало от мифологических и примитивно религиозных построений древних китайцев о небе и земле, о “восьми стихиях”.

скачать реферат Семиотика цвета в восточной и западной культурах

Синий Синий, по выражению Гете, принадлежит к цветам «пассивного» ряда. Он – антипод желтого, и, как таковой, самый темный в спектре, самый печальный, серьезный, тоскливый; он действует успокаивающе, а в больших количествах – даже угнетающе. В культуре народов древнего Востока синему часто придают негативное значение. В мифах древнего Китая немало опасных и злобных чудовищ с синим лицом или телом. В японском театре Кабуки синий грим носили злодеи и дьяволицы. Если тело Кришны приобретает синюю окраску, значит, цикл земной истории подошел к концу, нужно ожидать гибели этого мира. В современной Японии синий воспринимается как знак смерти, отчуждения человека от общества и от самого себя. На Среднем и Ближнем Востоке этот цвет вызывает совсем другие ассоциации. Это цвет неба, водных глубин, темных лесов на горизонте, горных вершин, отражающих синеву неба. Поэтому синий – цвет горных сфер, обители богов и ангелов, солнца, луны, планет. Потолки египетских храмов расписывались золотыми звездами по синему фону, летящими птицами, знаками луны и солнца.

скачать реферат Культура Древнего Китая

Очень важной особенностью культуры Китая является то, что с древних времен, с самого своего возникновения, она развивалась непрерывно, сохранив многие древнейшие культурные центры на протяжении веков. Этим в значительной степени определялось устойчивость традиций в искусстве Китая. Своеобразный художественный стиль сложился в Китае очень рано, и, несмотря на изменения, происходившие в течение последующего времени, некоторые его характерные черты не меняются на протяжении всего развития искусства – от древнейших времен вплоть до наших дней. Наибольшего рассвета культура Древнего Китая достигла в периоды Цынь и Хань, когда впервые произошло объединение разрозненных древнекитайских царств в единое целое китайское государство. Древнейшие памятники искусства Китая восходят к 3 тысячелетию до н.э. – времени существования первобытно-общинного строя. В настоящие время по всей территории Китая обнаружено очень много неолитических стоянок. Археологические исследования, проводящиеся особенно интенсивно в наше время, обнаружили в погребениях и на местах древних жилищ много орудий и расписных мощеных сосудов, дающих представление о наивысшем этапе развития неолитической культуры.

скачать реферат Культура древних циилизаций

Уже в эпоху Шан была открыта идеографическая письменность, которая путем долгого усовершенствования превратилась в иероглифическую каллиграфию, а также был составлен в основных чертах месячный календарь. Во время ранней императорской эпохи Древний Китай внес в мировую культуру такие открытия как компас, спидометр, сейсмограф. Позже были изобретены книгопечатание и порох. Именно в китайцы в области письменности и книгопечатания открыли бумагу и подвижный шрифт, а в военной технике – пушки и стремена. Также были изобретены механические часы и произошли технические усовершенствования в области шелкоткатства. В математике выдающимся китайским достижением было использование десятичных дробей и пустой позиции для обозначения 0, вычисление числа (, открытие метода решения уравнений с двумя и тремя неизвестными. Древние китайцы были образованными астрономами, составили одну из первых в мире звездных карт. Поскольку древнекитайское общество было аграрным, централизованная бюрократия должна была решать сложные технические вопросы, связанные в первую очередь с использованием и охраной водных ресурсов, поэтому высокого развития в Древним Китае достигли астрономия, знание календарных расчетов и астрологических прогнозов, математика, физика и гидротехника в их инженерном использовании.

