телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Книги -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Одесская Национальная Академия Связи им. А.С. Попова Комплексное задание на тему: Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства. Выполнил: студент гр. ИЭД-62 Колесник С.Н. Одесса 2003 Роль державного регулювання в сучасній економіці. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало визначені функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. Особливо зростає роль державного регулювання в умовах економічної кризи. Світовий досвід показав, що вихід із кризи можливий лише при твердій централізації державної влади і проведенні нетривіальних заходів для забезпечення економічного росту. Так було з західноєвропейськими країнами в післявоєнний період, і з латиноамериканськими (Чилі, Аргентиною, Бразилією) зовсім недавно. Державне регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одна з найважливіших і самих складних задач держави. Добре продумана і правильно організована політика в області фінансів – найважливіший фактор успішного розвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причин нинішньої кризи в нашій країні – непродумана політика держави в області фінансів. Фінансовий ринок – ринок короткострокових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто акцій, облігацій і інших цінних паперів. Основними сегментами фінансового ринку є: ринок грошового капіталу (кредитів), ринок цінних паперів, валютний ринок. Усі сегменти фінансового ринку дуже тісно взаємозалежні між собою. Найменші зміни на одному з них відразу волочуть зміни на інших. Так, наприклад, продаж Центральним банком державних облігацій (операція на ринку цінних паперів) веде до звуження грошової бази, що робить гроші більш дорогими, і, у свою чергу, викликає підвищення процентних ставок по кредитах, тобто відбиває на ринку грошового капіталу. Основними учасниками фінансового ринку виступають: держава, фізичні особи, підприємства, банки, пенсійні фонди, страхові компанії, пайові інвестиційні фонди. Незважаючи на сучасну тенденцію дерегулювання фінансової системи, ступінь централізації і державного контролю залишається значною. Методика впливу Центрального банку на ринкову економіку. НБУ організований у 1991р. на базі колишньої Української республіканської конутори Держбанку СРСР і її обласних керувань. Він являє собою систему єдиного банку і включає – центральний аппарат у м.Київ, Кримське республиканськке і 24 обласних відділення. Управління НБУ діють від його імені в межах наданих їм повноважень і функцій. Вони підзвітні Правлінню банку. Структурним підрозділом Національного банку виступає апарат инколації.

Центральний банк, проводячи політику рефінансування, надає кредити комерційним банкам по своїй дисконтній ставці. Також Центральний банк може самостійно встановлювати ставку по відсотках по деяких видах кредитів. З метою вилучення зайвої ліквідності банківської системи Центральний банк активно використовує такий інструмент, як депозитні операції. Ці операції дозволяють оперативно залучати в депозити тимчасово вільні грошові кошти банків і тим самим практично миттєво нейтралізувати їхній можливий тиск на валютний ринок. Наступним інструментом, за допомогою якого Центральний банк регулює грошово-кредитну політику, є процентна політика по операціях Центрального банку, тобто політика дисконтної ставки. Дисконтна ставка – це відсоток, під яким Центральний банк надає кредити комерційним банкам, виступаючи як кредитор в останній інстанції. Причому Центральний банк надає цей кредит не всім бажаючим банкам, а лише тим, хто має міцне фінансове становище, але терпить тимчасових труднощів. Дисконтну ставку встановлює Центральний банк. Зменшення її робить для комерційних банків позики резервних фондів дешевими. Комерційні банки прагнуть одержати кредит. При цьому збільшуються надлишкові резерви комерційних банків, викликаючи мультиплікаційне збільшення кількості грошей у звертанні. І навпаки, збільшення дисконтної ставки робить позики резервних фондів невигідними. Більш того, деякі комерційні банки, що мають позикові резерви, намагаються повернути них, тому що вони стають дуже дорогими. Скорочення банківських резервів приводить до мультиплікаційного скорочення грошової пропозиції. Зміна ставки рефінансування, викликаючи відповідну зміну ринкового відсотка, відбиває на стані платіжного балансу і валютного курсу. Підвищення ставки сприяє залученню в країну іноземного короткострокового капіталу, а в підсумку активізує платіжний баланс, збільшується пропозиція іноземної валюти, відповідно знижується курс національної валюти. Зниження ставки приводить до протилежних результатів. Заключення. Грошовий обіг України функціонує в нелегких умовах, які характеризуються продовженням кризових процесів у економіці і банківській системі, деформацією платіжної системи країни. Зберігаються неплатежі, широко застосовується бартер, іноземна валюта (в основному долар США), використовується для нагромадження, заощадження, а також обслуговує дуже значну частину кримінальної і тіньової діяльності, застосовуються грошові сурогати. Розвиток платіжної системи України неможливо тільки за рахунок поліпшення справ в області наявного звертання. Значна складова, в порівнянні з іншими країнами, готівки в складі грошової маси – явище змушене. Впровадження в практику сучасних методів і інструментів безготівкових розрахунків залишається однієї з головних задач у роботі Центрального Банку України. Ця задача може бути вирішена тільки в контексті загальної політики оздоровлення економіки України і переходу до стійкого росту економіки на основі тісної взаємодії НБУ з Урядом і іншими державними органами при узгодженні і проведенні єдиної грошово-кредитної політики. На даному етапі основні зусилля варто направити на витиснення з господарського обороту бартеру і сурогатів грошей, створити умови для нормалізації розрахунків між суб'єктами ринку, причому ініціативу в цьому питанні, через економічну вигоду, що розуміється ясно, повинні виявити і самі суб'єкти, що хазяюють, а також задачею номер один є повернення стійкої довіри населення до кредитних організацій і пропонованим ними послугам.

