телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Сувениры -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Комерційний аналіз інвестиційного проекту

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
План1 Комерційний аналіз інвестиційного проекту 1.1 Мета і завдання комерційного аналізу 1.2 Визначення меж та якісного складу аналізу ринку 1.3 Концепція попиту ринку 1.4 Аналіз ринкового середовища продукції проекту 1.5 Розробка концепції маркетингу Висновок Список використаної літератури 1 Комерційний аналіз інвестиційного проекту 1.1 Мета і завдання комерційного аналізу Традиційно пропозиції проекту оцінюються з економічної, технічної і фінансової перспектив його реалізації. Одним з фундаментальних компонентів проектів, що мають виробничу функцію, є проектування поточних річних прибутків, які будуть отримані при реалізації проекту. Прогноз цих річних прибутків базується на проектованому попиті на товар чи послугу, запропоновані проектом. Отже, проектування попиту є обов'язковим елементом для всіх аспектів оцінки проекту. Точність економічного, технічного та фінансового аналізів залежить від вірогідності оцінки попиту, оскільки аналіз ринку дає відповідь на досить важливі запитання: Чи буде продукт продано покупцеві? Чи дозволять отримані доходи покрити інвестиційні витрати проекту? Тому комерційний (маркетинговий) аналіз, в якому дослідження попиту посідає чільне місце, є одним з найбільш вагомих компонентів оцінки проекту. Традиційною помилкою багатьох проектів, підготовлених підприємствами, є уявлення про те, що попит на продукцію вже існує, і щодо його стабільності немає сумнівів. Зміни, які відбуваються у технологічному, економічному, правовому та політичному середовищах, вимагають при підготовці проектів застосування сучасного інструментарію, а не тільки статистичних методів проектування умов бізнесу. Частіше за все корінна причина банкрутства або значного недовикористання потужності проектів криється у наявному несприйнятті ринку пропонованого товару чи послуги або серйозних змінах ринкових умов. Статистика свідчить, що практично 80% усіх фірм, які стали банкрутами у розвинених країнах, не здійснили маркетингової проробки всіх аспектів своєї діяльності. Детальний аналіз ринку на фазі планування проекту допоміг би виправити помилки ще до того, як вони могли б бути зробленими. У багатьох випадках неадекватна продуктивність проекту є результатом недостатньої його підготовки, тому маркетинговий аналіз обов'язковий вже з першої стадії планування проекту. Аналіз ринку з урахуванням існуючих ресурсів є ключовою задачею у визначенні меж інвестиційного проекту, можливих виробничих програм, необхідних технологій, а іноді й місцерозташування проекту. Процес підготовки маркетологами досліджень ринку, розробка концепції маркетингу проходить ітеративним шляхом, при взаємодії з іншими членами команди по створенню техніко-технологічного обґрунтування, які проробляють технічні, інституційні та фінансові аспекти аналізу проекту. Без ретельного, детального аналізу середовища ринку та глибокого маркетингового плану можливості як внутрішнього, так особливо міжнародного успіху проекту незначні або практично неможливі. Метою маркетингового аналізу є обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дозволив би u покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів.

