телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Всё для дома -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансовый анализ

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО Група: ІН 10-7-2004 СУЕП (3,0з) Новікова Олеся Ігорівна Адреса: м. Запоріжжя, вул. Фундаментальна, б.5, кв.12 КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: Фінансовий менеджмент Викладач: Сажко А.А. Варіант № 8 ЗАПОРІЖЖЯ 2006 Зміст Введення Інформаційна база фінансового менеджера Фінансовий аналіз на підприємстві Сутність і призначення фінансового аналізу Методи та інструментарій фінансового аналізу Практичне завдання Висновки Список використаної літератури Введення Фінансовий менеджмент - керування фінансами, тобто процес керування грошовим обігом, формуванням і використання фінансових ресурсів підприємств. Це так само система форм, методів і прикладів, за допомогою яких здійснюється керування грошовим обігом й фінансовими ресурсами. Фінанси підприємств стали основним показником, що характеризують кінцеві результати їхньої діяльності. Кількісні і якісні показники фінансового стану підприємства визначають його місце на ринку та здатність функціонувати в економічному просторі. Все це привело до підвищення ролі керування фінансами в загальному процесі керування економікою. Контрольна робота складається з 3 питань: перше питання практичне, інші – теоретичні, в яких розкривається інформаційна база фінансового менеджменту, тобто звідки береться інформація для фінансового аналізу та фінансовий аналіз на підприємстві, призначення фінансового аналізу, методи й інструментарій фінансового аналізу, коефіцієнти. Інформаційна база фінансового менеджера Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві значною мірою визначається та залежить від використаної інформаційної бази. У свою чергу, формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємств являє собою процес цілеспрямованого підбора відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття стратегічних рішень, так і на ефективне поточне керування фінансовою діяльністю. Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'язано з його галузевими особливостями, організаційно - правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікованості господарської діяльності й інших умов. Тому вся сукупність показників, що включають в інформаційну базу фінансового менеджменту, може бути згрупована по видах джерел інформації та вимагає процедурного уточнення по кожній групі стосовно практичної діяльності конкретного підприємства. До першої групи відноситься показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Система інформативних показників цієї групи служить для прогнозування умов зовнішнього середовища функціонування підприємства при прийнятті стратегічних рішень в області фінансової діяльності. До даної групи ставляться наступні показники: обсяг доходів державного бюджету; обсяг витрат державного бюджету; обсяг розміру бюджетного дефіциту; обсяг емісії грошей; грошові доходи населення; внески населення в банк; індекс інфляції; Формування показників цієї групи ґрунтується на публікації даних державної статистики. До другої групи відносяться основні інформативні показники, що характеризують галузеву приналежність підприємства. Система показників даної групи служить для прийняття управлінських рішень із питань оперативної фінансової діяльності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Маркетинговое консультирование

Регрессивная интеграция чаще выражается не в покупке готовых фирм поставщиков или производителей, а в их создании. Предприятия арендуются или строятся. Для разработки стратегий наиболее важны финансовый анализ и потенциал управления предприятия, а также функция прогнозирования ситуации маркетинговой службы. На рынке необходимо оценить его емкость и платежеспособность, потребности посредников. Из факторов макросреды наиболее важны технологические и экологические. Прогрессивная интеграция практически не применяется в классическом виде. Вместе с тем собственные сбытовые сети активно формируются предприятиями-производителями и иногда - оптовыми торговцами. Для принятия такой стратегии наиболее существенны факторы финансов, управления, маркетинга на предприятии, емкость и платежеспособность рынка, потребности потребителей и поведение конкурентов. Горизонтальная интеграция не применяется на российском рынке практически ни в каком виде. Покупка предприятий конкурентов просто нецелесообразна, т.к. они не имеют еще устойчивой репутации и верных марке потребителей

скачать реферат Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

В целях обеспечения стабильного состояния национальной экономики, эффективной защиты потребителя страховых услуг органы страхового надзора осуществляют финансовый анализ страхового рынка своей страны, включающий: > Исследование макроэкономических рыночных тенденций, тенденций изменений в законодательной базе, в демографической статистике, анализ конкуренции, оценку технических улучшений в страховом бизнесе и т.п.; > Исследование финансового состояния отдельных страховых компаний: анализ годовых отчетов, достаточности капитала, диверсификации рисков, оценку рыночных рисков, платежеспособности, эффективности и прибыльности деятельности компании (для целей собственно анализа и определения рейтинга страховых компаний), ее стратегии (бизнес- плана), целевых установок собственников, финансовых групп и др. Важнейшим шагом в формировании единого страхового рынка в ЕС является введение правило единой лицензии. Директивы ЕС предъявляют следующие требования к выдаче единой лицензии: > Использование единых организационно- правовых форм для создания страховых компаний. > Ограничение на вид деятельности.

