телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Сувениры -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Философия

Техника как социальный феномен

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Тим часом, він - професор університетів Гамбургу, Гіссена, Бохума, Мюнстера, член Академії наук і літератури, автор більш 150 монографій і статей, освячених різним проблемам сучасної філософії - від філософії мови до історії науки, від естетики до філософії техніки. У центрі уваги Блюменберга - своєрідність науки і картини світу в культурі нового часу. Вступивши в полеміку з концепцією М. Хайдеггера про новий час як час картини світу, він звертається до феноменології Гуссерля та її аналізу походження науки нового часу, ролі науки в кризі європейської цивілізації та її інтерпретації феномена технізації світу. Згідно Блюменбергу, феноменологія розкрила суть технізації, не обмеживши аналізом світу машин, створених людиною, а показавши, що технічний елемент вже міститься в природничонауковій постановці питань, характерної для науки нового часу й особливо для Галилея. Блюменберг підкреслює неминущу цінність аналізу Гуссерлем технізації, у тому числі і для дослідження трансплантації європейської науки в інші культури, звертаючи увагу на те, що в цьому процесі відсутня внутрішня мотивація прийняття рішень щодо підтримки і запозичення тих чи інших технічних нововведень і дослідницьких напрямків. Експорт науки, а точніше її практично корисних досягнень також свідчить про технізацію науки, про спустошення її змісту. Разом з тим Блюменберг указує на ряд слабких сторін феноменологічного аналізу техніки. Зокрема, він відзначає, що технізація нерідко розглядається Гуссерлем як патологічний процес, а філософія виступає як терапія, що рятує європейську культуру від хвороб техніцизму і рятує її від катастрофи. Суперечливість феноменологічної концепції техніки полягає, згідно Блюменбергу, й в тім, що з одного боку, Гуссерль проводить думку про неминучу технізацію в новоєвропейській культурі, а з інший, - платоністські установки, що збереглися у світогляді і пізнього Гуссерля, приводили до відкидання техніки і неприйняттю технізації, оскільки технізація - невблаганна доля цієї культури, що веде її до кризи. У тім аналізі феноменологічної концепції технізації, що дав Блюменберг, неявно представляється і його власна інтерпретація техніки. Її вихідним пунктом є ідея про те, що людина з біологічної точки зору істота непристосована, відкрита, нужденна для того, щоб вижити і жити у виробництві штучного світу артефактів. Це виробництво (незалежно від того, чи є воно матеріальним чи духовної) завжди символічно. Завдяки створенню символічного світу людина заміщає далекий йому світ світом штучним, а відношення людини до дійсності завжди є опосередкованим, виборчим і ґрунтується на метафоризації світу. Інстинктивні реакції, характерні для тварини, заміщаються в людини орієнтованою дією, що припускає мету, символ, вербальне вираження і розуміння. Неважко помітити близькість ідей Блюменберга щодо біологічної недостатності й незахищеності людини, про культурно-символічний характер діяльності людини, що відшкодовує і компенсує його біолого-антропологічну обмеженість з ідеями філософської антропології А. Гелена. Думка Блюменберга про опосередкований характер відносин людини до дійсності дуже істотна для філософії техніки.

