телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:История экономических учений

Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Але насправді не схильність до обміну породжувала розподіл праці, а, навпаки,— розподіл праці виступає передумовою обміну. Не можна погодитись з заявами дослідників, які услід за Марксом зауважували, що Сміт змішує розподіл праці в мануфактурі і суспільстві. Дійсно, Сміт починає аналіз з поетапного розподілу праці в мануфактурі по виробництву голок і через фаховий розподіл, аналіз економічних функцій класів він виходить на суспільний поділ праці. Так як у Сміта саме можливість обміну веде до розподілу праці, то ступінь останнього, пише він, завжди повинна обмежуватись розмірами ринку. Саме розвиток ринку, розвиток шляхів сполучення сприяють тому, що «промисли всякого роду починають природно ділитись і вдосконалюватись». Розподіл праці і обмін передбачають наявність знаряддя обміну. Таким знаряддям у Сміта виступають гроші. Виникнення грошей Сміт правильно розглядає як об'єктивний процес, а не результат домовленості виробників. У своїй праці Сміт наводить надзвичайно цікавий матеріал про історію виникнення грошей. Він досить детально простежив цей процес і показав, що гроші ~ це товар, який виділився з маси інших товарів в результаті розвитку обміну. Гроші, як і інші товари, мають вартість. Їх Сміт розглядає як засіб, що полегшує обмін. Визнаючи всі функції грошей, Сміт, проте, основною, визначальною називає функцію грошей як засіб обігу. Гроші він назвав «великим колесом обігу» і підкреслив, що вони відрізняються від товарів, які обертаються за їх допомогою. На відміну від меркантилістів, які золото і срібло вважали носіями суспільного багатства, Сміт підкреслює, що доход суспільства міститься саме в товарах, а не в грошах. Сміт вважає доцільним заміну золота і срібла паперовими грішми для здешевлення обігу. Найбільш придатними для цієї ролі він вважає банкноти. Загальна сума паперових грошей не повинна перевищувати кількість золотих і срібних грошей, які вони заміняють. Регулювання кількості паперових грошей в обігу повинні здійснювати банки. Теорія вартості. Перш за все слід зазначити, що Сміт, як і інші економісти, вживає термін цінність, а не вартість. Цінність у нього має два значення: корисність і можливість придбання інших предметів. Перше він називає «цінністю в споживанні», друге — «цінністю в обміні». Отже, мова йде про споживну й мінову вартість. На парадоксі води і перлів Сміт пояснює різницю між споживною і міновою вартістю. Речі, що мають велику цінність у споживанні, зазначає він, часто мають невелику цінність в обміні, і навпаки. «Нема нічого кориснішого за воду, але за неї навряд чи що-небудь купиш і навряд чи одержиш що-небудь в обмін. А діамант майже не має якої- небудь цінності в споживанні, але часто в обмін на нього можна одержати дуже велику кількість інших благ». Для з'ясування основних правил, що визначають мінову цінність товарів, Сміт ставить і вирішує три завдання: 1) визначити дійсне мірило мінової цінності, тобто визначити дійсну ціну всіх товарів; 2) показати, з яких частин вона складається; 3) з'ясувати, в силу яких обставин відбувається відхилення ринкової ціни від природної. • Мінову або природну цінність товару Сміт, як і Петті, визначає працею. «Праця,— писав він,— є дійсне мірило мінової цінності всіх товарів»^.

