телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Г) Вдосконалення послуг. При розробці плана маркетингу на рівні відділень та інших структурних підрозділів стратегія розвитку послуг повинна враховувати запити та потреби клієнтів всіх сементів, які обслуговує даний банк. Д) Забезпечення ресурсами. Дана змінна стосується проблем збільшення чи зменшення чисельності персонала, розмірів фондів, що формуються а також забезпеченості відділень обладнанням, приміщеннннями тощо. Залучення до даного переліку деяких додаткових ключових змінних при розробці плана маркетингу на рівні відділень та інших структурних підрозділів банку спричиняє необхідність складання планів дій, які мають на меті досягнення відповідних змін у регульованих факторах. Всі ці особливості планування на рівні відділень та інших організаційних одиниць банку повинні враховуватися при розробці плана маркетингу, який має стати важливим документом, що спрямовує управлінський процес у заздалегідь намічене річище. Проте жоден план маркетингу не здатний замінити творчий підхід та ініціативу менеджерів. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Банківська справа : Короткий словник-довідник / Уклад. А.В .Калина, В.М.Кочетков. – К.: МАУП, 1998. – 132 с. 2. Калина А.В., Кощеєв А.А. Работа современного коммерческого банка : Учеб.- метод. пособие. – К.: МАУП, 1997. - 224 с. 3. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. / Худож. оформ.В.М.Штогрина. Тернополь : АО «Тарнекс», К.: ЦММС «Писпайс», 1993. – 656 с. 4. Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей / Г.В.Щекин. – 2-е изд. – К.:МАУП, 1996. – 104 с. – план маркетингу. Механізм конкуренції під загрозою витіснення з ринку банківських послуг примушує банки----------------------- План маркетингуВихідні показники діяльностіОцінка поточного становищаНаявні небезпеки і можливостіЦілі в межахплануСтратегіямаркетингуПрограми дійБюджет

Ціноутворення, тобто формування цін на банківські послуги; 3. Реклама. 4. Методи стимулювання попиту на послуги даного банку. 5. Формування громадської думки про банк та його комерційну діяльність. Розробляючи план маркетингу, банк намагається знайти відповіді на такі питання : . Як буде реалізуватися банківський продукт? . Як буде визначатися відсоток по кредитах, які надає банк? . Який рівень прибутковості на вкладені кошти банк планує реалізувати? . Як буде організовуватися реклама й скільки на неї треба виділяти? . В який спосіб банк домагатиметься зростання клієнтури – за рахунок створення нових філій чи за рахунок пошуку нових форм залучення клієнтів? . Як буде організовано службу сервіса й скільки на це буде потрібно коштів? . Як домагатися доброї репутації банку в очах громадськості? Характеризуючи бізнес-план АКБ “Україна”, розроблений на 1997- 2000 рр., А.В.Калина та А.А.Кощеєв зауважують, що в ньому “ визначені стратегічні завдання, вирішення яких зміцнить базу банківського капіталу. Це кардинальне поліпшення процесу кредитування, забезпечення ефективнішого управління кредитним ризиком, підсилення управлінського контролю за операціями банку й діяльністю його філій; наданння клієнтурі різноманітних і високоякісних банківських послуг і розширенння на цій підставі бази фінансово стабільних клієнтів.” 2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ. Структуру плана маркетингу можна зобразити графічно в наступному вигляді : Як видно з запропонованої схеми, на початку плана маркетингу звичайно розміщують перелік вихідних показників банківської діяльності, які дозволяють зорієнтуватися в поточній ринковій ситуації. Другий розділ плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що вимагає ретельного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього середовища банку. Чим більше буде визначено небезпек і можливостей, тим менше несподіванок для банка може виникнути під час виконання плана. “Спираючись на цілі, що стоять перед банком, укладач плану окреслює коло завдань, що конкретизуються у відповідних цілях, на досягнення яких спрямовується план маркетингу. Оптимальний шлях досягнення цих цілей уявляє собою стратегію маркетинга, що є окремим розділом плану. Стратегія маркетингу об`єднує окремі стратегії в області цільових ринків і кожного з елементів комплекса маркетингу ” План маркетингу визначає конкретні завдання в межах основних напрямів діяльності банку. Кожен з цих напрямів діяльності банка на окремих ринках охоплює декілька груп банківських продуктів, споживацьких сегментів або діяльність ряду підрозділів банку. Отже, банк розробляє три групи планів : 1) Плани підрозділів (відділень та інших структурних підрозділів банку); 2) Плани клієнтів (корпорацій); Плани окремих банківських продуктів. Власно кажучи, кожен із цих планів є планом маркетингу. Крім усього цього, план маркетингу містить комплексний бюджет, що визначає витрати на здіснення всіх заходів у межах даного плану. 3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шпаргалка по курсу: «деньги, кредит, банки»