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
 Наука побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге

Но разве не было методологии прогноза до появления КЭА? А как же классические методы, применяемые от «большой пятерки» до отдельных аналитиков? Эти методы основаны на анализе документов бухгалтерского учета, применения к ним аудиторского анализа и расчета дюжины финансовых коэффициентов. Методы эти продуманы и хороши, но не как первый шаг анализа, а как второй. Ситуация с ними становится наглядной, когда в Лондонском Сити — одном из финансовых центров мира — видишь следующую игрушку. На мраморной подставочке установлена монетка, которую можно вертеть. Крутани монетку и, если она повернется орлом, считай, что проект или фирма выживут. А значит, есть необходимость применить весь инструментарий стандартного финансового анализа, чтобы увидеть, на какую прибыль можно рассчитывать и стоит ли вообще игра свеч. Если же монетка повернется решкой, то считай, что проект обречен и не надо тратить время на финансовый анализ. Справедливости ради заметим, что, крутя монетку, бизнес-аналитики себе явно льстят. Ведь средняя оправданность прогноза по отношению к начинающим компаниям у них явно меньше 50%

скачать реферат Аудит страховых организаций и особенности его проведения

Образование и использование фондов страховой фирмы, образованных за счет чистой прибыли производится в соответствии с Уставом. Как уже отмечалось ранее в фирме САО «Росгосстрах-Волгоград», в соответствии с принятой учетной политикой и требованиями законодательства централизованно за все филиалы начисляется налог на прибыль, по остальным налогам филиалы отчитываются самостоятельно на своей территории. Суммы налогов филиалы передают авизо в дирекцию для отнесения на финансовые результаты. Эти суммы учитываются при определении балансовой прибыли фирмы. III. Финансовый анализ в рамках обязательного аудита согласно договора с САО «Росгосстрах-Волгоград». 3.1.Цели и задачи финансового анализа страховой организации. Финансовый анализ как один из видов экономического анализа используется в аудите в двух аспектах. Во-первых, как метод познания финансового механизма предприятия, процессов формирования и использования финансовых ресурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности. Результатом анализа является оценка финансового благополучия предприятия, состояния его имущества, активов и пассивов баланса, скорости оборота всего капитала и его отдельных частей, доходности используемых средств.

 Наука побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге

Влияние стадии рынка на стандартные экономические показатели, например P/E Науки и даже инженерные дисциплины последовательно проходят стадии дифференциации и интеграции. На стадии дифференциации появляются разные науки, исследующие мир с разных точек зрения и видящие в нем разное. Например, сто лет назад человек знал, что из единой древнегреческой дисциплины философии вышли как самостоятельные и независимые друг от друга науки физика, химия, биология и так далее. Но сегодня, на этапе интеграции, науки сливаются так, что химики описывают реакции с помощью физических уравнений, биологи мыслят биохимическими и биофизическими процессами, науки социальные становятся науками естественными. То же произойдет и с КЭА, который возник как направление, независимое от классического бизнес-анализа, хотя и не конкурирующее с ним. В ближайшем же будущем КЭА неизбежно сольется с классическим финансовым анализом как две взаимодополняющие части одной научно-практической дисциплины. Рассмотрим данное утверждение на примере. Коэффициент отношения цены компании к ее доходу, используемый в международном банковском мире, называется P/E (price/earnings)

скачать реферат Анализ финансового состояния предприятия индустрии гостеприимства

