телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Всё для дома -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Химия

Бiоелемент кальцiй

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Частина друга Кальцій належить до 4 періоду II групи періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва. Кальцій, виходячи з будови атома, належить до неперехідних елементів. Для цих елементів характерна постійність ступеня окислення і утворення іонів із завершеною електронною конфігурацією, подібної до оболонки інертних газів. Кальцій на зовнішньому електронному рівні має 2 валентних електрони, які він може легко віддавати, перетворюючись в іони з електронною конфігурацією аргону. Атомний радіус кальцію менший ніж атомний радіус металів І групи внаслідок високих зарядів ядер. Енергія іонізації атомів кальцію більша ніж енергія іонізації відповідного металу І групи. Внаслідок малих розмірів іони кальцію поляризуються в меншій мірі ніж ізоелектронні іони лужних металів, тому сполуки кальцію в своїй більшості носять іонний характер. Однак внаслідок поляризації аніона катіоном Са2 проявляється тенденція до утворення ковалентних зв’язків. Тому кальцій здатен утворювати досить міцні донорно-акцепторні зв’язки з атомами азоту і кисню проявляючи при цьому комплексоутворювальні властивості. Має властивість гідратуватися в розчинах. За ступенем онності стоїть між літієм, натрієм, берилієм та магнієм з одного боку і поступається в цьому калію, рубідію, стронцію, цезію та барію з іншого. Кальцій — жорсткий метал класу а. Для нього (класу) характерні малі розміри, високі заряди, низька поляризація. Радіус атома кальцію 0,94Е. Він може утворювати комплексні сполуки з жорсткими лігандами: Н2О, ОН-, F-, СІ- , СН3СО2-, 2H4, РО43-, SO42-, СО32-, СІО4-, O3-, H3, R-OH, R2O, R H2. Оскільки біологічні комплекси переважно утворюються з жорстких металів і жорстких лігандів ці сполуки заслуговують на увагу. У виняткових випадках кальцій може утворювати біокомплекси з такими перехідними лігандами як C6H5 H2, C2H5 , 2-, 3-, Br-, O2-, SO3-. Кальцій також може міцно зв’язуватися з жорсткими донорними атомами О, , F бо вони дуже електронегативні. Для кальцію характерне найпоширеніше серед біометалів координаційне число 6. Також може бути координаційне число 7 в таких сполуках як хелатне чотирьохчленне кільце в кристалі Cl2 H2O. Три зв’язки Са-О карбоксильні, два зв’язки Са-О пептидні і два зв’язки йдуть на Са(ОН)2. Кальцій дуже добре вступає в реакцію з гемоціаніном та фенілаланіном. Кальцій добре пов’язується з АТФ і АДФ внаслідок чого утворюються хелати на кінцях з фосфатами. В цьому випадку Са пов’язується швидко, але не так міцно як Мg. На цих властивостях побудовано декілька фізіологічно важливих реакції енергетичного обміну. Доведено, що кальцій також може добре вступати в реакції комплексоутворення з макроциклічними лігандами, наприклад, такими, які входять до складу порфіринового кільця хлорофілу. Є фактом і те, що кальцій може зв’язуватися з такими макромолекулами як ДНК і РНК. Особливо важливою є взаємодія з тірозил-, пролін- та глутамін-тРНК-синтетазами. Він їх активує. Виявлені реакції з глутаматдигідрогеназами та кіназами. Входить до складу ?-амілаз, фосфоліпаз, ?-лактаз структурно. Частина третя Кальцій як і будь-який біометал відіграє неабияку роль у функціонуванні рослинних і тваринних організмів. Це визначено його властивостями, які описані вище.

Ці реакції виконуються в певних комбінаціях, які дають визначення кальцію навіть при домішках споріднених елементів. Сучасні методи дослідження: 1. Потенціометрія — використовується кальцієселективний електрод ЭМ-Са- 01. Дає вірні дані в межах від 0,1 до 10-4. Заважають магній, барій, натрій, калій, амоній. При значних домішках використовують декілька електродів для елементів, що заважають і по різниці визначають результат. Також використовують потенціометричне титрування. 2. Полум’яна спектрометрія — на спектрофотометрах типа Флафо-4 з фільтром "Са" — як якісний так і кількісний аналіз. Точність в межах 10-2 – 10-9. Найякісніший та найшвидший аналіз. 3. Атомно-абсорбціонна спектрометрія. Все, що відноситься до п.2. 4. Фотоколориметрування. Використовують забарвлені комплекси з ЕДТА. Заважають деякі елементи. 5. Масс-спектрометрія. 6. Метод мічених атомів. Експрес-метод визначення присутності карбонатів кальцію в грунтах є дія соляною кислотою. При цьому грунт в розрізі "вскіпає". Додаткові табличні дані про біоелемент кальцій Масова частка кальцію в земній корі, морській воді, грунті, тваринах та рослинах Елемент Земна кора Грунт Морська вода Рослини Тварини Са (кальцій) 3,5 1,37 0,04 0,3 1,9 Середня масова частка кальцію в живій речовині (по В.І.Вернадському) Декада Масова частка Елементи ІІ 1-10 С, , Ca Фізико-хімічні властивості кальцію Сим поряд електронна ступінь радіус радіу енергія стандартний dідносн вол -кови формула окисленн атома, с іонізаці електродний а й я в пм іона, ї, потенціал, В електро номер живих пм мДж/моль негатив організм ність ах Са 20 1s22s2p63s2p 2 197 99 0.5898 Ca2 2e(Ca-2 1.00 64s2 .866 Значення логарифмів констант стійкості комплексів кальцію з деякими біолігандами РНК ДНК Тіамін Рибо-фл Пірідо Біотин Нікотина АТФ АДФ Валіно Енні-а авин ксин мід міцин тин 2,32 2,20 - - - - - 3,79 2,68 2,70 - Логарифми констант стійкості комплексів кальцію з фульвокислотами (ФК)та гуміновими кислотами (ГК) при різних значеннях рН. Значення рН 3 3,5 5 7 ФК 2,7 2,0 2,9 — ГК 0 — 0 6,5 Середні показники зміни концентрації кальцію в рослинах під впливом гумінових кислот і в залежності від вмісту органічної речовини в субстраті Масова доля в субстраті гумінова кислота органічна речовина 0,5 1,0 1,0 2,5 5,0 Масова доля кальцію, % 75 57 93 81 70 Добуток розчинності деяких малорозчинних сполук кальцію Аніони ОН— СО32- РО43- S2- Добуток 6,5 10-6 3,8 10-9 СаНРО4 2,7 10-7 - розчинності Са(РО4)2 2 10-29 Логарифми констант стійкості кальцію з комплексонами Скорочена Повна назва комплексону Логарифм позначка константи ИДА Іміндиоцтова кислота 2,59 НТА Нітрилоцтова кислота 6,41 ЭДТА Етилендиамінтетраоцтова кислота 10,70 ДТПА Диетилентетраміноцтова кислота 10,89 ТТГА Триетиленгексаміноцтова кислота 9,89 ТПГА Тетраетиленпентамінгептаоцтова кислота 7,57 ОЭДТА Оскиетилендиамінтриоцтова кислота 8,00 ДБТА Дигідроксибутилендиамінтетраоцтова кислота 9,39 ЭДДЯ Етилендиаміндиянтарна кислота 4,23 ЭДОФА Етилендиамін-ди(2-гідроксифенол)-диоцтова 7,20 кислота ОЭДФ Гідроксиетилендифосфонова кислота 6,00 НТФ Нітрилтриметиленфосфонова кислота 6,68

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.