телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30% Разное -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Три напрямки виміру — ширина, довжина і височина, — розгортаючись і наростаючи, творять об'єм і простір нашого світу. Так само, розгортаючись і наростаючи, три типи кварків творять усі елементарні частки, атоми і молекули, зрештою — тіла нашого світу. Так само три кольори — синій, жовтий, червоний — творять всю гаму його найтонших барв. Так само славнозвісна гегелівська тріада (теза, антитеза, синтез) творить наші поняття, гіпотези і теорії, зрештою — наші знання. Отже, нашому світові притаманна і триєдина світобудова. і триєдина формотворча енергія. 3а найдавнішими і за найсучаснішими постулатами, в основі світобудови лежить необмежена, невизначена фундаментальна фізична реальність — Абсолют (за сучасною термінологією — Вакуум). Ця реальність сприймається нами як порожнеча (санскрит. — Шунья), тобто не сприймається зовсім. Такий феномен сприймання зумовлений тим, що всі сили цієї фундаментальної реальності повністю врізноважені, отже, ніяк не виявляють себе. Однак це «велике ніщо» (Абсолют, Вакуум, Дао і т. п.) є найфундаментальні-шою абсолютною фізичною реальністю, що ховає у собі всі можливі стани, частки, форми і вияви. Так в основі усіх фізичних явищ лежать квантовані поля, основою яких є вакуумний стан. Саме Вакуум породжує вторинну фізичну реальність — квантовані поля різної міри зв'язності (санскрит.— Майя), тобто, наш тримірний світ. Процес породження нашого тримірного світу з Вакууму (Абсолюту, Дао) починається внаслідок порушення рівноваги у якійсь часпіні Вакууму, що відразу «проявляє» потенцію цієї частини — два полюси, що діють як два комплекси протилежних енергій. Різні вчення дають різні назви цим полюсам-енергіям: позитивний і негативний; чоловічий і жіночий, батьківський і материнський; мудрість і знання; розум і душа; Ян та Інь; вогонь і вода тощо. Повністю врівноважене поєднання протилежних сил знову повертає їх до стану Вакууму (Абсолюту); неврівноважене поєднання породжує третю силу, яку звуть синівською енергією, життям, силою тяжіння (або інакше — любов'ю), речовиною, землею. В цьому разі усталюється три комплексні сили-енергії, які й творять різні комбінації енергій і часток — квантовані поля , або, за релігійною термінологією, «проявлений світ». У давньокитайському світоглядному трактагі «Дао-де цін» сказано: «Дао народжує одного; з одного стає двоє; з двох стає троє; троє народжують все (безліч речей, істот явищ). Все народжене сповнене Ян та Інь і пронизане Ці» . Анатолічні тексти про триєдину природу світу можна знайти у багатьох інших релігійних та філософських вченнях. Наші далекі предки користувалнсь іншою термінологією, ніж та, що прийнята в сучасній фізиці, однак визнавали ту ж саму картину триєдиної світобудови і намагалися бути в ладу з триєдиною світотворчою енергією космосу. Їхні знання про основні закономірності світотворення і світобудови виражалися в уособленні космотворчих сил в образах богів. Така форма, на відміну від наукової (пасивно-книжної) є живою формою спілкування з пізнаними силами, отже, й більш сприятливою для використання їх у регламентаціі свого побуту, прискоренні етногенезу і зміцненні своїх позицій у житгі.

