телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для детей -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Маркетинг, товароведение, реклама

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Дослідження клієнтів банка проводиться для того, щоб з'ясувати, де, коли і що підштовхнуло їх на вибір даного кредитного заснування? Чи була це просто випадково почута новина про банк Що привернуло увагу? Чи дійсно ті засоби бізнес комунікацій, що використовує банк, сприяють виходові на потенційних клієнтів При проведенні сегментирования і виборі цільових ринків необхідно враховувати трудності реалізації цих процесів : несуттєві відмінності вимог цільового сегмента і всього ринку; концентрація зусиль конкурентів у тому ж сегменті . У цільовому сегменті насамперед необхідно встановити ступінь поінформованості його про товар ( послузі ) або про банк . Банку необхідно мати інформацію про те , яка частина аудиторії і які зведення знає про банк і наданих їм послугах . У якості першочергової цілі в сфері комунікацій банк може прийняти вирішення про формування подібної інформації . Якщо цільова аудиторія знає і має уявлення про послуги , то які почуття стосовно них вона відчуває ? Якщо аудиторія ставиться до банку і його послуг неблагожелательно , має бути з'ясувати , чому це відбувається , а потім розробити комунікативну кампанію для формування доброзичливого відношення . Цільова аудиторія може відчувати прихильність до банку і його послуг , але не віддавати їм преваги перед іншими . У цьому випадку банку необхідно сформувати споживча превага . Про успіх своєї кампанії банк може судити після її закінчення за результатами повторного виміру споживчих преваг . . Цільова аудиторія може відчувати превага до конкретної послуги конкретного банки , але не мати переконаність у необхідності скористатися нею . Задача банку - сформувати переконаність . Деякі клієнти цільової аудиторії можуть мати необхідну переконаність , але так і не зібратися скористатися послугою , тобто учинити покупку . Можливо, вони чекають одержання додаткової інформації , планують скористатися пізніше і т.п. Банк повинний підвести ці споживачі до вчинення необхідного від них заключного кроку . Позначений процес можна зводити до трем етапів : пізнання ( поінформованість , знання ) , емоцій ( прихильність, превага , переконаність ) і поведенческих проявів ( учинення покупки ) . Споживачі , як правило, проходять через усі ці трьох етапу . Задача банку - виявити , на якому етапі знаходиться головна маса споживачів , і розробити комунікативну кампанію. 2. Встановлення цілей комунікацій. 3. Вибір каналів комунікацій. Для банківських структур необхідно особливо спостерігати за конкурентним середовищем , оскільки конкурентні чинники впливають на процес стратегічного планування . У умовах сильної конкурентної позиції для формування відмітного іміджу і марки комплекс комунікацій одержує особливе значення . Витрати зростають. У умовах слабкої конкурентної позиції доцільним буде використання некомерційних засобів комунікацій як паблисити , ПР , спрямованих на створення позитивного іміджу і не потребуючих значних матеріальних витрат .Засоби бізнес комунікацій можна розділити на 4 види: іменні; організаційні; поліграфічні; електронні. Головні засоби бізнес комунікацій И менные Організаційні Поліграфічні Електронні 1.Назва банку 2. Логотип банку 3. Будинок банку і його території 4.

