телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Разное -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Физика

Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Факультет фізичний Кафедра теоретичної фізики ДИПЛОМНА РОБОТА Питання радіаційної безпеки в екологічній освіті у середній школіВиконавець студентка групи ФІ-99-1 Цюпак Е.В. Керівники ст.викл. Смойловський О.Н. доц., к. ф.-м. н. Ярошенко А.П. Рецензент проф., д. ф.-м. н. Башев В.Ф.Консультант доц. Агапова В.Т.Допускається до захисту:Зав. кафедри проф., д. ф.-м. н. Тутік Р.С. Дніпропетровськ 2004 План Вступ. 1. Види, фізичний зміст і одиниці вимірювання доз опромінення. 2. Вплив радіації на живий організм. 3. Природні й антропогенні джерела іонізуючого випромінювання. 4. Проблеми, пов'язані з використанням ядерної енергії. 4.1. Теплове забруднення навколишнього середовища. 4.2. Розробка родовищ урану та його збагачення. 3. Обробка і ліквідація радіоактивних відходів. 5. Основні заходи захисту населення від іонізуючого випромінювання 6. Лекція на тему: Радіація та її вплив на живий організм. 7. Забезпечення рівня фізичного захисту під час захоронення радіоактивних відходів. Висновки. Використана література. Додаток. Втуп Радіація та екологія – дуже актуальне питання в останні десятиліття постає в зв’язку з тим, що людство вступило в атомне століття. Ядерна енергія в Україні використовується в усіх галузях народного господарства – промисловості, медицині, сільському господарстві, наукових дослідженнях, а також у побуті. Разом з цим значно росте кількість людей, які безпосередньо професіонально та не професіонально пов’язані з іонізуючим випромінюванням. Крім того, в теперішній час при великій кількості технологічних процесів отримання та застосування атомної енергії, виробництва та використання штучних радіоізотопів існує можливість попадання радіоактивних відходів в навколишнє середовище. Тому необхідно деякі початкові знання про ядерну енергію надавати ще школярам. Більшість теперішніх учнів отримають такі знання тільки в школі. Зараз основною задачею людства в області радіаційного контролю – не допустити помітного збільшення радіоактивності, що створена природою, тобто недопущення збільшення природного радіаційного фону. Для рішення такої задачі людству необхідно мати представлення про фізико-хімічну основу такого явища як радіоактивність; знати як взаємодіє іонізуюче випромінювання з речовиною та, обов’язково, як впливає радіація на живий організм; а також мати деякі знання по дозам та заходам захисту населення від дії іонізуючого випромінювання. Для нас ця тема особливо актуальна тим, що на Україні працює чотири атомних електростанції, є родовища уранової руди в Дніпропетровській (м. Жовті Води) та Кіровоградській (м. Олександрія) областях, а також вже відбулася аварія в 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції. Дуже великої шкоди екології України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Її наслідки виходять далеко за межі проблем довкілля і переростають у ряд соціально-економічних, медичних, біологічних та психологічних проблем. Екологічну небезпеку становить також ядерне паливо та радіоактивні речовини, викинуті під час аварії, які осіли навколо блоку, а потім були закриті піском та бетоном.

