телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Всё для хобби -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Шпоры по финансам

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Об'єктом оподаткування виступає: у громадян, що постійно проживають в Україні — сукупний річний дохід, одержаний з різних джерел на території України та за її межами; у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні — дохід, одержаний з джерел в Україні. Ставки прибуткового оподаткування громадян встановлені за прогресивною шкалою (станом на 01. 01. 99 p. ): Неоподатковувані мінімуми та ставка податку в даному інтервалі: від 1 до 5-10%; від 5 до 10-15%; від 10 до 60-20%; від 60 до 100-30%; понад 100-40%. Прогресія шкали ставок є ступінчастою: весь сукупний дохід розкладається на частини, до кожної з яких застосовується встановлена для даного інтервалу ставка. Сума податку обчислюється як складова цих частин. Порядок обчислення і сплати залежить від виду доходів. Доходи від роботи за наймом оподатковуються біля джерела: за місцем основної роботи — щомісячно за встановленою шкалою ставок; не за місцем основної роботи — при виплаті за ставкою 20%. За підсумками року проводяться перерахунки податку за місцем основної роботи, а для тих, хто мав кілька джерел доходів — в податковій інспекції за місцем проживання на підставі декларації. Податок з доходів від підприємницької діяльності (без створення юридичної особи) сплачується щоквартально авансовими платежами (на підставі обчисленої податковими інспекціями очікуваної суми податку на рік) з перерозрахунком відповідно до фактично одержаного за рік доходу.Пенсійний фонд України Для забезпечення виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" було створено Пенсійний фонд України як самостійну фінансово-банківську систему. Бюджет цього Фонду формується передусім за рахунок коштів, які відраховують підприємства, установи та організації. до надходжень Фонду належать обов'язкові страхові внески громадян, які працюють, у розмірі 1 % заробітної плати, а також кошти державного бюджету на виплату окремих видів пенсії та допомоги, добровільні внески підприємств, організацій, населення, інші надходження. Головні завдання Пенсійного фонду України такі: забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій допомоги на дітей, а також збирання і акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги; розширене відтворення коштів

Пенсійного фонду України на основі принципів самофінансування; участь у фінансуванні державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, інших категорій населення та у страхуванні здоров'я пенсіонерів через страхові компанії; контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків до цього фонду; визначення порядку використання і забезпечення контролю за правильним витрачанням коштів Фонду; Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання, особи, які наймають для роботи окремих громадян за угодами, а також ті, що займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, релігійні громади сплачують страхові внески до Пенсійного фонду України у розмірах, установлених чинним законодавством. Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких заходів: виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам), за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальних та інших пенсій, установлених законодавством України; виплата допомоги по догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством; підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати; реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення; забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління Фонду; відтворення коштів Фонду;Фонд соціального страхування Для цілей соціального страхування громадян України Кабінет Міністрів і Рада Федерації незалежних профспілок України створили Фонд соціального страхування України До нього направляється частина коштів від внесків на державне соціальне страхування підприємств, установ, організацій і кооперативів (крім колгоспів), розташованих на території країни, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, форм власності та господарювання, а також громадян, які працюють в умовах оренди, найму чи займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

