телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Агроекологія як наука

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
РЕФЕРАТ з агроекології На тему: «Агроекологія як наука» Зміст Історія екології, агроекології Основні визначення, предмет, обєкт досліджень Основні екологічні терміни, поняття та закони Методи досліджень екології та агроекології ІСТОРІЯ ЕКОЛОГІЇ, АГРОЕКОЛОГІЇ Перші ботаніко-географічні повідомлення екологічного характеру пов'язані з такими осередками давньої культури, як Китай, Єгипет, Індія. Витоки сучасної екології знаходимо в стародавній Елладі. Вже в працях Геракліта (530—470 рр. до н.е.), Гіппократа (460—356 рр. до н.е.), Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), Теофраста Ерезійського (372-287 рр. до н.е.), Плінія Старшого (23-79 рр.) та інших філософів містилися повідомлення екологічного характеру. Наприклад, Аристо-тель описав понад 500 відомих йому видів тварин, розповів про їх поведінку: міграції та зимову сплячку, будівничу діяльність, паразитизм зозулі, способи самозахисту у каракатиці тощо. Учень Аристотеля Теофраст Ерезійський - моделювання від локальних до регіональних і глобальних екологічних процесів і ситуацій. Створення геоінформаційних систем і технологій для розв'язання екологічних питань різних масштабів і в різних сферах діяльності. Комплексний еколого-економічний аналіз стану різних об'єктів, територій, галузей виробництва. Геоекологічні методи дослідження, геоекологічний моніторинг з метою зменшення негативного впливу забрудників на довкілля. Технологічні методи екологізації різних виробництв з метою зменшення їх негативного впливу на довкілля. Ме дико-екологічні методи вивчення впливу різних чинників на здоров'я людей. Методи екологічного контролю стану довкілля: екологічна експертиза, екологічний аудит, екологічна паспортизація. Агроекологія як розділ екології вивчає специфіку різних середовищ життя і взаємозв'язки організмів та середовища з метою керування чисельністю популяцій як в умовах природних, так і культурних біоценозів (агробіоценозів). Для вирішення своїх завдань вона використовує методи і досягнення багатьох суміжних наук, що дало їй змогу розв'язати специфічні проблеми і стати теоретичною основою охорони сільськогосподарських угідь. Методи екології умовно поділяють на три основні групи: спостереження в природі, експеримент і моделювання. Агроекологічні дослідження зазвичай є польовими (стаціонарними або маршрутними) і лабораторними. Під час проведення польових досліджень агроеколог має змогу не тільки спостерігати за життєдіяльністю організмів у реальних умовах, а й широко використовувати природний і штучний експеримент, за якого організм завжди потрапляє в незвичні умови, виявляє окремі боки своєї життєдіяльності. У польових дослідах поєднані різні типи і методики досліджень. Наприклад, визначають видовий склад об'єктів живлення, ворогів, паразитів та інших організмів, з якими вид, що вивчається, знаходиться в тих чи інших взаємовідносинах. У лабораторних умовах часто застосовують фізіологічні й агрохімічні методи (здебільшого для вивчення відношення організму, який досліджується, до абіотичних чинників). Проте основою агроекології є кількісні методи досліджень. Еколог вивчає організми в біоценозі: досліджує середовище проживання — біотопи, кормові ресурси, живлення і розмноження організмів, їх добове і сезонне життя, що визначає міграцію.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

А в-третьих, кроме писаной истории, существует история неписаная, или как, признав теперь, ее называют англосаксы - оральная история. Памяти антифашистов - Юлии Друниной и Тимиряна Зинатова Введение. Особенная стать и формула России. Этническое и анатомическое недоразумение? В 1830 году был получен окончательный вывод, подводящий итог многовековым сомнениям и исследованиям вопроса - первого из трех основных (фундаментальных) вопросов россиеведения: 1) каковы отношения классов (множеств) Россия (R), Европа (E) и Азия (A), 2) существует ли специфика (особенность) России, 3) если она существует, то какова ее суть? Вывод ошеломляет до сих пор: R ? E = 0 (пересечение классов Россия и Европа есть пустое множество). Пушкин, предвидя ошеломление, настаивает на своей формуле, вразумляя современников и потомков на русском языке: "Поймите же, Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы". К выводу, что имеющиеся в европейской науке общие для европейских стран методы моделирования ("мысли", "формулы" и т.д.) не адекватны России, поскольку она обладает не выявленной пока особенностью (спецификой, самобытностью, "особенной статью"...) пришел и один из сильнейших русских геополитиков дипломат Тютчев (Умом Россию не понять)

