телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Сувениры -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Структура ринку і функціонування його основних елементів

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
1. Структура ринку У ринковій системі є 2 основних типи ринків – ринок ресурсів і ринок продуктів. Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходу демонструє складне, взаємозв'язане переплетення процесів прийняття рішень та економічної діяльності. Домогосподарства і підприємства виступають на обох основних ринках, але у кожному випадку на протилежних сторонах. На ресурсному ринку підприємства виступають як покупці, тобто на стороні попиту, а домогосподарства, як власники ресурсів і постачальники, виступають продавцями, тобто на стороні пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції на величезну множину людських і матеріальних ресурсів встановлює ціну на кожен з них. Платежі, які проводять підприємства, купуючи кожен з ресурсів, є витрати цих підприємств, але одночасно вони утворюють потоки заробітної плати, ренти, відсотка і прибутків у домогосподарства, що поставляють ресурси. На ринку продуктів вони міняються положеннями: домогосподарства як споживачі виявляються покупцями, тобто на стороні попиту вони витрачають свій грошовий дохід, одержаний від продажу ресурсів, на покупку товарів і послуг. А підприємства вже стають продавцями, тобто на стороні пропозиції вони продають готові вироби домогосподарствам в обмін на споживчі витрати останніх або, з погляду підприємств, в обмін на одержувану ними виручку. Ці потоки є одночасними і такими, що нескінченно повторюються. Дана модель має ряд обмежень, пов'язаних з тим, що вона не розкриває суть процесів, які відбуваються на окремих ринках, і формування цін на них, не висвітлює роль міжнародних ринків, коливання в рівнях виробництва і зайнятості, проблему виникнення відходів тощо. Проте, вона розкриває фундаментальні принципи функціонування ринкової економіки і сприяє розумінню цих складних процесів. Основними суб'єктами ринкової економіки є домашні господарства, організації бізнесу і уряд. Такий розподіл відображає 2 головні сфери економічної активності людей. Домашнє господарство – це узагальнений елемент споживчої сфери економіки, його основна економічна функція – споживання кінцевих товарів і послуг, які виробляються бізнесом. Домогосподарства відіграють подвійну роль в економіці. Вони є основними постачальниками всіх економічних ресурсів і одночасно основною групою, що витрачає в національному господарстві. Організації бізнесу і урядові інститути є структурними елементами другої головної сфери людської діяльності в області економіки – сфери ділової активності людей. Саме в результаті цієї діяльності домашні господарства одержують доходи. Основна функція організацій бізнесу – це виробництво всієї маси товарів і послуг для домашніх господарств і уряду, тобто задоволення всієї гамми індивідуальних і суспільних потреб нації. Урядові інститути – це, як правило, неприбуткові бюджетні організації, які реалізовують функції державного управління країною і регулювання економіки на різних рівнях. Наведена структуризація господарських суб'єктів відображає не відособлені сфери участі людей у суспільному виробництві, а розподіл економічних функцій кожного члена суспільства у різних сферах економічного життя.

