телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Сувениры -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Реферат на тему: «Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків» Виконала:студентка V курсу групи ЗМФЗ – 41 Дідаш Марина Анатоліївна зал. кн. № 501 Перевірила:викладач курсу «Ринок фінансових послуг» Шульга Ірина Петрівна 2008-2009 План 1. Визначення і види процентних ставок. 2. Структура процентних ставок. 3. Поняття і основні види ризиків. 4. Основні види фінансових ризиків 5. Список використаної літератури. 1 Визначення і види процентних ставок Процентна ставка є доходом інвестора від вкладення коштів на визначені цілі і визначений період часу в майбутньому. Процентна ставка — це ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти. Для інвестора вона відображає дохідність його інвестицій, а для позичальника — витрати, які він має понести у зв'язку із залученням коштів. Вільні кошти можуть вкладатись інвестором у підприємницьку діяльність або в купівлю цінних паперів. При виборі будь-якого із способів вкладення коштів власник намагатиметься компенсувати упущені можливості, що передбачаються іншими варіантами інвестицій. Якщо інвестор займається підприємницькою діяльністю, то у міру розширення виробництва збільшується вартість його майна. Якщо вважати, що середні темпи приросту виробництва відображують темпи зростання економіки в цілому, альтернативні вкладання коштів мають компенсувати інвестору упущені можливості від економічного зростання. Розрізняють номінальну та реальну процентні ставки. Реальна процентна ставка відображає очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і реальний дохід інвестора на вкладені кошти. (Для країн з розвиненою ринковою економікою реальні темпи зростання становлять 2,5—4% за винятком нетривалих періодів стрімкого економічного зростання.) Номінальна процентна ставка відображає в грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової одиниці капіталовкладень. Вона перебуває під впливом попиту та пропозиції і виражає абсолютну плату за використання коштів. Реальна процентна ставка дорівнює номінальній процентній ставці за вирахуванням темпів інфляції. Якщо, наприклад, інвестор вклав кошти під 10% річних, а рівень інфляції за рік становить 4,5%, то реальна дохідність інвестицій за цей рік становитиме 10 - 4,5 = 5,5% при номінальній дохідності 10%. Реальна процентна ставка на визначений період у майбутньому невідома на початок періоду й оцінюється на основі рівня очікуваного економічного зростання за даний період та з врахуванням ризиків. 2 Структура процентних ставок Дохідність будь-якого активу, що перебуває в обігу на ринку, насамперед відображає його ризиковість та загальний стан ринку. На ефективно діючих ринках більш ризикові активи забезпечують, як правило, вищу дохідність. Якщо фінансовий ринок перебуває в стадії формування, він не завжди гарантує встановлення таких ринкових цін на активи, які відповідали б їх ризиковості. В таких випадках на ринку можуть бути в обігу активи одного рівня дохідності, але різного ступеня ризику. При цьому на будь-якому фінансовому ринку є в обігу активи, які забезпечують інвесторам мінімальний дохід і при цьому вважаються безризиковими.