По-перше, монополія на емісію банкнот надає базу контролю над наявної складового грошового обігу, по-друге, особлива роль центрального банку у формуванні кредитних ресурсів банківської системи в цілому створює основу для визначення можливого обсягу банківських кредитів. У сучасних умовах перевага депозитної частини грошового обігу підвищує значення регулювання центральним банком саме обсягу пропозиції банківських кредитів. Регулювання центральним банком попиту на гроші здійснюється по цій же причині насамперед через регулювання умов надання кредитів центральним банком, побічно визначальні умови надання кредитів банківською системою. Вибір конкретних інструментів грошово-кредитної політики здійснюється з урахуванням особливостей національної фінансової системи, зокрема положення в ній банків, ступеня розвиненості інструментів грошового ринку, ступеня включення грошового ринку в процес інтеграції. Адекватність заходів для регулювання грошового обігу цим параметрам забезпечується їхньою постійною еволюцією. Еволюція інструментів регулювання грошового обігу слідом за зміною, наприклад, об'єкта регулювання аж ніяк не є автоматичної, але усі той же механізм ефективності додає їй примусовий характер. Так, зміни в банківській системі змінюють типи установ, операцій підметів регулюванню, а також канали, по яких відповідні регулюючі міри доходять до економічних агентів. Це змінює ефективність використовуваних інструментів, вимагає зміни їхнього співвідношення або розробки нових інструментів регулювання. Еволюція методів регулювання грошового обігу стимулюється почасти і його особливостями як об'єкта регулювання. Справа в тім, що регулююча діяльність центрального банку накладає визначені обмеження на умови грошового обігу, викликаючи двоїсту реакцію. З одного боку, зміна одного з параметрів ринку веде до зміни стану всієї системи в напрямку досягнення ринкової рівноваги. З іншого боку, відбувається пристосування форм ринкової діяльності в напрямку, що компенсує вплив регулюючих мір або дозволяє обходити них. Як безпосередні причини змін методів регулювання грошового обігу можна назвати: . досягнення високого ступеня розвитку інструментів грошового ринку, чия гнучкість дозволила швидко пристосуватися до регулюючих мір; . зміна структури банківської системи, розширення сфери оптових банківських операцій, що підвищують стійкість грошової сфери; . інтернаціоналізація банківської діяльності, що також збільшила мобільність цієї сфери, її здатність компенсувати вплив регулюючих мір. Центральний банк має у своєму розпорядженні комплекс інструментів, використовуваних для реалізації грошово-кредитної політики. Основними інструментами і методами грошово-кредитної політики Національног Банку України є: . обов'язкові резерви; . операції на відкритому ринку; . рефінансування банків; . депозитні операції; . процентна політика. Для регулювання ліквідності банківської системи Центральний Банк України активно використовує такий інструмент грошово-кредитної політики, як обов'язкові резерви. В основі дії цього інструмента лежить механізм впливу банківської системи на грошову пропозицію через банківський мультиплікатор. Якщо Центральний банк збільшує норму обов'язкових резервів, то це приводить до скорочення надлишкових резервів банків і до мультиплікативного зменшення грошової пропозиції, при зменшенні норми обов'язкових резервів відбувається мультиплікативне розширення пропозиції грошей.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шпаргалка по банковскому праву

