телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Канцтовары -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Дисперсійний аналіз Характеристики варіації В одних сукупностях індивідуальні значення ознаки щільно групуються навколо центра розподілу, в інших — значно відхиляються. Чим менші відхилення, тим однорідніша сукупність, а отже, тим більш надійні й типові характеристики центра розподілу, передусім середня величина. Вимірювання ступеня коливання ознаки, її варіації — невід'ємна складова аналізу закономірностей розподілу. Міри варіації широко використовуються у практичній діяльності: для оцінювання диференціації домашніх господарств за рівнем доходу, фінансового ризику інвестування, ритмічності роботи підприємств, сталості врожайності сільськогосподарських культур тощо. На основі характеристик варіації оцінюється інтенсивність структурних зрушень, щільність взаємозв'язків соціально-економічних явищ, точність результатів вибіркового обстеження. Для вимірювання та оцінювання варіації використовуються абсолютні та відносні характеристики. До абсолютних належать: варіаційний розмах, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення, дисперсії; відносні характеристики подаються низкою коефіцієнтів варіації, локалізації, концентрації. Узагальнюючою характеристикою варіації є середнє відхилення: а) лінійне , б) квадратичне, або стандартне ; в) дисперсія (середній квадрат відхилень) . Види та взаємозв'язок дисперсій Дисперсія посідає особливе місце у статистичному аналізі соціально-економічних явищ. На відміну від інших характеристик варіації завдяки своїм математичним властивостям вона є невіддільним і важливим елементом інших статистичних методів, зокрема дисперсійного аналізу. Для ознак метричної шкали дисперсія — це середній квадра відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої: . Як і будь-яка середня, дисперсія має певні математичні властивості. Сформулюємо найважливіші з них. 1. Якщо всі значення варіант xj зменшити на сталу величину А, то дисперсія не зміниться: . 2. Якщо всі значення варіант xj змінити в А раз, то дисперсія зміниться в А2 раз: . 3. Якщо частоти замінити частками, дисперсія не зміниться. Нескладними алгебраїчними перетвореннями можна довести, що дисперсія — це різниця квадратів . Якщо , то, замінивши і поділивши всі складові на п, дістанемо: , де – квадрат середньої величини; – середній квадрат значень ознаки. Дисперсія альтернативної ознаки обчислюється як добуток часток: , де d1 — частка елементів сукупності, яким властива ознака, d0 — частка решти елементів . Застосуємо основну формулу дисперсії до цих характеристик структури: . Якщо, скажімо, у збиральному цеху частка висококваліфікованих робітників становить d1= 0,2, то дисперсія частки язання: Формула визначення загального індексу виглядає так: , де q – обсяг виробництва, p – ціна на товар, p1q1 – товарооборот взуття після зростання цін, p0q0 – товарооборот взуття у звітному (базисному) періоді. Підставляємо значення у формулу: Отже, загальний індекс цін на взуття становить 13%. Відповідь: загальний індекс цін на взуття становить 13%. Список використаної літератури Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2003. – 623 с. – (Вища освіта XXI століття). Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. Статистика: Підручник. За наук. ред. д-ра екон. наук. С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с. 3. Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Синдром Кассандры

Нарушение этой рекомендации, по заключению врачей, грозило Императрице смертью. Императору же Павлу Первому в ту пору было всего-то 44 года. Нет ничего удивительного, что с той поры возникли сначала платонические отношения между Павлом Первым и черноглазой Анной Петровной Лопухиной (в браке княгиней Гагариной), вероятно с июля 1800 года ставшие предельно близкими. С некоторых пор Император стал почивать в отдельной спальне, неподалеку от которой располагалась скрытая в толстенной стене Михайловского замка лестница, ведущая к покоям Анны Петровны Лопухиной и графа Кутайсова. Памятуя о библейской рекомендации "Не судите, да не судимы будете!", замечу, что разговор Павла Первого с Лопухиной несомненно имел доверительный, откровенный, без утаек, характер, а последняя, судя по безоглядному ее поведению, души не чаяла в Императоре, ради которого шла буквально на все. Теперь, надеюсь, читателю понятно и то возбуждение, в которое Лопухина пришла во время рассказа Павла и безудержные ее рыдания, косвенно указывающие на то, что это скорее всего был страх за жизнь близкого ей, любимого человека

