телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

Такий рух не мав би ан рац, ан змоги розвиватися в снуючй, повоннй ситуац, якщо б вн був наставлений на дю тльки за такого положення, яке да вигляди на усунення большевицько займанщини загальним збройним повстанням, з використанням догдних мжнароднх, чи внутршньо-мперяльних ускладнень. В однобчному розумнн виключно млтарно стратег розвиток визвольно-революцйно боротьби в Укран за останн десятирччя виглядав би цлком неуспшним. Бо хоча при кнц вйни  було змоблзовано поважну революцйно-вйськову силу УПА та  дями створено велике пднесення революцйних настров серед народу, особливо на Захднх Землях, одначе не було змоги пдняти загальне збройне повстання. Так само не було можливости тримати цлсть змоблзованих сил, збергаючи х для збройно боротьби в догдншй ситуац. У дальших повонних роках, вд 1948 р., в найважчих умовах пдпльного побуту  боротьби поступово значно зменшилися дйов революцйн кадри в Укран, зокрема вддли УПА та хн збройн акц

скачать реферат Финансы Украины

Так, зовнішньоторгівельні банки спеціалізуються на кредитуванні експорту і імпорту товарів, а іпотечні банки і компанії на наданні довгострокових позик під заставу нерухомості (землі і будов). Кредитні організації виникли в XIX віці. Тривалий час вони грали в грошово-кредитній сфері підлеглу роль, поступаючись комерційним банкам, однак їх роль різко зросла в країнах з ринковою економікою після другої світової війни. Що пояснюється, з одного боку, посиленням значення операцій, на яких спеціалізувалися ці інститути, а з іншою проникненням їх в сферу дії комерційних банків. Наприклад, пенсійні фонди, капітали яких сильно зросли в останні десятиріччя і які є на Заході одним з найбільших покупців цінних паперів. 1. До системи кредитно-фінансових інститутів відносяться: 2. Інвестиційні банки, що займаються емісійно-засновницькою діяльністю, тобто провідні операції по випуску і розміщенню на фондовому ринку цінних паперів, отримуючи від цього прибуток. Вони не мають права приймати депозити і залучають капітали, як правило, шляхом продажу власних акцій або за рахунок кредиту комерційних банків.

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
 З історії грошей України

Грошові реформи необхідні в разі: –зміни державних устроїв; –глибоких економічних криз фінансової системи; –економічних потрясінь, коли гроші перестають виконувати свої функції; –поглиблення дефіциту бюджету та інфляційних процесів; –падіння ролі грошей, розрахунків, кредиту. Гульден (нім. gulden — золотий) — золота монета, відкарбована вперше в Німеччині на початку XIV ст. на зразок флорина, була основним платіжним засобом до XVI ст. З 1559 року почато карбування гульдена, який мав вартість 60 крейцерів. На підставі монетної конвенції 1857 року австро-угорська грошова одиниця — гульден (флорин) дорівнювала 100 крейцерам. 1870-го розпочато карбування золотих монет номіналом 4 і 8 гульденів. 1892 року на зміну гульдену прийшла крона (1 гульден = 2 крони), з того часу емісії гульдена більше не проводилось, проте в обігу він залишався до 1899-го. Девальвація — зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) валютно-грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародних валютно-грошових одиниць. Девальвація відображає знецінення відповідних валютних коштів унаслідок інфляції

скачать реферат Авторські новотвори в поезії П. Тичини

Поглиблюється дослідження особливостей оказіональної номінації у творчості класиків української літератури – Т.Шевченка, Лесі Українки, В.Самійленка, П.Тичини та ін. Об'єктом наукових досліджень стають лексичні новотвори – відфраземи (на зразок кінецьсвіття, легкорукий), які складають своєрідну підсистему сучасної української літературної мови, котра сформувалася й інтенсивно вдосконалилась протягом останніх десятиріч XX ст. . Досліджуються і т.зв. надскладні оказіоналізми (на зразок студентко-викладачко-доценти), стилістичні функції яких зумовлені передусім зовнішньо-графічною формою; визначається місце індивідуально-авторських новотворів серед інших типів неолексем національної мови, досліджуються оказіональні фраземні деривати, вивчається специфіка оказіональної номінації у поетичному дискурсі 80-90-х років XX століття, описуються особливості експресивних новотворів, розробляється лексикографічний аспект дослідження інновацій. Отож, в останні десятиріччя у вітчизняному мовознавстві активно опрацьовуються проблеми індивідуально-авторського словотворення. Перспективними щодо розвитку української неології є дослідження насамперед таких питань: взаємодія узуальних та неузуальних лексичних новотворів у складі національної мови; вплив неологічної лексики на розвиток лексичної і словотвірної системи мови; виявлення характерних словотвірних тенденцій у національній мові певного хронологічного періоду, безпосереднім проявом яких є створення оказіональних лексичних одиниць; дослідження факторів, що впливають на появу індивідуально-авторських новотворів; функціонування авторських неологізмів у текстах різних стилів і жанрів, а також у художніх творах окремих майстрів слова; оказіональні лексичні новотвори як номінативні одиниці, що відображають специфіку національно-мовної картини світу; еволюційні процеси у сфері оказіональної номінації.

 Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна

Сербів, афганців та іракців перемогли не американські бомбардування, а секретна «модельно-організаційна зброя» — стратегічне ноу-хау американської наделіти. Суть її полягає в тому, що для перемоги над будь-якою сучасною державою не обов'язково кожен її клаптик завойовувати. Є інший шлях. Відомо, що фінанси, промисловість та засоби комунікації — це кров, плоть і судини будь-якої держави. Маючи можливість уразити ці життєво важливі складові, можна знищити будь-яку державу. Головне — накинути фінансовий зашморг на шию країні. Скласти топографію промислових об'єктів, мостів, доріг, засобів зв'язку та ін. за сучасних систем супутникової розвідки найпростіше. Сучасна держава міцно вбудована у світову фінансову, економічну та політичну системи. Бюджет більшості країн формується здебільшого за рахунок експорту і прив'язаний до якоїсь міжнародної валюти, приміром, до долара, євро тощо. Ці системи перебувають під контролем надсуспільства США. Саме воно створило більшість міжнародних фінансових інститутів: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний та Європейський банки реконструкції та розвитку

скачать реферат Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

СередовищеЕкономічні тенденції . Які ключові світові, національні, регіональні чи місцеві фактори (наприклад, процентні ставки), можуть мати значний вплив на діяльність банку? Які тенденції розвитку цих факторів? . Який вплив інфляції на діяльність банку і яким чином він може себе від цього захистити? . Наскільки велику небезпеку для банку становлять коливання обмінного курсу іноземних валют? . Який вплив на банк мають зміни і тенденції міжнародної фінансової системи? Політичні і законодавчі фактори . Який вплив на банк мають політичні події на ринках? Яку позицію він повинен зайняти, щоб скористатися перевагами і звести до мінімуму несприятливі фактори? . Який вплив на банк мають державні або місцеві розпорядчі органи? Які обмеження або можливості це створює? Демографічна ситуація . Який вплив має демографічна ситуація на робочу силу банку та клієнтську базу? . Які дії здійснює банк для забезпечення себе робочою силою і клієнтами у зв’язку із значними демографічними змінами? Технологічні досягнення . Які основні технологічні зміни впливають на діяльність банку? Банк є лідером чи послідовником у сфері технологічних досягнень? .

скачать реферат Правління Івана ІІІ

Князі і бояри, ще недавно володіючі величезною владою, втрачали її. Це відбувалося непросто і деколи драматично. Безліч сімей старого новгородського і вятського боярства насильно були переселені на нові землі. Для багато кого це з'явилося справжньою трагедією. В останні десятиріччя великого князювання Івана III, нарешті, зникли питомі князівства. Знищення старої питомо-князівської системи зажадало створення нового порядку управління країною. В кінці XV в. в Москві почали формуватися органи центрального управління — «накази», які були прямими попередниками петровських «колегій» і міністерств XIX в. В провінції головну роль сталі грати намісники, що призначалися самим великим князем. Зазнавало зміну і військо. На місце князівських дружин приходили полиці, що складаються з поміщиків. Поміщики одержували від держави на час своєї служби населені землі, які і приносили їм дохід. Землі ці називалися «маєтками». Провина або раннє припинення служби означали втрату маєтку. Завдяки цьому поміщики були зацікавлені в чесній і довгій службі московському государю. В 1497 р. був виданий Судебник — перше загальнодержавне зведення законів з часів Київської Русі.

