телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Красота и здоровье -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Банковская система Франции

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
ПЛАН. 1. Банк Франції. 2. Французські комерційні банки. 3. Ощадні каси Франції. 4. Французські ділові банки. Банк Франії. Банк Франції був заснований в 1880 році за ініціативою Наполеона І і першочергово функціонував як приватне акціонерне товариство. Поступово він почав виконувати функції центрального банку, в часності емісійну, а в 1848 році перетворився в єдиний емісійний центр держави. Лише в 1936 році у відповідності з прийнятим законом Банк Франції перейшов до під контроль уряду, в результаті чого виконавчі органи отримали повноваження назначати керівників основних підрозділів Банку. В 1945 році Банк був націоналізован. Його акціонерний капітал (50 млн фр.) був викуплен на протязі 20 років за високим курсом акцій шляхом обміну їх на 3%-ві державні облігації. Статус державної установи Банк Франції зберігає і в теперішній час. До 1993 року він діяв на основі Уставу 1973 року. В 1993 році був прийнят Закон про Устав Банка Франції. У відповідності з ним Банк Франції розробляє і проводить грошово-кредитну політику в цілях забезпечення стабільності цін і виконує свою місію в межах загальної економічної політики уряду. Для сучасної функціональної структури Банку Франції характерна централізація адміністративної влади в руках керуючого. Він і обидва його замісника призначаються директором Ради міністрів Франціїстроком на 6 років без права відгуку і не можуть займати ці посади більш двох строків. Такий порядок призначення - свого роду гарантія незалежності центрального банку. Керуючий , вік якого не повинен перевищувати 65 років приносить присягу президенту республіки. Керуючий, наділенний широкими повноваженнями і правами, здійснює керівництво Банком Франції, визначає загальні напрямки діяльності всіх його підрозділів. Йогму надано право назначати службовців на всі посади в Банку, за виключенням директора філії Банка - його кандидатуру він може лише запропонувати, а призначає на цю посаду Міністр економіки і фінансів Франції. Функції замісників керуючого Банком чітко розмежені: одни з них відповідають за питання грошової політики, другий - за адміністративні питання. Керує Банком Франції Генеральна Рада, до складу якого входить Рада по грошовій політиці, створена в 1993 році у відповідності з Законом про Устав Банка Франції. Рада по грошовій політиці розробляє напрямигрошової політики і відслідковує динаміку грошової маси та її агрегатів; визначає порядок проведення Банком Франції позичкових, облікових, заставних, валютних операцій, угод з обратним викупом, надання гарантій за даним видами операцій; встановлює параметри політики обв Ендошин е де Сюец, Банк Вормс, Компані фінансьєр де Паріба. Начавшаяся в 1986 рокі денаціоналізація охватила насам перед ці банки. 15

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Происхождение центральных банков

Жюглар на практике был сторонником смешанной системы, в которой эмиссионные права предоставлялись бы конкурирующим банкам, но в которой, вместе с тем, существовал бы и обладающий контрольными функциями центральный банк. Все это должно было выглядеть как нечто среднее между свободным банковским бизнесом в чистом виде и системой с единственной привилегированной монополией, бывшей в моде во Франции того времени. Какова же связь между школой сторонников свободного банковского бизнеса и банковской школой с одной стороны, а также между приверженцами централизованной банковской системы и денежной школой с другой? Естественно предположить, что в обоих случаях эта связь является весьма тесной. То, что большинство сторонников свободы одновременно являлись и приверженцами банковской школы, отрицавшей возможность сверхэмиссии банкнот до тех пор, пока поддерживалась их конвертируемость в золото, было особенно заметно во Франции. Брассер, Хорн, Курсель-Сеней, Кок и Маннекен были среди наиболее убежденных теоретиков банковской школы