Можна виділити два види потреб, що виникають у тих чи інших сферах громадського життя і формуюють при участі і регулюванні з боку економічних відносин визначені замовлення на розвиток виробництва і техніки. По-перше, це потреби в таких благах, що використовуються, споживаються в якій-небудь області, але самі не є засобами праці. Наприклад, меблі, будучи предметом споживання в сфері побуту не служить засобом праці в цій області. Ріст такого роду потреб стимулює відповідний розвиток визначених галузей виробництва і використовуваної в ній техніці. По-друге, це потреби, пов'язані з необхідністю використання відповідних засобів праці в тій чи іншій сфері людської діяльності. Їхній ріст і задоволення викликають до життя протиріччя між метою процесу праці й відсутністю технічних засобів для її реалізації, чи між метою й недостатньо повною можливістю її здійснення за допомогою наявних технічних засобів. У першому випадку виникає необхідність у створенні нової техніки, а в другому - в удосконалюванні існуючої. І ті й інші протиріччя знаходять свій рішення у розвитку існуючих галузей техніки тільки в матеріальному виробництві. Тут ми і підходимо до тій грані, що розділяє області дії рушійних сил і джерел розвитку техніки. Однак, було б не зовсім вірно вирішувати питання занадто однозначно, крім з області дії рушійних сил розвитку техніки матеріальне виробництво. Воно має галузеву спеціалізацію, що постійно розширюється. Тому неможливо і недоцільно, щоб кожна галузь для себе створювала необхідну техніку. Потреби в цьому реалізуються в тій галузі, де дана техніка виготовляється. Але і тут розділова грань відносна. Наприклад, хімічне виробництво задовольняє свої потреби в розвитку відповідної техніки за рахунок хімічного машинобудування, що, у свою чергу висуває визначені замовлення загальному машинобудуванню, приладобудуванню і т.д. Тут постійно міняється співвідношення зовнішнього і внутрішнього, рушійних сил і джерел розвитку техніки. Процес розвитку техніки безпосередньо здійснюється не за рахунок рушійних сил, незважаючи на всю їх значимість, а завдяки дії джерел її розвитку. До них відноситься насамперед сама людська праця в тій галузі матеріального виробництва, де безпосередньо створюється й удосконалюється техніка. Далі до джерел розвитку техніки відносяться ті фактори, що беруть участь у цьому процесі в дозвіл відповідних протиріч через людську діяльність. Це - наукові знання, культурно-технічний рівень працівників, їх загальна і спеціальна освіта, професійні навички, і т.д. Зрозуміло, виділення цих факторів трохи умовно, тому що вони належать самій людській праці. Зроблено це тільки для того, щоб акцентувати на них увага. Нарешті, до джерел розвитку техніки відносяться засоби праці, технологія й організація виробничого процесу, його спеціалізація і кооперування. Відзначаючи розходження між рушійними силами і джерелами розвитку техніки і тенденції, що звідси випливають, не можна обійти мовчанням і деякі питання, що характеризують їхній зв'язок, єдність, взаємозумовленість. Але прогрес техніки має соціально-економічні наслідки, у тому числі викликає до життя нові потреби, сприяє їх зросту, тобто діє стосовно них як своєрідна рушійна сила, тобто сам розвиток техніки потенційно містить у собі необхідність подальшого руху.

