телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Непрямые налоги

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Прикладом специфічних акцизів на Україні може слугувати акцизний збір, а універсальних – податок на додану вартість. Іншим видом непрямого оподаткування є фіскальна монополія. Якщо при використанні акцизів держава встановлює фіксовану надбавку до ринкової ціни, то фіскальна монополія полягає в тому, що держава встановлює таку ціну, яка забезпечуе йому необхідні надходження. Економічний зміст фіскальної монополії – прибуток держави від реалізації монопольних товарів. Монополія держави може бути повною або частковою. При повній монополії держава має ексклюзивне право на виробництво та реалізацію окремих товарів. При частковій монополії держава монополізує або тільки процес виробництва, або процес ціноутворення та реалізацію. Зараз, як правило, фіскальна монополія в країнах з ринковою економікою не використовується. Приклад фіскальної монополії можна побачити в економіці СРСР, де держава монополізувала виробництво, ціноутворення та реалізацію, як предметів першої необхідності,так і предметів розкоші. Третім видом непрямих податків є мито, яке стягується при переміщенні товарів через кордон держави. Історично, багато країн отримували доход від використання свого вигідного географічного положення. Значнішим серед непрямих податків, які використовують на Україні є податок не додану вартість. Цей податок був введений у 1992р. і разом з акцизним збором кількісно замінив раніше існуючі податок з обороту та податок з продаж. Податок з обороту, оснований на застосуванні фіксованих оптових та роздрібних цін, в умовах їх лібералізації, вже не міг иснувати, тому його замінили податком на додану вартість. Однак стягнення ПДВ у 1992р. відобразило суттєвий недалік введеной податковой системи – слабке поєднання між собою окремих її елементів, яке допускало можливість оподаткування одних і тих же об’єктів. У майбутньому, розвиваючи систему непрямого оподаткування, слід обережно звертатися з непрямим оподаткуванням, невміле застосування яких може привести до різкого погіршення матеріального становища значної частини громадян. Одночасно з ПДВ в системі непрямого оподаткування використовуються акцизи, які встановлюються на окремі види товарів. Їх введення у 1992р. було обумовлено відміною податку з обороту. Також до системи непрямого оподаткування відноситься мито. Застосуємо комплексний підхід до розгляду непрямих податків. Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і їх розмір не залежить прямо від доходів платників. Підкреслюємо, тільки прямо, так як непрямі податки включаються до ціни товару, то в абсолютному розмірі їх сплачує більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має більш високі доходи. У недалекому минулому, непрямі податки розглядались лише з негативної точки зору. Але характеризувати непрямі податки тільки як фінансовий тягар для населення – безглуздо, так як таким є всі податки. Мова може йти тільки про одне: наскільки вони торкаються різних верств населення та як виконують своє призначення. Перевага непрямих податків пов’язано в першу чергу з їх роллю у формуванні доходів бюджету. Однак це не говорить про те, що вони не виконують регулюючої функції. При вмілому їх використанні, непрямі податки можуть бути ефективним засобом регулювання економіки.

Дивлячись на цю функцію держава повинна отримувати не просто достатньо податків, а головне – надійних податків. Податкові надходження повинні бути постійними, стабільними, рівномірно розподілятися у регіональному просторі. Постійність означає, що податки повинні надходити до бюджету не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно на протязі бюджетного року в чітко встановлені строки. Так як призначення податків лежить у забезпеченні видатків держави, то строки їх надходжень повинні бути узгоджені з термінами фінансування видатків бюджету. Стабільність надходжень визначається високим рівнем гарантій того, що передбачені законом про бюджет на поточний рік доходи будуть отримані в повному обсязі. Нема сенсу встановлювати такі податки, які таких гарантій не дають, так як тоді невизначеною стає вся фінансова діяльність держави. Рівномірність розподілення податків у територіальному розрізі необхідна для забезпечення достатніми доходами всіх ланок бюджетної системи. Без цього виникає потреба в значному перерозподілі грошових коштів між бюджетами, що понижує рівень автономності кожного бюджету, ступінь регіонального самоврядування та самофінансування. Податки характеризуються рухом вартості від юридичних та фізичних осіб до держави. Їх сплата призводить до зменшення доходів платників, причому об’єктивно кожен платник зацікавлен сплатити якомога меншу суму податків. Таким чином в сутність кожного податку покладена економічна або регулююча функція. Її суть полягає у впливі податків на різні сторони діяльності платників податків. Так як регулююча функція є об’єктивним явищем, то вплив податків здійснюється незалежно від бажання держави, яка їх встановлює. Разом з тим, держава може свідомо використовувати податки з ціллю регулюиання певних процесів у соціально-економічному житті суспільства. Реалізуючи цю функцію, держава впливає на виробництво, стимулюючи або стримуючи його розвиток, посилюючи або послаблюючи накопичення капіталу, розширюючи або зменшуючи платоспроможній попит населення. Використання податків в якості фінансових регуляторів- дуже складна та тонка справа. Тут не може бути основного та другорозрядного – все головне. Іноді незначні деталі в оподаткуванні можуть значним чином змінити зміст впливу податку: зробити його прямо протилежним у порівнянні з передбаченим. Проблема полягає в тому, що податки торкаються всього суспільства, а це - безмежна гама інтересів, врахувати які дуже важко, але вкрай необхідно. Не може бути оцінки регулюючої функції по сальдовому методу – чого більше: позитивного або негативного. Сама по собі наявність негативного впливу, навіть незначного, свідчить про недолік того чи іншого податка. Податки та їх функції відображають базисні відносини, які використовує держава у податковій політиці через широкий арсенал надбудовних інструментів ( податкові ставки, спосіб оподаткування,пільги тощо). Конкретними формами прояву категорії податку є всі види податкових платежів, які встановлені законодавством. З організаційно- правової точки зору податок – це обов’язкова плата, яка надходить до бюджетних фондів у встановленому законодавством розмірі та встановлені строки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь

Тюрго уничтожил подарок в 100000 ливров, который до него делался генеральному контролеру при возобновлении контракта; он добился также постановления, чтобы больше не назначались пенсии из средств откупщиков. Неккер сохранил О. лишь для таможен, соляного акциза и табачной монополии; налог на напитки и земельные сборы были отданы на О. 2 другим компаниям (regie general и administration generale des domaines). Эта реформа подняла к 1786 г. доход с непрямых налогов до 242 миллионов; ограничению числа откупщиков дало, кроме того, возможность удалить из их среды самые дурные элементы. Революция не удовлетворилась этими полумерами. Учредительное собрание объявило генеральные О. упраздненными; 6 комиссаров были назначены к ликвидированию дел по О. В 1793 г. была назначена новая комиссия для рассмотрения дел по О.; она нашла нужным всех откупщиков, за время последних трех контрактов, подвергнут аресту. Один из них, знаменитый Лавуазье, написал мемуар в оправдание действий своих коллег, но доводы его не имели успеха. 19 февраля 11 г. революционный трибунал приговорил всех откупщиков (числом 31) к смерти, кроме одного, вычеркнутого Робеспьером из списка, и приговор был приведен в исполнение

скачать реферат Принципы и формы налогообложения на Украине

Преимущества непрямых налогов связаны в первую очередь с их ролью в формировании доходов бюджета. Однако, это нисколько не означает, что они не выполняют регулирующей функции. При умелом использовании, косвенные налоги могут быть эффективными финансовыми инструментами регулирования экономики. Во-первых, косвенным налогам характерно быстрое поступление Осуществилась реализация—проводится перечисление налога на добавленную стоимость и акцизного сбора в бюджет. Это, в свою очередь, дает средства для финансирования расходов. Во-вторых, так как косвенными налогами охватываются товары народного потребления и услуги, то достаточно высокой есть вероятность их полного или почти полного поступления. Остановить процесс потребления товаров и услуг невозможно, так как без этого невозможна сама жизнь. А, например, прибыль то или другое предприятие может и не получить. В-третьих, потребление более-менее равномерно в территориальном разрезе, а поэтому косвенные налоги снимают напряжение в межрегиональном распределении доходов.

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
 Энциклопедический словарь (Н-О)

Тюрго уничтожил подарок в 100000 ливров, который до него делался генеральному контролеру при возобновлении контракта; он добился также постановления, чтобы больше не назначались пенсии из средств откупщиков. Неккер сохранил О. лишь для таможен, соляного акциза и табачной монополии; налог на напитки и земельные сборы были отданы на О. 2 другим компаниям (regie general и administration generale des domaines). Эта реформа подняла к 1786 г. доход с непрямых налогов до 242 миллионов; ограничению числа откупщиков дало, кроме того, возможность удалить из их среды самые дурные элементы. Революция не удовлетворилась этими полумерами. Учредительное собрание объявило генеральные О. упраздненными; 6 комиссаров были назначены к ликвидированию дел по О. В 1793 г. была назначена новая комиссия для рассмотрения дел по О.; она нашла нужным всех откупщиков, за время последних трех контрактов, подвергнут аресту. Один из них, знаменитый Лавуазье, написал мемуар в оправдание действий своих коллег, но доводы его не имели успеха. 19 февраля 11 г. революционный трибунал приговорил всех откупщиков (числом 31) к смерти, кроме одного, вычеркнутого Робеспьером из списка, и приговор был приведен в исполнение

