телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Канцтовары -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Так у першому випадку вихід у збільшенні податків, у другому ж, навпаки, у їхньому зниженні. Крім податкового існує ще ряд умонтованих стабілізаторів, що у своїй сукупності врівноважують економічну систему країни. Проте, незважаючи на безумовно корисні спроможності податкової системи до стабілізації, регулювання економіки не можна здійснювати винятково за допомогою умонтованих стабілізаторів, проведення дискреційної політики є необхідним (під дискреційною політикою розуміється свідоме маніпулювання податками й урядовими витратами з метою зміни реального обсягу національного виробництва і зайнятості, контролем над інфляцією і прискоренням економічного росту). Таким чином, податкова політика, обумовлена економічною політикою і имеющая свої власні принципи, може бути ефективним макроекономічним інструментом впливу не тільки на бюджетні процеси, але і на весь комплекс економічних проблем. У той же час безсистемна, непродумана податкова політика, що переслідує лише фіскальні цілі, спроможна призвести держава до ситуації “податкової пастки”, коли сплачувати податки буде вже не з чого, і тим самим до краху усієї фінансової системи держави. 1. Податки та їх теоретичні засади. 1. Поняття податку й економічної сутності оподатковування. Виникнення оподатковування було викликано появою держави і державного апарата, що створили і використовували фіскальні механізми для фінансування своїх витрат. Проте податок - це в першу чергу найважливіша фінансово- економічна категорія. Вартість усіх матеріальних благ, створених суспільством за певний період (звичайно за рік) і призначена для задоволення сукупних суспільних потреб в економіці, носить найменування сукупного (валового) суспільного продукту (СВП). У свою чергу, СВП у вартісній формі складається з вартості спожитих засобів виробництва (с), виплаченої заробітної плати (v) і прибули (m). Знову створена вартість (v m) представляє національний доход (НД). У своєму русі СВП і НД проходять чотири стадії: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Проте об'єктивна необхідність мобілізації частини СВП для казни виникає тільки на стадії розподілу. Оскільки саме на цій стадії виявляється частка (пропорція) виробників і інших суб'єктів суспільства в СВП. Крім того, необхідно відзначити, що процеси первинного розподілу СВП здійснюються без участі держави, оскільки увесь виробничо-розподільний процес у принципі неможливо здійснити інакше, чим відшкодовуючи вартість витрачених засобів виробництва (c), виплачуючи заробітну плату (v) і одержуючи прибуток (m). У той же час держава, що виникла як надбудовна форма керування суспільством на відповідній стадії розвитку цивілізації, об'єктивно зажадало матеріальної основи для свого існування, джерелом чого могла виступити тільки сфера матеріального виробництва. Саме з виникненням держави починається формування системи перерозподільних відношень, що із розвитком товарно-грошових відношень виступила у грошовій (фінансовій) формі. Основним методом перерозподілу СВП стало пряме вилучення державою визначеної частини СВП у свою користь для формування централізованих фінансових ресурсів (бюджету), що і складає фінансово-економічну сутність оподатковування.