Але поштові відправлення тільки тоді зіграють рекламну роль, коли будуть адресовані правильно. Список адресів складають на основі довідників, реєстрів, баз даних. Рекламна листівка або діловий лист можуть супроводитися матеріалами про продукт, що пропонується, підбірками відгуків клієнтів і т.д. Має значення розсилка листів за одними і тими ж адресами декілька разів: після кожної розсилки частка що відповіли, як правило, зростає. Але при цьому тексти послідовних послань не повинні бути різними. Текст ділового листа або прямого рекламного звертання повинен бути написаний простою мовою і без тих фраз, що зобов'язують адресата. Для відповіді в конверт разом з діловим листом вкладають листівку з адресою банка-рекламодателя і текстовою формою, в спеціально відведені вільні місця якої адресат вписує відомості про бажану додаткову інформацію, про бажані для нього характеристики банківських послуг і продуктів, а також про свою фірму і співробітника, якому потрібно направляти інформацію. Потрібно скласти графік відсилання листів і контролю відповідей, щоб не направляти повторних планових послань тим адресатам, які вже відгукнулися на попередні звертання. Якщо відповідь не пішла, наступний лист відправляють звичайно через місяць після попереднього, не згадуючи про нього в тексті. Відповідь на листи через рубіж прийнято відправляти не пізніше, ніж через 14 днів після їх отримання. Рекламні видання в банківській діяльності. У конверт для поштової розсилки можуть вкладатися рекламна листівка, проспект або інші друкарські матеріали, що інформує про семінари, що готуються, виставки, введення нових видів банківських продуктів або зміни в умовах надання банківських послуг. Ці види рекламних звертань можуть розповсюджуватися не тільки шляхом прямої поштової розсилки, але і іншими способами. Головне достоїнство рекламної листівки як друкарського видання- оперативність випуску. Даний вид реклами Укрексімбанк використовує в святкові дні для поздоровлення кредитно-фінансові установи. Проспект - це друкарське рекламне видання невеликого формату. Він може бути складений дві-три (іноді більш) рази у вигляді буклета. Проспект містить інформацію про нові види банківських послуг або перелік продуктів даного банку з характеристикою їх переваг. (Див дод. №3, 4.) Плакат рекламного характеру, як правило, має великий формат і не призначений для поштової розсилки. Він містить, як правило, зображення і текст в декілька рядків (звичайно не більше за 3-4). Заголовок несе основне смислове навантаження або пояснює зображення. Не рекомендується вносити в заголовки плакатів назви нових видів банківських послуг, відповідних коментарями, що не супроводяться. Розмір плаката і тексту, що приводиться в йому, характер зображень, шрифти, колірне рішення залежать від умов, в яких плакат буде сприйматися глядачем: на вулиці, при вході в банк, в приміщенні установи або організації, в транспорті і т.д. Буклети і брошури призначені для доведення до потенційного клієнта інформації великого обсягу. Для придання буклету, брошурі хорошої читабельності доцільно розбити текст на достатню кількість пунктів з виділеними заголовками, передбачити наявність великих пропусків, а також широко використати ілюстрований матеріал.

Необхідно також застосовувати оцінку ефективності реклами. Загальна оцінка передбачає проведення попередньої, поточної і подальшої оцінок. Попередня оцінка проводиться у наступних напрямах: - оцінка вибраних коштів реклами; - оцінка розмірів і місця розташування оголошень або тривалість рекламного ролика); - оцінка якості виконання рекламного звертання; - оцінка задуму і зміст звертання. У процесі рекламних досліджень найбільша увага додається наступним методам оцінки звертань: 1) Прямий рейтинг. Він полягає в опиті окремих категорій споживачів, які звертаються з проханням розташувати рекламні оголошення в порядку переваги. Критерієм для рангування оголошень може служити їх здатність привернути увагу і втримати інтерес, примусити прочитати звертання до кінця і т.п. 2) Портфельні тести. Клієнтам пропонують переглянути весь рекламний портфель банку, а потім просять пригадати зміст і вигляд окремих оголошень. Лабораторні тести. Вони засновані на застосуванні спеціальної літератури для вимірів психологічної реакції клієнтів на рекламне оголошення. Поточний аналіз ефективності реклами покликаний своєчасно виявляти недоліки в процесі проведення кампанії і вживати необхідних заходів по поліпшенню рекламної діяльності. У рамках такого аналізу корисно провести контроль за поступаючими запитами, який дозволяє визначити, які кошти реклами є найбільш відповідними для обхвату конкретного цільового сегмента. Для оцінки впливу проведених рекламних заходів на об'єм продажу звичайно користуються двома методами -історичним і єспериментальним аналізом. Історичний аналіз заснований на встановленні залежності між рівнем збуту і витратами на рекламу в попередньому періоді і зіставленні цього коефіцієнта з аналогічним поточним показником. Експериментальний аналіз передбачає розробку спеціальних рекламних кампаній. Витрати на проведення кожної кампанії зіставляються з відповідними показниками збуту, досягнутими завдяки її проведенню. Працюючи над стилем рекламного звертання необхідно звернути увагу на наступні моменти: - не треба зловживати застосуванням професійних термінів; - думки необхідно викладати просто доступно, ясною мовою, - потрібно уникати побитих фраз і штампів; - потрібно звернути увагу на логічну послідовність і цілісність, несуперечність звертання. Доцільно складати графіки або розклади виходу окремих рекламних звертань в розрізі вибраних коштів поширення інформації. До уваги повинно прийматися вплив чинника сезонності на зміну попиту на окремі види послуг. Для обхвату цільової аудиторії потрібно вибирати такі години, коли представники групи населення, що розглядається можуть напевно почути ваше звертання. Графік рекламних звертань може бути рівномірним і нерівномірним. Так, послуги, які, виходячи досвіду, що є, не мають потребу в постійному нагадувані про них, можуть рекламуватися по неравномірному графіку. Висновок. Вся середа, в якій функціонує банк, пронизана складною системою комунікацій. Банк постійно контактує із своєю клієнтурою, фінансовими інститутами, центральним банком, різними контактними аудиторіями. Для найбільш ефективного впливу на цільову аудиторію і забезпечення дійової комунікації банки розробляють стратегії комунікацій в рамках загальної стратегії маркетингу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921