Жити - значить робити, діяти, і, лише остільки, оскільки останні дії нездійсненні без теорії, споглядання, тільки в силу цих причин і тільки внаслідок останніх життя так само є думка, теорія, наука. Тому, людина вирішує цілком протилежну твариною задачу, саме тому що людська задача має надприродні характеристики, він не може, подібно тварині, направити свою енергію на задоволення елементарних потреб. Людина повинна зберігати зусилля, щоб присвятити їхній надлишок здійсненню неймовірного підприємства - реалізації свого буття у світі. Тому сама людина починається з розвитку техніки. . і зміст, і причина техніки лежать за її межами, а саме у використанні людиною його надлишкових, вивільнених завдяки техніці, сил Далі приводиться такий факт, що за одне століття населення Європи збільшилося приблизно в 3.5 рази, і завдяки техніці всі ці люди можуть нормально жити і працювати. "Якби техніка занепала, сотні мільйонів людей припинили б існування". Однак, ріст техніки несе в собі не тільки позитивні сторони. Він послужив причиною чималої кількості сучасних конфліктів. "Людині удалося помістити між собою і природою деяку область технічного творчого розвитку, причому настільки могутнього і стрімкого, що з нього народилася своєрідна надприрода. він готовий от-от утратити реальні представлення про техніка і про умови, у яких вона виникає і бачити в подібних речах звичайні дарунки природи". Іншою характерною рисою взаємин людини і техніки є те, що вже не знаряддя служить людині, а людина є придатком машини. Взаємодія техніки і суспільства у своїх роботах розглядав і Мартін Хайдеггер. У його роботах техніка являє собою найбільшу небезпеку для суспільства. До нього техніка безумовно ставилася в зв'язок з розвитком культури в цілому й історії людини, однак, трактувалася вона лише як фактор серед багатьох, по Хайдеггеру, навпаки, техніка є сутністю сучасної епохи, сутністю з необхідністю що виходить з попередньої історії. Нарешті, до Хайдеггера техніка розглядалася в першу чергу як проблема філософії культури і філософії історії і в другу чергу як антропологічна проблема. В основній ідеї Хайдеггеровской філософії техніки, а саме в розгляді техніки як нового й історично радикального способу відносини до буття улаштовується та точка зору, що небезпека техніки для людини полягає насамперед не в знищенні існування людини, а в перетворенні його сутності. Торкався це питання і видний німецький філософ Карл Ясперс. Як природа змінює свій вигляд під впливом техніки, яке зворотна дія на людину робить його технічна діяльність, тобто як характер його праці, організація його праці і його вплив на середовище змінюють самої людини - от центральна тема філософських міркувань із приводу взаємодії людини і техніки К. Ясперса. Безсумнівно одне: техніка спрямована на те, щоб у ході перетворення всієї трудової діяльності людини, перетворити і саму людину. Людина вже не може звільнитися від впливу створеної нею техніки. І зовсім очевидно, що в техніку укладені не тільки безмежні можливості, але і безмежні небезпеки. Як аналогію Ясперс наводить приклад з відкриттям первісними людьми вогню: воно так само таїть у собі величезні можливості і величезну небезпеку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Учебное пособие по социальной философии

Этими элементами были Природа, сам Человек и Общество. Теперь в человеческую систему властно вошел четвертый и потенциально неуправляемый элемент основанная на науке Техника Так что человек уже не в состоянии не только контролировать эти процессы, но даже просто осознавать и оценивать последствия всего происходящего. (Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. С. 68.). Современная социальная философия изучает следующие вопросы, связанные с техникой: 1. Что такое техника как феномен? 2. Каковы формы и пределы ее воздействия на человеческое бытие? 3. В чем общественная обусловленность техники? 4. Техника это благо или зло для человека и всей цивилизации? Для того, чтобы разобраться в том, что такое философия техники и что такое техника как уникальное, единственное в своем роде явление, которое изучает философия, осуществим краткий экскурс в историю. Независимо от того, с какого момента отсчитывать начало науки, о технике можно сказать определенно, что она возникла вместе с возникновением Homo sapiens и долгое время развивалась независимо от всякой науки

скачать реферат Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества

В марксизме термин «цивилизация» применялся для характеристики определенной стадии развития общества, следующей за дикостью и варварством. Утвердившиеся во второй половине XVIII - начале XIX в. три подхода к пониманию слова «цивилизация» продолжают существовать и в настоящее время. Это: а) унитарный подход (цивилизация как идеал прогрессивного развития человечества, представляющего собой единое целое); б) стадиальный подход (цивилизации, являющиеся этапом прогрессивного развития человечества как единого целого); в) локально исторический подход (цивилизации как качественно различные уникальные этнические или исторические общественные образования). Цивилизация, считал Гизо состоит из двух элементов: социального, внешнего по отношению к человеку и всеобщего, и интеллектуального, внутреннего, определяющего его личную природу. Взаимное воздействие этих двух явлений. социальных и интеллектуальных, является основой развития цивилизации. А. Тойнби рассматривал цивилизацию как особый социокультурный феномен, ограниченный определенными пространственно-временными рамками, основу которого составляет религия и четко выраженные параметры технологического развития. М. Вебер также считал религию основой цивилизации. Л. Уайт подвергает изучению цивилизацию с точки зрения внутренней организованности, обусловленности общества тремя основными компонентами: техникой, социальной организацией и философией, причем техника у него определяет остальные компоненты. Ф. Копечпы была также предпринята попытка создать особую «науку о цивилизации» и разработать ее общую теорию.