скачать реферат Становление и развитие денежно-кредитной системы Франции

Структура кредитной системы Франции включает в себя Банк Франции, органы банковского надзора, банковские учреждения и специальные кредитно-финансовые учреждения . Основными звеньями банковской системы Франции являются : Банк Франции; депозитные банки; инвестиционные банки, именуемые «деловыми банками»; банки среднесрочного и долгосрочного кредита. Роль центрального эмиссионного банка страны играет Банк Франции («Банк де Франс»), который был учрежден в 1800 г. в качестве частной акционерной компании с капиталом в 30 млн франков, в 1803 г. получил монопольное право банкнотной эмиссии в Париже, а в 1848 г. — во всей Франции, поглотив и превратив в свои филиалы девять провинциальных эмиссионных банков. При банке имеется учетный комитет, который включает представителей крупного парижского бизнеса. В своей денежно-кредитной политике Банк Франции руководствуется установками министерства финансов я Национального кредитного совета — специального государственного органа для регулирования кредита в стране. Банк Франции является местом хранения золотовалютных резервов страны. Он выполняет также функцию банка государства. Прямое кредитование банком государства осуществляется в размерах, определяемых договоренностью между управляющим банка и министром экономики и финансов.

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
 Большая Советская Энциклопедия (НА)

В советах директоров и на руководящих постах остаются крупные акционеры, тесно связанные с финансовым капиталом. Национализируются, как правило, только эмиссионные банки; коммерческие банки, за редким исключением, остаются в частном секторе. Так, в Великобритании при национализации Английского банка в 1946 коммерческие банки не были национализированы. Во Франции, которая имеет наиболее развитый государственный сектор в банковский системе, в 1945 наряду с Банком Франции были национализированы лишь 4 коммерческих банка из более чем 300.   Н. частных предприятий практиковалась многими государствами ещё в 19 в. Огосударствление отдельных промышленных предприятий осуществлялось в Великобритании, Франции, Бельгии и др. капиталистических государствах в 20—30-х гг. 20 в., проводилось без участия рабочего класса и сопровождалось выкупом государством у буржуазии средств производства. Такая Н., естественно, не затрагивала капиталистических производственных отношений.   Несколько иной характер первоначально носила Н. промышленности в ряде стран Западной Европы после окончания 2-й мировой войны 1939—45

скачать реферат Кредитная система государства

Так, к деловым банкам относятся «Банк Вормса», «Банк Луи Дрейфуса», «Банк братьев Лазар и К» и др. В 1966 г. была проведена банковская реформа, способствовавшая дальнейшей универсализации банков. Особенность банковской системы Франции заключается в том, что в ней длительное время существовали так называемые колониальные банки. Они стали возникать во Франции еще в XIX в., но получили большое развитие в начале XX в. В 1904 г. насчитывалось 20 колониальных банков со 136 отделениями, а в 1950 г. — уже около 40 с 708 отделениями. В настоящее время вся банковская система Франции находится под контролем государства. Банки Франции не только не имеют право скрывать от соответствующих государственных служб размеры и формы счетов и движение капиталов, но, и обязаны сами информировать их о значительных операциях, особенно с зарубежными странами. Все операции по кредитным карточкам контролируются общенациональным центром во Франции (и в США), что обеспечивает оперативную информацию о местонахождении и деятельности владельца.

 Скрытая рука.

Капитал большевиков измеряется миллионами». (Гомперс, «Чикаго Трибьюн», 1 мая 1922 г.). Ни один американец не попросил его объяснить, кто они эти «англо-американо-германские» банкиры и почему им позволительно вести подрывную деятельность в правительстве. Однако, 3 выше приведенные назидательные утверждения, свидетельствуют, что 300 членов «Скрытой руки» готовят атаку еврейских финансов и еврейского большевизма на христианство. «Большевизм – это атака евреев на цивилизацию». (манифест патриотического общества «Британцы»). Так как все эти «англо-американо-германские банкиры» единовластно управляются «Скрытой рукой» во главе с Ротшильдом V, ясно, что он является и лидером большевизма, настоящего мирового проклятия, а также главой финансового «спрута». «Спрута», который по словам «Коммон Сенс», разоряет фермеров и предпринимателей Америки! «Благодаря «помощи» евреев Баруха, Мейера, Шапиро и им подобным, фермеры потеряли 32 млрд. долларов. («Джентайлз Ревью», № 3). «Такая банковская система (приведшая к полному краху всех занятых выращиванием зерна) была изобретена лордом Оверстоуном, не без помощи Ротшильдов, банкиров Европы». (Петтигрю)[23] РОТШИЛЬДОВ ПОЧИТАЮТ КАК МОНАРХОВ Как было тысячу раз доказано, во время Большого конгресса свободных масонов (Нант, Франция) 23 апреля 1883 г