Обязательным признаком банковского правоотношения является наличие специального субъекта: – банковской кредитной организации (коммерческого банка); – небанковской кредитной организации; – Банка России, который является одновременно и субъектом регулирования, поскольку издает нормативные акты, обязательные для исполнения, и объектом регулирования, поскольку тоже должен подчиняться указанным актам. Объектом банковского правоотношения является банковская деятельность, содержанием которой являются операции и сделки. Основания возникновения банковского правоотношения: – нормы закона; – административный акт; – договор или односторонняя сделка; – причинение вреда. Банковские правоотношения обладают следующими специфическими признаками: 1) наличие специального субъекта в виде банка или иной кредитной организации; 2) наличие специального объекта; 3) опосредованность через банковские правоотношения денежно-кредитной политики государства, что означает отсутствие свободы воли сторон в определении форм правоотношений и правил их реализации, прямое или косвенное участие государства в этих правоотношениях

скачать реферат Роль центрального банка

Видные западные экономисты, как, например, американский экономист П. Самуэльсон, считают политику обязательных, или минимальных резервов сильно действующим и мощным орудием центрального банка. Денежно-кредитная политика центральных банков. Центральный банк – основной проводник денежно-кредитного регулирования экономики, являющегося составной частью экономической политики правительства, главными целями которой служат достижение стабильного экономического роста, снижения безработицы и инфляции, выравнивание платежного баланса. Общее состояние экономики в большой мере зависит от состояния денежно- кредитной сферы. По числу институтов, объему кредитных ресурсов и операций базу всей денежно-кредитной системы составляют коммерческие банки и другие кредитные учреждения. Достаточно отметить, что от 75 до 90% денежной массы в большинстве стран составляют банковские депозиты и лишь 25-10% - банкноты центрального банка. Поэтому государственное регулирование денежно-кредитной сферы может быть успешным лишь в том случае, если государство через центральный банк способно воздействовать на масштабы и характер операций коммерческих банков.

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
 Финансы и кредит

Организация кредитования должна обеспечивать безусловный возврат ссуд, целевой характер их использования, стимулирование роста объема производства продукции, удовлетворяющей потребности общества, и увеличение доли кредитных вложений, направляемых на инвестиционные проекты в перспективные высокоэффективные отрасли. Общие ориентиры и рекомендации должны давать возможность инициативной работы практических работников, занимающихся отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных договоров. При этом можно определить предельные суммы кредитов, решения по которым принимаются сотрудниками разных должностных категорий. Кредитная политика банка разрабатывается также на основе положений экономической и денежно-кредитной политики государства, сложившейся хозяйственной ситуации в данном регионе. 118. Виды ссуд КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ. Учет кредитных операций коммерческих банков с клиентурой осуществляется на базе классификации кредитов. В основу классификации могут быть положены различные критерии (по экономическому назначению кредитов, по типам заемщиков, по срокам и т.д.)

скачать реферат Международная валютная система и её элементы

Форвардный курс (FR) и курс спот (SR) тесно связаны между собой. Если FR>SR, то говорят, что валюта котируется с премией, если FR необходимо содействовать стабилизации валютных курсов вокруг текущих значений. Ко времени луврской встречи курс американской валюты упал до уровня 150-155 японских иен за доллар. Заключение соглашения замедлило, а в следующем году и вовсе содействовало остановке удешевления американской валюты. Таким образом, согласованные действия ведущих стран позволяют противодействовать некоторым кризисным явлениям на мировых валютно-финансовых рынках, но они не могут устранить всех внутренних противоречий Ямайкской валютной системы. Заключение Таким образом, в своей курсовой работе я последовательно рассмотрел все элементы международной валютной системы. Мы поняли их сущность и место в системе. Так, мы выяснили, что валютный курс, пожалуй, является наиболее важным элементом, так как его роль в экономике страны довольно велика, в том числе и в экономике нашей страны. Валютный курс оказывает существенное влияние на внешнюю торговлю, воздействуя на соотношение экспорта и импорта и вызывая изменения внутриэкономической ситуации, изменяя поведение фирм, работающих на экспорт и конкурирующих с импортом, а также влияя на проводимую центральным банком денежно-кредитную политику.

