телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Реалізований під час проведення реформи розподіл соціальних тягот суті означає істотний крок нашої держави в бік легалізації грошових нагромаджень тіньової економіки. Рух у цьому напрямку можна було б тільки вітати, якби він послідовно тривав і після введення гривні. Цим були б забезпечені сприятливі умови для мобілізації значних фінансових ресурсів в іноземній та національній валюті) на внутрішньому ринку для інвестування розвитку економіки, щоб домогтися підйому виробництва і наблизити на її основі компенсацію інфляційних втрат, яких зазнали суб'єкти легальної економіки. Чим швидше це буде зроблено, тим реальнішим буде принцип неконфіскаційності та справедливості проведеної грошової реформи. Проблеми та механізми реалізації грошово-кредитної політики На першому етапі функціонування нова валюта вимагає додаткової підтримки її сталості. Для цього необхідно передусім істотно активізувати відомі заходи щодо ринкового реформування економіки, які так в'яло проводилися протягом п'яти попередніх років. Зокрема, слід законодавчо рішити ряд кардинальних питань, котрі сьогодні визначають долю ринкових реформ і долю гривні. Йдеться насамперед про легалізацію тіньової економіки, приватизацію землі, нормалізацію оподаткування, заборону бартеру, розвиток фінансового ринку з вільним доступом на нього широких кіл населення, зміцнення банківської системи, скорочення дефіцитів Державного бюджету та платіжного балансу, стимулювання експорту та залучення прямих іноземних інвестицій, скорочення некритичного імпорту, подальше витіснення долара з внутрішнього платіжного обороту тощо. Центральним у цьому ряду та найскладнішим для вирішення є питання про нормалізацію оподаткування. Нині вже загальновизнано, що в Україні встановлені надмірно високі податки. На всіх рівнях визнається необхідність істотного зниження норм оподаткування. Прийнято відповідні рішення Президентом та Кабінетом Міністрів України. Цей захід через активізацію підприємницької діяльності, стабілізацію виробництва, розвиток фінансового ринку сприяв би забезпеченню сталості гривні. Але сьогодні мало визнавати необхідність зниження норм оподаткування. Важливо знайти спосіб ефективного розв'язання цієї проблеми. Але між зниженням рівня оподаткування та розширенням податкової бази, зростанням податкових надходжень до бюджету має місце певний лаг, протягом якого неминуче зросте бюджетний дефіцит та попит на гривню та емісію, внаслідок чого нова валюта може бути підірвана до того, як справдиться механізм нормалізації оподаткування. Тому одночасно зі зниженням оподаткування слід ужити заходів щодо запобігання зростанню бюджетного дефіциту та тиску на емісійний механізм. На жаль, розробникам бюджету на 1997 р, цього уникнути не вдалося, і в другому його варіанті розмір дефіциту зріс майже на 50%. Враховуючи ситуацію, що склалася у фінансовій та соціальній сфері слід визнати, що внутрібюджетні можливості для розв'язання згаданого завдання (через скорочення бюджетних витрат) обмежені. Може йтися лише про певне скорочення витрат на утримання апарату державного управління та силових структур, який надмірно розрісся за останні роки, а також про скорочення дотування безперспективних, збиткових державних програм та підприємств.