Анализ финансового состояния предприятия основывается на данных финансовой отчетности, которая является по существу «лицом» фирмы. Она представляет собой систему обобщенных показателей, которые характеризуют итоги финансовой деятельности предприятия. Данные финансовой отчетности служат основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия. Ведь для того, чтобы принять решение необходимо проанализировать обеспеченность финансовыми ресурсами, целесообразность и эффективность их размещения и использования, платежеспособность предприятия, его финансовые взаимоотношения с партнерами. Оценка этих показателей, нужна для эффективного управления фирмой. С их помощью руководители осуществляют планирование, контроль, улучшают и совершенствуют направление своей деятельности. Анализ финансового состояния предприятия индустрии гостеприимства будет проводиться по данным бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «НЧ АРТ» за 2001 и 2002 год. В данной работе использовались материалы бухгалтерской отчетности и различные методические источники. Основными источниками, при написании первого раздела (теории) будут служить: издания под редакцией В. В. Ковалева, Г. Н. Савицкой и Н. П. Любушина. По В. В. Ковалеву рассматривались такие понятия как финансы предприятия; финансовое состояние; основные типы моделей, используемых в финансовом анализе; а также, понятие экспресс-анализа. «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия» Н. П. Любушина стал основой для написания системы финансовых показателей характеризующих финансовое состояние предприятия.

скачать реферат Финансовый анализ как база принятия управленических решений

Главная цель дипломной работы – на основе исследования финансового состояния предприятия ООО «Ферри-Люкс», выявить его основные финансовые проблемы . Исходя из поставленной цели, можно сформировать следующие задачи: 1. Изучить методологию финансового анализа; 2. Рассмотреть имущественное положение ООО «Ферри-Люкс» и оценить ликвидность его баланса 3. Проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия 4. Разработать ряд мероприятий по повышению эффективности фунционирования ООО «Ферри-Люкс» . Для решения вышеперечисленных задач использовалась годовая бухгалтерская отчетность ООО «Ферри-Люкс» за 1999, 2000 годы, а именно: 1. Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД ); 2. Отчет о прибылях и убытках ( форма №2 по ОКУД ); Дипломная работа содержит 3 раздела, каждый из которых делится на параграфы. Первый раздел носит общетеоретический характер. В нем на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка.

скачать реферат Анализ финансового состояния коммерческого банка

Опираясь на вышеприведенные рассуждения, приведем собственное определение дистанционного анализа финансового состояния банков. Дистанционным анализом финансовой состояния банков называется деятельность по преодолению информационных диспропорций между инсайдерами и аутсайдерами банка в целях получения максимально точного вероятностного суждения о будущем развитии анализируемого банка.Выводы. Анализ финансовой состояния банка – неоднозначно трактуемое понятие. По нашему мнению логично сделать акцент на понимании финансового анализа как на деятельности по преодолению информационной диспропорции между аутсайдерами и инсайдерами банка. 1.2. Финансовая устойчивость и надежностькредитной организацииОбъектом анализа является финансовое состояние коммерческого банка, которое в экономической литературе обычно сводится к финансовой устойчивости или надежности кредитной организации. Исследование сущности вышеуказанных терминов можно встретить у различных авторов; первым из них будет рассмотрен Г. Г. Фетисов, первая глава монографии /21/ которого посвящена этой проблематике. Прежде всего Г. Г. Фетисов обращается к терминологической стороне вопроса, а также к опыту других наук, где надежность и устойчивость являются объектами пристального изучения уже на протяжении нескольких столетий.

скачать реферат Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Программа планирования аудиторской проверки налогов включает : оценку системы внутреннего контроля на предприятии ; изучение мер, принятых при выполнении рекомендаций аудиторов по предыдущим проверкам; составление общего плана аудиторской проверки налогов; подготовку рабочих документов аудитора; разработку проведения аудита налогов и принципов составления квалифицированного аудиторского заключения. 9. Налоговые расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами предложено использовать а финансовом анализе хозяйственно деятельности предприятия по различным методикам проведения финансового анализа налоговых платежей, в числе которых рассмотрены горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ и анализ относительных показателей. Налоги, как любой другой институт учета, предмет финансового анализа налоговых платежей – оценка и выявление возможностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной налоговой политики. 10. При проведении аудиторских проверок рекомендуется выделять налоговый фактор при планировании и возможные пути минимизации налоговых платежей. 11. Предложены методы проведения аудиторской проверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на предприятии. Список литературы. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145ФЗ Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 01.07.1998 №146 ФЗ Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117 ФЗ А. А. Сучилин «Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на предприятии» Методология проведения; М. 2001г.