Вивчення зовнішнього ринку необхідно проводити з точки зору можливості отримання стратегічних переваг, розширення міжнародної діяльності, економії на збільшенні масштабів виробництва, майбутніх вигід від територіального обмеження дії проекту і можливих загроз, пов'язаних з виходом на зовнішні ринки. Аналіз ринку починають зі складання його детальної характеристики. Однією з найважливіших кількісних характеристик ринку є його місткість, тобто такий обсяг товарів, який покупці певного регіону можуть придбати протягом заданого часового інтервалу, наприклад за місяць. На величину місткості ринку впливає значна кількість факторів, у тому числі національних, соціальних, демографічних, географічних та економічних. Однак найбільш істотний вплив на величину місткості ринку має спектр економічних детермінант: рівень доходів споживачів, структура їх витрат, рівень життя, наявність накопиченого багатства, темпи інфляції. Різниця між місткістю ринку і обсягом ринкового попиту визначає перспективність ринку товарів, що дозволяє спрогнозувати обсяги продажу при підготовці проекту. Ідентифікація фази життєвого циклу ринку, що вивчається, є основою для оцінки існуючого та майбутнього ринкових потенціалів, обсягу і частки ринку, а також для прийняття стратегії проекту, яка безпосередньо пов'язана з життєвим циклом галузі, де буде реалізовуватися проект. Рис. 5. Елементи характеристик ринкуТемпи зростання ринку, напрями розвитку залежать від фази його життєвого циклу. Так, темпи розвитку в нових, швидко зростаючих галузях є більш високими, ніж в галузях, що перебувають на стадії зрілості. Дослідження тенденцій розвитку галузевого сегмента дозволяє аналітику оцінити перспективність роботи на цьому ринку, необхідність застосування нових технологій, каналів збуту, випуску нової продукції, завоювання нових сегментів або географічних регіонів, або захист своїх ринкових позицій. Оцінка насиченості ринку дозволяє виробити стратегічну платформу щодо конкурентів, якості і модернізації запропонованого товару, а також доцільності розширення присутності на цьому ринку. Аналіз стабільності попиту фокусує свою увагу на факторах, що впливають на інтенсивність покупок, та заходах з підтримки споживчого інтересу до пропонованого товару. Розглядаючи попит покупців, аналітики оцінюють його можливі сезонні коливання, цикли покупців, вплив цінових параметрів, якість обслуговування, тенденції здійснюваної купівлі, середню кількість придбань. Дослідження ринку з точки зору рівня конкуренції є найбільш вагомим аспектом, оскільки воно має вирішальне значення при прийнятті фірмою певного рішення. Продукція, її якість, цінові параметри та, умови продажу розглядаються з позицій фірм-конкурентів, що виробляють аналогічні товари чи послуги. Дана інформація дозволяє на підставі оцінки кон'юнктури ринку, що досліджується, дати характеристику доцільності проектних альтернатив. Головне завдання аналітика на цьому етапі полягає в тому, щоб виявити фактори, які впливають на міру конкуренції, визначити їх природу, значення і можливий вплив на проект, що розглядається. Як правило, дослідження конкурентів містить аналіз їх виробничих ліній з точки зору якості, дизайну, споживчих характеристик товару, упаковки, затрат на виробництво технічного та післяпродажного обслуговування.

Маркетинговий аналіз проекту пропонує багатоступеневу методику проведення аналізу ринку: -визначення якісних аспектів і меж маркетингового аналізу; -розгляд концепції розвитку попиту, його основних форм і стратегії розвитку попиту; -аналіз макросередовища і ринкового середовища; -розробка концепції маркетингу проекту. Для встановлення фокусу проекту слід визначити, на який ринок спрямований проект (національний чи міжнародний) та чи не перебуває він у суперечності із зовнішньою і внутрішньою державною політикою. Для розробки проекту надзвичайно важливими є маркетингові дослідження, що являють собою систематизовану та оброблену інформацію стосовно ринку і ринкового середовища, які містять аналіз ринків, конкуренції, каналів розподілу і поставок. Розробка маркетингової концепції є головною частиною маркетингової частини підготовки проекту. Вона включає всі види діяльності, які дозволяють реалізувати стратегію проекту шляхом розробки маркетингової стратегії та комплексу маркетингу. При формуванні маркетингової стратегії насамперед необхідно враховувати, на якій стадії життєвого циклу знаходиться галузь, структуру галузі, суть і потужності п'яти конкурентних сил, масштаби діяльності конкурентів. Комплекс маркетингу передбачає визначення інструментарію, який дозволяє оптимально скомбінувати всі компоненти — продукт, ціну, просування і збут — для досягнення встановленої мети проекту. План маркетингу — документ, в якому подається детальна оцінка продукції та стратегії маркетингу за такою схемою: продукція, що зараз продається; споживачі, що купують дану продукцію; конкуренти, присутні на ринку даного продукту; встановлена маркетингова мета проекту; тактичні засоби маркетингу; детальний план стимулювання; вплив проекту на існуючі групи товарів. Список використаної літератури1.Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. - М.: ДИС, -1997. 2.Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998. 3.Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: Учеб.-справ, пособие. - М.: БЕК, 1996. 4.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Итем, 1995. 5.Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник - К.: КНЕУ, 2000. 6.Савчук В.П., Прилипко СИ., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К.:Абсолют-В, Эльга, 1999. 7.Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. 8.Волков ИМ., Грачева MB. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 9.Єлейко ЯЛ., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. - Львів: Львівський банківський інститут, 2000. 10.Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: Світ, 1995. 11.Проектний аналіз: Навч.посіб. /під ред. С.О.Москвіна. - К.: Лібра, 1998.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История России с древнейших времен (Том 1-29)