Його послуги зникають в момент їх надання. Згідно з таким визначенням продуктивної праці вся сфера нематеріального виробництва оголошувалась непродуктивною. До цієї сфери Сміт відносить діяльність держави, їі чиновників, церкву, армію, флот тощо. Визначення продуктивної й непродуктивної праці Смітом є суперечливі. Якщо взяти простого товаровиробника, то він виготовляє товари, але не приносить капіталісту прибутку. Отже, його праця за однією ознакою є продуктивною, а за другою — непродуктивною. У Сміта його вчення про продуктивну й непродуктивну працю займає значне місце, тому що він із зростанням продуктивної праці пов'язував зростання національного багатства країни і тому енергійно наполягав на скороченні непродуктивної праці. Такий підхід Сміта до визначення продуктивної й непродуктивної праці був підданий критиці багатьма його сучасниками, які ширше трактували продуктивну працю. Економісти класичної школи сприйняли такий підхід. З певним зауваженням сприйняв його і Маркер Капітал, Сміта — це головна рушійна сила економічного прогресу. Під капіталом; розуміє запас продукції, що приносить прибуток або за допомогою якого: працею створюються нові блага. Запаси певної особи, писав він, діляться на дві частини. «Та частина, від якої вона чекає одержати дохiд, називається її капіталом. Друга частина — це та, яка йде на безпосереднє її споживання. Капітал він поділяє на основний і оборотний. До основного капіталу він відносить машини і різні знаряддя праці, промислові і торговельні будівлі, склади, будівлі на фермі, «покращення землі» (розчистка, осушення, внесення добрив), «людський капітал» — капіталізована цінність «придбаних і корисних здібностей усіх мешканців або членів суспільства». Віднесення Смітом людського капіталу до основного правомірно випливає з того, що капітал у нього — це виготовлені матеріальні ресурси, а здібності робітників до праці також «виготовлені» за допомогою використання матеріальних ресурсів. Включення до основного капіталу трудових навичок і здібностей робітників здійснював ще Петті. Сміт, оголошуючи здібності, навички капіталом, робив висновок, що робітник, крім «звичайної заробітної плати» за «звичайну працю», одержить відшкодування витрат на навчання і прибуток на них. У К. Маркса, як побачимо далі, мовиться про те, що кваліфікована робоча сила має вищу вартість. Оборотний капітал у Сміта складається з грошей, запасів продовольства, запасів сировини і напівфабрикатів, а також готової продукції, що перебуває на складах і в магазинах. Поділ на основний і оборотний капітал Сміт застосовує до будь-якого капіталу, незалежно від сфери його використання. Різницю між ними він бачить в тому, що перший приносить прибуток, не вступаючи в обіг і не змінюючи власника, а другий — приносить доход тільки за допомогою обігу і зміни власника. Основний капітал формується і поповнюється за рахунок оборотного. Він не може приносити доход без допомоги оборотного. Співвідношення між основним і оборотним капіталом, підкреслює Сміт, неоднакове в різних галузях виробництва. Мету функціонування капіталу Сміт трактує позаісторично. Він писав, що «єдину мету і призначення як основного, так і оборотного капіталів становить збереження і збільшення запасів, що призначаються для безпосереднього споживання».