Необхідність та сутність фінансів Фінанси як економічну категорію звичайно поєднують із рухом грошей. Чи йдеться про розподіл прибутку, чи про сплату податків. чи про формування державного та місцевого бюджету - у всіх цих операціях маємо справу з фінансами. Якщо абстрагуватися від конкретних форм, у яких проявляють себе фінанси, можна побачити те спільне, що їх об'єднує, - це специфічні відносини між різними учасниками суспільного виробництва, тобто перш за все це - суспільні відносини. Відомо, що частина суспільних відносин. яка пов'язана з виробництвом, становить економічні відносин. Вони виникають, безпосередньо у суспільному виробництві на різних стадіях його відтворення. Економічні відносини можуть маги грошовий та негрошовий характер. Фінансові відносини пов'язані лише з грошовими відносинами. проте не всі грошові відносини пов'язані з фінансами. На підставі використання таких філософських категорій, як "ціле" і "частка", можна визначити фінансові відносити як частину суспільно-економічних грошових відносин. Це означає, що по-перше, не всі суспільні підносний г економічними, але економічні підносний завжди виступають як суспільні відносини. По-друге, всі грошові відносини є економічними, проте не всі економічні відносини є обов'язково грошові. І, по-третє, не всі грошові відносини є фінансовими, але всі фінансові відносини с грошовими. Отже, зміст фінансів як економічної категорії полягає в тому, що вони завжди мають грошову форму виявлення. Гроші с обов'язковою умовою існування фінансів. Немає грошей - не може бути й фінансів, оскільки фінанси - це суспільна форма, обумовлена існуванням грошей. Якщо па окремих стадіях відтворювального процесу немає руху грошей, то на цих стадіях не можуть виникнути фінанси. На першій стадії відтворювального процесу - стадії виробництва - такого руху немає. Сферою виникнення та функціонування фінансів стає стадія відтворювального процесу, па якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктами господарювання. Кожен із них повинен одержати свою частку у виробленому продукті. Тому важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільчий характер фінансових відносин. Але й цієї ознаки є не досить для повної характеристики суті фінансів. Різноманітність розподільчих відносин призводить до того, що на другій стадії відтворювального процесу діють різні економічні категорії: фінанси, кредит, заробітна платня, ціна.Фінансові ресурси - це сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання. Вони характеризують фінансовий стан економіки і водночас с джерелом її розвитку. Вони формуються у суб'єктів господарювання та держави за рахунок різних видів грошових доходів, надходжень, відрахувань, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працівників, задоволення соціальних та інших потреб суспільства. Приналежність фінансових ресурсів конкретному суб'єкту господарювання та державі дозволяє відокремити їх від грошових коштів населення і, зокрема, провести межу між фінансами та заробітною платнею.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История моей жизни. Т. 2

Зна — комство с братьями Кальзабиджи. Организация лотереи. Август — сентябрь. Поездка в Дюнкерк в качестве тайного агента. Знакомство с маркизой д’Юрфе. 1758, 18 апреля. Первый тираж лотереи. Казанова назначен распространителем лоте — рейных билетов. Октябрь — декабрь. Поездка в Голландию по делам финансов. 1759 Создание мануфактуры. Арест Казановы (неуплаченный вексель, под — делка долгового свидетельства). Отъезд в Голландию 1760 Германия, Швейцария. Казанова встречается с Галлером и Вольтером (дважды). Прованс. В Риме Казанова получает от папы Климента III крест «Золотая шпора» и звание папского протонотария. Он именует себя де Сейнгальт. 1761 Казанова колесит по Италии, приезжает в Париж, но спешно покидает город из-за дуэли. 1762 Милан. Генуя. Казанова уводит у Гаэтано Аловизо, своего младшего брата, его любовницу Марколину. Марсель. Магическая операция по перерождению г-жи д’Юрфе. 1762 — 1796 Царствование Екатерины II, императрицы российской. 1763 (июнь) — Лондон. Драматическая любовная история с куртизанкой Шарпийон. 1764 (март) Тяжело больной Казанова, обвиненный в мошенничестве, вынужден спасаться бегством. 1764, Август. Берлин

скачать реферат Финансовое право РФ (шпаргалка)