скачать реферат Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

КУРСОВА РОБОТА Організація виробництва Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації ЗМІСТ ВСТУП 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Теорія організації як наука 1.2 Початкові концепції підприємницької організації 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1 Закон синергії 2.2 Закон найменших 2.3 Закон самозбереження 2.4 Закон єдності аналізу і синтезу 2.5 Закон онтогенезу 2.6 Закон композиції 2.7 Закон пропорційності 3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1 Сутність і зміст принципів організації 4. ВЗАЄМОДІЯ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРИРОДІ І СУСПІЛЬСТВІ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 4.1 Аспекти використання законів організації в діяльності менеджера ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій поступово перетворилося на самостійну наукову область - теорію організації. Актуальність обраної теми полягає саме у тому, що для сучасної вітчизняної системи господарювання необхідне застосування провідних знань з менеджменту та теорії організації.

скачать реферат Історія фахової соціальної роботи в Україні

Од­нак за відсутності національної фахової громадської організації, яка б опікувалась стандартами освіти, структура і зміст навчальних планів у різних закладах варіюються. Певну координуючу роль в об'єднанні зу­силь українських викладачів соціальної роботи відіграв україно-британо-бельгійський проект ТЕМПУС-ТАСІС щодо створення мережі навчальних закладів з підготов­ки соціальних працівників, який було реалізовано на базі кафедри соціальної роботи Ужгородського держав­ного університету. Чимало старань щодо підвищення кваліфікації і згуртування українських викладачів ви­явив під час реалізації своїх проектів у співпраці з різ­ними міжнародними організаціями Дитячий християн­ський фонд. За останнє десятиріччя налагоджено випуск украї­номовної фахової літератури (підручників, посібників, монографій), наукових і науково-популярних періодич­них видань. З 1997 р. виходить журнал «Соціальна політика і соціальна робота», згодом було засновано журнали «Практична психологія і соціальна робота», «Соціальна робота в Україні: теорія і практика».

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
скачать реферат Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

Урбанізація (у перекладі з латинської - містоформування) зумовлює пригнічення природного середовища як кількісно («загарбання» містами і мегаполісами значних нових територій), так і якісно (погіршення становища природи в цілому). Зростання міського населення, особливо в останні десятиріччя, виявилося настільки стрімким, а концентрація та інтенсифікація виробничої і невиробничої діяльності настільки високою, що навколишнє природне середовище багатьох міст світу уже не в змозі задовольнити багато біологічних і соціальних потреб сучасної людини. Великі міста змінюють майже всі компоненти природного середовища - атмосферу, рослинність, ґрунт, рельєф, гідрографічну сітку, підземні води і навіть клімат. За даними ООН найбільш забрудненим містом є Бангкок (на другому місці - Мехіко, на третьому - Каїр). На 8 млн. жителів тут припадає 2,3 млн. автомобілів, 15 тис. автобусів, 1,6 млн. мотоциклів. Підприємства цих міст щоденно викидають у навколишнє середовище 9,5 тонн газоподібних, твердих і рідких відходів. Кожне місто - це штучне середовище антропогенного походження, досить складна урбоекологічна система зі своїми специфічними умовами, створеними співвідношенням природних факторів середовища (клімат, рельєф, геологічна будова, фауна і флора) та технічних (особливості промисловості, транспортної мережі, способу життя, суспільної організації).

скачать реферат Еволюція грошей

Та перше ніж перейти до аналізу фундаментальних теоретичних положень, що характеризують суть і функції грошей, розглянемо найзагальніші аспекти їх виникнення та історичної еволюції. Спираючись на цей матеріал, ми зможемо глибше збагнути і основні теоретичні визначення даної теми. Визначення суті грошей і, відповідно до цього, фундаментальних засад їх розвитку становить базовий рівень монетарної теорії. В теорії грошей існує багато розбіжностей та невизначеностей з цього питання. Це помітно ускладнює розвиток не лише теорії, а й практики грошових відносин. «Неясність з приводу поняття й природи грошей, - писав стосовно цього на початку 1970-х рр. у своїй книзі відомий американський економіст П.Девід-сон, - є лихом економічної професії»1. Однак, попри своєрідний бум у розвитку теорії грошей, що стався в останні десятиріччя, ситуація практично не змінилася. І в наші дні, пише американський економіст Л.Гарріс у своїй фундаментальній праці, присвяченій спеціальному дослідженню зазначеної проблеми, «грошова теорія не може розглядатися як цілісна і загальноприйнята концепція, у ній лишається ще багато суперечливого».