Он отвечал, что во время болезни Петра II был при нем безотлучно и находился в таком состоянии, что себя не помнил; за ним прислали и объявили, что избрана Анна; при этом он представлял цесаревну Елисавету; но не согласились. В царствование Анны словесные от императрицы предложения при нем и Бироне были неоднократно, чтоб Елисавету, сыскав жениха, отдать в чужие края, и от него о том письменные проекты были. В угождение императрице Анне он писал проект об отлучении Елисаветы и герцога Голштинского от престола. На обвинение в том, что покровительствовал иностранцам в предосуждение русским людям, Остерман отвечал: чужих наций людей в российскую службу больше и больше принимать и их в знатные достоинства производить и награждать, а российских природных от произвождения отлучать и их всякой милости лишать не старался, в чем он ссылается на поданное им по требованию бывших регента и правительницы о государственном правлении мнение, в котором о произвождении и награждении российского народа перед чужестранцами во всяких случаях именно написано

скачать реферат Аналіз проекту інвестицій

Зробити нову класифікацію витрат і доходів з погляду економічного аналізу. Перевести фінансові значення в економічні (вони не співпадають унаслідок невідповідності цін і витрат для зовнішнього і внутрішнього ринку). Оцінити вартість інших можливостей для використовування ресурсів і отримання такого ж продукту. Виключити всі розрахунки по внутрішніх платежах (оскільки вони не змінюють загального багатства країни). Зіставити щорічні економічні потоки засобів з початковим об'ємом інвестиції (це буде кінцевий висновок). Ще раз підкреслимо, що економічний аналіз звичайно проводиться для крупних інвестиційних проектів, які розробляються за замовленням уряду і покликані вирішити яку-небудь національно значущу задачу. Якщо підприємство розробляє інвестиційний проект за своєю власною ініціативою, самостійно привертаючи інвестора, воно зрештою фокусує загальний інтерес проекту на вигодах його учасників, головним чином тих фізичних і юридичних осіб, які надали фінансові ресурси для проекту. І якщо до числа цих осіб не входить держава, економічний аналіз проекту можна не проводити. 2. Загальна послідовність розробки інвестиційного проекту Інвестування є одним з найважливіших аспектів діяльності будь-якої комерційної організації, що динамічно розвивається, керівництво якої віддає пріоритет рентабельності з позиції довгострокової, а не короткострокової перспективи. Інвестиції сприяють рішенню організаціями ряду найсерйозніших задач, серед яких можна виділити наступні: розширення існуючої підприємницької діяльності; придбання нових виробництв; диверсифікація бізнесу за рахунок освоєння нових областей і напрямів.