В основі такої оцінки повинні лежати не фактично сплачені, а нараховані (належні до сплати) податки, збори і обов'язкові платежі, оскільки в Україні високим є рівень заборгованості по них. Наявність такої заборгованості відзначається практично в усіх країнах з перехідною економікою. Однак у найуспішніших з них максимальний рівень заборгованості по податках і соціальних зборах (% ВВП) не тільки був істотно нижчим, ніж в Україні, але й стабільно знижується. Так, у Польщі в 1998 р. заборгованість по податках і внесках по соціальному страхуванню становила 2,7% ВВП (порівняно з 4,5% ВВП у 1993 р.). В Україні у 1998 р. недоїмка перед бюджетом і Пенсійним фондом досягла 12% ВВП, а в 1999 р. - дещо знизилася, але в 2000 р. її рівень продовжує зростати. У цілому по Україні (без урахування МП і кооперативів) у 1996 р. сума нарахованих податків і обов'язкових платежів становила 46,1% ВВП, у 1998 р. — 45,3 і в 1999 р. — 45,5% ВВП. У 1998 р. МП повинні були сплатити у бюджет, у цільові фонди і фонди соціального страхування близько 4,5% ВВП (за інші роки розрахунки не виконано через відсутність необхідної статистичної інформації). Як видно з наведених даних, у 1996—1999 рр. рівень податкових вилучень, передбачений чинним законодавством, становив, за мінімальними оцінками (тобто без урахування МП і кооперативів), 45—46% ВВП, а з урахуванням МП — близько 50% ВВП. Отже, податкове навантаження на сумлінних платників податків, у яких обсяги фактично сплачених і нарахованих податків збігалися, було не на середньому в Європі рівні, а на максимальному. В Україні особливо високою є сумарна ставка оподаткування трудових доходів (сума прибуткового податку і відрахувань у позабюджетні фонди, поділена на суму доходу, що включає податок, і відрахувань по соціальному страхуванню), причому значну частину цього податкового навантаження несуть роботодавці (див. табл. 3). Наприкінці 1999 р. фактична сумарна ставка прибуткового оподаткування для доходів на рівні мінімальної заробітної плати становила у нас близько 34%. Гранична ставка оподаткування мінімальних доходів (тобто процент збільшення платежів по прибутковому податку і внесках по соціальному страхуванню при збільшенні доходів) досягала 38,8%, що приблизно відповідало показнику Росії, де в 1999 р. вона була на рівні близько 37,2%. Однак для доходів, оподатковуваних за максимальною ставкою, гранична сумарна ставка оподаткування в Україні досягала, 67,2% (проти 53% у Росії). Таблиця 2.1.З. Оцінка граничної та середньої ставок оподаткування доходів в Україні (за даними 1999 р.) (%) № Показники Мінімальна Середня Подвійна середня заробітна плата заробітна плата заробітна плата Граничн середн граничн середня граничн середня а я а а 1 Прибутковий 10 7,7 20 13,4 20 16,7 . податок з громаді» 2 1 внески 11,5 9,2 22,5 15,9 22,5 19,2 . громадян у Пенсійний фонд і фонд зайнятості 3 2 внески 38,8 34,0 49,8 ;8,8 49,8 41,2 . роботодавців у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування і фонд зайнятості. У 1999 р. сумарна ставка прибуткового оподаткування середньої заробітної плати (включаючи усі внески по соціальному страхуванню) становила 38,8%, а кожна додаткова гривня валової заробітної плати (заробітної плати і внесків роботодавців по соціальному страхуванню) означала збільшення прибуткового податку і соціальних внесків працівників і роботодавців майже на 50 коп.