Одесу, цю базу комерційного флоту, цей центр морської комунікації й торгівлі з державами Європи, було відтято від України. Всі надії Українського Уряду на одержання через Одеський порт тих матеріальних ресурсів для ведення війни, які українські місії закуповували за кордоном, звелися нанівець. Українській Армії бракувало всього, а найбільше — медикаментів, внаслідок чого загинуло від різних хвороб і пошестей (особливо від тифу) до 100 000 вояків. Незважаючи на таке ставлення держав Антанти до України, Український Уряд ве втратив віри у справедливе вирішення українського питання у колах Франції й Англії. Командуючому південним фронтом Української Армії генералу Грекову доручено вести безпосередні розмови з командуванням військ Антанти в Одесі, але ті розмови не дали жодних результатів. Політика Франції фатально розходилася з реальною дійсністю. Командуючий десантом французьких військ генерал д'Ансельм та його начальник штабу полковник Фрейденберг, особливо останній, ніби розуміли, що у випадку розвитку бойових операцій десантним військам у першу чергу доведеться дійти порозуміння з Українською Армією і спертися на неї, а не на кількасот російських добровольців, які жодної бойової вартості не мали, проте французькі політичні діячі паралізували здорові думки військових

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

У західних банках розробці меморандуму депозитної політики, якою відають служби стратегічного планування, казначейства та маркетингу, приділяють особливу увагу. Призначення меморандуму депозитної політики полягає у встановленні граничних розмірів депозитної бази, її місця в ресурсному потенціалі банку та засобах його реалізації. По суті, це визначення стратегії банку щодо цільових ринків та клієнтів, обсягів, структури депозитів кредитних і фізичних осіб, методів та пріоритетів депозитної діяльності. Меморандум закріплює напрямки депозитної політики, виходячи з цілей, завдань комерційного банку, визначених у його статуті: отримання максимального прибутку при збереженні банківської ліквідності. При розробці меморандуму депозитної політики необхідно врахувати такі принципи: максимізація прибутку; забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності; гнучкість асортиментної і цінової політики та пристосування окремих параметрів збуту до вимог клієнтів. Депозитна політика сприяє формуванню коштів для проведення активних операцій з метою отримання прибутку. Досягнення цієї мети залежить від обсягу та ціни залучення різноманітних видів депозитів від усіх категорій клієнтів.

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
 Золоті Ворота

PСАМОДОСТАТН¶ РЕГ¶ОНИ УДР, як формуватимуть на свох теренах вльн центри суспльно творчост. PГНОСТИЧН¶ ЦЕНТРИ. Вльн науков асоцац, академ з всеосяжним спектром теоретичних та практичних дослджень, мистецьк академ, школи, студ, унверситетськ мстечка, гмназ, коледж, курси з суверенною методикою та сучасною нформацйно-виробничою базою для експериментв  реалзац нових вдкриттв. PОЗДОРОВЧО-МЕДИЧН¶ ЦЕНТРИ. PС¶ЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬК¶ ЦЕНТРИ, створен для реалзац стратег дружби Людини з Природою, вирощення необхдного запасу продуктв харчування та виробництва предметв ужитку з застосуванням гармонйних безвдхдних технологй. PЕКОНОМ¶ЧН¶ ЦЕНТРИ комерцйн банки, розробка перспектив гармонйного господарювання, торгвля з ншими кранами та обднаннями. PТЕХНОЛОГ¶ЧН¶ ЦЕНТРИ лаборатор та пдпримства, альтернативна енергетика, пошук нових технологй. Оцнюючи Чорнобильську трагедю як свдчення всеохопно катастрофи людського пзнання  суспльно стратег, УДР вважа методи оволодння силами природних стихй не лише справою технологчного умння, а насамперед любов. 7.PСТРАТЕГ¶Я УКРА·НСЬКО· ДУХОВНО· РЕСПУБЛ¶КИ УДР вважа, що настала пора для ршучого воскресння духовного життя Народв Земл