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
 Санкт-Петербург – история в преданиях и легендах

По преданию, Екатерина II однажды выглянула в окно, «возмутилась их простецким видом» и тут же распорядилась об облицовке крепостных стен гранитом. Будто бы именно поэтому со стороны, обращенной к Зимнему дворцу, крепость выложена гранитными плитами, а все, что не видно из дворцовых покоев просвещенной императрицы, так и осталось красно-малиновым, кирпичным. Впрочем, побудить императрицу придать русской Бастилии, как называли Петропавловскую крепость иностранцы, более импозантный и презентабельный вид могли и другие причины. Ходили слухи, что в крепости, чуть ли не под Невой, были устроены секретные казематы. Всякий намек о их существовании был глубоко оскорбителен для просвещенной императрицы. Ничто не должно было вызывать подозрение. Такой же капризный взгляд из Зимнего дворца, говорят, принудил императрицу спешно окончить строительство Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне. Храм начали строить еще при Анне Иоанновне по проекту Антонио Ринальди, причем, согласно преданию, императрица собиралась посвятить ее святому Иоанну Предтече – в память своего отца царя Иоанна и в честь своего наследника Иоанна Антоновича

скачать реферат Способи реалізації інвестиційних проектів

Для створення ефективної системи залучення іноземних інвестицій необхідна реалізація певних організаційних заходів зі створення єдиної цілісної системи державного управління інвестиційними процесами, яка б приваблювала відповідні структури для роботи з іноземними інвестиціями, узгоджувала діяльність із міжнародними організаціями, проводила експертизи найважливіших проектів і їхній конкурсний відбір. Такою структурою може бути спеціалізована державна компанія України з іноземних інвестицій. У структурі такої системи доцільно створити інформаційно-аналітичний банк даних з питань іноземного інвестування, який міститиме інформацію про підприємства та проекти, що потребують інвестицій, про інвесторів, спонсорів, міжнародні тендери . Інвестиційний проект – це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави. Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об язку зі спадом виробництва інвестор для реалізації проектів дедалі частіше використовує господарський спосіб.

 Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

До ц команди дуже важко вднести колишнього Голову Верховно Ради Украни, комунста О.М.Ткаченка, який  автором двох законопроектв з п'яти. Окрм цього, номер «1», який на законопроект стоть через риску до основного, засвдчу ншу редакцю цього ж законопроекту. Таких у перелку  два. Отже, фактично внесено три законопроекти, автором двох з них  О.М.Ткаченко. То що ж внесла команда Юл Володимирвни? Тут серйозну мову можна вести лише про один законопроект, поданий у парламент Кабнетом Мнстрв, - «Про внесення змн до Закону Украни «Про митний тариф Украни». Але вн  чисто сотвським проектом  ма дуже вддалене вдношення до справи подолання в Укран нфляц. Це по-перше. А друге, цей законопроект у Верховнй Рад одержано  зарестровано 8 травня 2008 року. Як всм добре вдомо, 9, 10  11 травня у цьому роц були вихдними днями. 12 травня - це понедлок, у Верховнй Рад в цей день працюють комтети  погоджувальна рада фракцй; це був перший робочий день псля внесення урядом Тимошенко диного, так званого антинфляцйного, проекту

скачать реферат Іноваційний менеджмент

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ4.1. Загальна економічна ефективність іноваційМетодичними рекомендаціями по оцінці інвестиційних проектів і їхнього добору для фінансування (затвердженими Держбудом, Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Держкомпромом РФ №7-12/47 від 31 березня 1994 р.) установлені такі головні показники ефективності інноваційного проекту (мал. 5.1.): Комерційна (фінансова) ефективність, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Бюджетна ефективність, що відбиває фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального і місцевого бюджетів. Народногосподарська економічна ефективність, що враховує витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту і дозволяючі вартісний вимір.Показники ефективності інноваційного процесу Малюнок 5.1. Комерційна ефективність (фінансове обгрунтування) проекту визначається співвідношенням фінансових витрат і результати, що забезпечують необхідну норму прибутковості.

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки План. Вступ. Розділ I. Роль та значення інвестицій 1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій. Інвестори. 2 Джерела та специфіка інвестування (у ЗЕД). Розділ II. Розробка інвестиційних проектів, та методи оцінки їх ефективності. 1. Принципи і послідовність розробки інвестиційного проекту. 2. Методи оцінки їх ефективності. Розділ III. Здійснення інвестиційної діяльності на прикладі банківської системи. 1. Суть та цілі банківських інвестицій. 2. Види банківських інвестицій та ризик пов’язаний із ними. Висновки. Список використаної література. Вступ. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. Докорінно повинно помінятись діяльність інвесторів в умовах ринкового розподілу створюваного національного багатства. Нові організаційно-правові відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності вимагаютьглубоких теоритичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всіх її формах: фінансові, реальні, інтелектуальні, інноваційні.