Деякі ринки праці можуть приймати форму монопсонії – коли багато продавців і лише один покупець. Попит на робочу силу визначається потребою працедавців при наймі людей для виробництва товарів і послуг відповідно до попиту в економіці. Це означає, що попит на робочу силу визначається як загальним тиском попиту в економіці, так і технічним озброєнням виробництва. Ті, кого прийняли на роботу, вважаються зайнятими. Безробіття визначається як різниця між кількістю осіб, що знаходяться в даний момент у складі робочої сили, і кількістю зайнятих. Рівень безробіття визначається як процентне відношення безробіття до робочої сили і має недоліки: - часткова зайнятість, тобто зайнятими вважаються і ті, хто зайнятий неповний робочий день. Фактично ж вони частково зайняті і частково безробітні; - працівники, які втратили надію на отримання роботи (у сільській місцевості навіть немає бірж праці, щоб реєструватися як безробітний); - помилкова інформація щодо пошуку роботи, яка не відповідає дійсності (добра допомога з безробіття, різні соціальні виплати); - наявність тіньової економіки і рівень її розповсюдження теж може сприяти спотворенню офіційного рівня безробіття. Типи безробіття – фрикційне, структурне і циклічне. Повна зайнятість не означає відсутності безробіття. Економісти вважають фрикційне і структурне безробіття абсолютно неминучими. Таким чином, рівень безробіття при повній зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного і структурного безробіття і називається також природним рівнем безробіття, а реальний об'єм національного продукту, який пов'язаний з природним рівнем безробіття – виробничим потенціалом економіки. Природний рівень безробіття є при збалансованості ринків робочої сили, тобто коли кількість тих, що шукають роботу, дорівнює кількості вільних робочих місць. Цей термін не означає, що економіка завжди функціонує при природному рівні безробіття і тим самим реалізує свій виробничий потенціал. Рівень фактичного безробіття часто перевищує природний рівень. З іншого боку, в окремих випадках в економіці може виникнути такий рівень безробіття, який буде нижче за природний (наприклад, під час війни і загальної трудової повинності). Природний рівень безробіття сам по собі не обов'язково є постійним, він піддається перегляду внаслідок змін у законах і звичаях суспільства. Головна «ціна» безробіття – невипущена продукція, що відображає дію закону Оукена, який говорить про те, що якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, то відставання об'єму валового національного продукту складає 2,5%. Мають місце також позаекономічні витрати безробіття, які відображуються в тому, що втрата роботи приводить до депресії, а та в свою чергу – до бездіяльності, втрати кваліфікації, втрати самоповаги, занепаду моральних засад, розпаду сім'ї, а також до суспільного і політичного безладдя, зростання злочинності. У кожен даний період в різних країнах рівні безробіття істотно відрізняються один від одного. Ці відмінності пояснюються тим, що у різних країнах існують різні природні рівні безробіття, а також тим, що ці країни можуть знаходитися в різних фазах економічного циклу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Автор зупиняється на зародженні органів державної безпеки в УНР періоду Центральної Ради, вивчає структуру та основні напрями діяльності спецслужб Української Держави Павла Скоропадського, детально аналізує роботу органів безпеки Директорії і специфіку функціонування розвідки та контррозвідки ЗУНР. Окремий розділ монографії присвячено особливостям діяльності спецслужб Державного центру УНР в екзилі. Навіть побіжне ознайомлення із змістом монографії дає відповідь на причини відсутності конкуренції різних авторів у цій темі. Крім грунтовної загальноісторичної підготовки, її розробка потребує спеціальних знань, якими історики не володіють. Проте це завдання виявилося під силу В.С.Сідаку – кадровому військовому, генералу, організатору і ректору Академії Служби безпеки України, з-під пера котрого вийшло близько двох десятків публікацій з проблеми. Багато років він працював у тісному контакті з науковцями Інституту історії України, де вийшло друком кілька його брошур і грунтовна стаття в "Українському історичному журналі", пов'язані з проблематикою відділу історії Української революції 1917-1921 рр

скачать реферат Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

В результаті повныстю міняються форми фінансових зв'язків між різними суб'єктами, виникають нові, не використовувані плановою економікою, інститути, з якими доводиться мати справу практично всім учасникам ринку. Метою даної роботи є дослідження фондового ринку України, аналіз динаміки розвитку, і виявлення перспектив. У своїй роботі я хочу розглянути сутність фондового ринку і його елементів, проаналізувати дані про динаміку його розвитку, побачити перспективи розвитку фондового ринку в Україні. 1. Фондовий ринок: сутність, структура, функції 1.1 Умови функціонування та структурні елементи фондового ринку Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки – це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме - на фондовому, який входить в структуру фінансового ринку, як один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби. Таким чином, фондовий ринок - це сукупність правил і механізмів, які дозволяють вести операції по купівлі-продажу цінних паперів (акцій).