Джерелами прямого фінансування є спеціальні фонди чи резерви, які створюються підприємницькими структурами та фінансовими інститутами. До непрямого фінансування належать страхові поліси, придбані даним суб'єктом ринку. Купуючи страховий поліс, підприємство тим самим частково фінансує свої можливі майбутні втрати. Методами передачі ризику іншим суб'єктам ринку є передача ризику страховим компаніям з допомогою укладання страхового полісу, фінансовим посередникам з допомогою укладання різного роду строкових угод (хеджування), гарантам при укладанні кредитних угод та ін. У багатьох випадках методи управління ризиком застосовуються послідовно. Якщо деякі чинники ризику усунені, рівень ризику знижений доступними засобами до певного рівня, частина ризику поглинута, досліджується можливість передачі ризику, що залишився, іншим суб'єктам ринку. Найбільш ефективними і поширеними засобами передачі основних видів фінансових ризиків є строкові угоди, а саме: фінансові форварди, ф'ючерси, свопи та опціони. Основною причиною появи їх на ринку була потреба в ефективному управлінні фінансовими ризиками — процентним та валютним. Основним в оцінюванні ризику є обчислення певних числових характеристик і в кінцевому підсумку кількісна оцінка ризику. На сьогодні методи аналізу та оцінювання ризику базуються на поняттях і методах теорії ймовірності, оскільки саме поняття ризику тісно пов'язане з ймовірністю настання чи ненастання певної події в майбутньому. Ймовірність характеризує міру невизначеності в настанні певної події в майбутньому. Вона позначається Р і приймає значення від 0 до 1. Ймовірність настання певної події дорівнює 1, коли ця подія безсумнівно відбудеться, і 0, коли настання події неможливе. Можна сказати, що існує значний ризик настання події, якщо ймовірність настання цієї події незначна. Фінансовий актив можна вважати високоризиковим, якщо ймовірність отримання доходу за ним та його ліквідність незначні. 4 Основні види фінансових ризиків Кредитний ризик — це ризик несплати позичальником основного боргу та процентів за ним. Кредитний ризик можна визначити як невпевненість кредитора в тому, що боржник матиме змогу і бажання виконати свої зобов'язання щодо умов та термінів кредитної угоди. Боржник може з незалежних від нього зовнішніх умов (економічних, політичних) не забезпечити відповідного грошового потоку в майбутньому. Може також існувати невпевненість у майбутній вартості та якості застави під кредит. Можуть статися зміни в діловій репутації позичальника. В цілому кредитний ризик залежить від параметрів позики та позичальника. Приймаючи рішення про надання позики, кредитор повинен оцінити ризики, що виникнуть при наданні позики даному позичальнику. Під кредитний ризик переважно підпадають ті суб'єкти ринку, що займаються кредитуванням, та ті, що інвестують кошти в боргові зобов'язання. Процентний ризик відображає невизначеність, пов'язану з рівнем майбутніх процентних ставок. Причому це не лише невизначеність майбутнього рівня процентних ставок, а й невизначеність, пов'язана з напрямом, швидкістю руху процентних ставок, їх мінливістю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Информатика, кибернетика, интеллект

Во взаимодействии самоподдерживающих структур различают два основных вида обмена - коммуникацию и симбиоз. Если с обеих сторон поддерживается полная автономия, то можно говорить о коммуникации. Она возможна лишь там, где область восприятия двух или нескольких систем достаточно совпадает. Коммуникация есть самопредставление системы, созвучное жизненным процессам в другой системе [48]. Следуя физической аналогии, коммуникацию правомерно сравнить с явлением резонанса, в котором осцилляторы стимулируются практически без передачи энергии другим осцилляторам с колебаниями одинаковой собственной частоты. Если же обмен между самоподдерживающими 107 структурами включает существенное взаимное использование продуктов превращения - в форме либо энергии, либо материи, либо информации, то мы можем говорить о симбиозе. При симбиозе каждая система отчасти жертвует своей автономией, но выигрывает участие в вышестоящей системе и в новом уровне автономии, на котором находится вышестоящая система. Все живые организмы характеризуются симбиозом, который может приводить к полной взаимной зависимости двух организмов одного или различных видов

скачать реферат Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

Повышение ставок по стерилизационным инструментам Банка России ограничивается в целях недопущения значительной разницы между этими ставками и процентными ставками на международных финансовых рынках, способной вызвать приток спекулятивного капитала в страну. Тем не менее Банк России будет активизировать процентную политику по мере сокращения зависимости денежного предложения от состояния внутреннего валютного рынка. В рамках системы управления ликвидностью банковского сектора будет расширяться доступ кредитных организаций к инструментам рефинансирования Банка России. Дальнейшая интеграция и эффективное функционирование внутреннего денежного рынка, операции на котором будут доступны для широкого круга участников, снижение транзакционных издержек и уровня рыночных рисков, развитие рыночной инфраструктуры будут способствовать эффективному перераспределению денежных средств и оптимизации структуры процентных ставок. Банк России видит своей перспективной задачей переход к режиму инфляционного таргетирования. Постепенно в проведении денежно-кредитной политики расширяется применение элементов этого режима, наиболее важными из которых являются приоритет цели по снижению инфляции над другими целями, среднесрочный характер установления цели, ограничение присутствия Банка России на внутреннем валютном рынке, повышение роли процентной политики. (Базель II) III—IV кварталы 14.

Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Свод стопы укрепляется с помощью связок и мышц. Костная система Отдельные кости, сочленяясь между собой, образуют в совокупности костную систему, представляющую собой опорный остов организма, на котором держатся все остальные ткани и органы. Костная система определяет внешний вид и форму тела человека и других позвоночных животных. Кость это сложное образование, которое состоит в основном из костной ткани, костного мозга, суставного хряща, нервных волокон и кровеносных сосудов. Поверхность кости покрыта особой соединительной тканью тонкой, крепкой пленкой, богатой сосудами и нервами, которая называется надкостницей. Ею не покрыты поверхности суставов. В зависимости от формы и структуры различают следующие основные виды костей: трубчатые, губчатые, плоские (широкие) и смешанные. Трубчатые кости состоят из диафиза компактной кости, расположенной в средней части, с костным мозгом внутри, и двух крайних эпифизов, имеющих суставную поверхность, покрытую хрящом. Примером трубчатых костей могут служить кости верхних и нижних конечностей

скачать реферат Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

Цель данной курсовой работы - отразить операции коммерческих банков и роль этих операций. Задачами являются: Отразить сущность коммерческих банков, их функции. Отразить основные операции, которые осуществляют коммерческие банки. Раскрыть виды прибыли банка, виды процентных ставок, а также показать значимость платежеспособности банка Раскрыть современное состояние коммерческих банков Республики Беларусь. Предмет курсовой работы – коммерческие банки. Объект – операции коммерческих банков 1 КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, ИХ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ИМИ. ВИДЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И ВИДЫ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ИСТОЧНИКИ ИХ РОСТА. ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ БАНКА Коммерческие банки и их функции Коммерческий банк представляет собой учреждение с правами юридического лица, осуществляющее деятельность по привлечению ссудных капиталов и последующему их размещению. Именно благодаря банкам непрерывно функционирует механизм мобилизации и распределения капитала по сферам и отраслям производства в зависимости от объективных потребностей общества, что в конечном итоге обеспечивает и стимулирует развитие национальной экономики в целом.

 Современный Энциклопедический словарь

Термальные воды применяются также в лечебных целях: курорты — Кавказские Минеральные Воды (Россия), Виши (Франция), Карлови-Вары (Чехия). ТЕРМЕНВОКС, первый в России электромузыкальный инструмент. Сконструирован российским физиком-акустиком Л.С. Терменом. Впервые продемонстрирован в 1920. Терменвокс — одноголосный инструмент. Регулирование высоты звука осуществляется изменением расстояния между правой рукой исполнителя и одной из антенн; громкость — между левой рукой и другой антенной. ТЕРМИН (от латинского terminus — граница, предел), слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве. ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (латинское terminalis — пограничный, предельный, конечный), конечные стадии жизни — преагония, агония и клиническая смерть; пограничное состояние между жизнью и смертью. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, тепловая обработка в основном металлов и сплавов для изменения их структуры и свойств. Основные виды: закалка (быстрое охлаждение с повышением температуры для увеличения прочности), отжиг (нагрев до высокой температуры, выдержка при ней и медленное охлаждение для повышения пластичности), отпуск (нагрев после закалки и последующее охлаждение для снижения хрупкости и повышения пластичности)

скачать реферат Заработная плата и доходы в России

Главными составляющими денежных доходов населения являются оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, а также социальные трансферты (пенсии, стипендии и т.д.). При переходе к рыночной экономике в России произошли значительные изменения в структуре денежных доходов населения. Уже к середине 90-х годов прошлого века процентное соотношение основных видов доходов населения России изменилось более чем на 20%. Этому способствовало формирование и интенсивное развитие новых форм доходов и собственности. В то же время изменения в структуре денежных доходов населения России не могло не отразиться на их распределении, что как следствие, привело к значительной дифференциации в получении доходов. В свою очередь, проблема дифференциации доходов не может быть рассмотрена в отрыве от вопроса о дифференциации заработной платы, определения и сущность которой, также невозможно рассмотреть без раскрытия теоретического понимания всех ее аспектов. А именно: понятия о рынке труда, как основного экономического фактора, предопределяющего само существование заработной платы. В современном понимании специфика рынка труда во многом определяется особенностями того товара, который на нем представлен.