Шпоры по «Финансовому праву РФ ».Дан полный обзор экзаменационных вопросов. Шпоры готовы к распечатке, все написано мелким, но читаемым шрифтом, ну очень удобны на экзамене ;-)Автор: Вадим Чернов, Федукин Алексей. Саратов. Россия. Поволжская Академия Государственной Службы. 4 курс. Группа 411. 1-12 Января 2003г. 1.Понятие и функции финансов в РФ. 2. Понятие и методы финансовой деятельности государства. Финансы- экон-е ден. Отношения по формированию, распределению и Реализация стоящих перед государством испол-ю ден-х ср-в гос-ва, его тер-х задач связана с необходимостью подразд-й, а т.ж. предприятий, использования финансовой системы. В орган-й и учреж-й, необход-х для результате оно осуществляет обеспеч-я расширит-го производ-ва и деятельность по планомерному и соц-х нужд в процессе осущ-я которых целенаправленному образованию, проис-т распред-е и перераспр-е распределению и использованию обществ-го прод-та и конт-ль за государственных централизованных и удовлет-ем потребностей общ-ва. децентрализованных денежных фондов, т. Признаки фин-в: ден. Хар-р фин-х Е. Финансовую деятельность. отнош-й; распр-й хар-р фин-х Итак, финансовая деятельность отнош-й; фин-е отнош-я всегда государства — это осуществление им связаны с формир-ем ден-х доходов и функций по планомерному образованию, накоп-й, приним-х форму фин-х рес-в. распределению и использованию денежных Функ-и фин-в: 1.Распредел-я- фондов (финансовых ресурсов) в целях призвана способ-ть орган-и сбалан-го реализации задач и эффект-го произ-ва, развитию всех социально-экономического развития, его отраслей соот-но потреб-ям обеспечения обороноспособности и общ-ва в целях наиболее полного безопасности страны.

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
 Периферийная империя: циклы русской истории

Одновременно нужно было, не сокращая государственных заказов, поддерживать «крепкий рубль». Правительству приходилось усиливать финансовый пресс, заставляя население оплачивать развитие. Крестьянство действительно субсидировало строившуюся на западные деньги промышленность, но не столько при покупке товаров, сколько при оплате податей в казну. Поскольку этих денег все равно не хватало, нужны были новые кредиты. В итоге России приходилось расплачиваться дважды – выплачивая дивиденды иностранным инвесторам и погашая государственные долги, из которых были выплачены эти прибыли. Еще современники заметили, что политика привлечения иностранного капитала, проводимая Витте, оборачивалась разорением деревни, которая, в конечном счете, должна была обеспечить средства и для выплаты международного долга, и для строительства железных дорог. Один из петербургских бюрократов ехидно заметил: «Министр финансов – лихой наездник, но конь не выкормлен и замучен – это просто крестьянская лошадка, правда, очень выносливая, но как ее ни шпорить и ни гнать кнутом, быстроты кровной лошади она достигнуть не может» [584]

скачать реферат Внешняя разведка США /CIA/

Согласно исполнительному приказу № 12333 УРИ обеспечивает сбор открытыми методами информации, необходимой для проведения внешней политики США, и подготавливает и рассылает разведывательную информацию. Вместе с тем УРИ координирует с другими членами разведывательного сообщества сбор информации, а также участвует в разработке тайных операций. УРИ опрашивает сотрудников госдепартамента после возвращения их из загранкомандировок с целью получения разведывательной информации, УРИ участвует в разработке национальной разведывательной программы США. 2. Разведывательные подразделения министерства торговли США - Отдел разведывательных связей - Отдел разведывательного управления по содействию экспортным операциям - Отдел оценки возможностей зарубежного экс портного управления 3. Разведывательные подразделения министерства финансов США - Отдел разведывательной поддержки отвечает за сбор и анализ разведывательной информации через возможности министерства финансов, а также за координацию работы с другими организациями разведывательного сообщества.