Принципова відмінність уведення національної валюти в Словенії полягає у забезпеченні внутрішньої конвертованості толара, що дало можливість повністю ліквідувати внутрішній "чорний ринок". Завдяки сприятливішому, ніж у Хорватії, економічному становищу (зокрема відсутності величезних воєнних видатків) та проведенню жорсткої політики грошового обігу Словенією підтримувався досить стабільний курс толара щодо іноземних валют: платіжний баланс мав позитивне сальдо у розмірі 8—10%, резерви іноземної валюти швидко зросли, темпи інфляції спали з 21 до 2—3% щомісячно. Усе це свідчить про те, що грошову реформу в Словенії проведено вдало і вона сприяла створенню й розвитку збалансованої національної ринкової економіки. I все таки постає запитання: чому Словенія й Хорватія змогли безболісно і за короткий строк розв'язати не лише проблеми грошової реформи, а й переходу до ринкової економіки? Річ у тому, що за структурою виробництва, його технологічним та організаційним рівнем, за методами господарювання їхні економіки виявилися адекватними ринковим принципам, а отже, і сприятливішими до економічних методів управління, до формування справжніх грошових систем. Все це допомогло швидкому проведенню приватизації. Сама ідея приватизації та переходу до ринку була підтримана населенням. Крім того, основні сектори економіки обох країн виявилися достатньо інтегрованими в західноєвропейську економіку, внаслідок чого народне господарство не було повністю паралізоване ні воєнними діями, ні розривом зв'язків із республіками СФРЮ, передусім із Сербією та Чорногорією. Різноплановість зовнішньоекономічних зв'язків дала можливість Хорватії, й особливо Словенії, підтримувати позитивні платіжні баланси і поповнювати валютні резерви навіть за значного падіння обсягів виробництва. Важливо й те, що центральний банк колишньої Югославії давно працював на федеративних засадах, і тому хорватський та словенський центральні банки були автономними емісійними центрами, проводили власну грошово-кредитну політику. До того ж у колишній Югославії рівень життя був значно вищий, ніж у колишньому Союзі, водночас існував значний рівень відкритого безробіття. Тому це явище для населення не було зовсім новим і вже були вироблені механізми соціального захисту населення від безробіття. Усе це створило сприятливіші умови, ніж, наприклад, в Україні, для проведення ринкових, у тому числі й грошових, реформ. Країни Балтії. Ці країни досить швидко усвідомили, що з уведенням національної валюти не треба затягувати і то для її введення необхідна широка, комплексна підготовка й сприятлива економічна ситуація, а точніше — зменшення інфляції та дефіциту державного бюджету, забезпечення розвитку експорту, позитивне сальдо платіжного балансу. Одночасно має утвердитися дворівнева банківська система, повинні бути створені реальні авуары, реальні резервні фонди. Перетворенням у сфері грошей має сприяти становлення ринку цінних паперів, діяльність фондової біржі. Попри глибоке розуміння процесів, що відбувалися, країни Балтії спочатку теж змушені були використати замінники грошей. Так, у Латвії було введено тимчасову квазівалюту, а її співвідношення з рублем становило 1:1.

По суті, Латвія повторила естонський варіант. Стабільності лату додав золотовалютний запас, який у середині 1995 р становив 405 млн. доларів. Лат утримався і в умовах великої й гострої банківської кризи, коли збанкрутував фінансовий гігант "Балтіяс банка". Кількість латвійських банків скоротилася з 60 до 38, хоч і це для порівняно невеликої Латвії забагато. Але навіть вимога до збільшення капіталу кожного банку до і млн. латів не забезпечила процесу об’єднання банків, злиття їхнього капіталу. Очевидно, це пояснюється й тим, що банки Латвії мають і висококваліфікованих службовців, і сучасне устаткування Лит. Литва пройшла найскладніший шлях створення грошової системи. Причому країна довго не наважувалася вводити лит. Понад півроку діяли так звані тимчасові гроші — талони. Частина литів, віддрукована за кордоном, виявилася неякісною. Довелося переробляти гроші, застосовувати додаткові засоби захисту. Наштампували велика кількість монет номіналом і, 2, 5 литів, що призвело до сплутування їх із центами такого ж номіналу. Тоді виготовили дрібні купюри. В результаті за рік вільного обігу лит зазнав великих злетів і падінь, що викликало відчутні струси всієї литовської економіки. Комерційні банки спекулювали на змінах курсу валюти. Центральний банк не міг упоратися з великими коливаннями валютного курсу. До того ж маніпуляції банків довели курс до 2,9 лита за долар, а потім він різко впав. Життя вимагало рішучих дій. Литовці скористалися досвідом Естонії. Було створено валютне управління. Сейм прийняв закон про надійність лита. Його прив'язали до долара, бо близько 80% обороту здійснювалося само в цій валюті. Золотовалютний запас, який у 1992 р, становив лише 21 млн. доларів, на початок 1996 р. досяг 801 млн. доларів. Цих запасів виявилося на 32% більше, ніж треба було для підтримання стабільного валютного курсу. Тому лит отримав досить високу стійкість. Лише в окремі періоди долар зупинявся на позначці в 4 лити або 3,95 лита — найвищому і найнижчому рівні курсів. Цілком зрозуміло, що стабільна валюта стала добрим засобом виходу литовської економіки з кризи. Водночас у Литві чимало фахівців вважають, що і валютне управління, і встановлений ним стабільний курс валюти гальмують розвиток економіки, не дають змоги регулювати грошову масу, рівень інфляції, норму процентів. Дедалі більше чути голоси, що необхідно девальвувати лит у Литві, як і лат у Латвії та крону в Естонії. Проте прибічників стійкої національної валюти, яка має довіру в населення, набагато більше. Адже рядові вкладники доволі настраждалися від банкрутств банків, вони не хочуть нових фінансових потрясінь. А банкіри, які хотіли б переходу до плаваючого валютного курсу, не знаходять підтримки у політиків. Прибалти покладають великі надії на вхід країн Балтії не лише до НАТО, а й до спільного європейського грошового ринку. Країни СНД. Унаслідок проведених грошових реформ у Молдові, Грузії, Казахстані та Киргизькій республіці створено національні грошові системи, а молдовський лей, грузинський ларі, казахстанський тенге і киргизький сом відзначаються стабільністю. Ось, наприклад, киргизький сом, який уведено ще в червні 1993 р., є однією з найтвердіших валют країн Середньої Азії, яка вільно конвертується у всіх країнах СНД.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Выставочная деятельность в России и за рубежом