скачать реферат Европейская интеграция

Соответственно это дало бы возможность устанавливать демпинговые цены на отечественные товары. Поэтому, на данный момент налоговые границы все еще нужны. Это, однако, не означает невозможность общего (без границ) налогообложения . Фактически с 1 января 1993 года пограничный контроль был заменен более сложной системой деклараций, которая позволила убрать налоговый контроль на границах. После1996 года целью стало ввести систему, известную как принцип происхождения. Эта система позволит уйти и от неудобного декларирования, и от возмещения налогов экспортерам, и от обложения налогами импортеров, а также всех проверок, которые это влечет за собой. Вместо этого, в стране- производителе при производстве товара уплачивается VA . А для того, чтобы эта система работала, во всех странах Сообщества ставки VA должны быть одинаковыми. Старая система (с непрямыми налогами) до сих пор применялась в отношении алкогольных напитков, табака и нефтепродуктов. Но с переходом к единому рынку ушли в прошлое любые ограничения для физических лиц, путешествующих из одной страны Сообщества в другую.

 Московское царство

Жалование стрельцов также было урезано.896 Морозов не нашел возможным поднять прямые налоги, поскольку они и так уже были большими, и многие общины являлись задолжниками. Вместо этого он ввел непрямое налогообложение в форме правительственных монополий на соль и табак. Его советниками в этом вопросе были гость (оптовый купец) Василий Шорин и дьяк Назар Чистый.897 Обе монополии были введены царским указом от 7 февраля 1646 г. и переданы в руки Большой Казны.898 До реформы пошлина на соль составляла 5 копеек с пуда, теперь она поднялась до 20 копеек с пуда. Употребление табака было запрещено во времена царствования Михаила по настоянию церкви. Курильщикам грозило серьезное наказание (отрезание носов). Однако искоренить эту привычку оказалось невозможно. Когда продажа табака стала правительственной монополией, были установлены твердые цены. Вводя монополии, правительство посчитало необходимым объяснить свои мотивы реформ: ожидаемый доход позволит со временем отменить такие прямые налоги, как налог на содержание стрельцов и почтовых ямщиков (стрелецкие и ямские деньги)

скачать реферат Налоги в Украине

Особенность структуры непрямых налогов в Украине имеет как объективные, так и субъективные причины. К объективным причинам можно отнести то, что, во-первых, в развитых странах вследствие высокого уровня доходов большинства населения (60% — средний класс) круг покупателей подакцизных товаров шире, чем в Украине, где основные группы населения покупают лишь два вида подакцизных товаров — алкогольные и табачные изделия; во-вторых, в условиях экономического кризиса, инфляции, падения уровня доходов, роста масштабов теневой экономики НДС является одним из самых эффективных в фискальном плане налогом. К субъективным причинам, обуславливающим структуру непрямого налогообложения в Украине, можно отнести причины, порожденные особенностями налоговой политики с ее фискальной направленностью, несовершенством, что является следствием как незначительного опыта проведения самостоятельной налоговой политики, так и отсутствия достаточного количества квалифицированных специалистов. Определение круга подакцизных товаров носит в Украине свободный характер, вследствие чего ряд товаров и услуг, которые в западных странах являются объектом налогообложения акцизным сбором, в Украине не относятся к подакцизным товарам, а следовательно поступления от акцизного сбора не оказывают существенного влияния на характер доходности государственного бюджета. 5. Уровень прямого налогообложения в Украине за последние 5 лет имел тенденцию к снижению с 19,0% в 1993 г. до 15,0% в 1996 г. В 1997 г. поступления в государственный бюджет по прямым налогам, как уже отмечалось, не предусматриваются.

