телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Бюджетный дефицит

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Структурний дефіцит являє собою обчислену різницю між федеральними прибутками і витратами, при визначеній фіскальній політиці (діючий рівень оподатковування і поточних витрат), і базовому рівні безробіття (6%). Коли економічна система входить у період спаду, а рівень безробіття підвищується понад базовий, реально що спостерігається дефіцит бюджету перевищує рівень структурного дефіциту, що відбувається частково через зростання виплати допомоги по безробіттю й іншим соціальним програмам, а також частково через падіння прибутків населення. Різниця між реально що спостерігається дефіцитом бюджету і структурного дефіциту прийнято називати циклічним дефіцитом бюджету. З поняттям дефіциту бюджету тісно пов'язане поняття «державний борг». Він являє собою загальну накопичену суму всіх позитивних сальдо бюджетів федерального уряду за відрахуванням усіх дефіцитів, що мали місце в країні. При цьому розрізняють внутрішній і зовнішній борг держави. Перший виступає, як правило, у вигляді заборгованості по банківських кредитах, і коштів, отриманих від розміщення облігацій державної позики, невиплачених пенсій, соціальної допомоги і т.д. Бюджетний дефіцит, як правило, виникає внаслідок незбалансованості бюджету, тобто нестачі бюджетних коштів у порівнянні з потребою в них для фінансування всього необхідного обсягу державних видатків. Тимчасова незбалансованість бюджетів, в основному пов'язана з циклічним характером виробництва, а також надзвичайними подіями, мала місце й у домонополістичний період розвитку суспільного виробництва. Проте в даний час дефіцитність державних бюджетів і наявність державного боргу перестало бути феноменом суспільного розвитку і перетворилося в регулярне, стабільне економічне явище в країнах із розвитою ринковою економікою. Це пов'язано з тим, що за останні два десятиліття в цих країнах повторюються кризові явища в економіці й у політику. Циклічні кризи, доповнені структурними, а також значних коштів, що йдуть на забезпечення обороноздатності країн, викликають велику напругу всієї системи державних фінансів і особливо її центральної ланки державного бюджету. Це й обумовлює бюджетний дефіцит. Так, у США, Німеччини, Великобританії і Франції, починаючи з 1974 р. не було жодного державного бюджету, що не мав дефіциту. Бюджетний дефіцит може бути пов'язаний також із свідомо проведеної в цих країнах політикою «дефіцитного фінансування», відповідно до якої дефіцити, причому хронічні й у значних розмірах, можуть виступати потужним стимулом, «регулятором» економіки, оскільки залучення великих грошових сум на позичковому ринку для фінансування державних видатків «збуджує» ділову активність приватного капіталу. Водночас слід зазначити, що дефіцит бюджету не настільки «необразливе» явище. Бюджетні дефіцити значно посилюють напругу на ринку позичкових капіталів, викликають зростання позичкового відсотка, перешкоджають зниженню високих процентних ставок. Резонанс від подібних дій урядів ряду країн виходить за межі національної політики. Так, високий позичковий відсоток, встановлений у США в середині 80-х років, викликав значний відтік капіталів із Західної Європи.

