телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Красота и здоровье -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Денежные реформы в постсоциалистических странах

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
ГРОШОВІ РЕФОРМИ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ KPAIHAX: 3MIC І НАСЛІДКИ Для дослідження цієї проблеми обрано три групи країн. Перша з них — Хорватія i Словенія, які входили до складу федеративної Югославії. Їхній досвід дуже важливий, бо вони, як i Україна, не мали власної грошової системи i змушені були створювати її. Поряд iз цим створювалася повномасштабна система управління економікою. До другої групи входять країни Балтії. На відміну від інших республік колишнього Союзу, ці країни лише на початку сорокових років увійшли до його складу, i тому система ринкових відносин та підприємництва для значної частини їхнього населення — це не чиста теорія, а жива практика. Третю трупу становлять інші кpaїни СНД. При всій відмінності між цими країнами є чимало спільного. Наприклад, у Грузи та Молдові, як i в Хорватії, мали місце воєнні дії. Цілком зрозуміло, що дуже важливо розглянути, як вдалося подолати саме цi труднощі й істотно просунутись по шляху ринкових перетворень. ОСНОВНИЙ 3MIC ГРОШОВИХ РЕФОРМ Словенія i Хорватія. Грошові реформи диктувалися потребами незалежності, самостійного економічного розвитку Словенії і Хорватії. Але вони були прискорені діями Сербії. Нацбанк колишньої Югославії розцінив кроки до суверенітету як порушення єдиного динарного простору і припинив підкріплення цих країн динарною готівкою та забезпечення кредитними ресурсами, в тому числі й валютними, хоч більшу частину валюта було зароблено зусиллями саме цих держав. До того ж Сербський банк самостійно, без погодження з іншими республіками колишньої Югославії здійснив емісію грошей більш як на 8 млрд. югославських динарів і тим самим прискорив руйнування єдиної югославської грошової системи. Це було зроблено тоді, коли Хорватія і Словенія провадили емісію у розмірах, які не зачхали інтересів інших республік. Водночас ці країни, спираючись на порівняно сприятливі умови (наявність запасів готівки, позитивного сальдо платіжного балансу, технічні можливості для друкування власної валюти і т. ін.), почали активну підготовку до здійснення грошової реформи. Реформи грошових систем були проведені у Словенії та Хорватії майже одночасно, але методи проведення I конкретні строки суттєво відрізняються. Законодавчий акт щодо проведення грошової реформи Сабором (парламентом) Хорватії не приймався, і її здійснено під впливом надзвичайних обставин. Уряд Хорватії] ухвалив рішення "Про введення в обіг хорватського динара як платіжного засобу на території республіки Хорватія". Усі рішення щодо грошової реформи безпосередньо приймала від імені уряду спеціальна комісія національного банку і мінфіну Хорватії. Було затверджено основні характеристики, порядок випуску в обіг та обміну хорватського динара на югославський динар. Підготовка до впровадження і друкування грошової одиниці здійснювалися за експертною допомогою австрійських урядових та ділових кіл і за рахунок власних коштів. У Хорватії югославський динар як засіб платежу виведено з обігу впродовж 2331 грудня 1991 р. Натомість уведено національну тимчасову грошову одиницю хорватський динар шляхом обміну у співвідношенні 1:1.