скачать реферат Непрямое налогообложение в Украине

Практика свидетельствует, что база прямых налогов является более чуткой к изменениям в экономическом развитии, чем база косвенных. С точки зрения влияния на экономическое развитие прямые налоги традиционно связывают со стимулами и антистимулами для трудовой и предпринимательской деятельности, косвенные – с их влиянием на цены. Очевидно, что косвенные налоги осуществляют тем большее влияние на общий уровень цен, чем больший объем производимых в стране товаров они охватывают, чем выше их ставки. Исследования экономистов свидетельствуют про то, что введение непрямых налогов или увеличение их ставок может привести к повышению общего уровня цен в стране даже при неизменности всех основных экономических факторов. Поэтому, как свидетельствует зарубежный опыт, их пытаются вводить только в период экономической стабильности. При некоторых условиях косвенные налоги, в отличие от прямых, благоприятнее влияют на процессы накопления, так как они в меньшей степени затрагивают прибыль предприятий, который является одним из основных источников накопления, а также потому, что с их помощью государство может изменять соотношение между потреблением и накоплением, если израсходует средства, полученные за счет сокращения потребления, на инвестиционные цели.

скачать реферат Анализ прибыльности

При исчислении рентабельности отдельных видов продукции (работ, услуг) может приниматься прибыль от их выпуска или реализации. При этом текущие издержки могут приниматься в следующих вариантах: себестоимость (производственная или полная); себестоимость за исключением материальных затрат (рентабельность по отношению к вновь созданной стоимости); стоимость в оптовых ценах (стоимость за минусом непрямых налогов). Для расчета уровня рентабельности предприятий может использоваться: балансовая прибыль; прибыль от реализации продукции (работ, услуг), т.е. от основной деятельности; других видов деятельности (финансовой, инвестиционной деятельности). При этом прибыль сопоставляется с авансированной стоимостью, которая может приниматься в нескольких вариантах (весь капитал предприятия, собственный капитал, заемный капитал, основной капитал, оборотный капитал). Для расчета рентабельности отраслей экономики в расчет принимается общая сумма прибыли, полученная предприятиями, объединениями; другими хозрасчетными формированиями, входящими в соответствующую отрасль экономики.

скачать реферат Шпаргалка по экономике укр

В дальнейшем присвоенный запасам номенклатурный номер указывается во всех первичных документах, которыми оформляется их движение. Это улучшает качество учета запасов, предупреждает случаи пересортицы (т.е. ошибочное оприходование или списание вместо одних материалов - других), а также является обязательным условием при автоматизированной обработке информации по учету наличия, поступления, расходования запасов. В этом случае номенклатурный номер используется как признак (код), по которому можно определить номер синтетического счета, субсчета, группу, подгруппу, наименование материала, его сорт, размер. Важное значение для правильного учета имеет порядок оценки запасов. Приобретенные (полученные) или произведенные запасы зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости. Порядок определения первоначальной стоимости запасов зависит от источника их приобретения. Так первоначальной стоимостью запасов, приобретенных за плату, является себестоимость запасов, которая состоит из таких фактических расходов: — покупной стоимости, уплаченной поставщику согласно договору; — суммы, уплачиваемые за информационные, посреднические и другие подобные услуги в связи с поиском и приобретением запасов; — суммы ввозной пошлины; — суммы непрямых налогов в связи с приобретением запасов, которые не возмещаются предприятию; — затрат на заготовку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку запасов к месту их использования, включая расходы по страхованию рисков транспортировки запасов; — прочие затраты, которые непосредственно связаны с приобретением запасов и доведением их до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных целях.

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
скачать реферат Бухгалтерский учет на предприятиях. Составление баланса предприятия

Задание учёта процесса продаж – получение аппаратом управления достоверной и своевременной информации о фактических расходах производства и реализации продукции. Эта информация является одним из основных источников определения цены продаж на рынке аналогичных товаров и валовой прибыли от реализации готовой продукции. Для учёта отгрузки (реализации) готовой продукции предназначен счёт 70 «Доходы от реализации», который имеет пять субсчетов, из которых на счёте 701 обобщается информация о доходах от реализации готовой продукции. По кредиту этого субсчёта отражается стоимость отгруженной (реализованной) продукции, которая устанавливается договорами поставки готовой продукции. В неё включается сумма НДС, акцизный сбор и другие непрямые налоги, предусмотренные законодательством, суммы доходов в пользу комитента, соисполнителя и т.п., согласно договоров комиссии, агентским и другим аналогичным соглашениям. По дебету субсчёта 701 - отражаются выше перечисленные налоги и платежи с кредитом счетов 64,36 и т.д. (согласно Инструкции № 291). Работники предприятия, занимающиеся сбытом готовой продукции, должны осуществлять контроль, за выполнением договоров поставки.