А може, цю символіку зберігають і ті нащадки Посейдона, що не були поглинуті потопом? Як відомо, значна частина українських земель є унікальною в тому плані, що ніколи не заливалася водами морів і океанів , отже, й не могла зазнати руйнації від «світового» потопу. Якщо припустити, що перекази єгипетськнх жерців, передані Платоном, та скитські й еллікські міфи відображають реальні події, то цілком імовірно, що тризуб, як і жовто- блакитна барва, «живе» на українській землі з «допотопних» часів, тобто з часів легендарної Атлантиди, а наші предки скити є нащадками атлантів. У зв'язку з цим варто відзначити, що культ Посейдона найбільше був поширений у містах-державах Причорномор'я і має чимало спільних рис із староукраїнською міфологією та народнимн обрядами. Але навіть і в тому разі, коли міфи не відбивають реальносгі і ніякої Атлантиди ніколи не було, ситуація не змінюється — «тризуб», за свідченням археологічного аналізу наскельних знаків, гончарних виробів, зброї, монет, прикрас та інших матеріальних знахідок, з найдавніших часів шанується на території України як могутній магічний знак життєтворення. 3нак Тризуба лежить в основі найархаїчніших культів наших предків — культу Великої Родоначальниці, Праматері; культу життєдайного Вогнища (триєдиного Агні) та культу хранителя мудрості, вогненосного 3мія (Нага, Дракона). Всі три згадані культи, по суті, являють собою первісне вираження учення про життєтворчу Трійцю і тісно пов'язані знаком Тризуба — символом триєдиної сутності життєтворчих сил: енергій Праматері, Вогнища і 3мія. Ця триедність зображалась у вигляді Трійці в руці Великої Матері чи трипалих лап 3мія біля неї; у вигляді триязикого (трисвітного, триголового) полум'я Вогнища — Агні та у вигляді триголовості 3мія чи ірипалості його кінцівок. У прямих предків сучасних українців — слов`янського племені полян, званих також «русь» і «сколоти», як і у їхніх попередників, панувала трикомпонентна структура суспільства і була поширена легенда про походження полянської (київськоі') держави від трьох братів, що «сіли» на трьох київських горах. 3начення тризуба, як символу, було виняткове. Був це знак - талісман, предмет, що приносить щастя. Був він грізний і немилосердний для всього недоброго і ворожого, а добрий і чарівний для тих, хто був під його охороною. Найвищого рівня популярність українського тризуба досягла в Х—ХІІІ ст. На ті часи припадає і найзначніше його географічне поширення — від Криму до Новгорода і від Кавказу до Франції та Швеції. Тризуб зображено на варязькому мечі (очевидно, виготовленому в Києві), на нагробнику святого Еріка (Швеція) — родича Володимира Великого тощо. До Франції тризуб був занесений у родовому знакові та в монетах дочки Ярослава Мудрого, французької королеви Анни, а до Новгорода — придворними Ярослава, коли юний князь перебував там. На землях власне Київської Русі (територія сучасної України) тризуб був поширений у всіх князівствах , маючи центром Київ. До Х ст. форми тризуба, що панували на Україні, мало чим різнились від первісного арійського знаку архаїчно - класичної форми і були близькими до тризубів інших нащадків причорноморських аріїв — елінської тріалії, індійської тришули, боспорського тридента та скіфських і сарматських тамгових знаків. 3 Х ст. вона видозмінюється.