Среди выставочных организаций ОАО «СВУ «Эксподонбасс» учредитель СВЯ, ГХУ НК «Экспоцентр Украины» член СВЯ с 2000Pг. «Экспоцентр Украины» имеет собственные выставочные площади закрытые 44Pтыс. кв. м, открытые 10Pтыс. кв. м. В числе ежегодных международных выставок «Пак-Украина» (тара и упаковка), «Инлегмаш» (оборудование для легкой промышленности), «Интерхим / Нефтехим», «Нефть. Газ / Энерго», «Инпродмаш» (оборудование для переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности), а также специализированные выставки «Резина», «Киевмаш», «Продовольственный рынок Украины» и др. Выставка «Продовольственный рынок Украины» крупнейшая и самая представительная на Украине. Ей предшествовали выставки «Food & Drinks». Большинство участников этой выставки составляют украинские фирмы, которые представляют высококачественные продукты, соответствующие мировым стандартам. Это свидетельствует о развитии и становлении продовольственного рынка Украины. В этой выставке принимают участие около 200 фирм. Прочно заняла свое место в украинском выставочном календаре киевская международная выставка «Информатика и связь», которая имеет особую значимость в решении актуальных для Украины задач продвижения информационных и телекоммуникационных технологий

скачать реферат Финансовая система Украины

Необходимо сломать монополистическую структуру экономики. Все это важно дополнять мерами, которые ограничат денежную массу, устранят дефицит государственного бюджета, стабилизируют соотношение валют, а также созданием условий для здоровой конкуренции. В таком случае успех будет достигнут. 2.4. Пути совершенствования финансовой системы Украины и механизма ее функционирования Становление финансовой системы Украины происходило одновременно со становлением ее государственности. Хотя еще преждевременно говорить, что этот сектор экономики приобрел завершенный образ, основные его элементы так или иначе сформировались и функционируют. Это системы государственных финансов, банковская, фондовых и валютных бирж, страховых, доверительных и инвестиционных компаний. Среди экономистов преобладает мнение, что создание эффективной бюджетной системы является чуть ли не главной целью рыночной реформы в Украине. Она должна охватить проблемы собственно бюджетного процесса, структуры поступлений и расходов, бюджетного дефицита и способов его финансирования.

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
 Битвы цивилизаций

Ну и, наконец, именно при Траяне был достигнут «всеобщий мир». Третий источник благополучия очевиден, и это, конечно, деньги. Понятно, что прежде, чем Империя подойдет к своему «золотому веку», она должна наладить четкую работу финансово-кредитной и денежной систем. В те времена, правда, узкой специализации не было. Если вы цезарь, будьте любезны стать и финансистом, который успешно борется не только с врагами, но и с инфляцией. Кассий сообщал в 107Pг.: «Траян расплавил все изношенные монеты». Причины реформы достоверно не известны Только что победоносно закончилась вторая война с Дакией, удалось захватить фантастический по стоимости трофей личную казну Децебала, тонны и тонны золота и серебра. Вдобавок были захвачены богатейшие серебряные рудники. Началось заселение Дакии колонистами, создавались поселки, города, шло хозяйственное освоение территории. Боевой дух армии был высок, как никогда, а экономика показывала признаки оживления. И тут Траян затеял денежную реформу, желая избавить рынок от старых монет