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
 Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

Передусм нам потрбен новий сторичний свтогляд. ¶накше кажучи, ми повинн перейти на яксно новий рвень розумння сенсу, механзмв функцонування цивлзац. Тод й Мелтополь заяскр алмазом в нтелектуально-духовнй корон Украна Триплля Аратта. Тривалий час «правоарйським» святилищем був храм Полло (Полеля), розташований бля тодшнього гирла Дунаю. Тепер це чорноморський острв Змний. Зазначене мсце було головним культовим мтрастським центром гперборейського народу Ювал, котрий, як вдомо, став родоначальником народу ґлси, тобто античних грекв. Псля затоплення 7,5 тисяч рокв тому мтрастського святилища Ювала (точнше, пдходв до нього) прав ар вдтворили його на рчц Герос, також неподалк вд Мелтополя. Головним його елементом прихованою внутршньою «начинкою» цих пдземних споруд  храм Сонця, розташування якого визначено досить точно. Тепер слово за дослдниками-археологами. Хоч як це и дивно, але в одному регон отаборилось два святилища-антагонсти, дв Мекки тодшнього свту, як одночасно притягували до себе «сили свтла»  «сили птьми»

скачать реферат Сутність та зміст сучасного менеджменту

Основними типами такої структури є дивізіональні структури, орієнтовані або на різні бач продукції, або на різні групи споживачів, або на різні регіони. Вібір на користь тієї або іншої структури визначається важливістю цього елемента в стратегічних планах організації. 5. Структури, що передбачають міжнародні відділення, частіше за все використовуються в ситуаціях, коли об'єм зарубіжного продаж фірми відносно невеликий в порівнянні з продажем всередині країни. Коли об'єм зарубіжного продаж істотно зростає, найбільш відповідною стає глобальна організаційна структура. 6. Переваги бюрократичних структур управління перебувають в чіткому розподілі праці, професійному зростанні, що базується на компетентності, і у впорядкованій системі правил і стандартів, що визначають функціонування організації. Потенційні негативні впливи, що надаються бюрократичними структурами на функціонування організації, перебувають в жорсткій заданості поведінки, труднощах зв'язку всередині організації і нездатності до швидких нововведень. Масштаби цих проблем швидко зростають, якщо організація стикається з швидкими змінами навколишнього середовища або високотехнологічною продукцією. 7. Деякі проблеми бюрократичних структур можуть бути вирішені при введенні органічних або адаптивних структур.

 Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм

Авторка також уважно ставиться до проблеми сприйняття Сибру як невддльно частини Рос мфу, який активно й цлком успшно творився офцйною мперською деологю. Проаналзовано генезу формування багатовимрност образу Сибру в полсемантичному контекст росйського мперського дискурсу. Для лтературознавцв особливо цкавим буде роздл «Лтературознавство та мперя», де на матерал праць таких вдомих лтературознавцв, як Вктор Шкловський та Дмитро Лихачов проаналзовано функцонування росйсько деолог в радянському лтературознавств. Як уже зазначалося, авторка ма особливе ставлення до росйського формалзму, який був предметом  дисертац. У цьому роздл авторка аналзу процес «ламання» основних засад формально школи лтературного аналзу й поступове зростання домнац деолог, причому саме росйсько, а не класово (комунстично) деолог. Так, Шкловський у прац «Про старих майстрв 17141812» послдовно вдстою дею вищост росйсько культури вдносно захдно. Авторка зверта увагу на теми  проблематику його дослджень та на його висновки

скачать реферат Громадянське суспільство і держава

Його не може ні поглинути, ні ліквідувати який-небудь політичний режим. Інше питання, який рівень розвитку даного громадянського суспільства, які суспільні зв'язки і відносини на тім чи іншому етапі складають його зміст, наскільки реалізований чи не реалізована здатність членів суспільства до творчої праці, самоврядуванню, яке відношення між публічною владою й індивідуальною волею і т.д. Державна влада може деформувати цивільне суспільство, скувати процес функціонування його елементів, звести до мінімуму автономію і самостійність індивідів і соціальних груп. Але не в її силах ліквідувати матеріальне і духовне життя людей, насильно скасувати соціальні групи, основні форми організації людського життя, духовної культури, нарешті, властивим соціальним об'єктам активність. Затверджувати протилежне — значить погоджуватися з ідеалістичною догмою про всесилля політики, держави.2. Основи визначення “громадянське суспільство” Громадянське суспільство — це система позадержавних суспільних відносин і інститутів, що дає можливість людині реалізувати його громадянські права і виражає різноманітні потреби, інтереси і цінності членів суспільства.

