телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Философия

Філософські ідеї Л. Витгенштейна

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
А це значить, що, по-перше, хоча мова має щось загальне або тотожне з миром, про яке він говорить, це загальне не може бути висловлено. Пропозиції можуть зображувати всю дійсність, але вони не можуть зображувати те, що вони повинні мати загального з дійсністю, щоб бути здатними її зображувати - логічну форму. «Для того, щоб можна було зображувати логічну форму, ми повинні були б могти поставити себе разом із пропозиціями поза логікою, тобто поза миром». Витгенштейн говорить, звичайно, про мову науки, хоча не обмовляє це спеціально. Однак, якщо вважати мовою мова науки, те це не позбавить нас від необхідності вирішити одну важку проблему. Справа в тому, що, якщо мова може говорити тільки про факти, те як бути із пропозиціями логіки й математики? А V A. 2 2=4 і т.д. У цих висловленнях мова адже йде не про факти, і вони не можуть бути зведені до атомарних пропозицій. У той же час очевидно, що ці пропозиції щось затверджують. Що ж являють собою ці пропозиції? Тут Витгенштейн підходить до одному із важких питань теорії пізнання, до питання, що хвилював і Аристотеля, і Декарта, і Канта, і Гуссерля. Мова йде про природу так званих самоочевидних істин. Ніхто не сумнівається в тім, що 2х2=4, або в тім, що А V A, тобто в тім, що сьогодні 7 жовтня або сьогодні не 7 жовтня. Але що робить ці пропозиції очевидними істинами? Чому ми не сумніваємося в них? Яка їхня природа, а отже, і природа всієї логіки й математики? Декарт уважав, що ми сприймаємо їх з такою ясністю й виразністю, які виключають можливість сумніву. Кант думав, що вони є синтетичними судженнями апріорі. Вони можливі, завдяки тому, що ми маємо апріорні форми чуттєвості: простором і часом. Гуссерль думав, що положення логіки є вічними, абсолютними, ідеальними істинами, їхня істинність убачається безпосередньо в акті інтелектуального споглядання або інтуїції. Витгенштейн, якому потрібно було насамперед установити логіко-лінгвістичний статус подібних пропозицій, пішов іншим шляхом. Він запропонував досить радикальне, сміливе й новаторське рішення питання. Він заявив, що пропозиції логіки й математики є абсолютно щирими, тому що нічого не говорять, нічого не зображують, не виражають ніякої думки. Строго говорячи, вони навіть не є пропозиціями. На думку Витгенштейна, це тавтології. Мовні вираження Витгенштейн ділить на три види: пропозиції — вони щирі, якщо відповідають дійсності; тавтології — завжди щирі, наприклад, (а b)2 = а2 2аb b2; протиріччя — ніколи не щирі. Тавтологія й протиріччя - не образи дійсності. Вони не зображують ніякого можливого положення речей, оскільки перша допускає будь-яке можливе положення речей, а друге не допускає ніякого. Але, згідно Витгенштейну, «те, що образ зображує, є його зміст». А тому що тавтологія, як і протиріччя нічого не зображує, то «тавтологія й протиріччя не мають змісту». Як ми сказали б зараз, тавтології (тобто пропозиції логіки й математики) не несуть ніякої інформації про світ. «Я не знаю, наприклад, нічого про погоду, якщо я знаю, що дощ іде, або, що дощ не йде». А V A. Це не виходить, по Витгенштейну, що тавтологія взагалі безглузда, вона є лише частиною символізму, необхідного для перекладу одних пропозицій в інші.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Валленштейна были разбиты шведской войсками Густава II Адольфа (убит в бою). 2) 2.5.1813 в районе Лютцена армия Наполеона I нанесла поражение русско-прусским войскам генерала П. Х. Витгенштейна. ЛЮФТ (нем. Luft - букв. - воздух), зазор между сопряженными поверхностями частей машин. Прибор для определения величины люфта в механизме рулевого управления автомобиля называется люфтомером. ЛЮФФА - род однолетних трав семейства тыквенных. 5-8 видов, в тропиках и субтропиках. Люффу цилиндрическую или лючальную тыкву, и люффу гранистую культивируют в теплых странах (изредка на Кавказе, в Крыму и Ср. Азии). Молодые завязи съедобны, зрелые плоды дают т. н. растительную губку (идет на мочалки). Семена содержат масло, пригодное для технических целей. ЛЮЦЕРН (Luzern) - город в Швейцарии, на Фирвальдштетском озере, административный центр кантона Люцерн. 61 тыс. жителей (1985, с пригородами 161 тыс. жителей). Машиностроение, швейная, полиграфическая, пищевая промышленность. Ежегодные музыкальные фестивали, Курорт. Художественный и исторический музеи, сокровищница Хофкирхе. Основан ок. 1180