Сьогодні вона належить до п'ятірки "нових східноєвропейських індустріальних тигрів", які останніми роками не лише подолали спад виробництва, а й забезпечили досить стійкі темпи економічного зростання. Словенія, як і Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, здійснює істотні макроекономічні зрушення, структурні зміни, спрямовані на швидке зростання споживчого попиту, приватного споживання. За оцінками журналу "Ce ral Europea Eco omic Review'" (січень 1996 р.), щодо показників економічного зростання (за десятибальною системою) максимальний бал серед країн із перехідною економікою має Польща ~ 8,8 бала, а Словенія йде відразу ж за нею — 7,3—7,6 бала, тобто вона наближається до показників докризових 1988—1989 рр. Узагальнюючим показником економічної динаміки є темпи зростання обсягу ВВП на душу населення. На кінець 1995 р. він становив у Словенії 8739 доларів на рік. Це удвічі більше, ніж у Чехії, у 2,5 раза більше, ніж в Угорщині, і більш як утричі, ніж у Польщі. Дуже важливо й те, що економічне зростання, досягнуте за останні три роки, забезпечило формування надійних передумов для стійких темпів розвитку в перспективі. Нині норма нагромадження у "нових тигрів" досягла рівня, близького до рівня розвинутих країн. Це в середньому 20% ВВП і вище. Коли врахувати ті обставини, що східноєвропейські країни мають високий рівень кваліфікації робочої сили, величезний запас невикористовуваних виробничих потужностей, то в комплексі з іншими позитивними факторами це може забезпечити подальше стійке економічне зростання. Цьому сприятимуть і потоки капіталу, які дедалі більше спрямовуються у розвиток експортного сектора економіки. Нині Словенія, як і Польща та Словаччина, належить до країн Європи, що мають найвищі темпи зростання експорту. Цьому допомагають конкурентоспроможність виробництва, перехід до вільної конвертованості валют. Макроекономічна стабілізація, яка була порівняно швидко досягнута, означала суттєве зниження інфляції (у 1993 р. в Словенії вона становила 32,3% на рік), що створило умови для економічного зростання. Розв'язанню завдань антиінфляційної політики сприяло проведення жорсткої політики бюджетної стабілізації. Нині у Словенії та Чехії дефіцит бюджету повністю ліквідовано. Політика прискореної приватизації дала можливість значно збільшити приватний сектор економіки. Сьогодні у п'яти "східноєвропейських тигрів" він становить 50–70%. Усе це в умовах макроекономічної стабілізації сприяє важливим засобом санації економіки стала реструктуризація безробіття його трансформація із прихованих у відкриті форми. Причому дуже чітко проявилася така закономірність: найвищий рівень безробіття спостерігався в країнах, де найактівніше йшли ринкові перетворення. У Словаччині наприкінці 1993 р питома вага безробітних становила 15,4%, але в 1994 р почалося зменшення рівня безробіття. У Словенії він становив хоч і не набагато, але менше ~ 14,2%. Вважається, що наявність високого рівня безробіття є визначальним фактором дієвості внутрішньої конкуренції — основного стимулу порівняно швидкого виходу економіки з кризи. Економічне зростання — визначальний фактор збільшення реальних грошових доходів населення. Очевидним лідером є Словенія, в якій наприкінці 1995 р середньомісячна заробітна плата досягла 611 доларів США.

Попри глибоке розуміння процесів, що відбувалися, країни Балтії спочатку теж змушені були використати замінники грошей. Так, у Латвії було введено тимчасову квазівалюту, а її співвідношення з рублем становило 1:1. Це дало можливість конвертувати латвійську валюту в російський рубль. Наявність сурогату допомогла латвійським фахівцям здобути досвід у питаннях грошей та грошового обігу, а центральному банку — відновити свої функції у повному обсязі. Разом із тим готується здійснення заміни російських рублів на нову національну валюту на територіальній основі й у найкоротший термін. Як відомо, у створенні грошової системи перед веде Естонія. I це не випадково. Адже підготовка до введення власної валюти почалася ще в перші місяці 1990 р. Було створено спеціальний комітет із проведення грошової реформи. Важливо те, що Естонія не пішла шляхом уведення сурогатів грошей. Але повністю уникнути "перехідних" форм не вдалося. В Естонії ще у 1991 р. було розроблено та широко використано чекові книжки для безготівкових розрахунків. Треба визнати, що це створило серйозні труднощі в галузі обробки й перевірки чеків, а електронної" системи ще не було. Але оскільки зарплата видавалася чековими книжками, то це полегшило перехід до національної" валюти, допомогло не допустити особливого напруження з готівковими грошима. Естонське керівництво виходило і з того, що виготовити власні гроші та визначити порядок їх обміну на рублі — все це не першорядне. Головне полягало в тому, щоб проведення грошової реформи не порушило розрахунків банків, фірм з іншими державами і передусім із Росією. Для цього велися довготривалі переговори. Естонія першою ще у липні 1992 р, здійснила грошову реформу, внаслідок якої було введено національну грошову одиницю — естонську крону. 20 червня 1992 р. набули чинності закони Естонської республіки: "Про гроші", "Про забезпечення естонської крони" та "Про іноземну валюту". Одночасно для крони було розраховано ринковий курс — 8 крон до і німецької марки. За цими законами банк Естонії не мав права девальвувати крону. А це означало, що було встановлено фіксований валютний курс, який діє й нині. Комерційні банки дотримуються цього курсу щодо всіх валют. Естонське керівництво з самого початку виходило з того, що стабільна валюта є основою стабілізації і розвитку економіки. Обраний метод прив'язування естонської крони до німецької марки виявився дієвим, він забезпечив сталість валюти і валютного курсу, що дало можливість уникнути великої інфляції. Не менш важливе й те, що Естонії вдалося швидко збалансувати державний бюджет завдяки забороні фінансування центральним банком бюджетного дефіциту. У проведенні грошової реформи значну участь брав МВФ. Він визначив ліміт кредиту для стабілізації естонських грошей і платіжного балансу. Важливо відзначити, що Естонія не використала навіть першої частини цього кредиту, а від наступної частини відмовилася. Річ у тім, що з допомогою спеціалістів МВФ центральний банк Естонії за всіма міжнародними правилами склав платіжний баланс. Виявилося, що країна має позитивне сальдо близько 1,5 млрд. естонських крон. Естонія досить вдало вийшла з ситуації, коли Росія підвищила ціни на енергоносії.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Деньги без процентов и инфляции (Как создать средство обмена, служащее каждому)