Тимчасовий російський уряд вирішив скористатися з національного піднесення українців для підвищення боєздатності російської армії. 3 цією метою почалося формування українських національних частин, як раніше це зробили у австрійській імперії. Перші ешелони українізованого військапочали прибувати на фронт у травні 1917 року, а вже 1 липня 6-й українізований корпус російської армії був кинутий у наступ під жовто-блакитними прапорами. 3 першого ж удару корпус захопив три лінії німецько-австрійських окопів. Далі сталося те, чого не передбачили ні російоькі, ні австрійські генерали — пїд однаковими жовто-блакитними прапорами зіткнулися у бою російські й австрійські українці. Однокровних братів з обох імперій гнали вбивати один одного. Це спричинилося до несподіваного унікального феномену, що одержав назву «братання» і, поширившись на інші фронти, став характерною рисою кінця Першої імперіалістичної війни. Жовто-блакитна барва була настільки загально усвідомленою як національна українська, що узаконення Центральною Радою жовто-блакитного прапора, як державного символа, яке сталося 22 березня 1918 року, не викликало ні в Україні, ні в Росії жодного сумніву щодо правомірності цього акту. Через місяць (29 квітня 1918 року) було піднято український морський прапор на флагмані Чорноморської ескадри, а ще через місяць (18 липня) затверджені Радою жовто-блакитні військові прапори затріпотіли над армійськими військовими підрозділами. 13 листопада блакитно-жовтий прапор був затверджений як державніій символ 3ахідноукраїнської Народної Республіки, а 20 березня 1920 р. — 3акарпатської України, що увійшла до складу Чехословаччини. Українська символіка визнається урядами інших держав. На Українських землях, що входили до складу Польщі, Чехословаччини та Румунії, жовто-сині знамена вивішуються з нагоди усіх національних свят, під цими барвами з хлібом- сіллю зустрічали західні українці радянські війська 1939 року. Війська, однак, відкрили стрілянину по жовто-синіх прапорах із гармат і кулеметів.Тогочасна радянська влада суворо заборонила українську державну символіку, глибоко образивши цим національні почутгя українського народу. Після сталінського погрому, як і після Батиївського, всяка національна діяльність на Україні завмирає, цілі покоління виховуються у ворожому ставленні до символіки дідів, прадідів і пращурів, до святинь свого народу. Однак, як і і після татаро-монгольської навали, процес духовного відродження нації починається з відродження національної і державної символіки. Перший український прапор піднято у Львові 1989 року. Цього ж року під національним прапором по Дністру рушила екологічна експедиція. «Жителі Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької областей, побачивши синьо-жовтий прапор на флагманському катамарані Львівської експедиції «Дністер-89», вибігають до сивої ріки, махають руками, закликають присгати до берега, стають навколішки і моляться. Старе й мале. На рідний стяг. » Як і треба було сподіватись, національна символіка зустріла шалений спротив імперіалістів сталінськобрежнєвського гатунку та їхніх посіпак-манкуртів із денаціоналізованих і русифікованих верств суспільсгва.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь PR и рекламы (Том 2)

Еще: "Пить надо меньше. Надо меньше пить" (из кинофильма "Ирония судьбы..."), или шуточное слово "очепятка" вместо "опечатка". Анaфора - фигура речи, повтор начальных слов в каждой новой части высказывания для усиления воздействия и большей запоминаемости повторяемых элементов. Обычно в рекламе и PR в начало анафорических текстов помещают название рекламируемой фирмы, товара, услуги или имя продвигаемого деятеля. Этим нехитрым приемом как бы "центрируют" рекламируемый объект, направляют на него внимание аудитории. Подобные тексты легко составляются, выдумываются "из головы": ""Дарья" ("Довгань", "Мокко" и т. д.) - это сила, "Дарья" ("Довгань", "Мокко" и т. д.) - это класс, "Дарья" ("Довгань", "Мокко" и т. д.) поражает, удивляет нас, радует глаз". Подобные А. называют лексическими. Еще выделяют синтаксические А. (повторяют одну и ту же грамматическую конструкцию) и фонетические А. (повтор звука, звукосочетания - "Клара у Карла украла кораллы"). Анафорическим называют слово или слова, которые отсылают к сказанному раньше: "Вы просите песен, их нет у меня". А. часто используют в многословных PR-описаниях разнообразия возможностей организации, для разных ее характеристик: "Банк В - это тысячи предприятий и частных клиентов, доверивших нам свои деньги, Банк В - это более ста филиалов в России, СНГ, Европе, США, Юго-Восточной Азии, Банк В - это оперативность, надежность и высокая культура обслуживания, Банк В - всегда с вами, это ваша гарантия в XXI веке", ср. эпифора

