телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами. На межі фінансової кризи опинилось і чимало фінансово-кредитних установ. Банкрутство підприємств – це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку. Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший каталог санаційних заходів. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання. Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; криза окремої галузі; сезонні коливання; посилення монополізму на ринку; дискримінація підприємства органами влади та управління; політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах підприємств – постачальників сировини (споживачів продукції); • конфлікти між засновниками (власниками). Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства. Можна назвати багато ендогенних факторів фінансової кризи. З метою систематизації їх можна згрупувати в перелічені далі блоки. Низька якість менеджменту. Дефіцити в організаційній структурі. Низький рівень кваліфікації персоналу. Недоліки у виробничій сфері. Прорахунки в галузі постачання. Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. Прорахунки в інвестиційній політиці.

По-перше, компанії, що зазнають труднощі, всіляко затримують публікацію своїх звітів, і, таким чином, конкретні дані можуть протягом років залишатися недоступними. По-друге, навіть якщо дані повідомляються, вони можуть виявитися «творчо обробленими». Для компаній в подібних обставинах характерне прагнення обілити свою діяльність, що іноді доводить до фальсифікації. Потрібне особливе уміння, властиве навіть не всім досвідченим дослідникам, щоб виділити масиви підправлених даних і оцінити ступінь завуальованості. Третя трудність полягає в тому, що деякі співвідношення, виведені за даними діяльності компанії, можуть свідчити про неплатоспроможність в той час, як інші – давати підстави для висновку про стабільність або навіть деяке поліпшення. У таких умовах важко судити про реальний стан справ. Другий підхід заснований на порівнянні ознак вже збанкрутілих компаній з такими ж ознаками «підозрілої» компанії. За останні 50 років опублікована безліч списків збанкрутілих компаній. Деякі містять їх опис по десятках показників. На жаль, більшість списків не упорядковує ці дані по ступеню важливості і ні в одному не проявлена турбота про послідовність. Спробою компенсувати ці недоліки є метод балльной оцінки (А-рахунок Агенті). На відміну від описаних «кількісних» підходів до прогнозу банкрутства як самостійний можна виділити «якісний» підхід, заснований на вивченні окремих характеристик, властивих бізнесу, що розвивається у напрямку до банкрутства. Якщо для досліджуваного підприємства характерна наявність таких характеристик, можна дати експертний висновок про несприятливі тенденції розвитку. Перш ніж переходити безпосередньо до опису методик, що реалізовують ці підходи, необхідно чітко з'ясувати, що саме ми збираємося передбачати. Загальноприйнятою є думка, що банкрутство і криза на підприємстві – поняття синонімічні; банкрутство, власне, і розглядається як крайній прояв кризи. Насправді ж справа йде інакше – підприємство схильне до різних видів криз (економічним, фінансовим, управлінським) і банкрутство – лише один з них. У всьому світі під банкрутством прийнято розуміти фінансову кризу, тобто нездатність фірми виконувати свої поточні зобов'язання. Крім цього, фірма може випробовувати економічну кризу (ситуація, коли матеріальні ресурси компанії використовуються неефективно) і криза управління (неефективне використовування людських ресурсів, що часто означає також низьку компетентність керівництва і, отже, неадекватність управлінських рішень вимогам навколишнього середовища). Відповідно, різні методики прогнозу банкрутства, як прийнято називати їх у вітчизняній практиці, насправді, передбачають різні види криз. Саме тому оцінки, одержувані при їх допомозі, нерідко так сильно розрізняються. Інша справа, що будь-який з позначених видів криз може привести до колапсу, смерті підприємства. В зв'язку з цим, розуміючи механізм банкрутства як юридичне визнання такого колапсу, дані методики умовно можна назвати методиками прогнозу банкрутства. Представляється, що жодна з них не може претендувати на користування як універсальна саме унаслідок «спеціалізації» на якому-небудь одному виді кризи.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Актуальн теоретико-методологчн проблеми сторографчного освоння досвду Укрансько революц 19171920 рр. // Науков записки ¶ПЕНД. Курасвськ читання.P 2005. К., 2006. С. 453465 та н. 8 8 Див., напр.: Радченко Л. О. Сучасна сторографя нацонально-демократично революц в Укран 19171920 рр.P Х., 1996. 120 с.; Укранська революця. Концепця та сторографя.P К., 1997. 416 с.; його ж. Укранська революця: концепця та сторографя (19181920 рр.).P К., 1999. 416 с. 9 9 Див., напр.: Турченко Ф. Г. Новтня сторя Украни. Ч. 1 (19171945). 10 клас.P К., 1994. С. 662; ¶сторя Украни. Навчальний посбник.P К., 1997. 184243; ¶сторя Украни. Навчальний посбник для студентв вищих навчальних закладв технчного та природничого профлю.P К., 2001. С. 153190; ¶сторя Украни. Нове бачення. Вид. 3-е, доп. Навчальний посбник.P К., 2002. С. 210269; Бойко О. Д. ¶сторя Украни. Навчальний посбник. 3- вид., виправлене  доповнене.P К., 2006. С. 316367 та н. 10 10 Див.: Гриценко А. П. Укранськ робтники на шляху творення нацонально держави: Хронка роботи 1-го Всеукранського робтничого ззду 1114 (2427) липня 1917 року.P К., 1992. 51 с.;  ж