скачать реферат Банковские системы развитых стран мира

Правда, центральные эмиссионные банки страны (федеральные резервные банки) не являются (в отличие от Англии и Франции) собственностью государства. Однако управляет ими государство, они тесно связаны с Минфином и вкладывают свои средства в основном в государственные ценные бумаги. Прямой государственной собственностью являются федеральные земельные банки, Корпорация товарного кредита и Экспортно-импортный банк. 2. Банковская система Франции 2.1 Центральный банк Франции (Банк Франции) До Первой мировой войны Франция, сильно отстав от других крупных капиталистических стран по развитию промышленности интенсивно осуществляла накопление ссудных капиталов. С 1890 по 1912 г. сумма депозитов крупнейших депозитных банков страны возросла в 4 раза. Франция экспортировала за границу (в значительной мере в Россию) преимущественно не промышленный, а ссудный капитал. Характер французского капитализма как ростовщического определил ту особенность французской банковской системы, что в ее деятельности большое место заняли операции, связанные с выпуском и размещением государственных займов.

скачать реферат Институт банковского кредита по российскому законодательству

Развитие рынка недвижимости, к примеру, привело к образованию ипотечных банков, становление той или иной отрасли экономики определяло идею образования различных промышленных, строительных, сельскохозяйственных, внешнеторговых банков. В некоторых Европейских странах успешно работают почтовые банки, в банковской системе Франции по закону 1913г. функционирует кредитное учреждение «Морской взаимный кредит», в Германии довольно успешно развиваются различные кооперативные банки, а в России в начале XX в. - учреждения мелкого кредита, поддерживающие экономику мелких производителей. Заметное место в структуре банковской системы ряда стран занимают муниципальные (городские) банки, поддерживающие экономику городского, коммунального хозяйства. Банковское законодательство условно можно разделить на три яруса. Первый ярус содержит два блока - законы о центральном (эмиссионном) банке и законы, регулирующие деятельность отдельных деловых банков. В Германии, к примеру, наряду с Законом о Бундесбанке как центральном банке ФРГ действуют законы, регулирующие деятельность сберегательных и ипотечных банков.

скачать реферат Центральный банк и его функции

Такое право было закреплено исключительно за эмиссионными банками. Так сложилась двухуровневая банковская система, состоящая из многочисленных коммерческих банков и одного центрального эмиссионного банка. В Англии – это Английский банк, во Франции – Французский банк, в США со времени издания федерального акта в 1913 году функционируют двенадцать федеральных резервных банков, входящих в единую Федеральную резервную систему США, в РФ – Центральный Банк России (Банк России). Эмиссионные банки играют особую роль в кредитной системе каждой страны, осуществляющей рыночные преобразования. В самом названии центрального банка, как мне кажется, отражается роль банка в кредитной системе страны. Центральный банк служит осью, центром кредитной системы, он становится важным инструментом регулирования экономики. 2.2. Особенности и формы организации центральных банков. Исторически существовали два пути образования центральных банков. Одни из них стали центральными в результате длительной исторической эволюции. Это имело место главным образом в странах, где капиталистические отношения возникли сравнительно рано (в середине XIX – начале XX вв.). Так, Банк Англии стал эмиссионным центром в 1844 г., Банк Франции – в 1848 г., Банк Испании – в 1874 г.

скачать реферат Банки, их виды и функции

Это центральные банки Англии, Франции, России. Акционерные. (США, Испания). Смешанные. (Япония, Швейцария) Доля собственности государства в капитале центрального банка является важнейшим фактором, определяющим его место в экономике страны, которое в значительной степени зависит от национальных традиций и особенностей развития банковской системы. 13 Однако наиболее независимыми от государства являются ФРС США и Немецкий федеральный банк, хотя в США капитал федеральных резервных банков принадлежит банкам членам ФРС, а в Германии – государству. Следовательно, 100%-ное участие государства в капитале центрального банка является больше вопросом традиций и престижа. Например, центральный банк Италии, хотя и находится в собственности банков и страховых компаний, является более зависимым от государственных органов. Вторым фактором, определяющим независимость центрального банка от государства, является процедура назначения или выбора руководства банка. По этому признаку центральные банки можно сгруппировать по странам.