скачать реферат Факторы риска невостребованности продукции

Фактором риска невостребованности является и нечеткая работа финансовых структур. Замедление, например, денежного оборота между банками приводит к ограничению выбора потребителя по принципу ведения расчетов через один банк, банки-корреспонденты или ограниченное число банков, пользующихся надежной репутацией у клиентов. При повышении финансовыми структурами процентных ставок по вкладам и депозитам возможно снижение спроса на продукцию с целью накопления средств для приобретения в дальнейшем товаров длительного пользования, более дорогих изделий. Эту тенденцию во избежание невостребованности важно учитывать производителю потребительских товаров. Риск невостребованности вызывается и социально-экономической ситуацией в обществе и положением его членов – потребителей продукции всех видов. Например: на первом этапе перехода к рыночной экономике появилось множество мелких негосударственных производственных структур. По ряду объективных и субъективных причин эти структуры имели низкий социальный статус. В результате их продукция, даже когда она соответствовала потребностям покупателя, пользовалась ограниченным спросом. Предпочтение отдавалось продукции крупных государственных предприятий, пользующихся надежной репутацией в обществе, что характерно и для стран с развитой рыночной экономикой с поправкой лишь на форму собственности предприятия.

скачать реферат Залог как форма обеспечения возвратности кредита

Принятие обоснованных решений о допустимых уровнях рисков, связанных с различными финансовыми инструментами, - один из наиболее сложных вопросов в банковском деле. Допустимый уровень риска определяется исходя из возможного размера убытков (или недополученной прибыли), связанных с этим видом риска. Основной инструмент работы с рисками – система лимитов. Некоторые коммерческие банки, устанавливают следующие виды лимитов: - лимиты по ликвидности – показатели минимального объема высоколиквидных активов, ограничения на согласование активов по различным срокам и на объемы привлеченных ресурсов по срокам; - лимиты по процентному риску – максимальные ставки по привлечению различных видов средств с разбивкой по срокам привлечения; - лимиты по валютному риску – предельные ограничения открытых позиций по парам валют для основных типов валют, с которыми работает банк; по неосновным валютам – совокупный лимит по валюте против всех остальных валют; - лимиты по видам вложений – предельные объемы по основным видам активных операций.

скачать реферат Организационная и производственная структура предприятия

Различают техническую, экономическую, производственную, внешних хозяйственных связей и социальную подсистемы управления (рис. 1). Функции управления деятельностью предприятия реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые при этом вступают в экономические, организационные, социальные, психологические отношения друг с другом. Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных структур управления. Все эти виды сводятся в основном к четырём типам организационных структур: линейный функциональный линейно-функциональный (смешанный) матричный Линейный используется в системах управления производственными участками, отделами, цехами. Не рассчитан на управление большим предприятием, т.к. не включает в себя научные и проектные организации, разветвлённую систему связей с поставщиками и потребителями. Функциональный: характерные его черты – углубление функционального разделения управленческого труда, обособление функций и специализация подразделений управления.

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
скачать реферат Проблемы информационного обеспечения международных экономических отношений

Особую роль в процессе унификации статистических данных играют международные экономические классификации. Связано это с необходимостью систематизации статистической информации, характеризующей развитие экономики, на основе общих методологических принципов, согласованных различными странами. Такие системы разрабатываются международными и межправительственными организациями в виде стандартных классификаций и номенклатур международной сопоставимости и анализа статистических данных. Различают классификации мирового сообщества и региональные классификации (например, стран Европейского союза). Так для классификации товаров и услуг, для характеристики видов экономической деятельности в настоящее время применяются следующие классификационные системы (номенклатуры). Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности - МСОК. (I er a io al S a dard I dus rial Classifica io of all Eco omic Ac ivi ies – ISIC). МСОК отражает структуру производства, т.е. способ объединения видов экономической деятельности в рамках производственных единиц и распределение этих видов между ними в странах. Основные виды деятельности – предприятия.

скачать реферат Анализ эффективности использования основного и оборотного капитала на примере строительного предприятия (укладка теплотрасс)

Важнейшими предпосылками сокращения вложений оборотных средств в эту сферу являются рациональная организация сбыта готовой продукции, применении прогрессивных форм расчетов, своевременное оформление документации и ускорение ее движения, соблюдение договорной и платежной дисциплины. Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные суммы и, таким образом, увеличить объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в соответствии с потребностями предприятия. 1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ ООО «ТЭМРО» 1. К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а п р е д п р и я т и я Общество с ограниченной ответственностью «ТЭМРО» основано 21 марта 1994 года в г.Благовещенске. Возглавляет ООО «ТЭМРО» директор предприятия, избранный на Совете учредителей на срок 5 лет с полномочиями, согласно Устава предприятия. Филиалов ООО не имеет. Организационная структура предприятия отражена на рис. 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «ТЭМРО» Основным видом деятельности являются работы по монтажу и капитальному ремонту теплоэнергетического оборудования, монтаж технологических металлоконструкций, изготовление не стандартизированного оборудования.