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Типологические черты культур Древнего Востока

Кроме того, следует учитывать, что эпоха Чжоу характеризуется политической и экономической раздробленностью, и на территории Древнего Китая существовали десятки самостоятельных, в сущности, государств. Некоторые исследователи считают, что их количество исчислялось даже сотнями. Для периода Западного Чжоу характерно усиление родовой знати. Земля находилась в собственности общин, и существовала «колодезная система». Суть её заключается в том, что вся территории, являющаяся собственностью данного селения, разделяется на девять частей. Название происходит от того, что схема такого деления по своему виду напоминала китайский иероглиф, означавший «колодец». Из девяти наделов восемь отдавалась семьям, а центральный девятый обрабатывался всей общиной; урожай с него шёл на нужды общины. Правда, позже этот урожай перешёл в собственность царя. В этот период, предпринимались попытки создания централизованного государственного правления. Вводятся должности трёх советников царя: великого наставника, великого учителя и великого покровителя.

скачать реферат Китайская семья

Экономическая основа китайской семьи Понять своеобразие Китая и его социальных институтов нельзя без изучения их экономической основы, а т.к. пишется данная работа в рамках формационного подхода то в основе развития китайской цивилизации лежит развитие орудий труда и производственных отношений. Я попытаюсь рассмотреть экономику Китая от начала периода Чжоу (1066-221 гг. до н.э.) до конца империи Цинь (221-202 гг. до н.э.) – первого централизованного государственного образования на территории Китая. В то же время это позволит дать картину земельных отношений для всех остальных царств древнего Китая, т.к. развитие там шло по сходному пути. В 1 тыс. до н. э. в Китае широкое распространение получило орошаемое земледелие. В бассейнах рек Хуанхэ, Хуай, Вэй была проведена целая сеть каналов, что позволило включить в полеводство новые земли и повысить урожайность культур. Большую роль в подъеме экономики сыграло открытие месторождений железа и меди. В источниках встречаются многочисленные упоминания о разработке железорудных месторождений, выплавке железа, изготовлении железных сельскохозяйственных орудий т.к железо оказалось гораздо более дешевым и удобным для изготовления орудий труда металлом, чем медь и бронза, что обусловило его широкое применение, и использование тягловой силы домашних животных, в частности быков, каждый из которых при работе заменил мускульную силу трех—четырех человек, намного увеличило энерговооруженность непосредственных производителей.

скачать реферат Династия Цинь

По приказу Цинь Ши Хуанди была проведена реформа письменности. До образования Циньской империи не существовало единой формы письменных знаков, в различных частях Древнего Китая иероглифы писались по-разному. Теперь же было установлено единообразное для всей страны письмо. Это письмо легло в основу современной китайской письменности. Узаконенная свободная купля-продажа земли в масштабе всей империи, с одной стороны положила начало невиданному до сего времени обогащению знати, концентрировавшей в своих руках крупные земельные владения, а с другой стороны повлекло за собой массовое разорение свободных общинников. Земельная реформа Цинь Ши Хуанди рассматривалась позднее древнекитайскими государственными деятелями, как преступление против китайского народа. Так, сановник Дун Чжун-шу, живший во II - начале I века до Р.Х., писал: "При (династии) Цинь : применили законы Шан Яна, : отменили (систему) цзин тянь, господа смогли продавать и покупать (землю). (Тогда) поля богатых протянулись на сотни ли, а у бедных не стало места, где бы воткнуть шило".

скачать реферат Религия и мифология Китая

Образная сила поэтического дара Цюй Юаня, выразительность его стиха и совершенные формы ставят этого поэта в число яркий талантов древности. Народная поэзия питала творчество ханьских поэтов. Произведения наиболее известного среди них – Сыма Сян-жу - были включены Сыма Цанем в жизнеописание этого поэта. Дошли до нас и стихотворения самого Сыма Цяню, хотя вопрос об их авторстве продолжает оставаться спорным. Естественнонаучные знания. Показателем общего подъёма культуры Древнего Китая эпохи Чжаньго было так же развитие научных знаний, прежде всего математики. Составленный во II в до н.э. трактат «Математика в девяти книгах», подобно «Началам» Евклида, содержит компендиум математических знаний, накопленных предшествующими поколениями учёных. В этом трактате зафиксированы правила действия с дробями, пропорции и прогрессии, теорема Пифагора, применение подобия прямоугольных треугольников, решение системы линейных уравнений и многое другое. «Математика в девяти книгах» была своего рода руководством для землемеров, астрономов, чиновников и т.д. для исследования истории Древнего Китая эта книга помимо всего прочего ценна тем, что в ней нашли отражения реалии ханьской эпохи: цены на различные товары, показатели урожайности земледельческих культур и т.д. С развитием математики были тесным образом связаны значительные достижения древних китайцев в области астрономии и календаря.