скачать реферат Русская армия от Петра 1 до Александра 2

Еще не кончилась персидская война, как началась война с Турцией: Николай I стремился оказать помощь грекам, восставшим против турецкого владычества. В октябре 1827 г. турецко-египетский флот был уничтожен соединенной русско-англо-французской эскадрой в знаменитом Наваринском сражении. Весной 1828 г. русская армия под командованием графа П.Х. Витгенштейна вступила в княжества Молдавию и Валахию, перешла за Дунай и овладела Варной. В следующем году новый главнокомандующий граф И.И. Дибич разбил великого визиря, перешел Балканы и занял Адрианополь. Между тем в Азии Паскевич взял крепости Карс, Ахалцых, занял Эрзерум, столицу турецкой Армении. В 1829 году султан Махмуд II был вынужден подписать Адрианопольский мир: он уступил России восточный берег Черного моря, признал ее покровительство над Молдавией, Валахией и Сербией, открыл русским судам свободное плавание по Дунаю и Дарданеллам и признал независимость Греческого королевства. После присоединения в 1801—1804 гг. Грузии к России Кавказский хребет очутился между русскими владениями. После этого началась продолжительная борьба с кавказскими горцами, которая практически не прекращалась в царствование Николая. В начале 1850-х гг. Николай I решил, что настал решающий и удобный для России момент раздела наследства ослабевшей Османской империи, этого, как он говорил, «больного человека».

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
 Философия (Учебник)

В этом плане цели Мура оказались близки целям представителей классической философии, ориентировавшихся на идеалы ясности и отчетливости познания. Правда, при установлении критериев философской ясности сам Мур высказывался недостаточно ясно, что было подмечено современниками. Людвиг Витгенштейн (1889 - 1951) - австрийский философ, оставивший столь глубокий след в англоязычной философии, представляет еще одну влиятельную линию в интерпретации философского анализа. Деятельность Витгенштейна обычно подразделяют на два периода: ранний и поздний. В ранний период занимался вопросами формальной логики и на ее основе разработал учение о языке, способном обозначать фактическое содержание реальности. Вместе с тем Витгенштейн подчеркивал экзистенциальное значение невыразимой в языке сферы "мистического". В поздний период основной акцент он сделал на описании многообразия форм употребления естественного языка и разоблачении заблуждений, порождаемых непониманием особенностей функционирования языка. Преподавал в Кембриджском университете

скачать реферат Отечественная война 1812 года

Чичагов со своей Дунайской армией обязан был сменить 3-ю армию. Отдельному корпусу Витгенштейна приказывалось продолжать прикрывать петербургское направление, активно содействовать, отвлекая силы противника. У Кутузова была надежда еще на один источник усиления 1-й и 2-й Западных армий – резервные формирования, создавшиеся внутри страны. В целях привлечения всех сил к борьбе с сильнейшим противником Кутузовский план учитывал использование обстановки, вытекающей из войны как войны народной. Кутузов содействует развертыванию партизанской войны, организации новых крестьянских партизанских отрядов, а также войсковых отрядов, действующих партизанскими методами. Таким образом, план Кутузова строился на нанесении удара по противнику, в стремлении преградить ему путь на Москву и нанести возможно большие потери, на совместных действиях всех русских армий, на сочетании действий регулярных армий с ополченческими и крестьянскими отрядами. В случае же невозможности остановить противника, не допустив его к Москве, оторваться от него, подтянуть резервы и подготовить армию для перехода в контрнаступление.

