телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для детей -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Мікроекономіка

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

скачать реферат Шпоры по финансам

Вони виступають базовою основою всієї фінансової системи, оскільки саме тут створюється ВВП, який виступає об'єктом фінансових відносин. Діяльність суб'єктів господарювання залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами. Мета господарської діяльності— виробництво товарів, здійснення робіт, надання послуг. Мета фінансової діяльності — отримання прибутку. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання регулюється законодавче — в частині взаємовідносин з державою, на підставі угод з іншими суб'єктами, в основі яких лежать інтереси підприємства, та статутними документами. Страхування являє собою обособлену ланку фінансової системи, яка відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів. У фінансовій системі воно займає проміжне місце між фінансами суб'єктів господарювання і державними фінансами. З одного боку, здійснення страхування забезпечується через страхові компанії, які є звичайними суб'єктами підприємництва, тобто їх діяльність належить до рівня мікроекономіки. З другого боку, створювані фонди характеризують перерозподіл фінансових ресурсів між окремими суб'єктами страхування і таким чином мають ознаки належності до макрорівня.

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
скачать реферат Правовое урегулирование обращения ценных бумаг

Вступ Мета і задачі дослідження. В дипломної роботі поставлено мету: на основі ринкових досліджень, теоретичних і методичних основ регулювання ринку цінних паперів і актуального для України зарубіжного досвіду виявити специфіку правового врегулювання обігу цінних паперів, дати пропозиції щодо його розвитку. Методологічну основу дипломного дослідження склали моделі загальної теорії наукового пізнання, методи системного економічного аналізу, заходи макро- і мікроекономічного аналізу, вітчизняні та зарубіжні концепції фінансового маркетингу і розвитку ринку цінних паперів. В Україні триває складний процес становлення і розбудови суверенної, демократичної, правової держави, інтеграції її в світову політичну і економічну системи. Та незалежність будь-якої держави передбачає не тільки політичну, а й еко­номічну самостійність. На сучасному етапі головним факто­ром стабілізації та піднесення економіки України є станов­лення ринкових відносин. У колишньому Радянському Союзі, у складі якого перебу­вала Україна, дійсно існував єдиний народногосподарський комплекс, що базувався на зв'язках і відносинах, притаманних командній економіці.

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

На мікрорівні міжнародні спільні підприємства являють собою одну із найбільш поширених форм самостійного входження фірм у зарубіжний ринок або різновид стратегічних альянсів двох чи декількох фірм, що має певні переваги за рахунок сінергічного ефекту від взаємодії різнонаціональних партнерів. Проблеми інтернаціоналізації, іноземних інвестицій, теоретичні аспекти розвитку міжнародних спільних підприємств досліджуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Разом з тим, необхідні подальші дослідження теоретичних і практичних питань розвитку міжнародних спільних підприємств з акцентуванням уваги як на макроекономічних аспектах регулювання іноземної інвестиційної діяльності, так і на поведінці суб”єктів інвестиційного процесу в реальних умовах конкретних приймаючих країн. Для країн з перехідною економікою особливого значення набуває також вивчення, узагальнення та адаптація зарубіжного досвіду залучення і ефективного використання іноземних інвестицій у формі спільних підприємств. Виходячи з цього, тема дослідження є актуальною та обгрунтованою. Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо регулювання діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств засобами макро- та мікроекономічного впливу.

скачать реферат Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Фізичні особи, що не мають такого права, набувають його, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законами держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх установчих документів із моменту набуття ними статусу юридичної особи. Зовнішньоекономічна діяльність може протікати в різни видах і формах. Рівні зовнішньоекономічної діяльності бувають такими: . макроекономічний (державний рівень); . мікроекономічний (міжфірменний - ТНК). Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для подолання проблем індустріалізації. Число угруповань у країнах, що розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може служити МЕРКОСУР (1991 рік - Асунсьонскоа угода) до складу якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Цілями угруповання є - зниження бюджетного дефіциту, подолання кризи. Перешкоди на шляху взаємо обміну та співпраці країн, що розвиваються: 1.Країни, що інтегруються, слабко доповнюють економіки один одного, що стримує процес інтеграції; 2.Звідси випливає, що необхідні структурні зміни; 3.Не розвинута інфраструктура; 4.Розходження рівнів і потенціалів розвитку; 5.Політична нестабільність.