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Покупцями облігацій на торгах, що проводяться Національним банком України, виступають комерційні банки та їхні філії (далі — учасники торгів). Комерційним банкам надається право на придбання облігацій за рахунок: - власних і залучених коштів за умови дотримання встановлених Національним банком економічних нормативів; - коштів клієнтів та за їхніми дорученнями. Комерційні банки та їхні філії допускаються до участі в аукціонах за умови укладання угоди про депозитарне та інформаційне обслуговування операцій з облігаціями та набуття статусу депонента депозитарію Національного банку України. Придбання комерційним банком облігацій за рахунок коштів та за дорученням клієнтів резидентів, а також за рахунок власних та залучених коштів з метою подальшого перепродажу проводиться за умови: - наявності дозволу уповноваженого органу на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів; - виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану; - надання комерційному банку (філії) права на ведення рахунків депозитарного обліку за облігаціями, які перебувають у власності його клієнтів; - наявності угоди з клієнтами на придбання облігацій на аукціоні, що проводиться Національним банком України.

 Государственное системное управление

Выбор одной модели системы или некоторой совокупности моделей систем для описания рабочего варианта проблемы, задачи, результата, стратегии, миссионерских и собственных целей применительно к системной технологии производства информационного продукта в целом. Этот выбор производится также для каждой из систем триады (система производства информации, система складирования информации, система транспортирования информации и система-результат в виде информационного продукта, необходимого для обеспечения функционирования системы «ГЛПР и команда специалистов»). На этих этапах построения системной технологии производства информационного продукта необходимо было бы, прежде всего, использование банка проблем национального управления (см. раздел 1.3), содержащего целостный комплекс проблем национального управления, ожидаемый порядок актуализации проблем, модели построения системы приоритетов, а также целостный комплекс моделей и проектов системной технологии решения проблем. В данном случае – проблем производства информационного продукта в целом, а также для каждой из систем триады (система производства информации, система складирования информации, система транспортирования информации и система-результат в виде информационного продукта, необходимого для обеспечения функционирования системы «ГЛПР и команда специалистов»)

скачать реферат Вексельный оборот в Украине

Він має право і на отримання платежу від акцептату, а також у порядку регресу від усіх інших відповідальних за даним векселем осіб. Важливість векселя, його місце у ринковій економіці визначається його функціями. Основною функцією вексельного обігу є оформлення короткострокового кредиту. Дана функція діє тоді, коли постачальник продукції зацікавлений у її реалізації покупцю, але той на час укладення угоди не володіє належною сумою коштів. Тоді постачальник у рахунок майбутнього платежу за свою продукцію бере з покупця вексель, тобто боргове зобов’язання, сума якого з урахуванням строку платежу і процентів за кредит, як правило, перевищує величину суми товарної угоди. По друге вексель здатний виконувати функцію платежу. Як платіжний засіб він дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Його можна продати або ж закласти в заставу в комерційному банку. Купівля банками векселів носить назву обліку векселів або дисконту. Банки ж, купивши векселі, до настання строку оплати утримують їх у себе, стягуючи при цьому певну суму, що називається обліковим процентом, тобто купують векселі зі скидкою або з дисконтом.