скачать реферат Учет необоротных активов

Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором НМА стал пригодным для использования. Начисление амортизации прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем выбытия НМА. НМА списывается с баланса в случае его выбытия или вследствие продажи, безвозмездной передачи или невозможности получения предприятием в дальнейшем экономических выгод от его использования. Финансовый результат от выбытия объектов НМА определяется как разница между доходом от выбытия (за вычетом непрямых налогов и расходов, связанных с выбытием) и их остаточной стоимостью. Для синтетического учета и обобщения информации о наличии и движении НМА предназначен активный инвентарный счет 12 «Нематериальные активы». По дебету этого счета отражается приобретение или получение в результате разработки НМА, учитываемых по первоначальной стоимости, и суммы дооценки, а по кредиту – выбытие вследствие продажи, бесплатной передачи или невозможности получения предприятием в дальнейшем экономических выгод от его использования и суммы уценки нематериальных активов.

скачать реферат Финансы зарубежных стран

Доходы местных бюджетов формируют налоги. Различают три основные группы местных налогов. Местные прямые и непрямые налоги, которые применяются практически во всех странах. Широко распространенными прямыми местными налогами являются имущественные, промышленные, налоги на автотранспортные средства, а в ряде стран – на жителей и на профессию (Франция). В бюджетах земель ФРГ доминирующее место принадлежит прямым налогам. Среди них выделяется налог на прибыль корпораций, на имущество, налог с наследства. Вторую группу местных налогов можно назвать налогами, которые взимаются как надбавки к общегосударственным налогам или как отчисления от них. Эти налоги устанавливаются в процентах к государственным налогам, которые взимаются на территории местных органов власти. Прочие местные налоги составляют особую группу местных налогов. Это налоги на зрелища, собак, владение транспортными средствами, на выдачу лицензий, игральный бизнес. Как правило, эти налоги большого финансового значения не имеют. 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ, СОСТАВ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВЕЛИКОБРИТАНИИ Чистые заимствования государственного сектора в ноябре 2004 года соста­вили 9.4 млрд. стерлингов против ожидавшихся 7.3 млрд. Расходы правительства выросли на 9.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как доходы выросли на 4.9%. Общий долг Великобритании достиг 401.9 млрд. стерлингов, что является историческим максимумом, впервые пре­высив 400 млрд.

скачать реферат Роль налогов в экономике

Особенности косвенных и прямых налогов показаны в приложении №1. Структура налоговой системы Украины, в которой относительно большую роль играют непрямые налоги, в целом отвечает общим закономерностям, которые присущи развитию налоговых систем. В условиях падения реальных доходов предприятий, увеличения количества убыточных предприятий, несовершенства налогового законодательства, низкого уровня доходов граждан, невозможно обеспечить преимущества в структуре налоговой системы прямых налогов. 2.3. Классификация налогов . Таблица 2.1. Классификация налогов. Прямые налоги Косвенные налоги Взнос ы в фонд социа льног о страх овани я Реальные Личные Акцизы Фискальные Таможенные Взнос налоги налоги монопольные пошлины ы налоги наёмн ого труда Взнос ы предп рияти й поземельны подоходный индивидуаль На соль по й налог с ные: На табак происхождени подомовой населения на пиво, на На спички ю: промысловы налог на сахар, на На спирт экспортные, й прибыль бензин И т.д. импортные, на ценные корпораций и т. д. транзитные бумаги налог на Универсальн по целям: сверх-прибыл ый (налог с фискальные, ь оборота): протекционны налог на Однократный е, доходы от , сверхпротекц добычи нефти многократны ионные, й антидемпинго налог на Налог на вые, доходы от добавленную преференциал денежных стоимость ьные капиталов по ставкам: налог с специфически наследства и е, дарений адвалерные, поимуществен смешанные ный налог 2.4. Развитие концепции налогообложения.

скачать реферат Понятие государственного бюджета (Доклад)

Какой удельный вес они составляют в доходной части Государственного бюджета? В соответствие со ст. 3 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 1997 год» в доходную часть государственного бюджета включены следующие непрямые налоги: Налог на добавленную стоимость в сумме 8455982 тыс. грн., порядок определения и исчисления этого налога определяется Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 г. Этот закон устанавливает ставку НДС в размере 20%, определяет круг плательщиков данного налога, базу налогообложения, а также другие вопросы, связанные с НДС. Акцизный сбор в сумме 672983,5 тыс. грн. Этот сбор в соответствие с Законом «Об акцизном сборе» является непрямым налогом на высокорентабельную и монопольную продукцию и товары. В соответствии с этим законом плательщиками акцизного сбора являются субъекты предпринимательской деятельности - производители подакцизных товаров (продукции), а также субъекты предпринимательской деятельности, которые импортируют подакцизные товары (продукцию), а также граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, которые ввозят (пересылают) предметы (товары) на таможенную территорию Украины.