скачать реферат Система маркетингового планування на підприємстві

Робота має 78 сторінок та два додатки. І розділ. Сутність планування. 1.1. Храктеристика планування діяльності підприємства. Планування є найважливішою частиною підприємницької практики. Розуміти планування в мікроекономіці можна в двох варіантах: перший, широкий спосіб розуміння визначає планування з точки зору мікроекономіки в цілому; другий, вузький, розглядає планування як вид керівної діяльності, спосіб оптимізації дії суб’єкта, який є господарем. Планування - вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення. Обидві сторони планування - на рівні макроекономіки і конкретно- керівнича дуже близько зв’язані між собою. Можливість планування як конкретного виду діяльності спливає з природи мікроекономічних процесів, на пряму визначається загальними умовами господарювання. З точки зору мікроекономіки в цілому планування - це спосіб здійснення дій, основаних на розумінні вольових рішень суб’єктів мікроекономіки, механізм, який заміняє ціни та ринок. В аспекті ринкової системи головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців та покупців обсяги і способи виробництва та споживання товарів.

скачать реферат Cфера фінансів - місцеві фінанси

Внутрішні фінансові відносини в свою чергу поділяються на: 1) Фондові – означає, що спочатку відбувається концентрація фінансових ресурсів у фондах грошових коштів, а потім їх використання згідно з призначенням фонду; 2) Канальні – використання коштів за певними напрямками з одного рахунку згідно з потребами підприємства 4. Страхування. Страхування являє собою відособлену ланку фінансової системи, не належить до конкретної сфери і займає проміжне місце між мікро- і макрорівнями, відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів. З одного боку, страхування забезпечується через страхові компанії (суб`єкти підприємництва), діяльність належить до рівня мікроекономіки. суб'єктами страхування Колективні страхові фонди створені державними страховими компаніями належать до системи державних фінансів.5. Склад державних фінансів. Державні фінанси відображають суспільну централізацію доходів та підприємницьку діяльність держави. Це основна сфера перерозподілу ВВП, тому всі суб`єкти розподільних відносин заінтересовані в її оптимальності.

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
скачать реферат Історія єкономічної теорії

Виявляється, що існує свобода вибору у межах загальної парадигми розвитку науки конкретних парадигм щодо історії економічної думки. Йдеться насамперед про релятивістський і абсолютистський підходи до вивчення історії. На думку професора М. Блауга, релятивіст розглядає кожну окрему теорію, висунуту в минулі епохи, як більш чи менш точне відображення тодішніх умов — кожна теорія, по суті, однаково виправдана у власному контексті. Абсолютист стежить тільки за строго інтелектуальним розвитком предмета, який він розглядає як неухильний прогрес від помилки до істини. Релятивісти не можуть класифікувати теорії різних періодів у термінах “краще” чи “гірше”; абсолютисти не можуть утриматися, щоб не зробити цього. Майже кожного історика економічної думки можна віднести до того чи іншого полюсу своєрідного континууму підходів до теорій минулого . Отже, реально існує множинність підходів до вивчення історії економічної думки, свобода їх вибору і дискусія з приводу такого вибору. Зрозуміло, що кожен з підходів має свої переваги й недоліки. Парадигма релятивістів дає змогу дослідити та викласти економічні теорії у їх історичній неповторності, у контексті їх виникнення та розвитку, розкрити їх специфіку. Як приклад, М. Блауг звертає увагу на те, що класична економічна теорія була такою ж макро-, як і мікроекономікою; неокласична теорія була вже лише мікроекономікою; макроекономіка знову віднайшла себе з допомогою Кейнса і протягом десятиліття фактично замінила мікроекономіку.

скачать реферат Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Від них серйозно страждають як окремі вітчизняні виробники так і зовнішньоторговельний і платіжний баланси країни. Причому, з мікроекономічної точки зору, ситуацію, в найгірших випадках, загострює те, що по деяких видах виробництва на продукцію інколи навіть немає альтернативного експорту (тобто зовнішньому попиту) попиту всередині держави. Важливими передумовами розширення співробітництва між Україною та ЄС, можна вважати: . загальне покращення макроекономічної ситуації в Україні та більш динамічне просування ходою справжніх та радикальних, а не симулятивних економічних реформ, що не тільки створює базу для більш вигідної економічної взаємодії, а інколи й постає прямою умовою реалізації тих або інших проектів; . розв'язання тих проблем, які були породжені практикою антидемпінгових розслідувань з боку ЄС, зокрема із більш широким та послідовним застосуванням самою ж України існуючих методів контрантидемпінгу (сказане не знімає з порядку денного завдання адміністративного попередження реального демпінгу з боку тих вітчизняних експортерів, які до нього вдаються); . проведення роботи щодо розв'язання проблем, які виникають у України по лінії ГАТТ/СОТ, що є однією з політичних передумов налагодження відносин з Євросоюзом, які є членами цих світових торговельних структур та активно відстоюють їхні принципи на міжнародній арені; . проведення подальшої організаційної та переговорної роботи щодо розширення номенклатурного та кількісного представництва вітчизняного виробництва на західноєвропейських ринках в тих випадках, коли ще існують відповідні обмеження; . участь в системі субрегіонального та прикордонного соціально- економічного співробітництва, зокрема на рівні Вишеградської групи та CEF A, а також в системі єврорегіонів.