Чим молодше людина, тим вище його чутливість до опромінення, особливо висока вона в дітей. Доросла людина у віці 25 років і більше найбільш стійка до опромінення. Є ряд професій, де існує велика імовірність опромінення. При деяких надзвичайних обставинах (наприклад, вибух на АЕС) опроміненню може піддатися населення, що живе на визначених територіях. Деякі відомі речовини, здатні цілком захистити, частково захищають організм від випромінювання. До них відносяться, наприклад, азид і ціанід натрію, речовини утримуючі сульфогідридні групи і т.д. Вони входять до складу радіопротекторів. Радіопротектори частково запобігають виникнення хімічно активних радикалів, що утворюються під впливом випромінювання. Механізми дії радіопротекторів різні. Одні з них вступають у хімічну реакцію з радіоактивними ізотопами, що попадають в організм, і нейтралізують їх, утворюючи нейтральні речовини, які легко виводяться з організму. Інші мають відмінний механізм. Одні радіопротектори діють протягом короткого проміжку часу, час дії інших більш тривалий. Існує кілька різновидів радіопротекторів: таблетки, порошки і розчини. При попаданні радіоактивних речовин всередину організму, вражаючу дію роблять в основному альфа-джерела, а потім бета- і гама-джерела, тобто в зворотній зовнішньому опроміненню послідовності. Слід альфа-частинки, що має густину іонізації, руйнує слизову оболонку, що є слабким захистом внутрішніх органів у порівнянні з зовнішнім покривом. Таблиця 2 Властивості радіоактивного природного випромінювання Тип Склад Іонізуюча Проникаюча здатність випромінювання випромінювання здатність ( Іони Не Дуже висока Низька. Захист: 0,1 мм води, лист папера ( Електрони Висока Висока. Захист: шар алюмінію до 0,5 мм. ( Електромагнітне Низька Дуже висока. Захист: випромінювання шар свинцю до декількох см. Попадання твердих часток у дихальні органи залежить від ступеня дискретності часток. Частки розміром менше 0,1 мкм при вході разом з повітрям попадають у легені, а при видиху видаляються. У легенях залишається тільки невелика частина. Великі частки розміром більше 5 мкм майже усі затримуються носовою порожниною. Ступінь небезпеки залежить також від швидкості виведення речовини з організму. Якщо радіонукліди, що потрапили усередину організму однотипні з елементами, що споживаються людиною, то вони не затримуються на тривалий час в організмі, а виділяються разом з ними (натрій, хлор, калій і інші). Інертні радіоактивні гази (аргон, ксенон, криптон і інші) не є вхідними до складу тканини. Тому вони згодом цілком видаляються з організму. З організму швидко виводяться радіоактивні речовини, що концентруються в м'яких тканинах і внутрішніх органах (цезій, молібден, рутеній, йод, телур). Повільно виводяться – добре фіксовані в кістах (стронцій, плутоній, барій, ітрій, цирконій, ніобій, лантаноїди). Ці елементи, хімічно зв'язані з кістковою тканиною, дуже важко виводяться з організму. З великого числа радіонуклідів найбільшу значимість як джерело опромінення населення представляють стронцій-90 і цезій-137. Стронцій - 90. Період напіврозпаду цього радіоактивного елемента складає 29 років.

Основну частину дози опромінення від радону людина одержує, знаходячись у закритому, не провітрюваному приміщенні. Концентрація радону в закритих приміщеннях у середньому у вісім разів вище, ніж у зовнішнім атмосфернім повітрі. Радон концентрується в повітрі усередині приміщень лише тоді, коли вони в достатній мірі ізольовані від зовнішнього середовища. Надходячи усередину приміщення тим чи іншим шляхом (просочуючись через фундамент і підлогу, чи ґрунт, вивільняючись з матеріалів, використовуваних у конструкції будинку), радон накопичується в ньому. У результаті в приміщенні можуть виникати досить високі рівні радіації. Іноді концентрація радону в закритому приміщенні в 5000 разів вище концентрації радону в зовнішнім повітрі (виявлене у Швеції й у Фінляндії в будівлях 70-х років). Найпоширеніші будівельні матеріали, такі як дерево, цегла і бетон, виділяють дещо небагато радону. Набагато більшою питомою радіоактивністю володіють граніт і пемза. У таблиці 4 приведені питомі радіоактивності деяких будівельних матеріалів. Таблиця 4 Питомі радіоактивності Будівельні матеріали (Бк радію і торію на 1 кг), Бк/кг Дерево 1.1 Зола (дерева) 341 Цемент Менше 45 Цегла червона 126 Граніт 170 Пісок і гравій 34 Природний гіпс 29 Тому радіаційний контроль будівельних матеріалів заслуговує самої пильної уваги. Однак головне джерело радону в закритих приміщеннях – це ґрунт. Концентрація радону у верхніх поверхах багатоповерхових будинків, як правило, нижче, ніж на першому поверсі. Швидкість проникнення вихідного з землі радону в приміщення фактично визначається товщиною і цілісністю міжповерхових перекриттів. Емісія радону зі стін зменшується в 10 разів при облицюванні стін пластиковими матеріалами типу поліаміду, чи полівінілхлориду поліетилену чи трьома шарами олійної фарби. Навіть при обклеюванні стін шпалерами швидкість емісії радону зменшується на 30%. Ще одне важливе джерело надходження радону в приміщення являють собою вода і природний газ. Концентрація радону в звичайно використовуваній воді надзвичайно мала, але вода з деяких джерел, особливо з глибоких чи колодязів артезіанських шпар, містить дуже багато радону. Найбільша зареєстрована питома радіоактивність води в системах водопостачання складає 100 мільйонів Бк /м3, найменша дорівнює нулю. Однак основна небезпека виходить зовсім не від питної води, тому що люди звичайно споживають велику частину води в складі їжі після її кип'ятіння. При кип'ятінні води радон у значній мірі випаровується. Велику небезпеку представляє попадання пари води з високим змістом радону в легені разом із вдихуваним повітрям, що найчастіше відбувається у ванній кімнаті. При обстеженні будинків у Фінляндії виявилося, що в середньому концентрація радону у ванній кімнаті в три рази вище, ніж на кухні, і приблизно в сорок разів вище, ніж у житлових кімнатах. Радон проникає також у природний газ під землею. У результаті попередньої переробки газу й у процесі збереження, перед надходженням його до споживача, велика частина радону зникає. Але концентрація радону в приміщенні може зрости, якщо кухонні плити, опалювальні й інші нагрівальні пристрої, у яких спалюється природний газ, не мають витяжки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Эксперимент, Теория, Практика. Статьи, Выступления