скачать реферат Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2006 Анотація Акчуріна Ю.М. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2006. Дисертацію присвячено теоретико-методологічним і прикладним проблемам підвищення ефективності функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах. Узагальнено соціально-економічні функції особистих селянських господарств як складової АПК і надано визначення поняттю «особисте селянське господарство»; здійснено дослідження становлення та розвитку особистих селянських господарств в умовах становлення ринкових відносин, а також проведено порівняльне оцінювання ефективності їх функціонування; запропоновано методику обґрунтування параметрів особистих селянських господарств з урахуванням їх потреби в додаткових ресурсах; обґрунтовано найбільш ефективні та перспективні моделі кооперації й інтеграції особистих селянських господарств в системі АПК України; розроблено економіко-математичну модель розрахунку раціональних розмірів землекористування особистих селянських господарств з врахуванням природно-економічних умов сільськогосподарського виробництва.

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
 Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Актуальн теоретико-методологчн проблеми сторографчного освоння досвду Укрансько революц 19171920 рр. // Науков записки ¶ПЕНД. Курасвськ читання.P 2005. Кив, 2006. С. 453465; його ж. Новтн тенденц й актуальн проблеми сторографчного освоння процесв революцйно доби 19171920 рр. в Укран // Украна в революцйних процесах перших десятилть ХХ столття. Мжнародна науково-теоретична конференця 2021 листопада 2007 р.P Кив, 2007. С. 524; те ж саме // Укранський сторичний журнал.P 2008. P1. С. 7588. 37 15 См.: Солдатенко В. Ф. Укранська революця: концепця та сторографя.P С. 107108. 38 16 Винниченко В. Вдродження нац. Ч. ¶. С. 4243 и др. 39 17 Грушевський М. Хто так укранц  чого вони хочуть // Великий Укранець.P С. 6974. 40 18 Грушевський М. Яко ми хочемо автоном  федерац // Великий Укранець.P С. 121131. 41 19 Укранська Центральна Рада. Документи  матерали.P Т. ¶. С. 398401. 42 20 Укранська Центральна Рада. Документи  матерали.P Т. ¶¶. С. 103. 43 21 Шаповал М

скачать реферат Доходы и расходы организации

Рыночные отношения, предусматривающие плюрализм форм собственности, право на полную хозяйственную самостоятельность и распоряжение результатами труда, в частности, в формировании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Особую роль в этом процессе играет механизм формирования доходов и расходов предприятий и организаций. Целью данной работы является исследование проблемы учета доходов и расходов организации. Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда взаимозависимых задач: раскрыть сущность и содержание доходов и расходов организации; изучить методологические нормы и правила учета доходов и расходов организации; исследовать основные принципы классификации доходов и расходов организации; выработать практические рекомендации по совершенствованию учета доходов и расходов в организации; Предмет исследования. Предметом исследования является теоретико-методологические и прикладные проблемы организации учета доходов и расходов в организации. Объект исследования. Объектом исследования являются доходы и расходы организации.