скачать реферат Затрати виробництва, ціна і прибуток

смотреть на рефераты похожие на "Затрати виробництва, ціна і прибуток" Міністерство освіти України Харківський державний політехнічний університет Чернівецький факультет Контрольна робота з мікроекономіки на тему: Затрати виробництва, ціна і прибуток Студент: JO Y Чернівці 1998 р. План І. Вступ. ІІ. Завдання обліку затрат виробництва. 1) Групування затрат виробництва. 2) Методи обліку затрат виробництва. ІІ. Ціна. 1) Метод визначення ціни. 2) Суть ціни, її функції. ІІІ. Прибуток. ІV. Висновок. Вступ Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з важливих функції підприємства (фірми) є мінімізація витрати виробництва. Облік виробничих затрат повинен бути організований так, щоб існувала можливість оперативно впливати на зниження собівартості, встановлювати фактори, які впливають на рівень собівартості і виявляти додаткові резерви її зниження.

скачать реферат Модель монополістичної конкуренції

смотреть на рефераты похожие на "Модель монополістичної конкуренції" Державний комітет статистики України Державна академія статистики, обліку та аудиту Житомирська філія Мікроекономіка Shura19@ya dex.ru Контрольна робота Курс Група Адреса Рівненської області. Модель монополістичної конкуренції Ознаки монополістичної конкуренції. Монополістична конкуренція — вид конкуренції, що може виникнути за великої кількості продавців, що реалізують диференційовану продукцію на ринку з вільним входом та виходом для нових виробників. Прикладом ринків з монополістичною конкуренцією у США є ринки трикотажу, жіночого одягу, взуття, ювелірних виробів. Докладніше ознаки монополістичної конкуренції можна сформулювати таким чином: 1) ринок складається з відносно великої кількості продавців, кожен з яких володіє невеликою (але не нескінченно малою) часткою ринку; 2) товар кожного продавця є недосконалим замінником товарів інших фірм; 3) встановлюючи ціни, продавці не враховують реакцію конкурентів; 4) ринок не має бар'єрів для входу та виходу.

скачать реферат Ринкова інфраструктура

Біржа являє собою організований оптовий ринок. По типі біржового товару розрізняють товарні, фондові і валютні біржі. У сучасній економіці існують публічно-правові і державні біржі. Діяльність біржі регламентуються її статутом. На біржі діють посередники - брокери, що виконують доручення клієнтів, і ділери, що купують і продають товари. Спеціалісти (джобберы) курирують визначену групу товарів і цінних паперів корпорації або галузі. Біржа, як барометр, характеризує стан усього народного господарства, індикаторами якого є біржові курси (ринкові ціни). Вони формуються під впливом попиту і пропозиції. Структура попиту на цінні папери багато в чому визначається загальноекономічними чинниками, динаміку який угада досить складно. Структура пропозиції цінних паперів залежить від мікроекономічних чинників. Поряд із ринком реального товару існує ринок, на якому торгують правами на покупку («call») і правами на продаж («pu ») товару. При цьому покупець контракту має право вибору і сплачує за це премію. Така угода є опціоном. Покупець опціону страхується в розмірі премії від зниження («call») або підвищення («pu ») ціни.

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
скачать реферат Факторы производства

смотреть на рефераты похожие на "Факторы производства" Міністерство просвіти України Запорізький державний університет Кафедра: «Економічної теорії» Курсова робота по дисципліні “Мікроекономіка” на тему: Взаємозмінюваність факторів виробництва Виконала: Студент ек. фак-та Гончаренко Ю.Г. гр. 5144-1 Керівник: Колобердянко І.І. Реєстраційний номер Дата Підпис 1999 Реферат Курсова робота: 35 с., 6 додатків, 5 джерел. Об’єкт дослідження – фактори виробництва. Ціль роботи –дослідження факторів виробництва і їх вплив на виробничу діяльність. Метод дослідження – описовий, порівнювальний. Головним мотивом виробничої діяльності фірми є отримання прибутку і від того, наскільки фактори виробництва сприяють отриманню прибутку залежить попит на них. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА, ПІДПРИЕМСТВО, ВЗАЄМОЗА-МІНЮВАННІСТЬ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА. План Реферат 2 Вступ 4 1 Фактори виробництва: види, типи, функції 5 2 Поєднання факторів виробництва 9 3 Економічні ресурси та їх рух 11 3.1 Попит та пропозиція економічних ресурсів 11 3.1.1 Мобільність ресурсів 15 3.2 Взаємозмінюваність виробничих факторів 17 3.2.1 Гранична норма технічної заміни та кривина ізоквант 19 3.2.2 Дія зміни граничних продуктів факторів виробництва на граничну норму їх технічної заміни 21 3.2.3 Заміщення праці капіталом у підприємництві 22 3.2.4 Як зміни в технології впливають на ізокванти 24 4 Інші можливі фактори виробництва 26 Висновок 28 Список використаної літератури 29 Додаток А 30 Додаток Б 31 Додаток В 32 Додаток Г 33 Додаток Д 34 Додаток Е 35 Вступ Процес виробництва завжди є результатом взаємодії певних факторів, які в економічній науці називають факторами виробництва або виробничими ресурсами.