 Философия (Учебник)

Ошибочность такой точки зрения осознали в 1970-е гг. философы различных экзистенциально-антропологических течений, наследовавших классическому экзистенциализму. Одним из главных факторов, сыгравших решающую роль в подобном повороте, явилось открытие "подлинного Витгенштейна", философа, во взглядах которого (особенно ранних) гармонично сочетались логико-лингвистические идеи и оригинальное экзистенциальное видение мира (учение о "невыразимом" и абсолютных ценностях, а также о "формах жизни"). Резкое противопоставление экзистенциального и аналитического философствования в современной литературе постепенно сходит на нет. Весьма многогранно отношение аналитической философии и феноменологии. Не следует забывать, что последняя возникла под девизом "строгой науки". Э. Гуссерль и другие ранние феноменологи разделяли антипсихологистскую установку создателей современной (математической) логики, представлявших фреге-расселовскую аналитическую традицию. Разумеется, в дальнейшем пути этих традиций в истолковании языка и познания значительно разошлись, но не настолько, чтобы их современные представители не могли и не стремились найти общие точки соприкосновения

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Оскільки право стосується свободи, самого достойного і священного в людині, то вона, оскільки воно для неї обов’язкове, повинна знати його. Філософсько-правове вчення Гегеля справило помітний вплив на наступну історію правової думки. Ідея свободи є стрижнем праворозуміння Ф.А.Хайєка. На його думку, індивідуальний розум недосконалий і обмежений в своїх можливостях. Людина здатна передбачати лише безпосередні результати своїх дій, але зовсім не їх суспільні наслідки. Виходячи з цього, жодна людина чи група людей не можуть знати всього необхідного для свідомого цілеспрямованого соціального планування. Звідси політичний висновок: роль держави повинна бути обмежена. Вона не може брати на себе всієї відповідальності за стан життя суспільства. Але оскільки держава все ж прагне до цього, роль права заключається в тому, по-перше, щоб обмежити можливості держави для примусу, по-друге, щоб забезпечити кожному індивіду гарантовану сферу життя, в рамках якої вона може використовувати хай обмежені, але свої пізнання і можливості і на свій розсуд, заради досягнення своїх приватних інтересів.

скачать реферат Уолт Уитмен

Влітку того ж року міністр внутрішніх справ Харлан побачив на столі Уїтмена книжку “Листя трави” і звільнив з посади за його “неправильні погляди”. У ці роки Уїтмен писав багато відомих віршів, опублікувати які зміг тільки після війни. Його вірші не втратили оптимізму. В них не так багато абстракцій та філософських роздумів. Наприклад у вірші “Іди з поля, батьку” просто і лаконічно описується історія про сина фермера, який помер в битві з рабовласниками. У творах цих років Уїтмен не раз показує величину духу простих людей у боротьбі з плантаторами. Наступною роботою Уїтмена, після звільнення з міністерства внутрішніх справ була служба в іншому вашингтонському державному органі влади. Поет був змушений працювати у Вашингтоні, поки йому дозволяло здоров’я, бо як і раніше літературний труд прокормити його не міг. Так продовжувалося його життя до 1873 року, коли хвороба перетворила його в на половину інваліда. Хоча він продовжував творчо працювати, основним джерелом доходу були незначні допомоги з боку друзів. Редактори найбільших журналів, найбільш відомі буржуазні критики не покривали своєї ненависті до поета: “Долой Уолта Уитмена! Уничтожьте его любым способом.” Цими словами виражається те життя, яким жив поет останні роки.

скачать реферат Огляд життя Александра Довженко

Це була поема про тяжкий шлях пізнання, самотність шукача істіни, про щастя здійснення мети. До спогадів про дитячи роки Довженко вперше звернувся у 1942 році. Повість зачарована Десна була завершена у 1955році. Довженко називав її автобіографічним кінооповіданням. В повісті чітко окреслюються два плани. Перший – реалістично виписані картини дитинства, дитячи враження від навколишнього світу, картини сільского життя, хлопчачі радості і жалі, розповіді про людей, що оточували хлопчика. І другий план – філософське осмисленя всього баченного і перейденного людиною, чиє життя вже повечоріло, на чиєму шляху були і радості творення і розпука невдач і яка не продала свого “яблукатого коня” мрії. Пафос і лірика – ці два крила довженковської творчості – в “Зачарованній Десні” дістали особливо яскраве вираження. Винятково важливу роль у повісті відіграє природа, нерозривно пов’язана з життям людей “Жили ми в певній гармонії з природой, зимой мерзли, літом смажились на сонцівосени місили грязь, а весною нас заливало водою, і хто цього не знає, не знає тієї радості і повноти життя”.

