телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Электроника, оргтехника -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Загальна характеристика джерел екологічного права Конституції Російської Федерації й Республіки Башкортостан – основні джерела екологічного права Характеристика загальних норм Конституції Російської Федерації, що регулюють охорону навколишнього середовища Характеристика екологічних норм Конституції Російської Федерації, що регулюють охорону навколишнього середовища. Розвиток взаємин між Російською Федерацією й Республікою Башкортостан в області охорони навколишнього середовища Використана література 1. Загальна характеристика джерел екологічного права Під джерелами екологічного права розуміються нормативно-правові акти, що містять норми, що регулюють відносини в сфері взаємодії суспільства й природи1 . Наявність розвитий системи джерел екологічного права є істотною умовою для виділення сукупності еколого-правових норм в окрему галузь у системі російського права. Джерела екологічного права мають деякі особливості. Тому що законодавство про природокористування й охорону навколишнього середовища віднесено у відповідності зі ст.72 Конституції Російської Федерації (далі – Конституція РФ) до предметів спільного ведення Федерації і її суб'єктів, те еколого-правові норми встановлюються на обох рівнях; Екологічне право має комплексний характер у системі російського права, тому правові норми даної галузі є в різних галузях права. Поряд зі спеціальним законодавством про охорону навколишнього середовища, природоресурсным законодавством, вони втримуватися в актах цивільного, конституційного, підприємницького, карного й іншого законодавства. Джерела екологічного права можна класифікувати по наступних підставах: По юридичній чинності – на закони й підзаконні акти; По предметі регулювання – на загальні й спеціальні; По характері правового регулювання – на матеріальні й процесуальні; По характері – на кодифіковані й не є такими; Систему джерел екологічного права утворять: міжнародні договори РФ, загальновизнані принципи й норми екологічного права; Конституція Російської Федерації; федеративні договори; закони (конституційні й федеральні); нормативні укази й розпорядження Президента РФ; нормативні постанови й розпорядження Правительства РФ; Конституції, закони, інші нормативні правові акти суб'єктів РФ; нормативні правові акти міністерств і відомств; нормативні правові акти органів місцевого самоврядування; локальні нормативні правові акти; судові рішення. Звичай як джерело екологічного права застосовується в практиці, але він опосередкований у встановлених нормах права. 2. Конституції Російської Федерації й Республіки Башкортостан - основні джерела екологічного права Як і в будь-якій іншій області, у регулюванні відносин власності на природні ресурси, природокористування, охорони навколишнього середовища, визнання, охорони й захисти екологічних прав і законних інтересів людини й громадянина Конституція Російської Федерації й Конституція Республіки Башкортостан грають основні ролі. Ці ролі визначені тим, що в Конституції (як РФ, так і РБ) закріплюються (зізнаються) основи конституційного ладу (розділ 1), права й волі людини й громадянина (у тому числі й права на охорону здоров'я й сприятливе навколишнє середовище - ст.ст. 41,42 Конституції РФ), гарантії їхнього дотримання й захисти, закладені основи правової системи, основи організації й межі державної влади, розмежування предметів ведення (ст.ст. 71, 72, 73 Конституції РФ).