скачать реферат Особенности современного валютного рынка

К началу первого квартала по данным статистико-аналитических материалов ЦБ РФ около 1/3 части активов российских коммерческих банков было вовлечено в операции с ценными бумагами и около 1/5 части пассивов формировалось за счет выпуска ценных бумаг. Широкое участие банков на рынке пенных бумаг позволило им приобрести необходимый опыт работы с его инструментами, расширить спектр выполняемых активных операций, перераспределять финансовые потоки с учетом конкретных потребностей хозяйствующих субъектов. Как и международный финансовый рынок, внутренний финансовый РФ начал свое развитие с формирования важнейшей составляющей - внутреннего валютного рынка. В ноябре 1986 г. был организован и проведен Внешэкономбанком СССР первый валютный аукцион, в связи с чем 1986 г стал по праву годом становления валютного рынка. Начало экономических реформ в России вызвало необходимость в преодолении оторванности российских производителей от мирового рынка готовой продукции. Перераспределение валютных ресурсов, расчеты в иностранной валюте, определение курса иностранной валюты против национальной на основе рыночного соотношения между спросом и предложением, диверсификация валютных резервов - все это стало макроэкономическими предпосылками формирования внутреннего валютного рынка.

 Показания против Федерального резерва

Банкноты Федерального резерва должны быть изъяты из обращения и обменены на золотые монеты, отчеканенные Министерством финансов. Счета до востребования, открытые банками в Федеральном резерве, будут обменены на золотые слитки, которые потом будут помещены в хранилища банков, а депозиты, открытые самими банками, будут погашаться ихP владельцам золотыми монетами. Короче говоря, Федеральный резерв будет упразднен одним махом, а Соединенные Штаты и их банки вернутся к золотому стандарту с «долларами», погашаемыми золотыми монетами по курсу 1555 долл. за унцию. И вновь, как и до гражданской войны, каждый банк должен будет сам о себе заботиться . Огромным преимуществом данного плана является его простота, так как его реализация потребует лишь минимальных изменений в банковском деле и денежной массе. Хотя будет упразднен Федеральный резерв и вос становлен золотой стандарт, в этот момент банковская деятельность с частичным резервированием не будут объявлена незаконной. Реформа не будет касаться банков, но теперь, когда Федеральный резерв и его младший партнер, федеральное страхование вкладов, будут упразднены, банки, наконец, станут самостоятельными, и каждый банк будет отвечать за свои действия[68]

скачать реферат Акции: организационно-правовое регулирование

С. КИРИЛЛОВ АКЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВведениеРеформирование экономики Украины направлено на развитие рыночных отношений во всех отраслях народного хозяйства. Причем одной из составляющих рынка как целостной системы является рынок ценных бумаг, эффективное функционирование которого позволяет достичь высоких темпов развития экономики за счет привлечения инвестиций в наиболее перспективные и быстроразвивающиеся отрасли. Фондовый рынок обеспечивает аккумулирование и перераспределение капитала путем выпуска, приобретения и свободного обращения ценных бумаг, одним из видов которых и являются акции. Становление фондового рынка Украины связано с началом приватизации государственных предприятий. Именно приватизационные процессы вызвали массовую эмиссию акций украинских предприятий. И сегодня акции составляют один из основных сегментов рынка ценных бумаг Украины. Сложная правовая природа акций, соединяющая в себе широкий спектр прав в корпоративных отношениях и специфику ценных бумаг, связана с множеством направлений регулирования: от создания акционерного общества и прав акционеров до обращения акций на фондовом рынке.

скачать реферат Разработка системы управления продвижения изделий фирмы на рынок

Оценка производственно-ресурсных и экспортных возможностей предприятия ведется в двух направлениях: Внешние условия развития предприятия (не следует отождествлять с внешними условиями развития рынка сбыта). Исследования, ведущиеся в этом направлении, связаны с изучением правовой базы работы предприятия, утверждаемой государством, в том числе и мер хозяйственной реформы: различного вида законодательных актов, постановлений общесоюзного правительства и союзных республик о характере производственной и экспортной деятельности предприятий в условиях реформы управления народным хозяйством страны и его внешнеэкономическими связями, различного рода инструкций министерств и ведомств, в системе которых предприятие функционирует, оценкой уровня государственного заказа и др. Происходящая в нашей стране экономическая реформа создает благоприятные условия для активного применения маркетинга, который возможен в условиях развитых товарно-денежных отношений и сформированного рынка. Анализ внешних условий развития предприятия способствует росту эффективности и рентабельности его производственной и сбытовой деятельности, созданию основы для становления маркетингового подхода в решении ключевых задач управления на микроуровне.