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Науковими дослідженнями щодо вивчення і розробки заходів по збереженню біологічного різноманіття зайняті фахівці наукових інститутів та центрів, насамперед Національної академії наук (НАН): Інститутів ботаніки, зоології, гідробіології, географії, біології південних морів, екології Карпат, молекулярної біології, мікробіології, клітинної біології та генетичної інженерії, Ради по вивченню продуктивних сил, Центрального ботанічного саду, Донецького ботанічного саду та інших; Інститутів Української академії аграрних наук (УААН): землеустрою, рослинництва, землеробства, агроекології, ветеринарної медицини, розведення і генетики тварин, птахівництва, селекційно-генетичний, винограду і вина та інші; факультети і кафедри екологічного профілю учбових закладів тощо. Ряд питань, пов’язаних з науковими дослідженнями і управлінням у цій сфері, вирішують наукові центри, лабораторії і інститути при центральних органах виконавчої влади, зокрема Український науково-дослідний інститут екологічних проблем та Український науковий центр екології моря при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Эти яды издавна, начиная с первых достоверно известных геодетерминистов Платона и Аристотеля, периодически то выходят на передний план (а то и доминируют, как у Монтескье и Бокля), то профанируются, дискредитируются и уходят в подполье. Они были популярны в начале века, благодаря работам австро-германской школы землеведения и антропогеографии (Зюсса, Ратцеля, Риттера), а также парижского коммунара Реклю. Их в определенной степени придерживались и три гения русской науки: Менделеев, В.И.Вернадский и И.П.Павлов, что не может не вызывать интереса. В.И.Вернадский задумывался, особенно в 1917-1919 годы, над геоподосновой вспышек народных волнений и смут, примеряя к ним концепцию живого вещества, толчком к созданию которой послужило наблюдение В.И.Вернадским вспышки и нашествия полчища саранчи. И.П.Павлов в этом шел очень далеко и считал, что "вся жизнь от простейших до сложнейших организмов, включая, конечно, и человека, есть длинный ряд все усложняющихся до высочайшей степени уравновешиваний внешней среды. Придет время - пусть отдаленное - когда математический анализ, опираясь на естественно-научный, охватит величественными формулами уравнений все эти уравновешивания, включая в них, наконец, и самого себя". А.Чижевский писал об астрофизических периодически действующих факторах исторического процесса (правда, не вполне убедительно, по естественнонаучным меркам) и отмечал, что попытки идентифицировать периодичности культур предпринимались в истории мир науки неоднократно, начиная с Дж.Вико (1726 г), продолжаясь у Оттокара Лоренца (1886) и кончая О.Шпенглером (1920 г)

скачать реферат Охрана природных ресурсов /Укр./

Науковими дослідженнями щодо вивчення і розробки заходів по збереженню біологічного різноманіття зайняті фахівці наукових інститутів та центрів, насамперед Національної академії наук (НАН): Інститутів ботаніки, зоології, гідробіології, географії, біології південних морів, екології Карпат, молекулярної біології, мікробіології, клітинної біології та генетичної інженерії, Ради по вивченню продуктивних сил, Центрального ботанічного саду, Донецького ботанічного саду та інших; Інститутів Української академії аграрних наук (УААН): землеустрою, рослинництва, землеробства, агроекології, ветеринарної медицини, розведення і генетики тварин, птахівництва, селекційно-генетичний, винограду і вина та інші; факультети і кафедри екологічного профілю учбових закладів тощо. Ряд питань, пов’язаних з науковими дослідженнями і управлінням у цій сфері, вирішують наукові центри, лабораторії і інститути при центральних органах виконавчої влади, зокрема Український науково-дослідний інститут екологічних проблем та Український науковий центр екології моря при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Так кто ж заставляет обустраиваться в "антиточках" (геопатогенных зонах)? Геодетерминистские взгляды на судьбу России достигли "пика" в 1920-е годы у евразийцев и после них быстро ушли в подполье на полвека. Начавшееся в 1960-е годы их возрождение не было связано с немецким возрождением в 1955 г (геофизик В.Фрич, геолог И.Вальтер, медик И.Копп) концепции геопатогенных зон врачей Г.фон Поля и Олдриха Юризека (чех) 1930-х гг). Оно шло в рамках лимологии (ушедшая в подполье не только в СССР, а во всем западном мире возглавляемая В.Вернадским наука о границах и пограничных явлениях, limes - граница), в 1970-е годы оно было связано с этногеографическими концепциями Л.Н.Гумилева, продолжено неоевразийцами в 1990-е годы и ими же совместно с геополитиками начата их профанация. Отбрасывая нелепые и сомнительные элементы геодетерминистских построений (особенно в "геополитике"), мы находим немало вполне обоснованных и логичных причинных связей между географическими и геологическими условиями (геоподосновой) формирования страны (народа) и историческим процессом при всем различии его понимания

