телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Канцтовары -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Ноосфера

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Реферат на тему: Ноосфера 2008 рік План: Вступ 1. Ноосфера, як вища стадія біосфери. 2. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу. 3. Тенденції розвитку ноосфери і завдання розумної організації взаємодії з природою. Висновок ВСТУП Згідно ученням Дарвіна і його послідовників, з доісторичних часів і до цього дня триває процес еволюції живої речовини - сукупності всіх живих істот. Розглядаючи розвиток живого світу нашої планети ми часто свідомо або несвідомо ділимо цей величезний історичний період на два нерівних по тривалості, але що корінним чином відрізняються один від одного етапу: стародавній доісторичний світ і період існування homo sapie s - людину розумного, єдиного живого вигляду на нашій планеті, що володіє розумом. Порівнюючи ці періоди між собою можна відмітити, що біосфера оболонка життя на нашій планеті, з моменту появи людини змінюється не тільки по природних законах еволюції, але і завдяки впливу на неї діяльності людини. Що вносяться людиною корективи в розвиток біосфери з часом стають давно відчутними і є вже визначальними чинниками в процесі зміни і перетворення живої речовини і зовнішності нашої планети. Прийнято вважати, що з цієї миті еволюція біосфери породжує нову сферу - ноосферу, в якій головну роль і рушійну силу еволюції виконує людський розум. Вивчення питання виникнення і розвитку ноосфери є настійною необхідністю, оскільки наслідки стрімкого, некерованого, а головне не вивченого процесу можуть бути дуже трагічними як для окремих представників біосфери і людства зокрема, так і для життя на Землі в цілому. В ході вивчення питання по даній темі я переконався в актуальності дослідження тенденцій розвитку ноосфери в цілях попередження виникнення катастроф і спробую переконати в цьому і читача. У даній роботі доведено збільшення сили дії на навколишнє середовище залежно від ступеня розвиненості живого організму. Показана вирішальна роль людини – найбільш розвиненої істоти того, що володіє розумом, який дозволив людині не тільки вижити в агресивних умовах, але і різко виділити себе з групи тварин. Завдяки наявності розуму чоловік може вчитися, отримувати і передавати досвід, що приведе до збільшення його знань про світ, умінь і навиків, що у свою чергу впливає на збільшення сили дії людини на навколишнє середовище за допомогою вдосконалення трудової діяльності і знарядь праці. Вивченням проблеми виникнення і розвитку ноосфери займався окрім всіх інших питань до середини нашого сторіччя російський вчений Володимир Іванович Вернадський. Займаючись питаннями біогеохімії він невідворотно прийшов до необхідності визначення поняття людиною енергії атома, але і вихід людини в космос. Проте при цьому він не втомлювався повторювати, що разом з силою впливу людства, що росте, на навколишнє середовище, воно повинне бути все більш обережним відносно використання цієї сили, оскільки наслідки вже можуть бути непоправними. У зв'язку з цим хочеться ще раз підкреслити важливість не стільки наукових відкриттів, скільки оцінки їх впровадження в діяльність людини. Наука вже вторглася в області, які ще недавно вважалися недоступними людині.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 504). Живое вещество, по Вернадскому, вечно, изначально присутствует в Космосе и повсеместно в нем распространено (космичность жизни). В. И. Вернадский указывает на существование трех различных пластов реальности: 1) космических просторов; 2) атомных явлений; 3) жизни человека, природных явлений ноосферы и нашей планеты, взятых как целое. Эти три пласта отличны друг от друга по свойствам пространства-времени. Они проникают друг в друга, но и отграничиваются друг от друга в содержании и методике изучаемых в них явлений. Основные предпосылки возникновения стадии ноосферы, по В. И. Вернадскому, таковы: 1) распространение человека одного биологического вида, обладающего разумом, - по всей поверхности планеты, победа этого вида в борьбе с другими биологическими видами; 2) развитие средств связи и обмена, интегрирующих людей в единое целое; 3) открытие новых источников энергии (атомная, солнечная и др.), придающих деятельности человека масштаб геологических преобразований; 4) массовая демократизация государственного устройства, допускающая к управлению обществом все более широкие массы населения; 5) взрыв научного творчества в XX в., обладающий геологическим масштабом своих последствий