скачать реферат Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Управління реальними інвестиціями підприємстваError: Refere ce source o fou d 3.1 Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту ТОВ «АРЕАЛ»51 3.2 Вибір форми фінансування інвестиційного проекту ТОВ «АРЕАЛ»59 3.3 Лізингова угода ТОВ «АРЕАЛ»62 3.4 Кредитна угода ТОВ «АРЕАЛ»72 3.5 Аналіз ефективності форм інвестування проекту ТОВ «АРЕАЛ»Error: Refere ce source o fou d 3.7 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту82 Висновки85 Перелік використаних джерел89 Додатки94 ВСТУП Актуальність теми дослідження полягає в тому що, підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки в теперішньому кризовому стані України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини. Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам).

скачать реферат Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Програма допомагає вибрати найефективніше сполучення проектів, що фінансуються спільно, забезпечити контроль їх виконання, своєчасно прийняти рішення про припинення фінансування. Projec Exper Li e (PE Li e) - версія для малого підприємства. Система дає змогу швидко розробити бізнес-план, який відповідає міжнародним стандартам, для подання у банк та одержання кредиту. Projec Exper S a dard (PE S a dard) - для відділів планування і розвитку невеликих підприємств. Імітаційна фінансова модель підприємства, побудована з використанням Projec Exper , забезпечує генерацію стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів за допомогою реалізованих у часі бізнес-операцій. Під бізнес-операціями розуміються конкретні дії, здійснювані підприємством у процесі економічної діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках руху грошових потоків. Основні функції Projec Exper : Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам; Проведення аналізу проекту (розрахунок фінансових показників, оцінка ефективності роботи); Контроль за виконанням проектів.

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЦТВА «ГЛОБУС» МІСТА ХАРКОВА) ВСТУПЕфективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки значною мірою визначається рівнем їхньої інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльності. Метою роботи є маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів, що дозволяє вирішити комплекс питань, зв'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до поставленої мети в роботі повинні бути вирішені наступні задачі: розглянути теоретичні підходи до розробки основних напрямків «маркетинг» в інвестиційному проекті: попит, цінова і збутова політика, методи дослідження ринку; розкрити зміст інвестицій і інвестиційної діяльності як економічної категорії; визначити роль, що грають реальні інвестиції в реалізації стратегії економічного розвитку підприємства; розкрити сутність інвестиційного проектування; підкреслити необхідність і дати характеристику джерел фінансування, а також методів оцінки інвестиційних проектів; показати, що відправним пунктом розробки інвестиційних проектів є маркетингове обґрунтування доцільності випуску того або іншого продукту; дати характеристику суб'єктові господарювання – друкарні «Глобус» та її продукції; провести аналіз фінансових результатів діяльності, визначити ступінь стійкості фірми. 1 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІРМИ 1.1 Категорії інвестицій і інвестиційної діяльностіЕкономічний прогрес національних економік, об'єктивно обумовлений циклічністю відбудовних процесів, консолідується інвестиційною діяльністю. Інвестиції – одна з найбільше часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні.

скачать реферат Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

Основні фінансові показники за останній звітний період порівнюються з плановими або їх значеннями за попередній рік. Складається прогноз фінансових результатів на певний плановий період (рік, два, три.). Визначається та обгрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту. Розробляється графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал). Розробляється графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею (сума та термін). Очікуваний результат від одержаної інвестиційної підтримки. 7. Аналіз можливих ризиків та їх страхування Вказуються основні види ризиків при виконанні бізнес-плану: ризик затримки початку виконання проекту; ризик невиходу на запланований обсяг виробництва та реалізації продукції (ринковий); ризик зміни економічної політики держави (введення ліцензування, квотування на відповідний вид діяльності, зміни в оподаткуванні, митному та валютному регулюванні); ризик конкуруючої технології. По основних видах ризиків надається їх оцінка для визначення загального рівня ризику за бізнес-планом. Відповідно до оцінки окремих ризиків надаються засоби та форми їх ефективного страхування шляхом створення резервних фондів зовнішнього страхування найбільш суттєвих ризиків.