скачать реферат Налоговая система Российской Федерации

смотреть на рефераты похожие на "Налоговая система Российской Федерации" Государственный Комитет Российской Федерации по высшему образованию Дальневосточная Государственная Академия экономики и управления Курсовая работа по экономической теории Тема №47: «Налоговая система в рыночной экономике»Проверил: Выполнила: студентка 2 цикла заочного отделения ускоренного обучения по специальности «Финансы и кредит» Кузьменко Л. А. г. Уссурийск 2003 г. СОДЕРЖАНИЕВведение1. Налоги как метод мобилизации доходов в условиях рыночной .с.4 2. Налоговая политика с.7 3. Налоговая система в рыночной экономике. 3.1 Сущность, структура и основные принципы налогообложения.с.9 3.2 Характеристика налогообложения стран с развитой рыночной .с.13 3.3 Основные виды и группы 3.4 Основные виды налогов субъектов .с.28 Список .с.30 .с.32 Введение «В жизни несомненны две вещи: смерть и налоги» - эти слова принадлежат Бенджамину Франклину. Необходимость налогов предопределена комплексом объективных факторов развития человеческого общества, факторов экономического и социального характера.

скачать реферат Политэкономия: ответы на ГЭК

Для этого существует целая система показателей, среди которых выделяются, прежде всего, следующие: • общий объем реального ВВП; • ВВП/ВНП на душу населения; • отраслевая структура экономики; • производство основных видов продукции на душу населения; • уровень и качество жизни населения; • показатели экономической эффективности. Если объем реального ВВП характеризует главным образом экономический потенциал страны, то производство ВВП/ВНП на душу населения является ведущим показателем уровня экономического развития. Показатели уровня и качества жизни многочисленны. Это в первую очередь продолжительность жизни, степень заболеваемости разными болезнями, уровень медицинского обслуживания, состояние дел с личной безопасностью, образованием, социальным обеспечением, состоянием природной среды. Немаловажное значение имеют показатели покупательной способности населения, условий труда, занятости и безработицы. Попыткой обобщить некоторые наиболее важные из этих показателей является индекс (показатель) человеческого развития, который вбирает в себя индексы (показатели) продолжительности жизни, охвата населения образованием, уровня жизни (объема ВВП на душу населения по паритету покупательной способности).

скачать реферат Рынок ценных бумаг

Инвестиционная политика кредитно-финансовых институтов на РЦБ Коммерч. банки как универсал. кредитно-финансовые институты явл. активными участниками РЦБ. При выборе инвестиц. политики и определении структуры инвестиц. портфеля банки руководствуются след. критериями: ликвидность, уровень доходности, величина банков. процентных ставок. Основное внимание при этом уделяется ликвидности активов. Ликв-ть характеризуется возможностью продажи ЦБ в течение коротк. времени без значител. убытков. Ликв-ть ЦБ (облигаций) увеличивается по мере приближения срока их погашения. Для большинства банков характерно стремление держать в своем инвестиц. портфеле как можно большее кол-во ЦБ с корот. сроками погашения. Помимо ликв-ти бол. внимание уделяется уровню доходности ЦБ. При одинаковом уровне ликв-ти банки стремятся купить те ЦБ, к-рые приносят больший доход, но уровень доходности ЦБ напрямую зависит от степени риска. Поэтому лишь незначител. Кол-во банков предпочитают вкладывать сколько-нибудь значител. средства в ЦБ с высоким уровнем дохода и высокой степенью риска. При определении размеров и структуры инвестиц. портфеля бол. внимание уделяется величине банковской процентной ставки, т.к. при высоком уровне банк. %-та курс ЦБ уменьшается, и наоборот. Поэтому наибол. интерес для банка представляют перспективы изменения %-ных ставок.