Данная статистика не учитывает дополнительные потери от алкоголизма. разрушения семей, роста преступности. И это тоже можно эффективно снизить при осуществлении денежной реформы. Дилемма стран третьего мира (рис. 13) показывает нам нашу собственную ситуацию, как через увеличительное стекло. Это -- карикатура того, что происходит в индустриализированных странах и вызвано теми же структурными изъянами в денежной системе. В отличие от развитых стран, которые в целом на системе выигрывают, слаборазвитые страны несут убытки. Ежедневно мы получаем 200 миллионов долларов по процентам из стран третьего мира; это в два раза больше, чем "помотщь", которую мы им предоставляем. В 1986 г. около третьей части общей задолженности стран третьего мира в 1000 миллиардов долларов пошло на покрытие процентов по ранее полученным кредитам. Нет никакой надежды на то, что развивающиеся страны смогут выйти из ситуации без большого кризиса или глубоких политических потрясений. Если война означает голод, смерть, социальную и человеческую нищету, то "третья мировая война" идет уже полным ходом

скачать реферат Укрепление международного положения СССР в 1924-25 годах

Еврейский вопрос: 1948 создан Израиль, распущен еврейский антифашистский комитет. Исторический маятник качнулся в сторону антисемитизма. Вытеснение евреев из сфер власти, медицины. Борьба с космополитизмом и дело врачей-убийц Социальные гарантии. Бесплаьное здравоохранение и образование, жилье. Жилищное строительство почти не велось. Уровень доходов был невысокий, хотя обеспеченность продуктами была на лицо. В 1946 в стране вспыхнул голод, связанный с засухой. В 1947 отменена карточная система и проведена денежная реформа. В стране проводились ежегодные государственные займы. Они носили добровольно-принудительный характер. социальная сфера финансировалась по остаточному принципу. Не гос-во для народа, а народ для гос-ва. Восстановление промышленности и с/х после войны. 1. Переход к мирному строительству. После победы началась демобилизация красной армии, а также репатриация наших граждан. Было отменено чрезвычайное и военное положение. Учрежден ГКО. Снизилось военное производство и началось перераспределение материальных, людских и финансовых резервов между экономическими районами. 2. 4-я пятилетка (1946-1950).

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
 Слово и дело

Правда, уже как частные средства и уже «правильным» людям. Масштаб операций, осуществлявшихся тогда, по-видимому, не имеет аналогов даже в фантастической истории нашей страны. — Ну как ж?! У нас уже светлейший Меншиков воровал — дальше некуда. – Да что Вы! Меншиков по сравнению с ними — просто ребенок! Во времена Меншикова все казенные расходы не превышали и 5% ВВП. И Меншиков мог присвоить себе вряд ли больше сотой доли от казенных расходов — то есть просто крохи по нынешним масштабам. А в наше время хищения приобрели совсем другой размах… Только в 1992 году и только так называемые кредиты странам рублевой зоны составили 8% ВВП. А это чистое, ну просто незамутненное присвоение национального богатства. Куда уж тут Меншикову! Моя попытка объяснить Черномырдину, к каким катастрофическим последствиям ведет денежная реформа для страны и лично для него, успехом не увенчалась. Пообещав мне «решить проблему» Геращенко, Черномырдин ничего делать не стал. У него были свои соображения… Геращенко Денежную реформу Виктор Владимирович Геращенко сделал не по неведению

скачать реферат История (шпаргалка, Томск, 2003г.)