Структурний дефіцит відбиває вплив фіскальної політики. Замість порівняння реальних витрат і прибутків бюджету, при обчислення структурного дефіциту дорівнюються витрати і прибутки бюджету в умовах повної зайнятості. (Структурний дефіцит іноді називають дефіцитом повної зайнятості). Відомо, що рівень державних витрат і ставка оподатковування можуть впливати на рівень сукупного попиту, і, отже, на розмір ВВП. Зрослий обсяг державних закупівель товарів і послуг збільшує рівень прибутків і тим самим збільшується загальна сума податків, одержуваних урядом. Виникає питання: чи може приріст державних витрат, замість збільшення бюджетного дефіциту, призвести до його скорочення. На основі вищесказаного можна стверджувати, що заощадження чисті податки = урядовим закупівлям інвестиціям, або, заощадження - інвестиції = бюджетний дефіцит. До речі цією формулою ілюструється так називаємий ефект заміщення державними зобов'язаннями зобов'язань реального сектора, тобто за рахунок фінансування держбюджету недофінансуєтся реальний сектор. Отже, якщо буде відбуватися дефіцитне збільшення урядових закупівель, то, хоча при цьому і буде збільшуватися рівень прибутків, а отже і податкові надходження, валовий прибуток бюджету не зможе зрости настільки, щоб зрештою призвести до скорочення дефіциту. 2.7 Дефіцит, внутрішній і зовнішній борг. Зараз йде багато суперечок про негативні і позитивні риси дефіциту з погляду росту внутрішнього і зовнішнього боргу. Проте можна виділити такі 2 домінуючі позиції. Перша ґрунтується на незнанні економіки і поверхневому здоровому глузді. Наявність боргу призводить обивателя в страхітливість, абсолютний ріст боргу сприймається як знак прийдешньої катастрофи. Друга ж ґрунтується на детальному аналізі усіх за і проти. От основні положення другої позиції. Отже, національний державний борг будується з бюджетних дефіцитів. Для покриття дефіциту держава удає до запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Національний борг, з одного боку, є пасивом для держави й активом тримачів держоблігацій (цінних паперів державного запозичення). У такий спосіб вартість у результаті держзаймів не губиться. І усе ж, хто несе або буде нести тягар боргу, створеного хронічно незбалансованими бюджетами? Які ж негативні наслідки наявності державного боргу? По-перше, необхідність обслуговування боргу обмежує можливості уряду балансувати поточний бюджет або витрачати засобу, що спрямовуються на обслуговування боргу та інші потреби. Хоча з іншого боку, велика частина процесу обслуговування боргу (внутрішнього) є лише формою перерозподілу, коли засобу платників податків переходять власникам державних цінних паперів. По-друге, хоча обслуговування боргу не має істотної альтернативної вартості, ефект заміщення (витиснення) істотно впливає на майбутнє. За рахунок фінансування дефіциту на фінансовому ринку залишаються недофінансованими якісь проекти приватного сектора, знижуються інвестиції. Саме тут і виявляється висока альтернативна вартість як самих запозичень, так і всього процесу обслуговування боргу в цілому. Треба зауважити, що борг, викликаний необхідністю фінансування трансферів, не накладає ні на кого реального прямого тягаря.

Розглядаючи причини дефіциту бюджету, варто зазначити, що донедавна була надмірно збільшена видаткова частина бюджету. Її збільшення відбувалося за рахунок дотацій, наданих державою таким галузям, як металургійна, енергетична, вугільна; шляхом поповнення за рахунок бюджету ряду матеріальних резервів і запасів на покриття зростаючих цін на енергоносії; за допомогою збільшення заробітної плати робітників матеріального виробництва, не підкріпленого зростанням продуктивності праці в цих галузях і ін. У теоретичному аспекті можна виділити чотирьох основних напрямку подолання дефіциту бюджету: - збільшення дохідної частини бюджету; - скорочення видаткової частини бюджету; - здійснення внутрішніх і зовнішніх позик; - проведення грошової і кредитної емісії. Стосовно до економічної ситуації в Україні в даний час прийнятні всі чотири відзначених напрямки. Перший напрямок - збільшення дохідної частини бюджету може бути пов'язане з проведенням оптимальної податкової політика, що стимулює виробників до розвитку виробництва і збільшенню його обсягів, що послужить передумовою збільшення національного доходу. Сюди ж варто віднести проведення реформи заробітної плати, збільшення прибутків основної частини населення, що щиро пов'язано з підвищенням зацікавленості виробників у збільшенні випуску продукції, а також із підвищенням платоспроможного попиту населення, і, як слідство, збільшенням обсягів виробництва. Другий напрямок - скорочення видатків державного бюджету. Сюди насамперед треба віднести скорочення видатків на народне господарство, скорочення до мінімуму участі держави у виробничих інвестиціях. Виняток повинні складати окремі об'єкти інфраструктури, пріоритетні напрямки в структурі промислового виробництва, охорона навколишнього середовища, включаючи видатки, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Видатки ж, пов'язані з проведенням інноваційної політики, із подальшим розвитком виробництва повинні бути покладені переважно на самі підприємства, що на ці цілі можуть використовувати частину амортизаційних відрахувань, частину прибутку, а також частину дивідендів і прибутку від операцій із цінними паперами, банківські кредити. На сучасному етапі скорочення дохідної частини бюджету зв'язується зі скороченням військових видатків на оборону за рахунок встановлення оптимальної чисельності військових і скорочення закупівель військової техніки, тимчасовим скороченням видатків на соціально-культурні заходи (просвітництво, охорона здоров'я і т.д.). Скорочення видаткової частини бюджету може бути досягнуто за рахунок зменшення усіх видів дотацій, субвенцій. Мова йде насамперед про скорочення дотацій підприємствам-виробникам і передачі дотацій споживачам. Третій напрямок скорочення дефіциту бюджету - здійснення внутрішніх і зовнішніх позик, тобто пошук джерел фінансування сформованого дефіциту. Слід зазначити, що проблема подолання дефіциту бюджету в Україні є однієї з найбільше важливих і спірних фінансових проблем. При її обговоренні нерідко розглядають досвід закордонних країн, економіка яких функціонує нормально і при 5-, і при 10-процентному рівнях бюджетного дефіциту стосовно валового внутрішнього продукту.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Зарубежные клондайки России