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Экономические кризисы и циклы развития

Начинали разоряться уже крупные предприятия, останавливались фабрики, заводы. Так, или, во всяком случае, почти так проходили кризисы в 1825 году в Англии, в 1836 году в Англии и США, в 1841 году в США. Кризис 1847 года охватил уже США, Англию, Францию и Германию. Следующий за ним кризис 1858 года явился, по сути, первым мировым циклическим кризисом. После этого экономические кризисы сотрясали мировую экономику в 1873, 1882, 1890 годах. Надо заметить, что кризисы несут в себе и свое лечение. По мере развития кризиса, цены на товары падали ниже и ниже, создавая тем самым возможность сбыта и перспективу выхода из кризиса. После первой мировой войны циклические кризисы продолжали регулярно сотрясать мировую экономику, однако, характер их стал иным. Грандиозный биржевой крах в «черный» вторник 29 октября 1929 года положил начало кризису, или Великой депрессии 1929- 1933 гг., который по своей глубине превзошел все предыдущие. Падение цен, которого еще не знала экономика США, Германии, Франции и Англии, сопровождалось резким сокращением производства, происходил глубокий кризис всей банковской системы, обесценивались валюты – вот далеко не полный перечень бед, свалившихся на экономику государств, еще недавно считавшихся богатейшими и преуспевающими.

скачать реферат Кредитно-денежная система. Кредитная система РФ

Совет директоров рассматривает директивы государственной кредитно-денежной политики, принимает решение по введению ограничений на объем кредитования со стороны коммерческих банков, устанавливает размер процентных ставок за кредиты, предоставляемые этим банкам, определяет генеральную линию ведения дел и управления банком. 1.3. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. Третий элемент банковской системы – это специализированные кредитно- финансовые учреждения, которые занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйствования. В их деятельности можно выделить или две основные операции, они доминируют в относительно узких секторах рынка ссудных капиталов и имеют специфическую клиентуру. Инвестиционные банки (в Великобритании - эмиссионные дома, во Франции - деловые банки) специализируются на эмиссионно-учредительных операциях, т.е. проводят операции по выпуску и размещению ценных бумаг. Они привлекают капитал путем продажи собственных акций или за счет кредита коммерческих банков. Учреждения этого типа гарантируют покупку выпущенных ценных бумаг, приобретая и продавая их за свой счет или организуя для этого банковские синдикаты, предоставляют покупателям акций и облигаций ссуды.

скачать реферат Франция эпохи Регентства (начало XVIII века)

Они устремляются в отделения банка, чтобы обменять свои ценные бумаги на металлические деньги. В давке погибает множество людей. 22 марта королевским указом запрещается продажа бумажных векселей, которые ежедневно обесцениваются. В декабре 1720 года финансовая катастрофа обретает такой размах, что Джону Лоу приходится бежать в Брюссель. Экономические последствия применения "системы Лоу" имели не только негативную сторону. Государство уплатило часть своих долгов и увеличило доходы в казну. Кроме того, эта финансовая система способствовала развитию торговли по обе стороны Атлантики. Но с психологической стороны ее последствия были катастрофичны. Легкая нажива одних и полное разорение других; в результате - общественное мнение отныне не доверяет бумажным деньгам и ценным бумагам, что надолго затормозит развитие национальной банковской системы во Франции. Франция при Людовике XV Людовик XV - правнук Людовика XIV, младший и единственный из оставшихся в живых детей Людовика Бургундского и Марии-Аделаиды Савойской. Он осиротел в возрасте двух лет: вся его семья погибла от оспы и, как были уверены многие придворные, от крайне некомпетентного лечения. Маленький Людовик был спрятан от врачей преданной воспитательницей, герцогиней де Вантадур.

скачать реферат Банковская система Великобритании до 1848 г.