скачать реферат Економічний механізм природокористування

АПК: регіональний аспект // Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. – 2004. – №11(2). – С. 330-335. Зинчук Т.О., Мартынов С.В., Сайкевич О.Д. Интеграционные процессы и управление инвестиционно-инновационной деятельностью // Рыночная трансформация аграрного сектора региона / Под ред. В.В. Зиновчука. – Житомир: Державний агроекологічний університет, 2002. – С. 59-76. (Особистий внесок автора: визначено стан інвестиційної діяльності в регіоні та її особливості на території пріоритетного розвитку Житомирської області). Мартинов С.В. Проблеми інвестиційного забезпечення сталого розвитку регіону // Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи: Зб. матеріалів другої міжвузівської наук.-практ. конф. аспірантів. – Вінниця, 2002. – С. 102-104. Громих В.М., Лучко В.В. Принципи сталого розвитку аграрного сектору – Львів: Львівський державний аграрний університет, 2005 - С. 245-249.

скачать реферат 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

1. Архитектурно - строительный раздел 1.1 Общая часть Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города. В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности.

скачать реферат Достижения Советской науки

Министерство образования Российской федерации Московский институт электроники и математики Кафедра культурологии Реферат по культурологии на тему Достижения Советской науки Выполнил: студент группы ЭП-42 Садретдинов Игорь Проверила: Хилтухина Евгения Генадиевна Москва 2005 Введение Двадцатый век - век величайших научно-технических достижений и открытий. Даже беглое перечисление некоторых из них дает представление о гигантском прогрессе, который достигнут наукой и техникой за последнее время. Давно ли использование внутриатомной энергии казалось делом далекого будущего? Теперь строительство атомных электростанций вошло в народнохозяйственные планы нашей страны. На воду спущен атомный ледокол, энергия покоренного атома уже начала служить человеку, и мы стали жителями века атомной энергетики. Всего полтора десятилетия отделяет нас от полетов первых реактивных самолетов. Ныне полеты быстрее звука обычны для скоростной авиации. Гражданский воздушный флот имеет машины, летающие с огромными, невиданными ранее скоростями.

скачать реферат Авиация

Но это уже был настоящий полет со взлетом и приземлением. Так родилась авиация (от латинского слова "авис" — птица). В 1910—1911 гг. первые русские летчики С. И. Уточкин и П. Н. Нестеров, основоположник высшего пилотажа, совершили демонстрационные полеты по городам Европы. В это время в России появились оригинальные самолеты и первый вертолет, построенный Б. Н. Юрьевым в 1910— 1912 гг. В 1913 г. в России инженер И. И. Сикорский создал уникальный тяжелый самолет "Русский витязь", а затем первый четырехмоторный бомбардировщик "Илья Муромец", получивший мировую славу. Самолеты тогда строили без научных расчетов и поэтому было много аварий. В дальнейшем авиация в нашей стране продолжала развиваться. В 1918 г. был создан Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Его возглавил русский ученый Н. Е. Жуковский. Вместе со своим учеником С. А. Чаплыгиным они создали науку аэродинамику, которая объясняла, почему аппараты тяжелее воздуха могут летать, какие конструкции аппаратов будут иметь лучшие летные качества.

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Е. ЖУКОВСКОГО (ХАИ) Кафедра экономики Р Е Ф Е Р А Т на тему:«Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины» Студента Пивовара Олега Владимировича Группа 562е Проверил: проф. Бабушкин А. И. г. Харьков-2004 г. 1. Введение. Украина, безусловно, является одним из ведущих мировых авиационно-космических государств. Общеизвестно, что авиационная и космическая отрасль являются важнейшим показателем технического потенциала страны. Многие ведущие мировые страны производят отличную компьютерную, бытовую технику, автомобили, но не могут поодиночке производить авиационную и космическую технику, для этого им приходится объединяться в консорциумы ( 5-6 стран). Украина же, несмотря на экономические трудности, в одиночку способна разрабатывать и производить конкурентоспособную, на мировом рынке, авиационную и космическую технику, используя потенциал накопленный в Советском Союзе и современные наработки. Рассмотрим нынешнее положение дел в авиационной и космической отраслях, а также поговорим о перспективах развития этих отраслей в будущем. 2. Объемы производства авиапромышленности Украины в 2003 году Объемы товарного производства авиационной отрасли промышленности Украины в 2003 году составили 104,4% по отношению 2002 года, т.е. повысились на 4,4 %.