 Догмат о Христе

Фромм Эрих Догмат о Христе Э.Фромм Догмат о Христе МЕТОДОЛОГИЯ И ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО И ЕГО ИДЕЯ ХРИСТА ТРАНСФОРМАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА И ДОГМАТ ВДИНОСУЩНОСТИ РАЗВИТИЕ ДОГМАТА ДО НИКЕЙСКОГО СОБОРА ПРИМЕР ДРУГОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЯ И ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ Одним из существенных достижений психоанализа является то, что он преодолел ложное различие между социальной психологией и индивидуальной психологией. С одной стороны, Фрейд подчеркивал, что не существует индивидуальной психологии человека в изоляции от его социального окружения, потому что человек не существует изолированно. Фрейд не признавал никакого homo psychologicus, никакого психологического Робинзона Крузо, подобно человеку экономическому классической экономической теории. Напротив, одним из наиболее важных открытий Фрейда было понимание психологического развития наиболее ранних социальных отношений индивида - отношений с родителями, братьями и сестрами. "Верно, - писал Фрейд, - что индивидуальная психология занимается отдельным человеком и изучает, каким образом он пытается найти удовлетворение своим инстинктивным импульсам; но лишь в редких и исключительных случаях индивидуальная психология позволяет себе отвлечься от отношений этого индивида с другими

скачать реферат Методи фінансового планування на підприємстві

ЗмістВступ 1. Теоретико-методологічні засади фінансового планування на підприємстві 1.1 Зміст та завдання фінансового планування 1.2Система методів прогнозування та планування 2. Характеристика методів фінансового планування на підприємстві 2.1 Методи експертних оцінок 2.2 Методи екстраполяції 2.3 Методи моделювання й економіко-математичні методи 2.4 Методи економічного аналізу 2.5 Балансовий метод 2.6 Нормативний метод 2.7 Програмно-цільовий метод Висновки Вступ На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. Після переходу України до ринкової економіки спостерігалася ейфорія з приводу ринку, що він сам здатний вирішувати усі економічні проблеми, і не потрібно ніякого планування. Така ситуація призвела до невизначеності і негативних явищ у державі. На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер.

скачать реферат Стратегічне управління підприємством

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління підприємством Поняття і сутність стратегічного управління Методика проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства Розробка стратегій функціональних підсистем РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ стратегічного управління підприємством ВАТ , 1998. - с. 256.

скачать реферат Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

Висновки Розглянуту систему індикаторів оцінки фінансового стану сформовано на засадах добору обмеженого переліку найбільш репрезентативних показників. При діагностиці фінансового стану слід акцентувати увагу на динаміці вказаних показників, а також їх складових, що дозволить сформувати правильні висновки, адже, наприклад, збільшення показників рентабельності не завжди свідчить про позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності підприємства. Наведена система показників формує базу для подальшої інтерпретації ситуації, оцінки параметрів фінансового стану та прийняття адекватних управлінських рішень, а також частково є базою для побудови діагностичних систем щодо оцінки ймовірності банкрутства підприємств, їхньої кредито- і конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Список використаних джерел: Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб / М.Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 378 с. Кузьмін О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105 – 114. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» 19.01.2006 р.- Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2001. – 460 с. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: / Ю.М. Тютюнник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. – 288 с.