скачать реферат Государственное стимулирование инвестиционного процесса

К тому же они выполняли роль катализато­ра займов частных финансовых учреждений в отрасли и сферы деятельности, носящие приоритетный, с точки зрения государства, характер. Займы Банка развития покрывали обычно 30-50% стоимости инвестиционного проекта и предоставлялись насрокот5до 15 лет, причем под меньший процент, чем кредиты частных банков. Фирмам, получающим такие займы, не нужно было открывать в банке депозит в размере 10% от их суммы, как требовали частные банки. Важное направление стимулирования государством инвестиционного процесса в странах Юго-Восточной Азии - регулирование уровня процентных ставок. Как утверждает американский экономист А. Амсден, «на протяжении большей части 25-летнего периода юж­нокорейского экономического развития долгосрочный кредит распределялся правительством избранным фир­мам по негативным реальным процентным ставкам в целях стимулирования развития определенных отраслей». Специалисты Всемирного банка отмечают, что в ука­занных странах налоговая, тарифная и валютная поли­тика не только снимала часть инвестиционного риска с фирм-инвесторов и в умеренных масштабах подавляла процентные ставки, но и контролировала импорт капи­тала2, а также поддерживала относительно низкие цены на инвестиционные товары. Как считает А. Амсден, «опыт Южной Кореи показывает, что экономическое развитие зависит от способнос­ти государства создавать ценовые диспропорции, сти­мулирующие экономическую активность в направлении инвестирования». В 1986 г. в Южной Корее государство контролировало цены на 110 товаров, включая газ,сталь, лекарства, автомобили, бумагу, телевизоры. «В связи с этим, — отмечает А.

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
 Крах доллара и распад США

Публикуется недостоверная информация о проблемах экономики страны — объекта воздействия. Распространяются слухи о возможном крахе национальной валюты, печатаются в различных СМИ аналитические обзоры, подтверждающие распространяемые слухи. Одновременно с этим проводятся реальные действия валютных спекулянтов по «расшатыванию» финансового рынка конкретно выбранной страны — объекта воздействия. Информационные воздействия координируются организационно-управленческими структурами глобалистов, они заранее планируются, а Сорос просто выступает в роли ньюсмейкера, который успешно распространяет стратегические планы глобалистов. Время начала активных информационных воздействий определяется специальным аналитическим центром. После начального успеха (первого обвала национальной валюты) следует целенаправленное информационно-психологическое давление на правительство страны — жертвы информационной агрессии. Учтя печальный опыт стран Юго-Восточной Азии, Китай серьезно готовился к предстоящему «кавалерийскому наскоку» Сороса и встретил его во всеоружии

скачать реферат Инвестиции и экономический рост в переходной экономике

Как показывает опыт развития стран Юго-Восточной Азии, четкая государственная инвестиционная программа - залог серьезного обсуждения и принятия ее широкими кругами промышленников и финансистов. Первый шаг - это определение параметров стабильного долгосрочного развития. Второй шаг - определение нормы накопления, которая адекватна этому темпу развития, и, соответственно, уровня сбережений, который будет соответствовать этой цели. Далее определяется, достижимы ли эти уровни и нуждается ли экономика в специальный мерах по стимулированию сбережений и инвестиций. На данном этапе ключевыми вопросами являются налоговая система и уровень дефицита государственного бюджета. Помимо долгосрочных задач инвестиционная политика решает и текущие задачи. Важнейшей из них является стабилизация уровня инвестиций - наиболее нестабильного и изменчивого компонента ВВП. Здесь ключевую роль играет создание стабильной макроэкономической среды - низкой инфляции, сбалансированной внешней торговли и умеренной реальной процентной ставки. Прямое финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета или предоставление льготных инвестиционных кредитов государственными финансовыми институтами - важнейший источник средств на капитальные вложения во многих странах мира.

 А чем Россия не Нигерия?

И правильно сделали, поскольку вьетнамский народ на редкость мало соответствует такому общественному строю. С тех пор во Вьетнаме наблюдается устойчивый экономический рост. Но он начался со столь низкой исходной точки, что до преодоления массовой бедности ещё далеко. Так что пока Вьетнам остаётся где-то в четырёхсполовинном мире. Какой вывод мы обязаны сделать, рассмотрев опыт стран Юго-Восточной Азии? Этот вывод строг и ясен: страны, которые раньше других выбрали наиболее рыночную и наиболее открытую экономику, добились наибольших успехов. И напротив, государства, долго пытавшиеся изолироваться от внешнего мира (Вьетнам, Мьянма), ещё весьма далеки от преодоления массовой нищеты. Хотя их правительства давно взялись за ум и не только отказались от строительства социализма, но и всячески привлекают (а отнюдь не изгоняют) иностранный капитал. Расслоение некогда единого «третьего мира» — не столько результат действия каких-либо объективных факторов, сколько следствие политики правящих кругов азиатских, африканских и латиноамериканских государств

скачать реферат Конец индустриальных модернизаций?