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
скачать реферат Анализ финансовых результатов предприятия ОАО "Газ – Сервис"

Заключительный анализ финансового состояния. Введение. В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрирует денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. Для оценки финансовой устойчивости предприятию необходим анализ его финансового состояния. Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых результатов. Уход общества из системы плановой экономики и вступления в рыночные отношения коренным образом изменили функционирования предприятия. Предприятия, для того чтобы выжить, должны проявить инициативу, предприимчивость и бережливость с тем, чтобы повысить эффективность производства. В противном случае они могут оказаться на грани банкротства. Цель финансового анализа – оценка прошлой деятельности и положения предприятия на данный момент, а также оценка будущего потенциала предприятия.

скачать реферат Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АУДИТА»курсовая работапо экономическому анализу на тему: «анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженностей» Выполнил: ст. гр. ЭА-4-85 Ефимова Т.А. Проверила: Радченко Ю.В.г. Ростов-на-Дону 2002 г. Содержание: Введение; Организационно- экономическая характеристика предприятия; Понятие дебиторской и кредиторской задолженности; Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженностей; Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей; Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности; Вывод. 1. Введение.СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ Анализ (без привязки его к хозяйственной деятельности и выделения в самостоятельную науку) существует с незапамятных времен, являясь весьма емким понятием, лежащим в основе всей практической и научной деятельности человека. Анализ представляет собой процедуру мысленного, а также часто и реального расчленения объекта или явления на части; процедурой, обратной анализу, является синтез, с которым анализ часто сочетается в практической или познавательной деятельности.

скачать реферат Технико-экономический анализ МУП (по балансу)

Финансовый анализ деятельности предприятия включает: 1. Анализ финансового состояния предприятия: 1.1. анализ имущества; 1.2. анализ источников имущества; 1.3. анализ состояния запасов и затрат. 2. Анализ финансовой устойчивости: 2.1. анализ финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей; 2.2. анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей. 3. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия: 3.1. анализ ликвидности баланса с помощью абсолютных показателей; 3.2. анализ ликвидности баланса с помощью относительных показателей. 4. Общая оценка деловой активности. 5. Анализ финансовых результатов и коэффициентов рентабельности. Для финансового анализа используется бухгалтерская отчетность: баланс, форма №2, форма № 3, форма № 4, форма № 5. РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СУБЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2.1. Анализ финансового состояния предприятия Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

скачать реферат Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект

1 КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УЧЕТА И АНАЛИЗА1.1 Понятие капитала предприятия и его структуры Базовые категории финансового анализа представляют собой наиболее общие ключевые понятия данной науки. К их числу относятся: финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость предприятия, капитал, финансовый риск, левередж, ликвидность, несостоятельность, банкротство, платежеспособность и др. Больше всего разночтений имеется в толковании понятия , а также выработка путей управления структурой капитала на данном предприятии.

скачать реферат Анализ финансового состояния предприятия связи (на примере Алданского улусного узла почтовой связи)

Поиск резервов улучшения финансового состояния организации, его платежеспособности и финансовой устойчивости. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния организации. Прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов .   Финансовый анализ – является составной частью комплексного анализа деятельности организации и представляет собой сбор, обработку, систематизацию и использование необходимой информации для оценки финансового состояния организации . Финансовый анализ делится на 2 вида : внутренний и внешний. Внутренний анализ – проводится службами самой организации, аудиторами и его результаты используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния. Его цель - установить планомерное поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование организации, получения максимума прибыли и исключение банкротства.

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, т.к. выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату — рабочим и служащим, дивиденды — акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. Практически применяемые сегодня в России методы анализа и прогнозирования финансово-экономического состояния предприятия отстают от развития рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и статистическую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, в целом она еще не соответствует потребностям управления предприятием в рыночных условиях, поскольку существующая отчетность предприятия не содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, посвященной оценке финансовой устойчивости отдельного предприятия. Финансовый анализ предприятия проводится факультативно и не является обязательным. Поэтому целью моей работы является анализ ликвидности и платежеспособности как основных элементов финансово-экономической устойчивости, которые являются составными частями общего анализа финансово-экономической деятельности предприятия в рыночной экономике.    1. Значение анализа ликвидности и платежеспособности предприятия.