скачать реферат Рыночная стратегия рыбокоптильного цеха

Этот фактор в значительной степени отражается на ценах на продукцию, то есть низкая покупательская способность в некоторых случаях приводит к падению цен на продукцию. Однако, с момента проведения денежной реформы (которая проходила в октябре 1996года) экономическая ситуация в стране стабилизировалась. И на сегодняшний день экономическая среда фирмы стала намного благоприятней, за счет отсутствия инфляции, погашения по заработным платам и др. В отличие от экономической сферы факторы культурной среды фирмы можно признать целиком благоприятными для ее деятельности. Рыба всегда была очень ценима как продукт питания, а в свое время рыба, подвергающаяся какой-либо обработке (соление, вяление, сушение, копчение и т.д) считалась дефицитом. И как раз здесь речь идет о предпочтениях потребителей. В настоящее время рынок Украины насыщен различного рода продукцией. Однако, каждый потребитель имеет свои взгляды на отдельные товары и руководствуется личными мотивами для их приобретения. Конкретно для рассматриваемой продукции выбор потребителей можно обосновать как приверженность основным традициям: предпочтение отечественной продукции (соленой икопченой рыбе) в виду особенностей ее приготовления и использования натуральных ингридиентов в процессе обработки рыбы.

скачать реферат Приватизация промышленных предприятий

Однако, в связи с тем, что до конца чековой приватизации оставалось несколько месяцев, это потребовало от правительства создания новой программы приватизации на 1994 год. Это должно было подготовить почву для завершения этапа реформ 1991-1993 гг. и перехода к следующему, новому этапу - денежной приватизации, становлению вторичного рынка ценных бумаг, утверждению всех необходимых структур нормального, цивилизованного фондового рынка в России. Чем же отличалась новая программа? Нынешняя программа ставила своей целью, как и прошлая, формирование широкого слоя частных собственников как экономической основы рыночных отношений. Это предопределило преемственность ее идеологии, главных принципов, методов реализации. Сохранены были все основные способы приватизации, прежние три варианта льгот (резко усилены стимулы третьего варианта) зафиксированы принципы бесплатной чековой приватизации, действующий механизм чековых аукционов и т.д. Если сравнить «демократизм» двух программ, то, думается, в новой ощущалось некоторое ухудшение - больше стало ведомственных запретов, введены дополнительные жесткие бюрократические процедуры.

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Теория международной торговли и валютная система

Современное денежное обращение в мире представляет собой движение денег при товарном обращении, оказании услуг, осуществлении различных платежей и др. Оно выступает в следующих основных формах: 1) неполноценных металлических денег; 2) векселей, банкнот, чеков; 3) бумажных денег. Данные формы денег взаимосвязаны между собой исторически и логически, знаменуя переход от золотого стандарта к бумажно-денежной системе1. Итак, современная денежное валютная система является результатом длительного исторического развития товарного производства и функции денег. В ходе этого процесса функция денег как средства обращения породила монетарную и бумажную формы денег, а их функция как средства платежа – кредитные деньги (векселя, банкноты, чеки и др.). Важными этапами становления современного денежного обращения явились Генуэзская конференция (1922 г.), Бреттон-Вудское соглашение (1944 г.) и Ямайское валютное соглашение (1978 г.), ознаменовавшие демонетизацию золота и переход к системе «плавающего» курса валют. Важные задачи в этой связи стоят перед денежной системой нашего государства по формированию в ходе экономической реформы полной международной конвертируемости рубля, преодолению инфляции, оздоровлению денежного обращения и денежного рынка в стране.