скачать реферат Загальна структура мовної системи

Відображення  - це філософська категорія для позначення внутрішньо притаманної  об”єктивній реальності властивості відносно стійко зберігати зміну структури в процесі взаємозв”язку та взаємодії. Кожен об”єкт матеріального світу, будь-який об”єкти живої чи неживої матерії здатні відображати зовнішнє середовище, реагувати на його активний вплив: вся справа в тому, які форми відображення будуть при цьому. МОДЕЛЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Розглянемо, як та за допомогою яких засобів зовнішній світ відтворюється мовними засобами. Але, якщо засоби мови добре відомі та, головне, доступні для сприйняття та аналізу, то що можемо сказати про оточуюче середовище? Мабуть, для вирішення цієї проблеми необхідно побудувати модель оточуючого середовища, яку далі можемо зіставити з мовними засобами. Щоб забезпечити  максимальну відповідність моделі та середовища, модель необхідно будувати на найбільш узагальнених принципах, використовуючи такі фундаментальні категорії як матерія, рух, простір та час. Текстова інформація у загальному випадку буде відтворення зовнішнього середовища, при цьому головні категорії дійсності знаходять своє відтворення у засобах мови, у формах її організації.

Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
скачать реферат Философско-антропологические интенции творчества М.В. Гоголя

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ На правах рукопису Радіонова Наталія Василівна Індекс УДК 130.2:9 (4 Ук) Філософсько-антропологічні інтенції творчості М.В.Гоголя Спеціальність 09.00.04 – «філософська антропологія, філософія культури» Автореферат дисертаці на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ - 2000Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті ім.Г.С.Сковороди (кафедра філософії).Науковий керівник: – кандидат філософських наук, професор Єфімець Олександр Петрович, Харківський державний педагогічний університет, завідувач кафедри філософії.Офіційні опоненти: – Доктор філософських наук Хамітов Назіп Віленович, інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник. – Кандидат філософських наук, доцент Федорова Ірина Ігорівна, Національний технічний університет України «КПІ» МОіН України Провідна установа – Центр гуманітарної освіти НАН України, кафедра філософії науки та культурології, КиївЗахист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 в Інституті філософії Національної академії наук України (Київ-1, Трьохсвятительська, 4).З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії НАН України за адресою Київ-1, вул.

скачать реферат Украинская драматургия

Новітню драму письменниця розуміє як драму маси, де знімається протиріччя між індивідом та натовпом, а сама маса постає у вигляді організації окремих особистостей. Як відомо, в своїй доповіді найвищим досягненням новітньої драми поетеса вважає «Ткачів» (1892) Г. Гауптмана, де героя залишено в своєму середовищі, але саме це середовище вже перестало бути тільки тлом, а складається з рівноправних, але не рівнозначних фігур. Цей принцип Леся Українка називає новоромантизмом. У статті «Мікаель Крамер. Остання драма Г. Гауптмана» поетеса пише, що нинішній герой — не виняткова натура, а звичайна людська особистість, яка починає усвідомлювати свої права. Вона підходить до проблеми самотності, одної з найголовніших у XX ст., з погляду соціально-філософського: боротися з цим явищем, вважає Леся Українка, можна тільки змінивши докорінно умови, що породжують його. Позитивістське, раціональне спрямування публіцистичної спадщини поетеси аж ніяк не підтверджується її власною драматургічною творчістю. Пропонуючи в статтях шляхи соціальної драми, вона сама тими шляхами не пішла, створивши цілком особливий за стилістикою неоромантичний, поетичний, метафоричний, міфопоетичний театр, якому немає аналогій у європейській драматургії.