скачать реферат Статистика сільського господарства

Українська статистика – могутнє знаряддя соціально-економічного пізнання і перебудови дійсності. Статистика при вивченні характеристик явищ і процесів сільського господарства та його основних елементів і структур використовує наслідки, одержані природничими, технічними та іншими науками. Сільське господарство нашої країни ведеться на великій території, яка включає в себе різноманітні природні, економічні, соціальні, національні та інші структури. Статистика вивчає стан і розвиток сільського господарства України як в цілому, так і диференційовано з врахуванням існуючих територіальних, галузевих і соціально-економічних структур. Значення цієї статистики особливо підвищується в умовах переходу на принципи регіонального госпрозрахунку, самоуправління і самофінансування. Завданням статистики є розробка методології побудови системи показників, інформаційного забезпечення і аналізу статистичних даних, які відображають територіальну, галузеву і соціально-економічну структуру сільського господарства України. Статистика вивчає цю структуру у визначеному порядку, на основі класифікації і угруповань. В органах державної статистики сільське господарство завжди вивчалось у національно-територіальному і регіональному аспектах, а також з врахуванням галузевої структури і соціально-економічних категорій господарств, правда в деяких випадках навчальна література обмежувалась тільки аналізом класифікації галузей і угрупованням категорій господарств.

скачать реферат Ідіостиль газетного видання

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістки Глушкова Тетяна Вікторівна УДК 070.41 Ідіостиль газетного видання Спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Проблема формування своєрідності видання, його увиразнення була актуальною вже від початків журналістики. Особливо гостро вона постає зараз, в епоху стрімкого злету інформаційних технологій, активного розвитку медійного ринку. Вдале вирішення цієї проблеми для конкретного видання означає успішність функціонування його на ринку преси, забезпечує конкурентоспроможність тієї чи тієї газети, формує аудиторію й позначається на її збільшенні. Ефективність увиразнення видання, формування його ясовано, що для когнітивних процесів, реалізованих в ідіостилі газети, окрім розмовної просторічної та сленгової лексики, важливими є також терміни, оказіоналізми, історизми.

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

У сфері ціноутворення на продукцію створену спільними зусиллями, має здійснюватись узгоджена політика поступового вивільнення цін і наближення їх до рівня світових. Розрахунки повинні бути у вільних цінах, виключаючи будь-яку дискримінацію, та передбачати зняття будь-яких внутрішніх непрямих податків й експортного мита. Звичайно, щодо деяких видів продукції передбачається державне регулювання, але воно повинне бути виваженим і не заважати ефективному розвиткові безпосередніх горизонтальних зв”язків між підприємцями. Необхідний також диференційований підхід до державних угод і можливостей погашення заборгованостей на умовах, вигідних партнерам з обох сторін. У міжнародному підприємництві важливу роль відіграє спільна інвестиційна діяльність як державних, так і господарських структур, утворення і функціонування транснаціональних підприємницьких організацій. Звичайно, нові підходи в організації міжнародного підприємництва вимагають освоєння нових його форм: використання, впровадження міждержавних акціонерних спілок, холдингів, спільних підприємств та інших транснаціональних підприємницьких структур.

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
скачать реферат Господарський механізм

Основною ланкою системи повинно стати виробництво з його основним елементом – господарським саморегулюючим суб’єктом. При всій значимісті виробництва, воно має сенс лише тоді, коли служить споживанню. Лише споживання робить необхідним виробництво, а виробництво заради виробництва – безглузде. Споживання створює мету виробництва і водночас його мотив, формує соціальне замовлення виробництву, обсяг, структуру і якість суспільного продукту. Задоволена потреба часто народжує нову, часто більш складну потребу. Зростання і ускладнення потреб є потужною рушійною силою розвитку виробництва, яке можливе за умови максимального використання вітчизняними підприємствами високих технологій, створення стратегічного ешелону НТП, випереджаючого розвитку сфери промислової переробки сировинних ресурсів. У загальній макроекономічній системі особливу увагу слід приділити зовнішньоекономічним зв’язкам. На етапі складання міжгалузевих балансів, розробки планів розвитку держави та визначення її виробничих потужностей необхідно сконцентрувати всі наявні фінансові джерела у експортноспроможному виробництві, яке здатне у стислі терміни окупити вкладені у нього кошти і отримати прибуток, забезпечити необхідні фінансові надходження до бюджету.