скачать реферат Управління фінансами України

Це означає, що кошти місцевих бюджетів акумулюються, зберігаються та видаються банківськими установами. Нинішній порядок касового виконання місцевих бюджетів в Україні в основних рисах залишився як і в колишньому СРСР. Виконання місцевих бюджетів здійснюється в межах коштів, що реально надійшли на рахунки відповідних бюджетів в установах банків. Положення про касове виконання місцевих бюджетів вміщено в Законі " Про бюджетну систему України " 1995 року. Законом регламентовано касове виконання всіх бюджетів здійснювати установами Державного бюджетного банку, який до цього часу в Україні так і не утворено. Реально касове виконання місцевих бюджетів в Україні нині здійснюється як установами Національного банку України, так і рядом комерційних банків. З квітня 1996 року Кабінет Міністрів України та Національний банк України прийняли постанову "Про касове виконання Державного бюджету". Право на касове виконання Держбюджету надано Національному банку України, Державному експортно-імпортному банку, Акціонерному комерційному агро-промисловому банку "Україна", Акціонерному комерційному банку соціального розвитку "Укрсоцбанк", Українському акціонерному промисловому інвестиційному банку "Промінвестбанк".

скачать реферат Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

Все це дає можливість Банку Росії, і перш за все його територіальним установам, ухвалювати рішення про подальші кроки відносно даного банку. Ступінь втручання Центрального банку РФ в справи банків у великій мірі залежить від здатності їх керівництва діяти належним чином в ситуації, що склалася. Якщо адміністрація банку після ознайомлення з результатами інспекційної перевірки може продемонструвати готовність і здатність подолати труднощі, позначивши задачі і визначивши способи і терміни їх рішення, то наглядові підрозділи територіальної установи Банку Росії тільки оцінюють запропоновані банком коректуючі заходи і спостерігають за їх реалізацією. Якщо ж керівництво банку виявляється не в змозі діяти самостійно, то контролюючі органи ЦБ РФ можуть або настійно рекомендувати комерційному банку провести відповідні заходи, або встановлюють операційні ліміти, або пропонують керівництву банку провести процедуру реорганізації (злиття, приєднання і т.д.). Як рекомендації може бути запропоновано замінити керівництво банку, збільшити капітал, привернути нових акціонерів і т.д., а операційні ліміти можуть бути особливими коефіцієнтами достатності капіталу, граничні розміри позик, обмеження на проведення нових операцій.

скачать реферат Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Тема роботи: Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ 20 р.

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
скачать реферат Методика проведения лізингових операцій

Залучення банком ресурсів для кредитування нерозривно пов'язане з послугами банку по відкриттю депозитного рахунку для юридичних осіб, з розвитком роботи банку по залученню вкладів громадян до вімоги, термінових, цільових, договірних, накопичувальних, перерахування вкладів в кредитні установи іншої банківської системи, видаванням вкладів, методологічною допомогою в організації ведення розрахункових операцій підприємствами та інше. Окрім залучення вкладів і розміщення їх у вигляді кредитів комерційні Банки: - здійснюють розрахунки за дорученням клієнтів і банків- кореспондентів, їхнє касове обслуговування, інкасацію грошового виторгу і доставку цінностей; - відкривають і ведуть рахунки клієнтів і банків-кореспондентів, в тому числі іноземних; - випускають, продають, купують і зберігають акції, облігації, інші цінні папери і платіжні документи. Прибутки комерційному банку приносять операції з цінними паперами. Їхній розвиток пов'язаний з такими послугами, як первинне розміщення цінних паперів інших елементів, послуги по купівлі (продажу) цінних паперів для юридичних і фізичних осіб, зберігання в банку свідоцтв акціонерів, цінних паперів клієнтів, купівля і продаж цінних паперів на фондовій біржі за дорученням довірника, спостереження за курсом цінних паперів, операції з цінними паперами населення, включаючи управління їхнім використанням, консультаційні послуги по організації випуску акцій, облігацій, розвитку ринку цінних паперів.

скачать реферат Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

По-друге, вексель здатний виконувати функцію платежу. Як платіжний засіб, він дозволяє отримати гроші, не чекаючи строку платежу. Його можна продати або ж закласти в заставу комерційному банку. Купівля банками векселів носить назв обліку векселів або дисконту. Банки ж, купивши векселі, до настання строку оплаті утримують їх у себе, стягуючи при цьому певну суму, що називається обліковим процентом, тобто купують векселі скидкою або з дисконтом. У даному випадку банк перебирає в себе функцію кредитора, а при настанні строку оплати стяг борг з векселедавця. Прискорення розрахунків і грошового обігу, звичайно, головними функціями векселя. Але не тільки вони зберігають свою силу з часів виникнення вексельного обігу і донині. До ні додалися інші. Насамперед, вексель здійснює функції контролю за виконанням зобов'язань між суб'єктами господарського життя, скорочення грошової і кредитної маси в обігу, а отже, і стримування темпів інфляції. Зокрема, антиінфляційну спрямованість вексельного обігу можна зобразити так: Т — рівень виробництва товарної маси; Ц — ціни на товари, що пребувають в обігу; Г — грошова маса; V — швидкість обертання грошової одиниці.