скачать реферат В поисках системы мира

В поисках системы мира. Первые астрономы и их системы. I. Введение. Звездное небо во все времена занимало воображение людей. Почему зажигаются звезды? Сколько их сияет в ночи? Далеко ли они от нас? Есть ли границы у звездной Вселенной? С глубокой древности человек задумывался над этими и многими другими вопросами, стремился понять, и осмыслить устройство того большого мира, в котором мы живем. Самые ранние представления людей о нем сохранились в сказках и легендах. Прошли века и тысячелетия, прежде чем возникла и получила глубокое обоснование и развитие наука о Вселенной, раскрывшая нам замечательную простоту, удивительный порядок мироздания. Недаром еще в древней Греции ее называли Космосом а это слово первоначально означало “порядок” и “красоту”. Системы мира - это представления о расположении в пространстве и движении Земли, Солнца, Луны, планет, звезд и других небесных тел. II. Картина мира. В древнеиндийской книге, которая называется “Ригведа”, что значит “Книга гимнов”,можно найти описание - одно из самых первых в истории человечества - всей Вселенной как единого целого.

скачать реферат Биографии астрономов

Он определил положение 75000 тысяч звезд и создал обширные звездные каталоги, которые стали основой современных знаний о звездном небе. Бессель был одним из первых астрономов, измеривших параллаксы, а тем самым и расстояния до звезд. Вслед за В.Я.Струве, который в 1837 г. впервые определил расстояние до звезды Вега в созвездии Лиры, Бессель в 1838 г. измерил расстояние до звезды 61 Лебедя. Эта звезда оказалась одной из ближайших к Солнечной системе. Наблюдая в течение ряда лет яркие звезды Сириус и Процион, Бессель обнаружил в их движении такие особенности, которые можно было объяснить только тем, что эти звезды имеют спутников. Но эти спутники настолько слабы по светимости, что их нельзя было увидеть в телескопы. Предположение Бесселя впоследствии подтвердились: в 1862 г. обнаружен спутник звезды Сириус, а в 1896 г. - спутник Проциона. БИРУНИ (973-1048) Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед фль-Бируни - среднеазиатский ученый-энциклопедист. Родился в предместье города Кят, столицы древнего государства Хорезма (ныне часть Узбекистана). Живя в условиях господства мусульманской религии, враждебно относившейся к науке, он смело выступил против религиозного миропонимания.

скачать реферат Вселенная, Галактика и Солнечная система

Наука, которая изучает Вселенную как единое целое, называется космологией. Большинство существующих космологических теорий опирается на теорию тяготения, физику элементарных частиц, общую теорию относительности и другие фундаментальные физические теории и, конечно, на астрономические наблюдения. В космологии широко используется метод моделирования, учёные строят теоретические модели Вселенной, ищут наблюдательные факты, на основе которых можно проверить правильность теоретических выводов. Применение ЭВМ позволяет проводить необходимые при этом расчёты. В частности, такие расчеты показали, сто под действием гравитационных сил первоначально практически однородная среда в конце концов, за миллиарды лет могла приобрести структуру, наблюдаемую во Вселенной в современную эпоху. Реальная Вселенная, как оказалось, хорошо описывается моделями расширяющейся Вселенной, из которых следует, что раньше галактики были в среднем ближе к друг другу, чем сейчас, а 10 - 15 млрд. лет назад средняя плотность материи во Вселенной была такой большой, температура столь высокой, что вещество могло существовать только в виде элементарных частиц.

скачать реферат Гравитационные взаимодействия

Гравитационные взаимодействия Доклад выполнил: Августов Алексей Экономический  факультет Группа э - 65 Омский государственный университет 1. Введение. Все весомые тела взаимно испытывают тяготение, эта сила обуславливает движение планет вокруг солнца и спутников вокруг планет. Теория гравитации - теория созданная Ньютоном, стояла у колыбели современной науки. Другая теория гравитации, разработанная Эйнштейном , является величайшим достижением теоретической физики 20 века. В течении столетий развития человечества люди наблюдали явление взаимного притяжения тел и измеряли его величину; они пытались поставить это явление себе на службу, превзойти его влияние, и наконец, уже в самое последнее время рассчитывать его с чрезвычайной точностью во время первых шагов вглубь Вселенной. Необозримая сложность окружающих нас тел обусловлена прежде всего такой многоступенчатой структурой, конечные элементы которой - элементарные частицы - обладают сравнительно небольшим числом видов взаимодействия. Но эти виды взаимодействия резко отличаются по своей силе. Частицы, образующие атомные ядра, связаны между собой самыми могучими из всех известных нам сил; для того чтобы отделить эти частицы друг от друга , необходимо затратить колоссальное количество энергии.