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
 Самоучитель игры на мировой шахматной доске

Сборник: Конструирование Будущего. Журнал исследовательской группы 1, Т. 1, 2003Pг. СПб., Corvus, 2003. 1.PБоровиков С. Самоуправляемая прокрустика. 2.PВасильев Л. Переслегин С. Генеральный штаб гражданского общества. 3.PГрадировский С. Государство и антропоток. 4.PДельеядо Ф. Управленческие «двойки». 5.PЗин В. Управление межсекторным взаимодействием (по опыту общественных организаций Южно-Сахалинска). 6.PИвашинцов Д. Управление познанием. 7.PИсмаилов Р. Управление в условиях кризиса. 8.PНеклесса А. Глобальная трансформация и российский узел: социальные конструкции постиндустриальной эры. 9.PПереслегин С. Динамическая бюрократия или Центр Управления Будущим. 10. Переслегин С. Рефлексивные механизмы управления. Вторая междисциплинарная конференция «Форум Будущего»: «Коммуникации бизнеса бизнес коммуникаций», 24-25 сентября 2003Pг. 1. Переслегин С. Коммуникационные сети и коммуникативные техники. Конференция «Феномен Санкт-Петербурга», СПб, август 2001Pг. 1. Переслегин С. Санкт-Петербург как транслятор культур, Феномен Санкт-Петербурга, СПб, 2003Pг

скачать реферат Философия техники

Философия техники Алексеев В.П. Основы философии техники были заложены еще несколько веков тому назад, когда техника стала осмысливаться с мировоззренческо-философских позиций. Развертывание же подобных исследований относится ко второй половине XIX столетия, а формирование соответствующей дисциплины (как специфического междисциплинарного знания, тесно связанного с социальной философией, гносеологией, общей методологией и этикой) - к последним десятилетиям XX века. В одной из книг, посвященных философии техники (1997), дается следующая ее характеристика. В фокусе этой дисциплины стоят феномен и сущность техники. Как феномен техника выступает в виде машин и орудий, но сегодня также - как технические сооружения и даже техническая среда. К феноменальным чертам техники относятся также знания, используемые в технике, и различные культурные "тексты", в которых обсуждается техника и техническое поведение людей. В отличие от феноменальных описаний, используемых в философии техники как эмпирический материал, анализ сущности техники - это ответ на такие фундаментальные вопросы, как: в чем природа техники, как техника относится к другим сферам человеческой деятельности - науке, искусству, инженерии, проектированию, практической деятельности, когда техника возникает и какие этапы проходит в своем развитии, каково влияние техники на человека и природу, каковы перспективы развития и изменения техники.

 Социальная философия

Одной из таких целей является совместная трудовая деятельность, посредством которой добывается пища, строится жилье и т.п., и одновременно с этим развиваются первоначальное мышление и средство коммуникации - язык. Труд явился источником появления и развития общества. Труд (как целостный социальный феномен) относится к материальной деятельности, к материальной сфере общества. Труд человека включает в себя несколько моментов, в том числе и духовный компонент - целенаправленность. Деятельность, вообще-то, свойственна и многим представителям животного мира, например, бобрам, строящим плотины, птицам, создающим гнезда. Но трудовая деятельность человека отличается от подобной "работы" тем, что она основывается не столько на инстинкте, сколько на осознании цели, на идеальном. Труд человека неотрывен от начинающегося исторически или от развивающегося в дальнейшем сознания, от постановки все более и более разветвляющихся целей. Трудовая деятельность, связанная с освоением не только новых явлений, но и сущностей предметов, формирует новые идеальные модели и побуждает к их реализации