скачать реферат Эластичность спроса

смотреть на рефераты похожие на "Эластичность спроса" ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ Факультет менеджменту та маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Мікроекономіка” на тему: Еластичність попиту і пропозиції Виконав студент групи МТ-21 Хникін Юрій Керівник роботи Засанська В.І. Львів –2000 Зміст Вступ 1. Цінова еластичність попиту 1.1. Формула цінової еластичності 1.2. Оцінка по показнику загального виторгу 1.2.1. Еластичний попит 1.2.2. Нееластичний попит 1.2.3. Одинична еластичність 1.2.4. Абсолютно еластичний попит 1.2.5. Абсолютно нееластичний попит 2. Властивості еластичності 2.1. Еластичність і цінові інтервали 2.2. Еластичність і нахил кривої попиту 2.3. Чинники цінової еластичності попиту 2.3.1. Замінність 2.3.2. Питома вага в прибутку споживача 2.3.3. Предмети розкоші і предмети необхідності 2.3.4. Чинник часу 3. Перехресна еластичність 4. Еластичність попиту за доходом 5. Еластичність пропозиції 6. Вплив податків на еластичність 6.1. Акцизний збір Висновок Список використаної літератури Вступ Основні елементи ринкового механізму.

скачать реферат Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Тому виникає необхідність в активному втручанні держави в макроекономічне функціонування ринкового господарства по нових економічних тоеріях. Такою людиною став англійський вчений Джон Кейнс (1883 - 1946), що досконало обгрунтував причини порушення економічної рівноваги. Основною причиною порушення економічної стабільності Кейнс вважав неповну зайнятість трудових ресурсів (безробіття), тому й поставив за мету створення моделі повної зайнятості. А досягти цього можна лише через регулювання всього відтворення як єдиного цілого. Тим самим Кейнс поклав початок дослідженню маероекономіки – сфери економічних відносин на рівні всього суспільства. Він довів, що макроекономіка має свої, відмінні від мікроекономіки, тобто найнижчого рівня економічних відносин людей, закономірності розвитку, економічні принципи і категорії. Кейнсіанська теорія зосереджувала увагу на аналізі процесів у макроекономічній сфері. Тому Кейнса з повним правом можна вважати “Батьком” макроекономічної теорії. Відправним пунктом макроекономічного аналізу Дж. М. Кейнса єзапроважження ефективного попиту. Ефективний попит, по Дж. М. Кейнсу, - це прооснову нової макроекономічної моделі лягли кейнсіанські теорії сукупного попиту, споживання і мультиплікаьтора доходу і зайнятості.сто фактичний сукупний попит на блага, при якому сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції.

скачать реферат Макроэкономика

Взаємозв”язок макро- і мікроекономічних процесів. Широковживаним і добре відомим є визначення макроекономіки як науки, що вивчає економіку з точки зору її цілісності. Макроекономіка — це той особливий погляд на економічні відносини, яким на них має дивитись керівник уряду, державний діяч, політик, зрештою, будь-який громадянин, коло зацікавлень якого не обмежується родинними проблемами. Іноді макроекономіку називають теоретичною основою економічної політики держави. Таке визначення відображає той факт, що її висновками керуються ті, хто формує і здійснює економічну політику. Центральною проблемою макроекономіки є проблема динамічної рівноваги, взаємодії різних її елементів. З цього боку економіку можна уявити як систему терезів, еластичне зв'язаних між собою. Доторкнувшись до однієї шальки, ми спричинимо рух не лише якихось певних терезів, а й усієї системи. Тому той, хто хоче керувати всією системою, повинен розуміти суть головних зв'язків, що існують у цій системі. Таким чином, виходячи з того, що рівновага є дійсно центральною проблемою економіки, ми дозволимо собі визначити макроекономіку, як науку про умови загальної рівноваги в економіці, засоби її підтримання та наслідки порушення.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.