Возрос экспорт товаров, увеличился внутренний спрос. В 1999 2000 гг. удалось закрепить положительные тенденции в социально-экономическом развитии Малайзии. Тем самым был нанесен колоссальный удар по позициям МВФ и практике монетаризма. В какой степени, однако, принятые меры соответствуют постиндустриальным вызовам, с которыми столкнулись НИСы Азии в 90-е гг.? Очевидно, что, как и в случае с Латинской Америкой, это зависит от наукоемкости и технологичности экономики "тигров". Долгое время страны Восточной и Юго-Восточной Азии, прежде всего НИСы первого поколения (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур), следуя опыту Японии, умело использовали передовые технологии, заимствованные у стран Запада. Они успешно стимулировали внедрение достижений науки и техники частным бизнесом, одновременно покупая за границей лицензии и патенты, приглашая специалистов из США и Японии в качестве консультантов. Следует заметить, что в индустриальных странах Азии государственные меры по стимулированию технологических инноваций оказались гораздо эффективнее, чем в странах Латинской Америки.

скачать реферат Экономическое положение Германии в мире

Это объясняется повышением ценовой конкурентоспособности германской продукции. Если во многих странах наблюдается рост расходов на зарплату на единицу произведенной продукции, то в ФРГ, наоборот, они снижаются, и в прогнозируемый период эта тенденция сохранится. Вместе с тем, германский экспорт в США и другие государства долларовой зоны в течение 1998 года начнет постепенно утрачивать свой динамизм, покольку, вероятно, перестанет действовать фактор снижающегося валютного курса немецкой марки по отношению к америконмкому доллару. В равной мере это относится и к перспективам германского экспорта в страны Центральной и Восточной Европы, а также и в страны Юго-Восточной Азии, в частности, в связи с растущим дефицитом платежных балансов некоторых из этих стран. Стагнация в области инвестиций в машины и оборудование в ФРГ в целом преодолена: в 1997 г. они увеличились на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Загрузка мощностей увеличилась настолько, что позволяет рассчитывать на оживление инвестиционного процесса: в 1998 г. они возрастут примерно на 6,5% по сравнению с 1997 г.

скачать реферат Инновационный менеджмент

Довольно часто в прессе при анализе развития научного потенциала национальная инновационная система однозначно трактуется как «государственная» инновационная система, что не совсем верно, поскольку государство и частный бизнес имеют в этой области совместные, но различные интересы. Задача государства — создать общую инфраструктуру и стимулировать в промышленности поток нововведений, а промышленные фирмы заинтересованы как в разработке нововведений, так и в их практической коммерческой реализации. Сравнительный анализ инновационных процессов, тесно увязанный с экономическим контекстом и его результатами, на примере разных стран позволяет выявить и общие тенденции, и принципиальные факторы различий в моделях НИС, продемонстрированных мировой практикой. Так, в 80-90-е годы динамичный рост, основанный на развитии науки, образования и передовых наукоемких отраслей, был продемонстрирован новыми индустриальными странами Юго-Восточной Азии. Для них были характерны благоприятный инвестиционный климат, высокие темпы развития науки, а также быстрый рост всех видов образования при широком доступе населения к высшему техническому образованию.