Стаття 72 Конституції встановлює області спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів, серед яких, стосовно до розглянутого питання, слід зазначити: забезпечення відповідності конституцій і законів суб'єктів РФ Конституції Російської Федерації й федеральних законів; захист прав і воль людини й громадянина; питання володіння, користування й розпорядження землею, надрами, водними й іншими природними ресурсами; розмежування державної власності; природокористування; охорона навколишнього середовища й забезпечення екологічної безпеки; особливо охоронювані природні території; земельне, водне, лісове законодавство, законодавство про надра, про охорону навколишнього середовища; У даних областях Російська Федерація і її суб'єкти спільно відповідальні за стан справ. У цій сфері державна діяльність повною мірою не може здійснюватися окремо ні Федерацією, ні її суб'єктами. В 2001 році в Республіці Башкортостан було прийнято 4 Закони, 8 постанов Кабінету міністрів РБ, 7 розпоряджень Кабінету міністрів РБ, що регулюють область охорони навколишнього середовища. Поза межами ведення Російської Федерації й повноважень Росії по предметах спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів, суб'єкти Російської Федерації мають всю повноту державної влади (стаття 73 Конституції). Важливими є положення статті 76. Згідно ч.4 зазначеної статті, поза межами ведення Російської Федерації, спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів, суб'єкти РФ здійснюють власне правове регулювання, включаючи прийняття законів і інших нормативних правових актів. Закони й інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації не можуть суперечити федеральним законам, прийнятим по предметах ведення РФ, а також спільного ведення РФ і її суб'єктів (ч.5). У випадку протиріччя між федеральним законом і іншим актом, виданим у Російській Федерації, діє федеральний закон. Згідно ч.1 ст.77, система органів державної влади суб'єктів Росії встановлюється суб'єктами самостійно відповідно до основ конституційного ладу. У межах ведення Російської Федерації й повноважень РФ по предметах спільного ведення, федеральні органи виконавчої влади й органи виконавчої влади суб'єктів Федерації утворять єдину систему виконавчої влади в Росії. Положення статті 78 Конституції є, на мій погляд, одними із самих прогресивних. Так, згідно ст.78, федеральні органи виконавчої влади для здійснення своїх повноважень можуть створювати свої територіальні органи. Федеральні органи виконавчої влади за згодою з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть передавати їм здійснення частини своїх повноважень, якщо це не суперечить Конституції Російської Федерації й федеральних законів. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації за згодою з федеральними органами виконавчої влади можуть передавати їм здійснення частини своїх повноважень. Треба відзначити, що положення зазначеної статті закріплені (продублированы) у ст.ст. 8, 9 нового Федерального закону від 10 січня 2002 року «Про охорону навколишнього середовища». 4. Характеристика екологічних норм Конституції Російської Федерації, що регулюють охорону навколишнього середовища До так званим «екологічного» нормам Конституції Російської Федерації можна віднести положення статей 41, 42 і 58.

Насамперед це передбачено в новому Федеральному законі Російської Федерації «Про охорону навколишнього середовища» від 10 січня 2002 р. № 7-ФЗ. Згідно ст.11 цього Федерального закону кожний громадянин має право на сприятливе навколишнє середовище, на її захист від негативного впливу, викликаного господарською й іншою діяльністю, надзвичайними ситуаціями природного й техногенного характеру, на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища й на відшкодування шкоди навколишньому середовищу. Громадяни мають право: створювати суспільні об'єднання, фонди й інші некомерційні організації, що здійснюють діяльність в області охорони навколишнього середовища; направляти звернення до органів державної влади РФ, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування, інші організації й посадові особи про одержання своєчасної, повної й достовірної інформації про стан навколишнього середовища в місцях свого проживання, заходах для її охорони; брати участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні, зборі підписів під петиціями, референдумах з питань охорони навколишнього середовища й в інших не суперечному законодавству Російської Федерації акціях; висувати пропозиції про проведення суспільної екологічної експертизи й брати участь у її проведенні у встановленому порядку; сприяти органам державної влади Російської Федерації, органам державної влади суб'єктів Федерації, органам місцевого самоврядування в рішенні питань охорони навколишнього середовища; звертатися в органи державної влади РФ, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування й інші організації зі скаргами, заявами й пропозиціями з питань, що стосується охорони навколишнього середовища, негативного впливу на навколишнє середовище, і одержувати своєчасні й обґрунтовані відповіді; пред'являти в суд позови про відшкодування шкоди навколишньому середовищу; здійснювати інші передбачені законодавством права. Громадяни зобов'язані: зберігати природу й навколишнє середовище; дбайливо ставитися до природи й природних багатств; дотримувати інших вимог законодавства. Значна частина обов'язків громадян по охороні природи й раціональному використанню її ресурсів установлена в законодавстві про землю, її надрах, у водному, лісовому законодавстві. Так, у ст.13 Земельного кодексу Російської Федерації від 25 жовтня 2001 р. № 136-ФЗ передбачено, що з метою охорони земель власники земельних ділянок, землекористувачі, землевласники й орендарі земельних ділянок зобов'язані проводити заходу щодо: 1) збереженню ґрунтів і їхньої родючості; 2) захисту земель від водної й вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, иссушения, ущільнення, забруднення радіоактивними й хімічними речовинами, захламления відходами виробництва й споживання, забруднення, у тому числі біогенного забруднення, і інших негативних (шкідливих) впливів; 3) захисту сільськогосподарських угідь і інших земель від зараження бактериально - паразитичними й карантинними шкідниками й хворобами рослин, заростання бур'янистими рослинами, чагарниками й дрібноліссям, інших видів погіршення стану земель; 4) ліквідації наслідків забруднення, у тому числі біогенного забруднення, і захламления земель; 5) збереженню досягнутого рівня меліорації; 6) рекультивації порушених земель, відновленню родючості ґрунтів, своєчасному залученню земель в оборот; 7) збереженню родючості ґрунтів і їхньому використанню при проведенні робіт, пов'язаних з порушенням земель.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь

Сначала развитию страны препятствовали бродячие индейцы (семинолы), грабившие и жегшие плантации, убивавшие поселенцев. Последние вели с ними мелкую войну, отличавшуюся с обеих сторон крайней жестокостью. Наконец, в 1835 г. правительство Соед. Штатов снарядило против семинолов военную экспедицию. Война, очень трудная для европейцев, недостаточно знакомых с местностью и не умевших выслеживать семинолов в их убежищах, длилась целых 7 лет; наконец, семинолы были истреблены или вытеснены за р. Миссисипи. В 1845 г. Ф. принята в союз, как 27-ой штат (рабовладельческий). Во время войны 1861 - 65 гг. Ф. входила в состав южной конфедерации и участвовала в войне. В 1868 г. в ней выработана и в 1869 г. принята всенародным голосованием новая конституция, на основе общей личной свободы (запрещение рабства). Как свободный штат, Ф. успела осушить значительные болота, благодаря чему добыты значительные свободные пространства для поселения и несколько изменился к лучшему климат. Доныне штат остается по преимуществу сельскохозяйственным; больших городов нет

скачать реферат Екологія

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень земельного законодавства. Стаття 116. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок Самовільно зайняті земельні ділянки повертаються за їх належністю без відшкодування витрат, проведених за час незаконного користування. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівель і споруд, провадиться підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які самовільно зайняли земельні ділянки, або за їх рахунок. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду або арбітражного суду. Стаття 117. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням земельного законодавства Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні ними в результаті порушення земельного законодавства. Список використаної літератури 1. Конституція України. – Просвіта. – К., 1996 2. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №41. 3. Земельний кодекс України. – Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №25. 4. Кримінальний кодекс України. 5. Бринчук М.М. Экологическое право. – М. Юристь, 1999. 6. Дмитренко І.А. Екологічне право України. – К., 1996. 7. Малишко М.І. Основи екологічного права України: Навч. посібник. – К., МАУП, 1999. 8. Шемчушенко Ю.С. Правовые проблеми екології. - К.: Наукова думка, 1989.

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
 Кто дерзнет сказать, что солнце лживо

В вечерних выпусках газет громадные фотографии и кричащие шапки: "Карабинеры избивают солдат!" Какой-то пьяный солдатик был задержан карабинерами, началась перебранка, кончившаяся дракой, - проходившие мимо офицеры хотели забрать у карабинеров шумного пьянчужку в казарму. "Секунда" вечерний выпуск "Меркурио" - не скрывает своего торжества по этому поводу. Это понятно: правые мечтают вбить клин между армией и карабинерами. По чилийской традиции, армия всегда нейтральна, обязана быть вне политики и присягает на верность республиканской конституции, закрепившей основы чилийской демократии. Карабинеры же подчинены непосредственно МВД Чили. А в парламенте уже вторую неделю идет расследование "обвинений", выдвинутых правыми депутатами против министра внутренних дел Тоа. Его обвиняют в нарушении конституции, поскольку карабинеры с его ведома разогнали демонстрацию ультраправых. Это обвинение звено в цепи антиправительственного саботажа; видимо, оно обращено и к .армии: смотрите, мол, офицеры и солдаты, именно мы боремся за соблюдение конституции, и это не наше, а ваше дело! Маленький и незначительный эпизод с пьяненьким солдатом правые стараются превратить в событие государственного масштаба