скачать реферат Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Ці методи дозволяють отримувати з накопичуваної інформації, яка здається хаотичною, основні тенденції та закономірності. Ця група охоплює методи теорії ймовірностей та математичної статистики. Найбільш широко використовуються такі методи, як кореляційний аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз, методи статистичного контролю якості та надійності продукції. o Методи математичного програмування. Застосовуються при рішенні умовних екстремальних задач з багатьма змінними. o Теоретико-ігрові методи та методи статистичних рішень. Теорія статистичних рішень використовується, коли невизначеність ситуації викликана об’єктивними обставинами, які або невідомі, або носять випадковий характер. Метод теорії ігор використовується в тих випадках, коли невизначеність ситуації викликана свідомими діями розумного противника . До загального огляду методів обгрунтування управлінських рішень я хотів би додати, що використання цих методів ще може залежати від технології, яку застосовує ОПР при прийнятті рішень. На мою думку, якщо рішення приймається за раціональною технологією або процесом (див. рис. 2), то тоді використання вищеназваних методів буде доцільним.

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
 Дневник; 2 апреля - 3 октября 1837 г; Кавказ

Я пошел прогуляться - более из любопытству, чем для моциону по лагерю и заметил, что все радуются празднику: во многих местах поют песельники и пляшут, местами слышно наяривание на скрипке, солдаты возле палаток играют в разные игры, и те, которые потрезвее, усовещивают ложиться спать, говоря, что завтра рано вставать на работу. Флот тоже не забыл праздника: бриг "Меркурий" был иллюминован плошками и с него пустили несколько ракет. Если в походе мы празднуем рождение государя, что ж делается теперь в Петербурге! Сколько радостных лиц можно было видеть на разводе в Петергофе и сколько людей не спали покойно эту ночь в надежде производства или в надежде прицепить эксельбанты! Все наши прикомандированные прошедшего года, кроме раненых и графа Бенкендорфа, получили орден Святой Анны, а раненые и граф Бенкендорф - Святого Владимира. 26 июня. Ходил с Полтининым на фуражировку версты за две по берегу моря, черкесских выстрелов было не более 5, ибо они едва успели выбраться из аулов. Не более, как за 400 шагов, в виду нашем, они конвоировали своих черкешенок это меня удивляет: они отсюда еще не удалились, знавши, что мы не оставим их в покое

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

До неформалізованих належать такі методи: o експертних оцінок і сценаріїв; o психологічні; o морфологічні; o порівняльні; o побудови системи показників; o побудови системи аналітичних таблиць. Ці методи характеризуються певним суб'єктивізмом, оскільки в них велике значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика. До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто методи: o ланцюгових підстановок; o арифметичних різниць; o балансовий; o виокремлення ізольованого впливу факторів; o відсоткових чисел; o диференційний; o логарифмічний; o інтегральний; o простих і складних відсотків; o дисконтування. У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів динаміки), а також математико-статистичні методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів). o Для отримання необхідної аналітичної інформації розв'язують групу аналітичних задач, яку можна зобразити як загальну модель.

 Интервью и беседы с Львом Толстым

У этого окна, в дедовском кресле, работы XVIII века, с узенькими, ничем не обитыми подлокотниками и с потертою, зеленою, клеенчатою подушкой, граф Л. Н. Толстой писал свои знаменитые произведения. Здесь, на этом простом столе, днем, поглядывая на синеющую даль, а вечером и ночью - при свечах, в старинных, бронзовых подсвечниках, - он писал историю Наташи Ростовой, Андрея Болконского и Пьера Безухова. Здесь же он рассказывал поэму любви Кити Щербацкой и Левина, рисовал образы Вронского и Стивы Облонского, набрасывал очерки лошади Фру-Фру и собаки Ласки и с такою глубиною рассказал полную трагизма судьбу Анны Карениной. Беседу с графом о прошлом и настоящем прерывает, вбегая, красивая, рыжая, лягавая собака. Она ложится у ног хозяина. - Это не Ласка? - спрашиваю я, вспоминая "Анну Каренину". - Нет, та пропала; эта охотится с моим старшим сыном. - А вы сами охотитесь? - Давно бросил, хотя хожу по окрестным полям и лесам каждый день... Какое наслаждение отдыхать от умственных занятий за простым физическим трудом! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косою, рубанком или иным инструментом