скачать реферат Экономика США

Важнейшим направлением повышением качества транспортных услуг становится внедрение системы перевозок "только в срок", с подачей грузов подвижного состава с точностью до минут. Это позволяет заказчику обходиться без устройства дорогостоящих складов и сократить потребность в оборотных средствах. Транспорт все более превращается в органическую составную часть сложной производственно-транспортной системы, охватывающую всю экономику, что существенно повышает эффективность последней. 5) Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность. А) Экспорт. США – крупнейший в мире экспортёр товаров (13% мирового экспорта) и услуг (18% мирового экспорта). В общем объём экспорта США составляет 16% мирового объёма экспорта. Сегодня около 10% валового внутреннего продукта страны и 30% всех производимых в США материальных ценностей реализуются на внешних рынках. В 2001 году экспорт составил около 1,2 трлн долларов. Благоприятным экспортным позициям страны способствовало улучшение экономической конъюнктуры в развитых странах мира во второй половине 90-х годов, а также ускорение инвестиционных процессов в быстрорастущих экономиках Юго-восточной Азии и Латинской Америки.

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
скачать реферат Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

Необходимо отметить, что экономический риск в сфере малого предпринимательства, как правило, выше, и «жизненный цикл» малых предприятий обычно короче, чем крупных компаний. Даже в благополучных промышленно развитых странах небольшие предприятия испытывают целый ряд характерных трудностей. Вот почему повсюду: в Европе, Японии, США, странах Юго-Восточной Азии – мелкое и среднее предпринимательство находит все более широкую поддержку государства. Данная поддержка предоставляется в виде: . организационно-инфраструктурной формы (упрощенный порядок регистрации, обучение и переподготовка кадров, стимулирование связей между крупным и малым бизнесом на основе механизмов франчайзинга, субподряда и лизинга и т. д.); . финансовой формы (введение льготного режима налогообложения и кредитования, обеспечение госзаказом, стимулирование банков и страховых компаний к кредитованию и страхованию малых предприятий и т. д.); . имущественной формы (научно-технологическая поддержка, льготирование условий предоставления в аренду помещений и оборудования, находящихся в государственной собственности, а также формирование государственных лизинговых компаний и т. д.). В России поддержка частной инициативы пока еще не стала одним из основных принципов государственной политики и ориентиром для властей на местах.

скачать реферат США в 20 веке

Вместе с тем в 80-е гг. проявились и негативные тенденции  в экономическом развитии США. В конце 80-х гг. после самого длительного подъема экономика США вступила в период резкого замедления темпов роста. За 1989—1992 гг. среднегодовой прирост реального объема ВВП составил около 1 % против 3,8 % в среднем за 1982—1988 гг. Депрессивное состояние американской экономики в 1989—1992 гг. объясняется нетолько циклическим ослаблением всех основных компонентов спроса, но и воздействием специфических нециклических факторов, важнейшими из которых были кризисные процессы в кредитно-финансовой сфере и сокращение государственных военных закупок. Острой экономической проблемой начала 90-х гг. стал дефицит государственного бюджета — 290 млрд дол., растущий государственный долг — около 4 млрд, что привело к сокращению инвестиционной активности в стране, вытеснению частных заемщиков с рынка ссудных капиталов и превращению США в крупнейшего должника в мире. В связи с этим главной задачей демократической администрации Б.Клинтона стало оздоровление экономики путем стимулирования инвестиционного процесса.

скачать реферат Инвестиции

Таких причин достаточно много. На первые места можно, пожалуй, поставить политические риски, экономическую и политическую нестабильность, недостаточно развитую правовую инфраструктуру в сфере страхования. Можно назвать также много других причин. Между тем, как показывает опыт других стран мира, зарубежный капитал может сыграть как положительную (при его правильном использовании), так и отрицательную роль, ввергнув экономику и страну в острейший долговой кризис. Привлечение его в максимальных размерах - не самоцель (к сожалению, это иногда слабо понимают государственные чиновники), хотя Казахстан и привлекает в сотни раз меньше, чем страны Латинской Америки, Восточной Европы, Китая, стран Юго-Восточной Азии. Проблема - в эффективном использовании и придании положительного мультипликативного эффекта вложениям, который позволил бы соразмерно возросшему вследствие этого уровню экономического развития привлечь новый капитал, а затем и перейти к самофинансированию инвестиций. В самой экономической науке до сих пор системно не проанализирован мировой опыт по привлечению и эффективному использованию инвестиционного капитала из-за рубежа, не выработаны принципы государственной политики в этой сфере, механизмы действенного государственного регулирования.