Оцените практически осуществимую в такой пушке начальную скорость снаряда. Оцените необходимую мощность генератора. 25. Опишите отражение белого света от боковой стороны мыльного пузыря в зависимости от его размеров и толщины пленки. НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ Доклад на Международном конгрессе по вопросам подготовки преподавателей физики для средней школы Опубликован в журнале «Вопросы философии», 7, 16 (1972). Общепризнано, что достижения науки влияют на общий уровень культурной жизни людей, но в XX веке эти достижения столь значительны, что их применение стало влиять в глобальном масштабе на структуру общества. Этот процесс, называемый научно-технической революцией, приводит к тому, что сейчас нельзя рассматривать проблему обучения молодежи в отрыве от тех социальных изменений, которые вызваны научно-технической революцией. Я остановлюсь только на двух явлениях, порожденных современной научно-технической революцией, которые, по-моему, вызывают наиболее кардинальные изменения в организации образования молодежи

скачать реферат Значение работ академика Л.В. Щербы в русском языкознании

В годы полного господства у нас формализма в школьной грамматике, порой доводимого до абсурда некоторыми московскими эпигонами фортунатовской школы, Л. В. Щерба в одиночестве смело выступал против этого уклона, вскрывал его методологические ошибки, призывал к здоровому синтезу методов смыслового и формального синтаксического анализа. На Петроградском съезде преподавателей русского языка в 1921 г. он выступил с докладом «Формальное направление грамматики»; под этим заголовком вышла его статья в журнале «Родной язык в школе» (1923, № 1). Начиная с 1915 г., когда Л. В. Щерба написал «Особое мнение по вопросу о роли языков в средней школе», и после доклада на Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы, состоявшемся в 1917 г. в Москве, на тему «Филология как одна из основ общего образования» - он до последних дней жизни был рыцарем филологии, не изменявшим ей в годы самых больших потерь, унижений и нападок на филологическое образование. Впоследствии, уже тяжело больной, он продолжал везде, где это было целесообразно, добиваться восстановления филологии в средней школе и подъема ее в высшей школе. Эти усилия Л. В. Щербы оказались не безуспешными, хотя многие его идеи, планы и предложения остались заветом для светлого будущего русской школы. 2 Большие теоретические проблемы стояли в центре исследовательских интересов Л. В. Щербы, но это никогда не мешало ему подолгу заниматься практическими вопросами русского языка, языковой политики, трудные отнюдь не в исследовательском плане, а потому и гораздо менее для него увлекательными.

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
 Закат или рассвет? Россия: 2000-2008

С 2000 года министерство силой внедряет эту систему, которая, тем не менее, остается до сих пор раздражителем для большой части педагогического сообщества. Ее отвергает ректорат Московского государственного университета и ректоры многих ведущих вузов страны. Много копий поломали по вопросу увеличения сроков обучения в средней школе с 10 до 11 лет. В конце концов согласились на последней цифре, но опять-таки лишь потому, что она более соответствует «общеевропейской тенденции». До сих пор не прекращается полемика относительно целесообразности создания в школах так называемых «профильных классов», в которых бы концентрировались те учащиеся, которые уже определили свои профессиональные интересы. Со всех сторон идут жалобы на то, что несмотря на увеличение сроков обучения в школе, все равно отмечается перегрузка учащихся классными занятиями (до 8–9 академических часов в день), что в свою очередь губительно сказывается на состоянии здоровья и психике учеников. Е. Бунимович, председатель Комиссии Московской городской думы по образованию был прав, когда сказал: «Чтобы российское образование стало более практичным и конкурентоспособным, нужны совершенно иные формы и масштабы финансирования образования. Но и это не все