скачать реферат Психологія професійної діяльності

Відзначимо, що Стернберг застосовував дисперсійний аналіз з метою виділити залежні і незалежні фактори. Якщо дисперсія визначається як сума незалежних факторів, то відповідним факторам блоки з'єднані послідовно. Взаємодії між факторами означали б рівнобіжне з'єднання. М. Мейцнер і М. Трессельт розклали час простої реакції, використовуючи дані про латентний час викликаних потенціалів кори мозку. Відповідно до їх моделі, зоровий сигнал надходить у первинні поля зорової кори приблизно через 30 мс. Таким же є час проведення сигналу від моторної кори до рухової відповіді. Якщо з часу простої рухової реакції на зоровий стимул, що у середньому дорівнює 160 мс, відняти зазначені тривалості, то залишаться 100 мс. Автори інтерпретували їх як час центральної обробки стимулу. У лінійній моделі авторів є чотири блоки - вищі центри, затримка, пам'ять і суб'єктивне відчуття. Модель виявилася придатною для опису ефектів зорового маскування стимулів: при підборі просторово-тимчасових умов пред'явлення замість слова ЕКСПЕРИМЕНТ випробуваний бачить: КПРМН.

скачать реферат Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Дисертація присвячена вивченню вікових особливостей будови легенів під впливом гіпергравітації і корекції її впливу різними методами. Експериментальне дослідження проведене на 180 білих щурах лінії Вістар. У роботі використані методи: органометрія, гістоморфометрія, електронна мікроскопія, методи варіаційної статистики, дисперсійний аналіз. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що дія гравітаційних перевантажень впродовж всього експерименту викликала значні зміни у легенях тварин усіх вікових груп. На тлі застосування фізичного захисту, фармакологічної корекції і поєднанні даних методів у всіх вікових групах спостерігається в різному ступені виражена позитивна динаміка нормалізації макро-мікроструктури легенів. Ключові слова: легені, гравітаційні перевантаження, фізичний захист, фармакологічна корекція. АННОТАЦИЯ Шимкус Т.С. Возрастные особенности строения легких под воздействием гравитационных перегрузок и при применении различных методов их коррекции (анатомо-экспериментальное исследование). - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МЗ Украины. – Симферополь, 2008.

скачать реферат Креативность и ее диагностика

Гільфорда і методу експертних оцінок була виділена репрезентативна вибірка, яка представляє собою результати діагностики генеральної сукупності. Репрезентативна вибірка включає в себе 99 досліджуваних, з яких 50 креативів і 49 некреативів віком від 12 до 15 років. Результати дослідження мотиваційно-особистісних особливостей підлітків за тестом потреби у досягненні і опитувальником суб’єктивної локалізації контролю (шкала модифікована Дж. Роттером) підраховані за ключем відповідним даним методикам. Таким чином, був визначений рівень потреби у досягненні та екстернальні (інтернальні) альтернативи для кожного діагностованого підлітка. Дані проведеного дослідження відображені в зведеній таблиці результатів діагностики творчо-обдарованих підлітків. Аналіз результатів діагностики творчо-обдарованих підлітків. Кореляційний аналіз є одним з допоміжних методів вирішення завдань психодіагностики, який включає в себе комплекс методів статистичного дослідження взаємозв’язку між двома діагностичними параметрами. Саме тому виявлення обдарованих індивідів здійснювалося на основі кореляційного аналізу результатів діагностики підлітків ЗОСШ №25 м. Луцька за тестами “на креативність” Дж. Гільфорда і методом експертних оцінок.