скачать реферат Финансирование деятельности по сохранению биоразнообразия: многоуровневый анализ

Из общей тенденции выделяются лишь Европа, Австралия/Новая Зеландия и Юго-Восточная Азия. Однако и здесь ОПТ категории 1а занимают меньшую площадь, нежели категории Ib и II. Столь подробно остановиться на классификации охраняемых территорий, принятой в мире, заставила нас необходимость понимания основных направлений развития международной сети ОПТ, которое поможет полнее понять принципы и источники их финансирования, а также учесть зарубежный опыт применительно к отечественной ситуации. Исходя из анализа представленного выше материала, можно сделать вывод, что основной уклон в построении мировой сети ООПТ приходится на рекреационные услуги населению, т.е. за основу построения мировой системы ООПТ была принята американская модель заповедания. Сети ООПТ, каркас которых составляют национальные парки, существуют как в высокоразвитых странах (в частности, США), так и в государствах с традиционным укладом экономики (например, ЮАР, Руанда). Основной доход при таком построении сетей ОПТ естественно складывается из предоставления различного рода рекреационных услуг населению и туристами. Например, в 1989 г. туристический сектор представлял собой наиболее значительную часть доходов для департамента природы Кении — около 419 млн. долларов; в США только предоставление возможностей для спортивной охоты приносит свыше 12 млрд. долларов. Австралия получает более 2 млрд. австралийских долларов от 8 национальных парков при государственных затратах на них около 60 млн.

скачать реферат Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии

Расчеты показывают, что в предшествующие годы суммы, направленные на укрепление позиций частных банков в Малайзии (1985-1988гг.), составили около 10% ВВП, а в Мексике (1994-1997гг.) - свыше 15% ВВП. Подрыв доверия к местным финансовым учреждениям и отказ от финансового посредничества (disi ermedia io ) наносят серьезный ущерб процессам хозяйственного роста. Влияние финансового кризиса новых индустриальных стран на мировую экономику Финансовый кризис в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии оказывает существенное влияние на мировую экономику. Можно выделить следующие каналы его воздействия на другие страны: Подрыв доверия к частным ценным бумагам (к частным заемщикам) и соответствующие коррекции в банковской политике и на биржах. Эти изменения связаны прежде всего с сокращением вложений в частные бумаги на emergi g marke s и переходом к вложениям в более надежные бумаги (государственные облигации) развитых стран, а также лавинным сокращением ссуд, предоставляемых частным клиентам. Падение цен фондовых активов и девальвация валют новых индустриальных стран сказались на состоянии фондовых бирж в США и других развитых странах, тесно связанных торговыми и финансовыми отношениями с данным регионом.

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
скачать реферат Внешняя торговля США на современном этапе

Благоприятным экспортным позициям страны способствовало улучшение экономической конъюнктуры в развитых странах мира во второй половине 90-х годов, а также ускорение инвестиционных процессов в быстрорастущих экономиках Юго-восточной Азии и Латинской Америки. Экспорт товаров и услуг создаёт около 11-12% ВВП США. Опережающими темпами развивается экспорт полупроводников и телекоммуникационного оборудования, транспортных средств (автомобилей и авиалайнеров), энергетического оборудования и двигателей, измерительных и научных приборов. После мирового валютно-финансового кризиса несколько сократились поставки авиационной техники и химической продукции потребителям в страны Азии и Латинской Америки. В экспорте услуг преобладают финансовые, управленческие, транспортные, медицинские, образовательные и консалтинговые услуги. Значительный стимул к росту американского экспорта дало вхождение Мексики в НАФТА в 1994г. После этого немедленно увеличился экспорт инвестиционных и потребительских товаров в Мексику. В пограничных с США районах Мексики на базе прямых инвестиций американских ТНК создана мощная производственная база по изготовлению готовых товаров из импортных комплектующих с последующим экспортом в США (так называемая maquailadora i dus ry).