скачать реферат Методика изучения числовых систем

На первом этапе определения действий над дробями мало отличаются от определений соответствующих действий над целыми числами; первое расширение понятия об арифметическом действии дается на примере умножения на дробь. Многие вопросы, входящие в первый этап, хотя и не в полном объеме, изучаются в начальной школе. В V классе средней школы прорабатывается систематический курс дробей, включающий вопросы обоих этапов изучения. Основные вопросы систематического курса дробей в средней школе: 1) образование дробей; 2) преобразования дробей; 3) действия над дробями. Введение понятия дроби. Преобразования дробей Хотя в курсе начальной школы учащиеся получили представление о простейших дробях, необходимо эту тему начинать с углубления и закрепления понятия о дроби. При этом следует исходить из рассмотрения конкретных примеров величин. Необходимо учитывать, что исторически дроби возникли в связи с потребностью измерять. В практике измерения простейшими задачами являются определение отрезка, площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для этих задач сначала нужны натуральные числа, дробные числа (а потом и иррациональные числа).

 Разведтехнологии в продажах: Как завербовать клиента и узнать все о конкурентах

Заполненный бланк с устными комментариями «таинственный покупатель» передает ответственному за проведение мониторинга. Фрагмент анкеты 1. Контакт с клиентом. 2. Анализ потребностей клиента. 3. Демонстрация продукта и аргументация в его пользу. Приложение 2. Досье на лицо, принимающее решения (ЛПР) Информация об ЛПР. Дата заполнения: «___» ___________ 200___г. Кто заполнил анкету: ______________________ Дата внесения последних дополнений: «___» ___________ 200___г 1. Клиент. 1.1. Ф.И.О. 1.2. Занимаемая должность. 1.3. Название фирмы и адрес. 1.4. Домашний адрес. 1.5. Телефон (служебный и домашний). 1.6. Дата и место рождения. 1.7. Рост. Вес. Особенности физического состояния (примеры: лысеет, в прекрасной физической форме, острые боли в спине и т. д.). Состояние здоровья в настоящее время. 1.8. Полученное образование. Средняя школа и год окончания. Высшее учебное заведение. Когда окончил. Какой степени получен диплом. 1.9. Награды. Ученые степени. 1.10. Какими видами спорта занимался. 1.11. Какой общественной деятельностью занимался. 1.12

скачать реферат Ядерная опасность. Семипалатинский полигон

Это позволяет практически безгранично расширять диапазон решаемых задач, как обособленно, так и в комплексе с традиционными процессами и средствами (при высокой вероятности обеспечения радиационной безопасности населения). В нашей стране уделяется большое внимание вопросам радиационной безопасности населения и экологическим аспектам. Это позволяет в условиях широкого использования ядерной энергии в различных отраслях народного хозяйства свести до минимума поступление радиоактивных веществ в окружающую среду. За от­носительно короткий период созданы благоприятные условия труда в сфере действия радиационного факто­ра. Величина радиационного воздействия на лиц, непос­редственно работающих с источниками ионизирующих излучений, не превышает допустимых значений. Успехам в области радиаци­онной безопасности населения способствовала организа­ция специализированной системы санитарного надзо­ра — особого звена в системе органов государственного управления, осуществляющих контроль за обеспечением радиационной безопасности.

скачать реферат Социальная медицина (ЛПУ)