Солженицыным), печатая вначале поддельные английские фунты стерлингов, а с 1810 г.P русские ассигнации достоинством в 25 и 50 руб. (ими в изобилии были снабжены офицеры и солдаты «Великой армии» Наполеона накануне вторжения в Россию, а в период оккупации Москвы в 1812 г. французская походная типография вовсю печатала фальшивые ассигнации на Рогожской заставе, в подворье старообрядческой церкви). Наоборот, англичане в Лондоне "гнали на-гора " фальшивые франки, а русские в Риге то фунты, то франки, то турецкие динары (в зависимости от того, с кем в данный момент воевала Россия). Затем, до 1826 г. Минфин России вылавливал всю эту фальшивую валюту и даже «отрапортовал» Николаю I: задание выполнено. Но фактически вплоть до глобальной денежной реформы графа Витте в 1894-1897 гг. фальшивки периодически всплывали. В основном внешние займы с Петра I и до Николая I шли на русскую армию (закупку вооружений, строительство «казенных» военных заводов, военного флота и т.д.). Скажем, Крымская война 1853-1856 гг. помимо того, что она закончилась позорным поражением, еще едва не привела Россию и к финансовому краху: после Парижского мира 1856 г. бюджетный дефицит составил невиданную доселе сумму в 1 млрд. 155 млн. руб.! Николай I скоропостижно скончался, не вынеся позора и унижения, а его сыну «царю-освободителю» Александру II пришлось выпутываться

скачать реферат Бюджетный дефицит РФ

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ Кафедра Финансов Самостоятельная работа на тему: Бюджетный дефицит РФ Исполнитель: студент группы У2-2 Львов Н.Л. МОСКВА 1998 Вступление Величина расходной части лишь Федерального бюджета в 1997 году была запланирована на уровне примерно 529 765 млрд. рублей, то есть федеральное правительство планировало израсходовать лишь на федеральные нужды целых 16% от ВВП страны. Изменение инфляции на 1 процент изменяет бюджет на несколько миллиардов рублей, а от величины налогового бремени зависит работа, зарплата и уровень жизни граждан страны. Увеличение бюджетного дефицита на 1 процент соответственно увеличивает (должно увеличивать) уменьшение частных инвестиций, и, следовательно, это приводит к снижению темпов роста основных средств экономики. Нельзя забывать, что рубль, инвестированный государством приносит прибыли (а значит и эффекта) в несколько раз меньше, чем тот же рубль, проинвестированный частным сектором. С другой стороны, фискальная политика, основанная на кейнсианстве, помогла правительству США выйти из жесточайшей депрессии, разразившейся в тридцатых годах двадцатого столетия.

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
 За Державу обидно!

Эти благоприятные экономические и финансовые предпосылки сами по себе еще не гарантировали успеха денежной реформы. Необходимо было преодолеть ряд серьезных трудностей, чтобы добиться ее успешного завершения. Во-первых, к моменту проведения реформы (февраль-март 1924 года), хотя и был сильно сокращен, но еще не был полностью ликвидирован бюджетный дефицит, что создавало известную угрозу устойчивости денег, в особенности на первых порах, в период замены падающей валюты устойчивой. Во-вторых, не были еще преодолены последствия «кризиса сбыта». Цены на сельскохозяйственную продукцию возросли сильнее, чем снизились цены на промтовары, и общий уровень цен товаров с октября 1923 года и вплоть до реформы непрерывно возрастал. В то же время между оптовыми и розничными ценами к началу 1924 года был большой разрыв. Снижение цен на промтовары не доводилось полностью до потребителя, развивалась спекуляция, которую создавал частный капитал, сопротивлявшийся проводимой советской властью политике снижения цен. В-третьих, курс червонца к моменту денежной реформы не был вполне прочным