 Банки и Деньги

При этом поставки осуществлялись, несмотря на быстрый рост взаимных неплатежей. По существу, задолженность предприятий стала играть роль дополнительной денежной массы, серьезно ослабившей финансовые ограничения на рост цен. Во всех развитых странах политика центрального банка является предметом политической борьбы между правительством, бизнесом и профсоюзами. Вырабатывая кредитно-денежную политику, центральный банк не в состоянии угодить всем. Представители бизнеса, ориентированные на экспорт, выступают за снижение курса национальной валюты, а тех, кто ориентирован на внутренний рынок, наоборот, устраивает политика "дешевых денег", позволяющая им увеличивать инвестиции. Представители финансового (ссудного) капитала заинтересованы в стабильности покупательной силы денег. Что касается профсоюзов, то им нужна денежная политика, обеспечивающая полную занятость. Интерес государства состоит в том, чтобы сократить дефицит платежного баланса. Эта противоречивость целей денежно-кредитной политики в экономической литературе получила название "магического квадрата", углами которого являются: 1) экономический рост, 2) полная занятость, 3) стабильность покупательной способности денег и 4) сбалансированность платежного баланса

скачать реферат Банки, их виды, операции банков

Причем в последние два десятилетия роль небанковских кредитно-финансовых учреждений повысилась. Так, большое значение на рынке ссудных капиталов США имеют страховые компании, ссудо-сберегательные ассоциации, пенсионные фонды. Центральные банки осуществляют руководство всей кредитной системой страны, ведут финансовые операции правительства, хранят временно свободные средства и обязательные резервы коммерческих и других банков, предоставляют им в случае необходимости кредиты для поддержания их ликвидности, обладают монопольным правом эмиссии банкнот, являются главными проводниками денежно-кредитной политики государства. В каждой стране есть центральный банк, как, например, Английский банк в Великобритании или Бундесбанк в Германии. В отличие от Великобритании или Германии центральный банк США представлен Федеральной резервной системой (приложение П20-1). Во всех развитых странах существует банковская система двух уровней. Первый уровень — это центральный банк, второй — коммерческие банки. Функции коммерческих банков — это прежде всего аккумулирование бессрочных депозитов (ведение текущих счетов) и доплата чеков, выписанных на эти банки, а также предоставление кредитов предпринимателям.

скачать реферат Денежные реформы

Стабилизация денежного обращения и снижение инфляционных процессов достигается за счет проведения центральными банками денежно-кредитной и антиинфляционной политики. Изменение элементов денежной системы связано с денежными реформами. Денежные реформы предусматривают не только внедрение в обращение новой денежной единицы, но и структурную перестройку действующей системы денежно-валютных и кредитных отношений. Они способствуют развитию отношений, характерных для рыночной экономики, а также повышают роль денег в развитии народного хозяйства. Цель курсовой работы – изучить денежные реформы в целом: их сущность, типологию, условия проведения. В соответствии с целью можно определить следующие задачи: - определить, в чем заключается сущность денежных реформ; - выявить причины, по которым обуславливается необходимость проведения денежных реформ; - рассмотреть основные виды денежных реформ, а так же методы стабилизации денежного обращения; - рассмотреть социально-экономические последствия денежных реформ на примере СССР и России. 1. Цели и задачи денежных реформ 1.1 Понятие и сущность денежных реформ Денежная реформа – преобразование денежной системы, проводимое государством с целью укрепления национальной валюты, упорядочения, повышения стабилизации денежного обращения и эффективности экономики страны.

скачать реферат Роль денег в рыночной экономике

Банковская система не изолирована от окружающей среды, напротив, она тесно взаимодействует с ней, представляет собой подсистему более общего образования, какой служит экономическая система. Будучи частью более общего, банковская система функционирует в рамках общих и специфических банковских законов, подчинена общим юридическим нормам общества, ее акты, хотя и выражают особенности банковского сектора, однако могут вноситься в общую систему, как и она сама, только в том случае, если не противоречат общим устоям и принципам, строят общую систему как единое целое. Элементы банковской системы образуют единство, выражают при этом специфику целого и выступают носителями его свойств. 28. Центральный банк РФ, его основные цели и функции Главным звеном банковской системы любого государства является центральный банк страны. В различных государствах такие банки называются по-разному: народные, государственные, эмиссионные, резервные, Федеральная резервная система (США), Банк Англии, Банк Японии, Банк Италии и др. На ранней стадии развития банковского дела главным отличием центральных банков от коммерческих являлось право эмиссии банкнот. Впоследствии, кроме эмиссии банкнот, за центральными банками закрепилась роль казначея государства, посредника между государством и коммерческими банками, проводника денежно-кредитной политики государства.