 Распутин

На место ушедшего в отставку Кривошеина удалось провести А. Н. Наумова, после чего Хвостов начал кампанию против министра финансов Барка, надеясь заменить его В. С. Татищевым — и царица уже упомянула в письме к мужу, что Татищев «очень любит нашего Друга». Но конечной для А. Н. Хвостова целью было столкнуть Горемыкина и «взять власть в свои руки». Упоенный своим новым постом, Белецкий во всем поддерживал Хвостова, даже в своих показаниях он все время повторяет «мы», а первое время, пишет Спиридович, «буквально не отходил от Хвостова, и когда тот делал визиты, сопровождал его в автомобиле и терпеливо дожидался в нем его возвращения». Быть может, в случае назначения Хвостова премьером Белецкий рассчитывал на пост министра внутренних дел. Но Хвостов, в еще большей степени, чем Горемыкина, желал устранить навязанного ему Белецкого. Белецкий не подпускал его к контролю над полицией, а по словам Хвостова, министр внутренних дел без Департамента полиции все равно что «кот без яиц». Раньше или позже, но предстояло созывать думскую сессию, Хвостов с Белецким хотели как можно дальше дистанционироваться от Распутина, не портя в то же время отношений с ним, чтобы он не помешал планируемой ими смене министров

скачать реферат Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ экз. № На правах рукописи Астахов Андрей Андреевич УДК :339.13 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 20.01.07 - Военная экономика Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук Научные консультанты: Член-корреспондент РАН доктор исторических наук профессор А.А.Кокошин Член-корреспондент АВН доктор экономических наук снс В.В.Бандурин Москва - 1995 СОДЕРЖАНИЕ стр.ВВЕДЕНИЕ 41. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 15 1.1. Анализ итогов научно - производственной деятельности оборонного комплекса в 1993-1995гг. . 16 1.2. Анализ основных проблем конверсии оборонной промышленности в условиях проведения жесткой финансово- кредитной политики 55 1.3. Анализ соответствия существующей системы управления конверсией ОК новым экономическим и политическим условиям. 69 ВЫВОДЫ 862. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕРСИЕЙ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА 90 2.1. Основные цели и задачи развития системы управления конверсией оборонного комплекса 90 2.2. Структура системы управления конверсией оборонного комплекса и основные функции ее субъектов . 102 2.3. Методический подход к оценке эффективности функционирования системы управления конверсией . 111 2.4. Федеральная целевая программа конверсии оборонной промышленности на 1995-1997 годы как основа совершенствования системы управления конверсией в условиях политики финансовой стабилизации 119 ВЫВОДЫ 1283.

скачать реферат Канада

Личный доход и розничные продажи на душу населения выше средних показателей по стране в целом. Монреаль остается важным национальным деловым центром, особенно в таких областях, как индустрия мод, машиностроение, аэрокосмические отрасли и финансы. В городе располагаются штаб-квартиры значительного числа крупных корпораций. Быстрорастущее франкоязычное деловое сообщество Квебека стремится сделать Монреаль динамичным центром бизнеса с широко открытыми возможностями для партнеров из других стран мира. Монреаль —это еще и важный порт, а также место резиденции многих импортеров. Зарубежные экспортеры, заинтересованные в рынке провинции Квебек, должны в первую очередь сконцентрировать свои усилия на Монреале.В). Ванкувер. Это портовый город на Западном побережье, представляющий собой быстрорастущий деловой центр с населением 1,5 млн. человек. Являясь крупнейшим городом Западной Канады, Ванкувер служит воротами в динамично развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион. Большое количество эмигрантов из Гонконга, Вьетнама и других азиатских стран поселились в последние годы в районе Ванкувера, изменив его этническую и культурную инфраструктуру и укрепив его деловые связи с Азиатско-Тихоокеанском регионом.

скачать реферат Лесная промышленность

Последний, однако, влияет на цены в сторону их повышения, т.к. это время строительного бума у населения региона. Также на цены на рынке леса действуют цены на нью-йоркском рынке государственных облигаций Министерства финансов США. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что любое повышение Федеральным резервом ставок за долгосрочные кредиты скажется на ценах в сторону их повышения, поскольку вызовет снижение объемов строительства при том, что строительная промышленность потребляет 2/3 всей древесины мягких сортов. Другим фактором, оказывающим влияние на цены, является государственная программа продажи леса ниже себестоимости. Продажа леса ниже себестоимости Данная программа продажи леса ниже себестоимости (Below-Cos imber Sales) была рассмотрена конгрессом США впервые в 1920 году, когда принималась программа государственного управления лесами. Реально программа начала действовать примерно в 1960 году. Содержание действий правительства таково: Лесная служба Департамента сельского хозяйства США продает лес по цене ниже его реальной себестоимости.