скачать реферат Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ Кафедра: фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Фінансовий менеджмент» на тему: «РОЗРАХУНОК Й ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Виконала: ст. гр. xxxxxxxxxx xxxxxxx. Перевірила: к.е.н, доц. xxxxxxxxx ХАРКІВ 2008 ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання 1.1 Суть та необхідність фінансової стійкості підприємства 1.2 Основні чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства 1.3 Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1 Аналіз активів підприємства 2.2 Аналіз пасивів підприємства 2.3 Аналіз прибутковості активів 2.4 Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості 2.5 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства 3.1 Аналіз ймовірності банкрутства 3.2 Оптимізація фінансової стійкості підприємства ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП В умовах ринкової економіки від підприємства вимагається підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств.

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
скачать реферат Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Так як, ТОВ «Кераміка» не має єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції підприємства, то рекомендується створення на підприємстві єдиної служби маркетингу, яка забезпечить цілеспрямовану діяльність в області управління маркетинговою діяльністю. Створення стратегічних цілей і планів підприємства, і лінійних підрозділів (визначення нинішніх і перспективних потреб споживачів). Створення налагодженої системи «зворотного» зв'язку з покупцями товарів. Уміння адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Оскільки зовнішнє середовище знаходиться в постійному русі, а воно являється ключовим при розробці відповідної маркетингової стратегії. Створення гнучких організаційних структур (наприклад, тимчасових структурних підрозділів,які призначені для реалізації тимчасових програм). Підвищення кваліфікації кадрів, їх навчання, перепідготовка (перерозподіл функціональних обов'язків). Необхідність кадрового забезпечення кваліфікованими фахівцями. Семінарські заняття на підприємстві. Підготовка на робочому місці під керівництвом старшого за посадою. Індивідуальні заняття з викладачами Фахівці виявляють потреби різних контингентів споживачів, активно беруть участь у створенні товару, даючи промисловості конкретні замовлення, які зроблені на основі розробок власних дизайнерів, технологів.

скачать реферат Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Вагомими на цьому етапі можуть бути дані про: — характер скоєного злочину, його вага; — криміногенні якості особистості, риси характеру, медичні показники та інші дії; — поведінка на слідстві, в суді, в СІЗО, під час прибуття в УВП; — криміногенні фактори середовища та інші морально-психологічні обставини життя до арешту, які можуть відзначитися на поведінці засудженого; — поведінка засудженого в карантині та його висловлювання і наміри в плані розглядаючої проблеми; — поведінка в ув'язненні, визнання своєї вини у скоєному злочині, підпорядкованість злодійським законам та традиціям, стосунки з засудженими в їх середовищі, а також з адміністрацією УВП; — дані про наміри скоєння суїциду (як гласні, так і оперативні); — відхилення у поведінці, під час відбування покарання після карантину; — негативний вплив мікросоціального середовища з-за меж УВП; — негативне середовище, в яке особа реально може попасти після відбуття покарання та наявність "безвихідних" становищ тощо. 3.Щодо прогнозування суїцидальної поведінки засуджених, то на мій погляд, методика його здійснення повинна складатись з чотирьох основних частин, які б забезпечили вирішення таких завдань, як: — вивчення сучасного та минулого характеру поведінки і складових, які його обумовлюють особистості, середовища та ситуації, їх ознак, закономірностей формування розвитку та прояву; — встановлення серед ознак тих, котрі мають прогностичне значення: визначення їх якісної ролі і кількісного значення, в тому числі системі показників, найбільш зручних для практичного прогнозування; — утворення прикладної моделі прогнозу суїцидальної поведінки, використовуючи метод моделювання ознак для визначення ступеню ймовірності висновків, які прогнозуються); — практичне прогнозування (здійснюється за рахунок утворення та використання методики, яка визначає порядок, правила і способи користування прогностичною моделлю).