скачать реферат Економічне районування України

Таким чином, господарство регіону є відкритою економічною системою, що функціонує на основі спеціалізації, міжрегіональної інтеграції, зміст яких реалізується через галузеві, міжгалузеві та міжрегіональні виборчо- економічні зв’язки. Для регіональної економіки характерні такі засади функціонування: . комплексність екологічного, економічного та соціального розвитку; . єдність процесів природокористування та охорони навколишнього середовища; . територіальна спільність виробництва; . відповідність системи розселення демографічній ситуації та розміщенню віробництва; . цілісність системи соціальної інфраструктури; . поєднання територіального та галузевого управління об’єктами. Інтегральну характеристику регіону дає соціально-економічний потенціал. Його основу становить економічний потенціал, що характеризується величиною національного багатства, сукупного та кінцевого продукту, національного прибутку, вартості основних фондів, абсолютними розмірами виробництва життєво важливих видів продукції. Він визначає загальні можливості країни або регіону, їхню економічну спроможність. Сутність соціально-економічного потенціалу на регіональному рівні в єдності економічної та соціальної політики.

 Энциклопедический словарь (П)

Сама конституция была одобрена большинством 1057380 против 49957 голосов. Консульская конституция VIII г. была принята на основании П. большинством 3011007 против 1562. следующие два П. имели место по отношению к сенатусконсультам Х и XIII г., установившим сперва пожизненное консульство, потом империю; Acte additionnel 1815 г. также был принять П. Наполеон III воскресил П., считая его одною из важнейших «наполеоновских идей». После переворота 2 декабря 1851 г. на голосование был поставлен следующий П.. "французский народ... делегирует Людовику Наполеону Бонапарту власть, необходимую для утверждения конституции на основах, предложенных в его прокламации от 2 декабря 1851 г. ". Отвечали «да» 7439216 избирателей, «нет» 640737. К подобным же результатам привел следующий П., утвердивший сенатусконсульт о восстановлении империи. В последний раз Наполеон прибегнул к П. в мае 1870 г. П. гласил следующее: "Французский народ одобряет либеральные реформы, произведенные в конституции с 1860 г. императором, при помощи органов государственной власти, и ратифицирует сенатусконсульт 20 апреля 1870 г. "

скачать реферат Шпоры по Праву

До складу системи входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів. Предметом екологічного права є нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Джерела - нормативно-правовий акт що регулюють основи організації охорони навколишнього природного середовища, є Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря" "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ" "Про карантин рослин". До того ж деякі відносини у сфері використання та охорони навколишнього природного середовища врегульовано кодексами (земельним, водним, лісовим, про надра), а також Законами України "Про плату за землю" та "Про ветеринарну медицину" в Конституції України записано: "Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Хоча навіть за цих умов значно більші можливості для такого співробітництва могли би створити на території України технопарки і технополіси, про які було багато розмов і майже нічого не зроблено на практиці. Проте інтенсивне розгортання в окремих пріоритетних сферах науково-виробничої кооперації, при якій в процес співробітництва будуть значно ширше залучатися і конкурентоспроможні виробничі підприємства України, раціонально розглядати як перспективне завдання, вирішення якого дуже тісно пов’язане з формуванням в Україні міжнародно-конкурентоспроможного сектора економіки. Тільки це дасть змогу підприємствам і фірмам України утвердитись як надійні партнери по кооперації і увійти у великі інтернаціональні виробничі та науково-виробничі системи. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України стосовно ЄС та його країн-членів має охоплювати комплекс договірно-правових інструментів як багатостороннього, так і двостороннього характеру, включаючи договори про взаємний захист і заохочення інвестицій, про запобігання подвійному оподаткуванню, про допомогу у правових питаннях, про захист інтелектуальної власності, стосовно розвитку співробітництва у сферах науково-технічної, сільськогосподарської, енергетичної, промислової політики, політики розвитку транспорту і зв’язку, охорони навколишнього середовища, співробітництва в галузі інформації. Іншим важливим блоком цього механізму повинна бути належна інс- титуційна основа співробітництва.