скачать реферат Швейцария

Однако фактически состав совета строго ограничивается традициями: например, в нем обязательно должны быть представлены основные географические районы страны и две из языковых групп (франко- и италоязычная). С 1959 состав совета по возможности отражал влияние главных политических партий. Каждый год один из членов совета избирается президентом Швейцарии, но эта должность не облечена особыми властными полномочиями. Федеральный совет состоит из семи членов. Его задачи подразделяются соответственно на семь различных отраслей: 1. Департамент иностранных дел; 2. Департамент внутренних дел; 3. Департамент юстиции и полиции; 4. Военный департамент; 5. Департамент финансов; 6. Департамент народного хозяйства; 7. Департамент транспорта и энергетики. Законодательный орган Швейцарии – федеральное собрание – состоит из двух палат: совета кантонов и национального совета. Национальный совет является представительством народа. 200 членов этого Совета выбираются по количеству населения, проживающего в кантонах. Каждый кантон имеет в Национальном совете, как минимум, одного члена.

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Швеция

Новейшая история Швеции Оглавление:Общая информация 2 Экономика Швеции 2 Основные тенденции развития в 1980-1996 гг. 3 Промышленность 4 Строительство и недвижимость 5 Частные услуги 6 Государственные услуги и потребление 6 Рынок труда 6 Социальное благосостояние и государственные финансы 7 Экономическая политика 8 Структурные реформы 8 Финансово-бюджетная политика 8 Денежно-кредитная и валютная политика 9 Социальное страхование в Швеции 10 Организация системы социального страхования 10 Определение понятия 10 Здравоохранение 10 Пособия по безработице 11 Материальная поддержка семей с детьми 12 Международное положение 13 Государственное управление в Швеции 14 Основной закон 14 Король 14 Правительство 14 Задачи министерств 15 Методы работы правительства 15 Работа министерств 15 Официальные исследовательские комиссии 16 Административные организации 17 Апелляции 17 Принцип гласности 17 Риксдаг 17 Роспуск риксдага 19 Референдумы 19 Политические партии 19 Правительства с1945 года 20 Роль организаций 20 Местное самоуправление 21 Бюджет 21 Язык и культура Швеции 22 Список использованной литературы: 22Общая информация СТОЛИЦА - Стокгольм. НАСЕЛЕНИЕ - 8,7 млн. человек, 93% населения шведы.

скачать реферат Экономика Аргентины

Программа приватизации включает продажу четырех крупнейших нефтегазовых месторождений Аргентины, основных государственных железнодорожных веток (5 тыс. км.), управление крупными портами страны, 5 линий метрополитена столицы, двух телевизионных каналов, 16 радиостанций, 10 тыс. км. шоссейных дорог. Ряд проблем тормозит эффективную реализацию намеченных мер: подбор надежных инвесторов, которыми, как правило, являются европейские госкомпании и громоздкие аргентинские конгломераты; низкая культура менеджмента и недостаточная квалификация госперсонала, неэффективное регулирование деятельности новых компаний. Помочь в решении этих и других проблем, в частности, создать регулирующие механизмы для наблюдения за компаниями после приватизации, призваны приглашенные в Аргентину эксперты Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Они будут работать в комиссиях по приватизации, созданных под эгидой министерства финансов. Ситуация в экономике страны начала меняться к лучшему лишь в конце 1991 года.