скачать реферат Дидактика

Але недоліком цієї системи є те, що навчання може стати несистематичним, супроводжуватися спонтанною діяльністю учнів, а викладач стане лише консультантом який не може керувати навчальним процесом. Перед дидактикою постає проблема обрання вірної системи, в якій необхідно поєднати подання теоретичного матеріалу систематично, притому всебічно розвивати корисні якості в учнях. РОЗДІЛ 4 Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа В другій половині ХХ ст. починають формуватися нові (сучасні) дидактичні системи. Основними їх ознаками були: > їх методологічною основою є об’єктивні закономірності філософії пізнання (гносеології), матеріалізм, гуманізм, гуманістична психологія, завдяки яким сучасна дидактика змогла подолати односторонній підхід до аналізу та інтерпретації процесу навчання, характерний для філософських систем прагматизму, раціоналізму, емпіризму, технократизму; > в них сутність навчання не зводиться ні до передавання учням готових знань, ні до самостійного подолання труднощів, ні до власних винаходів учнів; > вони мають грунтуватися на оновленій науково-педагогічній методологічній парадигмі.

скачать реферат Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Ці методи дозволяють отримувати з накопичуваної інформації, яка здається хаотичною, основні тенденції та закономірності. Ця група охоплює методи теорії ймовірностей та математичної статистики. Найбільш широко використовуються такі методи, як кореляційний аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз, методи статистичного контролю якості та надійності продукції. o Методи математичного програмування. Застосовуються при рішенні умовних екстремальних задач з багатьма змінними. o Теоретико-ігрові методи та методи статистичних рішень. Теорія статистичних рішень використовується, коли невизначеність ситуації викликана об’єктивними обставинами, які або невідомі, або носять випадковий характер. Метод теорії ігор використовується в тих випадках, коли невизначеність ситуації викликана свідомими діями розумного противника . До загального огляду методів обгрунтування управлінських рішень я хотів би додати, що використання цих методів ще може залежати від технології, яку застосовує ОПР при прийнятті рішень. На мою думку, якщо рішення приймається за раціональною технологією або процесом (див. рис. 2), то тоді використання вищеназваних методів буде доцільним.

скачать реферат Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Саме на цих сайтах розміщено чимало потрібної інформації, даних. Багато дискусій та діалогів, що безпосередньо торкаються проблематики нашого дослідження, точаться на сайті “Діалог”. Мета цього сайту полягає у якомога різнобічнішому висвітленні фактів та уявлень спектра думок з актуальних питань гуманітарного, політичного та економічного розвитку нашої держави, а також позиціювання України на міжнародній арені. Тут можна побачити чимало цікавих та деколи суперечливих одна одній думок та поглядів на проблеми етносу, нації, особливо політичної нації. Цікавим є також Інтернет сайт “Анті-Оранж” , де особливо цікавими для нас були статті політолога, віце-президента НАН України П.П. Толочка. Потрібними для нас також були роботи деяких дослідників, які приділяють чимало уваги теоретико-методологічним аспектам вивчення тих чи інших політологічних досліджень. Особливу увагу заслуговує книга доктора філософських наук, заслуженого діяча науки Росії – Е.Баграмова “Національна ідея: досвід історико-політологічного дослідження” .

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Экономико-организационные проблемы обеспечения безопасности деятельности коммерческих банков

Дело в том, что безопасность как экономическая категория определяется множеством взаимосвязанных факторов различной природы, влияние которых на социально-экономические системы исследуется многими науками. Однако целостный научный подход к исследованию названной проблемы в настоящее время отсутствует. Поэтому существует теоретико-прикладная проблема, состоящая в отсутствии целостной научно-методологической базы и неразвитости методического аппарата управления состоянием экономической безопасности банковской деятельностью. Поскольку проблема экономической безопасности банковской деятельности не является (как это, может быть, ни парадоксально звучит на первый взгляд) чисто экономической, то и ее теоретическое обоснование может быть только комплексным. Среди современных школ экономической науки последовательно проводит принцип комплексного подхода к анализу экономических явлений институционально-эволюционная школа. Поэтому теоретическое исследование проблем экономической безопасности банковской деятельности наиболее целесообразно осуществлять опираясь на постулаты, выводы и предложения этой школы.