Основными функциями банковского маркетинга являются: – сбор информации; – маркетинговые исследования; – планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов; – реклама; – реализация банковских продуктов. Маркетинговое исследование включает в себя целый комплекс видов деятельности: – изучение поведения покупателя и банков-конкурентов на финансовом рынке; – анализ возможностей финансового рынка и его секторов; – изучение банковских продуктов по их качеству, привлекательности и др.; – анализ данных о реализации банковских продуктов; – изучение конкурентов; – выбор «ниши», т. е. наиболее благоприятного сегмента финансового рынка. Частью любого бизнес-плана является план маркетинга, а для банковских продуктов и операций – план банковского маркетинга. Составление плана банковского маркетинга начинается с разработки стратегии банка в области маркетинга и завершается применяемой тактикой маркетинга. Стратегия банковского маркетинга представляет собой процесс анализа возможностей банка по выпуску того или иного банковского продукта, определение цели выпуска продукта, обоснование банковской инновации и ее характеристику, маркетинговые исследования финансового рынка и возможностей реализации банковского продукта как в текущем периоде, так и в ближайшей перспективе

скачать реферат Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

Финансовый план состоит из трех частей: 1. Сводный прогноз доходов и расходов, по крайней мере, на первые три года, причем данные за первый год должны быть представлены в месячной разбивке. Он включает такие  показатели, как ожидаемый объем продаж,  себестоимость  реализованных товаров и различные статьи расходов. Зная ставки подоходного налога, можно получить прогноз чистой прибыли предприятия после вычета налогов. Основным источником доходов большинства предприятий являются продажи. Именно продажи определяют все прочие аспекты деятельности предприятия, поэтому составление финансового плана начинается с прогнозирования продаж. Основой для такого прогноза служит план маркетинга. Для составления  планов доходов и расходов на первый год необходимо рассчитать объемы продаж по месяцам. Данные для подобных расчетов  можно получить из специальных исследований рынка, из прогнозов или опытным путем. Для составления прогноза используются такие методы как опросы потребителей, опрос торговых работников, консультации с экспертами, анализ временных рядов.

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
 Консультации по составлению бизнес-плана

Автор неизвестен Консультации по составлению бизнес-плана КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА Зачем нужен бизнес-план? Что входит в бизнес-план? Элементы бизнес-плана: Резюме Цели и задачи Продукт (услуга) Анализ рынка План маркетинга План производства Управленческий персонал Источники и объем требуемых средств Финансовый план и оценка риска Детальный финансовый план (бюджет) Советы по оформлению бизнес-плана Зачем нужен бизнес-план? Выбрав свое дело, необходимо спланировать, как вы его будете организовывать. Этот план нужен всем: тем, у кого Вы собираетесь просить деньги на реализацию своего проекта, - банкирам и инвесторам; вашим сотрудникам, желающим понять свои перспективы и задачи; а главное - вам самим, чтобы тщательно проанализировать свои идеи, проверить их разумность и реалистичность. Без бизнес - плана вообще нельзя браться за коммерческую деятельность, иначе возможность неудачи будет слишком высока. Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем

скачать реферат Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)

Используется противодействующий маркетинг (когда говорят о вреде данного товара, например на сигаретах пишут: «Минздрав предупреждает »).Основным документом на этапе тактического планирования является план маркетинга. Основные разделы плана маркетинга: 1. Формирование сводки контрольных показателей 2. Изложение текущей маркетинговой ситуации 3. Формирование перечня опасностей и возможностей 4. Формирование перечня задач и проблем 5. Разработка стратегий маркетинга 6. Формирование конкретных программ действий 7. Разработка бюджета маркетинга 8. Маркетинговый контроль Сводка контрольных показателей. Планируемые показатели должны быть конкретными. Этот раздел позволяет руководству быстрее понять основную направленность плана и реализует принципы маркетинга о направленности на конкретный результат. Сначала даётся описание целевого рынка и даётся описание на этом рынке. Рынок описывается сточки зрения его ёмкости, характеризуются основные сегменты, специфические факторы внешней и внутренней среды. Также делается обзор основных товаров, характеризуются основные конкуренты и указываются каналы распределения, а также опасности и возможности.