З 1 січня 1999 року почали застосовуватися 4 нових угоди про запобігання подвійного оподатковування, укладених РФ з ін. державами. Критична ситуація, що склалася в Росії в 1998 році, призвела до практичного припинення податкових платежів. У результаті перед російським урядом стоїть триєдина задача по відновленню працездатності податкової системи, що виявилися у функціонуванні податкової системи за останні роки, і побудові достатньо стабільної податкової системи на середньострокову перспективу. Вирішувати всі названі задачі потрібно одночасно. При виборі конкретних заходів для рішення цих задач критично важливо відповісти на питання про причини, що викликали крах податкової системи, готовності економічної системи позитивно реагувати на податкові нововведення, про ступінь спряженості податкової політики з іншими складовими економічної політики. Стислі висновки з аналізу чинної податкової системи і її вплив на динаміку економічних процесів. За декілька останнього років викристалізувалися такі основні диспропорції між прибутками економіки і податкових надходжень. По-перше, податкових надходжень надається явно недостатньо для задовільного виконання федерального бюджету і стійкого фінансування бюджетів нижнього рівня. По-друге, рівень податкового тягаря реального сектора економіки не дозволяє фінансувати навіть просте виробництво. По-третє, значна частина економіки (тіньовий сектор, сфера обертання і фінансовий сектор) фактично виведені з-під оподатковування. По-четверте, загальний розмір недоїмок і несплачених санкцій перевищив усі можливі межі. Галузева структура податкових надходжень показує, що частка податкових платежів галузей сфери виробництва (промисловість, сільське господарство і транспорт) у федеральному бюджеті приблизно в 1,5 разу перевищує частку товарів у зробленому ВВП. Природно, підтримка такого навантаження непосильна для російського виробничого сектора. Рішення проблеми податкових недоїмок нерозривно пов'язано з рішенням загальної проблеми неплатежів і найбільше з обов'язком виконання господарських договорів економічними суб'єктами. Сформована ситуація зокрема податкових надходжень потребує радикальних мір організаційного характеру з метою підготування збалансованого проекту бюджетів на наступні роки. Ці міри припускають зниження податкового тягаря для виробників, ліквідацію формальних і неформальних пільг для фінансового сектора і сфери оберту, рішучі санкції проти тіньового обороту. Заходи для зниження податкового тягаря для виробників, упорядкуванню податкових надходжень і витрат держави. 1. Термінове зміцнення податкових платежів для дрібних і середніх підприємств із метою мати для дрібних підприємств максимум 2 платежу - соціальний податок і плату за ліцензію (патент), а середніх підприємств - три (ще ПДВ). 2. Введення додаткового і вагомого податку на елітні автомобілі і нерухомість. 3. Серйозне зниження податкового навантаження для підприємств, що сплачують справно податки, і можливість для всіх інших перейти в категорію зниженого оподатковування після погашення недоїмки. 4. Негайний перехід усієї бюджетної сфери на кошторисну систему фінансування, із уведенням штатного розкладу, норм витрат і т.д. Свобода маневру для директорів - тільки за рахунок засобів, що самі заробили, ніякої свободи за рахунок бюджету. 5. Уряд має диктувати ціну товаровиробнику, а не товаровиробник - уряду.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Мир без России

Во второй части — «Развитие национальных интересов США» — предлагается усовершенствовать политику безопасности в связи с различного типа угрозами национальным интересам, а также новые подходы в реализации военно-политической безопасности, которая обеспечивается усиленным потенциалом (capability). Третья часть — «Содействие процветанию» — делает упор на внешнеэкономические аспекты национальных интересов, обеспеченные набором средств из арсенала политики экономической безопасности. Все это тесно увязывается с содействием распространению демократии (то есть рыночной экономики), выступающей одним из главных инструментов достижения экономических целей за рубежом, в особенности в «странах переходного периода». Наконец, в последнем разделе — «Интегрированные региональные подходы» — разбираются специфики регионов, к каждому из которых предлагается особый набор политики национальной безопасности. Весь текст строится на трехзвеньевой увязке: национальные интересы — внешние вызовы или угрозы — ответы или меры через политику национальной безопасности

скачать реферат Мониторинг нефтяного загрязнения Каспийского моря

Ожидается, что в перспективе 2010-2020 гг. соотношение загрязнений река-море достигнет 50:50. Заключение Экологические проблемы Каспия и его побережья являются следствием всей истории экстенсивного экономического развития в странах региона. На это накладываются как долговременные природные изменения (вековые колебания уровня моря, изменение климата), так и острые социально-экономические проблемы сегодняшнего дня (переходный период, экономический кризис, конфликты, внедрение транснациональных корпораций и т.п.). За журналистскими рассуждениями о том, что Каспий попал в «сферу интересов» той или иной страны обычно теряется тот факт, что эти страны, в свою очередь, попадают в сферу влияния Каспия. Например, на фоне 10-50 млрд. долларов ожидаемых западных инвестиций в каспийскую нефть, экономические последствия массовой гибели каспийской кильки выражаются суммой «всего» в 2 миллиона долларов. Однако реально этот ущерб выражается цифрой в 200 тыс. тонн дешевой белковой пищи. Неустойчивость, социальные риски, порождаемые дефицитом доступных продуктов в прикаспийском регионе, способны создать реальную угрозу для западных нефтяных рынков, а при неблагоприятном стечении обстоятельств – даже спровоцировать широкомасштабный топливный кризис.