смотреть на рефераты похожие на "Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта) " Черкаський iнститут економiки I права Ф-т : Менеджмент безпеки бiзнесу Контрольна робота з предмету “ Iсторiя економiчних вчень”на тему: Економічне вчення А. Сміта Виконав: ст. гр. МБЗ-1 Стецiв М.Я. Львiв 2001 р. Адам Сміт (1723—1790) — видатний англійський економіст мануфактурного періоду. В його працях і в працях його послідовника Д. Рікардо класична буржуазна політична економія набула найвищого розвитку. Народився А. Сміт у шотландському місті Керколді в родині митного чиновника. Навчався в університетах Глазго і Оксфорді, де вивчав філософію, літературу, історію, фізику, математику. В 1751 р. був обраний професором університету в Глазго і згодом очолив там кафедру моральної філософії. В 1764 р. Сміт залишає університет і стає вихователем англійського герцога Баклю, з яким подорожує протягом трьох років. Перебуваючи у Франції, Сміт знайомиться з енциклопедистами і фізіократами. Повернувшись до Англії, він оселився в- рідному місті Кірколді, де працює над своєю книгою «Дослідження про причини і природу багатства народів». Вона була опублікована в 1776 р. і принесла Сміту світову славу. Його стали називати шотландським мудрецем, творцем нової науки — політичної економії. Останні роки свого життя Сміт працював митним комісаром Шотландії. Наоліюючи філософів-просвітителів, які за вихідний пункт своєї системи брали «соціальну людину», Сміт ставить перед собою наукове завдання її комплексного дослідження. В своїх працях він розглядає окремі аспекти, сторони людської природи: моральні, громадські, економічні. В «Багатстві народів» Сміт досліджує «людину економічну». Це дослідження не ізольоване від двох інших аспектів людської природи. Метод, який застосовує Сміт, можна назвати дедуктивно-індуктивним. Він вдається і до аналізу внутрішніх закономірностей економічних явищ, які вивчає, і до опису їх зовнішніх проявів. Працям Сміта притаманні системність, історизм і еволюціонізм. Щодо історизму, який заперечувався в марксистській літературі (на тій підставі, що Сміт трактує капіталізм як вічний спосіб виробництва), то він проявляється в тому, що у Сміта звичаї, інститути, економічні категорії змінюються. Неоднакові вони і в різних народів, і вивчення, і пізнання їх можливе лише в процесі еволюції. Суспільство Сміт розглядає як сукупність індивідів, що наділені від природи певними властивостями, які наперед визначають їх економічну поведінку. Основними з них виступають такі, як трудове походження життєвих благ, схильність до обміну послугами, або результатами своєї праці, егоїстичні інтереси людини — намагання покращити своє становище. Трудове походження життєвих благ змушує людину приносити в жертву «своє дозвілля, свободу, спокій», тобто терпіти певні тілесні й душевні тягарі. Схильність до обміну, «схильність міняти, вимінювати, обмінювати один предмет на інший» — одна з вирішальних ознак людської природи. Вона зумовлює те, що люди через розподіл праці концентрують свою діяльність на якійсь певній її формі, що підвищує її продуктивність.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Адам Смит

Но самое главное надо сказать здесь. Величайшей заслугой Смита является научное обоснование трудовой теории стоимости. Эта теория утверждает, что стоимость товаров и богатство создаются только трудом, притом всяким производительным трудом будь то в земледелии, в промышленности или в горном деле. Товары обмениваются, как правило, по их трудовой стоимости. Следствия этой теории громадны. Вот важнейшие из них: раз стоимость создается только трудом, то собственники капитала и земли не более как предоставляют необходимый материал, объект труда, а их доходы лишь вычет из создаваемой трудом стоимости продукта. Эта идея ведет к теории прибавочной стоимости, создание которой Марксом было революционным переворотом в политической экономии. Экономическое учение Смита явилось одним из источников марксизма. Правда, в трудовой теории стоимости и тем более в развитой на ее основе теории распределения доходов между основными классами Смит был непоследователен. Он написал и много такого, что было позже использовано для защиты капитализма и эксплуатации человека человеком

скачать реферат Экономических учений

В экономическом учении Смита большое значение придаётся накоплению капитала. 1. Дав анализ экономических явлений и процессов, Рикардо сформулировал серию экономических законов, которые вошли в сокровищницу политической экономии. Центральное место в учении Рикардо занимает теория стоимости. 1. Сэй продолжал труды Смита. Он завершает поражение идей физиократов. Производить – значит просто создавать полезности, увеличивать способность вещей отвечать нашим потребностям и удовлетворять наши желания. 1. Мальтус известен своим законом о народонаселении. Он представляет рост населения геометрической прогрессией, а рост производства арифметической. Мальтус предполагает, что каждый член прогрессии соответствует периоду в 25 лет. 1. Великие утописты (Шарль Фурье, Роберт Оуэн и др.) внесли ценный вклад в экономическую науку, впервые указав на исторически преходящий характер капитализма, отметив, что капиталистические отношения не являются вечными и естественными. 1. Постановка и разработка социальных проблем, обращение к социальным аспектам экономических явлений и процессов составляют одну из сильных сторон марксистской методологии, подхода к познанию многосложной и противоречивой действительности. 1. Экономисты-историки делали классической политической экономии три главных упрёка, ставя ей в вину: 1. «универсализм»; 2. рудиментарную, основанную на эгоизме психологию; 3. злоупотребление дедуктивным методом. 1. А.И. Чупров подчёркивал, что изменения меновых пропорций товаров совпадают с переменами в количестве труда, потребного для производства тех же товаров. А.А. Исаев считал неверным мнение субъектистов о том, что «чем более предмет полезен, тем он и более ценен». Н.А. Каблуков подчёркивал, что приложение труда составляет главнейшею особенность материального производства.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
 Адам Смит