скачать реферат Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы 1. Введение Вот уже как почти тринадцать лет существует в нашей стране такое явление, как бюджетный дефицит. Он ворвался в нашу жизнь вместе со скрытой инфляцией, первыми повышениями цен, антиалкогольными кампаниями и прочими прелестями последнего этапа развитого социализма. Но справедливости ради следует отметить, все это явилось логическим следствием семидесятилетнего развития страны: неэффективной экономики, раздутого военно-проышленного комплекса, неудовлетворенного личного спроса. Все это в конечном итоге, особенно при попытках косметического реформирования системы, и должно было привести нас к инфляции и бюджетному дефициту. В данной работе мне бы хотелось бы осветить причины и размеры бюджетного дефицита в период с 1990 по 1996 годы, а так как в макроэкономической политике, которая проводилась в СССР и России в течение последних тринадцати лет можно выделить четырнадцать этапов (в данной работе подробно будут освещены порядка десяти) и различия между ними определяются прежде всего действиями их главных авторов - руководителей органов власти различного уровня, игравших определенную роль формировании и осуществлении той или иной макроэкономической политики в данной работе соответствующие этапам подходы к анализу дефицита будут обозначены именами лиц, оказывавших на эти подходы наибольшее влияние.

 Избавься от долларов!

Хлеб у крестьян надо было брать, а дать ему было пока нечего. Поэтому брали, ничего взамен не давая. Брали всеми доступными способами: и налогами, и обложениями, и удержанием цены на хлеб на низком уровне, и вот таким способом, какой назвал Зверев, умышленно обесценивали совзнак таким темпом, что, продав сегодня хлеб, завтра крестьянин на обесценивающуюся выручку ничего не мог купить. А с кого было еще брать? Российская интеллигенция изначально никогда и ничего своему государству не давала, а с рабочего и рады бы взять, да у него товара еще нет. УДЕРЖАНИЕ ЧЕРВОНЦА Зверев: Значительные успехи восстановления промышленности, транспорта и сельского хозяйства и развитие товарооборота в течение 1922–1924 гг. создавали необходимые экономические предпосылки для завершения денежной реформы. В области финансов и денежного обращения благоприятные условия для завершения" денежной реформы заключались в следующем: неуклонно сокращался бюджетный дефицит; червонец прочно внедрился в обращение как твердая валюта; был достигнут активный торговый и платежный баланс и возрастали золотой и инвалютный запасы Госбанка

скачать реферат Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

В результате ужесточения бюджетной политики в сентябре - ноябре федеральный бюджет сводился с профицитом, а кредиты центробанка на покрытие кассового дефицита не привлекались вовсе. Однако возвращение к ограничительной политике произошло слишком поздно - ее результаты на снижении инфляционной динамики сказались лишь через несколько месяцев - после того, как Е. Гайдар на VII съезде народных депутатов России в декабре 1992 года был вынужден подать в отставку. 1.4 Бюджетный дефицит и стабилизационная политика при Б. Федорове (апрель 1993 - январь 1994) Уход Е. Гайдара с поста исполняющего обязанности премьер-министра и замена его В. Черномырдиным вылилась в своего рода “праздник безответственности денежных властей. Началась самая массированная кредитная экспансия в истории России. Ее прирост шел по всем направлениям. После трех месяцев паузы впервые появился кассовый дефицит бюджета, составивший 8 % ВВП. Помимо кредитов на его покрытие Центральный банк выдал бюджетные кредиты экономике в размере 33 % ВВП. Кроме того, коммерческие банки получили прямые кредиты на 28 % ВВП, а государства рублевой зоны - в размере 14 % ВВП.

скачать реферат Бюджетный дефицит

Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть бюджет без сальдо, возможен только теоретически. Но, как я уже упомянула, не всегда бюджетный дефицит является негативным явлением. Еще Дж. М. Кейнс в целях взбадривания экономического роста и обеспечения полной занятости рекомендовал проводить политику дефицитного финансирования. Дефицит бюджета может возникнуть и в результате чрезвычайных обстоятельств - войн, стихийных бедствий, катаклизмов - когда обычных резервов становится недостаточно и приходится прибегать к источникам особого рода. В таких случаях бюджетный дефицит, естественно, нежелательное, но неизбежное явление. Наконец, существует и третья, наиболее опасная и тревожная форма бюджетного дефицита, когда он является отражением кризисных явлений в экономике, ее развала, неспособности правительства держать под контролем финансовую ситуацию в стране. В этом случае требуется принятие не только срочных и действенных экономических мер, но и соответствующих политических решений. Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответствующий уровню инфляции в стране.