 Консультации по составлению бизнес-плана

) Выдержки из основных финансовых предложений Цели и задачи Анализ идеи Основные направления и цели деятельности Характеристика отрасли промышленности Продукт (услуга) Описание продукции/ услуги и их применение Отличительные качества или уникальность Технология и квалификация, необходимые в вашем бизнесе Лицензии/патентные права Будущий потенциал Анализ рынка Покупатели Конкуренты (их сильные и слабые стороны) Сегменты рынка Размер рынка и его рост Оценочная доля на рынке Состав Вашей клиентуры Влияние конкуренции План маркетинга Маркетинговая расстановка (обеспечение конкурентноспособности продукции/услуг) - основные характеристики продукции, услуг в сравнении с конкурирующими Ценообразование Схема распространения товаров Методы стимулирования продаж План производства Расположение помещений Оборудование Источники поставки основных материалов и оборудования Использование субподрядчиков Управленческий персонал Основной руководящий состав Вознаграждение руководящего состава Краткие выводы по планированию количества

скачать реферат Разработка бизнес-плана

Содержание1. Сущность бизнес-плана 2. Процесс бизнес планирования 3. Титульный лист и резюме бизнес-плана 4. Анализ отрасли и бизнес среды организации 5. План маркетинга 6. Организационный план 7. Расчетная часть БП: Разработка плана продаж (сбыта) 8. Расчетная часть БП: Производственная программа 9. Финансовая часть БП: План доходов и расходов, план движения денежных средств, плановый баланс 10. Инвестиционный план 11. Оценка эффективности проекта 12. Оценка чувствительности проекта 13. Оценка и страхование рисков 14. Источники финансирования БП 1. Сущность бизнес-планаБизнес-план - документ, который разрабатывается для экономического обоснования проектов компании. Бизнес-планирование - самостоятельный вид плановой деятельности, включающий: ситуационный анализ внешней среды, постановку целей, реализацию процесса планирования и продвижение результатов на рынке капиталов. Бизнес-план разрабатывается в следующих ситуациях: Производство новой продукции или открытие нового предприятия; Расширение или модернизация производства; Выход на новые рынки; Осуществление слияния или поглощения компании.

скачать реферат Инвестиционная стратегия предприятия

Внедрение инноваций осуществляется на основе составления и разработки инвестиционных проектов, являющихся составной частью инвестиционного плана. Создание и реализация ИП включают ряд этапов. Содержание этих этапов и их характеристика даны в данной главе. Степень детализации отдельных этапов реализации ИП определяется предприятием самостоятельно. Если необходимо только продемонстрировать идею и эффективность проекта, то достаточно в ИП дать предварительное обоснование инвестиционного замысла и предварительную оценку его экономической эффективности. Если же разрабатывается детальный инвестиционный проект как руководство к действию, то следует детально раскрыть все этапы его разработки. Составной частью такого ИП является календарный план выполнения его отдельных этапов, который должен содержать даты начала и окончания этапов проекта и затраты на их выполнение. Совокупность данных о системе всех инвестиционных проектов с их целевой направленностью представляет собой инвестиционную программу. Инвестиционная программа предприятия раскрывает основное содержание инвестиционного проекта и служит важным источником информации для разработки планов маркетинга, производства, финансового плана и бизнес-плана в целом.

скачать реферат Маркетинг и стратегия фирмы

Существенным моментом в прогнозе является прогнозирование уровня продаж и состояния рынка. Большинство предприятий анализируют свой рынок с позиции потенциала рынка и его разделения. Предприятия используют широкий спектр источников для сбора информации о своем рынке. Чаще всего в анализе используют следующую информацию, которую можно представить как контрольный список для маркетинговой проверки. 1. Анализ окружающей среды: - СТЭП-факторы; - договорные обязательства, цены, структура конкуренции, рыночные факторы.2. Внешняя рыночная среда: - каковы главные рынки организации, какова сегментация этих рынков, каковы перспективы каждого из сегментов рынка? - кто является потребителями, что известно о нуждах, намерениях и поведении потребителей? - кто является конкурентами и каково их положение на рынке? 3. Анализ внутренних факторов и анализ собственной маркетинговой деятельности: - объем товаров или услуг, выраженный количественно и качественно; - организация маркетинга и торговли, любые предполагаемые изменения в функционировании и отчетности; - маркетинговая смесь (четыре “P” S) в своем диапазоне, рассмотрение эффективности, влияние маркетинговой деятельности на прибыль. 4. Анализ плана маркетинга: - оценка текущего плана маркетинга - цели, стратегии и перечень мероприятий; - оценка систем маркетинга - методы планирования и контроля, роль маркетинговой функции; - анализ расходов на маркетинг и их контроль.3.5. Анализ внутренних факторов предприятия.