Проведение эффективных мер профилактики внутрибольничных инфекций. Направление 2. Улучшение условий труда, социально-культурного, бытового и медицинского обеспечения населения, снижение заболеваемости. Оздоровление окружающей среды. Задачи: 1. Совершенствовать систему рассмотрения проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов ЛПУ и промышленных объектов. 2. Улучшить систему экспертизы проектов ТУ на новое оборудование, технологические процессы, химические вещества и т.п. 3. Продолжить проведение мероприятий, направленных на: 4. выявление случаев острых профессиональных отравлений и заболеваний; 5. повышение качества расследования случаев профессиональной патологии; 6. снижение профзаболеваемости. 4. Организовать контроль за выполнением комплекса мероприятий по профилактике СПИДа в ЛПУ и на объектах коммунально-бытового назначения. 5. Принять участие в работе по изучению и гигиенической оценке систем вентиляции, освещенности, уровня шума, эстетического оформления ЛПУ. 6. Принять участие в работе по изучению и гигиенической оценке микроклимата ЛПУ. 7. Повысить требовательность к персоналу объектов, использующих источник излучения по вопросам радиационной безопасности. 8. Обеспечить контроль за эффективностью стерилизующей аппаратуры ЛПУ района. 9. Обеспечить бактериологический контроль за состоянием внешней среды в ЛПУ. 10. Обеспечить внедрение достижений НТП в деятельность врачей- специалистов и лабораторий ЦСЭН.

скачать реферат Три принципа в образовании

На первый взгляд эта идея может показаться весьма разумной, но это лишь только первый взгляд. Если же присмотреться по-внимательнее, то видно, что это абсурд. Почему? Да потому что если каждый человек будет последовательно изучать науку за наукой, то на простое изучение уже изученного не хватит не то, что одной жизни, не хватит нескольких жизней. А следовательно человечество в своем развитии будет заморожено. Это не говоря уже о том, что по-настоящему ни одну науку до конца изучить невозможно! Ее можно только развивать! Поэтому, чтобы двигать науки дальше, необходимо поверхностное разностороннее образование (средняя школа) для определения увлечения каждого человека, а когда такое увлечение найдено, человек в состоянии сам дальше развиваться в выбранном направлении (либо самообучение, либо высшая школа). Розанов сетует на то, что в школе в день слишком много слишком коротких разнообразных предметов. Но из-за обилия предметов (по которым происходит выбор увлечения) приходится сокращать длительность занятий. Это естественный процесс. К тому же ребенок с трудом переносит 45 минутные занятия. А вот когда человек уже сформировался, выбрал себе увлечение и продолжает изучение в выбранном направлении (высшая школа), то здесь можно наблюдать более долгие, более насыщенные информацией занятия (1.5-3.5 часа). На мой взгляд, эта система образования вполне разумна и отвечает здравому смыслу.

скачать реферат Исследование стратегий развития зарубежной системы высшего педагогического образования

Этот новый интерес к учителям и их профессионализму объясняется конкуренцией на международном рынке труда. Как результат проведения реформ наблюдается значительный рост количества научных исследований по вопросам образовательной политики, эффективности образования, улучшения школы и достижений учащихся. Эти исследования подтверждают тезис о необходимости глубокого знания учителем преподаваемого предмета, так как только “глубина и обширность знаний в содержательной области помогут учителю вовлечь ученика в сложный познавательный процесс” (5). Экспертами ЮНЕСКО были сформулированы (4) основные принципы системы непрерывного образования: всеобщий характер непрерывного образования; преемственность между различными ступенями образования, между различными направлениями формирования личности; интеграция всех образовательных воздействий (учебные заведения, социальное окружение, производство, средства информации, учреждения культуры); взаимосвязь общего и профессионального образования; политехническое образование, дополняемое подготовкой на производстве; открытость и гибкость системы образования.

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
скачать реферат Охрана природы Республики Коми

Одним из труднорешаемых вопросов в области экологического образования из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы и финансовых средств остается проблема широкого вовлечения в этот процесс всех слоев населения, и, что особенно важно, управленческого персонала предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности. В настоящее время в рамках реализации Федеральной целевой программы экологического образования населения России проводится анализ выполнения принятой в 1990г. Республиканской комплексной программы «Экология-2005» для внесения соответствующих дополнений и изменений в раздел «Экологическое образование и просвещение». Значительную профилактическую работу по предотвращению нарушений рыбоохранного законодательства провели инспекции рыбоохраны Комирыбвода совместно с общественными инспекторами и активистами отрядов «Голубой патруль»: чтение лекций, проведение индивидуальных и коллективных бесед, выступления в печати, на радио и телевидении. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Можно отметить снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброса загрязненных стоков в поверхностные водоемы, заметное уменьшение аварий на нефтепроводах.