Банковская система Великобритании до 1848 г. Несмотря на то, что своим происхождением дискуссия о свободном банковском бизнесе обязана Англии, никогда в этой стране она не достигала такого размаха, как в континентальной Европе. Возможно, это стало следствием гораздо большей свободы, присущей Англии. Эта свобода определила более высокие, по сравнению с Францией и Германией, темпы развития английской банковской сферы, сделав менее острой необходимость в реформах. Кроме того, к тому моменту, когда политика laisser-faire открыто противопоставила себя господству привилегированных монополий, Банк Англии и система, сложившаяся вокруг него, стали уже достаточно устойчивыми, чтобы быть переустроенными без применения определенных усилий; между тем, банковские системы на континенте еще не были столь устоявшимися, а потому и дискуссия по их поводу была более уместной. Дискуссия в Англии открылась серией выступлений в защиту акционерной формы организации банковского бизнеса, начало которым положил опубликованный в 1822 г. памфлет Томаса Джоплина ( homas Jopli ). [" he Ge eral Pri ciples a d Prese Prac ice of Ba ki g i E gla d a d Sco la d: wi h Observa io s o he Jus ice a d Policy of he Immedia e Al era io i he Charac er of he Ba k of E gla d, a d he Measures o be pursued i order o effec i ."] Внимание читателя обращалось на более высокую устойчивость и меньшую подверженность банкротству, свойственные шотландским банкам в сравнении с английскими.

скачать реферат Банковская система Великобритании после 1848 г.

Спенсер считал, что это оказалось бы достаточным и эффективным средством контроля за сверхэмиссией. Несколько событий, произошедших в 60-х годах, способствовали возобновлению дебатов. Расстройства денежной системы Соединенных Штатов, а также публикация в 1865 г. во Франции книги Купле "Денежное обращение" ("La Circula io Mo e aire") породили комментарии журнала Экономист ( he Eco omis ). Этот журнал, следовавший традициям Уилсона и редактировавшийся его зятем Уолтером Бэйджхотом (Wal er Bageho ), как и раньше, частенько высказывался в пользу плюралистской банковской системы. Показания свидетелей перед Французской Банковской Комиссией и оказавшийся не слишком удачным первый опыт функционирования национальной банковской системы в Америке обеспечили питательную среду для регулярной публикаций заметок подобного типа в 1867 г. Влияние Франции на дискуссию в Англии оказалось особенно сильным. Оксфордский профессор политической экономии Бонами Прайс (Bo amy Price) привлек внимание публики к разногласиям во взглядах ведущих участников дискуссии -- Воловски и Шевалье. [См. Fraser's Magazi e, 1868. " he Co roversy o Free Ba ki g be weee M. Wolowski a d M. Michael Chevalier". Анализ проблемы, сделанный самим Бонами Прайсом, не принес ничего особенно нового. См. его "Pri ciples of Curre cy," 1869.] Вдобавок к этому, благодаря проведению Банковского Опроса, между английскими и французскими экономистами были установлены и прямые контакты.

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Формирование и тенденции развития мирового рынка труда

Характеристика, цели и назначение интеграционных группировок стран Западной и Центральной Европы. В 1957 г. на базе трех ранее самостоятельных региональных организаций — Европейского объединения угля и стали, Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергетике — было сформировано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), с ноября 1993 г. получившее официалъное название Европейский Союз (ЕС). Продвижение к интеграции трех независимых европейских сообществ шло через образование высокоинтегрированных рынков товаров, капиталов, рабочей силы, через сращивание их воспроизводственных процессов. С 1970 г. в развитии этих сообществ наметилась тенденция к взаимодействию с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), образованной в 1960 г. В 1977 г. была образована зона свободной торговли стран, входящих в ЕЭС и ЕАСТ. В 1991 г. было заключено соглашение о создании единого европейского экономического пространства, в соответствии с которым члены ЕАСТ с 1993 г. включили в свои законодательные акты правовые аспекты ЕС в отношении свободного движения товаров, капитала, рабочей силы, услуг и политики в области конкуренции. 31 декабря 1998 г. министры экономики и финансов 11 европейских стран (стран «зоны евро») подписали соглашение, определяющее курсы валют их государств по отношению к единой европейской валюте — евро. С I января 1999 г. на расчеты в евро были переведены банковские системы и обслуживание кредитных карт в Бельгии, ФРГ, Испании, Франции, Ирландии, Люксембурге, Голландии, Австрии, Португалии, Финляндии, Италии. К 2002 г. планируются введение евро в наличный оборот, создание единого центра формирования валютной и денежной политики по типу федеральной резервной системы США.