На баррикадах Парижа и Лиона в 30-х годах пролетариат впервые по-настоящему выступил с оружием в руках против своего классового врага. Само слово «социализм» родилось в это время. Лето 1844 года принесло трагическое восстание силезских ткачей. Приближался 48-й год. За полвека Смит стал классиком из классиков. «Богатство народов» вышло в десятках изданий. Буржуазия, прежде всего английская, провозгласила его пророком своего вечного царства. Смитова свобода торговли была написана на ее знамени. Но судьбы экономического учения Смита в его целом были сложнее и неожиданнее. Богатый биржевой делец и ученый, не уступавший Смиту ни силой логики, ни смелостью мысли,P Дэвид Рикардо развил его теорию стоимости и распределения и завершил здание буржуазной классической политэкономии. Буржуазия увидела себя в учении Смита Рикардо классом, полным жизненных сил и энергии, но вместе с тем классом бесчеловечным, обрекающим массу населения на наемное рабство. Смит и Рикардо не льстили буржуазии и не приукрашивали положения рабочих

скачать реферат Меркантилизм и доктрина А. Смита

Введение I. Доктрина Смита II. Основные аспекты экономического учения Смита .6 III. Общая характеристика меркантилизма .12 Заключение Литература Введение Выбор темы реферата не случаен. Здесь можно провести и методологические и исторические параллели. Хотя уже с 70-х годов прошлого века опровергнуто биологией утверждение связи филогенеза и онтогенеза, но и в этом тезисе можно вычленить здравое методологическое зерно. Эволюция экономического учения неразрывно связана с развитием общественного воспроизводства. Первоначальное накопление капитала связано с теорией меркантилистов, вернее, его теоретическое обоснование. Это время было связано с бурным ростом непроизводственного сектора, а именно коммерции. Что и до сих пор наблюдается в России, а именно высокие, пусть уже и замедляющиеся, темпы развития торгового сектора. И можно смело утверждать, что огромные состояния современных нуворишей заработаны именно коммерцией. Как говорил старина Маркс «Миром правит капитал!», Россией же правит торговый капитал. Но это весьма и весьма ущербный путь развития. Во-первых торговый оборот не рождает реальной новой стоимости, и если поэксплуатировать еще Маркса, то можно сказать, что новую стоимость рождает лишь труд, точнее прибавочный продукт.

 Геополитика постмодерна

С другой стороны, нельзя упускать из виду слаженную и эффективную деятельность агентов влияния Запада, приложивших все усилия, чтобы увести общественное внимание от подлинной формулировки объективно стоявшей проблемы. Как бы то ни было, невежество в сочетании с откровенной идеологической диверсией способствовали тому, что страна была поставлена перед выбором: либо социалистическая, плановая экономика (марксизм), либо рыночная модель либерализма, либо Карл Маркс, либо Адам Смит. Третье исключалось. Этот принцип исключенного третьего оказался для России фатальным. И именно здесь следует искать корень нашей национальной и государственной катастрофы. Для того чтобы яснее понять смысл подмены, необходимо в самых общих чертах описать существующие семейства экономических учений. Либерализм Одним из наиболее популярных и распространенных политэкономических учений является теория либерализма. Либерализм в экономической области означает безоговорочное доминирование принципа рынка надо всеми остальными социальными категориями, «полную свободу торговли» и знаменитый принцип «laisser faire»