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
 «Грязное белье» Кремля. Разоблачение высших чиновников РФ

Сделать блестящую карьеру отцу Кириенко в советские годы помешал только 5-й пункт. 38-летний Владилен Израитель защитил докторскую диссертацию в МГУ и по своей специализации был скорее политологом, а не философом. Но такой науки в советских вузах не существовало. В годы перестройки профессор Израитель одним из первых в России стал разрабатывать политические технологии выборов и создал две оригинальные «стратегии проведения выборов в стране переходного периода». В начале 90-х под его началом уже вовсю работали две пиаровские конторы «Прагма» и «Дело». Когда будущий премьер на одни пятерки окончил институт, отец, как опытный имиджмейкер, посоветовал ему «двигать на производство», полагая, что сын добьется большего в управлении, нежели в науке. Так и случилось. Сначала был очень короткий разбег в синем халате мастера бригады сварщиков на заводе «Красное Сормово», где уникально клепались атомные подлодки, затем парение в крахмальной сорочке освобожденного секретаря заводской комсомольской ячейки. Еще два-три взмаха и Кириенко мягко спланировал в кресло 2-го секретаря не самого маленького в стране Горьковского обкома ВЛКСМ, откуда руководил стройотрядами и прочей коммерческой деятельностью молодежи

скачать реферат Акватория Каспийского моря- проблемы и возможные пути решения

Следовые количества ртути были обнаружены как в печени, так и в тканях, но не обнаружены в икре. Разброс в уровнях содержания металлов и их распределение, по литературным данным, в печени ершовки из Немецкого залива (Издание Прогресс в Морской Экологии, 1992) и печени трески европейских вод (Хэлоу и др.,1992), показали соизмеримые значения и схожие тенденции в диапазонах концентраций с Каспийскими рыбами. Данные по кумуляции ряда металлов в представителях ихтиофауны северо-восточного Каспия являются представительными для характеристики токсикологической ситуации в этом районе моря. 2. Пути решения экологических проблем Каспийского моря Экологические проблемы Каспия и его побережья являются следствием всей истории экстенсивного экономического развития в странах региона. На это накладываются как долговременные природные изменения (вековые колебания уровня моря, изменение климата), так и острые социально-экономические проблемы сегодняшнего дня (переходный период, экономический кризис, конфликты, внедрение транснациональных корпораций и т.п.). Возникшие проблемы по состоянию и загрязнению Каспия требуют срочного принятия мер по охране окружающей среды в регионе.

 Переход к нэпу. Восстановление народного хозяйства СССР (1921—1925 гг.)

В последующие годы расхождение темпов оказывается еще более разительным. В 1923 г. советская промышленность далеко шагнула вперед, увеличив объем продукции на 52,9%, в 1924 г. на 16,4% и в 1925 г. на 66,1%, а прирост продукции капиталистической промышленности за эти годы составил соответственно 9,2; 2,4; 7,1%; в 1926 г. он упал до 1%, а объем советской промышленности увеличился на 43,2%. В этом проявилось превосходство социалистических производственных отношений перед капиталистическими. Советская промышленность развивалась на основе экономических законов социализма, была свободна от анархии производства и кризисов, конкуренции, эксплуатации наемного труда. Преимущества советской системы хозяйства все полнее раскрывались в ходе социалистического строительства. Глава десятая СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПРОПОРЦИИ И ТЕМПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ в 1921-1925 гг.P 1. Основные уклады в промышленности СССР Для промышленности Советской страны переходного периода было характерно наличие различных общественно-экономических укладов: социализма, государственного капитализма, частнохозяйственного капитализма и мелкого товарного производства многотысячной армии городских и сельских кустарей и ремесленников