скачать реферат Краткая схема бизнес-плана

Раздел (6) План маркетинга 6.1 План маркетинга, краткий обзор: дайте общий краткий обзор вашего плана маркетинга - как Вы будете продвигать до покупателя Ваш товар или услугу. 6.2 Стратегии маркетинга: назовите и опишите стратегии маркетинга, которые Вы планируете использовать в запуске и развитии Вашего предприятия. 6.3 Планирование продаж: опишите потенциальные продажи, которые Вы планируете достичь в течение пяти последующих лет. Можете проиллюстрировать графиками и диаграммами. 6.4 Поддержание Вашего конкурентоспособного преимущества: выделите и опишите то, что Вы планируете сделать, чтобы остаться впереди Ваших конкурентов. 6.5 Расширение Вашей доли на рынке: укажите и опишите то, что Вы будете делать в будущем, чтобы продолжить рост и расширение вашего бизнеса. Раздел (7) Финансовый план 7.1 Финансовое положение компании: опишите текущее положение Вашей компании - чего Вы достигли на сегодня, используя личные средства или средства из других источников. Опишите, каким будет это положение после того, как Вы получите необходимое финансирование, которое Вы запрашиваете. Что Вы будете делать тогда, из того, что Вы не можете сделать сегодня? 7.2 Финансовые предположения: назовите и опишите основные предположения, которые Вы применили при описании Ваших будущих продаж и планируемых доходов. 7.3 Анализ точки безубыточности: указывается и описывается точка, в которой Ваши доходы превысят Ваши расходы. 7.4 Анализ рисков: укажите и опишите потенциальные риски, с которыми можно столкнуться.

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
скачать реферат План маркетинга

Если совокупные расходы превысили Ваши доходы, может быть, Вам не следует продолжать дальнейшую работу в данной области. Итак, в данной брошюре мы упомянули: выручку или доход; расходы, связанные с изучением рынка, проведением маркетингового исследования; затраты на рекламу и стимулирование сбыта товаров; расходы, связанные с организацией торговли; расходы, связанные с распределением товаров. А теперь все финансовые показатели, которые Вы рассчитали в процессе освоения данной брошюры, отразите в следующей таблице: Ожидаемые финансовые итоги года Совокупный доход от реализации Затраты на маркетинговые исследования Затраты на рекламу и стимулирование сбыта товаров Расходы, связанные с организацией торговли Расходы, связанные с распределением товаров Совокупные расходы, связанные с маркетингом Убедитесь в том, что все Ваши затраты, связанные с организацией сбыта товаров, будут восполнены реальными доходами. Подведем итоги В данной брошюре, посвященной плану маркетинга, была сделана попытка: дать определение составных частей маркетинга; показать их тесную взаимосвязь и взаимное влияние; подчеркнуть определяющую роль финансовых вопросов в процессе разработки и составления плана маркетинга; показать, что план маркетинга не является готовой формулой успеха, он представляет собой лишь непрерывный процесс подготовки, уточнения, внесения соответствующих изменений и дальнейшего уточнения рыночной информации.

скачать реферат Бизнес-план - презентация деловой идеи. Зачем нужен бизнес-план?