скачать реферат Бюджетный дефицит

Министерство образования РФ Архангельский Государственный Технический Университет Институт Экономики, Финансов и Бизнеса Кафедра финансов и кредита КУРСОВАЯ РАБОТА Бюджетный дефицит Выполнил студент 3 курса 7 группы специальность 0605 Образцов Н. В. Проверил преподаватель Михайлян Р.Г. Архангельск 2001 Оглавление стр. Введение 31 Бюджетный дефицит и его социально-экономические последствия 41.1 Сущность бюджетного дефицита и причины его возникновения 4 1.2 Социально-экономические последствия бюджетного дефицита 82 Способы покрытия бюджетного дефицита 11 2.1 Бюджетный дефицит и экономика полной занятости 11 2.2 Меры по покрытию бюджетного дефицита 12 2.2.1 Монетизация дефицита: эмиссия денежных средств 12 2.2.2 Внешнее долговое финансирование 13 2.2.3 Внутреннее долговое финансирование 15 2.2.4 Увеличение налогообложения 173 Программа мер по управлению бюджетным дефицитом в РФ 18 3.1 История бюджетного дефицита в России 18 3.1.1 Возникновение проблемы дефицита 18 3.1.2 Стабилизационная политика и бюджетный дефицит 1992 - 1999 гг. 20 3.2 Бюджеты 2000-2001 годов.

скачать реферат Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

Он представляет собой разность между величиной общего дефицита и суммой процентных выплат по долгу. При долговом финансировании первичного дефицита увеличивается и основная сумма долга и коэффициент его обслуживания, т.е возрастает "бремя долга" в экономике. Если возникает временный бюджетный дефицит, имеются перспективы его преодоления и он не составляет большого удельного веса по отношению к стоимости ВНП, его не следует считать исключительным. Но в тех случаях, когда бюджетный дефицит глубок, возникает в результате чрезвычайных обстоятельств и отражает кризисные явления в экономике (развал, неэффективность финансовых связей), тогда, разумеется, это явление наносит огромный ущерб всему обществу и необходимо принимать кардинальные меры для преодоления значительного разрыва между расходами и имеющимися доходами. Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответствующий уровню инфляции в стране. Такой дефицит бюджета обычно покрывается низкопроцентными или беспроцентными кредитами Центробанка. Международные стандарты предполагают возможный дефицит бюджета на уровне 2 - 3 % ВНП. Обычно бюджетный дефицит до 10% суммы доходов считается допустимым, тогда как дефицит более 20% - критическим.

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

Первая группа задач реализуется уже сейчас. Одним из важнейших и сложнейших направлений совершенствования управления бюджетными ресурсами является внедрение элементов казначейского метода исполнения бюджета. Основу задач формируемых по территориям России федеральных казначейских учреждений составляют функции по разассигнованию средств, предназначенных для учреждений, расположенных на соответствующей территории и финансируемых за счет средств федерального бюджета; по организации и контролю за целевым и эффективным расходованием выделенных бюджетных ресурсов. Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством экономическую основу регионов составляет их собственность например, экономическую базу местного самоуправления составляют её природные ресурсы: земля, недра и т.д. Сложившаяся в нашей стране экономическая, в том числе и финансовая, ситуация не позволяет местным органам власти и управления при бюджетном дефиците всерьез рассчитывать на пополнение доходной части бюджетов территорий путем введения дополнительных местных налогов и сборов.

скачать реферат Государственный бюджет Украины

Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджет - сложная экнономическая категория. Как экономическая категория, государственный бюджет представляет собой систему экономических отношений, складывающихся в обществе в процессе формирования, распределения и использования централизованного денежного фонда страны, предназначенного для удовлетворения общественных потребностей. Иными словами v-скорость обращения денежной массы. Исходя из того, что после достижения верхнего предела государственной задолженности (Дmax), ее прирост равен нулю (DД=0), а бюджетный дефицит может финансироваться только за счет денежной эмиссии, преобразуем соотношение (1): О=Дmax(r-g) p- DH, (3) то есть DH=Дmax(r-g) p. (4) Подставив в левую часть уравнения (4) выражение для DH из уравнения (2), получаем: (p g)/v=Дmax(r-g) p, следовательно, p g=v, переносим g в правую часть и получаем: p=v-g. (5) Таким образом, на основе уравнения (5) могут выполняться многовариантные расчеты темпов инфляции (p), обусловленных эмиссионным финансированием бюджетного дефицита, при различных прогнозных значениях входящих в уравнение параметров.