скачать реферат Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

Найважливішими з цих процесів є власність працівника, взаємозв’язок розподілу по праці з колективною працею і власністю на засоби виробництва і демократизація економічного життя. 2.1. СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПОДОЛАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ Зміни, котрі спостерігаються в ринковому механізмі трудової мотивації високорозвинутих країн в останні десятиріччя, найбільш концентрованого виразу отримали в подоланні відчуження працівника від праці, її результатів і від власності на засоби виробництва. Цьому напрямкові не відповідали так звані соціалістичні системи господарювання і тим більш не є відповідною його вимогам нині формована у нашій країні ринкова економіка. До переходу до ринкової економіки, панівною формою власності була державна, котра найчастіше називалася в останні роки загальнонародною. Форми реалізації цієї власності призвели до зникнення чіткого розуміння прав власності, а їх багатоманітність звелася до розподільчих функцій. Відносини між безпосереднім виробником і колективом, між виробником і державою (її органами) виражалися не стільки у відносинах товаристського співробітництва, на що розраховували при створенні нової системи і робили наголос у пропаганді, скільки у відносинах відчуження робочої сили від засобів виробництва і привласнення результатів праці виробника, перш за все державою.

скачать реферат Прецедент в англійському праві

Вступ Судовий прецедент як джерело англійського права 1.1 Історико-правові передумови становлення судового прецеденту в англійському праві 1.2 Характеристика і види судового прецеденту Місце і роль судового прецеденту в сучасному англійському праві 2.1 Судова система Великої Британії 2.2 Співвідношення закону і прецеденту 2.3 Судовий прецедент і інші джерела права Висновки Література Введення Вибір даної теми курсової роботи обумовлений тенденцією, яка намітилась в останні десятиріччя не тільки в закордонній юридичній науці, але й у вітчизняному правознавстві, розповсюдити діяльність судових органів на сферу правотворчості. Про це свідчать як численні публікації по даній темі у вигляді журнальних статей, так і дискусії, що проводяться, як правило, у рамках більш загальної теми, яка стосується правотворчості, джерел права чи розподілу влад. Однак, незважаючи на підвищену увагу до цієї теми, багато питань, які стосуються судового прецеденту, в тому числі й ті, що далеко не другорядні при глибокому й різнобічному розумінні цього правового феномена, залишаються за полем зору дослідників.

скачать реферат Місце України в світових рейтингах

Вінницький національний аграрний університет м. Вінниця МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ Процюк Людмила Василівна 5 курс науковий керівник: доцент Фіщук Б.П. Стаття присвячена дослідженню проблем місця України в світових зіставленнях, формування іміджу нашої країни в світі, аналізу його складових та виявлення загроз. he ar icle is devo ed o he explora io of image of Ukrai e i he world, a alysis of i s s a e a d ma ifes a io of i s hrea s. Ключові слова: конкурентоспроможність, імідж, податки, інвестиції, економічна свобода, рейтинг. Key words: compe i ive, prices, image, ax, i ves me , eco omic freedom, ra i g. Постановка проблеми. В останні десятиріччя світ дізнався про найцікавіші міжнародні зіставлення людського і природного капіталів. Особливо актуалізується питання рейтингового статусу для нових незалежних держав, котрі прокладають власні шляхи інтеграції до світової спільноти, маючи можливість орієнтуватись у досягнутій результативності свого поступу порівняно з іншими країнами. Міжнародний рейтинг є зручним інструментом для визначення місця країни у світовій системі координат. Як важливе інформаційне джерело, у разі незадовільності параметрів, вони сигналізують національним урядам про необхідність здійснити ті чи інші заходи для поліпшення внутрішнього становища в країні за певними напрямами.

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
скачать реферат Судебная баллистика