скачать реферат Философия развития телекоммуникаций

Эта же идея является центральной для марксизма и, следовательно, орудия труда, т.е. техника, позволяет ответить на вопрос: что такое человек? Современная социальная философия изучает следующие вопросы, связанные с техникой: 1. Что такое техника как феномен? 2. Каковы формы и пределы ее воздействия на человеческое бытие? 3. В чем общественная обусловленность техники? 4. Техника - это благо или зло для человека и всей цивилизации? ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ XX ВЕКА Техника и история человечества. Техника и технология существовали, с точки зрения истории человечества, всегда, — поскольку сама эта история начинается не раньше того момента, когда люди начинают использовать орудия труда, то есть, простейшую технику. Более того, ход человеческой истории во многом определяется процессом постепенного развития техники и набором доступных обществу технологий. Однако, вплоть до Промышленной революции, техника и технология не носили того всеобще-универсального и детерминирующего характера, которые они обрели в Новое, и, в особенности, в Новейшее время.

скачать реферат Понятия формы и признаки множественности преступлений

Помимо социальной сущности, преступление представляется как явление правового характера. Право, в свою очередь, это социальный феномен. Уголовное право предполагает законодательное закрепление, а в случаи нарушения норм государство предпринимает необходимые меры по пресечению подобного поведения человека, то есть реализует санкцию, предусмотренную определённой статьёй, или применяет иные меры уголовно-правового характера. Нормативное (правовое) определение преступления зависит от степени развития юридической мысли и техники и степени развития всего общества. Например, совершение преступления всвязи с перемещением во времени не является таковым, поскольку общество не признаёт перемещение во времени, как факта, а также современный Уголовный закон не содержит такой нормы. Совершение одного преступления человеком воспринимается всем обществом, как общественно опасное поведение, потому что это является главным признаком, отграничивающим преступления от сферы иных правонарушений. Логично рассуждать, что совершение нескольких преступления имеет более высокую степень общественной опасности, однако современное российское законодательство не всегда учитывает совершение нескольких преступлений, как признака отягчающего вину преступника.

скачать реферат Принципы управления социальной работой и их содержание

Раскрывая социальный феномен управления, важно отличить его не сколько от управления естественно-природного (биологического) и технического, сколько определить его объем, масштабы, содержание. Если в первом случае понятно, что социальное управление вытекает из необходимости общения людей в процессе социальной деятельности, определяет отношения между людьми по поводу каких-либо общественных процессов (обмена продуктами, производства, культуры, искусства, природы, техники, быта и т.п.), то рассмотрение содержания социального управления в научной литературе не всегда однозначно. Например, в западной и отечественной литературе по менеджменту последний отождествляется однозначно с управлением, хотя, возможно, менеджмент нужно рассматривать как организационно-экономическое поведение по управлению. В книге «Советская социология» понятия «управление» и «руководство» рассматриваются как самостоятельные, однопорядковые. Правда, тут же их различие сводят к функциям, неубедительно повторяя в обоих случаях одни и те же составляющие.

скачать реферат Культура барокко

В марксизме термин «цивилизация» применялся для характеристики определенной стадии развития общества, следующей за дикостью и варварством. Утвердившиеся во второй половине XVIII - начале XIX в. три подхода к пониманию слова «цивилизация» продолжают существовать и в настоящее время. Это: а) унитарный подход (цивилизация как идеал прогрессивного развития человечества, представляющего собой единое целое); б) стадиальный подход (цивилизации, являющиеся этапом прогрессивного развития человечества как единого целого); в) локально исторический подход (цивилизации как качественно различные уникальные этнические или исторические общественные образования). Цивилизация, считал Гизо состоит из двух элементов: социального, внешнего по отношению к человеку и всеобщего, и интеллектуального, 25 внутреннего, определяющего его личную природу. Взаимное воздействие этих двух явлений. социальных и интеллектуальных, является основой развития цивилизации. А. Тойнби рассматривал цивилизацию как особый социокультурный феномен, ограниченный определенными пространственно-временными рамками, основу которого составляет религия и четко выраженные параметры технологического развития. М. Вебер также считал религию основой цивилизации. Л. Уайт подвергает изучению цивилизацию с точки зрения внутренней организованности, обусловленности общества тремя основными компонентами: техникой, социальной организацией и философией, причем техника у него определяет остальные компоненты. Ф. Копечпы была также предпринята попытка создать особую «науку о цивилизации» и разработать ее общую теорию.