скачать реферат Игнатий Домейко

Учреждение образования «Средняя школа №5 г. Молодечно» РЕФЕРАТ на тему: «Игнатий Домейко» Сергиевич Татьяны, 10 «А» класс Молодечно 2005 Содержание: Биография 3 Национальный герой Чили – Игнатий Домейко .6 Список литературы 10 Биография Родился Игнатий Домейко 31 июля 1802 года в родовой усадьбе Медведка (сегодня это Кореличский район Гродненской области). Потеряв в семь лет отца, детство Игнатий провел в имении Жибуртовщина Лидского повета. Ему было четырнадцать лет, когда он окончил Щучинскую пиарскую школу и стал студентом физико-математического факультета Виленского университета, где принялся усердно изучать избранные им науки: биологию, химию, математику, одновременно посещая лекции профессоров по литературе и истории. По окончании университета Домейко получил степень магистра математики, но жадный к знаниям юноша не спешил распрощаться с университетом. Ему хотелось глубже изучить историю, литературу, языки. Помимо белорусского, польского и русского языков, он уже хорошо знал английский и французский, изучал еще немецкий и латынь. Интересовали его и история архитектуры, геодезия.

скачать реферат Типология образовательных учреждений, их многообразие. Авторские школы

Такое подразделение называется типологией образовательных учреждений. Я считаю, что эта тема очень интересна тем, что всю систему здесь можно конкретно проследить, а так же яснее проследить развитие человека в этой системе. Этапы его прохождения и развития. Маленький ребенок, еще не привыкший к окружающему миру на 1ом этапе системы попадает в самое первое свое образовательное учреждение - дошкольное (детский сад, ясли-сад и др.). На 2-м этапе - начальная школа для младших школьников и дошкольников. Здесь ребенок осознает себя как личность, отличную от других, он больше видит и понимает. На 3-м этапе основное общее образование (средняя школа, гимназия и др.), затем 4-ый - начальное, среднее и высшее профессиональное образование с 15-16 лет (училище, техникум, институт, университет), 5-ый - послевузовское образование (аспирантура, магистратура и др.), это образование можно получить в любом возрасте, естественно, только после окончания Вуза. Также для детей предлагается по желанию дополнительное образование (дворцы, дома детского творчества, юные натуралисты, клуб, спортивная школа, школа искусств).

скачать реферат Лучевая болезнь в экологическом аспекте

Так, при обслуживании рентгеновских аппаратов в медицинских учреждениях и технических лабораториях на работающих возможно воздействие рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи являются электромагнитным излучением с очень короткой длиной волны и обладают высокой проникающей способностью. Ионизирующему излучению могут подвергаться работающие с рентгеновскими и (-лучами при осуществлении (-дефектоскопии на промышленных предприятиях, работающие на ускорительных установках, обслуживающие ядерные реакторы, занятые на разведке и добыче полезных ископаемых и т.д. В настоящее время решены основные вопросы радиационной безопасности. Однако при нарушении техники безопасности или при определенных обстоятельствах ионизирующее излучение может быть причиной развития лучевой болезни (острой и хронической). Патогенез. Основной особенностью действия ионизирующего излучения является ионизация атомов и молекул живой материи. Этот процесс считается начальным этапом биологического действия излучения и в дальнейшем вызывает функциональные и органические поражения тканей, органов и систем.

скачать реферат Виды и типы уроков истории

Ни одно из этих звеньев не может быть упущено без ущерба для формирования знаний, гуманистического воспитания и развития учащихся. При этом каждое из этих звеньев предполагает взаимосвязанную и взаимообусловленную преподавательскую деятельность учителя в учебную деятельность школьников. Для того, чтобы учитель мог успешно организовать учебную деятельность учащихся, ему должны быть присуще такие характеристики: - способность выстраивания учебного предмета в виде учебных задач, несущих понятийное содержание; - знание психологических закономерностей и механизмов построения учебной деятельности, развития личности ребенка; - владение системой педагогических методов, позволяющих решать учебные задачи в ситуации совместной коллективной деятельности. В то же время следует иметь в виду, что формирование исторических знаний, воспитание и развитие учащихся происходят не только в процессе урочных занятий. Большую роль играют также внеурочные источники информации (самостоятельное чтение учащихся, радио, телевидение, кино, интернет и т. д.), факультативные занятия, внеклассная и внешкольная работа и т. д.). Библиографический список Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе. - М.: Владос, 2000. Методика преподавания истории в средней школе / Ежова С.А. и др. – М.: Просвещение, 1986. Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе. М.: Педагогика, 1968. Методика обучения истории в средней школе. Ч. II / Под ред. Н.Г. Дайри. – М.: Просвещение, 1978. Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе / Под ред. А.Г. Колоскова. – М.: Педагогика, 1984.----------------------- Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе. М. 1968. С. 395—396.