скачать реферат Денежное обращение и денежная система

Эта часть средств, вложенная в ценные бумаги, создается не банковской системой, но находится под ее контролем, поскольку превращение векселя в средство платежа требует, как правило, акцепта банка, т.е. гарантии его оплаты банком в случае неплатежеспособности эмитента. • Агрегат М4 равен агрегату М3 плюс различные формы депозитов в кредитных учреждениях. Между агрегатами необходимо равновесие, в противном случае происходит нарушение денежного обращения. Практика подсказывает, что равновесие наступает при М2 > М1; оно укрепляется при М2 М3 > М1. В этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обращении начинаются осложнения: нехватка денежных знаков, рост цен и др. Для определения денежной массы страны используют разное количество агрегатов (например, США — четыре, Франция — два). В России для расчета совокупной денежной массы применяют агрегаты М0, М1, М2 М3 К денежным агрегатам относят; М0 — наличные деньги в обращении; М1, кроме М0 — средства предприятий на расчетных, текущих, специальных счетах в банках, депозиты населения в сберегательных банках до востребования, средства страховых компаний; М2; равняется М1 плюс срочные депозиты населения в сберегательных банках, в том числе компенсация; М3 состоит из М2 и сертификатов, облигаций государственного займа. К началу 1994 г. структура совокупной денежной массы Российской федерации имела следующий состав: М0 - 29,8%; М1(без М0) - 66,71%; М2 (без М1,) - 3,1%; М3 (без М2) - 0,5%.

скачать реферат Экономика

ЦБ может воздействовать на деятельность к/б и других кредитных институтов, в особенности в отношении кредитования. Эта функция реализуется, как правило, в процессе варьирования, изменения учетной ставки, а также при установлении предельных норм обязательных резервов. Центральные банки выполняют эмиссионную функцию, осуществляют контроль за выпуском и изъятием денег из обращения. ЦБ не конкурируют в сфере бизнеса с коммерческими банками, а ведут обычно банковские счета правительства. Центральные банки выполняют роль кредиторов последней инстанции по отношению к другим банкам, для чего используются различные методы экономического воздействия на к/б: операции на открытом рынке; изменение официальной учетной ставки ЦБ; проведение операций с депозитами; установление нормы обязательных резервов и др. Центральные банки не выполняют всех функций и операций банков, например, не обслуживают клиентуру (за искл. Госбанка СССР, Банк Англии - для сотрудников, Банк Франции). В современных банковских системах ЦБ занимает особое место. Он является органом гос. регулирования экономики, наделен правом монопольного выпуска банкнот, регулирования денежного обращения, кредитных отношений страны.

скачать реферат Общие экономико-географические характеристики Мадагаскара, Коморских и Сейшельских островов.

Состав экспорта: рыба, корица, копра, реэкспорт нефтепродуктов География экспорта: Франция, Великобритания, Нидерланды, Италия, КНР, Германия, Япония Состав импорта: машины и оборудование, продовольствие, нефтепродукты География импорта: ЮАР, Великобритания, КНР, Сингапур, Франция, Италия Внешняя задолженность в 1994 г. - 170 млн. дол., в 1997 - 149 млн. дол 10. Банковская система Мадагаскар Малагасийский франк, равный 100 сантимам. И-за сильной инфляции номинал находящихся в обращенн денежных знаков постоянно меняется. Валюту можно обменять в любом отделении банка, в аэропорту, в обменных пунктах. На улице деньги менять запрещается. Международные кредитные карточки возможно использовать только в столице и в крупных торговых точках. Для путешествия по провинции рекомендуется запастись франками в мелких купюрах, т.к. уровень жизни населения невысок и обменять крупные купюры нереально. Чаевые лучше давать в местной валюте, в ресторанах они составляют 10% от общей стоимости заказа. Коморские острова Kоморский франк (CF). Лучшее место для обмена валюты - Банк Интернасиональ дес Коморес (BIC) - достаточно эффективный банк, который обменивает все валюты, но лучше всего иметь с собой французские франки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.