скачать реферат Экологическая концепция РФ

Такое положение вещей становится недопустимым в период перехода к рыночным отношениям, когда экологические и экономические интересы вступают в особо острые противоречия. 2. Условия выживания человека диктуют переход его на ноосферный путь развития. Впервые термин “ноосфера” ввел в обращение академик В.И.Вернадский, понимая под этим разумно управляемое развитие человека, общества и природы, переход всего человечества в новую эпоху – ноосферу. Фундаментом ноосферного развития является понимание того, что человек является частью природы и обязан подчиняться ее законам. Переход к ноосферному развитию – единственный путь спасения современной цивилизации от гибели. 3. Существует необходимость приведения норм экологического права Российской Федерации в соответствие с нормами международного права, что предполагает освоение и восприятие российской наукой и правом наиболее эффективных международных концепций и идей в области охраны окружающей среды. 4. Основные положения новой экологической концепции РФ должны стать основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления, предпринимателей и общественных объединений по обеспечению комплексного решения проблем сбалансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей среды.

Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
 Исцеление человека

Этот перечень сам по себе настолько богат, что нуждается в некоторой расшифровке. Он включает в себя целую палитру адаптивных возможностей внутреннего психоэмоционального мира человека к миру окружающему. Для любого из нас это может стать и его духовным приближением к прекрасной Природе и Богу, но может послужить не только источником самопознания - с целью приближения к заданному идеалу, даже - к смыслу жизни, но также источником самоутверждения - если вы бежите на соревнованиях. Вспомните, что систематический продолжительный бег вырабатывает в организме гормон эйфории, способствующий доброму, радостному настроению, то есть положительно трансформирующий психологию человека. Необходимость бегать дисциплинирует нас относительно распорядка дня, сам процесс бега содействует снятию нервного напряжения и стрессовых ситуаций, которых у каждого из нас достаточно. Умение во время бега отключать свое сознание замечательно развивает способности подсознания и навыки выхода в сферы надсознания. Вообще, все виды медитативного бега способны подводить человека к чудотворчеству: например, к концентрированному появлению откуда-то из ноосферы тезисов доклада на международной конференции или чудесному посылу на исцеление вашему знакомому

скачать реферат Концепция устойчивого развития

В концепции ноосферы сложно переплелись материалистические и религиозно-философские взгляды на роль и предназначение человечества, человеческой мысли в окружающем мире. Она естественна и закономерна для христианского мировоззрения, которое веками формировалось под знаком безусловного права человека на владение всеми богатствами природы, дарованного свыше. Ключевые положения концепции ноосферы В.И. Вернадский сформулировал следующим образом: а) человечество – великая геологическая сила; б) эта сила есть разум и воля человека, как существа социально организованного; в) облик планеты изменён человеком настолько глубоко, что оказались затронутыми её биогеохимические круговороты; г) человечество эволюционирует в сторону обособления от остальной биосферы. Вернадский видел и предсказывал отрицательные последствия антропогенного воздействия на природу. В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймёт это, и не будет употреблять свой разум и труд на самоистребление. С точки зрения концепции ноосферы эволюция человеческого общества представляется как совокупная эволюция умственных способностей человека, освоения всё более эффективных источников энергии, орудий и технологий труда, науки и культуры. На протяжении 2 млн. лет, с момента выделения человека из животного состояния, развивалось первобытное общество.

 Вестник 'Мерлин-клуба' No 3

Стремясь же к цели осознанно, мы вынуждены исключить подсознательное неверие и, следовательно, сам факт такой встречи, создающей квази-реальность в сновиденческой ноосфере человечества ("гипносфере"), утрачивает значение успеха, а должен рассматриваться как ординарная ситуация, которая может иметь разные следствия, в том числе и весьма далекие от нашей цели. Создание оазиса возможно в пустыне, а сновиденческая субстанция приграничья - отнюдь не пустыня. Я не хочу сказать, что в ней непременно нужно возводить некие укрепленные, неприступные бастионы, я просто отказываюсь иметь дело с подобными вариантами даже как с невероятной возможностью и постараюсь избежать гаданий о связанных с такой возможностью последствиях, так как каковы бы они ни были, они не являются нашей целью и не могут помочь достичь ее. Интенсивная непредсказуемость окружения, независимо от интенсивности и масштабов контроля, вызовет в лучшем случае остановку без возможности дальнейших перемещений. Непредсказуемость фона - черная дыра, способная поглощать энергию "второго внимания" непрерывно, а то, что она подарит взамен, даже если это нечто прекрасное, будет в любом случае не тем, что нужно для броска планируемого и в этом смысле опирающегося только на предсказуемое (в частности, на контроль)