скачать реферат Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта

В некоторых случаях страховые компании были бы заинтересованы в получении договора на страхование, но с точки зрения нормальной деловой логики и финансового анализа ситуации руководители предприятия часто принимают решения о самостраховании некоторых рисков. Чаще всего такое решение принимается, когда вероятность убытков или ущерба крайне мала, или стоимость рискового имущества относительно не велика по сравнению с общими финансовыми показателями всего дела. Формируемые на предприятиях резервные и рисковые фонды обеспечивают покрытие части убытков, возникающих в результате предпринимательской деятельности. Рассмотрим наиболее типичные риски, сопровождающие нормальную коммерческую деятельность, и способы уменьшения отрицательных последствий от возникновения таких не страхуемых рисковых ситуаций: Виды риска Способы уменьшения отрицательных последствий 1. Коммерческие риски Более тщательная аналитическая работа по выбору целевых 1.1. Низкие объемы рынков методом ранжирования. Более ответственная работа реализации товаров по сегментации потребителей. 1.2. Неэффективная Тщательный подбор коммерческих посредников. работа сбытовой сети Использование франчайзинга для повышения эффективности работы оптовых и розничных посредников. 1.3. Неудачный вывод на рынок нового Предварительное проведение рыночного тестирования, товара пробных продаж.

скачать реферат Маркетинговые мероприятия по увеличению объемов продаж ОАО «Мясокомбинат ХХХ»

Цена на товар формируется исходя из себестоимости, налогов и спроса на рынке. Уровень себестоимости зависит от мобилизации внутрипроизводственных резервов, связанных с экономным расходованием материальных ресурсов, снижение трудовых затрат, повышение производительности труда. Качество выпущенной продукции определяется качеством производственного процесса. Методом учётной себестоимости на ОАО «Комбинате мясном А-ком» является метод Лифо, т.е. то сырье которое поступило первым, отправляется в производство первым. ОАО «Комбинат мясной А-кий» поставляет свою продукцию в магазины г. А-ка, а также районы г. А-ка, и С-кой области. В данный момент предприятие никаких трудностей не испытывает, т.е. находится на высокой стадии деловой активности. Доходы ОАО «Комбинат мясной А-кий» образуются за счет реализации чистой прибыли, сдачи в аренду автотранспортных средств а также земли. 2. Финансовый анализ деятельности предприятия 0.0.0. Источники информации и приемы проведения анализа Основным источником информации для проведения анализа финансового состояния является бухгалтерский баланс, который отражает источники образования средств и направления их использования.

скачать реферат Госэкзамен - шпоры (специальность маркетинг)

Изучение клиента (кредитный анализ) - заявка:цель кредита,размер,вид,срок - предполагаемое обеспечение - 2 нотариально заверенные карточки с подписями - протокол собрания учредителей - устав,учредительный договор - код ВКПО - справка от налоговой инспекции - фин.документы и отчеты, как основание для предос тавления кредита - сопровождающие документы - фин.отчет (баланс за 3 года) - доходы,расходы,чистая прибыль - отчет о движении касс. документов - внутренний финансовый отчет - внутрений управленческий отчет - прогноз финансирования - налоговая декларация - бизнес-план 2.Предельная сумма кредита 3.Процент под кредит 4.Срок 5.Валюта25. Управление затратами в деятельности малых фирм: направления анализа и планирования затрат. Влияние затрат на запас финансовой прочности фирмы. Финансовый менеджмент - управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений. Задачи ФМ: формирование финансовых ресурсов в необходимых размерах осуществление финансового планирования инвестирование финансовых средств снижение инвестиционных рисков осуществление финансового анализа и отчетности Вопросы: Каковы должны быть объемы активов компании? Где найти источники финансирования? Как организовать текущее перспективное управление компанией? Как обеспечить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия? Объекты ФУ: Источники финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы. Финансовые отношения с банками, бюджетом, налоговыми органами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.