скачать реферат Основы экономической теории

Чтстый продукт слу-жит основой всего развития.»        Кенэ делает вывод: кроме земледелия все остальные отрасли хозяйства бесплодны, ибо все сырые материалы производятся в земледелии, а в проиышленности лишь обретают новую форму.        Кенэ впервые ввел и использовал понятие воспроизводства как постоянного повторения производства и сбыта.        Подлинное становление Э.Т. связано с именами А.Смита и Д.Рикардо.        Адам Смит считал главным мотивом хозяйственной деятельности человека его корыстный интерес, для дости-жения которого человек вынужден оказывать услуги другим людям, предлагая свой труд или его продукты – так появляется разделение труда, которое способствует производительности и прогрессу общества, хотя отдельный че-ловек не стремится к этому, заботясь только о своем интересе.        В дальнейшем в классической школе это получило название «хомо экономикус».        Основой экономического учения Смита был принцип свободной конкуренции. «Невидимой рукой» Смит назы-вал стихийное действие объективных экономических законов, которые не только не зависят от воли людей, но час-то действуют вопреки ей.        Момент совпадения личного стремления человека к выгоде и действия «невидимой руки» Смит называет «естественным порядком».        Если экономическая деятельность каждого человека ведет ко благу общества,- главное, считал Смит, эту дея-тельность ничем не стеснять (экономическая свобода). 1.Ничем не стеснять мобильность рабочей силы – отменить цеховое устройство с его обязательным ученичеством и закон о поселениях.

скачать реферат Лекции по истории

Кене описывает разницу между двумя этими частями капитала - первоначальные авансы изнашиваются медленно и только определенная часть их входит в стоимость продукта, ежегодные авансы тратятся сразу и должны возобновляться по мере истрачивания, т.е. их стоимость входит целиком в стоимость готового продукта. 9. Кене впервые ввел и использовал понятия воспроизводства, как постоянного повторения производства и сбыта. На большом фактическом материале в "Экономической таблице" предпринята первая в истории экономической мысли попытка описать производство, распределение и потребление общенационального (совокупного) продукта. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ АДАМА СМИТА Потребность в дальнейшем рассмотрении, описании экономической жизни, необходимость создания системы экономических знаний порождает новый этап в истории экономической мысли, связанный с именем Адама Смита, и называемый классической буржуазной политэкономией. Капитализм 18 века становится основным укладом в экономике, преодолев пережитки феодальных отношений и собственные противоречия развития начальной фазы.

скачать реферат АДАМ СМИТ КАК ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Прибыль и в своей динамике вступает в противоречие с заработной платой: "Возрастание капитала, увеличивающее заработную плату, ведет к понижению прибыли". По мнению К.Маркса, "Смит уловил истинное происхождение прибавочной стоимости", установил закон ее происхождения. Исследуя рыночную конкуренцию, шотландский экономист прозорливо увидел также устойчивую зависимость рыночных цен от взаимодействия между спросом на товары и их предложением. "Рыночная цена каждого отдельного товара, – читаем мы, – определяется отношением между количеством фактически доставленным на рынок, и спросом на него ". Далее специально рассматривается абсолютный спрос и действительный спрос, на примерах показывается существенная разница между ними. Все это означает, что А.Смит определенно нащупал действие закона спроса и предложения. А.Смит внес определенный вклад в разработку многих других экономических законов. И этот вклад, несомненно, огромен. Но стоит, на мой взгляд, отметить общее: своеобразное трактование и рассмотрение различных экономических законом Смитом в определенной степени способствовало их дальнейшему развитию в экономической науке. Вывод. Не смотря на то, что некоторые ученые-экономисты утверждают, что "не надо изображать Адама Смита основателем политической экономии", я считаю, что он достоин высокого звания основателя экономической науки и заслуженно носит звание великого ученого, о котором даже поэты упоминали в своих произведениях.