скачать реферат Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

Полномочия территориального учреждения 55 Заключение 63 Список используемой литературы 65 Приложение 66 Введение Большой экономический словарь даёт следующее определение центрального банка: государственное кредитное учреждение, наделённое правом выпуска банкнот, регулирования денежного обращения, кредита и валютного курса, хранения официального золотовалютного резерва. Является «банком банков», агентом правительства при обслуживании госбюджета. Особая роль центрального банка в кредитной системе состоит в том, что он главным образом обслуживает коммерческие банки и государство, являясь для них кредитором последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность в соответствие с общей экономической стратегией, и выступает ключевым агентом государственной денежно-кредитной политики, при этом со стороны Банка России используются, в первую очередь экономические методы управления и только в отдельных случаях административные.

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
скачать реферат Роль Национальный банка в банковской системе Республики Беларусь

Содержание 1. Роль Национальный банка в банковской системе Республики Беларусь 1.1 Понятие банковской системы и её характеристика 1.2 Национальный Банк как элемент банковской системы 2.Основные направления деятельности Национального банка 3. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь 3.1 Особенности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь 3.2 Деятельность Национального банка в области проведения единой денежно-кредитной политики государства 1. Национальный банк как элемент банковской системы Понятие банковской системы и её характеристика Если в стране в достаточном количестве имеются действующие банки, кредитные учреждения, а также все те экономические организации, которые выполняют отдельные банковские операции, то можно говорить о наличии банковской системы. Помимо них, в банковскую систему входят также специализированные организации, не осуществляющие банковских операций, но обеспечивающие деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами банков, организации, определяющие рейтинги банков, обеспечивающие их специальным оборудованием и информацией, специалистами и т. д. При этом банки и кредитные учреждения в разнообразных формах и регулярно взаимодействуют со своими клиентами—субъектами экономики, с центральным банком, другими органами государственной власти и управления, друг с другом и со вспомогательными организациями.

скачать реферат Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

Наделение центрального банка указанными полномочиями позволяет обеспечить эффективное функционирование двухуровневой банковской системы. Для реализации перечисленных функций центральному банку необходима обширная сеть региональных учреждений, а так же центральный аппарат. Организационная структура центрального банка представлена его основными органами управления, службами и подразделениями, каждое из которых наделяется соответствующими полномочиями и выполняет строго определенные функции. Примерная структура Центрального банка приведена в Приложении . Таким образом, особая роль центрального банка в кредитной системе состоит страны в том, что он главным образом обслуживает коммерческие банки и государство, являясь для них кредитором последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность в соответствие с общей экономической стратегией государства, и выступает ключевым агентом государственной денежно-кредитной политики. 1.2 Операции центральных банков Центральный банк осуществляет свои функции путем проведения банковских операций, которые, как и у любого другого банка, делятся на пассивные и активные.

скачать реферат Банковская система России

Впоследствии кроме эмиссии банкнот за центральными банками закрепилась роль казначея государства, посредника между государством и коммерческими банками, проводника денежно-кредитной политики государства. Центральные банки, созданные на основе коммерческих банков, затем были национализированы. В настоящее время их капитал полностью или частично принадлежит государству. Создание центрального эмиссионного банка было обусловлено процессами концентрации и централизации капитала, переходом к единым национальным денежным системам. Во всех развитых странах действуют законы, в которых закреплены задачи и функции центрального банка, а также определены инструменты и методы их осуществления. В некоторых государствах главная задача центрального банка законо­дательно закреплена в конституции. Обычно основным правовым актом, регулирующим деятельность национального банка, служит закон о центральном банке страны. Он устанавливает организационно-правовой статус центрального банка, процедуру назначения или выборов его руководящего состава, порядок взаимоотношений с государством и национальной банковской системой.

скачать реферат Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Банковская система республики Казахстан: проблемы и перспективы её развития» Введение Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении.

скачать реферат Банки их виды, функции

Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчёты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышает общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчётов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы – это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным образом.