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
скачать реферат Организация - основа менеджмента

(курсовая работа по менеджменту) 2010 СодержаниеВведение 1. Организация – основа менеджмента 1.1 Признаки организации 1.2 Общие характеристики организаций 1.3 Организационная структура и ее основные виды 1.4 Организация как функция управления 2. Организация как большая открытая система 2.1 Внешняя и внутренняя среда организации Заключение Список литературы и нормативно-правовых источников Введение На наш взгляд тема настоящей работы является не только интересной с точки зрения ее изучения, но и актуальной, поскольку организация как структурное образование может быть создана только в результате ее проявления как особого вида деятельности людей по созданию и обеспечению работы организации – объединения людей. Опираясь на понимание основных составляющих организации, ее можно определить как систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующее достижение определенных целей. Под организацией понимается структура (состав), в рамках которой проводятся сознательно координируемые мероприятия, направленные на достижение общих целей.

скачать реферат Принципиальная организационная структура предприятия

Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных структур управления. Все эти виды сводятся в основном к четырём типам организационных структур: линейный функциональный линейно-функциональный (смешанный) матричный Линейный используется в системах управления производственными участками, отделами, цехами. Не рассчитан на управление большим предприятием, т.к. не включает в себя научные и проектные организации, разветвлённую систему связей с поставщиками и потребителями. Функциональный: характерные его черты – углубление функционального разделения управленческого труда, обособление функций и специализация подразделений управления. Практически не используется, т.к. нарушается принцип единства управления, снижается ответственность исполнителей. Смешанная структура наиболее применяемая. При ней функциональные подразделения действуют на правах штаба при линейных руководителях, помогая им в решении отдельных управленческих задач. (АвтоВАЗ) Матричный тип организационных структур управления строится путём сочетания традиционной линейно-функциональной системы с созданием тематических проблемных групп специалистов. (Используется на КАМАЗе) Чёткое иерархическое разделение труда и специализация подразделений аппарата управления являются основными направлениями развития организационных структур. Глава 2. Производственно-технологический процесс предприятия Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, в результате которых исходные материалы превращаются в готовые изделия.

скачать реферат Проблема воображения в контексте функционально-системного подхода

Этот переход сопровождается переработкой конкретного чувственного образа . И.М.Розет разработал концепцию фантазии на основе анаксиоматизации – обесценивания, выступающей в единстве с гипераксиоматизацией – повышенной оценкой. . Данная концепция определяет механизм «оценивания» как ведущий в функционировании воображения, но опять же не выявляет специфики воображения как психического процесса. Л.М.Веккер характеризует воображение как «сквозной психический процесс, симметричный памяти, но противоположного направления» (познавательные процессы отражают как пространственно-предметные, так и временные характеристики объективного мира) и предлагает классификацию видов воображения, структура которой отражает основные уровни представленности познавательных процессов: а) сенсорно-перцептивное воображение (собственно образное), включающее зрительное, слуховое, двигательное, пространственное и оперативное виды; б) словесно-логическое (концептуальное), выступающее как элемент мышления; в) эмоциональное .  А.В.Брушлинский считает, что традиционное понятие воображения остается расплывчатым и нестрогим, так как его обычно определяют как сочетание двух основных признаков: открытие, создание новых образов на основе переработки прошлых восприятий, и преобразование образа познаваемого предмета как процесс или «механизм», с помощью которого получается этот результат.

скачать реферат Анализ предпосылок банкротства и факторов их преодоления (на примере ОАО "ХХХХХ")

На скрытой стадии начинается незаметное снижение цены предприятия по причине неблагоприятных тенденций как внутри предприятия, так и во вне его. Анализ скрытой стадии банкротства можно проводить, используя так называемые формулы «цены предприятия», которые представляют собой соотношение ожидаемой прибыли до выплаты налогов, проценты по займам, дивидендов от средневзвешенной стоимости пассивов (обязательств) фирмы, или средний процент, показывающий проценты и дивиденды, которые необходимо будет выплачивать в соответствии со сложившимися на рынке условиями платы за заемный и акционерный капитал. Снижение цены предприятия может означать либо снижение его прибыльности, либо увеличение средней стоимости обязательств. Снижение прибыльности происходит под воздействием различных причин – внутренних и внешних. Значительная часть внутренних причин может быть определена как снижение качества управленческих решений. Большинство внешних причин являются проявлением общего ухудшения условий предпринимательства. В этом случае надо иметь ввиду, что общественное благополучие может потребовать ухудшения условий для некоторых видов предпринимательства. Рост процентных ставок и требования вкладчиков также определяется различными факторами, среди которых можно выделить инфляционное ожидание, усиление различных типов вложений.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.