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
скачать реферат Культурная жизнь общества: поздний "сталинизм", "оттепель", "застой"

Этот новый взгляд на себя, на мир, на судьбу страны формировался у фронтовиков не только под воздействием личной ответственности, но и в результате осмысления новой информации, которую принесла война. Она же стала своеобразным местом общения между людьми, жизненные дороги которых в мирное время часто не пересекались. На фронте встретились деревня и город, недоучившиеся студенты и недавние заключенные. Послевоенная молодежь во многих отношениях представляла собой особый социальный феномен. Молодые люди во время войны рано повзрослели, и у них имелся запас внутренней самостоятельности и зачатки чувства гражданственности. Это подрывало идейные основы тоталитарного режима. 8,5 млн. человек, демобилизованных с 1945 г. по 1948 г. из 11-миллионой советской армии, представляли собой внушительную социальную силу. Гонка вооружений и борьба за влияние на мировое общественное мнение заставили советское руководство значительно увеличить ассигнование на науку и технику. Финансирование науки в бюджете страны 1946 г. увеличились в три раза. В основном дополнительные ассигнования шли на разработку вооружений. Еще в августе 1945 г. был создан Специальный комитет в составе Л.П. Берия, Г.М. Маленкова, Н.А. Вознесенского, В.Л. Ванникова, И.В. Курчатова, П.Л. Капицы, М.Г. Первухина и др. На комитет возлагалось «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана».

скачать реферат Учебно-методическое пособие для преподавателя специальности "Профессиональное обучение"

В открытой системе совершается не только внутренний обмен информацией, но и обмен с внешней средой и другими системами через входные и выходные каналы. Таким образом, учебный процесс общетехнической подготовки в вузе будущего преподавателя представляет большую, сложную, открытую динамическую систему, выражаемую бесконечным разнообразием состояний, поведения, отношений и связей. Эта система организованная. Её организация определяется целями и задачами подготовки специалистов высшей квалификации, она взаимодействует и определяется окружающей действительностью, состоянием науки, техники, социальных отношений. Особая сложность стоит на пути решения проблемы оценки и контроля дидактического эксперимента. Существующие средства и методы оценки и контроля учебного процесса весьма относительны и субъективны. Это важная проблема принципиального развития всей современной теории обучения. Без объективных и достаточно определенных измерителей результатов обучения становится весьма затруднительным проведение управляемого обучения, научной организации учебного процесса, моделирование, эксперимент, использование ПЭВМ и решение ряда других современных задач теории и практики обучения.

скачать реферат Политическая система общества

Ибо, несмотря на все многообразие существующих в немарксистской политологии вариантов и представлений о политической системе, несмотря на все бытующие и отличающиеся в той .или иной мере ее разновидности, все они объединены между собой общностью экономических, политических и идеологических основ, единством конечных общесоциальных и классовых целей, общностью выражаемых и защищаемых ими интересов,. общими принципами построения и функционирования, сходством взятых в качестве отправных положений при их создании и развитии постулатов. При всем отличии вариантов теории политической системы все они в конечном счете выполняют одни и те же «заложенные» в них функции, осуществляют в общем и целом одну и ту же фундаментальную (методологическую) и прикладную роль. В чем же это конкретно проявляется и как данная роль реализуется? Обратимся вначале к методологическому аспекту теории политической системы. О нем довольно много говорится и пишется западными авторами. Выделяя теорию политической системы и подчеркивая ее значимость, западные политологи и социологи называют ее зачастую не иначе как «весьма ценным инструментом социального и политического анализа» (Т. Мадрон, К. Шелф), перспективной концепцией, определяющей «общие рамки научных исследований в области политической науки» (Р. Голдмэн, Т. Яниг), важнейшей доктриной, обладающей «центральным теоретическим статусом и выступающей в качестве исходной точки при проведении любых анализов структуры и процессов» (Дж. Велтмен) и т. п. Теорию политической системы, а вместе с ней и системный анализ как таковой называют также «особым социальным феноменом, обладающим огромной социальной значимостью» и представляющим собой в методологическом плане «нечто гораздо большее, чем простая совокупность технических приемов, средств и методов познания».