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
скачать реферат Создание информационной системы

В настоящее время основными видами платежей являются: - акцизный сбор; - налог на добавленную стоимость; - подоходный налог с прибыли; - налог на землю; - плата за воду; - прочие обязательные платежи - Фонд ликвидации Чернобыльской катастрофы, на строительство и реконструкцию, ремонт и поддержание дорог, внебюджетные фонды и т.д. Акцизный сбор - представляет собой непрямой налог на высокорентабельные и монопольные товары и включается в цену этих товаров (продукции). Налог на добавленную стоимость - представляет собой часть вновь созданной стоимости, которая вносится в бюджет на каждом этапе изготовления товаров, выполнения работ, предоставления услуг. Плательщиками налога являются субъекты предпринимательской деятельности, которые расположены на территории Украины, международные объединення и юридические лица, граждане которые осуществляют от своего имени производственную или иную предпринимательскую деятельность в Украине. Объектами налогооблажения являются субъекты предпринимательской деятельности по реализации товаров (работ, услуг), кроме их реализации за иностранную валюту.

скачать реферат Порядок исчисления и учет косвенных налогов на предприятии

Как и любое другое явление, косвенные налоги следует рассматривать комплексно. Непрямые налоги устанавливаются в ценах товаров и их размер не зависит прямо от доходов плательщика. Только прямо, так как косвенные налоги включаются в цены товаров, то в абсолютном размере их платит больше тот, кто больше потребляет, а больше потребляет тот, кто имеет более высокие доходы. В недалеком прошлом, косвенные налоги рассматривались лишь с негативной точки зрения. Но характеризовать косвенные налоги только лишь как финансовое бремя на население – бессмысленно, так как токовым являются все налоги. Речь может идти только об одном: насколько они затрагивают интересы разных слоев населения и как выполняют свое бюджетное назначение. Преимущества непрямых налогов связаны в первую очередь с их ролью в формировании доходов бюджета. Однако, это нисколько не означает, что они не выполняют регулирующей функции. При умелом использовании, косвенные налоги могут быть эффективными финансовыми инструментами регулирования экономики. Во-первых, косвенным налогам характерно быстрое поступление. Осуществилась реализация - проводится перечисление налога на добавленную стоимость и акцизного сбора в бюджет.

скачать реферат Финансы шпоры к ГОСУ

Прибыль облагается по ставке 30 процентов. В некоторых случаях возможно применение пониженной ставки. Зачисление сумм налога на прибыль производится в бюджеты местного самоуправления базового уровня. Налогообложение прибыли регулируется Законом Украины. Налог на добавленную стоимость (НДС) - вид косвенного (непрямого) налога. Плательщиками являются лица, объем операций по продаже товаров (работ, услуг) в течение какого- либо периода превышал 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. Объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по продаже товаров на таможенной территории Украины; ввозу товаров или их пересылке на таможенную территорию Украины, получению работ, услуг; вывоз (пересылка) товаров за пределы таможенной территории Украины. Объекты налогообложения облагаются по ставке 20 процентов. По нулевой ставке начисляются налоги относительно некоторых операций.

скачать реферат Основные этапы развития интеграционного процесса в ЕС

Традиционные продукты, изготовленные в других странах Сообщества, с низким содержанием алкоголя , включая французское “Cassis de Dijo ”, не могли продаваться на территории Германии как алкогольные напитки. Суд постановил, что любой продукт, произведенный в странах Сообщества на законных основаниях и продающийся в одной из этих стран, может также продаваться в любой другой стране Сообщества. И защита от импорта устанавливается только в случаях, предусмотренных Статьей 36 Соглашения по ЕЭС в том, что касается защиты общественной морали, порядка и безопасности, защиты здоровья и жизни людей, животных или растений, защиты национальных богатств, представляющих собой художественную, историческую или археологическую ценность, а также защиты промышленной и коммерческой собственности.3 Устранение налоговых барьеров. Ключевым фактором, гарантирующим свободное движение товаров, является уменьшение налоговых различий, препятствующих торговле между странами Сообщества. Существуют также две основные причины, по которым налоговые границы все-таки должны существовать. Во первых, они дают гарантию того, что налоги на потребление (то есть непрямые налоги), которыми облагаются товары на едином рынке, идут в конкретную страну Сообщества, где они потребляются.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.