скачать реферат Высвобождение персонала

В отечественной науке различные проблемы и аспекты социально-трудовых отношений и экономики труда рассматривались в работах таких авторов, как В.Е.Гимпельсон, И.А.Денисова, Р.И.Капелюшников, Р.П.Колосова, Г.Г.Меликьян, Т.О.Разумова, С.Ю.Рощин, Ф.Т.Прокопов и др. Проблематике управления персоналом посвящены работы Т.Ю.Базарова, В.Р.Веснина, Б.Л.Еремина, П.В.Журавлева, Л.В.Карташовой, А.Я.Кибанова, В.И.Маслова, Ю.Г.Одегова, С.В.Шекшни и др. Сравнительный анализ нормативно-правового регулирования увольнений в разных странах находит отражение в работах Н.Т.Вишневской, И.Я.Киселева, Т.П.Космарской и др. Отдельные работы и монографии посвятили изучению процесса адаптации предприятий стран переходного периода к меняющимся экономическим условиям путем регулирования численности персонала и условий труда такие авторы, как В.Е.Гимпельсон, И.А.Денисова, Р.И.Капелюшников, Дж.Кёнингс, Х.Леманн, Т.М.Малева, Ф.Т.Прокопов, Р.М.Шахнович, Г.В.Юдашкина и др. Внутрифирменную политику и управление процессом высвобождения персонала на российских предприятиях изучали В.И.Кабалина, И.М.Козина, А.А.Никишов, А.В.Скавитин и др. Высвобождение персонала – движение работников, обусловленное ликвидацией рабочих мест или такой их реорганизацией, при которой изменяются требования к профессии (специальности) или квалификации работника, а также в связи с расторжением трудового договора по инициативе одной из сторон (работодателя или работника) или уходом на пенсию.

скачать реферат Мировая экономика (ответы на 94 экзаменационных вопросов)

В странах переходного периода уровень безработицы увеличился с 1,5 млн. в 1990 г. до 10 млн. сейчас. Структура безработицы является результатом структурных изменений в экономике, глобальный характер приобретает проблема недоиспользования трудовых ресурсов. Безработица - индикатор общей социально-экономической неустойчивости в мире. 38. Международные миграции.На численность населения оказывают влияние внешние миграции - эиммиграция и иммиграция. Виды международной миграции: безвозвратная, временно- постоянная, сезонная, маятниковая. Военные, политические и экономические причины миграции. Постоянный характер носят экономические миграции. вынужденные миграции вызваны причинами не экономического порядка. В 80-90-е гг. резко возросло число беженцев. Африка - 6 млн., Азия - 10 млн., Югославия - 2 млн. В 1992 г. всего в мире было 18 млн. беженцев (по сравнении с 10 млн. в 80-е гг.). Трудовая миграция играет основополагающую роль в миграциях населения. Трудовая миграция является типичным социально- экономическим явлением и охватывает все страны. В 1993 г. насчитывалось 30 млн. трудовых мигрантов. Причины миграции: национальные различия в уровнях зарплаты (более Ѕ международных мигрантов - выходцы из развивающихся стран), диспропорции на рынке труда, безработица.

скачать реферат Социальные процессы и отношения

Данное определение представляется нам наиболее полным поскольку, целью социальной политики должно быть не только стремление к материальному обеспечению и благополучию, но и стремление к нравственному, духовному обогащению граждан страны. На основании этого мы выделяем несколько основных направлений социальной политики, к которым относятся: политика в сфере доходов населения; политика в сфере труда и занятости; демографическая политика; миграционная политика; политика развития отраслей социальной сферы (образование, культура, здравоохранение и др.); политика в области социальной защиты населения. При смене моделей социально-экономического развития кардинальным образом меняется содержание всей социальной политики. Это видно на примере российского общества, где после долголетнего доминирования государственной системы социального обеспечения наиболее актуальной оказалась проблема определения стратегии переходного периода. Управление социальным развитием в предреформенной России строилось на основе идеологических постулатов о преимуществах социализма над капитализмом.