скачать реферат Военно-боевая деятельность М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года по письмам и запискам

Первым большим боем после вынужденного перехода Наполеона на разорённую Смоленскую дорогу был бой под Вязьмой. В сражении под Вязьмой 21 и 22 октября 1812 г. русские одержали новую блестящую победу. По донесению Кутузова, неприятель потерял убитыми и ранеными 6 тысяч человек, пленными – 2500 человек. Русские потери были значительно меньше. Кутузов считает их до 500 человек. Уже после сражения была взята в плен ещё тысяча французов. И, наконец, был взят Смоленск, после чего война окончательно перешла на сторону русских. Сражение, в котором Наполеон понёс поистине огромные потери, было выиграно Кутузовым совершенно; так он пишет П.Х. Витгенштейну о сражении при Красном и оставлении противником Смоленска: « Город Смоленск совершенно оставлен неприятелем с 4-го на 5-е число .Во время отступления оставлено им 112 пушек и сожжено 800 зарядных ящиков. Сверх сего корпус Нея из 25 т 6-го числа был совершенно разбит и рассеян, в последующих днях, однако ж, весь перехвачен, кроме малой части, спасшейся за Днепр при переправе у Новокорыстни, принятой и преследуемой на правом берегу Днепра отрядом генерала Платова.

скачать реферат Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

З травня 1982 відбував покарання у таборах суворого режиму (селах Кучино, Половинка, Всесвятське Пермської обл.), де перебувала більшість учасників українського правозахисного руху. 24.8.1984 Л. знайшли в камері із розрізаним животом. 5.9.1984 він помер. У листопаді 1989 прах Юрія Литвина, Василя Стуса і Олекси Тихого був перевезений до Києва і з почестями похований на Байковому кладовищі. Автор книг “Рабочее дело”, “Безумец”, “Поема о подснежниках”. ТИХИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ (Олекса Тихий; 27.1.1927 - 6.5.1984) - відомий український поет, правозахисник. Народився на хуторі Їжівка (Костянтинівського р-ну Донецької обл.). Закінчив філософський факультет Московського університету. З 1950 працював учителем біології у Ново- Костянтинівській школі (тепер Приазов-ського р-ну Запорізької обл.). З 1953 мешкав у селі Рубцове (тепер Краснолиманського р-ну Донецької обл.), викладав у школі. З 1954 -вчитель історії у рідному селі. У 1948 вперше засуджений військовим трибуналом Сталінської (тепер Донецька обл.) області за критику кандидата в депутати на 5 років позбавлення волі, але військовий трибунал МВС Українського округу замінив покарання на умовне.

скачать реферат Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)

Діоніс породив Ніч, Землю і Небо. Земля і Небо породили Океан, Фетіду (одну з переїд – морських німф), Крона і Рея. Син Крона – Зевс – домігся влади над усіма богами і людьми, за Діоніса, увібравши в себе його силу. Але богиня Персефона народила від Зевса нового бога вини і радості, теж Діоніса. Так боги народжуються і переходять один в іншого із розвитком Космосу розвивається, переплітається, ускладнюється божественний пантеон. Безумавно, тут багато несхожостей, суперечностей. Адже цей міф, приписуваний Орфею, творився в різних місцях, в різний час, доповнювався і уточнювався і, як усякий міф, набирав фантастичності. Але він відбив істотну рису мислення стародавніх греків: вони розуміли світ, як такий, що розвивається, змінюється, що має певні закони цих змін. Вони шукали віхідні закони і основи існуючого світу. І це потім виявилося у філософській школі мілетців: Фалеса (бл. 625-547 рр. до н.е.), Анаксіманура (бл. 585-525 рр. до н.е.), а потім Геракліта з Ефесу (бл. 570-бл. 475 рр. до н.е.) і Піфагора (бл. 570-500 рр. до н.е.). Так філософське, наукове і релігійне мислення йшли поруч. Інший раз заважали один одному, інший раз доповнювали один одного.

Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Восстание декабристов в источниках и воспоминаниях