Вот несколько рекомендаций. Он должен включать несколько специализированных разделов, перечень которых более или менее стандартен. Типичный бизнес-план может состоять, например, из следующих разделов: характеристика отрасли, исследование и анализ рынка, экономика предприятия, план маркетинга и сбыта, план технической доработки продукции, управленческая команда, план привлечения и использования инвестиций, финансовый план. Бизнес-план вашего предприятия должен быть кратким и лаконичным, легко читаться. Если он написан энергичным, живым языком, то имеется больше шансов привлечь и заинтересовать инвестора. Текст может быть проиллюстрирован графическим материалом и диаграммами. Бизнес-план можно условно разделить на три основных части. Он должен содержать резюме, основной текст (включающий большинство стандартных разделов) и финансовый план с финансовыми таблицами. Особое внимание следует уделить резюме. Лаконичное описание Вашей бизнес-концепции следует привести уже на первой странице резюме. Именно от этого фрагмента во многом зависит, заинтересуется ли проектом Ваш потенциальный партнер.

скачать реферат Повышение продуктивности скота за счет изменения рациона кормления, а так же анализ эффективности планируемых мероприятий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛСЬКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ФГОУ ВПО «ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» Экономический факультет Кафедра организации предпринимательской деятельности в АПК Бизнес-план на тему: «повышения продуктивности скота за счет изменения рациона кормления, а так же анализ эффективности планируемых мероприятий» Выполнила студентка 5-го курса 51 группы Скороделова М.А. Руководитель: Бугров А.В. Оценка Тверь, 2007 год Содержание1.Резюме 2. Общая характеристика деятельности КФХ «Андреапольское» и перспективы предприятия в развитии отрасли животноводства 3.Анализ рынка и основных конкурентов 4.Производственный план 5. План маркетинга 6. Организационный план 7. Риски и гарантии 8.Финансовый план Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение 1.Резюме Животноводство — второй комплекс отраслей сельского хозяйства, продукция которого со­ставляет примерно половину всей продукции сельского хозяйст­ва. Она обеспечивает население высокобелковыми и диетическими продуктами питания, а ряд отраслей промышленности – сырьём. Роль и значение животноводства в экономике страны опреде­ляют и задачи статистики животноводства, которые сводятся к : • характеристике состояния и развития отдельных отраслей животноводства; • анализу их территориального размещения; • изучению факторов, оказывающих влияние на развитие жи­вотноводства; • изучению распределения скота по категориям хозяйств; • анализу выполнения планов развития животноводства; • изучению межотраслевых и внутриотраслевых связей и др.

скачать реферат Стратегическое инвестиционное планирование на примере ООО "Швея"

Если необходимо только продемонстрировать идею и эффективность проекта, то достаточно в ИП дать предварительное обоснование инвестиционного замысла и предварительную оценку его экономической эффективности. Если же разрабатывается детальный инвестиционный проект как руководство к действию, то следует детально раскрыть все этапы его разработки. Составной частью такого ИП является календарный план выполнения его отдельных этапов, который должен содержать даты начала и окончания этапов проекта и затраты на их выполнение. Совокупность данных о системе всех инвестиционных проектов с их целевой направленностью представляет собой инвестиционную программу. Инвестиционная программа предприятия раскрывает основное содержание инвестиционного проекта и служит важным источником информации для разработки планов маркетинга, производства, финансового плана и бизнес-плана в целом. Законченный бизнес-план является важным средством для сообщения основных его идей инвесторам. Вместе с тем бизнес-план позволяет согласовать инвестиционные программы с их финансовым обеспечением.

скачать реферат Разработка бизнес-плана (основные положения)

В нем должны быть оценены начальная денежная наличность, ожидаемые поступления и платежи с указанием объемов и сроков. Балансовый отчет характеризует финансовую ситуацию фирмы на конкретный момент. Он отражает активы (то, чем предприятие владеет), пассивы (его долг) и средства, вложенные владельцем фирмы и его партнерами. Информация о балансовом отчете возможна только для действующих фирм. Вся эта информация отражается в бизнес-плане. Бизнес-план должен учитывать реальные условия инвестиционной политики, действующие в России. Если для проекта предполагается получить заемные средства от нескольких инвесторов, то необходимо на предварительном этапе иметь информацию об условиях инвестирования. Инвесторы, в том числе и государственные, предъявляют жесткие требования к содержанию проектов, определяют продолжительность краткосрочных и долгосрочных кредитов, уровень процентной ставки за кредит, минимальные и максимальные объемы кредитной суммы.2.3. Рекомендации по разработке бизнес-планаСостав бизнес-плана 1. Титульный лист. 2. Резюме. 3. Описание вида деятельности, продукции (работы или услуги). 4. План маркетинга. 5. Производственный план. 6. Организационный план. 7. Финансовый план. 8. Страхование рисков. 9. Приложения. Все разделы бизнес-плана должны корреспондироваться между собой.