скачать реферат Экономическая наука до Адама Смита

Экономическая наука до Адама Смита Реферат по курсу “История экономических учений” выполнил студент III курса: Шепелев И.В. Санкт-Петербургский Международный Институт Менеджмента (ИМИСП) Санкт-Петербург 1998 Меркантилизм Термин “меркантилизм” впервые обрел свое значение в трудах Адама Смита. Он отмечал: “Различные пути развития благосостояния в различные времена и у разных народов дали повод для развития двух различных, с точки зрения приобретения людьми богатства, ветвей политической экономии: “торговой системы”, или “системы меркантилизма”, и “сельскохозяйственной системы”. Эти две системы не исходили из одних и тех же оснований. Кенэ и группа его последователей, кого потомки договорились именовать физиократами (“экономисты” – таково было их самоназвание), выступали единым фронтом и представляли собою отдельную школу экономической мысли. Но английские памфлетисты XVII и XVIII вв. Представляли себе достаточно ясно, какое из определенных течений мысли они развевали; менее всего это относилось к той традиции, которую Адам Смит критиковал под названием “меркантилизм”.

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
скачать реферат Милтон Фридмен

Например, Федеральная резервная система США не является агентством правительства. Фактически это акционерное общество ведущих финансовых групп США, которые в соответствии с законом 1913 года о Федеральном резерве получили особые привилегии». По существу МВФ находится во владении финансовой мафии, которая представляет интересы группы семейных банков. «Тем самым,- считает Ларуш, — МВФ является агентством международной финансовой олигархии, подчинившей целый ряд правительств, которые позволяют этой монополии контролировать даже свои национальные валюты и создавать деньги из воздуха, не подкрепленные ничем». Известно, что Милтон Фридмен — не только идеолог монетаризма, но и активный поборник валютно-финансовой политики МВФ, ВБ и др. Линдон Ларуш — основоположник физической экономики и непримиримый борец против идеологии монетаризма и ее проводников, в первую очередь МВФ. И вдруг. уничижительной критикой МВФ разразился его яростный идеологический единомышленник! Тут есть над чем задуматься не только руководителям МВФ, но и тем, кто пытается у него прокормиться. Заключение. Несмотря на часто приклеиваемый ему политическими оппонентами ярлык «консерватора», Фридмен оказывается намного ближе к классическому либерализму Адама Смита и Джона Стюарта Милля, чем к традиционно консервативному крылу экономического учения.

скачать реферат Социальная философия Адама Смита

А между тем дело не только в том, что он был одним из самых своеобразных людей, но и в том, что его книги едва ли можно понять, если не иметь представления о нем как человек''. После Бэджгота смитоведение, конечно, продвинулось вперед. Тем не менее, в 1948 г. английский ученый Александр Грей говорит: ''Адам Смит был столь явно одним из выдающихся умов XVIII в. и имел такое огромное влияние в ХIХ в. в своей собственной стране и во всем мире, что кажется несколько странной наша плохая осведомленность о подробностях его жизни Его биограф почти поневоле вынужден выполнять недостаток материала тем, что он пишет не столько биографию Адама Смита, сколько историю его времени''. Потребности эпохи рождают нужного человека. Будучи обусловлена развитием самого капиталистического хозяйства, политическая экономия в Англии достигла такой стадии, когда возникла необходимость создания системы, необходимость упорядочения и обобщения экономических знаний. Смит был человеком и ученым, которому такая задача оказалась по плечу. Этот шотландец счастливо сочетал в себе способности абстрактного мышления с умением живо рассказывать о конкретных вещах.