Вернувшись в Россию, он закончил свое образование в Пажеском корпаусе в Петербурге, заняв на выпускных экзаменах первое место. Участник войны 1812 года, награжденный за Бородино, Пестель стал адьютантом командующего 2-й армией графа Витгенштейна, был переведен в кавалергарды, а в 1821 году стал командиром Вятского пехотного полка. Пестель отличался страстной преданностью революционным идеям и непреклонной волей. Он был человеком огромных дарований и блестящего бразования, был прекрасно знаком с политической и философской литературой своего времени. Разбуженная 1812 годом, его политическая мысль неустанно работала над планом революционного переворота в России, которую он страстно любил. Некторое время Пестель был сторонником конститутционной монархии, но около 1820 года республиканские мысли начали брать в нем верх. «Я сделался в душе республиканец, - показывал Пестель на следствии, - и ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении». Пестель былл пламенным патриотом. Пушкин, лично знакомый с Пестелем, записал о нем в своем кишиневском дневнике: «Умный человек во всем смысле этого слова один из самых оригинальных умов, которых я знаю». «Русская Правда» Южное общество во главе с Пестелем решительно высказалось против учредительного собрания и было сторонником диктатуры временного революционного правительства, рассматривая ее как решающее условие успеха революции.

скачать реферат Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Нам потрібно з’ясувати: що саме слід формувати на рівні розуміння і почуттів у молодших школярів через підручники для початкової школи – і головне – як це розмістити найкращим чином у підручниках, щоб цей матеріал відповідав сформульованим нами у попередньому розділі вимогам. Отже, мова йде про створення певної ідеології у галузі освіти. У цій ідеології ми повинні відобразити ідеал громадянина і члена громадянського суспільства. Під ідеологією ми розуміємо систему політичних, правових, філософських, етнічних, культурологічних, моральних, релігійних ідей, ідеалів, поглядів, віддзеркалюють ставлення певної соціальної групи (в нашому випадку – українського народу) під кутом зору власних інтересів до навколишньої дійсності, соціального і фізичного простору, в якому вона перебуває. Ми зовсім не бачимо в термінах “ідеологія”, “ідеологія освіти”, “ідеологізація освіти” негативного значення, такого, що загрожує вільному розвитку суспільства. Ми приймаємо точку зору К.С. Гаджієва, який відзначає, що існують два принципово відмінні види ідеології: державницька і партійно-політична, різні за змістом.№ 1. Гаджиев К.С. Политическая наука. – Москва, 1996 г. – с. 354. -29- Державницька ідеологія є, так би мовити, розгорнутим продовженням національної ідеї, національною ідеологією, якщо розуміти під нацією державно-етнічне утворення.

скачать реферат Дидактика

Але недоліком цієї системи є те, що навчання може стати несистематичним, супроводжуватися спонтанною діяльністю учнів, а викладач стане лише консультантом який не може керувати навчальним процесом. Перед дидактикою постає проблема обрання вірної системи, в якій необхідно поєднати подання теоретичного матеріалу систематично, притому всебічно розвивати корисні якості в учнях. РОЗДІЛ 4 Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа В другій половині ХХ ст. починають формуватися нові (сучасні) дидактичні системи. Основними їх ознаками були: > їх методологічною основою є об’єктивні закономірності філософії пізнання (гносеології), матеріалізм, гуманізм, гуманістична психологія, завдяки яким сучасна дидактика змогла подолати односторонній підхід до аналізу та інтерпретації процесу навчання, характерний для філософських систем прагматизму, раціоналізму, емпіризму, технократизму; > в них сутність навчання не зводиться ні до передавання учням готових знань, ні до самостійного подолання труднощів, ні до власних винаходів учнів; > вони мають грунтуватися на оновленій науково-педагогічній методологічній парадигмі.

скачать реферат Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Головні праці Вольтера «Філософські листи», «Трактат про метафізику». У системі відносин між людиною і державою він ставить на головне місце державу, яка виникла з договору між людьми і пройшла шлях від республіки до найдосконалішої форми - монархії на чолі з освіченим монархам, який підпорядковується конституції. Вважає, що політичну владу слід зосереджувати в руках меншості. Свобода особистості - це залежність лише від законів, свобода совісті, свобода друку, свобода мислення, свобода творчості. Жан-Жак Руссо стверджував, що постала потреба регресу - повернення в «золотий вік», революційного повалення деспотизму, побудови демократичної держави на основі суспільного договору, встановлення дійсного народного сувернітету, прямого народоправства. 10. Політичні концепції представників німецької класичної філософії (І. Кант, Г. Гегель). Основні політологічні ідеї Канта викладені у працях «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», «Критика здібності судження», «До вічного миру» та ін. Виклав основи німецької суспільного договору, природних прав людини, правової держави, громадянського суспільства, свободи особистості, поділу влад.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.