скачать реферат Нормы права и другие социальные нормы

Не можна протиставляти юридико-технічні норми нормам соціальним, тому що усі без винятку правові норми адресовані людям, регулюють відношення тільки між особистостями, групами, суспільством і державою (але не відношення між особистістю і річчю або явищем природи) і в цьому змісті вони соціальні. “Їх іноді називають підвидом соціальних норм або соціальних норм із технічним змістом. Таким чином, у матеріально-виробничій і управлінській сфері (відповідно до рівня розвитку техніки) технічні норми не можуть не набувати характеру соціальних, а потім - і якості юридичних норм” . 2. Види соціальних норм та їх характеристика Розмаїття, складність та інші особливості суспільних відносин обумовлюють функціонування багатьох норм, які їх регулюють. У своїй сукупності існуючі норми являють собою єдину систему соціального регулювання, в якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише у взаємодії з іншими елементами цієї системи. Види соціальних норм виділяються за різними критеріями, на приклад, за сферами дії: . економічні: регулюють суспільні відносини в сфері економіки, тобто зв'язані з взаємодією форм власності, із виробництвом, розподілом і споживанням матеріальних благ; . політичні: регулюють відношення між класами, націями, народностями; зв'язані з їхньою участю в боротьбі за державну владу й у її здійсненні, із взаємовідносинами держави з іншими елементами політичної системи; . релігійні: регулюють відношення в сфері релігії і між різними релігіями, специфічні культові дії, засновані на вірі в існування Бога; . екологічні: регулюють відношення в сфері охорони навколишнього середовища й ін.

скачать реферат Екологія в Україні

Україна, як європейська держава, приєдналася до процесу державного та правового регулювання збереження якості природного середовища. У 1991 році було створене Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. За його ініціативою в 1991 році був прийнятий Закон про охорону навколишнього середовища та розпочата розробка пакету законів та законодавчих актів з екологічних проблем, включаючи охорону атмосфери, води, рослинного та тваринного світу.5 Суверенна Україна як учасниця Конференції 1992року в Ріо-де-Жанейро внесла пропозицію про екологічну конверсію виробництв, прийняла на себе зобов’язання забезпечувати екологізацію економіки та розв’язання екологічних проблем як першочергове завдання господарської та державної політики. Україна бере участь в роботі програм ООН з навколишнього середовища. Тільки за період з 1980 до 1991 року Україна взяла участь у 10 міжнародних актах з охорони здоров’я, будучи в складі СРСР. Об’єктивна необхідність міжнародного співробітництва в галузі охорони природи на міждержавному рівні випливає з глобального характеру екологічної кризи.

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
скачать реферат Курсовая по экологии

Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. Список літератури - Конституція України - Закон про охорону навколишнього середовища; - ” Земельний кодекс України” ; - “Кодекс України про надра” - “Про охорону навколишнього природного середовища"; - "Про тваринний світ" ; - "Про природнозаповідний фонд" ; - "Про охорону атмосферного повітря" ; - “Лісовий кодекс України” ; - “ Водний кодекс України” ; - Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998 - Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997 - Дейченко Л. К. « Погляд у майбуття» «Борисов» 1998 - Чаусова Л.

скачать реферат Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

Останні особливо виразно репрезентовані в узагальненнях Програми 00Н з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісії Брундтланд) та Декларації Ріо з навколишнього середовища та розвитку (Декларації Ріо). ЮНЕП нині зробила рішучий крок у напрямку теоретичного і практичного втілення вимог концепції стійкого розвитку як найоптимальнішої моделі для глобального розвитку та розвитку окремих ккраїн регіонів. У зв'язку з цим на себе вона покладає такі функції: . забезпечення (в межах 00Н) керівництва і надання допомоги у справі відновлення, охорони та поліпшення екологічної бази розвитку; . спостереження, оцінка та регулярне оприлюднення показників щодо зміни стану довкілля та природних ресурсів; . підтримка пріоритетних науково-технічних досліджень з найважливіших проблем охорони довкілля та природних ресурсів . опрацювання критеріїв та показників якості природного середовища, а також базових принципів довготривалого використання та регулювання регулювання природних ресурсів; . підтримка природоохоронних планів і програм, здійснюваних та фінансованих безпосередньо зацікавленими державами; . стимулювання укладання міжнародних угод, а також підтримка і заохочення опрацювання міжнародно правових норм, конвенцій та спільних угод про охорону навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; надання допомоги іншим міжнародним інституціям з екологічної експертизи їхніх програм та підготовці кадрів; Якщо порівняти існуючий в Україні Закон про охорону природи і засади діяльності ЮНЕП, то можна помітити, що деякі з принципів останньої не відображені в законі.