скачать реферат История предпринимательства

Важная и трудноразрешимая проблема построения рыночных отношений в российской экономике – проведение структурных преобразований ее отраслевого хозяйства, прежде ориентированного на индустрию производства, а не на человека, как теперь. Возрождение отечественного предпринимательства нацелено на то, чтобы устранить этот камень преткновения на пути к цивилизованному рынку. Целью курсовой работы является изучение истории российского предпринимательства, начиная с той поры, когда зародились более цивилизованные торговые отношения и, когда началось производство каких-либо предметов именно для продажи, а не для собственного пользования. В главе первой рассказывается о зарождении российского предпринимательства, становлении товарообмена и денежных отношений. Рассматривается период Ивана Грозного, когда преобладало купечество, и период Петра 1 с его инвестиционным стимулированием промышленности и новыми экономическими реформами. Во второй главе изложена суть реформы 1861 года, когда отменили крепостное право, и ее последствия для предпринимательства. Также рассказывается о новой экономической политике (1921-1926 гг.), о ее положительном влиянии на предпринимательскую деятельность.

скачать реферат Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт

Однако, в связи с тем, что до конца чековой приватизации оставалось несколько месяцев, это потребовало от правительства создания новой программы приватизации на 1994 год. Это должно было подготовить почву для завершения этапа реформ 1991-1993 гг. и перехода к следующему, новому этапу - денежной приватизации, становлению вторичного рынка ценных бумаг, утверждению всех необходимых структур нормального, цивилизованного фондового рынка в России. Чем же отличалась новая программа? Нынешняя программа ставила своей целью, как и прошлая, формирование широкого слоя частных собственников как экономической основы рыночных отношений. Это предопределило преемственность ее идеологии, главных принципов, методов реализации. Сохранены были все основные способы приватизации, прежние три варианта льгот (резко усилены стимулы третьего варианта) зафиксированы принципы бесплатной чековой приватизации, действующий механизм чековых аукционов и т.д. Если сравнить "демократизм" двух программ, то, думается, в новой ощущалось некоторое ухудшение - больше стало ведомственных запретов, введены дополнительные жесткие бюрократические процедуры.

скачать реферат Изучение курса по тематике: деньги, кредит, банки

Факторы, влияющие на величину ссудного процента. Функции ссудного процента и его роль. Классификация форм ссудного процента. Банковский процент как одна из форм ссудного процента. Границы и источники уплаты банковского процента. Тема8. Кредит в международных экономических отношениях Мировой рынок ссудных капиталов, его структура. Международный кредит, его роль, классификация. Виды кредитов в международной торговле. Раздел 3: Банки Тема 9. Возникновение и сущность банков Возникновение банков. Сущность банка как элемента банковской системы. Роль банков в развитии экономики Тема 10. Понятие и элементы банковской системы Банковская система как неотъемлемая часть рыночной экономики. Становление кредитной системы. Кредитная система России в условиях реформ. Тема 11. Центральные банки и основы их деятельности Общая характеристика центральных банков. Независимость центрального банка. Задачи и функции центральных банков. Тема 12. Основы денежно-кредитной политики Денежно-кредитное регулирование экономики. Классификация методов регулирования.

скачать реферат Афганистан

Новому режиму оказала финансовую поддержку столичное купечество. Богатые купцы внесли значительные пожертвования в государственную казну и выступили с инициативой проведения экономических реформ. Их программа была сформулирована одним из крупнейших купцов Афганистана, Абдул Маджидом, который предлагал приступить к развитию сельского хозяйства и промышленности. Поскольку правящие круги продолжали линию режима Надир–шаха на объединение разрозненно национального капитала в ширкеты, торговая буржуазия, пройдя через крупные потрясения, в период кризиса 1928-1929 гг., обнаружила стремление к более тесному союзу в защиту ее интересов. В отличие от предшествующего периода купцы в целом поддержали идею ширкетизацию национального капитала, тем более что это давало им весьма широкие возможности в конкурентной борьбе с иностранным капиталом. В месте с тем организация акционерных обществ настоятельно требовала создания национального кредитного учреждения и с его помощью контроля над денежным и внешне торговым рынком страны. В январе 1931 г. В кабуле был открыт первый в стране банк «Ширкети асхами» с капиталом более 5 млн. афгани, причем 4,5 млн. афгани принадлежало государству, а остальное национальному купечеству.