скачать реферат Экономика: хозяйство, наука, отношения между людьми

Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» Под «невидимой рукой» А. Смит понимал стихийное действие объективных экономических законов. Эти законы действуют помимо, а зачастую и против воли человека. Порядок свободного проявления и эффективного удовлетворения частного экономического интереса, а также стихийного функционирования объективных экономических законов называется по Смиту естественным порядком. Основой экономического учения А. Смита был принцип свободной конкуренции. Только при свободном передвижении капитала, товаров, денег и людей ресурсы общества могут использоваться оптимально. Политика естественной свободы (по Смиту), была фундаментально обоснована в его теории и включала следующие элементы: . свободное движение рабочей силы; . свободная торговля землей; . отмена правительственной регламентации функционирования промышленности и внутренней торговли; . свобода внешней торговли. Экономическая политика многих стран через столетия испытала на практике теорию А. Смита, добившись экономического возрождения. В реальной жизни ведь так просто и одновременно так трудно создать условия, при которых могла бы воплотиться его мысль: для того, чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь в меру легкие налоги и терпимость в управлении: все остальное сделает естественный ход вещей.

скачать реферат Монетаризм - версии экономического роста и взгляд на роль государства

Данная работа ещё потому актуальна, что время реформ в России ещё далеко как не закончилось, а монетаризм призывает добиваться макроэкономической стабильности в долгосрочной перспективе, а не принимать меры по решению частных симптоматических проблем вызывающих в конечном итоге дестабилизацию экономики в целом. Временные меры не помогут излечить нашу экономику, а значит России необходим долгосрочный экономический курс, так пусть же учение монетаризма и, быть может, эта работа помогут ей в этом. Обоснованность теории определяется ее "предсказатеаыюй силой". (М. Фридман)1. Монетаризм Монетаризм как экономическое учение сложилось в своем современном виде сравнительно недавно, в 50-70-x гг. Оно имеет, однако, давние исторические корни, которые уходят в XVIII век, ко временам классиков — А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Б. Сея, Д. Юма — и представляет собой доктрину "неоклассического возрождения". Монетаризм выглядит как наука о деньгах. Но так ли это? Ответ имеет две стороны. Действительно, монетаристы видят в отлаженном денежно- кредитном механизме ключ к экономической стабильности.

скачать реферат Экономическое учение А.Смита

Главной же заслугой А. Смита, экономиста мануфактурного периода, стало создание первой целостной экономической системы на основе суммы знаний, которые были накоплены к тому моменту общественного развития. Рассматривая работы А. Смита с высоты нашего времени, мы отдаем должное той грандиозной работе, которую он проделал и плодами которой мы пользуемся по сей день. Поэтому мы можем с полным основанием назвать А. Смита классиком экономической мысли. Однако А. Смит не завершает развития классической школы. Он выступил со своим главным экономическим произведением непосредственно накануне промышленного переворота. Объектом исследования А. Смита был капитализм, еще не получивший своей адекватной производственно-технической базы в виде машинной индустрии. Это обстоятельство в известной мере и обусловило относительную неразвитость самой экономической системы А. Смита. Но теория послужила исходным пунктом для последующего развития в трудах Д. Рикардо, а затем и других великих экономистов. Таким образом, социально-экономические взгляды А. Смита представляют собой одну из вершин экономической мысли 18 века. Список литературы 1. А.И. Сурин. История экономики и экономических учений. – М.: Финансы и статистика, 2001. 2. С.А. Бартенев. История экономических учений В вопросах и ответах. - М.: Юристъ, 2000. 3. Д.И. Платонов. История экономических учений. - М: ПРИОР, 2001.

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
скачать реферат Контрольное задание по курсу "История экономических учений"

Контрольное задание по курсу "История экономических учений" Экономическое учение Давида Рикардо Работу выполнила Новохатько Лилия Викторовна, студентка 2-го курса группы ЭКЗ-32, специальность – маркетинг Министерство образования и науки Украины НТУ «Харьковский политехнический институт» г. Харьков, 2004г. Введение. Давид Рикардо – буржуазный идеолог эпохи промышленной революции, являющийся крупнейшим продолжателем учения А. Смита. В трудах Д. Рикардо классическая буржуазная политэкономия достигла значительных успехов в познании закономерностей капиталистического способа производства. Главные достижения Рикардо были использованы К. Марксом в его экономическом учении путем критической переработки. Давид Рикардо родился в Лондоне в апреле 1772 года. Учился в обычной школе, потом родители отправили его в Амстердам на два года к дяде, где он начал постигать тайны коммерции. С 16 лет Рикардо помогает отцу в конторе и на бирже. К 30 годам он разбогател и вел самостоятельно крупные операции. Научной деятельностью Д. Рикардо начал заниматься с 26 лет. Основой для создания его учения послужили работы А. Смита и Мальтуса. Труды Д. Рикардо можно рассматривать как продолжение, развитие и критику теории Адама Смита о заработной плате, прибыли и ренте как доходах трех главных классов общества.