скачать реферат Управление природопользованием

Різні міністерства, комісії, відомства, комітети тощо в міру своєї компетенції здійснюють і підтримують єдину державну політику в області охорони навколишнього природного середовища. Одне з центральних місць у регулюванні відносин з приводу охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів відводиться науково обгрунтованому поєднанню територіального і галузевого управління природоохоронною роботою. Підприємства, що залучають у господарський оборот природні ресурси, належать, з одного боку, до тієї чи іншої галузі народного господарства, а з другого — є ланками територіально- виробничих комплексів. Тому виникає необхідність правильного поєднання інтересів багатьох міністерств, відомств і місцевих територіальних органів, які повинні доповнювати одне одного, утворюючи єдину систему управління. Наприклад, при відведенні земель під промислове, транспортне чи житлове будівництво слід виходити не лише з локальних інтересів відомчого характеру, а й враховувати, що відчуження земель, особливо орних, призводить до скорочення площі сільськогосподарських угідь, знижує родючість грунту, зменшує валову продукцію сільського господарства та ін.

скачать реферат Ответы на билеты по экологии

Только 25 апреля 1990 г. Верховный Совет бывшего СССР принял Государственную союзно-республиканскую программу неотложных мер на 1990-1992 гг. по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Задание 55. 1. Екологічні проблеми трансграничного переносу забруднюючих речовин у водному та повітряному середовищах. 2. Правові аспекти охорони навколишнього середовища в Україні. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля,використанняприроднихресурсівта забезпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічноїрівновагина території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Державна політика у сфері екології, як і будь якій іншій сфері повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів , але ця система, особливо у перехідний період повинна бути еластичною , тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів , вміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища. І це є дуже ефективним засобом подолання екологічної кризи тазабезпеченняприродоохоронноїфункції держави .

скачать реферат Державне регулювання економіки

Адміністративні засоби не пов'язані зі створенням додаткового матеріального стимулювання або небезпекою фінансового збитку. Вони базуються на силі державної влади і містять у собі міри заборони, дозволи і примуса. Наприклад, уряд заборонило будувати підприємства в межах Москви. Воно не збільшило податки або штрафи, а просто припинило видачу ліцензій. Примусового заходи можна показати тим, що держава ставить за обов'язок промисловим підприємствам організовувати на місцях виробниче навчання, створювати побутові умови для робітників, зайнятих на виробництві. Адміністративні засоби регулювання в розвитих країнах із ринковою економікою використовуються в незначних масштабах. Їхня сфера діяльності обмежується в основному на охороні навколишнього середовища, створення умов для соціально слабко захищених прошарків населення. Основні інструменти державного регулювання: -фіскальна політика, тобто політика в області правових витрат і податків; -грошова політика; -політика регулювання прибутків; -соціальна політика; -державне регулювання ціноутворення; - зовнішньоекономічне регулювання.

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
скачать реферат Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

Морально-етичн аспекти пдпримницько дяльност В укранському суспльств, що пережива перехдний перод трансформац, ста очевидним факт . Дослдники виявили, що хоча в кожнй галуз  своя специфка, майже в усх випадках основу кодексв поведнки становлять так питання: чеснсть  законослухнянсть, надйнсть  яксть виробв, безпека  здоров'я людей на робочому мсц, конфлкти нтересв  х виршення, практика робочих угод, чеснсть при збут виробв, ставлення до постачальника, договрна практика, визначення цн  внутршня нформаця при торгвл цнними паперами, пдкуп з метою отримання замовлень  володння нформацю, охорона навколишнього середовища. Приклад передових компанй розвнчу мф про непримиреннсть протирч мж етикою  прагненням отримати прибуток. Зроста переконання в тому, що з загостренням конкуренц культура пдпримництва з глибоким етичним пдAрунтям стане важливою передумовою виживання  прибутковост фрм.