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Роль бизнес-плана в создании предприятия

смотреть на рефераты похожие на "Роль бизнес-плана в создании предприятия" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИЙСКИЙ ФИЛИАЛ КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОЭКОНОМИКА» НА ТЕМУ: « РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА В СОЗДАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ» ВЫПОЛНИЛ : Студент группы ЭЗ-1 ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЫКУН Татьяна Петровна ПРОВЕРИЛ: К.Э.Н., ДОЦЕНТ ОРЛОВ Ю.И. г. БИЙСК 2002 год СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ 2. Цели и функции фирмы 4. § 1. Целевые установки фирмы 4. § 2. Система ценностей 5. § 3. Этапы планирования 7. Бизнес-план 11. § 1. Возможности фирмы (резюме) 11. § 2. Виды товаров (услуг) 12. § 3. Рынки сбыта товаров (услуг) 13. § 4. Конкуренция на рынках сбыта 13. § 5. План маркетинга 14. § 6. План производства 18. § 7. Финансовый план 18. Заключение 22. ВВЕДЕНИЕК аждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источниках их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы (предприятия).

скачать реферат Бизнес-план в системе маркетинга

Новый Гуманитарный Университет Натальи Нестеровой Факультет туризма и гостиничного бизнеса РЕФЕРАТ по экономике на тему: Бизнес-план в системе маркетинга Москва 2002 СодержаниеВведение Бизнес-план в системе планирования предприятия 1. Основные направления плана маркетинга. 2. Этапы разработки плана маркетинга. 3. Контроль исполнения плана маркетинга. Заключение Список литературы ВведениеБизнес-план в системе планирования предприятия За последнее время у нас в стране возник повышенный интерес к разработке бизнес-планов отдельных организаций и предприятий. Бизнес-план производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, занимает промежуточное положение между стратегическим планом предприятия и его годовым планом маркетинга. Целью бизнес-плана является установление достаточно широких целей и стратегий деловой активности для стратегических хозяйственных центров на период времени до пяти лет. В этом бизнес-план подобен стратегическому плану, который также ориентирован на достаточно длительный интервал времени. Другой общей чертой этих двух планов является стратегическое рассмотрение вопросов разработки или приобретения новых продуктов, освоения новых рынков с целью достижения желаемых финансовых целей.

скачать реферат План маркетинга

Ожидаемые финансовые итоги года (в тыс. руб.) Совокупный доход от реализации (в тыс. руб.) Затраты на маркетинговые исследования (в тыс. руб.) Затраты на рекламу и стимулирование сбыта товаров (в тыс. руб.) Расходы, связанные с организацией торговли (в тыс. руб.) Расходы, связанные с распределением товаров (в тыс. руб.) Совокупные расходы, связанные с маркетингом (в тыс. руб.) Убедитесь в том, что все Ваши затраты, связанные с организацией сбыта товаров, будут восполнены ожидаемыми доходами. 11. Подведем итоги В данной работе, посвященной плану маркетинга, была сделана попытка: дать определение составных частей маркетинга; показать их тесную взаимосвязь и взаимное влияние; подчеркнуть определяющую роль финансовых вопросов в процессе разработки и составления плана маркетинга; показать, что план маркетинга не является готовой формулой успеха, он представляет собой лишь непрерывный процесс подготовки, уточнения, внесения соответствующих изменений и дальнейшего уточнения рыночной информации.

скачать реферат Стратегический менеджмент

2.2. Анализ внутренней среды: маркетинг, производство (динамика затрат, уровень стандартизации), финансы (динамика валовой и чистой прибыли, основных фондов, оборотного капитала, финансовых расходов), анализ персонала. 2.3. Оценка позиции предприятия на рынке: как развивалось предприятие, какую позицию занимает сейчас. Раздел 3. Разработка бизнес-плана. 3.1 Краткое изложение (резюме) 3.2 Виды товаров (услуг) 3.3 Рынки сбыта. 3.4 План маркетинга. 3.5 План производства. 3.6 Организационный план. 3.7 Правовое обеспечение деятельности фирмы. 3.8 Финансирование и стратегия фирмы. Выводы и предложения. Литература. Приложения. Тема : Стратегическое планирование маркетинговой деятельности конкретного предприятия. ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ. Введение. Раздел 1. Теоретическая часть.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.