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Ликвидация последствий первой мировой войны в ведущих странах мира

Рузвельт, в отличие от Гувера, настаивая на необходимости повернуться лицом к «забытому человеку», что позволило погасить нарастающий социальный конфликт, сплотить нацию на борьбу с кризисом. «Новый курс» стал началом превращения США в социально – ориентированное государство. Его мощным инструментом стало развитие системы государственного регулирования рыночных отношений. Процесс этатизации произошел не в экстремальное военное время, а в мирное, хотя и кризисное, и носило социально – экономический характер, а не военный. Эта возникшая система достаточно эффективно развивалась на протяжении ряда десятилетий, вплоть до начала либеральных реформ конца 60-х годов. Первые мероприятия Рузвельта были направлены на оздоровление банковской, финансовой системы в целом. В марте 1933 года была приостановлена работа всех банков, что позволило прекратить обмен банкнот на золото, с одновременным запретом его вывоза за пределы США. Эти мероприятия пошатнули систему золотого стандарта доллара, что привело к резкому обесцениванию национальной валюты. Правительство США произвело крупные закупки денежного металла на внешних рынках, что привело к снижению его цены внутри страны и позволило в январе 1934 г. провести девальвацию валюты страны на 41%.

скачать реферат Рынок ГКО-ОФЗ в России

Во-вторых, доверие инвесторов к рейтинговым агентствам в целом пошатнулось в результате кризиса в Юго- Восточной Азии, в неоднозначности рейтинговых оценок говорит и тот факт, что почти одновременно с “Moody’s” другое международное рейтинговое агентство -”Fi ch IBСA” объявило о сохранении кредитного рейтинга России. Неожиданное сообщение Президента в середине марта о роспуске правительства также не вызвало паники на финансовом рынке. Снижение фондовых индексов, вызванное утренним объявлением информационных агентств об отставке правительства, вызвало "бегство" с фондового рынка на иностранной валюты. Однако последующее заявление Президента о неизменности курса политических реформ и денежно - кредитной политики России успокоило участников, и уже к концу торгов рынок государственных облигаций вернулся к уровню предыдущего торгового дня. Продолжающийся рост цен на рынке государственных облигаций позволил продолжить политику постепенного снижения ставки рефинансирования Банка России (2марта - до 36%, а 16 марта - до 30%).

скачать реферат Денежные единицы разных стран

В укреплении международного положения доллара значительную роль сыграла Комиссия по международному обмену, учрежденная президентом Теодором Рузвельтом в 1903 году в ответ на обращение правительств Мексики и Китая, просивших США выступить посредником в переговорах с державами о реформе их денежных систем. Идеологом комиссии стал экономист Чарльз Артур Конант, которого называют основоположником профессии международного финансового советника. Конант был убежден в необозримых перспективах открытия рынков третьего мира именно для инвестиций, а не просто для торговли и в том, что великие державы должны ради этой цели объединить усилия. Переговоры по Китаю, однако, потерпели неудачу, и Конгресс отказался финансировать работу комиссии. В дальнейшем ее члены консультировали правительства Филиппин, Мексики и Панамы, успешно перешедших на золотой стандарт. Кубинские же сахарные плантаторы воспротивились денежной реформе. Созданная в 1914 году Федеральная резервная система начала выпуск банкнот, быстро превратившихся в основное платежное средство.

скачать реферат Денежная система и денежный рынок

Денежная система и денежный рынок Курсовую работу по экономической теории выполнил: студентка 1 курса ЭВ Ахметзянова В.С. Институт социальных и гуманитарных знаний имени Джорджа Сороса Казань, 1998г. Предисловие Кризис плановой хозяйственной системы в нашей стране, проявляющийся в спаде производства, несбалансированности, диспропорциональности экономики, низком уровне производительности труда и качества продукции, привел к необходимости перехода к новым экономическим отношениям – рыночной экономике. Переход на новые производственные отношения, структурная перестройка экономики привели к глубокому экономическому кризису – падению производства, росту цен и развертыванию инфляции. Исторически инфляция в экономике России возникла еще в 50-х начале 60-х годов и связана с резким падением эффективности общественного производства. Однако, она носила скрытый характер и проявлялась в товарном дефиците и значительном разрыве в ценах: низких на конечную продукцию и высоких на все виды сырья. Открыто взрыв инфляции произошел в январе 1992 г., когда первым этапом новой экономической реформы были отпущены цены на свободу. С этого момента инфляционный процесс стал быстро нарастать, что привело к обострению экономических и социальных противоречий.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.