скачать реферат Аналіз беззбитковості проектів

Це дуже важлива властивість, яка дає змогу використовувати PV як основний критерій при аналізі інвестиційного проекту. Основна вада PV полягає в тому, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту. Для аналізу залежності PV від ставки дисконту використовується крива, яка має назву профіль PV. Іноді її називають профілем проекту. Правила роботи з критерієм чистої теперішньої вартості: 1. Проекти приймаються тільки тоді, коли PV більша нуля. 2. За наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує PV. При виборі взаємовиключних проектів за умов відсутності бюджетних обмежень обирається проект з максимальною PV. Однак, при застосуванні PV виникають такі труднощі: 1. Складно визначити PV у проектах, до яких входять дріб ніші проекти. 2. При порівнянні проектів різної тривалості за PV не обхідне використання спеціальних процедур приведення строків до порівнюваного періоду. Внутрішня норма рентабельності - I er al Ra e of Re ur (IRR) У літературі зустрічаються й інші назви: Внутрішня ставка рентабельності, внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості.

скачать реферат Ризик підприємницької діяльності

За джерелами виникнення ризики класифікуються на: - політичні; - господарські; - форс-мажорні. Політичні ризики обумовлені: ризиком зміни державного устрою, частими змінами уряду; нестабільністю політичної влади; неадекватністю політичних рішень. Господарські ризики можуть включати: ризик зміни податкового законодавства; ринковий ризик (відсутність попиту на товари та послуги); ризик капітальних вкладень (інфляція); ризик зміни цін постачальників; ризик затримки платежів за реалізовану продукцію; ризик неадекватного менеджменту тощо. Форс-мажорні обставини включають: ризики стихійного лиха; ризики виникнення міжнаціональних конфліктів; ризик втрати майна при пожежі. Інвестори повинні бути впевнені, що прогнозованих доходів від інвестицій в підприємництво вистачить для покриття витрат, виплат заборгованостей та забезпечення окупності капіталовкладень. Мова йде про ризик нежиттєздатності інвестиційного проекту. В загальному розумінні інвестиційний ризик - це ризик суб'єкта економічних відносин, що здійснює підприємницьку діяльність у вигля­ді інвестування.

скачать реферат Розробка бізнес-плану МПП СОФ

Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено виходячи з таких припущень: - суворе дотримання графіка фінансування будівельно-монтажних робіт, передбачених проектом; - упровадження всього запланованого комплексу заходів для розвитку Торгового комплексу; - ефективне проведення рекламної кампанії з метою притягнення максимальної кількості споживачів послуг комплексу. Фінансовий план діяльності Торгового комплексу поданий у виді трьох його основних складових: Балансового звіту, Звіту про прибутки, Звіту про потік готівки, що є невід'ємною частиною дійсного інвестиційного проекту .6.РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ МЧП “СОФ” Оцінка ефективності інвестиційного проету є вирішальним етапом процесу прийняття інвестиційних рішень,і від її результатів залежить прийняття даних проектів до реалізації або їх відхилення.Також важливість аналізу доцільності здійснення проекту обумовлена тим,що в умовах хронічної нестачі фінансових ресурсів як макр-,так і на мікроекономічному рівні,інвестиції, як правило,фінансуються за рахунок позикових коштів.