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
скачать реферат Экономическая статистика

В программе статистического наблюдения нужно ставить только такие вопросы, на которые будут получены правдивые отве- ты. Определение порядка расположения вопросов в статистическом формуляре. Принятая последовательность предлагаемых вопросов должна давать возможность проверки полученных ответов с помощью ответов на предыдущие вопросы. Поэтому лучше начинать с общих и демографических сведений: фамилии, пола, возраса, семейного положения, наличия детей. Затем следует перейти к вопросу, связан- ному с окончанием средней школы; ответ на этот вопрос проверяется по данным о возрасте. Далее может быть поставлен вопрос о стаже практической работы; ответ на этот вопрос проверяется по данным о времени окончания школы (при условии, что работа и учеба не были совмещены). Далее ставятся вопросы о резу- льтатах приемных испытаний, учебе в 1 семестре, результатах зимней экзамена- ционной сессии. ТЕМА: Контроль материалов статистического наблюдения. Собранные в процессе статистического наблюдения данные о величине приз- нака единиц в изучаемой совокупности должны быть обработаны так, чтобы полу- чился точный и обстоятельный ответ на все вопросы, поставленные с целью исс- ледования.

скачать реферат Школа и педагогика в странах Западной Европы и в США в XIX в.

Подчеркнем, однако, что идею обязательного начального образования вплоть до конца XIX в. не поддерживали те общественные силы, от которых зависело ее воплощение. Педагоги и политики, выступавшие от имени этих сил, отвергали требования обязательного начального образования. Так поступали члены "партии порядка" во Франции, тори и большинство вигов в Англии, отклоняя проекты введения обязательного обучения. В западной педагогике так или иначе обосновывалась целесообразность создания двух ступеней общеобразовательной школы — начальной и средней. Начальной школе адресовались идеи практического образования. Средняя школа должна была реализовать идеи "классического" и "современного" образования (последнему уделялось все больше внимания). Сообразно этому разрабатывался механизм бифурцированного среднего образования. Подобные подходы типичны для педагогов прошлого века. Так, Г. Спенсер, не отрицая значения греко-латинского образования, предлагал тем не менее модернизировать классическую школу. И. Ф. Гербарт писал в 1801 г ., что в основе полемики о средней школе лежит прежде всего "спор о древних языках".

скачать реферат Зарубежная школа и педагогика в первой половине XX в.

Средние учебные заведения являлись наиболее полноценными общеобразовательными учреждениями. Выпускники грамматических и публичных школ имели доступ в высшие учебные заведения университетского типа. Выпускники современной школы пополняли ряды среднего класса британского общества. Выпускники центральной школы получали образование с уклоном на профессионально-техническую подготовку. Центральное управление просвещением пользовалось влиянием прежде всего в общественных учебных заведениях. В Германии до начала 30-х гг. существовала система бесплатного начального и платного среднего образования. В рамках этой системы действовал единый четырехлетний первый концентр начального образования — основная школа, обязательная для детей с б до 10 лет. Над нею параллельно возвышались три типа дальнейшего обучения: 1) начальная школа для 10—14-летних; 2) повышенная народная школа для 10—16-летних; 3) средняя школа с девятилетним курсом обучения. Первые два типа вели в профессиональные учебные заведения и были учреждениями начального образования. Средняя школа открывала путь в университет.

скачать реферат Структура исторических знаний

Среди других форм общественного сознания выделяется и историческое сознание, т.е. совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии. При рассмотрении исторической науки как социального института на первый план выходят другие ее составные: институты исторической науки (исторические общественные организации, Академия Наук), группы ученых (востоковеды, медиевисты, ученые ленинградской школы), система исторического образования (средняя школа – исторический факультет университета – аспирантура) и т.п. Историческое познание – форма отражения исторической действительности. Существуют различные уровни познания – мышление, эмпирическое, теоретическое. На первом уровне (этапе) познания, историк изучает различные источники для выявления в них фактов. Методы реконструктивного познания разнообразны и включают в себя как методы конкретно-проблемного (специально-исторического) исследования, так и методы обще-научного исторического исследования. Основной задачей исторического познания является получение знания, которое зафиксировано в источнике, а также на получение нового знания, которое в нем непосредственно не зафиксировано.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.