скачать реферат Мировая экономика

В развивающихся странах проблем стоит больше, чем в развитом мире. Основная часть экономически активного населения сосредоточена в с/х. В с/х только 1/2 занятых получает зарплату. Уровень открытой безработицы низок, однако это не отражает ситуацию в целом. Около 50% городских работников сосредоточено в неформальном секторе. В Африке и Центральной Америке открытая безработица составляет 15-20%. В Индии в 90-м г. открытая безработица составила 50 млн. человек (в целом -100 млн.). Среди безработных наблюдается высокий процент образованного населения. В 80-е гг. произошло обострение проблемы безработицы. В странах переходного периода уровень безработицы увеличился с 1,5 млн. в 1990 г. до 10 млн. сейчас. Структура безработицы является результатом структурных изменений в экономике, глобальный характер приобретает проблема недоиспользования трудовых ресурсов. Безработица - индикатор общей социально-экономической неустойчивости в мире.Вопрос 22. Связь в мировом хозяйстве.Начиная с 70-х гг. 20 в. в мире наблюдается ярко выраженная тенденция к интернационализации хозяйства, это привело к появлению глобальной системы производства, что в свою очередь послужило импульсом к укреплению компаний, которые расширили масштабы своей пространственной деятельности.

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
скачать реферат Географические аспекты деятельности транснациональных корпораций

Филиалы ТНК превращаются в составную часть экономической системы мирового хозяйства, поэтому они могут использоваться как инструмент экономической политики в интересах ведущих стран их происхождения. В результате национальные государства постепенно утрачивают контроль над экономическим ростом и не могут проводить более или менее успешную экономическую политику, поскольку наиболее важные решения в этой области принимаются в штаб-квартире ТНК. В сфере деятельности ТНК традиционно находятся самые крупные и современные предприятия, "работающие" не столько на внутренний, сколько на мировые рынки, часто монополизировавшие производство в соответствующих отраслях. Это обстоятельство, несомненно, усугубляет экономические проблемы страны, в которой действуют ТНК. Поэтому если действия ТНК вообще трудно контролируемы, то еще меньше они могут быть поставлены под эффективный контроль в слабых странах, странах переходного периода, а также развивающихся странах. Мощные ТНК, действующие в различных отраслях обрабатывающей, добывающей, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, электронике, разных отраслях машиностроения координируют свое производство и сбыт с предприятиями, разбросанными на всех континентах, управляют процессами международной кооперации и специализации в глобальных масштабах.

скачать реферат МВФ и экономическое окончание "холодной войны"

Кроме первого пункта остальные три совпадают с критикуемыми действиями МВФ при проведении первоначальных реформ в России (1992 г.). Гайдар указывал на бюрократизм в МВФ, и свидетельством этого было опоздание с принятием России в члены МВФ. Утверждение же МВФ об исключительной скорости процесса принятия России в члены МВФ не может быть оправданием проведения самых важных реформ без их финансирования. Гайдар исполнял так называемую теневую программу, являвшуюся не официальной, но необходимой для получения будущих кредитов. Когда золотовалютные резервы России упали почти до нуля, без гуманитарной помощи Запада она не смогла бы избежать массового голода . Предоставление кредитов России в форме S F (Систематический трансформационный фонд), придуманного только для стран переходного периода, было одобрено советом директоров МВФ лишь в апреле 1993 года. Третий пункт критики является наиболее дискуссионным. В результате неожиданного падения производства во всех странах - реципиентах МВФ усилилась критика в адрес последнего.

скачать реферат Всемирная торговая организация и ее роль в мировой экономике.

Соглашение определяет те виды субсидий, которые должны быть запрещены (экспортные субсидии и субсидии для национальных товаров, защищающие их на национальных рынках); субсидии, которые разрешены или могут быть применены при условии, что они не нарушают торговые интересы других стран. Это соглашение содержит специальное положение для стран переходного периода. Применение статьи VI ГАТТ (Антидемпинговый кодекс) Уточнение процедур расчета размера демпинга и укрепление процедур антидемпинговых мер, установление факта ущерба от демпинга и механизма урегулирования споров, введение понятия минимальный ущерб, при котором антидемпинговые меры не будут применяться. Соглашение предусматривает автоматическую отмену антидемпинговой пошлины в течение 5 лет с момента ее введения. Правила происхождения товаров Соглашение, обязывающее страны-участницы гармонизировать национальные правила происхождения товаров и применять их таким образом, чтобы не создавать дополнительных препятствий для международной торговли. Санитарные и фитосанитарные меры Соглашение признает право вводить эти меры, но требует гармонизации подобных национальных мер, применения их на недискриминационной основе (национальный режим) и осуществления таким путем, чтобы они не создавали дополнительных препятствий для международной торговли.