скачать реферат Взаимодействие человека и природы

Противоречия между человеком и природой способны обостряться, помимо прочего, из-за того, что не существует предела росту материальных потребностей человека, в то время как способность природной среды удовлетворить их — ограничена. Всего четверть века назад слово "экология" было известно очень узкому кругу людей. Отношения между обществом и природой интересовали лишь отдельных философов и представителей географических наук. На рубеже 60-70-х годов человечество узнало, что все большее загрязнение воздуха и водных источников, оглушающие городские шумы, бесчисленные свалки мусора, удручающее оскудение природных ландшафтов — отнюдь не локальные явления. Под угрозой находятся практически все естественные оболочки (сферы) нашей планеты, многие фундаментальные равновесия в биосфере Земли и даже за ее пределами. Подрыв этих равновесий чреват необратимыми и пагубными для жизни на планете последствиями. Во избежаниии этих последствий, В.И. Вернадский предлагает идею о роли разумной человеческой деятельности в природе. Сейчас при разработке теории взаимодействия общества и природы невозможно обойтись без плодотворной прогностической идее Вернадского о становлении ноосферы как процесса сознательного гуманистического преобразования человеком условий своего естественного природного окружения.

скачать реферат Очерк из истории Русской культуры советского и постсоветского периода

Большую роль в развитии сельского хозяйства сыграла деятельность академика ВАСХНИЛ И. В. Мичурина, селекционера, автора более чем 300 сортов плодово-ягодных культур. Продолжали работу отечественные авиаконструкторы. В 1918 г. был основан Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Создателями его были Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин. Значительных достижений удалось достичь в физике. Основоположником современной полупроводниковой физики стал академик А. Ф. Иоффе, по инициативе которого были открыты Физико-технический институт, Институт полупроводников АН СССР и др. В 20-е гг. начинал свою исследовательскую деятельность П. Л. Капица, впоследствии академик, основатель Института физических проблем АН СССР, лауреат Нобелевской премии (1978 г.). Продолжают работу физиолог И. П. Павлов; теоретик ракетной техники К. Э. Циолковский; химик, изобретатель синтетического каучука С. В. Лебедев; изобретатель реактивного двигателя конструктор Ф. А. Цандер; биогеохимик, автор учения о ноосфере В. И. Вернадский. Неоценимый вклад в развитие отечественной науки был сделан братьями Вавиловыми. Н. И. Вавилов – биолог, основоположник современного учения о биологических основах селекции, академик, первый президент ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина) и С. И. Вавилов – физик, основатель научной школы физической оптики, академик, президент АН СССР.

скачать реферат Биосфера и цивилизация

Разум подобен источнику света: он освещает все вокруг. Отсветы разума сохраняют творения человека: обработанный камень или кость, искусственно выведенные растения или животные, строения, игрушки, одежду, поля, леса. Но не вернее ли говорить о том, что создания человека воплощают не только его разум, но и чувства, волю, умение, силу, сноровку? Одним лишь напряжением ума невозможно сдвинуть даже спичку. Разум выполняет роль организатора, руководителя, провидца. Он совершенно необходим, но недостаточен для изменения материальных процессов. И все-таки главная отличительная черта человека - разум, бесконечно увеличивающий возможности людей. ".Все человечество, вместе взятое, - писал Вернадский, - представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни." 2. Основные положения учения о ноосфере.

скачать реферат Охрана природы (Доклад)

Доклад на тему " ОХРАНА ПРИРОДЫ " Кулешова Дмитрия Владимировича 10 ‘B’ " ОХРАНА ПРИРОДЫ " . ВВЕДЕНИЕ. Охрана природы - важнейшая задача человечества. Современные масштабы воздействия человека на природную среду, соизмеримость масштабов хозяйственной деятельности человека с потенциальной способностью современных ландшафтов ассимилировать ее неблагоприятные последствия. Кризисы в развитии природной среды, глобальный характер современной кризисной экологической ситуации. Определение понятий: природная среда, географическая среда, охрана природы (узкое и широкое понимание термина). Основной объект охраны природы. Междисциплинарный характер природоохранных проблем. Основные аспекты природоохранных проблем (экологический, ресурсный, генетический, эволюционный, экономический, социальный, демографический, исторический). История и основные этапы взаимодействия человеческого общества и природы, основные методологические уровни познания проблем и их взаимодействия. Развитие природоохранных знаний. Природопользование в ранние этапы цивилизации. Идеи Г. Марша, работы А.И. Войкова, В.В. Докучаева, А.Е. Ферсмана. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Вклад концепции ноосферы в разработку естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения. I. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ. "Географизация" экологии и "экологизация" географии.