скачать реферат Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого процесса в Российской Федерации

Однако региональное государственное строительство еще не опирается на четко сформулированные критерии, основанные на Конституции Российской Федерации и федеральном законодательстве. Система формирования законодательной (представительной) государственной власти в субъектах Российской Федерации в настоящее время еще не стабилизировалась и не использует всех своих внутренних резервов для самосовершенствования. В немалой степени это обусловлено еще слабостью теоретико-правовых и прикладных разработок в данной области, подменой научно обоснованных подходов политическим прагматизмом, отсутствием необходимой системности в формировании законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 3.3 Проблема качества законов и пути ее решения В настоящее время, как, впрочем, и ранее, в принимаемые законы вносится значительное количество изменений (поправок). Это говорит о том, что принимаемые законы являются некачественными. Основную причину этого мы видим в недостаточной правовой регламентации законотворческого процесса.

скачать реферат Калькулятор для матриць

Міністерство освіти та науки України Одеський національний політехнічний університет Кафедра прикладної математики Курсова робота з дисципліни: «Програмування» тема: «Калькулятор для матриць» Одеса – 200 План Вступ 1. Теоретичні відомості 2. Постановка задачі 3. Опис алгоритму 4. Опис програми 5. Лістинг програми 6 . Висновок 7.Використана література Вступ Лінійна алгебра і теорія матриць давно увійшли до складу основних інструментів, які використовують інші математичні дисципліни, одночасно вони самі являються плодотворною областю досліджень. Результати цих досліджень необхідні практично в будь-якій області математики – будь це диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і статистика чи теорія оптимізації – і практично у всіх додатках – назвемо хоча б додатки до теоретичної та прикладної економіки, інженерних дисциплін чи дослідження операцій. Матриці являються особливим абстрактним класом, за допомогою якого розв Дубцев О.В. Microsof . e Framework SDK v1.1 Docume a io . Microsof Visual S udio . e 2003 Docume a io .

скачать реферат Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Методи прийняття управлінських рішень базуються на представленні процесу управління як сукупності процесів вирішення проблем і поділяються на групи: методи постановки проблем; методи вирішення проблем; методи організації виконання прийнятих рішень. Всю сукупність методів можна розбити на три великі групи: Таблиця 2. Методи прийняття управлінських рішень № Назва групи Методи групи 1 Методи, що базуються на виявленні й узагальненні думок досвідчених фахівців-експертів, використанні їхнього досвіду і нетрадиційних підходів до аналізу діяльності організації Метод «мозкової атаки», метод типу «сценаріїв», метод експертних оцінок, метод типу «Дельфі», методи типу «дерева цілей», «ділової ігри», морфологічні методи тощо 2 Методи формалізованого представлення, які базуються на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей управління аналітичні (інтегральне/диференціальне числення, методи екстремумів, варіаційне числення, методи математичного програмування, теорії ігор тощо); статистичні (математична статистика, теорія ймовірності, теорія масового обслуговування, методи статистичних досліджень, методи статистичного імітаційного моделювання); теоретико-множинні, логічні, семіотичні, лінгвістичні уявлення (дискретна математика); графічні (теорія графів і різного роду графічні представлення інформації: діаграми, графіки, гістограми тощо) 3 Комплексні методи сформовані шляхом інтеграції експертних і формалізованих методів: комбінаторика, ситуативне моделювання, топологія, графосеміотика, методи дослідження інформаційних потоків тощо Емпірико-теоретичні методи становлять загальнометодологічну основу будь-якого дослідження чи вирішення проблем: Логічні методи Логічні методи дослідження базуються на застосуванні в процесі досліджень формальної логіки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.