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

В Україні на теперішній час важко гарантувати ліквідність державних позик через нестабільність і хронічний дефіцит державного бюджету. Активні операції комерційних банків включають в себе також облік та дисконт векселів. Вексель являє собою цінний папір, котрий засвідчує про безумовну грошовому зобов’язанність векселедавця оплатити після наступлення строку певну суму грошей власнику векскля (векселетримачу). Вексельний обіг на Україні було введено у відповідності з Постановою Верховної Ради від 17 червня 1992р. “Про застосування векселів в господарському обігу України”. Якщо векселетримач зацікавлений в достроковому поверненні коштів, відокремлених від розрахунків, він може продати боргове зобов’язання комерційному банку. Вексель передається банку при наявності повного передаваємого напису - індосамента, котрий означає перехід права одержання платежу по борговому зобов’язанню до банку. Головною умовою прийняття векселів до обліку в комерційному банку є ліквідність векселя, котра визначається надійністю платника по векселю та строкам погашення боргового зобов’язання.

скачать реферат Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Наявність кредиторської заборгованості забезпечує надходження коштів в дохід банку і отримання прибутку. Дебіторскька заборгованість належить до поняття “вартість, що самозростає”, позаяк видані кредити (позики) повертаються й погашаються позичальником з відсотками. Кредити поділяються на: короткострокові й довгострокові позички, видані клієнтам; міжбанківські кредити, видані іншим банкам; споживчий кредит, виданий фізичним особам; інші види позичок. Також у складі дебіторсбкої заборгованості можуть бути присутні суми, видані в підзвіт, або суми перерахованих авансів, переплат або помилково списані НБУ. Ще однією групою банківських коштів, що належать до його основних засобів, є відвернуті кошти, тобто суми, вже використаного прибутку в вигляді податків з прибутку, сум утворених фондів економічного стимулювання тощо. Вони накопичуються впродовж звітного періоду й згодом використовуються при обчисленні нерозподіленого прибутку (по закінченні року). Всі вищезгадані кошти становлять активи банку. Як зазначено на початку даної роботи, другою групою об’єктів бухобліку в комерційному банку є ресурси банку, які являють собою джерела утворення його господарських засобів.

скачать реферат Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

Це такі документи: головна бухгалтерська книга, баланс денний, місячний, річний тощо. До головної бухгалтерської книги записуються реквізити: номер рахунку; тип операції; сума; час виконання операції; код службовця, котрий виконував операцію. Згодом функції пакета ОДБ розширювалися і він став ядром інтегрованої банківської системи (ІБС), яка автоматизує всі управлінські функції в комерційному банку. Структуру ІБС комерційного банку зображено на рис. 1. Рис. 1. Структура інтегрованої банківської системи Створення інтегрованих банківських систем характеризується насамперед розширенням можливостей пакета ОДБ в таких напрямках: підвищення оперативності та продуктивності; інтеграція документів з погляду функцій усіх підсистем; підвищення надійності автоматизованих банківських систем; розширення інформаційної бази про клієнтів; створення потужних аналітичних підсистем, які дають змогу отримувати й узагальнювати інформацію, що стосується попереднього періоду, теперішнього та майбутнього стану банку; розвиток гнучкості системи (уже сьогодні для автоматичного обчислення процентів за залишками на рахунках можна задавати процентну ставку для кожного рахунку; усі обчислення можуть виконуватись як у режимі «off-li e», тобто по завершенні операційного дня, так і в режимі «o -li e» — під час поточного обслуговування клієнта й у разі ліквідації рахунку).