скачать реферат Тоталитаризм: сущность, форма, конкретные примеры

С 1929 года, начиная с публикации в газете "Таймс", его стали применять и к политическому режиму Советского Союза. Из политической публицистики этот термин входит в научный оборот для характеристики фашистских режимов и Советского Союза. На симпозиуме, организованном Американским философским обществом в 1939 году, впервые была сделана попытка дать научную трактовку тоталитаризму. В одном из докладов он был определен как "восстание против всей исторической цивилизации Запада. ". Вторая мировая война, а затем разгром фашистских режимов и начало "холодной войны" дали новый импульс теоретическому осмыслению тоталитаризма. В 1952 году в США была проведена конференция, посвященная этому социальному феномену, где был сделан вывод, что "тоталитарным можно назвать закрытое общество, в котором все – от воспитания детей до выпуска продукции контролируется из единого центра". Спустя несколько лет вышел ряд фундаментальных работ на эту тему, важнейшими из которых являются: книга Х. Арендт "Происхождение тоталитаризма" и совместная монография К. Фридриха И З. Бжезинского "Тоталитарная диктатура и автократия".

скачать реферат Основы Политологии

РЕФЕРАТ на тему: «ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ» ОЭФ гр. 9217 Кадацкой Анны Москва, 94 I ВВЕДЕНИЕ. Особую актуальность для духовного и интеллектуального развития нашей страны представляют переосмысление и фундаментальное переустройство всей системы естествознания, достойное место в которой должна занимать политология. При тоталитарной системе политология у нас в полной мере разделила участь всех общественных наук: она была превращена в служанку политики КПСС и коммунистического государства, в своеобразный придаток марксистко-ленинской идеологии. Поэтому перед нами со всей остротой встала проблема воссоздания политологии или даже ее формирование как новой для нас самостоятельной дисциплины. Прежде всего необходимо определить, какое содержание вкладывается в само понятие «политология». У нас до сих пор не определены конкретные границы, круг проблем, вопросов, институтов и феноменов, в совокупности составляющих объект политологии как самостоятельной научной дисциплины. Следует отметить, что политология открыта влиянию со стороны почти всех общественных, а зачастую и естественных наук. Мир политического не может существовать в изоляции, а тесно переплетается с историей, культурой, сферой экономики, социальными феноменами и т.д. Другие обществоведческие дисциплины в свою очередь на те или иные сферы мира политического.

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Тоталитаризм

Если между Россией и Германией начнётся война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдёт крутая перемена." Сам термин происходит от позднелатинских слов " o ali as" - полнота, цельность и " o alis" - полный, целый, всеобщий. Впервые употребил его в 1925 году один из "отцов" фашизма Б.Муссолини на одном из собраний, обозначив его как идеал для своей модели; в научный оборот слово было введено западными политологами в 30-40-х годах. Они использовал его для обобщающей характеристики любого недемократического типа устройства: от национал-социализма до коммунизма. На симпозиуме, организованном Американским философским обществом в 1939 году, впервые была сделана попытка дать научную трактовку тоталитаризму. В одном из докладов он был определен как "восстание против всей исторической цивилизации Запада." Вторая мировая война, а затем разгром фашистских режимов и начало "холодной войны" дали новый импульс теоретическому осмыслению тоталитаризма. В 1952 году в США была проведена конференция, посвященная этому социальному феномену, где был сделан вывод, что тоталитаризм - это "закрытая и неподвижная социокультурная и политическая структура, в которой всякое действие - от воспитания детей до производства и рспределения товаров - направляется и контролируется из единого центра.". Теория тоталитаризма представлена такими фундаментальными трудами, как работы Ф.А.Хайека "Дорога к рабству" /1944 г./, Х.Арендта "Истоки тоталитаризма" /1951 г/, К.Фридриха и З.Бжезинского "Тоталитарная диктатура и автократия" /1956 г./ и другими. Правильнее рассматривать тоталитаризм, как своеобразный способ производства и организации всей общественной жизни, для которого характерны всеобъемлющий контроль со стороны власти над обществом и личностью, подчинение всей общественной системы коллективным целям и официальной идеологии.