скачать реферат Экономический анализ

Задача зведення рядів Динаміки до зіставного виду тим складніша, чим більший часовий період охоплює аналізований масив інформації. Групування — це прийом аналізу, який полягає у формуванні з масиву даних, що аналізуються, класифікаційних груп за ознаками, істотними з точки зору розв’язання конкретних аналітичних задач. Таке розчленування масиву аналітичної інформації ще до аналітико-статистичної обробки груп, побудованих за певними ознаками, дає можливість виявляти закономірності та тенденції, властиві аналізованим процесам і явищам. З поглибленням аналізу (побудова груп за більшою кількістю ознак, за менші часові проміжки тощо), усередненням підсумкових показників можна аналізувати структуру, структурні зрушення в об’єктах, що аналізуються, визначати залежність між різними показниками. Свого завершення метод групування набуває у формі аналітичних таблиць. Без аналітичних таблиць жодна більш-менш складна аналітична задача не може бути розв’язана раціонально. Балансовий метод аналізу — це відображення й аналіз кількох (найчастіше — двох) груп взаємопов’язаних і взаємоврівноважених економічних показників.

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

Стандартне відхилення різниці також не повинне бути дуже великим порівняно з самими значеннями. Крім того, не повинно бути вираженої залежності парних різниць вимірювань від величини вимірюваної ознаки. Коефіцієнт кореляції між вимірюваннями, виконаними різними способами, має бути близьким до 1. Це практично єдиний підхід до аналізу даних такого типу, який враховує відразу 3 статистичні характеристики: середнє значення, варіацію і кореляцію. Коефіцієнт кореляції між вимірюваннями, навіть якщо він приймає значення достатньо великі (за модулем близькі до 1), не може використовуватися як єдиний показник для аналізу даних такого типу. Регресійний аналіз у такій ситуації також незастосовний, оскільки невідомо, яку змінну вважати залежною, а яку — незалежною. Проте в регресійних координатах результати вимірювань мають розташовуватися уздовж прямого Y= X. 2. Статистичний аналіз результатів клінічних досліджень Статистичний аналіз даних, отриманих під час клінічних досліджень, необхідний, оскільки відомо, що індивідуальна реакція пацієнтів (або здорових добровольців) може варіювати в достатньо широких межах.

скачать реферат Індустріально-педагогічна психологія

Реферат на тему визначення самих представницьких параметрів при виборі зворотного зв'язку. Математичне моделювання ефективно допомагає обробляти, узагальнювати і представляти емпіричні дані, одержані в попередніх експериментальних дослідженнях, але прогностична цінність математичних моделей, можливість їх використовування як інструмент при пошуку нових феноменів залишається поки вельми обмеженою. Крім методу математичного моделювання, в індустріально-педагогічній психології широко використовуються і традиційні методи кількісної обробки результатів психологічних досліджень: альтернативний, кореляційний, дисперсійний і чинник аналізу. Їх характеристики дасться в курсі загальної психології.

скачать реферат Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

Зміст Вступ 1. Аналіз динаміки основних якісних показників 2. Методичні засади статистичного моделювання 3. Побудова статистичної моделі середньодобової продуктивності вантажного вагона (FW) Висновки Література Вступ Тема контрольної роботи «Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів». Метод статистичного моделювання технічних нормативів експлуатаційної роботи залізниць, у тому числі продуктивності вагона, що запропоновано, дає можливість більш обґрунтовано аналізувати ефективність роботи залізниць. Його можна застосовувати для статистичного моделювання нормативів середньодобової продуктивності локомотивів та інших інтегральних показників роботи і використання рухомого складу залізничного транспорту. 1. Аналіз динаміки основних якісних показників Покращення показників використання рухомого складу — це шлях до зниження собівартості транспортних послуг та підвищення ефективності перевізно-експлуатаційної діяльності залізниць. Динаміку основних якісних показників вирішено проаналізувати за період 2000 — 2005, узявши за базу 1995 рік (наведено в таблиці 1 та на рис. 1) для того, щоб у подальшому здійснити порівняння з окремими наступними роками або з наступною п'ятирічкою 2006 — 2010. Рис. 1. Динаміка показників використання рухомого складу залізничного транспорту України а — Середньодобова продуктивність локомотива (за всіма видами тяги), тис. ткм брутто б — Середньодобова продуктивність вантажного вагона, ткм нетто в — Середня вага вантажного поїзда, тонн брутто г — Середня дільнична швидкість руху вантажного поїзда, км за годину д — Середній час обороту вантажного вагона, діб е - Середній простій вагона під однією вантажною операцією, годин Таблиця 1.