скачать реферат Развивающиеся страны в мировой экономике

Страны переходного периода (в прошлом социалистические страны или страны с централизованным планированием экономики) . Развивающиеся страны В соответствии с перечисленными критериями эти метасистемы делятся на целый ряд подсистем. Необходимо иметь в виду, что зачастую крупнейшие мировые организации недостаточно четко следуют вышеназванным критериям, принимая во внимание формальные признаки принадлежности к той или иной группе стран. Так, статистика ООН включает в число развивающихся стран КНР, КНДР, Кубу, а также страны, достигшие относительно высокого уровня развития хозяйства – Бразилию, Республику Корея, Сингапур и т.д. Эксперты же Мирового банка основным критерием выделения тех или иных групп стран считают уровень ВВП на душу населения. С 1988 года в публикациях Мирового банка некогда социалистические страны были отнесены к группе развивающихся стран.2. Основные социально – экономические особенности развивающихся стран.Важной характеристикой общности освободившихся государств является нарастающая дифференциация составляющих ее стран.

скачать реферат Периодизация становления и развития мирового хозяйства

Наиболее крупными подсистемами являются три группы национальных экономик: промышленно развитые (капиталистические) страны, страны переходного периода (в прошлом социалистические или страны с централизованным планированием экономики) и развивающиеся страны. При этом названные подсистемы в соответствии с вышеперечисленными критериями могут также подразделяться на ряд субсистем. Необходимо иметь в виду, что зачастую крупнейшие международные организации недостаточно четко следуют вышеназванным критериям, принимая во внимание формальные признаки принадлежности к той или иной группе стран. Так, статистика ООН включает в число развивающихся стран КНР, КНДР, Кубу, а также страны, достигшие относительно высокого уровня развития хозяйства — Бразилию, Республику Корея, Сингапур и т. д. Эксперты же Мирового банка основным критерием выделения тех или иных групп стран считают уровень ВВП на душу населения. С 1988 г. в публикациях Мирового банка некогда социалистические страны были отнесены к группе развивающихся стран. Представленное учебное пособие в основном базируется на данных классификации ООН. Система важнейших показателей В целях проведения анализа экономического положения стран мира эксперты, как правило, используют ряд важных индикаторов, характеризующих динамику и состояние мировой экономики.

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
скачать реферат Роль национальной валюты в переходный период

Либерализация цен обычно сопровождается также открытием внешней торговли, что в свою очередь, может вести к девальвации обменного курса. В большинстве стран переходного периода связь внутренних цен с обменным курсом более тесная, чем в развитых промышленных странах, т.к. экономика этих стран зависит от импорта либо от экспорта монопродукции (нефть, газ, золото и др.). В частности, в нашей республике степень открытости экономики высокая, принят режим плавающего регулируемого обменного курса, и, поскольку многие потребительские товары импортируются, то изменение цен на внутреннем рынке во многом зависит от цен стран-торговых партнеров и обменного курса. Ограничительная денежно-кредитная политика, проводимая в Кыргызстане в начальном периоде реформ, способствовала значительному спаду темпов инфляции ( с 87,2 % в 1994 до 32 % в 1995 году). Однако, в 1996 году темп роста денежной массы снизился более чем в 3,5 раза, а темп инфляции – повысился до 35%. Это указывает на возрастающее влияние немонетарных факторов. Таким образом в нашей республике можно выделить следующие группы инфляционных факторов: монетарные (рост денежной массы); немонетарные (административное повышение цен на ряд товаров и услуг, колебание цен на продукцию предприятий-монополистов, введение новых налогов и пошлин; колебание обменного курса; объективный процесс приближения внутренних цен к уровню мировых.