Интеллигенция - культурная элита. 4. партийно-государственная бюрократия: привилегированный слой. Национальный вопрос. Репрессированные и депортированные народы: крымские татары, чеченцы, ингуши, грузинские месхетинцы, карачаевцы, черноморские греки - были обвинены в сотрудничестве с немцами. Еврейский вопрос: 1948 создан Израиль, распущен еврейский антифашистский комитет. Исторический маятник качнулся в сторону антисемитизма. Вытеснение евреев из сфер власти, медицины. Борьба с космополитизмом и дело врачей-убийц Социальные гарантии. Бесплатное здравоохранение и образование, жилье. Жилищное строительство почти не велось. Уровень доходов был невысокий, хотя обеспеченность продуктами была на лицо. В 1946 в стране вспыхнул голод, связанный с засухой. В 1947 отменена карточная система и проведена денежная реформа. В стране проводились ежегодные государственные займы. Они носили добровольно-принудительный характер. социальная сфера финансировалась по остаточному принципу. Не гос-во для народа, а народ для гос-ва.

 Политическая экономия

С переходом к новой экономической политике натуральное снабжение в промышленности было заменено системой купли-продажи, государственные предприятия были переведены на хозяйственный расчёт, стали всё в большей «мере работать по принципу самоокупаемости, с достижением известной рентабельности. Система снабжения населения по карточкам была заменена развёрнутой торговлей. В 1924 г. была завершена денежная реформа, обеспечившая стране устойчивую валюту. Опираясь на закон планомерного развития народного хозяйства, Советская власть постепенно ограничивала сферу действия закона стоимости и шаг за шагом переходила к планированию государственной промышленности. В пределах государственного сектора Советская власть осуществляла непосредственное планирование, доводя производственные задания до предприятий. Она стала устанавливать твёрдые цены на производимые государственными предприятиями товары. В отношении крестьянского хозяйства такое планирование было невозможно. Воздействие государства на крестьянское хозяйство осуществлялось путём косвенного экономического регулирования через торговлю, снабжение, заготовки, цены, кредит, финансы

скачать реферат Билеты за 11 класс по истории Отечества

Колхозное крест лишено паспортов. На его долю приходится тяж. труд, связан. с низкой технич. оснащ., низкие закупочные цены, отсутствие крупных капит. влож. Личное хоз-во развито мало, т.к. существовал выс. подворный налог. Самый неблагоприятн. р-он - Нечерноземье.Парт-госуд бюрократия.Нацвопрос: Репрессированные или депортир нар: крымские татары, чеченцы, ингуши,-были обвинена в сотруд с немц. Социальные гарантии и уровни жизни. Бесплатное здравоохранение и образование, жилье. Жилищное строитель-ство почти не велось. Уровень доходов был невысокий, хотя обеспеченность продуктами была на лицо. В 1946 г. в стране вспыхнул голод, связанный с засухой. В 1947 г. отменена карточная сист и проведена денежная реформа. В стране провод ежегодные гос. займы, носили добров-принуд.хар Соц. сфера финансировалась по остаточному принципу. Не гос-во для народа, народ для гос-ва.Восстановление пром и сх после войны. 1. Переход к мирному строительству.После войны началась демобилизация Кр. армии, а также репатриация наших граждан.

скачать реферат Денежная реформа Витте и ее сущность

В отчете Государственного контролера за 1897 год говорилось: “Судя по отзывам, какими она встречена повсюду за границей, не может быть никакого сомнения в плодотворном ее значении, как доказательстве финансовой силы России, которую начали признавать даже явные наши недоброжелатели. О влиянии же, оказанном денежной реформой внутри страны, можно судить по тому, что количество выпущенных в народное обращение кредитных билетов сократилось за время с января 1897 года по 1 мая 1898 года на 221 млн. рублей (с 1121 до 900 млн. рублей), а взамен этого торговый и промышленный рынок внутри страны насыщается золотой и серебряной монетой, которой уже выпущено в обращение свыше 250 млн. рублей (в том числе свыше 170 млн. рублей золотом). Факт этот свидетельствует о том, что золотое обращение не только расширяет круг своего распространения, но уже проникло в отдаленные местности нашего обширного Отечества, входя в повседневную практику народа”. В конце XIX - начале XX века золотая единица преобладала в составе российского денежного обращения и к 1904 году на нее приходилось почти 2/3 денежной массы.