скачать реферат Тоталитарный режим: идейные истоки предпосылки черты и разновидности

Но наиболее глубоко предлагавшаяся система власти описана в антиутопиях Дж. Оруэлла, О. Хаксли, Е. Замятина, которые в своих художественных произведениях дали точный образ общества, подвергшегося абсолютному насилию власти. В 1939 г. на организованном симпозиуме Американским философским обществом была сделана попытка дать научную трактовку тоталитаризму. В одном из докладов он был определен как "восстание против всей исторической цивилизации Запада. ". Вторая мировая война, а затем разгром фашистских режимов и начало "холодной войны" дали новый импульс теоретическому осмыслению тоталитаризма. В 1952 году в США была проведена конференция, посвященная этому социальному феномену, где был сделан вывод, что "тоталитарным можно назвать закрытое общество, в котором все – от воспитания детей до выпуска продукции контролируется из единого центра". Спустя несколько лет вышел ряд фундаментальных работ на эту тему, важнейшими из которых являются: книга Х. Арендт "Происхождение тоталитаризма" и совместная монография К. Фридриха И З. Бжезинского "Тоталитарная диктатура и автократия".

скачать реферат Зрелость

Некоторые состоящие в браке люди придерживались (и сейчас придерживаются) стереотипных представлений об одиноких людях как этаких жизнелюбцах или, напротив, неудачниках. Жизнелюбцы ведут бурную, весёлую жизнь, не отказывая себе ни в чем. Неудачники, на взгляд многих, - это физически непривлекательные люди, социальная жизнь которых отличается бедностью или вообще отсутствует. Возможно, они хотели бы завести семью, но не способны найти себе пару. Или же они слишком незрелы, чтобы жить отдельно от своих родителей. Подобные стереотипы способствуют тому, что образ жизни многих одиноких людей предстает в искажённом свете. Рассматривая безбрачие в исторической перспективе, мы можем получить более правильное представление об этом социальном феномене. Большие группы людей периодически оставались холостыми или незамужними. К примеру, в конце 1930-х годов, когда Америка приходила в себя после великой депрессии, в брак вступали очень немногие, а те, кто всё-таки решался, делали это в более позднем возрасте. Тенденции к ослаблению матримониальных намерений получила продолжение в годы второй мировой войны, когда миллионы женщин пополнили ряды рабочей силы. К концу войны ситуация изменилась.

скачать реферат Социология

Отношение отдельного человека к его родителям, сестрами и братьям, к предмету его любви, к его учителю и к его врачу, т.е. все отношения, которые до сих пор были, главным образом, предметом психоаналитического исследования, имеют право считаться социальными феноменами и становятся тогда противопоставленными известным другим процессам, названным нами нарцистическими, при которых удовлетворение первичных позывов от влияния других лиц уклоняется или отказывается. Итак, противопоставленность социальных и нарцистических душевных процессов, несомненно входит в область психологии личности и не может быть использована с целью отделить психологию от психологии социальной, или массовой. В отношениях к родителям, сестрам и братьям, к возлюбленной, к другу, учителю и к врачу отдельный человек встречается с влиянием всегда лишь одного лица или очень незначительного числа лиц, из которых каждое приобрело очень большое для него значение. Если речь идет о социальной, или массовой, психологии – эти отношения перестали принимать во внимание, выделяя как предмет особого исследования одновременное влияние на одного человека большого числа лиц, с которыми он чем-то связан, хотя они во многом могут ему быть чужды.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.