скачать реферат Создание Службы занятости в России

Под социальной защитой населения от безработицы понимается комплекс мер по обеспечению гарантий в области занятости. Государство гарантирует безработному: выплату пособий по безработице, выплату стипендии в период профессиональной подготовки, возможность участия в оплачиваемых общественных работах, компенсацию затрат в связи с добровольным переездом в другую местность по предложению службы занятости, оплату за счет службы занятости периода временной нетрудоспособности потерявшим работу и заработок. Основные формы материальной поддержки безработных - пособие по безработице и доплаты на иждивенцев, компенсации работникам, высвобождаемым из организации. Помощь безработным включает также посредничество в трудоустройстве. Список используемой литературы: 1. Ананьев А. «Новые процессы в занятости населения в условиях перехода к рыночной экономике», «Вопросы экономики», № 5 – 1995. 2. Балацкий Е. «Россия: проблема безработицы в переходный период», «Проблемы теории и практики управления», № 1 –1993. 3. Батяева Т., Гарсия-Исер М., Касаткина А., Кутепова Н. «Безработица среди специалистов - российкий феномен», «Человек и труд», № 11 – 1993. 4. Бородянский Э., Кузьмин В. «Реальный путь противодействия безработице», «Человек и труд» № 9 – 1996. 5. Дикаpева А.А., Миpская М.И. «Социология труда» M.: Высшая школа, 1989. 6. Колосов В.«Правовое регулирование занятости», «Советские профсоюзы» №2 – 1992. 7. Котляр С. «Методология оценки безработицы», «Человек и труд», № 8 – 1993. 8. Матыцина Н. «Обеспечение занятости населения», «Экономист», №4 – 1992. 9. Мацкуляк И.Д. «Стратегия занятости: предотвращение безработицы (политико-экономический аспект)» М.: Экономика, 1990.

скачать реферат Управление процессами организации сбора и обобщения статистических данных на примере Алматинского областного управления статистики

Она неоднократно менялась в процессе совершенствования структуры государственного управления и полностью отражала административно-территориальное деление страны, В развитых странах официальная статистика стала необходимым элементом информационной системы демократического общества, обеспечивая правительство, экономические круги и общественность данными об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении. Такая роль официальной статистики закреплена в составе первого из десяти принципов официальной статистики в специальном документе Статистической комиссия ООН, принятом единогласно на специальной сессии 11-15 апреля 1994 года. Высокая значимость статистики соответствует переживаемому в настоящее время переходу человеческой цивилизации от индустриальной экономики к экономике информационной, в которой основным потребляемым ресурсом становится информация. В странах переходного периода реформирование официальной статистики также сопровождается повышением ее роли в информационном обеспечении потребностей общества, что наряду с другими внешними и внутренними факторами приводят к соответствующим институциональным преобразованиям в системе органов государственной статистики, в том числе их структуры на территориальном уровне.

скачать реферат МВФ и экономическое окончание "холодной войны"

Кроме первого пункта остальные три совпадают с критикуемыми действиями МВФ при проведении первоначальных реформ в России (1992 г.).      Гайдар указывал на бюрократизм в МВФ, и свидетельством этого было опоздание с принятием России в члены МВФ. Утверждение же МВФ об исключительной скорости процесса принятия России в члены МВФ не может быть оправданием проведения самых важных реформ без их финансирования. Гайдар исполнял так называемую теневую программу, являвшуюся не официальной, но необходимой для получения будущих кредитов. Когда золотовалютные резервы России упали почти до нуля, без гуманитарной помощи Запада она не смогла бы избежать массового голода . Предоставление кредитов России в форме S F (Систематический трансформационный фонд), придуманного только для стран переходного периода, было одобрено советом директоров МВФ лишь в апреле 1993 года.      Третий пункт критики является наиболее дискуссионным. В результате неожиданного падения производства во всех странах - реципиентах МВФ усилилась критика в адрес последнего. Указывали на политику высоких процентов и соответственно уменьшение общей суммы инвестиций, скупое кредитование, массовую безработицу, непродуманную экономическую либерализацию, злоупотребление в ее проведении и последовавшие за этим бедствия, регрессию из-за жесткого бюджетного контроля, смуту из-за стремительной девальвации.      Все отрицательные последствия программы МВФ пагубны даже для экономики с относительно хорошо развитыми рыночными институтами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.