скачать реферат Переходная экономика

Недолгая история переходной экономики показывает, что почти все постсоциалистические страны в той или иной степени руководствовались доктриной «шоковой терапии». В некоторых странах - например, в Польше, Чехии и Эстонии - этот опыт был вполне успешен. Выбор, который большинство стран с переходной экономикой делают в пользу «шоковой терапии», обусловлен объективными факторами. На начальном этапе переходного периода обычно нет условий для постепенных преобразований, направляемых государством. Денежный навес, стремительная инфляция и развал экономики в этот период сопровождаются распадом старых органов государственного управления, что делает едва ли возможным осуществление последовательного экономического курса. Только немногие страны, обеспечившие плавный переход от государственности советского типа к новому демократическому государственному устройству или, напротив, подобно Китаю сохранившие нетронутыми государственные институты, сумели обеспечить последовательность и постепенность рыночных преобразований. Обобщая опыт первых лет реформ, ученые пришли к выводу, что выбор концепции трансформации во многом зависит от исходного состояния дел в стране.

скачать реферат Шоковая терапия в Польше и в России

Еще одна черта поздней социалистической экономики - существование денежного навеса, превышение объема денежной массы над предъявляемым экономическими агентами спросом на деньги проявляющаяся в форме товарного дефицита. Социалистическое хозяйство по своей природе - экономика подавленной инфляции. В условиях фиксированных цен государство имеет широкие возможности наращивания денежной массы. Избыточное денежное предложение, рождаемое финансированием дефицита бюджета или кредитованием предприятий государственного сектора, не имея возможности реализоваться в более высоком уровне цен, накапливается в вынужденных сбережениях, неудовлетворенном спросе на товары и услуги. Таким образом, два крупных макроэкономических процесса, с которыми сталкиваются постсоциалистические страны - это резкое падение производства и реальной денежной массы. Причем, эти процессы, как правило, носят значительно более масштабный характер, чем ожидали начинавшие реформы правительства. Отсюда повсеместное появление сразу после начала реформ в экономико-политических дискуссиях построений, связывающих падение производства с избыточным сжатием кредита и денежной массы, предложений увеличить темпы роста денежной массы для стабилизации производства.

Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
скачать реферат Модели рыночной экономики

Экономические реформы постсоциалистического периода как в России, так и в Восточной Европе обнаруживают известную цикличность. Ранний период активных преобразований сменяется, чаще всего под влиянием наростания социально- экономической напряженности, замедлением реформ. Но в дальнейшем накопление проблем, порожденных недостаточной реформированностью экономики, вызывает к жизни новый этап энергичной трансформации. Так произошло и в России. Активные реформы 1992-1996гг уступили место эволюционному развитию рыночных институтов в 1994-1996гг. Однако с 1997г правительство приступило к подготовке нового цикла реформ - в социальной, военной, жилищно- коммунальной и других сферах. Представить полную периодизацию пока невозможно, поскольку Россия, как и другие страны, прошла пока лишь часть пути к рыночной экономике. Однако теоретический анализ позволяет предположить, что постсоциалистическая трансформация должна пройти через три этапа. Первый этап – это макроэкономическая стабилизация и либерализация экономики. Основное содержание этого этапа – подавление инфляции, устранение наиболее резких дисбалансов в денежно-кредитной сфере и укрепление рубля.