скачать реферат Дефицит государственного бюджета

Если внутренний рынок капиталов слабо развит, процентные ставки относительно фиксированы и возможности размещения облигаций среди населения ограничены, что типично для многих переходных экономик, то растущий частный сектор внутри страны обычно предъявляет повышенный спрос на иностранные активы, что неизбежно нарушает равновесие платежного баланса по капитальному счету. Более того, если правительство намерено финансировать значительную часть своего бюджетного дефицита через продажу облигаций, то оно не может одновременно проводить жесткую финансовую политику, удерживая ставку процента ниже ожидаемого уровня инфляции. Облигации будут пользоваться спросом только при достаточно привлекательном уровне доходности. Если же этот показатель будет низким (или отрицательным), то возможности внутреннего долгового финансирования бюджетного дефицита сильно уменьшаться даже вне зависимости от степени развития внутреннего рынка капитала. В этом случае экономические агенты будут стремиться приобрести товары или вложить свои финансовые средства за рубежом, ограничивая тем самым возможности правительства финансировать бюджетный дефицит из внутренних небанковских источников и ухудшая состояние платежного баланса.

скачать реферат Инфляция и ее определение

Имея огромный бюджетный дефицит, веймарское правительство пустило в ход печатный станок, чтобы оплатить свои счета. В 1922г. уровень цен в Германии поднялся на 5470%. В 1923г. положение ухудшилось; уровень цен вырос в 1300000000000 раз. К октябрю 1923г., чтобы послать письмо из Германии в Соединенные Штаты, надо было заплатить 200 тыс. марок, фунт масла стоил 1,5 млн. марок, мяса - 2 млн., батон 200 тыс. марок, одно яйцо - 60 тыс. марок. Цены росли так быстро, что официанты несколько раз изменяли их в меню во время завтрака. Иногда посетители ресторанов платили за съеденный обед вдвое больше той цены, которая значилась в меню, когда они только делали заказ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключение уместно высказать предостережение. Такая катастрофическая гиперинфляция почти всегда является следствием безрассудного увеличения правительством денежной массы. При соответствующей государственной политике нет оснований для перерастания умеренной, или ползучей, инфляции в гиперинфляцию. 1. Для нашей экономики характерны колебания объема национального продукта, занятости и уровня цен.

скачать реферат Регулирование бюджетного дефицита

Превышение расходов над доходами называется бюджетным дефицитом. В идеальной ситуации бюджетный дефицит равен величине государственных закупок товаров и услуг минус чистые налоги. Возникает вопрос – является ли дисбаланс бюджета таким уж большим злом? С точки зрения кейнсианцев, бюджетный дефицит или избыток являются обычными последствиями проведения фискальной политики, и ничем более. Обоснованность каждого данного дефицита или избытка зависит от необходимости регулирования величины государственных вливаний в величину валовых расходов экономики. С точки зрения кейнсианцев сбалансированный бюджет имеет право на существование лишь тогда, когда экономика находится в равновесии в состоянии полной занятости, причем величина слагаемых, увеличивающих валовые расходы экономики полной занятости, равна величине слагаемых, уменьшающих валовые расходы экономики полной занятости. Если же хотя бы одно из вышеуказанных условий не выполнено, несбалансированность бюджета будет обоснованна. Тем не менее, в мировой практике случаев наличия бюджетного избытка намного меньше, чем случаев наличия бюджетного дефицита.1.6 Автоматические стабилизаторы Казалось бы, что может быть проще – сократить расходную часть бюджета, если доходная недостаточна, и дело с концом.