скачать реферат Нормування праці на підприємсті

Робочий час і його основні елементи. Під робочим часом розуміється тривалість участі людини в організованому трудовому процесі, протягом якого вона повинна виконувати свої виробничі або службові обов'язки. Він вимірюється тривалістю робочого дня, робочого тижня, робочого місяця, робочого року і звичайно регулюється національним законодавством, що визначає його граничний розмір за календарний період, яким частіше усього є тиждень. Час, витрачений понад нормальний розмір, рахується понаднормовим і повинен оплачуватися по підвищених розцінках. У залежності від віку й умов праці для окремих категорій робітників законодавчо встановлюється скорочений робочий час. У першу чергу це відноситься до осіб молодших 18 років, осіб, зайнятих на важкій і шкідливій роботі, і ін. Якщо характер виробничих процесів дозволяє, робочий час може бути неповним, гнучким або ковзним і реалізуватися у відповідному підході до організації робочого дня або тижні. Так, неповний день (тиждень) охоплює лише частину робочого дня (тижня) нормальної тривалості з відповідним зниженням їхньої оплати. Частину часу, що залишився, при цьому може бути зайнята іншою людиною.

скачать реферат Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ, ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ АРП 1. Загальна характеристика та аналіз функціональних схем систем регулювання підсилення - астатизм і збереження встановленого підсилення при перервах у прийомі сигналу. Приведені конкретні приклади регулювання підсилення та принципові схеми регулювання підсилення в системах АРП. Спираючись на проведений аналіз різних схем АРП була синтезована схема ЦАРП, яка задовольняє вимогам сучасного розвитку систем РР зв’язку. Приведено методику розрахуноку зворотньої системи АРП.

скачать реферат Підручник

СТАНДАРТИЗАЦІЯ Стандартизація — діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання щодо реально існуючих чи можливих завдань. Міжнародна стандартизація — стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів всіх країн. Регіональна стандартизація — стандартизація, участь в якій е відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону. Національна стандартизація — стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної держави. Комплексна стандартизація — це стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою оптимального вирішення конкретної проблеми, Основним методом, за допомогою якого здійснюється системний підхід до робіт з комплексної стандартизації, є розробка програм комплексної стандартизації.

скачать реферат Види державної служби та їх вдмінності

При цьому важливо підкреслити як ті ознаки, що підлягають загальнотеоретичному осмисленню і виступають як загальні для всіх різновидів державної служби, так і ті, котрі становлять безпосередній інтерес для галузевих юридичних досліджень. Діяльність держави, функціонування його управлінського апарату здійснюються через державну службу, що є особливим інститутом сучасної держави. Інститут державної служби робить механізм держави здатним практично вирішувати будь-які питання в сфері державного управління. Саме слово «служба» вживається в різних значеннях. Під службою розуміється і вид діяльності людей, і відомчий підрозділ (державна служба охорони МВС), і самостійне відомство (Державна митна служба). Розглядаючи державну службу як один з видів платної суспільно-корисної діяльності законодавець, в ст. 1 Закону України «Про державну службу», дає її визначення як професійної діяльності осіб, що займають посади в державних органах і їх апараті по практичному виконанню задач і функцій держави і одержуючих заробітну плату за рахунок державних коштів.