скачать реферат Дания

Кроме того, два члена избираются от Фарерских о-вов и два – от Гренландии. С 1953 любой партии достаточно всего 2% голосов, чтобы получить место в парламенте. Тем самым обеспечивается представительство всех партий. Депутаты должны быть датскими гражданами старше 18 лет, постоянно проживающими в стране. Фолькетинг переизбирается каждые 4 года, однако король (с 1972 – королева Маргрете II) имеет право распустить этот орган в любое время. Фолькетинг утверждает государственный бюджет и контролирует выполнение законов. Эти функции осуществляются через постоянные комитеты, в которых представлены все партии. Министры несут личную ответственность за деятельность своих министерств. Правительство должно располагать поддержкой большинства членов Фолькетинга. Ни одна партия на протяжении многих лет не имела большинства в Фолькетинге, поэтому правительства формировались на коалиционной основе. Министры могут участвовать в обсуждении законодательных проблем, но, не будучи членами Фолькетинга, не имеют права голоса. Кабинет министров вместе с королевой образуют Государственный совет, на котором решаются все вопросы управления и политики. При этом особо важную роль играют министры иностранных дел и финансов.

скачать реферат Аргентина

Благодаря принятым  мерам  в  феврале  1991  года  правительству удалось   сбалансировать   бюджет,   т.к   структурные    рефрмы правительства   прогрессивно   улучшили   основы   гос.финансов. Государство  провело  ряд  реформ  в  отношении  государственных предприятиях,  федерального правительства,  в области фискальной политики,  и в отношении  как  национальных  так  и  иностранных инвесторах.  Другие  реформы  были  направлены  на регулирования внешнеэкономитческой деятельности государства,  денационализации ряда гос.предприятий. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Правительство приняло решение улучшить  доходную  часть  бюджета через  введение  в  феврале 1991 г.  НДС на ряд товаров,  список которых  затем  был  продолжен   в   ноябре   этого   же   года. Правительство  также  приняло  ряд  постановлений  об  улучшении работы налоговой  инспекции  и  усилило  контороль  за  выплатой налогов   крупными  налогоплательщиками.  Закон  о  санкциях  за уклонение от уплаты налогов,  прянятый  Конгрессом  в  1990  г., также   способствовал   дисциплинизации  налоговых  поступлений.

скачать реферат Канада

Конституция состоит из большого числа законов и конституционных обычаев. Основной действующий конституционный закон — Акт о Британской Северной Америке 1867 (неоднократно дополнялся) был принят английским парламентом. По форме государственного устройства Канада — федерация. Функции главы государства выполняет генерал-губернатор, назначаемый английским королём по совету премьер-министра Канады. Роль генерал-губернатора в политической жизни невелика, хотя формально он является главой исполнительной власти, утверждает законопроекты, принятые парламентом, и др. При генерал-губернаторе имеется Тайный совет (130 чел.), в который входят члены королевской семьи, министры, председатели палат парламента и др.Высший орган законодательной власти — парламент, состоит из 2 палат. Палата общин избирается населением на 5 лет. Всего в сенате 102 члена (по 24 от Онтарио и Квебека, по 4—10 от др. провинций). Избирательное право предоставляется всем гражданам, достигшим 21 года. Правительство Канады — кабинет, состоит из премьер-министра и министров — глав ведущих министерств (обороны, иностранных дел, финансов, торговли и промышленности и др.). Министры, как правило, — депутаты палаты общин.

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Германия в мировой экономкие

Кроме автомобильной промышленности объектами прямых частных капиталовложений инвесторов ФРГ была сфера финансов – Немецкий банк приобрел 7 по величине банк США: страховой бизнес, химическая, особенно фармацевтическая промышленность. Второй объект немецких частных инвестиций – экономика Франции. На эту страну пришлось 15,67 млрд. марок (почти 9 млрд. долларов0 или 10,7% прямых частных вложений ФРГ в 1998 году за рубежом. 9,12 млрд. марок (5,4 млрд. долларов) было вложено в Великобританию – 602% прямого вывоза немецкого частного капитала. В германских капиталовложениях в Великобритании заметную роль сыграло приобретение концерном «BMW» английской автомобильной компании «ROWER». В целом в 1998 году 39,2% всех прямых немецких капиталовложений было осуществлено в Европе, в том числе 30,5% - в ЕС. Заметно возросли германские вложения в южно-корейскую экономику. В ожидании выхода Республики Кореи из хозяйственного кризиса и пользуясь низким курсом ценных бумаг в этой стране, немецкие инвесторы скупили значительные пакеты акций некоторых крупных и средних фирм.