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
скачать реферат Статистика государственного бюджета

Трансфертные платежи другим учреждениям государственного управления включаются в расходы и не выделяются в самостоятельную категорию. Кредитование минус погашение (чистое кредитование) включает операции учреждений государственного управления с финансовыми требованиями к другим секторам, осуществляемые в целях проведения государственной политики. В данную категорию включается предоставление и приобретение акций за вычетом сумм возвращенных кредитов, выручки от продажи акций либо возврата собственного капитала. В статистике государственных финансов чистое кредитование объединяется с расходами и рассматривается как фактор, влияющий на бюджетный дефицит. Если кредитование осуществляется между различными структурами или уровнями государственного управления, то две стороны одной операции отражаются асимметрично: орган-кредитор показывает кредитование, объем которого определяет дефицит, а орган-заемщик – заимствование с целью финансирования дефицита. Следует отметить асимметричную трактовку в статистике государственного бюджета кредитования и заимствования. Кредитование рассматривается как статья расходов, оказывающая непосредственное влияние на расчеты дефицита в разные годы, тогда как заимствование не включается в доходную часть бюджета, а рассматривается как источник финансирования дефицит Дефицит (или превышение расходов над доходами) государственного бюджета исчисляется как сумма доходов и полученных трансфертов завычетом суммы расходов и «кредитования минус погашение».

скачать реферат Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

Дефицит бюджета Превышение расходов над доходами приводит к дефициту бюджета. В бывшем СССР дефицит бюджета начал расти еще в 1986 г. из-за падения мировых цен на нефть и в результате капиталовложений в рамках политики "ускорения" (реформ, направленных на возобновление экономического роста). За 1985-1989 гг. дефицит бюджета вырос с 2 до 9% ВНП. Особенно пагубную роль сыграл в этом принятый в 1987 г. закон "О государственном предприятии", предоставивший руководству предприятий неограниченную свободу повышения зарплаты. В результате в 1990 г. средняя реальная зарплата на 27% превышала уровень 1987 г. Рост зарплаты финансировался с помощью льготных банковских кредитов и дотаций из госбюджета. До 1990 г. правительство могло удерживать эмиссионное финансирование бюджетного дефицита на низком уровне за счет заимствований на международных рынках, а также кредитов, которые предоставляли иностранные государства. Такая политика привела к увеличению внешнего долга с 20 млрд до 67 млрд долларов за 1985-1991 гг. В IV квартале 1991 г. бюджетный дефицит достиг 30% ВВП в результате роста государственных дотаций для поддержания уровня административно регулируемых цен (то же относится к обменному курсу), сокращения производства, а также снижения налоговой дисциплины в связи с распадом СССР и резким уменьшением налоговых платежей, которые республики перечисляли в центр.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

В ходе последующего инфляционного подъема правительство повышает налоги и снижает правительственные расходы. Возникающее положительное сальдо бюджета может быть использовано на покрытие дефицита, возникшего в период спада. Таким образом, правительство проводит позитивную антициклическую политику и одновременно балансирует бюджет, но не обязательно ежегодно, а, возможно за период в несколько лет. Третья концепция связана с идеей так называемых функциональных финансов. В соответствии с этой концепцией целью государственных финансов является обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом достижение макроэкономической стабильности может сопровождаться как устойчивым положительным сальдо, так и устойчивым бюджетным дефицитом. Таким образом, сбалансированность бюджета в данной концепции является второстепенной проблемой. Вторая и третья концепции лежат в основе финансовой политики, ориентированной на бюджетный дефицит и опирающейся на потенциал денежного хозяйства страны. Такая политика предполагает наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках денежного потенциала страны, контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск источников его покрытия, выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие значительный экономический эффект.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

Кейнсианцы и другие экономисты однозначно утверждали, что сокращение налогов вызовет крупный бюджетный дефицит, который в свою очередь вызовет новый виток инфляции. Однако А.Лаффер установил, что более низкие ставки налогов вполне совместимы с прежними и даже возросшими налоговыми поступлениями. Сокращение налогов не должно вызвать инфляционные дефициты. Его взгляд основывался на том, что известно теперь, как кривая Лаффера, которая, согласно рис. 4 описывает связь между ставками налогов и налоговыми поступлениями. Основная идея заключается в следующем: по мере роста ставки налога от 0 до 100 % налоговые поступления будут расти до некоторой точки максимума, а затем снижаться до нуля. Налоговые поступления после этой точки падают потому, что более высокие налоговые ставки, по предположению сдерживают экономическую активность и, следовательно, сокращают налогооблагаемую базу. Т.е. при условии нахождения точки ставки налогов выше оптимума снижение ставки налога приведёт не к снижению, а к росту налоговых поступлений. Рис. 4 Механизм государственного регулирования политики цен.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.