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
скачать реферат Суть теории биосферы В.И. Вернадского

Ноосферу следует принимать как символ веры, как идеал разумного человеческого вмешательства в биосферные процессы под влиянием научных достижений. Надо в неё верить, надеяться на её пришествие, предпринимать соответствующие меры. Заключение В данном реферате рассмотрены представления В.И.Вернадского о биосфере. Реферат состоит из трёх частей. В первой части расс–мотрены такие термины, как живое и косное вещество, живое, косное и биокосное тела природы – понятия, играющие ведущую роль во всём мировоззрении Вернадского. Во второй части описана теория биосферы и связанные с ней гипотезы В.И.Вернадского о возникновении жизни на Земле. В третьей части рассмотрены условия, которые В.И.Вернадский перечислял в своих работах, необходимые для перехода биосферы в новое состояние – в ноосферу. Проанализировано выполнение этих условий на сегодняшний день. Упомянута компьютерная сеть I er e как среда для мгновенного распространения информации, в частности, научной мысли. Указаны негативные проявления современной цивилизации. В целом, предложенный В.И.Вернадским научный подход к изучению всех природных явлений в рамках биосферы – области нахождения живых организмов – вероятно, правильный.

скачать реферат Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

Жизнь охватывает все три фазовые оболочки Земли. Живые организмы Земли защищены от губительного действия космических лучей (в том числе ультрафиолетового излучения) озоновым слоем атмосферы. Воздействие человека на биосферу называют антропогенным фактором. Жизнедеятельность человека настолько существенно влияет на биосферу, что В.И.Вернадский, характеризуя это воздействие человеческого разума, ввел понятие “ноосфера”, то есть разумная оболочка.

скачать реферат Биосфера и ноосфера

В в е д е н и е Учение о биосфере и ноосфере сложилось в результате проведенного В.И. Вернадским глубочайшего анализа всех явлений жизни в их взаимной связи между собою и с косным веществом планеты на всем пути их исторического развития. Академик Владимир Иванович Вернадский – великий русский ученый, естествоиспытатель и мыслитель, создатель новых научных дисциплин, учения о биосфере, учения о переходе биосферы в ноосферу. С именем В.И. Вернадского связано вхождение в науку революционных научных представлений, намного опередивших свое время и послуживших основой их плодотворного развития в наши дни. В 1945 году, незадолго до смерти, этот крупнейший ученый внес выдающийся вклад в развитие современной картины мира. В те годы его идеи о превращении биосферы Земли в сознательно организуемую и управляемую человеком ноосферу не были оценены по достоинству. Но со временем, когда предсказанные им явления стали нарастать с головокружительной быстротой, значение учения о ноосфере, об органическом единстве природы и общества, о том, что в условиях возросшего технологического могущества людей природа уже не может существовать и развиваться без сознательного управления ее жизнью со стороны человечества, стало очевидным.

скачать реферат Экологические проблемы Кубани

Изучая основные направления современного воздействия общества на природу (расширение границ, проникновения в природу; повышение интенсивности использования природных ресурсов; вмешательство в ход биологических и физиологических процессов и др.), следует иметь в виду три момента, характеризующие этот процесс. Во-первых, необходимость преобразовательного воздействия общества на природу, без чего оно существовать и развиваться не может. Во-вторых, усиление процесса воздействия общества на природу по всем направлениям, что ведет не только к возникновению (наряду с геологическими и биологическими) третьего – антропогенного, вызванного производственной деятельностью людей, круговорота веществ, но и к образованию особой, организованной человеческим трудом сферы взаимодействия общества с природой, получившей название ноосферы - элементами которой являются люди, техника, культурно-экономические комплексы и часть природы, служащая объектом воздействия со стороны человека. В-третьих, противоречивый характер этого воздействия, когда наряду с положительными результатами общество сталкивается и с негативными последствиями своих действий, наносящих ущерб как природе, так и в конечном счете самому обществу.

скачать реферат Экология

Предотвратить изменения невозможно. Очевидно , что следует научиться управлять процессами между человеком и природой так , чтобы они были взаимовыгодны. 3) Ноосфера - сфера разума. Это понятие ввел французский математик и философ Ле-Руа в 1927 году, а обосновал Вернадский в 1944 г. Это высшая стадия развития биосферы, когда разумная деятельность человека становится главным, определяющим фактором развития. В ноосфере человек становится крупной геологической силой, он перестраивает своим трудом и мыслью область своей жизни. Человек неразрывно связан с биосферой, уйти из нее не может. Его существование - есть функция биосферы, которую он неизбежно изменяет. Классификация экологических факторов. С экологических позиций среда - это природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых ли косвенных отношениях. Окружающая организм среда характеризуется огромным разнообразием, слагаясь из множества динамичных во времени и пространстве элементов, явлений, условий, которые рассматриваются в качестве факторов.