За способом перезарядки і ступенем автоматизації розрізняють: . неавтоматичну зброю (стрілецьку зброю, в якій всі операції перезарядки і виконання кожного пострілу здійснюється стрілком вручну. До неї відносяться револьвери, вся однозарядна та магазинна зброя, в якій патрони подаються в патронник ствола вручну). . автоматичну зброю (стрілецьку зброю, в якій всі операції перезарядки і виконання чергового пострілу здійснюються без участі людини за рахунок енергії порохових газів або інших джерел енергії). . самозарядну зброю (не дозволяє вести безперервний вогонь, хоч перезарядка здійснюється автоматично, а для виконання кожного пострілу необхідно натискання на спусковий гачок. До нього відносяться більшість пістолетів, багато карабінів, гвинтівки і т.д.) За характером стрільби розрізняють: > зброю одиночного вогню (дозволяє вести стрільбу тільки одиночними пострілами; до неї відносяться вся неавтоматична і самозарядна зброя); > зброя безперервного вогню (не розрахована на виконання одиночних пострілів і дозволяє вести тільки безперервну стрільбу: всі кулемети, деякі пістолети-кулемети); > стрілецька зброя серійного вогню (являється автоматичною зі спусковим механізмом, що автоматично обмежує тривалість безперервної стрільби; серії є короткими, за звичай 3 або 5 пострілів; з’явилась така зброя лише в окремих країнах в останні десятиріччя і розповсюдження не отримала); > зброя комбінованого вогню (дозволяє вести стрільбу більше чим одним його видом; частіше за все комбінується зброя одиночного і безперервного вогню (автомати, більшість пістолетів-кулеметів, автоматичні гвинтівки, деякі автоматичні пістолети).

скачать реферат Теорія фольклору

З мовознавством (лінгвістикою) зв’язки нашої науки теж багатопланові. По-перше, безособовість традиційного фольклору таки зближує його з мовою, то ж і нові теорії та методи дослідження, котрі постійно, з середини XIX ст. починаючи, з’являються в лінгвістиці, час од часу фахово переосмислюються фольклористами та збагачують теорію науки про фольклор. По- друге, позаяк словесний бік фольклору постає на базі мови, його образність досліджується методами стилістики. По-третє, оскільки усна традиція використовує, як вже згадувалося, головним чином діалекти, фольклористика співпрацює й з такою мовознавчою дисципліною, як діалектологія. В останні десятиріччя виникла навіть спеціальна назва для інтердисциплінарних мовно- фольклорних досліджень – лінгвофольклористика. Потреби вивчення танцювальних пісень та втілення в акті виконання фольклорного твору "мови жестів" обумовлюють звертання фольклористів до хореографії, а генетичні зв’язки народних ритуалів і так званого "народного театру" з театром професійним – до театрознавства, насамперед до історії театру.

скачать реферат Державний заповІдник дунайськІ плавнІ

Рослинність також відіграє величезну роль як один з основних компонентів екосистем заповідника, що забезпечує кормову базу для численних представників тваринного світу, особливо для орнітофауни. Тваринний світ заповідника має свої характерні відмінності порівняно з навколишніми суходольними ділянками. Тут мало видів ссавців, які є типовими представниками фауни степової, зони. З копитних у плавнях Дунаю тільки дикі свині почувають себе добре і не тільки на суходолі, вони навіть влаштовуються на певний час на плавучих острівцях, де вдосталь їжі. У просторих заростях очерету водиться значна кількість видр. З інших цінних хутрових ссавців у заповіднику є також норка європейська і горностай. У плавні часто заходять лисиці. В дуже малій кількості тут диких котів і вовків. За останні десятиріччя в дунайські плавні мігрував єнотовидний собака. З гризунів тут чимало різних полівок. Особливо багато полівок водяних та пацюків сірих. З'явилася також ондатра, якої в довоєнні роки в дельті Дунаю не було. Досить часто зустрічаються представники комахоїдних — їжак звичайний, землерийки, кілька видів кажанів.

скачать реферат Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Численні міжгалузеві, внутрішньогалузеві та технологічні зв’язки, широкий асортимент продукції, використання великої кількості палива, енергії та води зумовлюють своєрідність територіальної організації хімічної промисловості. Більшість виробничих потужностей хімічної промисловості створено за останнє десятиріччя. Введено в дію Красноперекопський бромний завод, 2-й содовий завод в Слов’янську, підприємства по виробництву азотних добрив – у Горлівці та Дніпродзержинську, пластмас і виробів з них – у Дніпропетровську, Прилуках, Харкові, хімічного волокна – в Києві, кінофотоматеріалів у Шостці та ін. Розширювалися діючі підприємства, створювалися нові цехи, організовано випуск широкого асортименту хімічних виробів. Збудовано Івано-Франківський завод тонкого органічного синтезу. Сиваський анілінофарбовий завод, Рівненський, Черкаський та Одеський заводи азотних добрив; створено великі комплекси по випуску нових видів хімічної продукції – капролактаму, поліхлорвінілових смол, полістиролу, вінілацетату та ін. Випуск цієї та іншої продукції організовано в Горлівці, Черкасах, Калуші, Первомайську. Переробку пластичних мас зосереджено в Сімферополі, Броварах, Луцьку.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.