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Жизнь во Вселенной

На развитие мнения о множестве цивилизаций повлияло несколько аргументов. Во-первых, в Метегалактике есть огромное число звезд, похожих на наше Солнце, а следовательно планетные системы могут существовать не только у Солнца. И более того исследования показали, что некоторые звезды определенных спектральных классов вращаются медленно вокруг своей оси, что может быть вызвано наличием вокруг этих звезд планетных систем. Во-вторых, при соответствующих условиях жизнь могла возникнуть на планетах других звезд по типу эволюционного развития жизни на Земле. Молекулярные соединения, необходимые для начальной стадии эволюции неживой природе, достаточно распространены во Вселенной и открытыдаже в межзвезной среде. В-третьих, возможно существование небелковых форм жизни, принципиально отличных от от тех, которые распространены на Земле. Однако ничего конкретного о них науке не известно. Не все ученые столь оптимистически относятся к проблеме внеземных цивилизаций. Сторонники противоположной точки зрения считают, что жизнь, и особенно разумная жизнь,- исключительно редкое, а может быть, и уникальное явление во Вселенной.

скачать реферат Кто же изобрел телескоп ?

Кто же изобрел телескоп Более ста лет назад, раскапывая холм Гиссарлык, под которым оказались руины древней Трои, Г. Шлиман наряду с другими находками, к немалому своему удивлению, обнаружил. великолепно выделанные линзы из хрусталя. Кто же их изготовил ? И главное, зачем ? Давно уже многих исследователей волнует вопрос: какими научными знаниями обладали древние? При чтении литературы по истории науки нередко создается впечатление, что представления античных учених по оптике и, соответственно, астрономии были, мягко выражаясь весьма примитивными. Но вряд ли это соответствует действительности. В.А. Гуриков в статье «История создания телескопа» пишет, что первая зрительная труба появилась в Нидерландах в начале XVII века, «несмотря на то, что линзы были известны ещу 2500 лет до н.э. ». Стеклянные линзы с разным увеличением, датируемые 600-400 г.г. до н.э. , найдены и в Месопотамии. Зажигательное действие линз и зеркал известно с глубокой древности; очки вошли в употребление в конце XIII века. А зрительная труба - лишь в XVIII веке ! В.

скачать реферат Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

Сочинский Государственный Университет Туризма и Курортного ДелаРеферат: На тему: Модель большого взрыва и расширяющейся ВселеннойВыполнил Голиков А.С. Студент 2 курса Группы 20 ГМУ СОЧИ 2002 г.введение.    Одной из основных концепций современного естествознания является учение о Вселенной как едином целом и обо всей охваченной астрономическими наблюдениями области Вселенной (Метагалактике) как части целого - космология.     Выводы космологии основываются и на законах физики, и на данных наблюдательной астрономии. Как любая наука, космология в своей структуре кроме эмпирического и теоретического уровней имеет также уровень философских предпосылок, философских оснований.     Так, в основании современной космологии лежит предположение о том, что законы природы, установленные на основе изучения весьма ограниченной части Вселенной, чаще всего на основе опытов на планете Земля, могут быть экстраполированы на значительно большие области, в конечном счете - на всю Вселенную. Это предположение об устойчивости законов природы в пространстве и времени относится к уровню философских оснований современной космологии. Цель моего реферата состоит в том, чтоб разобраться, что же все-таки представляет с себя вселенная.

скачать реферат Одиноки ли мы во Вселенной?

А вдруг эта реакция будет, с нашей точки зрения, отрицательной. Тогда хорошо если уровень развития внеземных существ ниже, чем наш. Но он может оказаться и неизмеримо выше. Такой контакт, при нормальном к нам отношении со стороны другой цивилизации, представляет наибольший интерес. Но об уровне развития инопланетян можно только догадываться, а об их строении нельзя сказать вообще ничего. Многие учёные придерживаются мнения, что цивилизация не может развиваться дальше определённого предела, а потом она либо погибает, либо больше не развивается. Например немецкий астроном фон Хорнер назвал шесть причин, по его мнению способных ограничить длительность существования технически развитой цивилизации: 1) полное уничтожение всякой жизни на планете; 2) уничтожение только высокоорганизованных существ; 3) физическое или духовное вырождение и вымирание; 4) потеря интереса к науке и технике; 5) недостаток энергии для развития очень высокоразвитой цивилизации; 6) время жизни неограниченно велико; Последнюю возможность фон Хорнер считает совершенно невероятной.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.