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
скачать реферат Денежно-кредитная политика государства

Уровень инфляции в России остается довольно высоким, что делает производственный сектор экономик непривлекательным для иностранных инвесторов. Проблемы денежно-кредитной политики обусловлены также тем, что в российском правительстве нет достаточно «подкованных» людей в области рыночной экономики. Отсюда ее непоследовательность, неудачное заимствование зарубежного опыта. В данной работе будут рассмотрены необходимости и цели денежно-кредитной политики, инструменты её реализации. Так же будут рассмотрены характерные черты денежно-кредитной системы России. Необходимость и цели денежно-кредитной политики государства Под денежно-кредитной политикой государства понимается совокупность экономических мер по регулированию денежно-кредитного обращения, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста путем воздействия на уровень и динамику производства, занятости, инфляции, инвестиционной активности и других макроэкономических показателей. Кредитно-денежная политика проводится Центральным банком. Конечной целью проводимой Центральным банком и государственными институтами денежно-кредитной политики является организация стабильности денежного обращения, обеспечивающего достижение устойчивого роста национального производства, характеризующегося потной занятостью и отсутствием инфляции.

скачать реферат Влияние ставки рефинансирования Банка России на экономику Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам в 1992-2001 годах

Сложившаяся мировая практика показывает, что через денежно-кредитную политику государство воздействует на денежную массу и процентные ставки, а они, в свою очередь – на потребительский и инвестиционный спрос. Денежно-кредитная политика – это проводимый правительством страны курс и осуществляемые меры в области денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение устойчивого, эффективного функционирования экономики, поддержание в надлежащем состоянии денежной системы. Целями кредитно-денежной политики являются экономический рост, полная занятость, стабильность цен, устойчивый платежный баланс. Для достижения этих целей применяются такие инструменты денежно-кредитной политики как: а) лимиты кредитования; б) изменение нормы обязательных резервов; в) операции на открытом рынке; г) изменение ставки рефинансирования. В соответствии с темой курсовой работы рассмотрим такой инструмент как изменение ставки рефинансирования. Ставка рефинансирования – это процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет кредит коммерческим банкам с целью дать им возможность кредитовать предприятия, коммерческие фирмы, предпринимателей, использовать денежные средства для закупки государственных ценных бумаг и в иных целях.

скачать реферат Современное состояние хозяйственно-экономической жизни промышленно развитых стран

Ее проводят центральные банки государств, которые изменяют процентные ставки с помощью дисконтной политики; устанавливают нормы минимальных обязательных резервов частных банков, хранящихся на особых счетах Центрального банка; осуществляют операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами и ценными бумагами негосударственных компаний и банков. Денежно-кредитная политика используется для ослабления Циклических колебаний в развитии экономики и борьбы с инфляционными процессами. Налоговая политика служит рычагом стимулирования деловой активности предпринимательского сектора, структурной перестройки экономики и территориального размещения производства. Своеобразной разновидностью налоговой политики является Ускоренная амортизация. Фирмам разрешается списывать в амортизационный фонд прибыли до половины стоимости оборудования в течение трех—четырех лет его эксплуатации. Это ускоряет накопление капитала, его техническое обновление и экономический рост. Однако чрезмерный рост налогов приводит к снижению деловой активности, к замедлению экономического роста и развитию «теневой экономики».

скачать реферат Рынок ценных бумаг

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), представляющий правительство как агент, покупает и продает государственные ценные бумаги на рынке ценных бумаг (операции «на открытом рынке») с целью регулирования денежной массы в обращении. Государственные ценные бумаги в экономике России выполняют следующие функции: • являются наиболее цивилизованным рыночным способом формирования государственного долга; • обеспечивают кассовое исполнение государственного бюджета путем покрытия коротких разрывов между доходами и расходами, возникающих из-за несовпадения во времени налоговых поступлений и расходов бюджета; • выступают при проведении денежно-кредитной политики государства регулятором не только денежного обращения, но и развития эконо­мики в целом: сущность денежно-кредитной политики состоит в измене­нии денежной массы в целях достижения подъема общего уровня произ­водства, повышения занятости и предотвращения инфляции; • мобилизуют средства для финансирования целевых государствен­ных и местных программ, имеющих важное социально-экономическое значение; • могут выступать в качестве залога по кредиту, предоставленному Центральным банком РФ правительству, по ссудам, взятым коммерчес­кими банками у Центрального банка РФ, а также по кредитам, получа­емым предприятиями в коммерческих банках.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.