скачать реферат История народного хозяйства Украины и зарубежных стран

Осуществлялась по гиперинфляционно разрушительной модели переходного периода, которая была навязана постсоциалистическим странам извне и привела их экономику к катастрофическому упадку, а большинство населения - к обнищанию. Это требует немедленной коррекции реформ в созидательном направлении, с активным использованием рыночных стимуляторов. Существенно ухудшают экономическое положение в указанных странах факторы неэквивалентного внешнеэкономического оборота, неограниченной долларизации национального денежного обращения, вытеснение иностранными конкурентами собственных товаропроизводителей со своих внутренних рынков и блокирования их выхода на внешние. К тому же часто берут верх политические силы рыночной анархии, которые не умеют и не знают, как эффективно реформировать экономику и вступить в цивилизованные рыночные отношения. Игнорируя фундаментальные научные разработки и рекомендации, положительный мировой опыт, эти силы стремятся к слому действующих форм хозяйствования, даже не задумываясь всерьез об их менее капиталоемкой модернизации, замене новыми, более производительными, конкурентноспособными системами, которые могли бы не только компенсировать потери от банкротства и выбытия устаревших хозяйственных структур, но и давать прирост дополнительного эффекта.

скачать реферат Экономика ФРГ

Вертикальная интеграция объединяет в один комплекс аграрное производство, отрасли, поставляющие средства производства для сельского хозяйства, также транспорт, переработку сельскохозяйственной продукции, торговлю, общественное питание, кредитные учреждения, органы регулирования сельского хозяйства. Сфера услуг. Несмотря на сохраняющуюся упрощение правил импорта и экспорта. Наряду с импортом, связанным с иностранной помощью, после денежной реформы начал быстро развиваться и коммерческий импорт, финансируемый из собственных валютных ресурсов предприятий. Спустя полгода после начала реформы объем этих двух видов импорта соответствовал объему импорта накануне Второй мировой войны. Исключительно важное значение в достижении конвертируемости марки имело активное участие Германии в деятельности европейских стран по преодолению барьеров внутриевропейской торговли сначала с помощью двусторонних, а затем и многосторонних соглашений о порядке платежей и расчетов, которые решали проблему выравнивания платежных дефицитов с помощью так называемого правовыравнивания.

скачать реферат Денежная система России

Введение золотого монометаллизма во всех странах было связано: с ликвидацией дефицита государственного бюджета; постепенным наращиванием золотого запаса в стране; либерализацией купли-продажи золота; стабилизационной денежной реформой. Все это вызвало дополнительные усилия по развитию экспорта и золотодобывающей промышленности. Реально устойчивые предпосылки для пополнения золотого запаса страны сложились только в конце 1880-х годов. К моменту законодательного оформления золотого стандарта золотой запас был увеличен в 2,9 раза. Золотой стандарт вводится поэтапно. В 1893 г. были запрещены сделки на разность по покупке и продаже золотой валюты и усилен надзор за биржами. С 1895 г. было признано необходимым приучать население к золотому обращению. С 1 января 1896 г. в качестве пробной меры устанавливался фиксированный курс из расчета 7 руб. 50 коп. кредитных денег за полуимпериал, а с 3 января 1897 г. было принято решение чеканить золотую монету с надписью «15 руб.» на империалах, с сохранением ранее принятого масштаба в отношении пробы, веса и размеров монеты.

скачать реферат Частная собственность /Украина/

Во время перехода к рыночной экономике в Украине, как, впрочем, и в других постсоциалистических странах, осуществление реформ столкнулось с рядом объективных и субъективных трудностей, первоочередной среди которых, безусловно, можно назвать проблему собственности. 1. Разногласия в подходах оценки форм собственности. С зарождением капитализма возникает критика частной собственности. Т. Мор в своей книге "Утопия" пришел к выводу, что "там, где властвует частная собственность, все богатства попадают в руки немногих". Проблемы частной собственности рассмотрены в трудах А.Смита. По мнению основоположников марксизма, определяющим значением в характеристике собственности является экономический смысл собственности, в первую очередь, с помощью каких производственных отношений происходит процесс присвоения. Своеобразно рассматривает проблемы собственности основатель социально- институционного направления в экономической науке, американский ученый Т. Веблен. По его мнению, мотив, "который лежит в основе собственности, - соперничество; этот самый мотив соперничества, на базе которого возникает институт собственности.". Исследователь считает: поскольку богатство становится почетным, принося честь собственнику имущества, постольку приобретение дополнительного имущества, увеличение собственности становится необходимым для получения одобрения со стороны общества и крепкого положения в нем.