скачать реферат Особливості обслуговування клієнтів готелю

Науковою основою сучасного технічного контролю стали математико-статистические методи. Статистичний аналіз – це дослідження умов і чинників, що впливають на якість продукції. Джерелом даних при здійсненні аналізу і контролю служать інспекційний контроль, виробництво і технологія, постачання сировини і збут готовій продукції, управління і діловодство, фінансові опреации і так далі. Статистичні методи аналізу включають: статистичний аналіз точності і стабільності технологічних процесів на підставі контрольних карт; статистичні методи регулювання технологічних процесів при контролі по альтернативній і кількісній ознаках; статистичний метод приймального контролю якості продукту по альтернативній, кількісній і якісній ознаках. На базі нагальних і використовуваних наук в області управління якістю союз японських учених і інженерів розробив набір інструментів, що дозволяють полегшити завдання управління якістю при аналізі різного роду чинників і що активно використовується сьогодні в туристській діяльності. До інструментів управління якістю турпослуг відносяться: діаграма спорідненості (affi i y diagramm); діаграма зв'язків (i errela io ship diagram); деревовидна діаграма ( ree diagram); матрична діаграма (ma rix diagram); стрілочна діаграма (arrow diagram); діаграма процесу здійснення програми (Process Decisio Program Char ); аналіз матричних даних(ma rix da a a alysis).

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Потім визначаються ймовірністні значення сприятливих і несприятливих випадків і моделюється найбільш ймовірна ситуація. Результати аналізу ризику представляють графічно у вигляді профілю ризику, де видно ймовірність кожного можливого випадку. Іноді при порівнянні варіантів капіталовкладень зручніше користуватися кривою, побудованою на основі суми ймовірностей. Така крива показує ймовірність отримання визначеного мінімаьного річного доходу . В принципі всі величини в інвестиційних розрахунках можна розглядати як змінні, тому, надаючи їм різні знічення, можна досліджувати, яким чином змінюються результати. Подібний підхід особливо необхідний, коли порівнюється рентабельність двох чи більше варіантів капіталовкладень і проводиться відбір найбільш ефективного варіанту. 3.2. Сучасний рівень розвитку спільного підприємництва регіону на сучасному етапі. Важливою передумовою для розвитку реальних ринкових відносин є створення умов для вільного входження національної економіки в систему світових господарських зв"”зків.

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Государственная педагогия

Все эти школы предназначались собственно для дворянства; но дворяне не шли, их нужно было водворять в школу силой, а потому, за отсутствием дворянских учеников, в этих школах, особенно в низших их классах, учились в довольно большом числе разночинцы. В поименованных школах курс слагался из математики и специальных военных предметов; предварительно общего образования не было. После Петра были основаны новые подобные же профессиональные школы: сухопутный шляхетный корпус, учрежденный при Анне Иоанновне, по мысли графа Ягужинского и под надзором Миниха в 1732 году, по образцу прусского кадетского корпуса в Берлине; императрицей Елизаветой по плану француза барона Шуди был учрежден в 1759 году пажеский корпус. В этих последних заведениях учили и общим образовательным предметам, но в полном смешении с профессиональными. Кроме перечисленных профессиональных дворянских школ были еще профессиональные школы для других сословий. Так соответствующей школой обеспечивался контингент более или менее подготовленных приказных. В 1755 году состоялся сенатский указ, которым повелевалось "впредь с сего времени секретарских и прочих нижних приказного чина людей детей их кои не из дворян, до будущаго рассмотрения ни в какую службу, кроме приказной отнюдь никуда не определять, под опасением за то, кто в противность сего ученить штрафа".