скачать реферат Екологія як наука

Розмноження — це характерна й обов'язкова властивість всього живого; відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя з його видовою специфікою і загальною фізико-хімічною єдністю; розрізняють два основні типи розмноження: безстатеве і статеве. Все живе має величезну здатність до розмноження. Екологія на відміну від інших біологічних наук вивчає рівень організації живого починаючи з організмового і вище, а саме: організмовий, популяційний, видовий, біоценотичний, біосферний. Екологія розглядає організми, популяції (види), співтовариства або біогеоценози (фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз, мікоценоз) як живий (біотичний) компонент системи, яка називається екосистемою, або біогеоценозом. Екосистема (біогеоценоз) включає крім живих компонентів неживий (абіотичний) компонент — фізичне середовище з його речовиною і енергією. Різні екосистеми разом утворюють біосферу, або екосферу, що включає всі живі організми і все фізичне середовище, з яким вони взаємодіють. Терміни , ТОВ, 1998. 9. Джигерей В.С., Сторожук В.М. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша,2000. 10. Основи екології О.І. Федоренко, О.І. Бондарь, А.В. Кудін, Підручник. Київ, «Знання» . 2006.

скачать реферат Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

Також укладено понад 10 конвенцій щодо спільного вирішення проблем охорони навколишнього середовища на Європейському континенті. Крім ЮНЕП, у системі ООН функціонує ще багато спеціалізованих установ, які координують та організовують міжнародне співробітництва у природоохоронній сфері. До них належать ЮНЕСКО, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО), Міжнародна морська організація (ММО), Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) разом із Всесвітньою мережею моніторингу забруднення повітря. Нарешті, до системи ООН входить чимало організацій та установ, які тією чи іншою мірою причетні до вирішення екологічних проблем. Це, зокрема. Центр ООН із населених пунктів (ГАБІТАТ), регіональні економічні комісії ООН у Європі, Африці, Латинській Америці тощо, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та ін. Зазначені структури сприяють захисту планетарного навколишнього середовища і реалізації екологоспрямованих заходів. Сучасна структура організаційного механізму міжнародного співробітництва у сфері природокористування та охорони довкілля € такою: центральні установи ООН, насамперед ЮНЕП; спеціалізовані установи ООН (ЮНЕСКО, ВООЗ, ФАО, ММО, МАГАТЕ, ВМО); міждержавні регіональні програми співробітництва (Європейський Союз, Світова організація торгівлі, Співдружність Незалежних Держав, Європейська економічна комісія та ін.); міждержавні субрегіональні програми співробітництва (наприклад Програма захисту басейну Чорного моря, Дунаю); міждержавні багатосторонні угоди (зокрема Угода про співробітництво в галузі екології та охорони навколишнього середовища держав СНД); двосторонні міжурядові угоди; міжнародні неурядові організації (Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів; Всесвітній фонд диких тварин; Міжнародна рада наукових союзів та багато інших).

скачать реферат Роль США в НАТО

Всього за один рік ця новаторська ідея стала складовою частиною європейської системи безпеки. Мова йде про сукупність окремих угод між НАТО і на сьогодні 24-ма країнами - від Польщі до Вірменії, включаючи Росію і Україну. Кожна країна-партнер розробляє свою власну програму, яка відповідає її потребам. Ця програма допомагає новим демократіям встановити і укріпити демократичний контроль над збройними силами та виробити нову воєнну доктрину, систему охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних бід. Програма “Партнерство заради миру” є тією основою, на якій всі держави будують своє співробітництво у врегулюванні конфліктів та миротворчій діяльності. За перший рік існування союзники та партнери провели спільні воєнні навчання в Польщі, Нідерландах та Північній Атлантиці. Крім спільних навчань основними завданнями програми є обмін військовими делегаціями та навчання офіцерів з ненатовських держав у навчальних закладах Альянсу. Ця програма дає також можливість новим демократіям краще дізнатися про існуючі в НАТО процедури та стандарти, що допоможе їм прийняти рішення про вступ в Альянс. Ініціатива “Партнерство заради миру” виявилась досить вдалою у створенні впливу на стабільність та безпеку в Європі і у справі покращання добросусідських відносин.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.