скачать реферат Экономика республики Куба

Идет строительство двух десятков объектов.   В 2000г. произошло изменение позиции кубинского руководства в отношении инвестирования в сектор недвижимости. С 1998г. в этой сфере наблюдался резкий всплеск активности иностранного капитала. Сохраняя уже созданные совместные проекты, руководство страны временно приостановило допуск зарубежных инвесторов в данный сектор. Существует 17 эконом. ассоциаций, осуществляющих проекты в жилом секторе и сооружении крупного делового центра в Гаване.   Происходит расширение сфер иноинвестирования: были созданы первые совместные структуры в банковской сфере (испанский партнер Caja de Madrid) и в страховании (с британской фирмой Lamber Fe church).   Наряду с ростом объемов прямых инвестиций в экономику Кубы вложенных иностранными компаниями, отмечается заметная активность со стороны зарубежных инвестиционных фондов, создающих специализированные структуры для обслуживания кубинского рынка. К их числу относятся британские Be a Gra Caribe и Commo weal h Developme , имеющие на Кубе свои представительства и совместные с кубинцами фирмы, управляющие финансами фондов на Кубе.   Важнейшим элементом создания поля правой стабильности для иностранных инвесторов является курс Кубы на заключение соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций. На конец 2000г. у Кубы было подписано 51 подобное соглашение и по соглашениям с 10 странами осуществляется переговорный процесс.   Одновременно кубинское руководство ведет работу по расширению договорно-правовой базы инвестиционной сферы.   В этой связи, другим элементом стимулирования притока иностранных капвложений являются соглашения об избежании двойного налогообложения.

скачать реферат Благородные металлы

Материалом для исследования К.К. Клауса служили остатки от аффинажа (очистки) уральской самородной платины. Она была открыта в золотоносных песках Верх-Исетского горного округа в 1819 г. Вскоре и в других местах было найдено «белое», «лягушечье» золото или «серебрецо». В 1823 г. В. В. Любарский показал, что все эти находки не что иное, как самородная платина.В 1824 г. на Урале было добыто 33 кг самородной платины, а в 1825 г. уже 181 кг. Незадолго перед этим (в 1823 г.) был уволен в отставку министр финансов Д.А. Гурьев, приведший Россию на грань денежной катастрофы. Его преемник Е.Ф.Канкрин, чтобы спасти положение, наметил в числе прочих мер чеканку платиновой монеты. В 1826 г. горные инженеры П.Г.Соболевский и В.В. Любарский разработали технологию получения ковкой платины. Способ этот состоял в следующем: губчатую платину, полученную прокаливанием «нашатырной платины», т.е. гексахлорплатината аммония, набитую в цилиндрические железные формы, сильно сдавливали винтовым прессом и полученные цилиндры выдерживали при температуре белого каления около 36 ч, после чего из них отковывали полосы или прутки. К концу 1826 г. этим способом было получено 1590 кг ковкой платины.

скачать реферат Налог на добавленную стоимость и специальный налог

Для предприятий, которым разрешено определять срок реализации по отгрузке товаров ( выполнению работ, услуг), датой совершения оборота считается их отгрузка (выполнение) и предъявление покупателям расчетных документов. При безвозмездной передаче или обмене товаров (работ, услуг) днем совершения оборота является день их передачи (выполнения). 6. Плательщики налога ежемесячно представляют налоговым органам по месту своего нахождения расчеты по установленной форме до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 7. Министерству финансов Российской Федерации предоставляется право устанавливать иные налоговые периоды и сроки уплаты налога. 8. Уплата налога на добавленную стоимость по товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации, производится одновременно с уплатой других таможенных платежей. При этом порядок и условия (включая гарантии обеспечения обязанностей по уплате налога) предоставления отсрочки по уплате налога определяются Государственным таможенным комитетом Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации. ! Ответственность плательщиков и контроль налоговых таможенных органов ! 1.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.