скачать реферат Религия Древнего Китая. Конфуций и его учение

МОПО РФ РГПУ им. С. Есенина Кафедра культурологииРеферат тема: "Религия Древнего Китая. Конфуций и его учение" Выполнила студентка 1 курса отделения журналистики Творогова Е.В. Научный руководитель Ледовских Н.П.Рязань 2003 г. Содержание Содержание 2 Введение. Восток - дело тонкое. 3 Общее понятие о конфуцианстве. 4 У истоков учения. 5 "Государственная этика" Конфуция. 6 Ритуал – священный закон Конфуция. 7 Что есть человеколюбие и гуманность. 8 Благородный и культурный человек в понимании Конфуция. 10 Школа Конфуция. 11 Власти и Конфуций. 12 Заключение. 14 Список литературы. 15 Введение. Восток - дело тонкое. Восток всегда таил для европейцев множество неожиданностей. Человеку, воспитанному в традициях современной культуры, усвоившему определенные нормы поведения и склад мышления вряд ли удастся полностью понять, как и по каким законам живут люди востока. Что лежит в основе их миропонимания, мироощущения, определения места и роли человека в этой жизни? Каков он, восточный характер и темперамент? Почему они не такие, как мы? При ответе на все эти вопросы неизбежно обращение к восточной религии, имеющей вековые традиции.

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат История философии

В ходе длительного исследования с применением ЭВМ авторы реконструировали структуру мифологической части хроники «Котзики» и воссоздали структуру мира богов у древних японцев. В работе «Опыт количественного анализа древней восточной философии «Чуньцю» Д. В. Деопик изложил методику и результаты контент-анализа замечательного памятника восточной философии «Чуньцю». В этом исследовании ученый ставил своей целью определить, является ли «Чуньцю» собственно философским произведением, содержащим изложение Конфуцием своей философской концепции на материале истории государств бассейна среднего и нижнего течения Хуанхэ (VIII - нач. V в. до я. э.) или же это исторический документ, созданный в одном из государств Древнего Китая — в царстве Лу. Исследователь провел структурный анализ текста. А именно: он установил, какое число иероглифов приходится на основные структурные единицы контекста: год правления, сезон, проч. Оценка подробности изложения содержания текста позволила Д. В. Деопику (в частности) сделать вывод о том, что по данному критерию «Чуньцю» является летописью. 2. ЭВМ и математические методы в исследованиях Библии и средневековой философии В Бельгии в аббатстве Маредсу расположена штаб-квартира Международной ассоциации «Библия и информатика» (президент — Ф. Посвик). Ученые, работающие под эгидой этой ассоциации, ставят своей целью исследование Библии и евангелических текстов посредством ЭВМ и квантитативных методов.

скачать реферат Философия даосизма

смотреть на рефераты похожие на "Философия даосизма" План. 1. Сердце китайской мудрости. 2. Отцы даосизма. 3. Мудрость любви. 4. Волшебный кулак. Что такое даосизм? Вопрос этот с давних пор привлекает внимание исследователей Китая, однако дать на него краткий и ясный ответ оказалось совсем не просто. Ибо «даосизм» - понятие на редкость многомерное и многозначное. Начать с того, что само слово «дао», от которого происходят слова «даосизм», «даосы», «даосский», и т.д., вовсе не является исключительным достоянием даосизма. Оно принадлежит всей китайской мысли, и каждый философ или ученый древнего Китая видел в нем обозначение истины или, точнее, глубочайшей правды и праведного пути жизни. Все китайские мудрецы - приверженцы Дао. А получилось так потому, что в Китае ценили не отвлеченную, логически выводимую истину, а именно жизненную мудрость, которая, как плод, с течением времени, предстает итогом долгого - не бесконечно ли долгого ? - жизненного пути и требует внутренней, часто даже неизъяснимой убежденности в своей правоте.