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

Визначено й приблизний (1 млн. дол.) обсяг щорічних відрахувань ОАЕ на потреби спеціального миротворчого корпуса. Але контури регіональної системи безпеки виглядають поки досить розпливчастими. Її договірна структура, критерії функціонування й взаємодії із силами ООН по підтримці миру носять ще аморфний характер. Каменем спотикання для африканської миротворчості є дефіцит матеріальних коштів, а головне, відсутність взаємної довіри у відносинах багатьох сусідніх держав і амбіції їхніх лідерів. У цьому зв'язку актуальність здобуває надання Африці міжнародного сприяння в справі створення накопичень миротворчих чинностей. Однак воно гальмується наявністю певних розбіжностей між США й Францією - двома найбільшими західними партнерами африканських країн. Розходження американських і французьких підходів до проблеми чітко виявилися на міжнародній конференції, яка проходила восени 1997 р. у Дакарі. Франція виступає за збереження своєї прямої військової присутності в Західній Африці (5 військових баз) і підготовку при участі великого французького контингенту спеціального миротворчого корпуса (МАРС) із представників семи франкомовних країн субрегіону.

скачать реферат Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Вихідними моментами формування цільових систем є формулювання або уточнення (з'ясування) загальних цілей функціонування проектованих основних організаційних ланок (органів безпеки) і деталізація їх на різні підцілі. Можливості деталізації базуються на якостях, які властиві всім цілям. Основними серед них вважаються розгортаємість, співпідпорядкованість і співвідносна важливість. Одержувані в результаті декомпозиції (деталізації загальних цілей на різні підцілі) цільові системи практично фіксуються в основному за допомогою описових або графічних моделей. Серед останніх найпоширеніші моделі «дерево цілей». Такі моделі мають ієрархічну будову: на верхньому (нульовому) рівні перебувають загальні цілі, на наступному (першому) - основні підцілі, нижче - підцілі першого порядку й т.д. Фактично будова цільових систем багато в чому визначає будову організаційних ланок, що звичайно відповідає тим або іншим різновидам лінійно-функціонального типу. Потім виділяються блоки - укрупнені організаційні ланки, керівники яких будуть безпосередньо підкорятися вищому керівництву. Ними раніше: центральний (столичний) апарат органів безпеки; центральні апарати регіональних і інших аналогічних органів безпеки, міські, районні й інші аналогічні апарати органів безпеки.

скачать реферат Экзаменационные билеты по предмету Психология и педагогика за осенний семестр 2000 года

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Билет № 25 1) Структура и функции мозга как основного органа психической деятельности.98) Характеристика первой ступени в развитии волевого действия. 99) Тестирование и анкетирование как современные методы педагогического исследования. 100) В.А. Сухомлинский и его исследование проблем молодежи. 101) Приучение как метод организации деятельности. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Билет № 26 1) Структура и функции нервной клетки. 102) Сущность памяти. 103) Психологическая характеристика флегматика. 104) Рассказ как метод восприятия - усвоения. 105) Демократические идеи И.Г. Песталоцци. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Билет № 27 1) Общая характеристика гештальтпсихологии. 106) Характеристика двух видов рассеянности. 107) Педагогический эксперимент как современный метод исследования. 108) Характеристика физического воспитания. 109) Наказание как метод воспитания.

скачать реферат Шпоры по финансам

Важливе завдання Національного банку — організація ефективного функціонування кредитної системи. Важливою його функцією в банківській системі є забезпечення проведення міжбанківських розрахунків та кредитування комерційних банків, тобто він виступає банком банків. Міжбанківська валютна біржа проводить торги з купівлі-продажу іноземних валют. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку організує функціонування ринку цінних паперів. Фондова біржа проводить операції з цінними паперами. Основне її призначення — організація функціонування вторинного ринку. Фінансові посередники на ринку цінних паперів виконують роль сполучної ланки між емітентами цінних паперів та інвесторами. Пенсійний фонд створений з метою акумуляції і раціонального розміщення коштів, призначених для пенсійного забезпечення. Фонд соціального страхування та Державний інноваційний фонд виконують аналогічні функції відносно відповідних цільових фондів.Фінансовий механізм і його суть, складові елементи, і їх характеристика. Финансовый механизм представляет собой систему действия финансовых рычагов, выражающуюся в организации, планировании и стимулировании использования финансовых ресурсов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.