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Проблемы экологии сельскохозяйственного производства

В обобщенном виде концепция перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития должна исходить из последовательностей реализации идей: экологизации хозяйственной деятельности и решения наиболее острых социальных проблем; сохранения биосферы и формирования ноосферы; возрастания роли духовных ценностей. В основу концепции устойчивого развития положена идея динамично сбалансированного развития триады экономики, природы и общества. Генеральные направления перехода к модели устойчивого развития: укрепление демографической системы, решение социально-экономических задач, восстановление и сохранение качества окружающей природной среды, научное обеспечение, экологическое образование и просвещение. Академик Моисеев Н.Н. полагал, что одним из новых фундаментальных направлений общественных наук должно стать изучение возможных рациональных форм организации общества. Жизнью, самой судьбой человечества, перед наукой ставится беспрецедентная задача – описать те требования, которым необходимо должны удовлетворять организация человеческих сообществ и мировая организация в целом, способные обеспечить это гармоническое развитие.

скачать реферат Экологический менеджмент

Наша природная среда является составной частью планетарной экологической системы, и решение таких глобальных проблем, как охрана озонового слоя, борьба с трансграничным переносом загрязняющих веществ, предотвращение антропогенного изменения климата, сохранение биоразнообразия, лесовосстановление и других, в государственном масштабе нереально без объединения усилий всего мирового сообщества. В основе глобальных экологических проблем лежат процессы и явления планетарного масштаба, затрагивающие основы существования человеческой цивилизации, поэтому их решение требует участия всего мирового сообщества. На необходимость общечеловеческих усилий для предотвращения разрушения экосистемы планеты указывал еще в начале 20 в. В.И.Вернадский в контексте своей концепции ноосферы. Впоследствии результаты моделирования глобального развития подтвердили вывод о том, -7- что страна мира должны более ответственно подходить к решению экологических проблем на основе международного сотрудничества. В наши дни государства добровольно делегируют часть своих прав международным организациям, которые от их общего имени вводят рациональные нормы природопользования.

скачать реферат Экология

Сейчас нам нужна всеобъединяющая идея, которая могла бы сплотить все слои общества, политические партии и общественные организации России во имя ее возрождения. Такой идеей может быть переход человечества на ноосферный путь развития. Ноосферное развитие - это разумное соразвитие человека, общества и природы, при котором удовлетворение жизненных потребностей населения осуществляется без ущерба интересов будущих поколений. Неизбежность вхождения планеты в ноосферу предсказал великий русский ученый В.И. Вернадский. Он доказал, что человеческая деятельность становится ныне основным преобразующим фактором оболочки Земли. Отсюда вытекает необходимость совместного изучения общества и биосферы. Не противопоставление, а коэволюция, и неподчинение одного другому, а гармоничный процесс совместного развития - таков актуальный принцип концепции ноосферы и глобальной экологии . Концепция ноосферной школы исходит из принципиального утверждения единства человека- природы - общества, глобального подхода к локальным проблемам экологии, объединения усилий в поиске общих рамок жизни на земле, формирования определенного типа человека с ноосферным сознанием.

скачать реферат Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

Одной из таких медленно развивающихся катастроф является токсикация нашей планеты. 1. Экологические концепции. Некоторые исследователи характеризуют современную нам эпоху как этап перехода к постиндустриальной (информационной) цивилизации, подразумевая под этим, что уже сегодня фактически осуществляется переход к главенству производства информации, знаний и гармонизации на этой основе взаимоотношений человека и природы. Еще Ф. Бэкон обращал внимание на особую роль, которую призвано играть научное знание в развитии взаимоотношений общества и природы. Он считал, что знание законов природы позволит людям удовлетворить свои насущные потребности и интересы. Эти представления были конкретизированы и развиты в получившей в ХХ в. широкое распространение и научное признание концепции ноосферы. Понятие ноосферы было введено в науку в 1927 г. французским философом, математиком и антропологом Э. Леруа (1870 – 1954), предложившим назвать ноосферой оболочку Земли, включающую человеческое общество с его индустрией, языком и прочими атрибутами разумной деятельности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.