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
скачать реферат Ответы на ГАК по истории Кыргызстана

Кыргызы в составе улуса Чагатая и государства Хайду. В 1206 году Темучин был провозглашен повелителем всех монголов с именем- титулом "Чингисхан". В 1207 году кыргызы решили подчиниться Чингисхану, а тюркоязычные туматы (одно из племен, входивших в кыргызское владение Тува), восстали против монгольского гнета. Чингисхан потребовал, чтобы войска кыргызов приняли участие в подавлении восстания, но кыргызы поддержали туматов. В 1293 году кыргызская государственность на Енисее была уничтожена окончательно. В 1219 г. армия Чингисхана захватила всю Среднюю Азию, Афганистан, и часть Ирана. Они были разделены между 4 его старшими сыновьями. Обострение отношений между потомками Чингисхана в 60-х г. XIIIв. Привело к развалу империи монголов. Основателем нового гос-ва был Хайду- хан. На проведенном курултае Хайду выбрали ханом и объявили о создании нового гос-ва. Хайду пытался заново отстроить города и возродить караванную торговлю, укреплял границы гос-ва, завоевательные войны не вел, провел денежную реформу, упорядочил налоговую политику. 21. Моголистан и его противоборство с Мавераннахром в XIV веке. К середине XIV в. на востоке Средней Азии образовалось новое государство- Моголистан ("страна моголов" -моголами тюркские народы называли монголов).

скачать реферат История страхования

Названным декретом было воссоздано прежнее страхование, расширена его сфера и изменен ряд условий. Обязательным окладным страхованием на селе с конца 1921 года охватывались строения, скот, посевы. При этом строения от пожаров должны были страховаться везде, а скот от падежа и посевы от градобития - только в тех губерниях, где было соответствующее решение местных органов власти. В 1921 году были созданы Главное управление государственного страхования в составе Наркомфина и страховые органы на местах. Органы Госстраха осуществляли свою деятельность на принципах хозяйственного расчета. Государство, выделив Госстраху необходимые средства, никакой ответственности по страховым операциям не несло. 6 июля 1922 года в развитие декрета от 6 октября 1921 года СНК принял постановление, которым предоставил Госстраху право проведения добровольного страхования жизни, страхования от несчастных случаев, угрожающих жизни и здоровью людей и "необнимаемых обязательным социальным страхованием". Личное страхование начало развиваться только после проведения в стране денежной реформы, обеспечившей устойчивость советских денег. В ходе реформы было введено смешанное страхование жизни, затем - страхование от несчастных случаев (индивидуальное и коллективное), страхование пассажиров.

скачать реферат Политический режим как сущностная характеристика государства

Все это делает ее достаточно эффективным средством проведения радикальных общественных реформ. В современных условиях постсоциалистических стран «чистый» авторитаризм, не опирающийся на активную массовую поддержку и некоторые демократические институты, едва ли может быть инструментом прогрессивного реформирования общества и способен превратиться в криминальный диктаторский режим личной власти, не менее разрушительный для страны, чем тоталитаризм. Поэтому сочетание авторитарных и демократических элементов сильной власти и ее подконтрольности гражданам – важнейшая практическая задача на пути конструктивного реформирования общества. Демократически ориентирующиеся авторитарные режимы не долговечны. Их реальной перспективой является более устойчивый в современных условиях тип политической системы – демократия. Тоталитаризм. Крайняя форма авторитарного режима - тоталитаризм. Не следует рассматривать данный термин лишь как негативно оценочный. Это научное понятие, требующее соответствующего теоретического определения.

скачать реферат Форма правления и формы государственного устройства

Унитарное государство характеризуется следующими признаками: - унитарное устройство предполагает единые, общие для всей страны высшие представительные, исполнительные и судебные органы, которые осуществляют верховное руководство соответствующими местными органами; - действует одна конституция, единая система законодательства, одно гражданство. В нем функционирует единая денежная реформа, проводится обязательная для всех общая налоговая и кредитная политика; - составные части унитарного государства (области, департаменты, округа) государственным суверенитетом не обладают. Не имеют своих законодательных органов, самостоятельных воинских формирований, внешнеполитических органов и других атрибутов государственной власти. В то же время местные органы в унитарном государстве обладают известной, а иногда и значительной самостоятельностью. По степени их зависимости от центральных органов унитарное государственное устройство может быть централизованным и децентрализованным. Централизованное государство – когда во главе местных органов государственной власти стоят назначенные из центра чиновники, которым подчинены местные органы самоуправления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.