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Финансовая стойкость предприятия

В результаті реалізації інвестиційного проекту в залежності від темпів зростання виробництва підприємство може опинитися в квадрантах 6 (невисокі темпи зростання) і 3 (достатні темпи зростання). В залежності від прийнятого рішення в області використання позикових коштів підприємство може перейти в квадрант 5 (нарощування використання позикових коштів, активне використання ефекту фінансового важеля) або в квадрант 7 (відмова від використання позикових коштів та послаблення дії фінансового важеля). При скороченні фінансово-експлуатаційних потреб підприємства можливий перехід в квадрант 4 (при достатньому темпі росту) або в квадрант 1 (при помірних темпах зростання обороту). Підприємство знаходиться в квадранті 3. Таке підприємство характеризується протифазою РФД и РГД, але вже з іншим знаком (в порівнянні з квадрантом 1). Від’ємний РГД говорить про те, що підприємство або реалізувало інвестиційний проект, або скоротила фінансово-експлуатаційні потреба (за рахунок збільшення кредиторської заборгованості). Можливі сценарії розвитку — перехід в квадранти 5 або 6 (повернення до квадранту 2 малоймовірно — тільки в випадку рівноваги темпів зростання обороту та рентабельності).

скачать реферат Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Основні елементи потенціалу: виробничий комплекс, продуктовий асортимент, можливості представити продукцію підприємства на різних географічних ринках. В даний час, в більшості випадків в якості інвестиційних проектів прийнято розглядати або відкриття нового підприємства, або збільшення виробничих потужностей вже функціонуючого виробництва. Розробка ефективної маркетингової стратегії для інвестиційного проекту залежить від точності проведення маркетингового аналізу. Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів - визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту з точки зору маркетингу і розробка рекомендацій по його реалізації. 1 Стратегічне планування маркетингу Стратегія – це напрям діяльності або розвитку підприємства для досягнення стратегічної мети. Стратегія маркетингу – це раціональна логічна побудова, керуючись якою, організація розраховує вирішити свої маркетингові завдання, що включають конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг. Суть стратегічного маркетингу - це планування, розробка і реалізація стратегічних напрямів розвитку підприємства з використанням засобів і методів маркетингу.

скачать реферат Инвестиционная политика фирмы

Управління реалізацією інвестиційного проекту. В цьому розділі розглядаються основні міроприємства по реалізації проекту на стадії його будівництва і експлуатації, вимоги до підрядника (субпідрядника), організаційна структура управління. При очікуваній участі іноземних інвесторів у реалізації проекту бізнес- план розробляється у відповідності з вимогами ЮНІДО. Розробка бізнес-планів може бути здійснена з допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Розроблений бізнес-план дає можливість підприємству -ініціатору інвестиційного проекту і очікуваним інвесторам всесторонньо оцінити доцільність його реалізації і очікувану ефективність. Для очікуваної ефективності інвестиційних проектів в сучасній практиці фінансового менеджменту використовуються наступні основні показники: чистий приведений доход; індекс дохідності; період окупності; внутрішня норма дохідності. Для їх розрахунку використовується показник чистого грошового потоку, що формується як сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту.

скачать реферат Энергосистемы Двигатель п-11м

Це в першу чергу пов’язано із різницею в цілях бізнесу чи окремих проектів, та із безлічу варіантів середовища, в якому вони діятимуть. Мал. 2 Схема процесу бізнес-планування Структурно-логічна схема процесу бізнес планування зображена на Мал.2. Вона пояснює місце процесу бізнес-планування у житті будь-якого інвестиційного проекту. Хоча в цілому бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту, він безумовно виконує функції набагато глибші: > виявлення цілей бізнесу > сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу > створення системи вимірювання результатів діяльності > надання інструментів для управління бізнесом > виявлення альтернативних напрямків розвитку. Існують різні вимоги до бізнес-плану для вже існуючої компанії та для компанії, що починає створюватися, існування якої залежить від даного проекту. У випадку вже існуючої компанії, бізнес-план повинен містити звіт про минулу роботу та базуватися саме на ній, у той час, як у випадку нової компанії, особлива увага повинна бути відведена самому проекту. Існує велика кількість розробок щодо складання бізнес-плану, проте всі вони частково відтворюють одна одну та можуть відрізнятися послідовністю розділів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.