скачать реферат Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: особенности, проблемы, тенденции

Процесс интеграции, тем не менее, достаточно противоречив и политически непрост, так как эффекты интеграции распределяются между государствами и их экономическими субъектами достаточно неравномерно, причем последние могут нести и прямые убытки от объединения. Но в долгосрочном плане преимущества интеграции для стран оказываются несомненными. Многие ученые и политики считают АТЭС возможным экономическим и политическим центром мира в XXI в. Это предположение обосновывается и быстрым социально-экономическим развитием стран региона, и наличием здесь мощных экономических держав – США, Китая и Японии, а также Австралия и Новая Зеландия. А проанализировав эту работу, становится ясно, что АТЭС обладает необходимым потенциалом – и по темпам развития понятно, что большинство стран АТР совсем скоро перейдут в разряд развитых. Китай уже значительно увеличил значение своего присутствия на мировом рынке, не переставая при этом совершенствоваться технологически, и начинает инвестировать средства в экономику других стран. И в настоящий момент КНР имеет достаточно ресурсов, чтобы стать новым центром не только своего региона, но и всей мировой экономики. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учелбник. / Е.Ф. Авдокушин. – М. : Юристъ, 1999. – 368 с. Арин О.А. Азиатско-тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность./ О.А. Арин. – М.: Флинта, Наука, 1997. – 435 с. (интернет – ресурс, режим доступа – 23.10.09 – Васильев В.Ф. Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной Азии. / В.Ф. Васильев, Ю.О. Левтонова.–М.: Наука,2003. – 217 с. Дралин А.И. Международные экономические отношения: учебное пособие / А.И. Дралин, С.Г. Михнева. – Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2006. – 162 с. Европейское общество угля и стали//Википедия, свободная энциклопедия. – режим доступа: – 23.10.09 Кикабидзе Э. Тенденции во внешнеэкономических связях ДВ России с Японией/Э.

скачать реферат Современные геополитические процессы на постсоветском пространстве

Собственно, это и случилось, что привело к распаду СССР. В последующие годы, в начале и середине 90-х гг., подавляющее большинство аналитиков выделяло Европу, Америку и Японию (шире – вместе с Юго-Восточной Азией) как основные экономические центры планеты. В ходе последнего кризиса азиатские страны, считавшиеся наиболее перспективным экономическим регионом планеты, потеряли практически все инвестиционные накопления, аккумулированные для возможного технологического рывка. Более того, в ходе минимизации последствий кризиса, страны Юго-Восточной Азии попали в серьезную долговую зависимость от международных финансовых организаций, что дополнительно лишает их перспектив на технологический рывок в обозримом будущем. Уже сегодня мы видим, что на планете остался всего лишь один центр производства глобальных технологий – постиндустриальный Запад. В его рамках уже можно локализовать США и ЕС. Единственный процесс, который в этом комплексном реванше не до конца завершен, – это установление прямого контроля Запада над всеми стратегическими месторождениями на планете.

скачать реферат Экономика Китая

За годы реформ (1979 -1997 гг.) общая сумма привлеченного зарубежного капитала в Китай составила около 638 млрд. долл., из которых основная часть - предпринимательские инвестиции. Значительные объемы привлеченного иностранного капитала обусловлены следующими обстоятельствами: Во-первых, не имея сколько-нибудь значительного внешнего долга к началу реформ, Китай сумел быстро и на хороших условиях интегрироваться в международные рынки капиталов. Во-вторых, наличие в Китае социально- политической стабильности, целостной системы стимулирования иностранных инвестиций, в том числе льготного налогового режима, способствовали этому процессу. В-третьих, положительную роль в привлечении иностранного капитала сыграла богатая китайская диаспора. Государство стимулирует высокотехнологичные инвестиции. Льготой пользуются те зарубежные предприниматели, которые действуют в соответствии с промышленной политикой КНР, ввозят новые технологии. Большая доля иностранных инвестиций идет из стран Юго-Восточной Азии. В настоящее время внешняя платежеспособность страны позволяет активно привлекать иностранных инвесторов, что является немаловажным фактором обеспечения высоких темпов экономического роста.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.