скачать реферат Портфель цінних паперів - сутність та функції

Проте незалежно від виду операцій процес інвестування в цінні папери складається з кількох етапів (напрямків): • визначення цілей, горизонту і форми інвестицій; • інвестиційний аналіз; • формування й управління портфелем цінних паперів; • оцінка ефективності інвестиційної діяльності; Банки інвестують кошти у цінні папери, маючи при цьому різні цілі: • розширення дохідної бази за рахунок зростання вартості цінних паперів, одержання прибутку у формі процентів, дивідендів, дисконту, курсової різниці від перепродажу цінних паперів; • підтримання ліквідності банку шляхом створення вторинних резервів у формі високоліквідних цінних паперів (інструментів грошового ринку), які у разі необхідності легко можна реалізувати або використати як заставу при позичанні коштів; • забезпечення диверсифікації банківських операцій з метою мінімізації банківських ризиків і стабілізації доходів; • формування контрольного пакету цінних паперів і участь в управлінні діяльністю об'єкта інвестування; • розширення клієнтської бази, забезпечення присутності банку на найдинамічніших ринках.

скачать реферат Корпоративні інформаційні системи

Витрати на персонал звичайно становлять найбільшу частину витрат організації, причому персонал одночасно є і найбільшим активом. Щоб зберегти конкурентоспроможність, управління персоналом має бути так само динамічне, як і сучасний світ з його постійними змінами законодавства, правил господарської діяльності і умов праці. Модуль Управління персоналом Oracle Applica io s Rll (Oracle Huma Resources) дозволяє добитися максимальної віддачі від співробітників за рахунок ефективного набору персоналу, управління кадрами, навчання, оплати праці і планування кар'єри. На сьогоднішній день в своєму класі продуктів модуль Управління персоналом Oracle Applica io s є однією з найбільш функціонально повних систем для організації роботи відділу кадрів сучасного підприємства. Його використання дозволяє вирішувати такі завдання: Планування організаційних змін, включаючи моделювання структурних і посадових ієрархій організації (ситуаційний аналіз «що якщо»). Планування структурних підів, опис розряду, посади, позиції, ведення довідників . Персональний облік співробітників і кандидатів з повним записом їх професійних якостей (для оптимального використання тру дових ресурсів), даних для нарахування зарплати, даних про використання робочого часу, послужного списку співробітників, потреби в підвищенні кваліфікації і результатів навчання співробітників.

скачать реферат Видатні українські гравери

Тарасевич — представник східно-словянских мистецьких традицій — впровадив у книжкову й естампну графіку нову західно-европейську техніку гравюри — мідерит і офорт, підніс професійний рівень української графіки, вимагаючи від граверів знання усіх операцій — від рисунку до друкарських відбиток; сприяв розвиткові стилю українського бароко, виховав у Вільні і Києві плеяду майстрів: Леонтій Тарасевич, І. Щирський, І. Крщонович, С. Ялиновський, Д. Галаховський, І. Реклинський, І. Стрельбицький, З. Самойлович, М. Семенів, Федір, Тит, а поза Україною: В. Вощанко, М. Карнавський, Г. Тепчегорський, І. Стекловський та іншіх. Переважно частина творів Тарасевича докиїського періоду: книжкові ілюстрації, тезові аркуші, барокові композиції, релігійні сюжети. За час діяльности у Глуську Тарасевич виконав серед інших 40 мідеритів до авґсбурзького видання літургічного календаря О. Полубинського «Rosarium» (1672 — 77), заголовну сторінку до віленського видання брошури Т. Біллевича « riplex philosophia » (1675) та портрет віленського єп. М. Слупського (1677). У 1680-их pp. виконав дві гравюри до краківського видання книги Ф.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.