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
скачать реферат Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

1987); візуальний, аудитивний, діяльнісний (Reid 1987); послідовний, невпорядкований стилі (Lowes, arge 1998); когнитивні, соціально-ефективні, метокогнітивні стратегії (O’Malley, Chamo 1990), прямі (когнитивні, мнемотехнічні, компенсаторні) і непрямі (метакогнитивні, афективні, соціальні) стратегії (Oxford 1990) та ін. спираючись нароботи вище згаданих авторів, ми виділяємо такі компоненти ІС для навчання ліцеїстів старшокласників: Індивідуальний стиль навчання Стратегії вживання іноземної мови Стратегії вивчення іноземної мови Стратегії продуціювання Правильне і ефективне вживання лінгвістичної системи мови Планування Компенсаторні стратегії, спрощення Пред’явлення і самоконтроль Стратегії комунікації Вирішення проблем комунікацій, які виникають в процесі взаємодії спілкуючихся Підтримання мовлення Уточнення

скачать реферат Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

Наступний елемент валютної системи - режим валютного ринку. Валютне законодавство України встановило, що операції на валютному ринку можуть здійснюватися тільки через уповноважені комерційні банки, що мають ліцензію НБУ. Але провідне місце посідає УМВБ. Крім національної, існують і вищі рівні валютної системи: європейська та світова валютні системи. Європейська валютна система (ЄВС) почала функціонувати з 13 березня 1979 р.у складі 8 країн “Спільного ринку” (Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Ірландія, Данія). Механізм ЄВС утворюють три елементи: європейська валютна одиниця - ЕКЮ; режим спільного коливання валютних курсів - “суперзмія”, Європейський фонд валютного співробітництва. ЕКЮ - складна валюта, її підтримує кошик національних валют країн Співтовариства, причому частка кожного учасника залежить від питомої ваги країни в сукупному валовому продукті и взаємній торгівлі. Щодня визначається розбіг між ринковим і центральним курсами кожної валюти в ЕКЮ.Ринковий курс валюти може досягти “порогу” відхилень по відношенню до ЕКЮ, не виходячи за межі допустимих коливань по відношенню до національних валют країн-членів ЄВС.

скачать реферат Основи банківського маркетингу

Зрозуміло, що праця Обста та Хінтнера є занадто великою і в ній розглянуто не тільки питання банківської справи, але й техніки біржових операцій та загальної теорії грошей, тому мною було обрано для реферування лише одну з глав, а саме – Главу 4. Управління підприємством в банківському бізнесі (U er ehmu gsfьhru g i Ba kbe rieb), сторінки – з 761 по 1053. Саме в цій главі йдеться про основи банківського маркетингу та досліджуються проблеми, що виникають у банків при збуті своїх послуг. ІІ. Особливості банківського маркетингу в Німеччині 1. Поняття банківського маркетингу На думку західних фахівців, фінансові послуги все в більшій мірі потрапляють під вплив ринку і споживачів, тому для менеджерів зростає важливість маркетингу з його акцентом на вивчення та сегментацію ринку, просування продуктів на ринок і обслуговування споживачів. Маркетинг стає одним з важливіших стратегічних факторів успіху в банківській справі поряд із загальним управлінням, фінансами і технологією. В Німеччині маркетинг в банківській сфері формувався на основі багатолітнього досвіду маркетингової діяльності промислових та торгівельних компаній.

скачать реферат Функции Национального Банка и коммерческого банка

Центральний банк надає позики комерційним банкам, але стикається з необхідністю термінового отримання додаткових коштів. Коли комерційні банки беруть позики, вони переводять центральному банку виписане на себе боргове зобов’язання, яке гарантується додатковим забезпеченням, як правило, державними цінними паперами. Подібно до того, як комерційні банки відшукують відсоткові платежі на свої позики, центральний банк відшукує відсоткові платежі на позики, надані комерційним банкам. Така ставка відсотка називається "обліковою ставкою". Центральний банк має повноваження встановлювати і змінювати облікову ставку, за якою комерційні банки можуть брати в нього позики. Облікова ставка являє собою витрати, викликані придбанням резервів. Падіння облікової ставки заохочує комерційні банки до придбання додаткових резервів через позику центрального банку. Кредити комерційних банків, що спираються на ці нові резерви, збільшують грошову пропозицію. І навпаки, зростання облікової ставки знижує зацікавленість комерційних банків у отриманні додаткових резервів через позику центрального банку.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.