скачать реферат Возникновение и становление философских учений. Предмет философии, его историческая трактовка

Роль «Упанишад» в истории всей индийской философии чрезвычайно велика. Они, по существу, являются фундаментом для всех или почти всех последующих философских течений, появившихся в Индии, так как в них были поставлены или разрабатывались идеи, которые длительное время «питали» философскую мысль в Индии. Можно сказать, что в истории Индии, а в известной мере и некоторых близлежащих стран Среднего и Дальнего Востока, «Упанишады» являются тем же, чем для Европы философия Древней Греции. 2. Философская мысль в Древнем Китае Одним из самых ранних литературных памятников Древнего Китая, в котором изложены философские идеи, является «И цзин» («Книга перемен»). В название этого источника вложен глубокий смысл, суть которого — это попытка отразить процессы, происходящие в природе, включая ее небесную сферу с естественной системой звезд. Небесная природа (мир), вместе с Солнцем и Луной, в процессе своих ежесуточных орбит, то поднимаясь, то опускаясь, творит все многообразие постоянно изменяющегося поднебесного мира. Отсюда и название литературного памятника — «Книга перемен». Строго говоря, «Книга перемен» — это еще не философское произведение, а своеобразная литературно-поэтическая лаборатория, в которой осуществляется переход от дофилософских и в какой то степени мифологических представлений к собственно философскому мышлению, а коллективистское родовое сознание перерастает в личностные философские взгляды совершенно мудрых людей. «Книга перемен» занимает особое место в истории древнекитайской философской мысли.

скачать реферат Древние цивилизации и их роль в появлении естествонаучного знания

Свой основной принцип динамики Аристотель формулирует так: « Всё, что находится в движении, движется благодаря воздействию другого». У Аристотеля мы находим также и соображения, дающие основание для, количественного определения силы. Для того чтобы лучше разобраться в сути дела р(вес тела. Рассуждения Аристотеля сводятся к следующему: сила пропорциональна произведению скорости тела, к которому она приложена, на его вес, т.е. f= pv = ps/ , где s- пройденный путь, - соответствующее время, а v - скорость. Но вместе с тем Аристотель верил в бога, противопоставлял земное и небесное, в центре ограниченной Вселенной он поместил неподвижную Землю, как тело, обладающее наибольшей тяжестью. За эти и подобные им моменты в учении Аристотеля ухватилась церковь, превратив их в догмы. Аристотеля называют крёстным отцом физики: ведь название его книги «Физика» стало названием всей физической науки. Строительство новых городов, развитие мореплавания, военной техники способствовали расцвету математики, механики, астрономии, географии. Знамениты также другие ученые: Евклид (III в. до н.э.), создавший элементарную геометрию; Эратосфен (ок. 276—194 до н.э.), довольно точно определивший длину земного меридиана и таким образом установивший истинные размеры Земли; Аристарх Самосский (конец IV в. —1-я пол. III в. до н.э.), доказавший вращение Земли вокруг оси и ее движение вокруг Солнца; Гиппарх Александрийский (180/190—125 до н.э.), установивший точную длину солнечного года и вычисливший расстояние от Земли до Луны и Солнца; Герон Александрийский (ок. I в. до н.э.), создавший прообраз паровой турбины. Литература. 1) Н.А. Маркова «Культурология» 2) Б.В. Тураев «История Древнего Востока» 3) В.И. Кузнецов «Древний Китай» Кубанский Государственный Аграрный Университет Кафедра общей биологии и экологии РЕФЕРАТ Тема: «Древние цивилизации и их роль в появлении естество научного знания» г. Краснодар 2001 г.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.