скачать реферат Проблемы равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

смотреть на рефераты похожие на "Проблемы равновесия рыночной системы во взглядах классической школы" Введение 1. Что такое классическая политическая экономия. 1.1 Экономическое учение У.Петти. 2. Классическая школа 2.1. Первое течение классиков. 2.1.1. Адам Смит 2.1.2. Давид Рикардо 2.2. Второе течение классиков. 2.2.1. Томас Мальтус 3. Проблемы рыночной системы Заключение Введение Своего наивысшего развития классическая буржуазная политическая экономия достигла в трудах британских ученых Адама Смита (1723-1790) и Давида Рикардо (1772-1823). Научные идеи классической школы, представителями которой являлись Адам Смит и Давид Рикардо, в дальнейшем были взяты на вооружение и развиты марксистской политической экономией. В этот период Англия являлась самой передовой в экономическом отношении страной. Она обладала относительно высокоразвитым сельским хозяйством и быстро растущей промышленностью, вела активную внешнюю торговлю. Капиталистические отношения получили в Англии большое развитие. Здесь выделились основные классы буржуазного общества: рабочий класс, буржуазия и землевладельцы.

скачать реферат Экономическая теория Давида Рикардо

В этой связи следует указать на то, что Рикардо ошибочно решает проблему соотношения ренты и цены товара, утверждая, что рента не удорожает сельскохозяйственные товары. Заработная плата Свою основную точку зрения Рикардо применяет и к анализу заработной платы. И здесь обнаруживается как научная правомерность, так и буржуазная ограниченность его метода. Рикардо в отличии от Смита проводит совершенно четкое различие между трудом, который воплощен в товаре и определяет стоимость этого последнего, товара, и так называемой “стоимостью труда”, то есть заработной платой. Он видит не только то, что стоимость товара и “стоимость труда” различные явления, но и то, что количественно они не равны: стоимость товара больше “стоимости труда”. Однако Маркс пишет, что возникновение этого факта остается неясным. Заключение Учение Рикардо - важный этап развития классической буржуазной политической экономии, являющейся, как известно, одним из источников марксизма. Это обстоятельство поднимает значение Т.Т.С Рикардо. Его теория стоимости играет огромную роль поскольку она лежит в основе всего экономического учения Рикардо и намечает подлинно научный подход к анализу экономических процессов капитализма.

скачать реферат Экономические учения Маркса

смотреть на рефераты похожие на "Экономические учения Маркса" План1. Основные положения общей теории Маркса2. Основные экономические учения Маркса3. Маркс перед судом историиОсновные положения общей теории Маркса По признанию самого К. Маркса, как ученый он исходил одновременно из трех научных источников: английской классической политической экономии Смита и Рикардо, немецкой классической философии Гегеля и утопического социализма. У Смита и Рикардо им заимствованы трудовая теория стоимости, положения закона тенденции нормы прибыли к понижению, производительного труда. У вторых — идеи диалектики и материализма, у третьих — понятие классовой борьбы, элементы социологического устройства общества. Автор «Капитала» является не единственным в числе исследователей начала и середины XIX в., рассматривавших политику и государство как вторичные явления по отношению к социально-экономическим, предпочитавших, следуя причинно- следственному подходу, классифицировать экономические категории как первичные и вторичные, считавших экономические законы, капитализм и соответственно рыночный механизм хозяйствования временными.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.